pátek 1. března 2013

PODOBNOSTI

Fotomontáž - REFLEXNa kávovém stolku se mi povaluje časopis Reflex. Na titulní stránce je zpodobněn Usáma bin Ládin jako mučedník v zaměřovacím kříži odstřelovače.  A zdá se, že mu to sluší. Hubený, asketický obličej, plnovous a živé, až uhrančivé oči. Když si vzpomenu, jak se obvykle zpodobňuje Kristus, Vykupitel, uvědomuji si, že obvykle vypadá velmi podobně, téměř stejně. Dokonce i etnické rysy jsou si podobné - nakonec nepocházejí z tak vzdálených krajin. Až na to, že Kristus byl údajně Žid.


Byzantské zpodobnění Krista
Zdroj: Internet

Ostatně veškerá umělecká zpodobnění proroků jsou těm dvěma chlápkům taky zatraceně blízko. A je jedno, jestli jsou to starozákonní nebo novozákonní proroci. A dnešní "proroci", nyní bychom řekli spíše "ideologové" se snaží svou vizáží tenhle archetyp napodobit. 

Znamená to něco? 
Mnohé kultury, jinak od sebe značně odlišné, mají společnou vizuální představu o tom, 
jak má správně vypadat "prorok" neboli myslitel, ideolog. (Karel Marx?)

Prorok a hlasatel víry
Zdroj: Internet
  Snad to značí jen to, že konflikt na Blízkém východ mezi kmeny křesťanů, židů a mohamedánů (a mnoha dalšími, menšími), kteří věří ve svého Boha jinak a jejichž Bůh vyznává jiné hodnoty než Bůh sousedův se začínají vzájemně vybíjet po celém širém světě. A klidně bych k těm "kmenům" připočítal komunisty a fašisty. A jiné, jim podobné. Často se liší jen výrazivem a grafickými symboly. Porovnejte například nacisty a komunisty. Kdo mezi těma dvěma politickými proudy nenajde spoustu paralel, asi nemá v pořádku zrak. Nebo něco jiného.
Zdá se vám, že je to příliš silný Eintopf i pro osobní blog? 
Vezměme si tedy jen podobnost Ježíše Krista a Usámy bin Ládina (podle českého pravopisu).


Kristus v evropských představách
Zdroj: Intern
   Původ, pravda, mají pánové oba různý. Ježíš se narodil za "záhadných" okolností Josefovi a Marii - prý neposkvrněné početí. To jest bez pohlavního styku - za vše může Duch Svatý. Řekl bych, že o Mariino početí se nejspíš postaral nějaký soused. Josef už byl starý a možná i nemocný a Marie byla žena v plodném věku a po dítěti toužila. Pak stačilo, aby Josef poněkud tvrději usnul. Ten "vilný soused" sice nezapadá do Bible, ale je takový - pravděpodobnější. Myslím, že základní přírodní pudy si zachovaly svou sílu i v době, kdy se údajně promiskuita drakonicky trestala. Co oko nevidí, srdce nebolí. A promiskuita se běžně pěstuje i u šimpanzů - ba i jiných tvorů, kterým říkáme zvířata.
Evangelia označují Ježíše jako „syna Josefova“, „syna Josefova z Nazareta“ a jako „syna Mariina“. Josef byl tesařem a nedochovalo se o něm mnoho dalších spolehlivých údajů. Podle Matouše se Ježíš narodil v judském městečku Betlémě, v čemž shledává naplnění starozákonního proroctví Micheášova. Proto někteří historikové nepovažují tento údaj za zcela spolehlivý. 
Evangelium Matoušovo a Lukášovo věnují Ježíšovu narození a dětství značnou pozornost. I když některé jednotlivé údaje snad mohou být historicky věrné, má jejich líčení často spíše legendární charakter a v nejstarších vrstvách Nového zákona se žádné informace o jeho dětství neobjevují. Údaj, že Ježíš vyrůstal v galilejském Nazaretě, odkud dostává Ježíš také přídomek „Nazaretský“ je pak obecně považován za autentický, neboť v Ježíšově době nebyla s tímto místem spojována žádná očekávání.Zdroj: Internet


  Usáma bin Ládin pocházel z velmi zámožné arabské rodiny, jeho otec, původem z Jemenu, byl stavebním magnátem s blízkými vztahy k saudskoarabské královské rodině. Usámova matka, Syřanka sice vliv na výchovu syna brzy ztratila, jeho otec se s ní totiž rozvedl, ale mladý bin Ládin absolvoval prestižní školu a pak dokonce univerzitu v Džiddě, ale není jisté, zda ji dokončil. 


Na univerzitě však zjevně došlo k Bin Ládinově radikalizaci, neboť byl ve styku s profesory, jež měli úzké napojení na výše zmíněné Muslimské bratrstvo.

