neděle 17. února 2013

O hercích a lidech

Jistěže to nebude jen o hercích, ale o "živé kultuře" jako statku zcela zbytném. 

Naše úhledná ministryně. Foto z internetu.   Herci ve stověžaté se opět bouří. Na financování "živé kultury", jak tomu sami říkají, se letos nedostává 150 000 000.- korun. Hrozí reálné nebezpečí, že nebude dost penízek na granty a některé umělecké "projekty" nebude možno realizovat. Takže se mladí páni umělci shromáždili v hojném počtu mnoha desítek kusů před ministerstvem kultury, na transparentech úderná hesla, v baťůžcích pak zakoupené jogurty, kterými pokecali připravenou kulisu a též vývěsní štít ministerstva.  Požadovali okamžitý odchod Aleny Hanákové - patrně s myšlenkou, že je to právě ona, která to vše zavinila. A že když bude tahle úřednice štandepede odvolaná, najde se v jejím psacím stole na ministerstvu těch chybějících stopadesát melounů - nejspíše v novoučkých pětitisícovkách. 


Každý má právo vyjádřit svůj názor - tedy stalo se. Škoda nevznikla prakticky žádná - odlitý emblém ministaerstva následující den správce budovy opláchne vodou a když použije i kartáček, bude opět "štít ministerstva" zcela čistý. Čistší, než byl před demonstrací. A ještě se poněkud zvýšila spotřeba jogurtů s živými kulturami - prý je to jediná živá kultura, která u nás existuje.

   To je pochopitelně účelová, parciální lež. Ochotníci hráli divadlo i v dobách, kdy žádné ministerstvo ani nikdo jiný jim na to nepřispíval. Bavilo je to, byli ochotní to dělat. Šily a vyšívaly se bohaté kostýmy,  malovaly kulisy. Dělalo se to, co lidi bavilo a co mělo naději na nějaký úspěch u ostatních. Když vesničtí ochotníci nastudovali nějaký divadelní kus, hostinský jim poskytl svou hospodu k tomu, aby se mohli předvést a často jim dal i malou večeři. A vesnice večer přišla a protože vesnické sály byly malé, hrálo se i několik dalších večerů. 
Pokud budeme uvažovat, proč něco takového dnes nefunguje, musíme si definovat, kdo je to vlastně ten herec. Pomiňme definici z výkladového slovníku a hned si řekněme, že herec je člověk, který si rád hraje - na někoho jiného, na nějakou postavu. Pokud někdo předstírá, že je někdo jiný, je to většinou podvodník - to ale herec není. On nic nepředstírá, on tu postavu "jen hraje". Hra je domluvená akce: herec hraje a divák se dívá.  Baví se tím oba dva - ale divák by se měl bavit trochu víc, protože na konci, nebo dnes častěji před začátkem představení herci obdrží určitou nevelikou částku za to, že baví publikum. Vstupné. Teď to zjednodušme - pokud dokáže herec zaujmout hrou, kusem nebo svým výkonem a lidi pobavit, jsou ochotni za takovou kratochvíli zaplatit, někdy i nemalé částky. Pokud je však herec neumětel nebo divákovi vnucuje něco, co divák nechce, publikum to vyřeší jednoduše - už nepřijde. Herci nedostanou vstupné a aby nezhynuli hladem, musí začít dělat něco jiného, praktického, co jim ty peníze přinese. 
Pokud máte pocit, že jsem se zbláznil a vysvětluji tady elementární věci, možná se mýlíte. Bylo to třeba říct, abychom pochopili, proč jsou požadavky herců neoprávněné. 

   Odjakživa existují z principu fungování dva druhy divadel. (Divadelní teoretici nechť raději nečtou dál, zjednodušení bude obrovské.) Liší se financováním a mírou tvůrčí svobody. Lidové divadlo, které si nekladlo za cíl víc, než pobavit své lidové publikum, které mu za to pobavení platilo. Podle toho, jak dokázali lidi pobavit vypadala i jejich odměna, gáže. To je to klasické "divadlo z pouti", s minimálními nároky na scénu, jasným rozdělením postav a schopností (nebo vlastně nutností) bavit každičký večer, kdekoliv a jakékoliv publikum. Umět improvizovat a používat extempore. Jinak hrozil (a často také nastával) hlad. Znáte přece úsloví "mít hlad jak herec", ne? 


   Druhý způsob provozování je divadlo královské, dvorní. Autor (skladatel) i herci jsou najati šlechticem - místní vrchností nebo i přímo králem. Hrají to, co si přeje jejich donátor, do hry jsou obsazování herci (hlavně herečky) které tam chce vrchnost mít, scéna, kostýmy i  scénické efekty jsou bohaté až opulentní, protože prezentují bohatství majitele divadla. Hraje se jen několik představení při příležitosti dvorních oslav. Téma hry bývá vznešené až nesrozumitelné, často alegoricky oslavující zadavatele daného kusu. Tady žádná tvůrčí svoboda neexistovala, hodnotily se jen výkony hlasové, pohybové. Byl to svět intrik, provázaností s vládnoucí mocí kde často mizela hranice mezi divadlem a dvorním prostředím. 

