sobota 20. dubna 2013

Blbý akční film...foto: internet
   Když jedenáctého září 2001 zaútočili teroristé z Al Kajdy na Dvojčata, naše televize kupodivu byla při věci a vysílala celou tragédii živě. Přišel jsem domů, měl jsem hlad a pocit, že žena sleduje jakýsi trapný katastrofický film, který se snaží vypadat jako realita. Něco podobného jako kdysi Wellsova fikce Válka světů v americkém rozhlase. Bohužel, bylo to přesně naopak. Byly to skutečné události, které  jen připomínaly katastrofický film.

   A teď mám zase ten pocit déja vu. V cíli maratonského závodu v Bostonu kdosi nastražil dvě bomby. Dvě hnusné bomby, plné hřebíků a matic, uložené v tlakových hrncích. Bomby, které měly zbít a zmrzačit co nejvíce lidí. Ty bomby pak vybuchly a zabily tři lidi a spoustu dalších zmrzačily a zranily. Jeden z mrtvých byl devítiletý chlapec, druhá byla mladá žena.   Náš svět. Překrásný nový svět. Plný nadějí, že se lidé různého vyznání a různých kultur a ras budou mít rádi. Nebo aspoň že se budou tolerovat. Multikulturní svět budoucnosti.


foto: internet
Džochar Carnajev. Čečenec, který napřed uprchl z vlasti a pak emigroval do USA. Dne 11,. září 2012, jedenáct let po tragedii Dvojčat  se stal americkým občanem. Tady s bratrem žil, studoval, úspěšně sportoval. Tady na sociální síti definoval své životní priority: Islám, kariéra a peníze.

Hezký devatenáctiletý kluk. Holkám se nutně musel líbit.

   Tady, v zemi, která ho přijala jako politického uprchlíka začal s bratrem připravovat pomstu. Za to všechno. Za to, že se tu mají lépe než v Čečně. Je těžké se vcítit do pocitů muslima a Čečence k tomu. Nejvíc to připomíná závist a pocit méněcennosti. 

Když to vezmeme kolem a kolem, ztráty na životech zase nebyly tak strašné. Na silnicích v ten den v USA určitě zemřelo víc lidí, než při téhle příležitosti. Jenže lidé tam umírali pro svou nepozornost, risk, nešťastnou náhodu. Určitě  v ten den bylo ve Státech spácháno víc loupeží se zbraní v ruce, vražd z nenávisti nebo pro peníze. Jistě. Ale nikdo by se neodvážil obhajovat vrahy, lupiče nebo šílené řidiče. Ale najdou se lidé, kteří budou obhajovat čin bratrů Carnajevů. Jsou to přece muslimové. Svoboda vyznání, chápete, ne?

Ano, muslimové. To mi jako důvod stačí. 

   Když někdo bude mít na těle vytetovanou svastiku, kterou si tam nechal vyhotovit v telecích letech, aby kamarádům ukázal, jaký je chlap, bude mít potíže i potom, co si nechá tetování za nemalý peníz a dost bolestivě odbrousit. Nacista jeden! A byl to třeba (nejčastěji) jen mladý, poněkud primitivní blbeček, který vlastně ani nechtěl nikomu ubližovat. Nebo chtěl - poprat se s anarchisty nebo mladými komunisty. Zmlátit Cikána, který partě takových  vymaštěnců padl do rány a měl smůlu, že byl sám. Když do něj náckové kopou, ten Cikán trpí za všechny ty čórkaře a zlodějíčky stejně tmavé pleti. I když on sám třeba nikomu nic neudělal. Je to špatně - ale... Nikdo si veřejně nedovolí říct, že se tak Cikánovi stalo "po právu". Stejně jako si nikdo nedovolí souhlasit s tím, že si náckové vybudují klubovnu, ozdobenou hákovými kříži a portrétem Hitlera.

   Ale  pokud budete muslim a požádáte o možnost vystavět v Brně mešitu i s minaretem a muezzinem a slíbíte, že to někdo zvenku zaplatí, najdou se určitě lidé, kteří budou takový úmysl podporovat. Muslimové - pochopitelně. Ale i nemuslimové, zblblíci, kteří nechtějí o agresivitě islámu nic vědět, jen melou svoji trapnou mantru o rovnosti lidí i vyznání - bez ohledu na realitu okolního světa. Nebo jsou podplacení.

   Najdou se i takoví, kteří kritizují Francii za to, že nedovoluje muslimským učitelkám učit ve státních školách se zahalenou tváří. Tak mě napadá - kdyby ta učitelka byla z rovníkové Afriky a požadovala, aby mohla učit pouze v sukýnce z trávy - také by našla své obhájce? Ne, neměří se stejným metrem, jsme zhlouplí tou "demokracií" bez přívlastku, kdy většina bere vše...  ...ne, kdy menšina bere vše, protože ji většina uznala za hodnou ochrany. Čehož ta menšina bystře zneužije. Pokaždé a vždy a znova.  

   Ale k věci. Teroristický útok zvedl v Americe velkou vlnu solidarity i pomstychtivosti. Po pachatelích se začalo pátrat s takovou razancí, jako málokdy. Tisíce záznamů z kamer, průmyslových, soukromých i profesionálních a fotografií byly prohlédnuty a oba aktéři nalezeni a označeni.  Ti mezitím při krádeži auta zastřelili hlídače v kampusu univerzity a jali se ujíždět před policií. Staršího z nich nakonec policisté postřelili a po transportu do nemocnice zemřel. Mladší z bratrů, Džochar, policii po přestřelce unikl. Na jeho vypátrání byly nasazeny obrovské policejní síly, město Boston bylo paralyzováno, zastavena doprava, obchody, školy, všechno. Všechno bylo podřízeno tomu, aby byl dopaden i druhý z teroristů. Což se dneska v ranních hodinách našeho času povedlo. Mladík byl dopaden, když se schovával ve člunu, odstaveném na zahradě jednoho domu na předměstí. Opět trapnou náhodou - jakýsi občan zavolal na policii, že u člunu na sousedově zahradě viděl krvavé stopy. Po další přestřelce  mladíka zajali a protože byl (patrně znovu) postřelen, dopravili jej ve vážném stavu do nemocnice. Po oznámení téhle skutečnosti nastalo v Bostonu všeobecné veselí.


foto: internet

   Hned na to se začaly na Tweeteru a podobných sociálních sítích objevovat nenávistné útoky proti Česku. Amerika je opravdu veliká země a rozlišit Čečensko a Česko je mimo schopnost běžného Američana. (To je jenom taková malá poznámka stranou, až budete mít zase pocit, že ta naše Kotlinka je pupkem světa a že "svět o nás ví". Ale klid, Slovensko a Slovinsko jsou na tom stejně. Ostatně pro většinu mladých Američanů je stejně Česko součástí bývalé Jugoslávie. Česko-Slovinsko.) 