Velmi záhy po sovětské invazi do Afghánistánu se začal bin Ládin angažovat v odporu proti okupantům. Dokázal především využít svých rozsáhlých finančních prostředků, aby zajistil transport mudžáhidů z celého světa a jejich dostatečného zásobení zbraněmi. Ačkoliv byl bin Ládin vždy silně protiamerický, v otevřenou nenávist proti Spojeným státům jeho vztah přerostl až při událostech okolo války v Perském zálivu. Ačkoli se ho řekla jeho rodina, na své aktivity, provozované ze Súdánu, kam se ze Saudské Arábie přemístil, měl stále dostatek vlastních finančních prostředků. Postupně tak mohl rozšiřovat svou síť, podporoval teroristy ve zhruba dvacítce zemí.  V roce 1998 bin Ládin radikálně vystoupil a vyhlásil Američanům fatwu ve jménu Světové islámské fronty pro džihád proti Židům a křižákům. Jejím obsahem bylo, že každý správný muslim by měl zabíjet Američany a jejich spojence, a to jak vojáky, tak civilisty a důvodem bylo osvobození svatých míst islámu. 


Zdroj: Internet

 V říjnu 2000 se Al-Kajdá rozhodla zaútočit na americkou vojenskou loď U.S.S. Cole, kotvící v jemenském přístavu Adenu, ovšem daleko většího rozměru dosáhly útoky Al-Kajdá 11. září 2001 přímo na americkém území, v New Yorku a Washingtonu. Výsledkem bylo téměř tři tisíce zmařených životů.Bin Ládin nemohl zůstat v Súdánu, který ho na žádost Spojených států vypověděl za země, útočiště tak našel v Afghánistánu pod vládou hnutí Taliban. Ačkoliv se ho Washington pochopitelně snažil dopadnout, cena za dopadení byla stanovena na 50 000 000 USD, byl neúspěšný, protože Bin Ládin zakázal používání všeho, co vydává rádiové signály (mobily, vysílačky) a tak jej nebylo možno v reálném čase lokalizovat. Zdroj: Internet
   Kristův křest: Hlasatel pokání Jan Křtitel, který působil v poušti poblíž řeky Jordánu a křtil zde kajícníky na znamení lítosti a odpuštění hříchů, je v Novém zákoně líčen a křesťanstvím chápán jako „předchůdce Páně“. Zda Ježíš sám patřil po nějakou dobu k jeho okruhu, není jisté; přes zjevné rozdíly mezi asketou Janem a Ježíšem přijímajícím pozvání na hostiny však sdíleli naléhavou, radikální etiku spojenou s vizemi blížícího se konce světa. Setkání obou mužů vyvrcholilo tím, že se Ježíš nechal od Jana pokřtít. 
Kristus byl Žid
Zdroj: Internet
   V Ježíšově působení bylo vícero prvků, které mohly být pro část židovského obyvatelstva těžko stravitelné, například vyhnání penězoměnců z jeruzalémského chrámu. Nebo jeho spor s farizeji. Třebaže se křesťanství odkazuje na Ježíšovo učení, důrazy se v něm přesunuly a rozvinuly v jiném kulturním kontextu. Ježíšovo učení navazuje na židovské tradice, které se snaží, v návaznosti na prorockou tradici, obnovit. Ježíš hlásá dobrou zvěst o osvobození od jha formálních a rituálních náboženských požadavků a znovuobjevení a posílení jejich jednotících principů: autentičnosti a neokázalosti v lásce k Bohu a k bližnímu. Ježíš strávil většinu svého života v Galileji. Až někdy ve věku třiceti let začal kázat a působit jako léčitel a vykladač Zákona. Mnohým svým jednáním Ježíš narušoval dobové a náboženské konvence. Nábožensky motivovaná veřejná výtržnost na nádvoří chrámu také byla jedním z důvodů jeho zatčení před ukřižováním.


Zdroj: Internet Ježíšova smrt: Všechna kanonická evangelia se shodují na skutečnosti, že Ježíš byl popraven ukřižováním v Jeruzalémě při nebo před židovským svátkem Pesach. Vzhledem k tomuto zvláště potupnému způsobu smrti, který kanonická evangelia líčí, považují historikové Ježíšovo ukřižování za historicky zcela hodnověrné. Podle všech evangelií bylo Ježíšovo tělo bezprostředně po smrti sňato z kříže, zabaleno do pláten a položeno do skalního hrobu.

Přes rozdílnost vyprávění jednotlivých evangelií lze pak konstatovat, že některé ženy šly posléze navštívit Ježíšův hrob, ale jeho tělo tam již nenašly, a že církev od počátku tento prázdný hrob vysvětlovala Ježíšovým vzkříšením. Ať už to bylo jak chtělo, tělo Kristovo není k dispozici, stejně jako tělo Usámovo. 


