pátek 18. ledna 2013

Žibřidův týden (2)O jednotlivých větách amnestie diskutováno není, ve všeobecné vřavě zcela zanikla hlavní věc amnestie – prominutí nepodmíněných trestů do jednoho roku vězení. O jakých vrazích a tunelářích se pořád mluví? Ti by měli trest vězení do jednoho roku?Proč by se o tom mluvilo, když tohle zrovna nikomu nevadí? Že bylo bezprostředně po amnestii zadrženo cca 1% propuštěných je velká nepříjemnost pro jejich oběti, ale zároveň očekávatelná banalita. 
Klaus ohledně amnestie:

„Za těchto 10 let jsem takových žádostí (o milost) dostal více než 22 000… (omilostnil jsem) 438 případů za 10 let. 

Žádnému odsouzenému za velké hospodářské delikty jsem amnestii neudělil. Zastavil jsem stíhání těch, kterým po dlouhá léta spravedlnost žádnou vinu pravomocně nedokázala, a proto se na ně hledí jako na nevinné. To je velký a zásadní rozdíl. 

K číslu osm jsem se dostal během porad s odborníky. Příliš dlouhé řízení je podle různých dokumentů Rady Evropy v rozporu s právem na spravedlivý soud. Je o tom velká literatura a mnoho odkazů. Některé lze nalézt i v judikatuře našeho Ústavního soudu. Například v nálezu 2859/09, pod kterým je podepsána doktorka Wagnerová. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (kterou jsme jako Česká republika podepsali) zakotvuje právo být souzen v přiměřené lhůtě (čl. 6), naše Listina základních práv a svobod také (čl. 38). Judikatura Evropského soudu pro lidská práva přiznala již ve stovkách případů odškodnění těm, které stát po léta neodsoudil.

Ti odborníci, to je Jakl a Hájek? K EU jsem sám dost skeptický, ale není odvolávání se na ni v tu chvíli a zvláště pro Klause pokrytectví?
===

Prohlášení prezidenta Václava Klause k politickým reakcím na vyhlášení dílčí amnestie:

Laciná, jednostranná a lživá kampaň médií a politiků v médiích k amnestii, kterou jsem udělil k dvacetiletí České republiky, je ve své podstatě pokračováním toho, co dobře znám. Není to kampaň proti samotné amnestii. Je to kampaň proti mně, proti hodnotám, které představuji a zastávám a které více než dvacet let v politice prosazuji. Nejde v ní ani o odsouzené, ani o propouštěné, ani o takzvané tuneláře, ani o oběti trestné činnosti. Jejím smyslem je útočit na mě osobně – právě nyní, před skončením mé prezidentské funkce. Je výrazem obavy mých politických soupeřů z mého dalšího veřejného působení. Vůbec se nedivím, že se při tak masívní kampani nechala nemalá část veřejnosti zmanipulovat a věří tomu, co je jí z médií vnucováno. Tím více si cením těch – a jejich počet v posledních dnech a hodinách výrazně narůstá –, kteří se zmanipulovat nedali, používají svou hlavu a vyjadřují mi podporu. Spoléhám na ně, na jejich rozum, jejich samostatné myšlení a statečnost a nesmírně jim za jejich postoj děkuji. Spoléhám na všechny, kteří jsou schopni mediální manipulaci prohlédnout. Také oni se mohou spolehnout, že od svých názorů a postojů ani v budoucnu neustoupím a zastrašit se nenechám. Nic nekončí. Před 15 lety jsem v podobné situaci řekl větu: "Jedeme dál." Ta platí i dnes.


Vlastní Klausův narcisismus ho dovedl až k paranoie. Také si všimněte jeho umění demagogie, např. ve tvrzení, že počet nezmanipulovaných narůstá v posledních hodinách. Otázka 1.: jak to ví?, otázka 2.: rekrutují se z těch už předtím zmanipulovaných? 

===

Prohlášení akce D.O.S.T. na obranu prezidenta republiky:


Důrazně protestujeme proti nenávistné kampani rozpoutané v posledních dnech proti osobě prezidenta republiky. Odmítáme postup prezidentových odpůrců z řad politiků, novinářů a dalších tvůrců veřejného mínění, kteří populisticky zneužívají otázku prezidentem vyhlášené amnestie. 

Odmítáme probíhající mediální lynč namířený proti stále ještě nejvíce respektované osobnosti české politické scény a hodnotám, které dlouhodobě zastává. 

V souvislosti s uvedenými skutečnostmi jsme vážně znepokojeni tím, že se faktická vláda nad politikou stále otevřeněji a v míře dosud nebývalé přesouvá do rukou vlivných médií a jimi preferovaných aktivistických skupin, čímž je podle našeho názoru ohrožena sama podstata transparentní zastupitelské demokracie. 

Vyjadřujeme proto v současné chvíli svou rozhodnou podporu prezidentu republiky i odhodlanost stát při něm v době, kdy se od něj, alespoň zdánlivě, přízeň části veřejnosti odvrací. 

Pevně doufáme, že z tohoto boje vyjde pan prezident posílen a spolu s ním se autentická konzervativní pravice v naší vlasti přihlásí o slovo ještě důrazněji, než kdykoli předtím. 

V Praze 8. 1. 2013
Michal Semín, předseda
Petr Bahník, místopředseda


Všimněte si obsahové struktury shodné s prohlášením Klause a provázanosti obou textů: na začátku vztah médií k amnestii, pokračuje hodnotami, které Klaus ztělesňuje. Pak Klaus mluví o sobě a politice, zatímco DOST o vládě médií, načež Klaus zmíní ty, kdo ho podporují a v témže místě DOST vyjadřují onu podporu. No a na závěr Klaus vyhrožuje, že nic nekončí a DOST vyhrožuje, že to bude ještě důraznější, než kdykoli předtím. Je možné, že oba texty vznikly ve stejné dílně? Je, protože Hájek s Jaklem jsou na podobné klerofašistické vlně jako Semín s Bahníkem a já jsem přesvědčen, že se i osobně znají. 

A jak je možné, že Nečas bez výhrad podepsal amnestii? Není to jen tím, že je onucí, je to s velkou pravděpodobností i jeho katolicismem potvrzeným klerofašistickými výroky ohledně Pussy Riot a Tibetu. 

===

Uprchlý manažer tunelovaného fondu Trend Miroslav Vlastník se chtěl do Česka vrátit už v září. Verzi, kterou předestřel jeho obhájce, potvrdil serveru Lidovky.cz královéhradecký soud. Vlastník tak o návratu uvažoval čtyři měsíce před tím, než prezident vyhlásil amnestii, která ho osvobozuje.


Chtěl-li Klaus svou amnestií ukončit privatizaci, je nanejvýš pravděpodobné, že o ní uvažoval měsíce, možná až roky dopředu. Že zločinec Vlastník pomýšlel na návrat do ČR už 4 měsíce před vyhlášením amnestie, tuto domněnku jenom potvrzuje. 


===

Okolí dosluhujícího prezidenta Václava Klause tvrdilo, že není možné, aby trest do jednoho roku vězení dostal recidivista. Teď ale vychází najevo, že to tak úplně nebylo. Soudci totiž říkají: v této skupině jsou hlavně opakovaně trestaní.


Přesněji: je jich cca polovina, ale i to je více než připouštěl Klaus. Tento fakt spíše svědčí pro to, že amnestie byla naprosto nedomyšlená, než že by byla záměrná. 


===

Prezidentská amnestie omilostnila i Klausova známého. Krajský soud v Plzni v pondělí rozhodl o zastavení stíhání Petra Lukeše. Toho společně s pěti manažery firmy Válcovny trub Chomutov policie vinila z vytunelování firmy s miliardovou škodou. Případ se táhl více než deset let. 


Nerozumím úplně tomu, jak mohl být omilostněn, žije-li v zahraničí, konkrétně v USA. Snad se to vyjeví později. 

________________________________________________________________________________

Kocouří poznámka: Žibřid poslal rozklad včas. Přisleplý Kocour ho ale v poště přehlédl -  zapadl do spamu. 
Tímto se  Žibřidovi omlouvám.
________________________________________________________________________________

66 komentářů:

 1. Následující text musím bohužel napastovat, omlouvám se že nemohu dát odkaz. A ubohý výpad Klause mladšího proti Karlu Schwarzenbergovi jste asi všichni četli. Musím bohužel konstatovat, že se tatínkovi opravdu povedl. Tím myslím charakterově, nikterak nenarážím na jeho tělesné postižení - to by byla ubohost, k jaké se nehodlám snížit. Pedro


  Karel Schwarzenberg
  Připojuji na okraj: v r. 1938 předal panující hlubocký kníže Schwarzenberg prezidentu Benešovi 1.000.000,- Kč na vyzbrojení čsl. armády proti Hitlerovi. Doklad o tom, v podobě filmového záznamu je k dispozici na st. zámku Český Krumlov. Zdravím. Duňa Panenková

  Milí přátelé!