   Co z téhle nemilé záležitosti vyplývá pro Evropu a Západ obecně? Kdokoliv se do našeho teritoria přistěhuje, emigruje nebo uteče musí vzít na vědomí, že se ocitl v krajině, která má jiné zvyklosti, jiné životní priority, jinou kulturu a jiné zákony. Pokud nehodlá v plné míře všechny tyhle věci respektovat, pokud si chce uchovat své náboženství, zvyky, pokud chce žít podle zákonů platných v jiné zemi bude muset okamžitě teritorium opustit a vrátit se tam, odkud přišel.

Pokud kdokoliv hodlá zavádět v Evropě právo "šaríja", nechť je okamžitě a bez soudu deportován tam, kde je tohle právo běžné a přirozené. Pokud již vykonal nějaký skutek, který není v souladu s evropským právem a zvyklostmi, bude trestán podle zákonů země, kde skutek spáchal a po odpykání trestu vyhoštěn  do země svého původu bez ohledu na následky, které pro něj rakové vyhoštění může mít. Pokud chce kdokoliv praktikovat své náboženství, musí to dělat takovým způsobem, aby  nijak  neomezoval nebo neohrožoval ostatní, ty, kteří jeho víru nesdílejí.
Není přece možné, aby host zaváděl svá vlastní pravidla v domě hostitelově. Opravdu mě nadzdvihl názor, že  norské dívky si znásilnění muslimy přivodily samy tím, že šly v noci domů bez mužského doprovodu. A tuhle "moudrost" prosím pronesla Norka mladšího středního věku do TV kamery. Tak mě napadá, co by asi řekla, kdyby se to týkalo její, dobře vychované  dcery. Nebo jí samé.


foto: internet

   Pokud dokážeme pronásledovat  a trestat lidi, kteří "propagují nacismus" musíme dokázat totéž s lidmi, kteří propagují jiné, stejně škodlivé nebo možná i škodlivější ideologie. Komunismus, islám, fašismus atd. Multikulturalismus se stejně jako zelené ideologie již přežil, je všeobecně známo, že tyhle ideologie jsou lživé a pro širší společnost nesmírně škodlivé. (Tedy ne tyto teorie, ale jejich aplikace v praxi.) Dokud si neuvědomíme tyto základní premisy, budeme svět vnímat jako chaotické místo, kde slova neznamenají vůbec nic, činy se relativizují a pravdu má ten, kdo nejvíc křičí. 

Kdokoliv přichází s těmito konzervativními myšlenkami je dnes vysmíván jako zastánce "tradičních hodnot". Budiž - možná je to i pravda. Jenže to, co se nabízí místo nich je šunt, podvod a lež. Zatím všechny pokusy o razantní změnu světa buď selhaly, právě selhávají nebo se k selhání chystají. Mezitím žijeme ve společnosti, kterou jsme si sami vytvořili. Ve světě, kde jsou rozhodující jen peníze, úspěch a příslušnost k určité skupině. Když to porovnáte s životními prioritami teroristy Carnajeva, jak je uvádí na síti, Islám, kariéra a peníze, není vidět podstatný rozdíl. Jen pořadí je jiné a skupina, ke které chce jedinec patřit se liší: Anarchista, komunista, muslim, nacista...Všichni chtějí mít v životě úspěch - ale místo aby přijali pravidla hry, snaží se svět předělat tak, aby vyhovoval právě jim. Hned teď a s co nejmenší pracností. Vyhovovat ovšem může jen jim - ti ostatní kolem je nezajímají. Nanejvýš ti "jejich"s nimiž sdílejí společnou ideologii. Ke "změně světa" volí různé způsoby. Šílené činy Čo-Sung-hua a Anderse Behringa Breivika jsou v souvislostech stavu současné společnosti vysvětlitelné. Můžeme se jen obávat, že nejsou poslední píše na svém blogu psychiatr Jan Hnízdil.


foto: internet

   Atak islámu na náš svět je ale mnohem masivnější a jeho cílem není jen drasticky upozornit na něco nedobrého, ale náš svět si rovnou podmanit. A muslimů je mnoho, jejich životní úroveň je z 90% nevalná až strašná. Takže infiltrují směrem na západ a snaží se svoji ekonomickou situaci zlepšit. Přitom se ale drží ve své komunitě a ta v nich živí ideje islámu.
Čas od času někdo podlehne, obleče si "dynamitovou vestu" a jde sebevražedným atentátem velebit Mohameda. těše se nqa posmrtné benefity, které islám nabízí. A jak je vidět, ani vysokoškolské vzdělání nezabrání tomu, aby jedinci nepodlehli téhle  primitivní ideologii. Jakékoliv ideologii.  Ostatně - i renomovaní vědci přece pevně věřili idejím nacismu či komunismu.

   Takže bude třeba, pokud zrovna nechceme spáchat kolektivní sebevraždu, začít nazývat věci pravými jmény. Kdo se zastává multikulturalismu (neplést se snášenlivostí!) by měl být považován za příslušníka páté kolony, nepřítele státu, stávající kultury a způsobu života. Měla by mu být umožněna stáž v zemi, kde se pěstuje ta kultura, ty zvyklosti kterých se on zastává. Pokud by mu to tam plně vyhovovalo, stáž by mu mohla být prodloužena až do jeho smrti. Pokud by tam nalezl něco s čím se srovnat nedokáže, mohl by se vrátit a říct o tom ostatním, stejně postiženým.

   Zpravodajství z bostonských událostí bylo barvité a  napínavé jako akční film. A taky srdceryvné a hrdinské. Kdekdo si užil svých patnáct minut slávy, hrdinů byla spousta. Američané mě nezklamali - jejich "národní hrdost" je přece jen na vyšší úrovni, než ta naše. Mávání fangličkami a skandování USA! USA!... 
foto: internet


foto: internet   Je-li to lepší, než ta naše jistá "evropská" rezervovanost to opravdu nevím. Vím jenom to, že bych se raději bez podobných "akčních snímků" či "reality show" docela rád obešel. 

    A až mi zase někdo bude vyprávět o tom, jak máme být vstřícní k těm, kteří se sem nastěhovali a jak máme tolerovat jejich "rozdílné kulturní zvyklosti", uslyší ode mě dvě velmi sprostá slova. Možná i tři!* Zajímavá zpráva - boddhisté, kteří jsou většinou dáváni jako příklad náboženské tolerance.