Z Ježíšova učení se od judaismu odštěpilo křesťanství a to v různých podobách přežívá dodnes. Ve jménu křesťanství se vedly tzv. "křižácké války", které ovšem byly ve skutečnosti motivovány touhou po získání nových území a vyhlášeného "východního bohatství".  

Zdroj: Internet


    Bin Ládinova smrt: Bin Ládina zastřelili američtí vojáci ve vile v pákistánském Abbottábádu 1. května 2011 a tělo Američané pohřbili následující den do moře na neznámém místě v Indickém oceánu, aby se jeho hrob nemohl stát poutním místem islámských radikálů. Což je další jejich společná věc.

Jenže islámský terorismus tím nepřestal. A zdá se, že s podporou západoevropských levičáků zahajuje vítězné tažení evropskou legislativou. Evropa nakonec právo šaríja  asi bude muset přijmout. Pokud se včas a důrazně nevzepře. 
Zdroj: Internet

    O vnucování svých zásad ostatním se pokouší v dnešní době kdejaké ortodoxní náboženství, ale islám je v tomhle ohledu nejagresivnější - komunisté (Maoisté, Pol-Potovci) již svůj nejsilnější "drive" ztratili. Severní Korea a Kuba jsou jen relikty komunismu, Jižní Amerika se naštěstí pomalu, ale jistě dostává z komunistického opojení. Ještě ji pak čeká kocovina.
   Nicméně pohled na ke všemu odhodlané bojůvky mladých levicových radikálů a jejich nekončící pouliční (a internetové) zápasy s neofašisty je rovněž dost deprimující. Mladí muslimové jsou vlastně jen ještě radikálnějším proudem téhož: nekompromisního, nesmyslného prosazování vlastní pravdy.


A islám - ten k nám přijde asi od severu...

Faktografická data: Životopis.osobností.cz a Wikipedie
Ilustrační fotografie: Google

35 komentářů:

 1. Možná jedna nepřesnost: Marie pocházela z rodu židovských králů a její rodina na tom asi nebyla úplně materiálně špatně. Josef byl v podstatě sympatická figurka, protože pokryl Mariino nelegální těhotenství, za které by byla v souladu se židovskými zákony ukamenována.
  Asi tak starý nebyl, když měl s Marií další děti (jsou o tom zmínky v některých apokryfních textech). Spíš byl chudý šikovný řemeslník, kterému příspěvek od Mariiny rodiny umožnil založit živnost.

  K té radikalizaci muslimů: Jsem toho názoru, ža muslim, který se seznámí s realitou světa a moderní civilizace, musí začít velice intenzívně vnímat rozpor mezi obrovskou zbožností muslimů a jejich materiální bídou na straně jedné a relativní náboženskou vlažností (s věřícími muslimy snesou srovnání maximálně příslušníci některých sekt) příslušníků naší civilizace a jejich relativním materiálním blahobytem (a pokud je na VŠ, tak ti neblahobytní jsou v podstatě za jeho obzorem).
  Výsledkem je buď zavržení islámu nebo zavržení západní civilizace, obojí velice radikální. Bohužel, většina skončí v té druhé skupině, proto mám určitou pochybnost o tom, zda vůbec muslimy do našeho školství brát. Protože to, co se naučí, použijí leda ke zefektivnění džihádu.

  OdpovědětVymazat
 2. Díky za doplnění a info o Marii, Pergille - nestudoval jsem, jsem pouze občasný čtenář Bible, jenom až do narození Krista mi všechno připadalo normální - běžný život tehdejší doby podaný tehdejším jazykem. Ovšem po známé scéně s "Třemi králi" už tam normálního není mnoho. A nastává tady prostor pro dohady: Kdo byl ve skutečnosti otcem Ježíšovým, když Marie byla odvržena od své rodiny?
  Ke Kristu samotnému: Zase otázka otcovství - byl to asi někdo, kdo měl vrozenou schopnost ovládat druhé - a spolu s Marií, která tutéž vlastnost (schopnost ovládat druhé) mohla předat svému synovi. A navíc se mohla zprostředkovaně postarat o jeho školy, o kterých v Bibli není zmínka. Přesto, že byla Marie "odvržena" (porod ve stáji - v zájezdním hostinci), mohla její rodina do života Ježíšova zasahovat nejen ekonomicky.
  Takže je možno položit dvě otázky - kdo se ve skutečnosti skrývá za přezdívkou "Duch svatý" a komu byl Ježíš "ku prospěchu". Co to byly ve skutečnosti ty dary, které králové donesli a které se dnes vykládají jako vonné oleje a podobné naturálie?
  Tady vidím obrovský prostor pro výklad zdánlivě tak triviálních příhod. Ostatně jak kniha komunisty a věřícího člověka Nikose Kazantzakise (no a co? je to snad tak zvláštní?), tak film Martin Scorsese Poslední pokušení Krista" byl jedním z pokusů připustit, že to bylo jinak (aniž by si dovolil to tvrdit - viz závěr, kdy je to celé uzavřeno jako Kristovo blouznění před smrtí. Ale film (a nakonec i kniha) nechává možnost zcela opačného výkladu. To, že vyvolala takové pozdvižení při svém uvedení jenom znamená, že se citelně dotkla otázek víry samé. Tento "prostor pro dohady" zdaleka nemá vyčerpaný potenciál.