  Václav Klaus nedávno prohlásil, že Karel Schwarzenberg není politik a není ani Čech! Touto hrůznou neomaleností prokázal nejen svou ubohost, ale opětovné zostuzení role prezidenta. Urazil nejen památku a důstojnost šlechtického rodu, ale i všech, kteří proti nacistům a komunistům bojovali. Řada občanů však o vlastenectví Schwarzenbegových bohužel neví. Dovoluji si stručně popsat několik historických faktů, které je prokazují:

  - Pád prohnilé habsburské monarchie, vznik ČSR a nástup demokracie pochopili Schwarzenbergové jako dějinnou nutnost. I když jim byly v r. 1922 odňaty mnohé majetky, stali se z vlastní vůle Čechy, správněji Čechoslováky, a Masarykovými stoupenci. Jak Karel VI, tak jeho bratr František přísahali jako čs. vojáci věrnost své vlasti, což dodrželi. František se stal velvyslancem ČSR ve Vatikáně a snažil se urovnávat vztahy s touto institucí.

  - V roce 1938 před Mnichovem iniciovali prohlášení české šlechty o věrnosti ČSR, text sepsal Karel Schwarzenberg. Jejich čin podnítil obrovskou petiční akci – manifest „Věrni zůstaneme“, který podepsalo 1,5 miliónu občanů.

  - Nacisti jim konfiskovali většinu majetku, jakož i těm šlechtickým rodům, kteří prohlášení věrnosti podepsali. Brutálnímu nátlaku nácků, aby se prohlásili za Němce odolali. Člen hlubocko-krumlovské větve Jindřich Schwarzenberg byl uvězněn v koncentračním táboře Buchenwaldu, jeho bratr Adolf emigroval do USA.

  - Bratři Karel a František z orlické větve se během nacistické okupace stali členy odbojových organizací. František patřil k těm, kteří zprostředkovali radiové spojení gen. Eliáše s prezidentem Benešem! Oba se podíleli na květnovém povstání se zbraní v ruce. Karel byl ve vedení odboje v Čimelicích a byl raněn, František působil na štábu povstání v Praze.

  Konec 1. části - c.d.n.

  OdpovědětVymazat
 2. C.d.
  - Přikládám výňatek z knihy Vlad. Škutiny „František Schwarzenberg“, ve kterém tento čs. vlastenec popisuje, jak byl pověřen gen. Kutlvašrem, aby v uniformě poručíka čs. armády převzal kapitulaci od velitele nacistických vojsk gen. Toussainta. Dále jak byl poslán na Wilsonovo nádraží, aby dojednal kapitulaci a odjezd německých vojsk do zajetí k Američanům. Zároveň vystihuje svůj vztah ke státu.

  - Po válce v roce 1947 byl hlubocké větvi veškerý majetek znárodněn, orlické větvi byl znárodněn částečně, ale v roce 1948 byli komunisty přinuceni vystěhovat se z ČSR.

  - Syn Karla VI - současný min. zahraničí Karel Jan se stal významným a aktivním činitelem našeho exilu. Mimo jiné umožnil, aby se na hradě Schwarzenberg ve Scheinfeldu každým rokem konaly o letnicích konference čs. exilu, jejichž hlavním tématem byla cesta ke svobodě naší vlasti. Účastnily se jí všechny významné osobnosti celého politického spektra - od Pavla Tigrida po soudruha Mlynáře. Projevy účastníků poté zveřejnil Tigrid v edici SVĚDECTVÍ.

  - Rovněž umožnil (a financoval) na témže hradě založení Čs. dokumentačního střediska, které vedl Dr. Vilém Prečan. Zde byla soustředěna veškerá samizdatová a exilová literatura, dokumenty a doklady. Jejímu přemístění do vlasti nebylo od vlády ČR přáno; přemístění se vleklo po dlouhou dobu.

  - Karel Jan se stal předsedou Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva. Tento helsinský proces byl významným bojem za dodržování lidských práv v zemích komunismu a znamenal počátek jeho pádu.

  - Jako člověk s velikými známostmi po celém světě vykonal ve funkci kancléře prezidenta Havla velikou práci a přispěl k sympatiím světa k naší zemi. K důstojnosti tohoto šlechetného muže patří, že se svými a rodinnými zásluhami o ČSR a ČR nechvástá. Předpokládá totiž, že si je naši lidé uvědomují.

  Dovoluji si Vás požádat, abyste při výběru prezidenta volili toho, kdo by svou mravní čistotou, pevnými zásadami a světovými styky pomohl vrátit naší zemi úctu, jakou jsme měli za Václava Havla.

  Od: Mirek Filsak

  OdpovědětVymazat
 3. No ba, kdo jiný než ti Nejmoudřejší a Nej-vůbec, Ten, Co Nepochází z Opice a jeho kumpán. Naprosto bez komentáře.
  Nevíte, co budou dělat po odchodu z místa Poradců Nejvyššího?

  OdpovědětVymazat
 4. Z jiného soudku:
  Světoznámý cyklista Lance Armstrong se v TV přiznal k dopingu. Už mu sebrali všechny ceny, které kdy vyhrál a budou po něm chtít všechny peníze, i ty které sbíral například pro nadaci, zabývající se bojem s rakovinou i peníze, které dostal za reklamu. A které tu reklamu už vlastně udělaly a prodej bůhvíjakých výrobků se zvýšil. Kdyby se nezvýšil, těžko, přetěžko by mu za užití jména a tváře někdo platil. Čtěte třeba tady.
  Doplním jenom vážným podezřením: Opravdu dopoval jenom Lance Armstrong? Ten na druhém, třetím či čtvrtém místě už byl naprosto čistý? Opravdu je tu taková jasná hranice? To odporuje pravděpodobnosti!
  Proč asi nechtěl Lance s moderátorkou hovořit o svých spolujezdcích? Proč se všichni poražení už dříve spojili a "naprášili" toho a jen toho, který jim sedmkrát ujel?
  Není to náhodou jenom vaše hořká závist, vážení cyklouši?
  ===
  Neboli "čuju" tu další velké pokrytectví. A vidím krysy a krysáky, překotně opouštějící potápějící se loď jménem Armstrong.
  ===
  Pro moralisty: Dopovat se fakt nemá. Je to nečestné a nesportovní. Problém je v tom, že se pořád dopuje. Kdo opravdu chce "stát na bedně", nějaké podpůrné prostředky používá.
  A pak už záleží jen na dvou věcech: Kdy bude ten nebo onen prostředek vyhlášen za zakázaný a kdy budou vyvinuty spolehlivé testy na jeho odhalení. A z léku proti kašli se najednou stane zakázaná dopingová látka.

  OdpovědětVymazat
 5. Nejsem sám, komu druhá část té amnestie připadá přinejmenším podivná. Má-li být jejím dopadem to, že na zmetky jako je Berkův gang a managory H-Systému má být nadále pohlíženo jako na nevinné a Berka by se měl navíc vrátit soudit, tak při pomyšlení na něco takového se mi otevírá kudla v kapse a jsem proti. Je-li něco takového záměrem, tak si myslím, že Klause seniora už nikdy nebudu schopen vnímat jakožto politika, který pracuje ve prospěch této země. Já si myslím, že úmysl to asi byl, protože kdyby to měla být obyčejný lidská chyba, tak si vůbec nedovedu představit, jak moc hloupý by musel být Ten, co nepochází z Opice a jeho oculíkovaný kolega. Chyba to asi nebyla, bral bych to spíš jako velmi povedený pokus o takovou privatisační tečku v tom smyslu, aby každému, i tomu největšímu troubovi bylo jasné, že u nás důsledně ochraňujeme grázly před slušnými lidmi. Prý není moc pravděpodobné, že by ta senátorská žaloba uspěla, ale držím jim palce. Klaus senior mi velice zklamal.

  Klaus junior mi poměrně nemile překvapil, nemyslel jsem si o něm původně, že je takový "chudinka", co neunese úspěch někoho, koho zrovna "nemusí". No ale on aspoň udělal ostudu jen sám sobě a způsobil, že ho spousta lidí, jako třeba já, přestane brát vážně.

  Měl jsem možnost se s panem Schwarzenbergem několikrát krátce osobně setkat a musím konstatovat, že je to inteligentní, bystrý, milý, skromný a zábavný společník. Je ale dost nevšední, hodně tedy ční z řady a navíc není proletář, jak je tady zvykem a požadavkem, čímž spousty lidí vyloženě štve, čím větší jsou to mentální chudáci, tím pak víc.

  StK:

  Sport je taková žumpa a primitivismus zároveň, že až na pár oborů, jako je třeba letecká akrobacie, závody F1 a jiné technické disciplíny, mi zcela přestal zajímat. Jediný sport, který mimo ty technické obory nějak uznávám a považuji za nějak žádoucí, je ten, který konáme pro své zdraví a radost. Vše ostatní sportovní, kdyby přestalo existovat, bych možná ani nezaznamenal a když ano, tak asi jen podle menšího množství otravného humbuku. Občas ale přemýšlím, proč ten doping zakazují? Chce-li někdo zemřít na následky požívání steroidů či anabolik, proč mu v tom sakra bránit? Je to jeho věc. Možná by stálo za úvahu, zda tedy neudělat 2 kategorie, s dopingem a bez něj. Určitě je z určitého úhlu pohledu zajímavé, jakých výkonů jsou schopni lidé bez dopingu a jakých s ním a jaký ale pak bude rozdíl v jejich nemocech a dožití.