   Po roce 1948 převzal patronát na divadly stát (a hlavně strana) a vládli jim pevnou rukou. Co se bude hrát, kdo smí a kdo naopak nesmí na prkna, jež znamenají svět, kdo bude ředitelem. A kolik na to vše dostane divadlo peněz. Problémy s návštěvností se řešily stranickým příkazem do závodů a zemědělských družstev, které přes své "kulturní referenty" odebíraly nemalé počty vstupenek na vše, co právě bylo na repertoáru. V nejhorším, když si "pracující lid" vyzdvihl vstupenky a do divadla přesto nepřišel (v sobotu, po zaveení volných sobot už v pátek) se na důležitá představení delegovaly "Brigády socialistické práce". Tihle udření chlapi obvykle došli do divadla opravdu unavení a pár minut po začátku jim hlava klesla na prsa. V opeře méně často - tak je kravál, ale pokud  se hrála nějaká komornější činohra, herci často hráli do předních řad plných spících lidí. Když už ani BSP nechtěly, došel stranický příkaz na nejbližší vojenskou posádku a vojáci skoro prázdné hlediště bezpečně naplnili. Ale i to ale mělo háček - během první pauzy si vojáci "odskočili" někam zakouřit a pak se jako jeden muž vytratili do nočního města na nějaké to pivčo. Pouze si hlídali, aby před koncem představení byli zpátky u divadla a mohli nastoupit do vojenských autobusů. Kdyby nebyli po příjezdu do kasáren v plném počtu, bylo by zle. Vrchní z okolních bufetů a hospod by mohli povídat, jak najednou vlítl do lokálu určený mladý voják - pozorovatel a zařval - "Už tleskají!" a vojsko se vyhrnulo (často bez placení) k blízkému divadlu. (Po takových zkušenostech byli vojáci obslouženi jen v tom připadě, když za každé pivo hned zaplatili.) 

   Jen ti nejodvážnější z inscenátorů si dovolili dávat na repertoár věci "nesovětské". V Ocelovém srdci republiky to byl režisér Radim Koval, který dokázal přesvědčit věrchušku o tom, že "ruský je totéž co sovětský" a uvedl celý klasický ruský činoherní repertoár ve výborném provedení. Nebo vyhledal mezi světovými autory ty, kteří měli za mlada levicovou minulost a uváděl jejich hry. Hry napsané v pozdějším, rozumnějším věku. Takže byli ytu i američtí a němečtí autoři., Taktéž Shakespeare "byl přece duší levičák". Vše záleželo na ší¨éfiocvi, jak dokázakl praezentovat to, co chtěl hrát. Pravda, po návštěvě ideologické komise z KNV (Krajský Národní Výbor) musel třeba křížek z Juliiny hrudi zpátky do rekvizitního šuplíku, ale do textu většinou nezasahovali. A pokud ano, po premiéře se text  nenápadně vracel do původní, autorizované podoby. 

   Tyhle, vlastně docela idylické doby, se začaly bortit * po "velvetu".  Najednou přestal stát 
významně zasahovat do repertoáru kamenných / repertoárových divadel a ta začala hrát jednak bulvární komedie, aby přilákala zpět diváky, kteří si už přes ROH nemuseli koupit tři vstupenky ročně, jednak hry, které byly předtím na indexu. Mezi divadelníky byly populární hry presidenta Václava Havla, Pavla Kohouta, emigranta atd. Havlova Asanace měla v roce 1990 snad desítky incenací v kdejakém divadle v Československu. Jenže páni dramaturgové zapomněli na jedno - ty hry (Asanace, Vyrozumění a podobně) byly psány jako reflexe na svou dobu a po "sametu" už najednou nebyly tak aktuální, jednak byly psány pro "bytová divadla" nebo pro provádění po hospodách. Na jevišti působily křečovitě a protože bylo nad lidské síly, aby V. Havel dojel na každou premiéru své hry, nebyl o ně v publiku zájem.  Takže nastal "čas prázdných hledišť".  Opera a balet to měli snadnější, tam se jen vyřadily hry, jejichž autor měl rusky znějící jméno a začal se dokola "brousit" tzv. klasický repertoár. (I tahle psychická překážka brzy pominula - Labutí jezero prostě napsal Petr Iljič a přes to nejede vlak. Ale klasické "fajne kuski" jako Giselle, Carmen, Nabucco, Rigoletto a La traviata se nedjí hrát pořád. A Jevgenije Oněgina taky nelze "nedávat" jen proto, že ho napsal Rus. 
   Brzy ale nastal druhý problém. Všechno drahlo, pokud si divadlo chtělo dopřát nějakého atraktivního hosta z ciziny, muselo mu zaplatit na tehdejší dobu "krvavém peníze" i když ti hosté tady, na do té doby neznámých jevištích vystupovali vlastně "za režijní náklady". Ale tady i ty minimální částky budily respekt. Začalo se nedostávat peněz, místní vládci na městě i kraji měli dost nápadů, jak je utratit jinak. Takže peníze šly tam, kde z nich pro jednotlivé zastupitele byl nějaký ten "vývar", což je v repertoárovém divadle, které je všude ve světě ztrátové,  značně iluzorní nápad. Nicméně situace se stále nehrotila natolik, aby to vyvolávalo potřebu stávek a jiných protestů. Divadelníci z kamenných divadel jsou si totiž většinou vědomi toho, že když budou stávkovat a nebudou hrát, město nebo kraj jen a jen ušetří. Na rozdíl od lékařů nebo zubařů je jejich "vyjednávací pozice" velmi slabá. Jednak je za živé divadlo dost náhražek - film, televize, a i kdyby jich nebylo, bez divadla může člověk žít dlouhá léta. Mnozí celý život. Když se mu ale zanítí apendix nebo rozbolí zub, potřebuje lékařskou pomoc hned. 