58 komentářů:

 1. Začátek této islámské conquisty vidím v roce 1978, kdy skupina pokrokových důstojníků (čti sovětských agentů), vedených Hafizulláhem Amínem, provedla 27. dubna v Afgánistánu puč, svrhla Muhammada Dáúda Chána (taky to nebylo žádné neviňátko, dostal se k moci svržením svého bratrance, krále Muhammada Záhira Šáha) a zavraždila ho s 17 členy jeho rodiny. Prezidentem Afgánistánu se po puči stal Núr Muhammad Tarakí, Amín se stal velitelem tajné afghánské policie. A pak už se to valilo samospádem, podporováno z Moskvy - Amín nechal v září 1979 Tarakího zavraždit a sám se ujal prezidentství. Sověti ale nebyli s chaotickým vývojem v Afgánistánu spokojeni, přestali tahat za nitky zdálky a zasáhli přímo. Na konci roku 1979 došlo v Kábulu k výsadku sovětských speciálních jednotek, které Hafizulláha Amína zastřelily a na jeho místo instalovaly jimi přivezeného Babraka Karmala - dosavadního velvyslance Afgánistánu v Československu. Ten pak nelenil a požádal Sovětský Svaz o internacionální pomoc. Sovětská armáda vtrhla do Afgánistánu a téměř 10 let se zde snažila zlomit stále sílící odpor mudžahedínů. Ty pro změnu vyzbrojovali a cvičili agenti CIA (rakety Stinger, které Američané během této války mudžahedínům dodali, později sestřelovaly americká letadla a vrtulníky). Nakonec se Sověti z Afgánistánu v únoru 1989 s hanbou stáhli. Celý průběh této dějinné episody se dá najít na http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_war_in_Afghanistan . Ovšem Rusové ruku v ruce s Američany vyvolali džina, kterého už není možné znovu vrátit do láhve - vznikl Tálibán a Al Kajda, byl uskutečněn výcvik tisíců militantních islamistů, kteří teď spěchají zasáhnout kdekoliv po světě, kde mohou zasáhnout "prohnilý Západ". Ovšem postsovětské Rusko se z afgánského debaklu svého bolševického předchůdce nepoučilo - Rusové stejně násilně zasáhli v Čečně, kde během první čečenské války zabili Džochara Dudajeva. Tím se zřejmě zbavili jediné možnosti, jakým v tomto bouřlivém regiónu dojít k mírovému řešení a nastolit zde mírový stav. Následky jejich nesmyslně nekoncepční politiky jsme pak viděli během občanské války v Bosně a Hercegovině a v Kosovu - "profesionální" mudžahedíni jsou připraveni zasáhnout kdekoliv, kde vidí možnost jak uškodit novodobým křižákům". A spousta mladých islamistů, žijících na Západě, odmítá pokojně si péci svůj kebab na zahradě, ale je připravena je v tomto Alláhu-libém úsilí podpořit - příkladem jsou atentáty na londýnské metro či na vlaky v Madridu. Boston zřejmě nebude poslední…

  OdpovědětVymazat
 2. Obávám se Pedro, že islámský "pochod na západ" je trošku staršího data a podmíněný rovněž (a hlavně) hopodářskou situaací. A po emigraci nastává závist.
  Komunisamus s tím mohl jenom zamíchat a urychlit to. Ale hnací silou není.

  OdpovědětVymazat
 3. Ano. Mé dávné heslo:
  I VĚTŠINA MÁ SVÁ PRÁVA.
  No... tedy už je ve skutečnosti nemá.

  OdpovědětVymazat
 4. Kocoure, ten pochod na západ samozřejmě začal už dávno dřív. Ty spousty Turků, co se počínaje rokem 1961 vydaly do Německa dělat práce, které by rodilí Němci nedělali. Do Velké Británie se mohli přistěhovat a nárok na získání občanství měli příslušníci národů, žijících ve státech Commonwealthu, bývalých britských koloniích. Do Francie po skončení koloniální éry v Alžírsku, Maroku a Tunisku přišli nejen Pieds Noirs, ale i spousty Arabů (samozřejmě spousty Arabů přišly dělat těžké a špinavé práce ještě v době kolonialismu). První generace všech těchto přistěhovalců těžce pracovaly a snažily se pro své rodiny zajistit snadnější život, než měly ve své původní vlasti. A v míře, kterou jim dovolovala jejich víra, se snažily splynout s domácím obyvatelstvem (pokud ovšem třeba dcera nezačala chodit s ďaurem, to riskovala a v mnoha případech ji to stálo život). Ale žádný islámský terorismus se zde nevyskytoval, neměl zde připravené podhoubí. Ale druhá a třetí generace už se začaly považovat za vykořeněné. Vydaly se hledat svou identitu a naslouchat štvavým řečem imámů v mešitách, které si mohly muslimské náboženské minority v těchto hostitelských státech vybudovat. A zde máme to podhoubí, ze kterého vyrůstá ten dnešní evropský terorismus. Ty atentáty v Londýně a Madridu nespáchali cizí islamisté, ty spáchali zde narození muslimové, občané těchto zemí. Richard Colvin Reid, který chtěl vyhodit letadlo American Airlines z Paříže do Miami náloží ukrytou v botě, se narodil v Londýně. A tak by se dalo pokračovat. Nebudu se zde rozepisovat o tzv. Hamburské buňce (Atta, Marwan al-Shehhi, Ramzi bin al-Shibh), to byli muslimové sice narození na Středním východě, ale žijící v západní Evropě. A se styky s radikály narozenými právě zde, na Západě. Po celé (zatím jenom západní) Evropě jsou rozprostřeny rozsáhlé sítě islamistických radikálů. A čekají na svou příležitost.

  OdpovědětVymazat
 5. Dobře popsáno, Pedro, 95% souhlas. Jen tvrdím, že islám má nesnášenlivost v sobě "zamontovanou" už stovky let. Možná už od svého vzniku. Zatím co křesťanství i židovství se "civilizovalo", islám zůstal v původní raně středověké podobě. Kdy kvůli němu propukne násilí nikdo neví. Latentní záležitost.

  Řešením je požadovat faktickou asimilaci jiných kultur. Prostě tak jako se Evropan musí do mešity zout a do synagogy si pokrýt hlavu. Pokud mu to "nedovoluje jeho víra", tak tam prostě nebude vpuštěn. Tečka.

  Kuřák, který si zapálí na návštěvě u nekuřáků by měl být okamžitě vyhozen ven. (A to říkám jako bývalý kuřák a odpůrce roztodivných zákazů kouření.)

  OdpovědětVymazat
 6. Tisíc čtyřista let se ta musulmánská pakáž rozlézá po světě, vraždí, loupí, dělá si z nevěřících otroky. Šíří mečem islám. Podívejte se jen na dějíny Evropy od středověku.

  OdpovědětVymazat
 7. Pozor, StK,
  ten poslední příspěvek je politicky nekorektní.