  Z Armstronga nějaké prachy asi vymlátí, ale ty, co už prošustroval, nebo chytře ulil, ty už těžko. A jestli nebyl trouba, moc toho u něj nenajdou.

  OdpovědětVymazat
 6. Klaus Jr.? Šokován. Pobouřen. Dlouho jsem odmítal tomu uvěřit. Nejhorší představy o jeho úrovni hluboce překonány. Celá ta famílie má u mě utrum. Ovšem jim je to srdečně jedno, su nýmand, tož co... Něco t a k nízkého. A já si myslel, že naopak je na svém místě a má svou pověst nezávisle na... čemkoliv. Blbec. Naivka. Vůl. Já. Furt. Vyrostu z toho někdy???
  A: ředitel školy. Gymnázia. Renomovaného. V hlavním městě. Syn prezidenta.
  Verba mihi absunt.
  Nemám slov.

  OdpovědětVymazat
 7. A co. V naší TV tu teď máme AMARCORD!! Siamo fortunati, eh? Nepřemluveno naštěstí. Radost, krása, absolutní rozpuštění v čárech a kouzlech toho kouzelníka FF. A du na to a doufám, že mě nezničí ten hrnek kafe, co budu muset vytáhnout, abych před TV do půlhodiny neusnul. Non e gratis... ma vale la pena! (Klidně mě setřete za tohle, co drze nazývám italštinou, počítám s tím.)

  OdpovědětVymazat
 8. Jakubovi S.:

  Nejste jediný, koho nemile překvapil(i), to se tak občas v životě přihodí. Je-li člověk zbytečně optimistický, dožívá se poměrně často zklamání, je-li jeho výchozí pozicí pesimismus, tak občas zažije milé překvapení. Jakkoliv na sobě pracuji, abych nebyl zbytečně optimistický, protože k tomu je objektivně opravdu jen málo důvodů, tak stejně bych řekl, že častěji spíš zažívám ta zklamání, nežli občasná překvapení. Jinak ale nejvíc převažují taková ta: "A neříkal jsem to?". Byť tedy to, co předvedl na rozloučenou Klaus senior, jsem nečekal, chvílemi jsme na to myslel, ale nevěřil jsem tomu, že si troufne, v tom jsem se sekl a podcenil ho. O tom mladém nemluvím, nestojí to za řeč, je to jako kdysi ten společný podnik Škodovky a Slovnaftu: "ŠKODASLOV".

  OdpovědětVymazat
 9. Slovenský prezident sa konečne vyjadril k českým voľbám.
  "Teším sa, že do druhého kola volieb postúpil pán Zeman. Veď majora Zemana som vždy sledoval so zatajeným dychom.
  Aj pán Schwarzenegger je dobrý kandidát."


  OdpovědětVymazat
 10. Panenko Mária. Jeden teď z údivu nevyjde. Ach jo.

  OdpovědětVymazat
 11. Hoci si o pánu prezidentovi Gašparovičovi myslím svoje, až takýto hlupák on nie je [;-))). Pozri http://www.sme.sk/c/3730133/priamu-volbu-si-prezident-chvali.html
  A čo si všímajú na Slovensku - http://www.sme.sk/c/6672511/tvrdu-kampan-robia-necakane-klausovci-prezident-a-syn-ociernuju-knieza.html

  OdpovědětVymazat
 12. Asi jsem měl poznamenat, že se jedná o vtip.
  Pán Gašparovič (alebo Gašpárkovič?) nič také nepovedal!

  OdpovědětVymazat
 13. A ja som odrazu spoznal, že je to vtip. Preto to [;-)))

  OdpovědětVymazat
 14. Nuž a ja nie. A čo? Povedal som si: Nuž, tako gašparko... A figu borovú: až taký nie!! No pozrime že sa. Som už taký starý somár. A ustatý. A spať načim, chalani...

  OdpovědětVymazat
 15. Já mám úplně opačný problém: Hromada "rukolapných" skutečností a vážně míněných slov (a rad) mi připadá jako vtip. Většinou hodně špatný.
  No a potom se sám mám brát vážně... [;>))

  OdpovědětVymazat
 16. Když si představím Arnolda na Hradě, tak Arnold by nás asi dokázal uchránit před vetřelci z vesmíru, ale je to asi tak vše, co by se od toho jeho působení tam asi tak dalo čekat, ještě krom mohutné sekery v rozpočtu, samozřejmě :-) Karel se tam přeci jen hodí líp. Když se tam dostane Zeman, budeme na tom hůř, nežli Slováci s Gašpárkovičem, protože ten není jako osobnost ani moc výrazný, ani moc aktivní, zatímco Zeman ano a řekněme, že až moc a že to bohužel, není tím potřebným směrem.

  OdpovědětVymazat
 17. V článku zmíněný případ pana Lukeše se táhne více než ČTRNÁCT roků.
  Dítě, které se narodilo při vznesení obvinění, dne bude končit základní školu.
  Studium na právech trvá pět let - za třikrát delší dobu nedokázali právníci na prokuratuře a soudu dokázat obviněnému vinu.
  Chtěli ho soudit až do jeho smrti?
  http://zpravy.idnes.cz/amnestie-pro-klausova-znameho-lukese-dwo-/domaci.aspx?c=A130114_142200_domaci_hv

  Nebo jiný případ: déle než 13 let se babrali s obviněnými pasáky. Po 13 letech se vymlouvají na to, že bývalé prostitutky nemůžou sehnat k podání svědectví.
  No bodejť by také jo: většina z nich se už dávno jako prostitutky živit nemůže a založily vlastní rodiny a teď mají jít na veřejnost svědčit o tom, jaké to bylo, když ještě byly prostitutkami? A co na to jejich třeba už třeba desetileté nebo i starší děti?
  Protože neumí do 13 let usvědčit dva pasáky, budou celý život pronásledovat rodiny žen, které v mládí udělaly chybu a vydělaly si na věno vlastním tělem? A jak dlouho ještě? Až budou jejich děti dospělé?
  http://plzen.idnes.cz/prezidentska-amnestie-0bz-/plzen-zpravy.aspx?c=A130108_190415_plzen-zpravy_pp
  Ne Klause, ale soudce a státní zastupitelství je třeba kritisovat!
  Milan

  OdpovědětVymazat
 18. Já jsem si prošel volební kalkulačku
  http://volebnikalkulacka.cz/volba-prezidenta-cr-2-kolo-2013/
  a celou dobu jsem se snažil, aby mi vyšel Schwarzenberg, ale bylo nakonec 50 na 50. Schwarzenberg například odmítá snížení DPH, je pro zavedení školného na VŠ, podporuje 2. důchodový pilíř, odmítá prokazování nezvykle vysokého nabytého majetku, nechce omezení imunity politiků, odmítá regulaci hazardu obcemi, podporuje evropský stabilizační pakt, souhlasí s poplatkem za prázdná média, je proti usnadnění referend a nevydí mu anonymní akcie. Suma sumárum eurooptimista podporující státní mafii.
  Já vím, že Zeman je populista, který ví, co ny ty otázky odpovědět a pak to stejně nedodrží. Ale koho mám tedy volit? Nakonec stejně jedu s dětmi na chalupu, tak se 2. kola nezúčastním. Ale máme dohodu s manželkou: ona k volbám nechtěla jít, tak tam místo mě hodí Schwarzenberga a já naopak místo ní nepůjdu:-)

  OdpovědětVymazat
 19. Fligna je Žibřide
  v tom, že president má na řešení těchto otázek jen velmi malý vliv. Takže taková volební kalkulačka je "ne příliš užitečná". Kdo ji použije, rozhodne se pro Zemana - který ovšem jako prezident bude mít na řešení... atd.
  Ale myslím, že nějaká "generální ostuda" vnitro- či mezistátní nevznikne ani v jednom případě. Pokud někdo z čackých žurnalistů nevytáhne na jednoho z adeptů nějaký výkonný "hnojomet".

  OdpovědětVymazat
 20. To ej dobrý řešení..
  A ze zkušeností už víme, že ku*vy jakéhokoliv druhu nakonec všemi zákruty historie, justice a všeho proplují, otřepou se, případně zregenerují či předají geny a majetek další generaci a je pokluzené.
  Proč mi někdo neřekl, abych se dal na tuhle dráhu? No, pozdě bacha honit (/c/JS). Čo bolo, bolo.