  K druhému odstavci - jistě. Už od Spartakova povstání otroků je to stejné. Jenom tak přemýšlím, proč vždycky takové věci musí skončit "utopením v krvi" - jedné nebo druhé strany. Ale asi je to zákon.
  Už dlouho, ale poslední dobou ještě víc mě zarážejí právě ty paralely, podobnosti až analogie různých jevů - většinou společenských. A dumám, nakolik by se dala do takových dějů použít teorie fraktálů. Rodina - obec - kraj - stát určitě takové společné zákonitosti obsahují. Jenom je najít a osvětlit.

  OdpovědětVymazat
 3. K tématu pozdějc - pozor, vtip roku (lepší nebude)(a položte kafe):
  Řek si vzdychne před turistou: Achachach, pane - těžký život tu máme. Nic nám tu neroste!
  - A když zasadíte - ?
  - No, když zasadíme - tak jo...

  OdpovědětVymazat
 4. Poslal jsem ten vtípek (bez uvedení odkud ho znám) jednomu známému, řeckému muzikantovi a skladateli. Obratem mi sdělil, že jsem hnusný, nekulturní barbar z pustého severu a že nás všechny měli už v dávnověku vyhubit.
  Ale dodal, že to je [sprosté slovo začínající na "ku-" a končící na "-rva" bylo mnou cenzurováno] pravda.
  Ti Řekové jsou fakt strašně sprostí! [;>))

  OdpovědětVymazat
 5. Na druhé straně jsou informace o Kristovi jen v Novém Zákoně, který byl drasticky cenzurován, včetně toho, že z původních 24 evangelií byly kanonizovány jen 4, část tolerována a větší část zcela potlačena. Nedávno byl objeven kousek evangelijního textu, ve kterém Kristus hovoří o své manželce.
  Jediná pasáž v nekřesťanském spise, která může být chápána jako na křesťanech nezávislá zmínka o ukřižování je jedna věta ve spisu Josepha Flavia, která mohla být dopsána křesťanskými opisovači později (a u tak krátké vsuvky se to poznat nedá, na rozdíl od mnoha líčení pronásledování křesťanů v dílech římských historiků, která prokazatelně pozdějšími vpisky jsou).
  Podle místní kašmírské tradice Kristus na kříži nezemřel, jen si přivodil zdánlivou smrt (to by bylo v souladu s evangelijními texty, podle jejichž líčení Kristus na kříži zemřel podstatně až podezřele rychleji, než by odpovídalo zdravému muži na vrcholku tělesné kondice). I Turínské plátno odpovídá tomu, jako by v něm byl zabalený živý člověk, a ne mrtvola.
  Také není úplně jasné, co vše vlastně Kristus kázal a co z toho nadělali jeho následovníci, především sv. Pavel. Když se vyhážou věci prokazatelně takto dodané po Kristově smrti, je Kristovo učení blízké buddhismu (a je pak otázka, zda vůbec byl Kristus Žid, zda se nejednalo o selhání buddhistické mise). Některé Kristovy skutky i výroky jsou "vykradeny" od Maniho Kouzelníka. Je docela možné, že evangelijní texty chaoticky vybírají pasáže ze života více kazatelů (asi jako Mark Twain uváděl, že Tom Sawyer je syntézou cca 4 reálných chlapců, které znal).

  OdpovědětVymazat
 6. Dovolil bych si konstatovat Pergille,
  (taky jsem o nejistotách kolem Kristovské legendy četl různé úvahy a interpretace úlomků informací, často si zcela odporujících), že po těch letech je opravdu těžké zjistit, co se tam před cca 2 000 lety na severu Afriky vlastně stalo. Jaká zněla legenda o Kristovi na počátku a jak rostla a měnila se s ubíhajícím časem, kdy se na původní příběh začaly nabalovat ambice vyprávěčů - ono je to vzhledem k neexistenci původních dokumentů (jsou z nich jen nepatrné zlomky a ještě nejisté) trochu jako hra na "tichou poštu". Něco se pozmění nepozorností (neporozuměním), něco úmyslně a možná i něco zlomyslně. (Křesťané vs. židé v pozdějších dobách.) A archeologické nálezy (pohřební schránka údajného Ježíšova bratra) už neříkají o Kristovi samotném téměř nic.*
  V každém případě jsem překvapený, že je tak málo SF děl o Kristovi, jeho době, protože materiál té legendy je nádherně košatý.
  A na každou fabulaci případného autora se dá najít v "knize knih" vhodná citace. Potvrzení.
  ===
  Ale na Bibli, ať už je jakkoliv nepřesná bych si nedovolil moc sahat. Vzpomínám si, že jsem si v Bibli četl jako šesti-sedmiletý kluk a až se mi po značných potížích podařilo najít klíč na ten šílený jazyk Bible, dost jsem se z ní dozvěděl o lidech jako takových. Tzv. podobenství - to jsou daleko lepší historky, než třeba v Amicisově Srdci. A poznávání (výchova) mnoha generací přece byla na biblických příbězích postavená. Jistěže se dá Bible interpretovat různě, přizpůsobit tomu, co potřebuji dokázat nebo ilustrovat, ale to se dá provést i s Trestním zákoníkem - jak nás o tom denně přesvědčují naši soudci. [;>))