  OdpovědětVymazat
 8. Ano, krásný článek a i některé hloupé a zblblé ženské islám podporují! Jedna učitelka mateřské školy přestoupila k islámu, ta by tedy zasloužila, dáma by měla odjet do Íránu, Pákistánu nebo Saudské Arábie, aby ochutnala skutečný islám. Islám je zlo. Mohamedáni se rozlézají po celé Evropě, Francii, Německu, zemí Beneluxu, Itálii, Španělsku. Česká republika je zatím mohamedánským invazorům ušetřena, ale říká se "dočkej času, jako husa klasu!". Muslimové vraždí, vyhání, tyranizují nemuslimy všude na světě. Evropa a Amerika bez muslimů by byla čistější, krásnější a bezpečnější. Mohamedáni patří na Blízký východ, ne na Západ. Kdy už to Evropa a Amerika pochopí? A multikultarismus a politická korektnost mohamedánům prospívá, také by měli táhnout do horoucích pekel zatracení. Štvavé řeči v mešitách už praktikují čeští muslimové. Čech, který zradí. Konvertovat k islámu, to je vlastizrada, k ideologii veskreze nepřátelské a zlé.

  OdpovědětVymazat
 9. Já jsem přece odjakživa "politicky nekorektní", Info. Přímo od dětství, vždy mi říkali, že jsem drzý, když jsem řekl nějakou pravdu. Toho jste si všimla až teď? Už na Psu jsem nadával, že lidé s baví divnou řečí, která často označuje určité jevy úplně jinak, než jsou ve skutečnosti. I v Hospůdce u hřbitova jsem byl drzý a Šamana to trápilo. Harpyje přímo zuřila.
  Toto je přece "Mein Kampf!" Císař je nahý! Věci se musí pojmenovávat pravdivě, pravými jmény. Jinak se nedá o ničem skutečně a platně dohodnout. A celý svět se tím propadá do zmatku a lži.
  Takže ano, správně: Často mluvím o provaze v domě oběšencově.

  OdpovědětVymazat
 10. StK,
  v té praktické asimilaci to nebude. Ta kultura prostě musí být s prostředím slučitelná. Vezměte si třeba Židy. Ti se nikde neasimilovali, všude zůstali sví. Ano, přijali mnohé vnější znaky prostředí ale neasimilovali se, jen byli a jsou s prostředím slučitelní. Což islám není. Kompromis podle muslimů je přizpůsobení se okolí jim.

  OdpovědětVymazat
 11. Pravda - a proto tam Kapitáne uvádím i druhou možnost řešení: Kdo není ochoten nebo schopen se přizpůsobit, ať jde svobodně (a hned) tam, kde bude "organickou části celku". Česky: Go home!
  Přirovnám-li: jsou tu na konci republiky restaurace, kde chodí jen gay klientela. Pokud tam vejde "heterák", musí se chovat tak, jak je mezi gayi zvykem. Nic se mu nestane, ale nesmí se nad jistými věcmi pohoršovat. Druhá možnost: Jít se najíst jinam.

  (Ale takové hospůdky jsou i ve Stověžaté: Jedna z nich je poblíž ateliéru Olbrama Zoubka. A mají tam Itala v kuchyni, což se pozná na talíři. A je mi jedno je-li gay či nikoliv.)

  OdpovědětVymazat
 12. Obávám se Kopretino, že máte pravdu.
  Otázka zní: Dá se proti tomu něco dělat? Ano, dá. Vytrvale a při všech příležitostech na tento jev upozorňovat a nedat se odradit řevem a nadávkami tzv. multikulturalistů - proto, že ti vlastně tuhle situaci zavinili svojí naivitou a vírou, že "když já chlebem, tak ten druhý taky." Muslim je prostě muslim, s tím se nedá nic dělat a ať je, je to jeho volba, jeho "kultura". Ale nemá co dělat tady, v křesťansko-židovském prostoru - pokud se chce řídit podle muslimského práva. Tady se musí řídit stejným pravidlem, jakým se řídí křesťan v muslimském světě: Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti. CO SE TI HONÍ HLAVOU JE TVOJE VĚC. ALE ZVENKU, SVÝMI SLOVY A ČINY SE MUSÍŠ PŘIZPŮSOBIT OKOLÍ.

  Islám je dravé náboženství a oč je primitivnější, o to je mezi lidmi prostého intelektu oblíbenější - dává totiž na všechno odpověď, muslim nemusí nic řešit, žádné důležité životní otázky, podívá se do Koránu a ví, jak se má zachovat. A kdyby se v té muslimské "knize knih" nevyznal, zeptá se imána, vykladače Koránu.

  Že je to i v judaismu nebo křesťanství? Ano, je. Ale ani jedno ze dvou posledně zmíněných náboženství není tak agresivní. Musíme ovšem pominout "ortodoxní". Jenže u islámu mají to ortodoxní obrovskou převahu nad umírněnými. Umírnění muslimové se ortodoxních bojí - aby nebyli označeni za odpadlíky. A být odpadlíkem je ještě horší, než být nevěřícím psem. Odpovídá to ranému středověku v přístupu křesťanů k víře.

  (Mám to z knih, tohle jsem opravdu osobně nezažil. Takže na tom nejsem úplně nejhůř. Jenom "skoro úplně".) [;>)

  OdpovědětVymazat
 13. Jak píše kapitán Nemo, ano Židé zůstali sví, neasimilovali se, svatá pravda, ale Žid nikomu neškodí. Své náboženství si praktikuje uvnitř své komunity a NEVYŽADUJE prosazování židovského zákoníku LEVITICUS pro nás Nežidy. Neříká nám, jak se máme oblékat, co můžeme jíst a pít. Židovi je jedno, jak žijeme my, muslimovi ne, ten svá pravidla vnucuje nám nemuslimům. V Belgii existuje "3aria 4 Belgium" i u nás "Šaria pro Česko", byť je v ČR muslimů zatím málo. Žid mě nezabije, ale muslim ano. To je rozdíl mezi Židy a muslimy. Člověk má právo vyznávat svou kulturu, ale nemá právo ji vnucovat jiným lidem a nemá právo prosazovat náboženský zákoník pro jiné lidi.

  OdpovědětVymazat
 14. Kopretino,
  jsem v ohledu přizpůsobení se ještě poněkud rigoróznější než Vy, vlastně zcela konzervativní: Víra mě neopravňuje a to ani v mé komunitě porušovat zákony země, kde žiji. Když mi víra přikáže zabít svou dceru, abych smyl rodinnou hanu, protože ona se spustila s nemuslimem, nemám právo to udělat třeba v Německu.

  A jak už tu psal Pergill: Košer porážka taky neodpovídá moc tomu, o co se tu tak halasně zasazují ochránci zvířat. Ale to je přečin II. řádu, spíš přežitek tisíce let starý.
  Ale víra je víra.
  O kolik to má jednodušší takový agnostik... [;>)

  P.S:: Některé kultury dávají najevo spokojenost s pohoštěním hlasitým krkáním. Hostitel se z toho krkání raduje - hostům chutnalo.

  Bylo by to ale vhodné dělat i při pozvání na oběd ve Znojmě?