  OdpovědětVymazat
 21. Žibříde,
  jak řekl STK, prezident má na to co Ti vadí skoro nulový vliv. Já jsem se o nic snažit nemusel a Schwarzenberg mi vyšel mírně lépe než Zeman. Přitom Sch. "nijak zvlášť nemusím". Jemže Zeman mi vadí tolik, že to asi knížeti příští týden půjdu hodit.
  Pokud jde o druhý důchodový pilíř, ono to asi při současnén poměru plátců a důchodců jinak nejde. Nemyslím si, že je reálné zvyšovat % odvodů. A vpomínáš si jak to dopadlo když si soudci vysoudili vyšší důchod? Aby ho dostali, snížily se ty nižší. Takže na státní důchod skoro rovnostářsky rozdělit co se vybere (tady souhlasím se silnou solidaritou, i když je to pro mne nevýhodné), aby byli alespoň trochu zajištěni ti co dělali za minimum - a jestli chceš víc (máš vyšší příjem) tak si naspoř.
  A pokud jde o školné nemám s ním problém pokud bude smysluplně nastaveno (tak aby vzdělávací systém produkoval plátce do systému a ne kandidáty na dávky - sytém studijních a prospěchových stipendí, možnost odložení splatnosti, výše podle oboru, ...).

  Mimochodem, včera? jsem málem spadnul ze židle, když jsem se ve zprávách doslechl, že se budou vracet na první stupeň základních škol zlomky, protože se změna neosvědčila. Já je měl ve 3. nebo 4. třídě a no problem (množiny mě ještě nezasahly).
  mmch se mi vybavilo následující:
  Nefunguje to?
  Fungovalo to?
  Hrabal jste se v tom?
  Jste vůl!!!

  OdpovědětVymazat
 22. Napsali jste, vážení štamgasti: Bůhví, jak "z té dálky" vypadají ti "naši", když jsem psala včera o italském předvolebním blázinci. Vzhledem k tomu, že jsem už několik dní v it. novinách žádné zprávy o druhém kole českých prezidentských voleb nečetla, šla jsem hledat v Googlu. A tam jsem ke svému údivu našla, že se k nim vyjadřuje Berndt Posselt v pohovoru s italským novinářem. Totiž zmiňuje se o nich jen letmo, když se ho novinář ptá, jaký je postoj představenstva Evropských lidových stran (EPP) vůči Berlusconimu. Posselt říká, že EPP podporuje kandidáty stran, které jsou členy sdrružení. Tak v ČR podporuje K. Schwarzenberga, který postoupil do druhého kola, kde se utká se socialistickým kandidátem Sobotkou. To mne poněkud udivilo, to nemůže být omyl italského novináře, který Sobotku pravděpodobně ani nezná. To musí být omyl Posselta.
  http://www.ilsussidiario.net/News/Politica/2013/1/17/ELEZIONI-Posselt-PPE-tra-Berlusconi-e-Monti-votiamo-le-vere-riforme-/354946/

  O čem by to mělo svědčit? Posselt se už přestal o ČR zajímat? Už nezastává pozice SdL, nároky na odškodnění, zrušení Benešových dekretů? Upřímně řečeno, o Posseltovi a jiných spolcích Němců, odsunutých po II WW ze zemí střední a východní Evropy, jsem už delší dobu neslyšela. Naposled asi tak v květnu m.r. (Přečtěte si na Šamanovi článek Bláhoví Němci, zvaní sudetští z 29. května.) K tomu ztišení hlasů dochází průběžně se zaostřením krize eura a ekonomické situace zemí EU. Že by to bylo jen náhodné? Nechce si mi tomu věřit, když si vzpomenu na př.na protestní demonstrace v Řecku při návštěvě Merkelové počátkem října, kdy řečtí manifestanti pálili německé vlajky s hákovým křížem a na transparentech malovali Merkelovou s hitlerovským knírem. Snad nebylo vhodné tlačit na požadavky odškodnění za odsun, když zároveň vycházelo najevo, že německé banky na krizi vydělávají a v mnohých případech zůstávají stále nevyřešenými otázky válečných reparací. (I s Itálií.)
  http://affaritaliani.libero.it/static/upload/prot/0002/proteste-grecia-merkel--16-.jpg

  A tak se dostávám k otázce, kterou bych Vám chtěla položit. Jaké je stanovisko K.Schwarzenbergra, který chce být zvolen prezidentem České republiky, k sudetoněmecké otázce? Otázce, která jaksi ustoupila do pozadí, ale jen dočasně. Vyjádřil se k tomu někdy plně, explicitně, anebo otázku jen diplomaticky obešel, jak jsem mohla několikrát číst v novinách a prakticky i nyní v předvolebních debatách se Zemanem?
  Schwarzenberg je pý přesvědčený europeista. I v europeizmu jsou rozdíly. Liší se značně europeizmus prof.Montiho od europeizmu Berlusconiho nebo Severní ligy. A pan Posselt se vyjádřil, že poslanci německé CSU preferují jasně Montiho. Tedy europeizmus chápaný jako bezvýhradné podčinění se celoevropským zájmům. Celoevropským nebo zájmům jen určiých vlivných finančních kruhů? A podívejte se jaká to náhoda, zrovna německých!
  Co mi můžete k tomu říci, milí štamgasti, zamysleli jste se nad tím?

  OdpovědětVymazat
 23. Tímto aspektem se zabývá například tenhle článek.
  Osobně to považuji za vytrvalé kašpárkovské divadýlko, kterým jedna strana planě vyhrožuje (a ví, že je to planě, je to jen vnitroněmecký problém) a na druhé straně se vzájemně obviňují, kdo se Posselta víc bojí. Nebo kdo půjde víc sudeťákům "na ruku".

  Za sebe říkám: Jděte už s tím do Prčic. Mohli bychom se vrátit taky třeba do hustitských válek a žádat odškodnění, že? Ale po kom?

  OdpovědětVymazat
 24. Vy byste, StK, tyto problémy zametl pod koberec s tím, že je to kašpárovské divadýlko a vnitroněmecký problém.
  Jenže asi nevíte, že ty spolky a organizace odsunutých a vyhnaných se daly dohromady a založily v 2007 r. celoevropskou Unii utečenců a vyhnanců Evropy a žádají právo návratu do svých zemí a navrácení konfiskovaného majetku.
  (Undici associazioni fondatrici hanno firmato a Trieste la bozza di statuto. Nata l'Unione di esuli ed espulsi d'Europa
  Si richiede il diritto al ritorno nelle terre d'origine e la resa dei beni.)
  http://it.groups.yahoo.com/group/dalmazia_fid/message/4016

  Mezi nimi je i sudetoněmecká SdL.
  Začíná se to rýsovat jako celoevropský problém.

  OdpovědětVymazat
 25. Nic pod koberec nezametám Informace, ale - ať si kdo chce založí co chce. Podstatné je, jestli požadavkům takových obskurních organizací bude někdo ochoten naslouchat! Bude-li, je to problém. Ale opět problém těch, kteří by chtěli něco takového "řešit".

  Je to podobné jak s fotovoltaikou, větrníky nebo "biolihem".
  Kdyby je neposlouchali to, kteří tvoří zákony a použili vlastního mozku místo toho, aby pootevřeli své privátní kapsy, nic takového jako "zelené šílenství" by se nedělo. Protože pořád je a ještě dlouho bude el. proud z větru a slunce (i "umělá nafta") dražší, než tradiční zdroje.

  To celé je jen chamtivost těch, kteří jsou u moci. Peníze, které (snad/možná/pravděpodobně) od budoucích větrných a slunečních baronů dostali jsou jen malinkým zlomkem peněz, které "díky" obnovitelným zdrojům, platíme za elektřinu a (skrytě) zvyšují cenu čehokoliv. I na čištění pitné vody potřebujete elektřinu. Takže tvrdím, že za většinu problémů mohou úplatní politici / nenažraná věrchuška.

  Drak i Rytíř je vlastně týž Kašpárek.
  A je jedno jestli je to Bernd Posselt za sudeťáky nebo někdo z "vysokého kléru klimatických věrouk". Jakmile se začne příliš připomínat rok 1945 a zapomínat rok 1938 je to "dělostřelecká příprava" k prolomení Benešových dekretů. Jakmile se mluví o oteplování Země (pozor- změna - už to není oteplování, už to jsou blíže neurčené "klimatické změny")znamená to že někdo bude chtít více vašich peněz.

  To, že oba naši presidentští kandidáti tvrdí totéž, a to, že "Dekrety" jsou vlastně mrtvé nic neznamená. Podstatné bude, když někdo z našich (nebo EU, tam je nebezpečí větší = úplatky tučnější) začne ty požadavky (jakékoliv) brát vážně.
  Nebo zítra založím Ligu vyhnanců z Polska a budu se brát o velkostatek mého pradědečka, nezlobte mě Informace!
  ===
  Vy opravdu nevidíte tu maxi-manipulaci, kterou s námi hrají - ti vaši i ti naši? A chcete podle jejich pokynů křičet na draka "fůůůůj!" i když třeba likviduje zlou čarodějnici, převlečenou za princeznu? Půjdete do ulic s transparenty a vlajkami, když někdo zavelí "...zpátky ni krok?" Tož běžte. Já si raději uvařím dobré kafe.