  */ Zajímavé je tvrzení, že kříž, základní symbol křesťanů se v té době na "ukřižováváni" vůbec nepoužíval, ukřižovávalo se na stromě v podobě písmene "Y". To je dokonce i archeologicky prokázáno. Ale toto uznat by pro křesťany muselo být opravdu těžké. Všechny insignie špatně! Na kostelních věžích by se mělo objevit něco jako rozeklaný hromosvod? Ďáblův ocas!?
  Raději toho už nechme, nebo nás "ukřižují".

  OdpovědětVymazat
 7. Také jedno chucpe.
  Írán se bude podílet na vyšetřování bombového útoku na argentinské židovské centrum z roku 1994.
  http://eretz.cz/2013/02/argentinsti-zakonodarci-odsouhlasili-vytvoreni-komise-spolu-iranem-pro-vysetreni-utoku-zidovske-centrum/
  Jako kdyby esesmani vyšetřovali své vlastní zločiny v Osvětimi.

  OdpovědětVymazat
 8. Chcete vhodné přísloví Kopretinko?
  Tady je: Udělat kozla zahradníkem.

  OdpovědětVymazat
 9. To snad - ale jo. Odnauč se furt divit, vole. Ve svým věku bys už mohl vědět, že právě nepředstavitelné se kdykoliv najednou uskuteční a pokluzené.
  Do čeho se to všichni tak přičinlivě sami ženem?
  Dnes jsem měl v úmyslu setkat se s rabínem S. a probrat s ním dost věcí tohoto druhu. Nakonec jsem musel zůstat doma, ale brzo to zkusím znova. Izraeliti nejsou už dnes jako ovce. Ostatně ani tehdy zdaleka nebyli, všichni, klid. A dnes bych navrhoval změnit to úsloví na Už nikdy jako křesťani.

  OdpovědětVymazat
 10. Ohledně otázky zda Ježíš přežil své ukřižování - před rokem byl na polském serveru Onet uveřejněn článek na toto téma. Dávám sem dole odkaz, vyzkoušel jsem ho a funguje. Kocour a Jakub nebudou mít problém přečíst si text v originále. A pokud by někdo z ostatních štamgastů měl se čtením problém - ozvěte se a já to přeložím. Pak by to celé přeložené mohl Kocour tady uvést. Pamětníci Hospůdky si pamatují na článek o Černobylu a polském profesoru Jaworowském, který psal o podávání jodového přípravku polským dětem. Tehdy jsem psal redakci Onetu, že chci ten překlad nechat zveřejnit, zda mi mohou k tomu zveřejnění dát souhlas. Odpověď i po urgenci veškerá žádná, takže tentokrát už je žádným dotazem obtěžovat nebudu.
  http://przewodnik.onet.pl/azja/indie/indie-i-tybet-sladami-jezusa,1,5002250,artykul.html

  http://zdrowie.onet.pl/profilaktyka/czarnobyl-nie-zniszczyl-cial-lecz-glowy,1,4246365,artykul.html

  OdpovědětVymazat
 11. Pedro,
  přeložit to by vůbec nebyl "zly pomysl" - už i tady, "v kraju razoviotem" umí +/- slušně polsky spíš jen ti staří a ti "míchaní" [;>)
  A téma? Je to aspoň trochu nadčasové! Uveřejním velmi rád, spojení na sebe máme. Ostatně i diskuze pod článkem, jak jsem se teď díval, není nezajímavá (tedy - jak kdy a jako doma...)

  OdpovědětVymazat
 12. Jen tak na okraj: kdysi jsem četl úvahu, že Marie skuečně mohla být panna - v podstatě jde o to, že otvory v panenské bláně (kudy odtéká mestruační krev) může proniknout semeno opačným směrem... Tedy vlasně pozdní vytažení... 8-)

  OdpovědětVymazat
 13. Pedro, ten článeček je móóóc zajímavý!