  OdpovědětVymazat
 15. Není-li kdokoliv dostatečně důvtipný a slušný zároveň k tomu, aby pochopil, že:

  * přijede-li někam, měl by se přizpůsobit místním zvyklostem a dodržovat je;

  * a pakliže se mu ony místní zvyklosti nelíbí, nebo je z jakéhokoliv důvodu nechce dodržovat,

  tak by se měl podle toho zařídit a rozhlédnout se, kde nechal tesař díru a ony pro něj nemilé končiny bez prodlení opustit. Pakliže je nedovtipný a neslušný zároveň a tyto zvyklosti hrubě porušuje, mělo by mu být do těch míst, kde nechal tesař díru fofrem, bez řečí a průtahů důrazně pomoženo. Když se toto neděje, je to průšvih, především pak náš.

  OdpovědětVymazat
 16. To STK
  Snad ještě jednu věc: Pokud muslim "zemře na džihádu", tak má přímo v Koránu a hadithech "zadrátováno", že přijde rovnou do nebe, bez dočasného grilování v pekle (islám nemá očistec ale má "dočasný pobyt v pekle", který v podstatě plní jeho funkci), což je jediný reálně dosažitelný (a snad i existující) způsob smrti, kdy má muslim toto "zaručeno".
  Takže imámovi stačí na věřícího muslima něco vědět (že zakolísal ve víře, že měl mimomanželský sex, že jedl ne-hálal jídlo - aniž umíral hlady, že požil alkohol případně další "zakázaný" nápoj atd.), postrašit ho hrůzami pekla a potom mu imputovat myšlenku, že takový papiňák naplněný černým střelným prachem a hřebíky je skvělá věc, a je to džihád, takže když u toho zařve, žádný strach z pekla mít nemusí.
  Taky jsem z toho celého nabyl dojem, že ti dva Čečenci utíkali jen symbolicky, aby to nevypadalo jako sebevražda.

  OdpovědětVymazat
 17. Velmi názorný příklad. Přitom na o dva řády nižší rovině. Přesto. Právě proto.

  OdpovědětVymazat
 18. 4 Drak:
  Někomu stačí osm řádků a někdo zase musí sesmolit celý článek. Ano Draku, přesně to jsem měl na mysli.
  2 JKakub:
  Příklady mají být jednoduché a pro posluchače pochopitelné, ne?
  Per Pergill:
  Je to sice obecně známo, ale asi se to bude muset vytrvale opakovat, protože multikulti hlasatelé pořád mlží*. Islám JE primitivní a agresivní náboženství. S poslední větou Vašeho komentu mám problém. Jeví se mi to spíše jako když větší bratr (Džochar) uzurpuje toho mladšího. Ale nevím o tom nic víc, než je v médiích. Prý už začal písemně komunikovat. Uvidíme, co se dozvíme (bude-li to ovšem uvolněno.) [;>/

  */ Ono by asi špatně vypadalo, kdyby požadovali všechna práva a svobody pro snadno ovladatelné potenciální vrahy, že?

  OdpovědětVymazat
 19. Schumacher ehm antisemita22. dubna 2013 13:04:00 SELČ

  Problém je proto, že tu nenecházejí ani islámské prostředí jaké znají z domova, natož přísný islám. Nemělo by na nich být důsledně vynucováno plnění přikázání ideologie, kterou vyznávají? Místo zákazů nosit šátky a burky a podobně, nemělo by být vynucováno nekompromisní dodržování jejich vlastních pravidel? Není snad spravedlivé aby každý požíval dobré i zlé podle pravidel víry či přesvědčení kterou kterou považuje za nejlepší a kterou sám hlásá? Cožpak mince má jen jednu stranu? Cožpak lze tleskat jednou rukou? Sám za sebe se snažím nikoho neomezovat v jeho víře a zdržet se všeho čím bych ho sváděl či dokonce byl nápomocen porušovat příkazy jeho víry, byť i zprostředkovaně například mým prostřednictvím. Není snad stejným hříchem činit něco nedovoleného jak sám tak prostřednictvím jiného? Nebudu svádět pravověrného na cestu hříchu.

  OdpovědětVymazat
 20. Schumacher ehm antisemita22. dubna 2013 13:16:00 SELČ

  Pegille, "zakolísal ve víře, že měl mimomanželský sex, že jedl ne-hálal jídlo - aniž umíral hlady, že požil alkohol případně další "zakázaný" nápoj.."
  To všechno jsou smrtelné hříchy. Náprava není možná. Sto ran bičem a useknout hlavu. Za porušení příkazů víry musí být takto odpadlý muslim přísně a nekompromisně potrestán kedekoli na světě. Je-li nerespektování cizí víry porušováním lidských práv, a tedy zlo, jako že je, není pak dobro zajištění jejich dodržování žádoucím zachováním lidských práv, která chráníme nade vše?

  OdpovědětVymazat
 21. Schumacherovi:

  Já ale nechci, aby tady platily islámské normy a už vůbec ne pro mne. Na světě je přímo nadbytek míst, kde platí, jestli se jimi někdo chce řídit, prosím, ale tam kde platí, ne tady. Já osobně spíš vidím problém v tom, že na světě začíná valem ubývat míst, kde by se nemusel islám dodržovat a těch míst, kde ho lze v nějaké podobě potkat a kde začíná být vnucován okolí metodami více či méně drastickými, naopak přibývá. Je tedy nanejvýš žádoucí toto tsunami zastavit a nasměrovat zpět do míst původu. Nemám starost o to, že by nepřežil islám, ten se množí jako plevel, mám spíš starost o křesťansko židovský a náboženství prostý prostor, tomu hrozí, že by v dohledné době pár desítek let mohl přestat existovat...

  Americká diplomacie prý zase jednou nedávno vytkla té naší, že prý tu špatně zacházíme s Cikány. Asi bychom jim tam měli několik letadel těchto "dárečků" poslat, aby se konečně probrali ze sna a konečně uviděli, o kom tu je vůbec řeč, jak jsou pravdomluvní a pracovití a jak si obvykle obstarávají obživu, třeba by je na ty blbé plky (jako z jiné planety) příště přešla chuť... Stejně by mi docela zajímalo, co tím který konkrétní imbecil na americké straně sleduje, a čeho tím vlastně chce dosáhnout.

  OdpovědětVymazat
 22. Schumacher ehm antisemita22. dubna 2013 19:33:00 SELČ

  Draku, platily by jen pro muslimy. Zato důsledně. Jaké? Jednoduše by do kodexu norem by byly vybrány ty nejpřísnější. A aby jim ostatní nezáviděli, platilo by to pro ně podobně polle jejich víry či přesvědčení. Předpokládám, že například komunisti by byli nadšení.
  Pro ostatní, kteří by se nepřihlásili by platil obecný občanský režim bez zvláštních omezení ale také zvláštních privilegií. To chápu, že se leckomu líbí vybírat si jako hrozinky práva z islámu, práva zdejší, nárokovat si to či ono jak se zlíbí, ale povinnosti už ne. Tak to tedy ne, ale pěkně podle zásady všechno nebo nic. Do posledního drobku.