    A začala se objevovat i soukromá divadla, která ztrátová sice obvykle nejsou, ovšem za cenu omezeného repertoáru, poplatného módě a vkusu "nejširších lidových vrstev".  Ano, píši tady o divadlech, provozujících většinou bulvární činohry nejčastěji francouzské provenience, ale hlavně nástupcích naší klasické operety, výpravných muzikálech. To co se pejorativně tvrdilo o operetě je v dvojnásobné míře platné i pro muzikál. Provozování muzikálů je věc značně nákladná, paty mnoha účinkujících nejsou malé a technika je rovněž drahá. Ale je to podnikatelská aktivita a stát by do ní neměl nijak zasahovat, zvláště pak, když na ni nemá žádný vliv.**

  Ale vzniká tu třetí skupina divadel nebo spíše divadelních skupin. Jejich publikum je nepočetné, podmínky existence často tvrdé a význam pro celkovou kulturnost národa nepatrná. Je to avantgarda, která realizuje jen několik představení za rok. Inscenace jsou to často "velmi (pseudo)intelektuální", širšímu publiku tedy poněkud nesrozumitelná, takže se často odehrávají jen pro pár známých a "náhodných kolemjdoucích". Tato "divadla" jsou většinou financována pomocí grantů, které jsou městem nebo krajem přidělovány na určitou akci. Na "rytířské hry na hradě" nebo na "animovanou středověkou poezii". V takových spolcích se často angažují druhořadí herci nebo režiséři z etablovaných divadel, protože mají pocit, že tím konečně "zlomí sílu osudu a prorazí díru do světa". Odmítají tvrdě "hrát komerci", není to dost umělecké a odporuje to "jejich intelektuálnímu cítění", ale od státu (města, kraje) požadují peníze. Přitom zajímají jen nepatrné procento populace a město by mohlo za požadovanou čásky třeba někde nechat opravit chodník nebo zřídit nějakou donáškovou službu pro své seniory. 

   Tady je třeba se vrátit k začátku úvahy, kde jsme konstatovali, že herci jsou lidi, kteří si rádi hrají. Problém je v tom, že po společnosti chtějí, aby jim to financovala. Donátorství nebo mecenášství u nás není pro oblast divadla příliš populární, zájem médií bývá v nejlepším případě vlažný a jen velmi dočasný. Peníze zadarmo chce každý, v tomto státě je zvykem natahovat ruku k eráru za skandování velmi rozličných hesel. Před dvěma lety se k této, pravidelně se opakující nátlakové akci přidal i pan Kratochvíl, spolumajitel  divadla "Ta Fantastika". To už bylo poněkud chucpe - když někomu nevychází podnikatelský záměr, hned chce od státu podporu. Když se mu daří, skuhrá, jak veliké daně musí platit. 
Přijde velká voda - jedná se přece o přírodní katastrofu! Pomoc!  Vymřou mi prasata na mor - státe, plať! Ne "pojišťovno plať", jednak takoví většinou nebývají pojištěni vůbec, jednak neúspěchu neodpovídá podmínka pro vyplácení pojistného plnění. A na pojišťovnu demonstrace a stávky jaksi - neplatí.  Ale stát, to jsme i my, kupodivu na hlasitý křik až příliš často slyší a platí. 
   Proč!?  Moje vysvětlení je takové, že ten, kdo ovládá kohoutky penězovodů nemívá nikdy čisté svědomí. Za každé naplnění vědérka státními nebo evropskými penězi často požaduje koflíček peněz zpátky do vlastní kapsičky. V případě křiklounů se onen úředník právem obává, že budou usilovně hledat důkazy jeho nečestných činů a když takové důkazy najdou, nebudou se rozpakovat jich požít. Oni sami mají jen málo ztratit. On ano - přinejmenším místo u kohoutku. 
I když na druhu stranu - pravděpodobnost odhalení není velká. V takovém množství úředníčků...