  OdpovědětVymazat
 14. Ór lajt, jak říkáme my zdělanci! Text přeložím a pošlu, aby ostatní štamgasti neměli problém s porozuměním. Myslím že je to docela zajímavý článek.

  OdpovědětVymazat
 15. A než ten polský článek přeložím, mohou si štamgasti na téma Ježíš a jeho smrt přečíst dva článečky po slovensky, to zatím ještě zvládneme (ale naše vnoučata už s porozuměním tomuto jazyku mají dost problém).
  http://www.topky.sk/cl/13/1311684/Vedci-sokuju--Zistili-sme-presny-datum-Jezisovej-smrti-
  http://www.topky.sk/cl/13/1305128/Nova-teoria-o-Turinskom-platne--Jezis-vraj-z-mrtvych-nevstal-

  OdpovědětVymazat
 16. No a co můj včerejší fórek s tím Řekem? Líbí, znali jste? Sotva. Ovšem základních struktur anekdot není víc než pár desítek, někdo tvrdí, že ani ne dvacítka.
  Hele, právě se mi vymyslela nejstručnější sci-fi short story z analogické historie 40. let, ze samých začátků stěžejních písní:
  Jeszcze Polska nie zginela... Hromy divo bijú... Kde domov můj?! ... Deutschland, Deutschland über alllles... a Široka strana moja rodnaja... a hotovo, napořád, a šlus.
  Brrr.
  To je scénář, co? No bude jiný. Nikoli lepší.

  OdpovědětVymazat
 17. Promiňte mi pozdní zapojení do diskuze - o víkendu mívám moc práce.
  S.T.K., neposkvrněné početí se, jen tak pro zajímavost, netýká početí Ježíše, ale početí Marie, neboli se podařilo jejím rodičům, což podle pozdější tradice byli Anna a Jáchym. Marie byla jako jediná na světě počatá bez poskvrny dědičného hříchu, tudíž jako jediná mohla být objektem zájmu Ducha svatého a počít s ním Ježíše. Jinak samozřejmě apokryfní tradice není uzavřena, takže úvahy o sousedské výpomoci jsou možné, byť nekanonické a neortodoxní.

  Docela je zajímavá ta radikalita proroků, nejmarkantněji židovství v období starého zákona a později Mohameda, v porovnání s jinými, jako je třeba Buddha nebo i koneckonců Ježíš. Jako by se dal přístup k náboženství rozlišit na ty, kdo chtějí něco udělat se sebou a na ty, kdo chtějí něco udělat s ostatními.

  OdpovědětVymazat
 18. Jiný Honzo,
  prof Slavík (prvorepubliční kapacita v soudním lékařství) popsal ženu, která se cca 20 let živila jako prostitutka a měla přitom neporušený hymen (akorát byl od přírody pružnější než je obvyklé).

  OdpovědětVymazat
 19. V tom je ten hlavní problém víry: Někdo ví lépe než já, jak bych měl žít. A pokouší se mi ten způsob vnutit.

  OdpovědětVymazat
 20. Pracuji podle časových možností na překladu toho polského článku. Toho času je bohužel proklatě málo, v nejbližších dnech bych ale měl být hotov. Pokud by si někdo chtěl počíst v literatuře, na kterou se článek odvolává, dávám tady odkaz: Николай Нотович, Неизвестная жизнь Иисуса Христа
  http://www.e-reading-lib.org/book.php?book=99725Případně je možno si na googlu otevřít heslo «Тибетское евангелие», autor též Николай Нотович. Odkaz http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5

  OdpovědětVymazat
 21. no se na polském webu toho najde dost zajímavého, třeba článek o Hedě Kieslerové(Lamarr): Heda Kesslerová
  http://film.onet.pl/wiadomosci/publikacje/potepiona-przez-papieza-zakazana-przez-hitlera,1,4413437,wiadomosc.html - o té je možné najít informaci i na wikipedii. Nebo o románku Ike Eisenhowera - http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/skandaliczny-romans-prezydenta-z-asystentka,1,5001387,kiosk-wiadomosc.html. Nebo o polské "Matě Hari" :
  http://odkrywcy.pl/kat,111396,title,60-lat-temu-zginela-polska-Mata-Hari,wid,14570337,wiadomosc.html . Nebo o dvojím agentu, ketrý pomohl za WW2 zneškodnit německé agenty v Anglii - .http://natropie.onet.pl/crimestory/zzyciawziete/tajemniczy-agent-snow,1,5018560,artykul.html . Ale úplná bomba je toto: http://staramorava.euweb.cz/zakladnekamene.htm - Česi hovorili po slovensky a sú slovenského pôvodu.
  No Česi, čo na to poviete?

  OdpovědětVymazat
 22. Jej. Toto celé bych musel opsat?