  OdpovědětVymazat
 23. Souhlasím s STK, není nic ohavnějšího, než-li vraždy ze cti, nejdůležitější jsou skutečně zákon dané země. Žádná evropská země neschvaluje vraždu, tudíž, když muslimové zabíjí, tak patří do vězení a nebo pryč z Evropy. Evropa stojí na křesťanských a ateistických základech, Židé, kteří nejsou křesťané nebo ateisté nejsou v Evropě škodlivým prvek, své dcery nevraždí ze cti, žijí svým způsobem, komu vadí dodržování šabatu, chození do synagogy, svěcení židovských svátků? Ale islámská kultura je násilná ze své podstaty, krutá a netolerantní.

  OdpovědětVymazat
 24. Schumacherovi:

  A kdo by se s tím hlídal a páral? A hlavně kdo by to platil? Takhle jsou ty policajtští tupouni a lenoši tak akorát vzteku a pro srandu králíkům, ještě tohle chybělo... Jen ať pěkně vozembouchové dřepí na zadcích doma a tlučou palicema o zem tam, u nich. S výjimkou velmi dočasných pobytů za účelem dosažení vzdělání a diplomatické výměny, ani ťuk, dokud tam bude anticivilisace, tak ani nápad. Odpadly by problémy s mešitami, vraždami ze cti a haldou dalších projevů přinejmenším problematického, ne-li rovnou nemožného klidného soužití s nimi.

  OdpovědětVymazat
 25. To Schumacher:
  Společnost, kde každá skupina měla jiná práva a povinnosti a případné konflikty členů různých skupin měly počet řešení rostoucí s kombinatorickými vzorci (řekněme si to upřímně: sen každého právníka a noční můra pro kohokoli jiného) jsme tu už měli: Vrcholnou feudální společnost. A lidi to tak nějak odmítli a dokonce i za cenu drsných krveprolití vybojovali společnost, kde každý občan má stejná práva a povinnosti jako ti ostatní.
  Prostě muslimové (a jiní s civilizovanou společností nekompatibilní) by buď museli žít separátně a jinam docházet jen za prací (jako palestinští Arabové) a nebo by museli být odsunuti na nějaké své etnické území.

  OdpovědětVymazat
 26. Nebo se asimilovat. Lze to, i když netuším, v kolika procentech.

  Co nechápu jsou ženy, které v našem prostoru konvertují k islámu. Mladé ženy. Hezké ženy. Ženy vysokoškolsky vzdělané. To je nad mé chápání Pergille.

  OdpovědětVymazat
 27. Co na tom nechápete?
  To je láska, tedy přesněji pohlavní pud. Nebudu se dál šířit. Domyslíte si to sami, že?

  OdpovědětVymazat
 28. To teda musejí být samci, ti muslimáci...

  OdpovědětVymazat
 29. To se musíte zeptat těch dotyčných.
  Našla jsem blog, kde si Italky provdané za muslimy sdělovaly své zkušenosti.
  Buď katastrofální (O ti chini e ti fai bastonare o ti china e ti bastona ! - Buď se ohneš a necháš se zbít anebo tě ohne on a zbije tě), nebo nesmírně nadšené (ci amiamo alla follia - milujeme se k zešílení).
  Takže jak si tu manželskou lásku asi vysvětlujete? Je duchovní nebo tělesná nebo obě dohromady?
  Co na tom tedy nechápete?

  OdpovědětVymazat
 30. Pokud jde o šváby, o kterých psal minule Šamanův přispěvatel, existují na ně pastičky jako na mravence. Dvě, tři takové pastičky a švábi leží vzůru nožkama.

  OdpovědětVymazat
 31. Nakolik jsou muslimáci nadsamci nevím, ale podle toho co zbylo čouhat těm jejich poislámštěným evropským manželkám je to ve věšině případů naopak, než jak píšete, STK. Jsou spíše plnoštíhlé až obtloustlejší (rozhodně nad zdejším průměrem) a často vypadají podle obličeje hloupě (pravda, nemluvil jsem z žádnou). A pokud vím, totéž platí v Německu: muslim si najde nějakou co spíše zbyla (a ožení se s ní a pobírá dávky na všechny ty děti co spolu mají).

  OdpovědětVymazat
 32. Schumacher ehm antisemita23. dubna 2013 15:46:00 SELČ

  Pergille, každý budiž očipován a kondicionován tak aby dodržování příkazů víry pociťoval příjemně a porušování nepříjemně, případně krajně nepříjemně. Program bude pravidelně updatovám v souladu s učením imámů, rabínů, farářů, jiných svatých mužů, generálních tajemníků a dalších potentátů. Například vyznavači komunistické víry bude intenzívní nepříjemný pocit bránit v jakémkoli soukromém vlastnictví a neúčasti na prvomájových a podobných oslavách. Muslim bude nucen k pravidelnému tělocviku a o ramadánu nedá ani sousto ani hlt, na alkohol vůbec zapomene, jeho čtyři ženy pod lajntuchem povinně pět kroků za ním, žid nebude lomozit s vrtačkou v sobotu a křesťan v neděli. Oba budou dopoledne každej ve svým templu a já se v klidu vychrápu. Případně já budu lomozit s vrtačkou a oni mebudou mít proč si stěžovat, protože budou v templech.

  OdpovědětVymazat
 33. Co na tom nechápu? NIC nechápu. Nevím, jak vypadá průměrná muslimská žena v muslimské zemi a ni jak vypadá průměrná muslimská žena v zemi nemuslimské.
  Ale viděl jsem asi tři muslin´=mské konvertitky, byly to krásné, mladé ženy, ve dvou případech akademicky vzdělané.
  Když už taková se stane Kristovou nevěstouy, vstoupí do kláštera, většinou to je po velkém zklamání v lásce, kdy nenávidí "celé mužské plémě!" Ale stát se submisivní muslimkou bez jakýchkoliv práv?
  Zvláštní způsob pomalé, trýznivé sebevraždy...
  Připadá mi to jako úchylka, velmi podobná té
  "emo"
  , při které se mladé dívky řežou žiletkami po celém těle. Prý je to uklidňuje.
  Inu některé samice rodu Homo sapiens jsou fakt divné.

  OdpovědětVymazat
 34. StK,
  co si holky udělaky, to mají. Nemůžu si nade vším lámat hlavu.
  Tady teď vysílají v přímém přenosu schůzi vedení Pd, kde si hoši vyříkávají, co si vzájemně udělali. Taky jsem je zhasla.
  Hůl na všechny!

  OdpovědětVymazat
 35. Schumacher ehm antisemita24. dubna 2013 15:29:00 SELČ

  StK no vidíš. Kdybys byl muslim, všechny tři by mohly patřit Tobě a navíc by sis mohl přibrat čtvrtou, která by uměla vařit.

  OdpovědětVymazat
 36. Kdyby... (to Schumacher:)
  Já míval na ženské jiné požadavky. Aby byly chytré, hezké a hodné. To chytré neznamená vzdělané, ale inteligentní - což je kupodivu občas značný rozdíl. Ale zase: pro takovou je těžko sehnat odpovídajícího chlapa... Takže jsem musel z každého trošku ubrat.