   Stát (kraj, město) si tedy platí velká, kamenná divadla, která by měla garantovat základní divadelní kulturu. Jejich návštěvnost však kolísá podle toho co se hraje a jak se to tam hraje -  (inovátoři i "inovátoři") fungují i v tomhle prostoru a vrchnost zasahuje do chodu divadel jen tím, jakého tam dosadí ředitele a kolik peněz tomu či onomu divadlu přidělí. Mnohem lépe jsou na tom divadla  v Praze - na ministerstvo je blíž a "přímluvce" lze sehnat snáz i na ministerstvu -  případ pražského Národního divadla a divadla velká, vícesouborová - ta, kterým se kdysi říkalo "státní" - Praha, Brno, Ostrava. Jejich případná finanční likvidace by určitě neušla sdělovacím prostředkům a to nejen těm českým. 

   Ta regionální bojují každý rok o přežití - místní městská zastupitelství stále řeší, zda dotovat divadlo nebo místní hokejový klub, případně zda za ušetřené peníze nepořídit pro občany "něco hezkého" - hlavně v roce před volbami do městských zastupitelstev. Takový parčík s lavičkami před radnicí - to je přece volební terno!
Oblastní divadla zatím přežívají jen tak-tak a nad vodou je často drží jen zvláštní, ale moc hezký fenomén - lokálpatriotismus občanů. Nenechají zahynout "svému divadlu", protože město by tím ztratilo na významu, na atraktivitě. Ale budovy jsou neudržované a jejich technické zařízení je velmi zchátralé a zastaralé. Platy umělců jsou skutečně tristní, možnosti přivýdělku v dabingu nebo reklamě mizivé. To je opět doménou pražských herců.  Takže kdo má talent s štěstí mizí tam, do té Mekky všech herců a režisérů. 
Zbytek sedí na oblasti, jezdí po večerech obden na zájezdy do okolních vesnic a tajně proklíná okamžik, kdy se dal na herectví. Jenže cesta zpět do "civilního života" bývá těžká, hlavně po letech, kdy si už zvyknou na divadelní rytmus života, ale hlavně - pro ně samé odejít z divadla a dělat třeba řemeslníka nebo technika - mnoho herců začalo studovat něco jiného (to jsou ti šťastnější)  to vnitřně znamená zásadní životní selhání. Je to jistě dáno "místními předsudky v Kotlince". Hollywoodští herci, kteří nejsou obsazováni příliš často, bez problémů v mezidobí jezdí s taxíkem, dělají číšníky nebo staví svým zaměstnanějším kolegům dřevěné domy. U nás jsem něco podobného viděl jen několikrát právě na oblasti (a jednou dokonce v Olomouci, což zrovna oblast moc není) a vždy je okolí litovalo: "chudák - a to není zas tak špatný herec.."Divný svět. Všechno je tu vyhraněnější, city i pocity silnější. často je něco jenom "jako" a když se podíváte blíž, tak zjistíte, že to "jako" je čistá pravda, prezentovaná jen "jako" - aby to tak nebolela.


Divadlo je smrtelná nemoc, na kterou se téměř vždy umírá, často až v požehnaném věku.     (StK)Foto z inscenací "Průběžná O(s)trava krve"  a "Nejspíš sníš" (Režie Radovan Lipus) zhotovil StK. 
**/  Uvádím tu muzikál jenom jako další aktivitu, která zle konkuruje "živému divadlu" a to přesto, že muzikál je jakýsi hybrid živé produkce a technického zpracování díla. Ty levnější fungují třeba i na nahraný orchestrální podklad nebo je orchestr umístěn mimo jeviště v nějakém studiu a zvuk orchestru je plně elektricky přenášen k divákovi, zrovna tak jako zpěv přes mikroporty. Ale i když je orchestr "v díře" je obvykle natolik amplifikován, že přímý zvuk částečně slyší snad jen dvě první řady hlediště. Pro ostatní diváky v hledišti je dojem, (když zavřou oči) stejný, jako když poslouchají záznam z CD. A to v tom lepším případě, V horším se nepovede zvuk dobře vyvážit a nedokonalosti vyvážení se obvykle maskují velkou hlasitostí produkce. Zkrátka - míra nepřirozenosti už pro mě překročila hranici, stejně jako silikonová ňadra pornografie na bilboardech, kde nabízí finanční půjčku svlečená slečna. Hezká je, což o to (podmínky oné půjčky už obvykle nikoliv) a tak dumám, co mají ty dvě věci společného. Asi stupiditu případného zájemce o půjčku. 


*/ Podrobnosti o divadelnictví v Čechách  
Tato práce ale není podkladem mé úvahy. Nejsem teoretik, natož fundovaný, jenom v oboru pracuji přes 40 let, naše rodina pak celkem bezmála sedmdesát let.