  OdpovědětVymazat
 26. Skutečně Vám nerozumím, StK, když píšete:
  "....ať si kdo chce založí co chce. Podstatné je, jestli požadavkům takových obskurních organizací bude někdo ochoten naslouchat! Bude-li, je to problém. Ale opět problém těch, kteří by chtěli něco takového "řešit"."
  Nechápete, že to řešení se bude týkat přímo vás, občanů republiky, že to budou muset řešit politikové vámi zvolení? To v případě, že se SdL stane natolik silnou organizací, že ovlivní i kroky zahraniční politiky federální vlády. Už takhle jejich srazů se účastní bavorský ministerský předseda. Podle něj, i když jeho postoj k českým politikům je smířlivě přátelský, vyhnání sudetských Němců však bylo a zůstává podle něj bezprávím a Postupimské dohody jsou neplatné. (Přečtěte si konečně ten Šamanův článek!)
  A proč myslíte, že tak podporuje SdL? Jednoduše z volebních důvodů. Potomci sudetských Němců pro něj jsou zdrojem hlasů pro CSU. Říkám potomci, protože po téměř 70 letech po konci války těch "vyhnaných" už nebude moc naživu.
  Je to všechno politika, nízká politika, která ale vynáší vůdcům hnutí místa v EP nebo v bavorském establishment, přináší hlasy politické straně.
  Nevím, kde vidíte nějakou moji zmanipulovanost. Kdo mě podle Vás zmanipuloval? Snad článek v Lidovkách "Německý tisk oceňuje Schwarzenbergovu upřímnost k dekretům", kde se uchazeč o místo prezidenta vyjadřuje ve čtvrteční televizní předvolební debatě s diplomatickou vyhýbavostí: "Já jsem vždy říkal a na tom trvám, že to, co jsme v roce 1945 spáchali, by dnes bylo odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv. Asi by se tehdejší vláda včetně prezidenta (Edvarda) Beneše ocitla v Haagu."
  Zdroj: http://www.lidovky.cz/tisk-srn-a-rakouska-ocenuje-schwarzenbergovu-uprimnost-k-dekretum-1fw-/zpravy-svet.aspx?c=A130119_143323_ln_zahranici_mct
  Ano, dnes by to bylo odsouzenou jako hrubé porušení lidských práv. Ale dnes by také z týchž hledisek byla provedena denacifikace Německa mnohem přísněji a důkladněji než v létech studené války. Mnohem víc lidí by skončilo ve vězení na doživotí nebo by nezůstalo tolik nacistů ve státním aparátu.
  Na tehdejší dobu nemůžeme aplikovat dnešní hlediska a míry. A nemůžeme v tom hledat ani nějakou únikovou cestu při nepohodlné otázce.
  Já bych skutečně chtěla vědět, na Vašem místě, jaký postoj zaujme prezident republiky, kdyby mělo dojít k řešení "něčeho podobného". Skutečně. Byla by to velice choulostivá záležitost, ze které se nebude moci hlava státu vyvlíknout nějakým všeobecným, zcela k ničemu nezavazujícím prohlášením.
  Nikam nechodím s transparenty na povel, ale chci věci znát, než se rozhodnu.

  OdpovědětVymazat
 27. Achachach... celá jedenáctka těch obrovských vlivných strach nahánějících divých rozzuřených strašných ORGANIZACÍ VYHNANCŮ. Tak jo, lo tengo presente, beru na vědomí. A co je dál na pořadu dne?
  Posselte, ne*er. O tomhle s tebou ani kníže na Hradčanech jednat nebude. To musíš vědět.
  Aber, na freilich, du weisst es ganz gut... ´s is´´ne innerpolitische Frage, nischt? My tomu říkáme neustálé zviditelňování, mein (nicht) lieber Berndt!

  OdpovědětVymazat
 28. Volební kalkulačkou jsem si prošel také, ale přesně jak říká StK, ono je to opravdu dost k ničemu, protože president na to, nač se tam ptají, nemá příliš velký vliv, takže budou-li nebo nebudou legální anonymně vlastněné akcie, na to bychom měli hledět u parlamentních voleb. Vzhledem k rozkolísanosti a nestabilitě politické scény, bude Karel lepším presidentem, protože na rozdíl od Klause či Zemana, dá v rámci možností všem svatý klid a pokoj a možná se ta politická scéna za něj trochu stabilisuje, uklidní a možná i zcivilisuje.

  Když jsme se dotkli těch daní, tak DPH jako daň, je technicky, kvalifikačně i jinak mnohem jednodušší na uhlídání, výběr i správu, nežli haldy daní jiných, zejména pak třeba daň z příjmu, jejíž příjem činí do pár desítek procent, ale pracností je to tak přes 50% portfolia, možná i víc a znalostně je to ještě horší. Vzít kalkulačku, narvat do ní částku a vynásobit jí příslušným procentem, dovede skoro každý pologramot, takže je mnohem výhodnější trochu zvednout DPH a na ostatní daně, včetně daně z příjmů se v nejvyšší možné míře pokud možno úplně vykašlat. Je to levné a efektivní, tudíž doporučované řešení.

  Amnestie pasáků je mi poměrně ukradená za podmínky, že k té prostituci nikoho nenutili násilím. Když ano, uvítal bych tresty na 15, 20 i více let, někdo, kdo jiného k něčemu nutí násilím, je mi odporný už z principu. Také mi vadí naše místní bolševicko imbecilní pokrytectví, které se tváří, že prostituce jakoby nebyla. Tím se samozřejmě dostáváme do spousty zbytečných následných problémů, protože nám pak chybí mantinely a prostředky k tomu, jak tohle prastaré řemeslo vměstnat do nějakého právního a jiného rámce a normálně ho zdanit a zregulovat. Proti blbosti ignorantství není bohužel léku. No ale zvládly to v Evropě mnohé země, Rakušané například také, tak doufejme, že i těm našim tupounům to časem dojde.

  OdpovědětVymazat
 29. Já Vás přece Informace neobviňuji z manipulovatelnosti.
  Jenom říkám, že "sudetská otázka", "staré (neo)komunistické struktury" a "otázka židovská" jsou témata, které už nezajímají. Je to nekonečný tanec kolem faktů, které jsou/nejsou relevatní a druhá strana je považuje/nepovažuje za klíčové. Taková hra, připomínající "mlýnek", nekonečnou hru, která se hraje druhé straně papírové šachovnice. Já netvrdím, že to pro někoho nemůže být kardinální otázka. Já v Sudetech žil každé prázdniny, dva měsíce v roce po čtrnáct let. Chalupu máme ze záboru, potomci majitelů se po třiceti letech přijeli podívat na chalupu, kde se narodili. Byli rádi, že je chalupa (dřevěnice, nabývací cena 400.- Kčs, t.j. polovina měsíčního platu zpěvačky v opeře) skvěle udržovaná (to říkali oni!), napili se kávy, pojedli třenou bábovku mé maminky, která by byla, kdyby se soutěžilo v kategorii "třená bábovka" několikanásobnou mistryní Evropy a možná i světa, vyfotili si všechno kolem i s námi a se sebou samými, pošprechali ve stínu staré hrušky a odjeli. Psali jsme si k Vánocům, ale už snad čtyři - pět let si nepíšeme, napsaly nám jejich děti, že už nejsou.
  S několika židy pracuji - nemám s nimi problém. Nejsou ortodoxní. Co člověk, to názor. No a co? Prč bych se měl nějak angažovat (byť jen názorem) v takových nekončících pseudoproblémech? Pojďme diskutovat třeba o tom, kolik andělů se vejde na špičku jehly. Význam to má stejný.

  Říkat co by kdyby - to je možné v presidentské debatě - argumentační sílu to ale má jenom jako červený šátek na býka. Dnešními pravidly (EU, OSN) poměřovat situaci po válce, kdy jsme (jste) měli být jako národ odstěhováni na Ukrajinu a zbytek poněmčen - k ničemu, pane kníže. K ničemu informace.

  Beru to pragmaticky: Ani Schwarzenberg jako president nebude mít tu moc na Benešových dekretech cokoliv změnit. Sama vidíte, že se tyhle problémy točí v argumentačním kruhu a ten kruh není ani tak moc veliký.

  A ještě jedna poznámka: Rakousko pozorně sleduje, co pan kníže povídá. On je totiž i Rakušan. A mám pocit, že Karel občas "hodí něco do placu" právě pro Österreichery.
  Leč řeč se mluví a voda teče - když bude třeba, každý zkušený politik snadno zrelativizuje jakýkoliv svůj dávný výrok.
  Navíc "výkonná moc" českého prezidenta je nepatrná. Opravdu může vyjádřit jen zřetelný "postoj" - ale má nevelký vliv.

  Že je Schwazenberg "eurohujer" mi sice osobně vadí, ale s tím praktickým vlivem na politiku ČR je to pořád stejné. Miloš Zeman eurohujer naopak není - ale taky mu to nebude nic platné.
  ===
  ...Nikam nechodím s transparenty na povel, ale chci věci znát, než se rozhodnu...
  To první Vám chválím a k tomu druhému přeji hodně úspěchu. Není to snadné.

  OdpovědětVymazat
 30. Drak a prostituce:
  Opět jeden z příznaků toho všeobjímajícího pokrytectví českého.

  Prostituce neexistuje, víme?

  Abych ale nebyl nespravedlivý - pokrytectví panevropského.