  Teď už si jenom přeji, ať nejsou moc vlezlé...

  OdpovědětVymazat
 37. A ony jsou ty ženské na Vás vlezlé, StK?
  To musí být námaha se bránit nástrahám a lákadlům takových "femmine scostumate"!
  Hned jim ukažte, kde je vocaď až pocaď!

  OdpovědětVymazat
 38. Ne pořád.
  Jenom když po mě něco potřebují. Třeba postříhat muziku a tak podobně...

  OdpovědětVymazat
 39. No, dyť nebuďte takovej a trochu jim ji postříhejte.
  My to na Vás neřekneme!
  Leda tak Schumacher, a tomu stejně nikdo nevěří.

  OdpovědětVymazat
 40. To je krásné: femmine scostumate. Napřed se mi to (ve velkém vyčerpání a mlze) přesmyklo na Roby, co nejsou módní, ale vzápětí mi došlo: nemravné! Nevázané!! Zpustlé!!!
  Tak to Pán jednou měl neblahý nápad vyhovět naléhání nudících se andělů, aby stvořil konečně zase něco nového. Tak to stvořil, takovou množinu divných stvoření... A pak se rozhodl něco zkusit: povolal si příkazem proroky a řekl jim: Toto jsou ženy. Pamatujte si to. A víte co? Běžte, rozeberte si je a založte ná-ro-dy. Národy. Jasné?
  No rozkaz je rozkaz. První si vybral Jošua, nejmladší, pak Moše... a na rozvážného Mohameda zůstal zbytek.
  Ach jo. Pomalu si je prohlíží, dívá se z nich na Pána a pak zas na ně - pak vzdychne, vstane a pronese: No nic... Holky, zahalte se a dete se mnou...

  OdpovědětVymazat
 41. Ne, prosím, Jakube, to nebyl Puškin, co mě přivedl na ten pomník, ale děkanka italské žurnalistiky, slavná Barbara Spinelli, která přirovnávala Grilla k šílenému letu Odyssea z Danteho Pekla a k Panglossovi z Voltairova Candida.
  To je mezi italskými novináři dost rozšířený zvyk dělat učené narážky na literaturu.
  Vždyť pak komentáře k článku Barbary konstatovaly, že je obsah nesrozumitelný.
  To já jsem alespoň to porovnání podrobně vysvětlila. Na rozdíl od vzdělané novinářky.

  OdpovědětVymazat
 42. Jojo I. a J.S.,
  promiňte že se vměšuji - ale tohle (á článek Barabary S.) je taky občas předmětem mé, přiznávám, poněkud škodolibé zábavy. Sejdou-li se někde vzdělanci příbuzného oboru, popadne je cosi jako "stavovská pejcha", načež začnou spolu mluvit jazykem, kterému pořádně nikdo nerozumí, jen oni, ze stejných škol. Ano, lze i takto, prakticky jsou i v rušné kavárně jako hermetici. Okolí poslouchá, poslouchá, nerozumí a přestává je nakonec vnímat*. Jen šum zavedené kavárny.

  U nás v Ústavu pěstujeme tento způsob komunikace s divákem právě v těchto letech. Báječné kritiky z "Prahe", ceny v uměleckých soutěžích, jsme uvádění v bulletinech v celé Evropě - jenom v tom hledišti je prázdno. Návštěvnost zachraňují klasické, "neintelektuální, provařené" tituly jako Prodaná nevěsta, Nabucco či Labutí jezero. Podle našich vzdělanců něco, co už dávno mělo zapadnout do propadliště dějin. Jsou ale se svým dílem a tudíž i sami se sebou přece tak krásně spokojení.

  A v hledištích je opravdu dost volného místa, čímž je tam lepší akustika. Ale z čeho vlastně vzniklo slovo "divadlo"?

  */ pokud takové, zvláště pak mladé vzdělance dokážu sledovat, bývá to pro mě odměna. Občas totiž z velikou odborností a erudicí pronášejí takové kraviny, že mám u vedlejšího stolku občas problém nepoprskat se svým kafem se šlehačkou.

  OdpovědětVymazat
 43. Ano. Jsou k po*rání, když se mám vyjádřit jako intelektuál. Totiž ale: několikrát mi v životě najednou d o s l o v a bylo z takového příposlechu na blití. Jak se to tak přesmykne do zažívacího trakt(or)u?! A hele, dyť - slovo ZNECHUCENÍ je přece stadyma!*
  * Pozn.překl.: odtud, vocáď (pro ty z království).
  A mně jeden profi zvukař říkal, že naopak vidí nejradši nacpané hlediště?! Tak jak to je - nebo jak kde?
  Tak a du nazpátek k převodu jedné slovenské short story. Nebude to také ľahké. Je to zrádna ľahkosť. Ale jaj, aká krásna. Načim tiež povedať, že je to len za ruky podanie. Nuž a čo? Nech už, do paroma, zarábajú tí mladší, že či? Ja si to možem dovoliť*.
  *) (Nemožem.)(Vokáňom nedisponujem.)

  OdpovědětVymazat
 44. Dodám ještě k článku Barbary Spinelli, že další upřesnění, a to že "šílený let Odyssea", pochází z Dantova Pekla a ne z Homérovy Odysseje, kde tato kapitola o cestě řeckého hrdiny za Herakleovy sloupy (přes Gibraltar do oceánu) není, jsem přidala já, aby si diskutéři nelámali hlavu, o co jde. A Dante také nehovoří o "šílené cestě", to je interpretace italského kritika N. Sapegna. Rovněž tak Spinelli neudává, kdo je to vlastně Pangloss a jaké má názory. A odkud ta postava pochází.
  Takže se pak nemůžeme divit, že tomu čtenáři nerozuměli. Ale vypadalo to moc učeně.

  OdpovědětVymazat
 45. Pro Jakuba:
  Opera a klasická hudba je od nepaměti komponována pro sály s delším dozvukem - a to nemluvím o hudbě duchovní, která je určená pro provozování v chrámech a kostelích. Opereta je tak mezi a ten zbytek, činohra a muzikál kratší dobu - protože delší doba dozvuku snižuje srozumitelnkost řeči. U muzikálu, jazzu a popíku, které se obvykle ozvučují je plný tj. přetlumený sál obrovskou výhodou pro zvukaře, protože se zesílený zvuk z hlediště nevrací zpátky na pódium do snímacích mikrofonů a nevzniká tzv. akustická zpětná vazba, "rückkuplung". Resp. vzniká, ale až při větších hodnotách zesílení. A hlasitost, hodnoty akustického tlaku třeba na koncertech beatu jsou už zdraví ohrožující. Dokonce ne při pravidelných návštěvách, ale mohou si porušit sluch i při jediné návštěvě takového koncertu.