=============================================

Apendix: 
Mluvíme tu o divadle. To je hra domluvená, za předané emoce se platí. Ale Václav Vlk starší si povšiml v dnešní době už obvyklé manipulace naší "hrdé západní kultury". A to je jen jedna fotografická soutěž... Člověk čeká útok levičáků z východu - a ono to jde z druhé strany! 
Bumerang?

21 komentářů:

 1. Velmi hezky napsáno a na první kouk člověka "úplně odjinud" to vypadá i pravdivě.
  Moje reakce:
  Nevadí mi, pokud zmizí ""avantgarda která prezentuje načančaný exkrement"" proto, že nedostal podporu z veřejných peněz. To ať si ten, kdo to chce prezentovat prezentuje za svý. Vadilo by mi, kdyby zmizela kultura jako taková, resp. kdyby zůstala jen Tvrdá komerce.

  Pochopitelně, každý bude mít jiný názor co je to Kultura která nesmí zmizet a co ""načančaný exkrement"". A nevím, jak rozhodnout co je co, každý názor je subjení. A nemyslím si, že je vhodné prohlásit za objektivní to, co zastřešuje většinu subjektivních názorů.

  OdpovědětVymazat
 2. No to je fajne, když se fachman rozjede! Já to znáám... Najede téma, co jeden důvěrně celoživotně zná, a najednou to chce zrovna tomu před sebou ausgerechnet včil vysypat. No pak se nediv, synku! - Šak já se nedivím. A du do kavárny a pak k tomu budu mít přípodotek-dva.
  Fajn rozjetí, šak kdo jiný by to tak tento, tohle, že. Jako, to je jako dobrý, prostě, jako!

  OdpovědětVymazat
 3. Problém kultury na zakázku - tedy financované mecenášem nebo státem - a kultury nezávislé tu byl už v minulosti.
  Teď se k tomu přidává požadavek kultury nezávislé ale financované státem.
  O tom se debatovalo i v Itálii, jistě si pamatujete na protesty hudebníků proti škrtům Berlusconiho vlády. Myslím, že jste o tom psal právě Vy. Jak to řeší vláda Montiho? Zavedla opatření pro filmaře, podle kterého soukromí investoři nebudou platit daně ze 40 procent investicí do realizace filmu. Opatření platí jen tento rok. Hned se ozvali i divadelníci, že by se opatření mělo rozšířit i na ně.
  Nevím, jaký to mělo dopad u filmové produkce. Kdo byl ochoten něco financovat.

  OdpovědětVymazat
 4. To spojení nezávislé a financované státem mě irituje jen velmi mírně, Informace.
  Je to zvláštní, jako bych chtěl státní příspěvek třeba na výrobu sárí, které ovšem nikdo nechce kupovat - ale budiž, fiat. Nehezké je, že umělci z té činnosti profitují a to nejen po stránce uměleckého věhlasu - čti sebe-propagace, za to se světě komerce normálně platí - ale i finančně, jako ve známém vtipu. Vyrábějí virtuální "rotační uňuchadla". Nikdo sice neví, co a k čemu to je, ale je to určitě nesmírně užitečné zařízení. A výroba "uňuchadel" je drahá a nemůže ji dělat jen tak někdo.
  ===
  Dovolím si jedno tvrzení, skoro bonmot:
  Divadlo je pro diváky. Pokud žádní nepřijdou, není to divadlo, je to protimluv a tunel.*
  ===
  Ten fejetónek by mohl mít klidně pokračování o tom, jak se ve "světě kultury" uměle vytváří všeobecný pocit "velkého a vznešeného umění" a jak se "dělají hvězdy". Jakými postupy vytváříme dojem, že jsme reprezentantem regionální kultury a jak se naopak dělá "přesah" do kultury evropské. Ale nechci tady psát o tak trapných věcech. Na některých z těch "krycích operací" mám i svou zásluhu a bylo by mi trapné tu odhalovat sám sebe. [;>/

  */ Tohle nikdy neříkejte před lidmi, kteří se divadlem nebo něčím podobným živí. Utlučou vás (falešnými) tvrzeními a pokusí se z vás udělat úplného nekulturního debila. Tedy jen verbálně.

  OdpovědětVymazat
 5. StK,
  divadelní prostředí neznám. Ale jako mladá holka jsem dělala dvakrát komparsistku. V jednom historickém filmu a v jednom ze života JZD.
  Byla jsem z té nafoukanosti herců a hereček docela šokovaná. Tenkrát jsem neměla ještě tak vyvinutý smysl pro humor jako teď a tak jsem se tomu nesmála. Oni se chovali jako nějaká božstva.
  Představte si, že mě režisér dal do prvního plánu, abych tam nosila nějakou bedýnku se zeleninou a herečka se proti tomu postavila, že prý je ta holka (jako já) moc dlouhá a hunená. A tak tam dal režisér jinou, malou a baculatou.
  Na ty filmy jsem se nešla ani podívat.
  Jak jste tam mohl tak dlouho vydržet?