  OdpovědětVymazat
 31. Takže Vy, StK, soudíte o mezinárodních vztazích na základě zkušeností s bábovkou Vaší maminky? Neuvědomujete si, že soukromé vztahy řadových občanů jsou podstatně rozdílné od vztahů mezi státy? Již jsem Vám říkala, že jde o věci politiky, a záleží taky, jak se ta politika bude vyvíjet dál. Třeba německá křesťanská demokracie bude velice potřebovat ty sudetoněmecké hlasy při příštích volbách. V TV ve zprávách říkali, že dnes při volbách v Dolním Sasku CDU klesla z 42,5 procent na 36-37. Předpovídají, že Merkelová ztěží příští politické volby vyhraje. A tak třeba udělá novou koalici se sociálními demokraty. Kdo ví, jak se bude vyvíjet situace. A tak pospávající noblesní prezident třeba nebude dost bdělý a reaktivní.
  A můžete mi říct, z čeho pochází vaše záliba v prezidentech nenašincích? V předešlých volbách to byl Švejnar, zformovaný intelektuálně v docela jiném prostředí, teď Rakušák.
  Připomínáte Ezopovu bajku o žabím králi. Ty na tu touhu mít krále cizího a přísného taky nakonec doplatily.

  OdpovědětVymazat
 32. Už bych se zbytečně opakoval, milá Informace.
  Netvrdím, že to pro někoho nemůže být zajímavé téma - pro mě ale zajímavé není. Tak jako my jsou i Schwarzenbergovi, Millerovi, Müllerovi ba i Posseltovi normální lidi. Jedí, pijí, spí a když sedí na záchodku tak i páchnou - stejně jako my.
  Necítím se být ani kvalifikován, ani povolán abych tedy vyřešil sudetoněmeckou otázku.
  Dobrou noc. [;>)

  OdpovědětVymazat
 33. Tak dobrou, StK.
  Ale zamyslete se nad tím, co jsem Vám řekla. Já se nechci hádat, ale za zamyšlení to stojí. A Šamanův článek jste si přečetl?

  OdpovědětVymazat
 34. Ale no tak, I! Dyť každý trochu soudný člověk s trochou zkušeností ví, že jednotlivé lidské bytosti jsou něco jiného než STÁTY, NÁRODY, STRANY, RASY... A on expressis verbis říká, že nemá nejmenší problémy s jednotlivci, co jsou řekněme na jeho struně. Já taky ne, vy jistě rovněž. To ani jinak v normálním životaběhu normálního člověka nejde - není-li extrémní psychopat, politik, extrémista té-které církve (zvláště těch nových z US či Koreje). Nebo když je za to placený, aby lidi škatulkoval a známkoval, lepě (to je krásný přechodník, co?) na ně nálepky. Není-liž pravda? Je-liž...

  OdpovědětVymazat
 35. Jakube,
  ty organizace vyhnanců nemusí mít velký vliv, když nejsou zneužívány politickými stranami ke zvýšení své popularity a získání hlasů při volbách. Tehdy mohou svými požadavky značně přispět ke zhoršení vztahů mezi státy. V Itálii také po válce vzniklo několik asociací utečenců a vyhnanců z Jugoslávie (l'Unione degli Istriani di Trieste, l'Associazione espulsi della Slovenia, l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia), něco obdobného jako SdL. Jejich vliv by byl nepatrný, kdyby na jejich sjezdy nezačali jezdit politikové za účelem zviditelnění.
  Chcet-li vědět, jak se na to dívají z jugoslávské strany (totiž hlavně slovinské a chorvatské přečtěte si článek na serveru Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia. (Text je i v srbochorvatštině)
  http://www.cnj.it/documentazione/iredente.htm
  Chorvatský prezident Mesic reagoval ostrou diplomatickou notou na řeč it. prezidenta Napolitana, kde jen vzpoměl italských obětí, zavražděných v karských propastech (foibe) a násilí spáchaná na italském obyvatelstvu na konci světové války.
  http://www.anvgd.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2025&Itemid=110

  Rozdmychávání nepokoje anebo nenávisti kolem těchto starých křivd nemá perspektivu, ničí sousedské vztahy, ale zároveň není dobré ani ty nekonečné lamentace a provokační akce pasivně přijímat.
  Nevím, jestli je toho příčinou protest chorvatského prezidenta anebo současná krize, ale v Itálii se také o italských vyhnancích z ex Jugoslávie v poslední době víc nemluví.

  OdpovědětVymazat
 36. Já osobně tohle, podobně jako StK, považuji za dávno překonané, nicméně ti, co si v tom Německu pohrávají s těmihle věcmi a blbými nápady, by si měli uvědomovat, že tím značně podporují síly, které jsou navázané na Rusko a nahánějí nás tím Rusku do chřtánu, což by se za hodně nepříznivých okolností mohlo nakonec obrátit proti všem zúčastněným, včetně těch Hitlerových a Henleinových zbytečně a blbě provokujících pohrobků. Jaké tyhle věci mají následky, najdou ti idioti skoro v každém německém museu. Asi jim to nepřipomínají dostatečně intensivně.

  OdpovědětVymazat
 37. Já jsem se, Draku,
  neptala StK a vás štamgastů, co si myslíte o sudetoněmeckém problému, ale na to, co si myslíte o postoji k tomu problému K. Schwarzenberga, kandidáta na úřad prezidenta republiky. StK píše:
  "výkonná moc českého prezidenta je nepatrná. Opravdu může vyjádřit jen zřetelný "postoj" - ale má nevelký vliv."
  Problém je v tom, že vyjádření prezidenta je vždy bráno jako ukazatel nálad a hlavně politických tendencí jeho země. Jako nějaké testování. Podívejte se na příklad chorvatské strany, kde prezident reagoval ostře jen na veřejný projev it. prezidenta.
  Podle toho se pak rozvíjejí další reakce druhé strany.
  Takže nevím, co si myslíte o K. Schwarzenbergovi a jeho dosavadních výrocích. Které se mně osobně zdají být jen diplomatickými vytáčkami. Máte představu, jak by asi zareagoval v případu, že by se z německé strany ozval nějaký oficiální hlas, který by podepíral sudetoněmecké požadavky?

  OdpovědětVymazat
 38. Opakuji: Pimprlové divadýlko s Drakem, Princem a Prineznou - ovšem všichni za scénou, vidíme jen siluety. A připravenými bateriemi katapultů s bečkami naplněnými exkrementy.

  Všechny tyhle "otázky": židovská, sudetoněmecká, komunistická, šlechtická, fašistická, zednářská atd. mohou být při dobrém výběru právě těmi bečkami plných lejna.

  Na světě nežije ani jeden člověk, na kterého by se nedala vymyslet nějaká sprostá pomluva. A než se očistí, je po ptákách. Tedy po volbách.

  To je samé "kdyby" a "pokud".
  Nechám si od nějakého latiníka přeložit heslo: Nejistý v nejistém a dám ho jako podtitul pro tenhle blog.
  Howg.
  Musím zas jít pracovat.

  OdpovědětVymazat
 39. Karské propasti? To jako v tamějším Krasu? Kde o tom pokud možno neutrálně a věcně víc?
  Viděli jste 21 obrazů z okupace, že? Šílené. Co si vymýšlrli ustašovci, od toho se distancovali aji Němci. No - ještě tak pohotovostní oddíly HG (Ploština, Balog..) Eslipak se o tomhle učí žáčci v chorvatských a slovenských školách - ?
  Na našich ZŠ ani středních se nedovědí ani ň např. o posledním velkém pogromu v českých zemích - po 28. říjnu 1918 v Holešově. Sám jsem to do dospělosti netušil. Že kousek odtud... Bylo a je to tabu.
  Takhle ne, soudruzi.

  OdpovědětVymazat
 40. Anonymní,
  sama jsem toto období a události nestudovala. Moje znalosti pocházejí jen z novinových článků. Na italské Wikipedii je dost rozpracované heslo Massacri delle foibe a, jak mohu soudit, nestranně. Sami autoři hesla upozorňují, že téma vraždění italského civilního obyvatelstva na konci války bylo často deformováno samotnými historiky podle jejich politického kréda. Tam taky najdete velice bohatou bibliografii, převážně v italském jazyce.
  http://it.wikipedia.org/wiki/Massacri_delle_foibe
  Na anglické stránce W. jsou uvedeny i práce v anglickém jazyce.
  Lituju, ale víc Vám pomoci nemůžu. Odkazy na novinové články by Vás mohly jen zmást.

  OdpovědětVymazat
 41. Vy, StK,
  jste jako ten Švarcenberk, samý pimprlata, princezny, draci, dotace EU a nevím co ještě, ale přímou odpověď mi nedáte.
  Jak by se zachoval pan kníže, kdyby se německá oficiální strana obrátila na českou vládu s podporou sudetoněmeckých požadavků?
  Nějakou podobnou hypotézu si neumíte představit?