  Ale nejnebezpečnější jsou kupodivu malinká sluchátka do uší, tzv. špunty. Ty dosahují lokálně, v uchu, takových intenzit zvuku, že za rok či dva požívání MP3 přehrávače bez omezení intenzity sluchátkového výstupu (nyní jsou už intenzity omezeny předpisem) se sníží citlivost ucha na vyšší kmitočty (nad 2 kHz) až pětinásobně, tj. vzniká silná nahluchlost, což ovšem vede uživatele ke stále většímu zesilování svého hudebního požitku pomocí regulátoru intenzity. Je neuvěřitelné, že mohu poslouchat v tramvaji, v hlučném prostředín přes polovinu vozu hudbu, kterou si někdo separátně pouští do uší. No - takoví když pak dostanou naslouchátka jsou aspoň na nošení sluchátek zvyklí.
  (Já vím, jsem cynik...)[;>/

  OdpovědětVymazat
 46. Bože môj, a prečo nie o s vokáňom? Je iba potrebné nastaviť si slovenskú klávesnicu.

  OdpovědětVymazat
 47. Nic nevěšte, dveřníku, nepanikařte!
  Nick Bostrom, prof. filozofie oxfordské univerzity se studiem existenciálního rizika zabývá již léta. V roce 2002 napsal: It’s dangerous to be alive and risks are everywhere.
  http://www.nickbostrom.com/existential/risks.html
  Právě, nebezpečí číhá všude. Klasický příklad je taška se střechy spadlá na hlavu nic netušícího chodce. Jakou prevenci můžete podniknout?

  V loňské zprávě psal o hrozbě předčasného vyhynutí inteligentního života na zemi. (an existential risk is one that threatens the premature extinction of Earth-originating intelligent life)
  Tady taky nemluví o vyhynutí lidstva, ale o inteligentní části života na planetě. Takže, snad pro tu méně inteligentní část tu nějaké šance zbydou?
  Nevěšte nic, dveřníku! Stejně to je na kočku! O něčem podobném mudrovat.

  OdpovědětVymazat
 48. - Střešní taška na hlavu? To je Ben Hur! Klasická klasika.
  - Vyhynutí inteligentního života? To myslím právě v těchto letech probíhá... Grillujeme! A nejen v italské Botě.
  Abychom o tom zas tak moc nepřemýšleli, tak nám někdo podhazuje takovéto vize. A pak, až už budeme mít strach se objeví "spasitel". Neznáte to schema? Pořád dokola...

  OdpovědětVymazat
 49. Taška na hlavu? Pan de Bergerac, n´est ce pas?
  Tak su s tím zvukem v prostorách zase chytřejší. Dyť já vím, že to je věda, vyžaduje to zkušenost a pokoru a vnímavost a vůbec a tak.
  POZOR! 21.55 částečné zatmění srdce!! - é Měsíce. (I, to je krásná známá vroucí písnička, song, Lenky Filipové.)
  Bože, chraň lidstvo před m e s i á š i . Jedna úžasná úderná báseň W. Carlose Williamse z 60 asi. Z edice Plamen. Hudba pouště. Najdu v paměti či knihovně. Končí (naposledy jsem si ji vybavoval před 40 lety, tak velkorysost): - a vždycky, vždycky to končí zařinčením skla, pádem z okna a strašným výkřikem.

  OdpovědětVymazat
 50. Ano Jakube:
  Částečné zatmění srdce s Lenkou Filipovou je rozhodně silnější zážitek, než ten dnešní stínek na Luně. Odfotil jsem ho a - a nic. Měsíc prostě nebyl kulatý, jak by při úplňku měl být.
  Udělal jsem večerní panorama Vítkovic z balkonu - uvidím, jestli se na to bude dát koukat. Naživo to docela mělo náladu.

  OdpovědětVymazat
 51. Ale u nás v obou překladech, které jsme hráli nosatému šermíři hodili na hlavu těžký dřevěný trám. Jak je to v Rostandově originále nevím, neumím francouzsky.

  OdpovědětVymazat
 52. Jo, v tom převodu Vrchlického, co ho bleskově pár týdnů po uvedení v Paříži diktoval v tom svém krásném bytě na nábřeží mladému Albertu Pražákovi, je řeč tuším o uvolněném trámu. Vrchlický. Další tak tragická postava ze špičky národa. Proč, pokud nevíte, se nedočtete. Tabu. Ale divadelníci by to někteří mohli vědět. Z ústní tradice.

  OdpovědětVymazat
 53. Igen, Péter. Igen ám! Len neviem ako, vieš? Nuž vidíš, som somár. Naničhodník. Ale práve som doprekladal Rúfusa! Ej, veru spokojný idem spať. Ešte by to chcelo v taký jarný večer teraz zájsť (nie sám najlepšie) do peknej viechy pod Michalskou bránou alebo starouhorskej kaviarni na Dunai rakpart... a potom mesiac nad vodou, a dievča pri boku, a šepkať mu - teda jej - tie verše - nuž čo už... Ale potárať si možem, nie?

  OdpovědětVymazat
 54. Chmurné předpovědi netáhnou... neb jsou reálné.

  OdpovědětVymazat
 55. Inf, v tom šťavnatém titulku v Il Foglio je, že ta fena (= dav) je mj. s c i a n t o s a . Cosa e? Holt - mio vocabulario e abbastanza limitato, že...

  OdpovědětVymazat
 56. Jakube,
  la sciantosa byla v minulém století zpěvačka v italském café-chantant.
  http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.fotoantenore.org/wp-content/uploads/2010/02/Image00001.jpg&imgrefurl=http://www.fotoantenore.org/2010/02/&h=400&w=600&sz=157&tbnid=0Ks0zFD2b2La8M:&tbnh=81&tbnw=122&zoom=1&usg=__CE6jlV_nCUAz-XvYmIJK88NdMzU=&docid=J5azxUH5QcaVbM&sa=X&ei=byN6UYnZF4qRtQac2IGoBQ&ved=0CHQQ9QEwFA&dur=2317
  Dnes se tím slovem míní žena výstředně oblečená, strojených manýrů, trochu vulgární.

  OdpovědětVymazat
 57. Jo chanteuse! Krásně poitalštěno. Šantóza. V tom je celé to pohrdání, závist, obdiv, dištanc - jako se u nás ještě před Velkou válkou říkalo pomalu: Ko-me-di-antka! Viz nedostižný Branald. S Cyrilem Boudou.

  OdpovědětVymazat

"Pravidla moštárny" jsou stejná jako v Hospůdce. Spammeři a trollové budou bez milosti likvidováni. Hlasatelé jiných (i opačných) názorů než má Kocour však nikoliv.

Jak se podepsat? >> Komentovat jako >> Název/Adresa URL >>Název a vepsat svůj nick nebo jméno. Pak >> Pokračovat a nakonec >> Publikovat. (Počkat, až to Drak nebo Kocour propustí na obrazovku.)