  OdpovědětVymazat
 6. Vydržet? Když z toho prostředí pocházíte? [;>)
  Má to jenom ten následek, že jste od přírody umíte "vidět za kulisy". Odhadnout, co ten nebo onen člověk svým vystupováním doopravdy sleduje. To je to "číst mezi řádky" z kteréhož výrazu byla tak na větvi Harpyje. V písemném projevu takové odhalení trvá o dost déle, ale nakonec taky víte, s kým "máte tu čest". Když mám možnost takového člověka slyšet nebo dokonce i vidět, je ten odhad rychlý a velmi často přesný. Pletu se málokdy. V životě mi to pomáhá, protože poznám faleš i u profesionálních podvodníků. Takže "nenalítávám".
  To negativní je v tom, že slušnost vám velí neříkat tomu druhému, že ho máte "prokouknutého". A to někdy dost otravuje - musím se přetvařovat. Takže v tom případě raději kontakt skončím.
  Jistě chápete, že "Vlastencovy Výlevy" mě osobně nijak neiritovaly. Jsem zvyklý na horší věci. Zákaz tu má proto, že to vadilo jiným hostům. A to platí obecně - je to formulováno jako "Pravidla moštárny" nad komentovacím okénkem. Někteří si to uvědomili a raději mlčí. A Šaman je citlivý člověk, který ale má trauma z toho, že by mohl být považován za "ne dost demokratického" - a proto uzavřel komentování v Hospůdce. Já nemám k slovům tak zbožštělý přístup, protože vím, jak se slova celkem snadno ohýbají, že nakonec znamenají úplný opak toho, co znamenaly na začátku. Ptydepe.
  Takže jsem se rozhodl, že pravidla tady budu určovat naprosto autokraticky - což činím. Ne lidi s jiným názorem, ale lidi nemírné, neslušné či vadné vyřadím. Za tu trochu "obveselení" s nimi mi znechucení těch ostatních nestojí. Zatím je to naštěstí jen jedno jméno.
  Kdyby jich bylo víc, udělám totéž, co udělal Šaman. Ba víc - zruším tenhle blog úplně.

  OdpovědětVymazat
 7. Doufám, že tím jménem nemyslíte mne. Já se přece tak kontroluju!
  A teď se jdu dívat na Amadea, viděla jsem film sice už dvakrát, ale je pořád pěkný, nový.

  OdpovědětVymazat
 8. Ale no tak, Info... [;>)
  Vztahovačnost sice k ženskému plemeni patří, ale nic se nemá přehánět.

  OdpovědětVymazat
 9. Tak jste si opět poplakala nad závěrečným drvivým WOLFI - !!! a tím na kolena srážejícím Rekviem, co?
  Já jsem si s cerkou a svou nejdražší partou mrňásků udělal předloni výšlap na Bertramku a tam jsem byl u jeho cembala a nechci vědět, je-li autentické. A musím vám důtklivě doporučit Mahlerův majstrštyk, navíc v úžasné grafické úpravě (na to já držím, psal jsem o tom dokonce diplomku) a se spoustou obrázků u textu "Sbohem, můj krásný plameni". Ano, no jistě - Mia bella fiamma, addio... Je to fiktivní nalezený deník Madamme Duškové. Ručím vám všem vším, že vás to strhne, dojme, rozesměje, rozesmutní a vůbec, finito. A budete-li hodní, nebudete stačit otvírat oči, s čím je to pro mne spojeno. Tu knížku jsem nalezl na chatě, po tátovi. A našel jsem v ní d o p i s - Ne, teď už nic!

  OdpovědětVymazat
 10. Na jevišti v Stavovském je do prken vsazena ošlapaná mosazná destička s nápisem, že přesně na tomto místě Wolfgang stával když dirigoval orchestr. Čekal jsem, že když se přesně tam postavím, "něco" ucítím. Ale žádné "čaro" se nekonalo. Kolem mě dál pobíhali kulisáci a za chvilku mě odsunuli, aby mohli položit koberec.
  Vůbec - jak to tak přesně mohou vědět? To tam už kdysi kdosi udělal značku? Nebo to bylo určeno podle vzpomínek pamětníků? Prkna jeviště se mění tak asi co 10 - 15 let. Nevznikla nějaká chyba, když se měnila podlaha? Nebylo to někde jinde? Nebo je to nakonec stejný fórek, jako Juliin balkon ve Veroně? [;>))

  OdpovědětVymazat
 11. Ovšemže ne. Giulietta Capuletová nebyla, Wolfi byl, a jak. Takže zanechal v okolním vzduchu svůj prázdný otisk (Cimrman - promiňte elementární věci, ale pořád jsou tací, co ho neznají) a ta tabulka je právě tam.
  Ostatně podle našeho městského divadla to byl balkon v prvním patře, nad vchodem, paneláku. Viděl jsem to.
  Samozřejmě: Bella mia fiamma, addio. Un errore stupido. Scusi, oh scusi, Geliebte...