  OdpovědětVymazat
 42. Kocoury mám dva, Info, ale ani jeden není černý. Na křišťálovou kouli bych si musel teprve našetřit, to je dost drahá věc. A kupovat ty trapné napodobeniny z hutnického skla nemá smysl. Nevěstí totiž nic. Nic dobrého.
  Zkrátka - nejsem jasnozřivec.
  1. Snažím se nekomentovat něco, o čem nevím téměř nic.
  2. MĚ TOHLE PIPMRLOVÉ DIVALDO FAKT NEBAVÍ. UŽ JSEM VELKÝ KLUK.
  Samé coby - kdyby. A zda vůbec. Ostatně konečně: Není třeba i tady rozfoukávat vášně, Při večeři jsem zíral - ano, přiznávám, zíral na ČT, jak se její "moderátoři" pokouší rozfoukávat boj mezi zastánci knížete a Zemana. mezi kumštýři. Reportéři byli značně nešťastní, protože lidé přiznávali tak strašné a neuvěřitelné věci, jakože kdyby nebylo knížete Černohorského, byl by Zeman snesitelný a někteří zase tvrdili opak. kdyby nebylo Miloše, tak...
  Sodoma - Gomora:
  Oni ti Čecháčci blbí se jim nechtějí mezi sebou prát ...!
  Sledovanost je vááážně ohrožena!
  [;>))

  OdpovědětVymazat
 43. No dobrá, inkasuji další vyhýbavou a posměšnou odpověď.
  Rčení - s tebou je řeč jako s kozou na ledě - neznáte?

  OdpovědětVymazat
 44. Dobře, Informace.
  Dám tu jeden >link. Aby bylo patrno, že je nás víc, které to tak "nežere". A už nebudu na tohle téma reagovat.

  OdpovědětVymazat
 45. 1.168 (tisíc sto šedesát osm) příspěvků svědčí skutečně, že to lidi tak "nežere"!!!
  Anebo jo ???

  OdpovědětVymazat
 46. KARSKÉ PROPASTI ATD. - TO JSEM BYL JÁ. Opomenutí prohlášení se je jenom jeden z více důsledků, že jsem dnes po poledni vyšel ven a v mrholení, co na hladkých chodnících hned mrzlo, na schodech dolů do města hvízdl dolů a letěl deset schodů po zádech, než přistál. No jenom trošku rozervaná kůže na dlaních a předloktí a bolest v kotníku - a pozděj právě tupá nejasná bolest hlavy. To bude dobrý zítra, ani jsem to nehlásil potomkům. Brou. Dík za odkaz, I! A co je foibe?

  OdpovědětVymazat
 47. Foibé.
  Měli jsme o ní zmínku v jedné antické činohře: Jakási řecká bohyně II. kategorie. Má něco společného s věštěním a trojnožkami. A s omamnými výpary. Trojnožky, pokud vím, vysvětleny nebyly. Možná bude něco na Wiki.

  OdpovědětVymazat
 48. Foiba je karská propast.
  Il termine "foiba" è una corruzione dialettale del latino "fovea", che significa "fossa"; le foibe, infatti, sono voragini rocciose, a forma di imbuto rovesciato, create dall’erosione di corsi d’acqua; possono raggiungere i 200 metri di profondità.
  http://digilander.libero.it/lefoibe/definizione.htm

  OdpovědětVymazat
 49. Foibé
  Jméno Foibé (řecky Φοίβη), v polatinštněném tvaru Phoebe, znamená „jasná“ nebo „zářící“. Podle Pelasgického mýtu o stvoření světa byla dcerou Eurynomé a Ofióna, Titánka, které byl přidělen spolu s Titánem Atlantem Měsíc.
  Podle Olympského mýtu o stvoření světa byla Foibé jedním z původních Titánů, dcera Urana a Gaii. Je tedy tradičně spojována s Měsícem a byla také babičkou Apollóna a Artemis. Se svým mužem a bratrem Koiem měla dcery Létó a Asterii. Podle mladších pramenů přijala od Themidy dozor nad věštírnou v Delfách.

  OdpovědětVymazat
 50. Už chápu, StK,
  proč je Vám nepříjemný hovor o knížeti a jeho postoji vůči sudetoněmecké otázce. Jak píše IDnes, v ostravských divadlech fandí Schwarzenbergovi, a když někdo řekne něco proti němu, posadí ho na kaktus.
  http://moravskoslezsky.denik.cz/galerie/soutez_ctenar_okno.html?mm=1473240
  Ještě štěstí, že jsem na stovky kilometrů daleko.

  OdpovědětVymazat
 51. Ano Informace, myslím, že i Jakub S. umí používat
  Wikipedii.
  Vlastimil Větší, Vlastenec "blahé paměti" v ní uměl hledat velmi rychle a proto byl tak nebezpečně chytrý. [;>)

  OdpovědětVymazat
 52. Když mě nemůžete posadit rovnou na kaktus, posíláte mi alespoň internetem ostny?
  Heslo bylo krátké a tak jsem ho nalepila rovnou, bez odkazu! Za autora se nevydávám ani za "nebezpečně chytrou".

  OdpovědětVymazat
 53. O těch jeskyních psala informace už kdysi v Hospůdce u hřbitova. Hledání sice dalo fušku, ale našel jsem to:

  7. července 2010 12:12
  informace řekl(a)...
  Pedro,
  a ještě k atmosféře doby, zní to nějak abstraktně, že? Ale označuje to velice konkrétní akce vyřizování účtů nebo průchodu zloby osvobozených. Slyšel jste někdy o karských hlubokých jeskyních - foibe? Tam házeli chorvatští partyzáni civilní italské obyvatele, svázané mezi sebou dráty, aby se nemohli osvobodit a umřeli tam hladem nebo na zranění. A to v rámci etnické čistky, aby Italové z území Istrije a Dalmatska utekli.
  Když se jedné takové smuteční tryzny na paměť nevinných obětí, pořádané na italském území, zúčastnili někteří představitelé it. veřejného života, ihned z chorvátské strany přišla ostrá diplomatická protestní nota, že Itálie rozdmychává etnickou nenávist vůči Chorvatům.
  Co na to řeknete?
  http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntata.aspx?id=60
  7. ČERVENCE 2010 12:41


  Celá diskuse kolem této problematiky se dá najít pod Šamanovým článkem:
  POVÍDKA: Kinoautomat svět
  http://samanovodoupe.blogspot.com/2010/07/povidka-kinoautomat-svet.html?showComment=1278502231010#c8392547585703094681

  OdpovědětVymazat
 54. S.T.K.,
  jak jsem Vám psal a předesílal už v mailu, tak opravdu na tento týden nemám nic připraveno. Ne, že by se nic zajímavého nedělo...
  A v příštím týdnu to také nenapravím, protože ve čtvrtek zase odjíždím mimo civilizaci a internet. Čímž se omlouvám všem štamgastům.

  Informace,
  jak mám vědět, co si myslí Schwarzenberg o dekretech? Podle toho, co řekl, se na ně dívá zbytečně moc dnešním pohledem a tím je relativizuje. Ale sám přece musí vědět, že k uspokojení nároků vyhnaných Němců nejsou rezervy. Takže to téma bude vždycky jen nějakým politickým kapitálem k hýbání veřejného mínění a podobným jevům. Nemyslím, že by z toho vzešlo cokoli hmatatelnějšího.

  OdpovědětVymazat
 55. Pamatuju se, Pedro, že jsem o těch karských foibách už psala. Jenom ten odkaz na vysílání italské státní televize teď nefunguje. Dostanu se do archivu a tam to nemůžu najít, protože neznám přesné datum. Vysílání, skutečně ootřesné, se svědectvím přímých účastníků a svědků najdete na Youtube, rozdělené do 4 částí, jestli vás to zajímá.
  http://www.youtube.com/watch?v=rroZBTo1o2E

  Proč o tom píšu, proč se ptám, jaký je postoj Schwarzenberga k sudetoněmecké otázce? Protože vím, právě z italského prostředí, že je to rána doposud živá, v Itálii se o foibách hovořilo hlavně v devadesátých letech a počátkem minulého desetiletí. Mohla jsem vidět (hledajíc na Googlu), že o foibách teď hovoří i ve školách při vyučování dějepisu. Hlavně v severovýchodní Itálii. Tam také vznikly velké historické archivy, kde shromaždují materiál. Na př. materiál při vyšší škole technické v Bresci.
  http://www.ipcgolgi.it/cms/wp-content/uploads/2011/01/FOIBE-Testo1.pdf
  O násilném vyhnání italského obyvatelstva z Jugoslávie hovoří G. Pansa ve své knize "I vinti non dimenticano" (Poražení nezapomínají, nakl. Rizzoli, 2010), kde píše, že komunističtí partyzáni byli vycvičení v Moskvě a řídili se pokyny Kominternu (str.147 - 234 Tito a Trieste - Tito v Terstu)

  To "vyřizování účtů" pokračuje i po sedmdesáti letech od konce války, vplétají se do něj nové politické zájmy. A tak skutečně je dost lehkomyslné odbýt to jen poznámkou, že to jsou věci už dávno mrtvé. Chvílemi téma odsunu nebo vyhnání odejde do pozadí, ale pak ho zase někdo vzkřísí k životu.
  Nechci plašit, ale mne by skutečně moc zajímalo, co si o tom doopravdy myslí kandidáti na místo prezidenta republiky.