  OdpovědětVymazat
 23. Pro Jakuba:
  Nemusel. Já bych to zkusil označit (uznávám moc to v ton negativu není vidět, dát CTRL+C, kliknout do adresního řádku prohlížeče a dát CTRL+V [;>)

  OdpovědětVymazat
 24. Upřímně vzato, jediné co mi připadlo charismatické na Usámovi bylo, když ho konečně vyhrabali a ustřelili mu palici. Charisma bylo poněkud zakaleno tím dlouhým čekáním.

  Ani trochu nemám rád ty, co vědí lépe než já, jak bych já měl žít. Ještě méně mám rád ty, co mi nutí abych žil podle toho, jak oni s myslí, že bych žít měl, překročí-li určitou mez, dostanou do čenichu a do zubů.

  Křesťanství mi do určité míry zajímá, jako historické pozadí některých událostí, ale jen do určité míry a hloubky a jen potud, pokud to pomáhá pochopit to, či ono dění. Rozhodně ho pokládám v mnoha ohledech za přežité a překonané.

  Ten vtip o tom Řekovi je nádherný, ta rekace autentického Řeka je snad ještě hezčí a hlavně nádherně výmluvná :-)

  Nicméně Řeckem se během dob přehnal kdekdo a kdeco a je tedy dnes velikou otázkou, co vůbec mají dnešní Řekové geneticky společného s těmi Řeky, co spolu s Alexandrem dobyli skoro celý tehdy známý svět. Mám takové podezření, že moc ne, ti z pevniny asi skoro nic, ti z ostrovů možná trochu ještě ano, soudě z jejich životních a jiných projevů.

  OdpovědětVymazat
 25. Pokud jde o dnešní potomky antických Řeků, prodávají, jak píše The Guardian, své ostrovy Echinades u Itaky qatarskému emirovi Hamad bin Khalifa Al Thani, za 8,5 miliony euro. Emir je jedním z největších boháčů na světě - jeho jmění je odhadováno na půl druhé miliardy euro.
  http://www.guardian.co.uk/world/2013/mar/04/qatar-emir-buys-six-greek-islands

  OdpovědětVymazat
 26. Jakube, stačí si do Googlu zadat heslo Тибетское евангелие a on nabídne řadu položek, v nichž je toto heslo obsaženo. A jedna z nich se skrývá pod oním nekonečným ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0 ...... Ten nekonečný odkaz jsem sem dal jenom jako zajímavost - není nutno ho použít, stačí tedy Googlu dát hledat Тибетское евангелие nebo Николай Нотович a dojde se ke stejnému výsledku.

  OdpovědětVymazat
 27. Prima! Ď! No se mnou to není sranda, mé děti to ví odedávna. Ale je-li na mne okolí hodné a je ke mně trpělivé, ocením to.

  OdpovědětVymazat
 28. Co se podobnosti obou ikon tejče, tak Ježíšova hlava na tom obrázku taky uprostřed kříže, prakticky také odstřelovacího.
  \ :-)

  OdpovědětVymazat
 29. Ad Pergillovo "Možná jedna nepřesnost: Marie pocházela z rodu židovských králů a její rodina na tom asi nebyla úplně materiálně špatně.":

  Marie, stejně jako Josef, pocházeli z rodu židovského krále Davida. Jenže ten byl jejich společný 28. prapředek!!!

  Viz i z Matouše (1:6-17): "David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy, Šalomoun Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa, Asaf Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram Uziáše. Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše, Ezechiáš Manase, Manase měl syna Amose Amos Joziáše, Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí. Po babylónském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobabela, Zorobabel Abiuda, Abiud Eljakima, Eljakim Azóra, Azór Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda, Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba, Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus.
  Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí až po Krista čtrnáct."

  To už je nějakých bratránků! Odhadem dvě na dvacátou osmou. 268 milionů 435 tisíc 456. Tak tolik jich není, protože po 28 generacích jsou už všichni příbuzní!

  Při generačním rozdílu 20 let to dává celkem 560 let. Je možné, že někdo ze zdejších návštěvníků má mezi svými předky třeba krále Jiřího z Poděbrad. Zkuste restituovat Poděbrady, třeba se vám povede lépe, než kdybych chtěl restituovat Kovanice.

  \ :-)

  OdpovědětVymazat
 30. Ad Pergillovo "(Josef) asi tak starý nebyl, když měl s Marií další děti (jsou o tom zmínky v některých apokryfních textech)".

  "Apokryfní texty" zmiňují celkem 4 bratry. Jsou to Jakub, Josef, Šimon a Juda. Pravděpodobně mohly být i sestry, ale ty se v té době tradičně nezapisovaly. Někdo soudí, že mohlo jít o bratrance, jenže "apokryfní text" známý jako Nový zákon je zmiňuje několikrát výslovně jako "bratry". Např. Matouš 13:55; Marek 6:3. Lukáš 2:7 mluví o Ježíši jako o "prvorozeném", Jan 7:3.4 zmiňuje "bratry" beze jména. Všichni čtyři "oficiální" evangelisté!