  OdpovědětVymazat
 12. Aleale, na Amadea jsem se díval zrovinka minulý týden. Nějak to visí ve vzduchu...
  Copak závěrečné WOLFI, ale jak je Salieri takový životní cynik, že nakonec rozpláče i kněze, tomu jsem se musel pousmát, to pro mě byl vrchol sdělení filmu.

  OdpovědětVymazat
 13. S.T.K., nějak se toho minulý týden událo málo, tady je nových článků ažaž, tak uvedu své připravené události tady v komentáři, co Vy na to?

  Poslanci si zrušili doživotní imunitu: Imunita zákonodárců a ústavních soudců by již neměla být doživotní, ale měla by se vztahovat pouze na dobu trvání mandátu. Změnu ústavy ve středu podpořila Sněmovna. Pro hlasovalo 148 poslanců, proti pět.
  http://www.novinky.cz/domaci/293129-poslanci-si-zrusili-dozivotni-imunitu.html
  Na jedné straně populistické, na druhé straně nutné.


  Losovací zařízení, využívané společností Allowance, které rozhoduje o rozdělování miliardových dotací z veřejných financí, zřejmě nebylo tak úplně losovací. Jak ukázalo pátrání HN, je zřejmě skrytě ovládáno řetězem navzájem propojených firem. Nenápadná černá krabička s displejem a třemi knoflíky až do loňska určovala, kdo si sáhne na miliardy z veřejných financí. Jenže jak ukázalo pátrání HN, existuje vážné podezření, že soutěže nemusely být férové. Předně jen pár zasvěcených dodnes ví, jak vlastně zařízení fungovalo: organizátoři soutěží vždy úzkostlivě tajili, jaký program krabičku řídí. Dnes je krabička nedostupná, prý se ztratila.
  http://zpravy.ihned.cz/c1-59307130-losovaci-zarizeni-rozhodujici-o-dotacich-je-skryte-ovladano
  Má-li počítač ukázat náhodné číslo, musí ho vypočíst, jinak to on neumí. A vypočítává ho z možná složitého algoritmu, ale vstupní údaje vždy tvoří uzavřený celek. Mimochodem vstupních údajů, které by byly proměnné, je pramálo, mě napadá jen přesný čas nebo údaje z počasí, možná astronomie apod. Takže počítačem ukázané náhodné číslo vlastně z principu není náhodné. Naproti tomu mechanické losování je určeno neuzavřeným celkem vstupních údajů, nelze je dopředu odhadnout ani znovu vygenerovat. Takže nechápu, jak vůbec mohlo být losování pomocí počítače uzákoněno jako možné.


  Úvaha:
  Kolik vlastně máme odsouzených poslanců? Jestli se nepletu, je to Bárta, Pekárek, Rath, Škárka a Wolf. To je 5 z celkového počtu 200 poslanců. Ve zbytku společnosti, která čítá cca 10,5 mil. obyv. je cca 22000 vězňů a zavřených je tedy 0,21%. V poslanecké sněmovně je zavřených 2,5%. Ergo v poslanecké sněmovně je zločinnost zhruba 10x vyšší než ve zbytku společnosti. Co z toho vyplývá?


  Ve Velké Británii se prostřednictvím reportérů listu The Sun dostal na veřejnost záznam z kázání muslimského duchovního v metropoli Londýně a ve městě Slough. Klerik věřící nabádal k tomu, aby od státu brali dávky, jimiž by přispěli na náboženské povinnosti a svatou válku - džihád. Prohlásil také, že muslimové ovládnou Anglii, stejně jako další evropské regiony. „Ovládneme Anglii, muslimové jsou na postupu. Teď populačně zabíráme Birmingham,“ prohlásil duchovní Anjem Choudary. Poznamenal, že i v dalších městech je počet muslimských obyvatel na vzestupu: „Tito lidé jsou jako tsunami ženoucí se Evropou. Brusel, Amsterdam jsou z třiceti, čtyřiceti procent muslimské."
  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/293537-pobirejte-davky-na-dzihad-ovladneme-evropu-radil-britskym-muslimum-kazatel.html
  To uvádím jen tak, abychom nezapomněli, co jsou muslimové zač.

  OdpovědětVymazat
 14. Žibřide,

  ta náhodnost byla perfektně vyřešena už u osmibitových počítačů na způsob ZX Spectrum: Tam byla k dispozici jen pseudonáhodná čísla (mající statisticky všechny charakteristiky náhodných čísel, ale opakovala se pořád ta samá sekvence). Aby se to znáhodnělo, tak se nechal uživatel jednou dvakrát potvrdit nějakou hlášku, a během čekání na klávesu ten generátor jel. Pokud uživatel není superman, tak to nikdy nezmáčkne dvakrát po sobě v naprosto stejnou (na setinu sekundy nebo ještě kratší dobu) dobu od vyskočení výzvy. A tím dostane pokaždé jinou sekvenci náhodných čísel (třeba při hře, aby pajduláci, co mají reagovat náhodně, nereagovali pořád stejně). Nevěřím, že by se něco podobného nedalo naprogramovat i na dnešních počítačích, KDYBY SE CHTĚLO.