  OdpovědětVymazat
 56. informaci:

  Myslím, že je úplně jedno, co se použije jako záminka k tomu, aby se rozdmýchaly vášně a začalo se na druhou stranu nějak tlačit, napadat ji a případně z ní zkusit něco více, ale spíš méně dobrovolně vytřepat. Jestli to bude zrovna tohle, tamto, onamto, nebo něco dalšího, úplně jiného, třeba změny klimatu, je úplně fuk, na tom v podstatě vůbec nesejde, to závisí jen na momentální možnosti, potřebě a vůli toho padoucha, co se v tom začne angažovat, vždycky je za tím ale zištná snaha získat vliv a prospěch na něčí úkor. Tady je asi nejlepší a nejúčelnější švýcarský přístup k věci: "Neutrální, leč pořádně vyzbrojený."

  Když už se dotýkáme zrovna otázky odsunu sudetských Němců a Benešových dekretů, tak vyjádření k této problematice jak Zemana, tak Schwarzenberga, která k tomu učinili v devadesátých letech, tak ta se skoro neliší, v tomhle ohledu je do značné míry fuk, kdo tam bude. Zeman je ale větší populista, takže říká lidem to, co chtějí slyšet. Karel je zase šikovnější, on na to má mediální masážisty a sám si nemusí moc špinit ani ruce, ani hubu. Rozhodně se dá říci, že Karel je mnohem lepší profík.

  OdpovědětVymazat
 57. Draku,
  teď se skutečně na českém internetu rozpoutaly vášně, a jak se blíží den voleb, zesilují až k hysterii. Čeho všeho jsem se nedočetla v článcích a diskuzích! Teď mi chybí jen stať Bělohradského Prezidentova řeč v Právu,ze 5.ledna 2013),kterou často diskutéři citují. Nevím, jestli se týká amnestie nebo voleb, ale musí obsahovat nějaké významné myšlenky, když na ni tolik lidí reaguje.
  Skoro lituju, že jsem přišla se svou špetkou do mlýna. K diskuzi nic nepřidám a ani nic neuberu.
  StK končí svůj dnešní článek slovy:
  - co si myslím, že jsem
  - co si o mě myslí ostatní, že jsem
  - co si myslím, že si o mě myslí ostatní
  a co jsem ve skutečnosti
  Řekla bych v naději, že to nebude považovat za nějaký pokus o flame war, že ve skutečnosti nejsme ničím - totiž jsme jen souhrnem názorů jak svých o sobě, tak jiných o nás. Kdo může říct, jaký nestranný soudce může vyslovit objektivní posudek, jací jsme ve skutečnosti?
  A vysloví-li ho, bude to zas jen posudek, jednostranný.
  To abych diskuzi "zjednodušila".

  OdpovědětVymazat
 58. Jsme jen souhrnem názorů... to mě teda vzalo. Zasáhlo. Mocně podnítilo k mozkové činnosti. Je to vaše vlastní šťastná formulace, nebo - ?
  Virtuální "člověk". Střet/průsečík obrazů (image, Darstellung), názorů, představ, mínění okolních (skutečných?) entit (lidí?). Dál už raději ne, nemám rád, když se mi před obědem točí hlava. Solipsismus?* Smím doufat, že někomu něco říká Svět jako vědomí a nic (1904) a jméno hlídače opuštěné tabákové fabriky na Žižkově, jistého Ladislava Klímy? Protipólem je skrytě slavná teorie jeho současníka Járy (da) C., je ovšem trapné uvádět obecně známé dávno klasické věci.
  *Solum ipse = sám o sobě

  OdpovědětVymazat
 59. Ale kdepák,
  to nemá být nějaký příklon k egodeizmu nebo egosolipsizmu. To jen dělám logický vývod ze závěru pod článkem StK.
  A týká se to hlavně obrazu naší osobnosti, nechci tím říci, že člověk existuje jen jako virtuální průsečík názorů (jak trefně píšete Vy), totiž člověk je reálný. Ale i jeho obraz, složený z cizích mínění nebo vlastního mínění o sobě jeho činy značně podmiňuje, ne-li docela řídí. Kromě vlivu vnějších okolností.
  Nejsem filozof a tak si na víc netroufám.

  OdpovědětVymazat
 60. Kolik je lidí, tolik je názorů. To je jasné, Informace.
  Zprůměrovat, homogenizovat by to všechno mohl zase jenom člověk. A vnesl by tam nutně svůj pohled. Jak to průměrovat. S tím nic nenaděláme. Kdyby někdy nastala shoda v názorech znamenalo by to, že končí svět, tak jak jsme ho znali.
  ===
  Vzpomínám na "matematického génia" z ministerstva, nějakého Henycha, který počítal průměrnou chybovost tak, že pouze sečetl hodnoty obou testů. A nepodělil! Nevěřil jsem svým uším, nevěřil jsem editorovi, že dokáže takovou kravinu vpustit do éteru. Ale stalo se.
  Naskočila mi věta mé maminky, která říkávala, že moje babička ji a strýce vždycky, když se jako pubrťáci něčemu nezastavitelně chichotali, dráždila větou: "Děcka smějte se, paní Henychová mele kávu!" Paní Henychová byla sousedka v havířské kolonce, která bydlela za stěnou. A na té stěně měla přišroubovaný ruční mlýnek na Meltu (to už uvidíte leda ve starožitnostech - ale jeden mám ještě na chalupě a melu na něm kávu z Brazílie), takže to přes stěnu bylo výborně slyšet jak točí vrzavou klikou. Netuším, jestli je pan Henych její syn nebo vnuk nebo je to jenom shoda jmen. Nejspíš jenom shoda. Ale pan Henych se mi svým extempore zařadil do takových šílených obrázků: "Děti, smějte se, pan Henych zase počítá!" Ten člověk měl ještě tu odvahu/drzost po několika dnech "národní ostudy" znovu vystoupit v TV a vyjadřovat se o volbách. To opravdu není chucpe. To je prostě - neuvěřitelné!

  OdpovědětVymazat
 61. Já bych zas řekla, že ne kařdý člověk má svůj názor, autonomně vypracovaný. Značná část lidí názory trpně přejímá od novinářů, opinion makers, politiků a nakonec i historiků. Nejlíp je to vidět na historických osobnostech.
  Kdybych nechtěla jít daleko, připoměla bych postavu dr.E. Beneše.
  Když bych šla dál, ukázala bych na postavu Napoleona, který se stal mýtem, hrdinským nebo zas negativním v historiogafii, literatuře a vůbec v umění.

  OdpovědětVymazat
 62. On ještě byl v TV?! Drzé čelo lepší než...
  Já jsem z matyky dycky míval z milosti trojku, dokonce občas kvůli vízu (vyznamenání) dvojku - a aji já jsem tu neuvěřitelnost hned pochopil, a zíral.
  A je na tom postu furt?
  Upozorňuji, že má oblíbená (je stadyma) a od dětství známá písničkářka Eva H-ová není jeho mišpoche.

  OdpovědětVymazat
 63. Na jeho místě bych do bedny šel až po nějaké době, po změně podoby a jména a hlavně až se na tu hovadinu s tím sčítáním zapomene. No ale to kombinace tupounů a drzounů zároveň nezvládají, to je ně příliš složitá úvaha. Blbci jsou všude, což o to, ale je zapotřebí, aby se nedostávali v tak hojné míře do vedoucích funkcí a míst. Tady kdosi v kachlíkárně žalostně selhal a nejednou...

  OdpovědětVymazat
 64. Tak nějak jsme se v příbuzenstvu dohadovali, koho volit - zda Karla, který šišlá, usíná při projevech a má ženu cizinku (pani Lívia samozrejme nie je cudzinka, ona je Slovenka) anebo naopak bodrého našince, který tu s námi prožil celá ta léta od roku 1948 v dobrém i ve zlém a obě jeho manželky - ta původní i ta současná jsou Češky! Ale teď jsem shlédl takové divné - ba co dím, dá se říci pomlouvačné - video od Jana Urbana - žeby přece jenom ten stařík (který navíc není svéhlavý) byl lepší volba?
  http://video.idnes.cz/?c=A130118_143643_domaci_jw&idvideo=V130118_115306_tv-zpravy_eli

  OdpovědětVymazat
 65. Pedro,
  nevidím v tom předvolebním spotu žádné přesné technické údaje, jak se to rozprodávání jednotlivých objektů odehrálo.
  Nakonec i slova autora spotu: věděl jsi o tom M. anebo nevěděl? ukazují jasně, že jde jen o "supozice" bez doložených podkladů. V Itálii by se už vytasili s nějakým dokumentem z prokuratury.
  Jinak je to jen vanuté větru.

  OdpovědětVymazat

"Pravidla moštárny" jsou stejná jako v Hospůdce. Spammeři a trollové budou bez milosti likvidováni. Hlasatelé jiných (i opačných) názorů než má Kocour však nikoliv.

Jak se podepsat? >> Komentovat jako >> Název/Adresa URL >>Název a vepsat svůj nick nebo jméno. Pak >> Pokračovat a nakonec >> Publikovat. (Počkat, až to Drak nebo Kocour propustí na obrazovku.)