  Ó, Adonaj! Jak někdo může s takovou autoritativností žvástat o věcech, o kterých pranic neví? U ASP lze úspěšně předpokládat stejnou znalost koránu. Opět mě zaráží, že takový ZNALEC náboženských textů může dlouhodobě úspěšně zakrývat svou hlubokou neznalost a absolutní nepochopení jakéhokoliv náboženství. A dělat ze sebe v těchto věcech arbitra!

  \ :-//

  OdpovědětVymazat
 31. A navíc - kdo to potvrdí? Matriky nebyly. Nebo se nedochovaly...

  Jinak - já restituuji poměrně často. Když mi "padá" nějaká budova, dělaná krátkým sklem, obrázek je třeba narovnat. Čili restituovat. [;>)

  P.S.: Klasická "východní" ikona Ježíše byla vybrána právě pro ten "zaměřovací kříž" ve svatozáři. [;>)

  OdpovědětVymazat
 32. Šma Jisroel! Teda, tady asi případněji: ježíšikriste! Eště že jsem odpožil polední kafe. Restituce Poděbrad, vertikál, všeho možného. A když už je tu furt talyjánština - tam je restituzione taky oplacení (návštěvy). A v latině se ve středověku k původnímu UVEDENÍ V PŮVODNÍ STAV přidal význam u d ě l e n í m i l o s t i , čili navrácení v stav ne-vinnosti. Restitutio damnatorum je to, čemu dnes říkáme r e h a b i l i t a c e odsouzených. U sťatých či oběšených jistě potěšilo, že?
  Chápete, že někdo může říct: Promiňte, ale linguistika, jazyky, historie - něco tak nezáživného, šedého, nudného, k ničemu - prosím vás, jak se tím můžete zabývat - ?

  OdpovědětVymazat
 33. Rehabilitace a restaurace. A v neposlední řadě taky rekultivace. Toho posledního je nám třeba jak soli. A nemyslím tím zrovna vysazování stromků na haldách...
  V těch prvních dvou slyším habitus a status. Vzhled, vzezření a stav, postavení. Je to tak nebo mi uši napovídají špatně?

  OdpovědětVymazat
 34. Nenapovídají, ale tak přímé a jednoduché to přece jen není. Po večeři (připravil jsem si takovou drobnou větší švédskou mísu, sýry, zelenina, jabko, tlačenka, salám, vajíčko, tuňák a tak podobně) se, pokud vzápětí neusnu, sem vrátím. Nunc restauro vigorem meum - včil obnovuju svoju životní silu.

  OdpovědětVymazat
 35. Šamane,
  1. Řada znalců Bible uvádí, že Marie na tom byla po materiální stránce lépe než Josef.
  2. Bibli jsem kdysi četl ve verzi pro československou bratrskou církev, kde jsou za NZ texty i vybrané apokryfní. Před 40 lety +, za tu dobu si opravdu nemusím a nehodlám pamatovat, co bylo v které části, za to tak kniha nestojí. Pokud jsou o Ježíšových sourozencích zmínky i v kanonizovaných textech, tak s vámi nejsem ve sporu.
  IMHO podstata je to, že pokud měl Josef s Marií dalších x dětí, tak to nemohl být nějaký stařík, i když muži obecně mohou být plodnější déle než ženy. Biomedicínky bych odhadoval, že mu mohlo být nejvýš čtyřicet, ale spíš méně, nejspíš kolem třiceti.
  3. Korán mám a četl jsem ho v předlistopadovém akademickém a necenzurovaném vydání. Některá vydání koránu v současné době výrazně "změkčují" nebo cenzurují výzvy k vyvražďování "nevěřících" a podobné výroky. To akademické vydání je vhodné i proto, že súry v něm nejsou řazeny podle velikosti, ale chronologicky (s výjimkou "Otvíratelky"). Dá se z něho lépe poznat, co vlastně v islámu platí (protože v případě rozporu mezi dvěma súrami má přednost text té novější, a i tyhle nejednoznačnosti - pokud se po(zne)užívají tradiční vydání Koránu - jsou islamisty a multikulturalisty agitačně užívány).

  OdpovědětVymazat

"Pravidla moštárny" jsou stejná jako v Hospůdce. Spammeři a trollové budou bez milosti likvidováni. Hlasatelé jiných (i opačných) názorů než má Kocour však nikoliv.

Jak se podepsat? >> Komentovat jako >> Název/Adresa URL >>Název a vepsat svůj nick nebo jméno. Pak >> Pokračovat a nakonec >> Publikovat. (Počkat, až to Drak nebo Kocour propustí na obrazovku.)