  K těm muslimům: Taky jsem zaznamenal, souhlas. Je třeba průběžně bít na poplach a tlačit k moci lidi a strany, kteří budou ochotni tento problém řešit - přes odpor humanrightistů, multikulturalistů a podobné žoužele.

  OdpovědětVymazat
 15. Mohu jen potvrdit A.S.Pergillova slova.
  Měl jsem na Didaktiku naprogramovanou Kostku 1-6 a Sportku 1-49. Dělal jsem pak pokus s 1 000 hody a zkoumal statistické rozložení. Na "kostce" se už výstupy prakticky vyrovnaly (průměr 3,508), na "Sportce to byla ještě malá série pro zajištění rovnoměrnosti. Ale i tak se histogram měnil zcela náhodně.
  Jenže tady nejde o žádnou rovnoměrnost, ale přesně naopak o ovlivnitelné výsledky.
  [;>))

  OdpovědětVymazat
 16. žibřide, ono to s tou zločinností poslanců ""není až tak zlé"". Bárta dostal podmínku, Rath je zatím ve vyšetřovací vazbě a Wolf není z aktuální sněmovny. Takže natvrdo to zatím jsou ""jen"" 2 z aktuální sněmovny, tedy 1%. I tak je to ale 5x víc než je průměr populace ....
  :D) :D)

  OdpovědětVymazat
 17. Aha, díky za opravy, člověk se učí pořád:-)

  OdpovědětVymazat
 18. Žibřide a ostatní, nezmatkujte! Paní Sybille (viz http://www.lidovky.cz/putna-z-hlubin-sudetskych-099-/nazory.aspx?c=A130215_222125_ln_nazory_hm -Jakube, já myslel že to je Sylvie!?) by vám všem vysvětlila, že nesmíme přihlížet k ojedinělým výstřelkům. Ve své drtivé většině to přece jsou pokojní a milí sousedé, v poklidu si na své zahradě opékající svůj kebab či jiné dobroty. A jenom čirou náhodou si matně vzpomínám, že zrovna minulý týden jsem v TV sledoval seriál o tom, jak se v 33. roce dostával k moci v Německu jistý rakouský kaprál. Neškodná a směšná figurka, s tím jeho knírkem.

  OdpovědětVymazat
 19. Ne, hoechstwahrscheinlich není.
  Ovšem co píšete, jsou její poctivé názory, opírající se o poklid, bezpečnost, čistotu jejího ctihodného podunajského městečka (S, n i c z toho, co jsem napsal, nemyslím ironicky, je-li to třeba napsat!- Je.) Je rekonvalescentka, přejme jí klid a představy, jaké má (ano, S, představy). Jakkoliv je s nikým nesdílí (ano, S - s nikým; uvědom si to a reflektuj tuto skutečnost, prosím).
  Hitler? "Tuhle figurku směšnou jsme si tam jenom dosadili. Za čtrnáct dní ho vykopneme." Cha... Blbý smích, co? Mě se taky moc nechce smát.

  OdpovědětVymazat
 20. Nejdříve se chci omluvit, že jsem z rakouského frajtra udělal kaprála. Od roku 1923 bylo zřejmé, o co mu jde. A přece byl pro všechny jenom směšná, neškodná figurka. Zrůda jako Stalin byl pro levičáky taky jenom silný vůdce pokrokového režimu, uskutečňující smělou vizi beztřídního režimu. To že na Ukrajině v letech 1932 - 33 sovětský režim záměrně vyvolal голодомор, to byla jenom pravičácká pomluva. Levicoví intelektuálové před pravou povahou sovětského režimu zavírali oči (Anti-Gide). To, že paní komisařka Catherine Ashton a další levičáci na Západě (a nejen tam) zavírají oči a nechtějí vidět tu děsivou tsunami, ženoucí se na Evropu, to evidentně není nic překvapivého. Ale že ty varovné příznaky odmítá vidět i paní S., kterou nepovažuji za žádného prostoduchého levičáka, ale naopak za osobu vysoce inteligentní, vzdělanou a sečtělou, to mne skutečně nepřestává udivovat. Tož tak.

  OdpovědětVymazat
 21. Stalin byl ještě za Leninova života uklizen na naprosto bezvýznamné místo prvního tajemníka UV, což bylo původně cosi jako "vedoucí sekretariátu". Taky si mysleli, že se ho tím zbavili.

  OdpovědětVymazat

"Pravidla moštárny" jsou stejná jako v Hospůdce. Spammeři a trollové budou bez milosti likvidováni. Hlasatelé jiných (i opačných) názorů než má Kocour však nikoliv.

Jak se podepsat? >> Komentovat jako >> Název/Adresa URL >>Název a vepsat svůj nick nebo jméno. Pak >> Pokračovat a nakonec >> Publikovat. (Počkat, až to Drak nebo Kocour propustí na obrazovku.)