neděle 28. dubna 2013

Mají cvrčkové taky tykadla?


Zaslala  Informace

Cvrček              foto z internetu

Náš Dveřník nám tu vyvěsil zprávu o případu olomouckého řidiče Romana Smetany, který v předvolební kampani v r. 2010 namaloval na volební plakáty politikům tykadla s hanlivými nápisy.

Píše: 
* Malé ohlédnutí zpět: Jak to doopravdy bylo se Smetanou aneb jak drzí a pravdomluvní chlapečci dostávají přeś hubu a ovčané k tomu souhlasně bečí.
U mě má Roman velkou červenou tečku.


   Případ řešila policie a soud, o výroku soudu a Smetanově odmítnutí části trestu si můžete přečíst na Lidovkách.
Zajímavé je Smetanovo zdůvodnění svého činu, jak ho napsal ve vysvětlujícím dopise Nejvyššímu soudu: "„Zejména pohled na vyumělkovaný obraz politiků na reklamních polepech, vysmívající se tváře a prázdná hesla mne popouzely natolik, že jsem uvažoval, že odmítnu s takovouto reklamou vylepenou na boku svěřeného autobusu jezdit a požádám o jeho výměnu. Nakonec jsem se ale rozhodl zakoupit lihové fixy a dokresloval jsem politikům tykadla a připisoval různá hesla.“ (z dopisu Nejvyššímu soudu)

   Bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil tehdy v žádosti k Nejvyššímu soudu o posouzení případu vyslovil pochyby, zda je v podobných případech výše postavena ochrana majetku či právo nad svobodu projevu. Pospíšil se totiž domnívá, že plakáty je možné brát za komunikaci stran s voliči a upozorňuje, že mnohé státy hodnotí podobné politické činy jinak.

Co k tomu můžeme dodat?
V těchto dnech, při pokusech o vybřednutí z politického zmatku vzniklého po únorových volbách, se v Itálii často cituje J.J. Rousseau a jeho Společenská smlouva (napsaná v r. 1762).
Člověk se narodil jako svobodný, ale všude je v okovech,“ touto větou začíná J. J. Rousseau první kapitolu Společenské smlouvy. Svoboda je pro něj základním pojmem. Vzdát se své svobody znamená vzdát se své lidské hodnosti, svých lidských práv a dokonce i svých povinností. Svobodní národové, vzpomeňte na tuto zásadu: svoboda se může získat, ale nemůže se nikdy znovu nabýt."

   Ovšem tato svoboda se uskutečňuje v rámci společenské smlouvy - svobodného spolku který je tvořen všemi lidmi a jehož neoddělitelnou částí je každý jedinec a vůle těchto lidí je vůlí společnou, obecnou, která vždy směřuje ke společnému zájmu. Jedinec nemusí názorově souhlasit s dohodou většiny, ale je povinen se obecné vůli podřídit, pokud jde o dodržování zákonů.
   Občané uzavřením společenské smlouvy získávají práva občanská, zvláště občanskou svobodu, která je ale ohraničena obecnou vůlí, na rozdíl od svobody přirozené, která je ohraničena pouze vůlí a osobností každého člověka, a vlastnické právo, ke všemu, co člověk vlastní. Občanský stav dává člověku také mravní svobodu.

   Podrobnější výklad najdete třeba tady.

   Rousseau také neustále zdůrazňoval úzkou souvislost mezi morálkou a společenským, právním řádem. Tato souvislost je vzájemná. Stejně jako morální úpadek podkopává státní řád, tak má také vývoj společenských poměrů rozhodující vliv na mravy. „Mravní nerovnost je opakem přirozeného práva", tvrdil.foto z internetu
  Tyto názory byly dále komentovány, doplňovány, přetvářeny a samozřejmě překrucovány a zneužívány. Rousseau hovoří o právu na vlastní názor jedince anebo menšinové skupiny. Má ale menšina právo vnutit své názory na řízení státu a společnosti většině?

  Nedochází při podobných pokusech menšiny o prosazení vlastní "pravdy" k násilí a útoku na samý stát a jeho zřízení? K revoluci? I když třeba nekrvavé? Na dnešním blogu se Cvrčkové dovolávají této věty ze Společenské smlouvy: "Lidoví poslanci nejsou a nemohou být jeho představiteli, jsou jen jeho zmocněnci a tudíž nemohou stanovit nic definitivního." Zapomínají při tom, že R. zde nehovoří se sestavení vlády, ale o vydávání zákonů. Může menšina, i když třetinová, zabraňovat vytvoření nové vlády bojkotováním jednání a roztrubováním, že ta vláda, o jejímž složení jedná většina,  je nemravná?

==Ill==

   Abych s vrátila k případu šoféra Smetany. Malováním tykadel na volební plakáty vyjadřoval svůj nesouhlas s kandidaturou osobností, které pro něj jako voliče jednotlivce byly nepřijatelné pro jejich morální profil, a tedy využíval svého občanského práva na svobodu projevu? Anebo jen poškozoval soukromý majetek? Jinými slovy – využíval řidič Smetana veřejného diskuzního prostoru, kde se kandidáti obrací přímo k voličům, aby jim odpověděl přímo a sdělil i ostatním voličům svůj názor? Kde jinde najde prostor k svému vyjádření, když předvolební kampaň se rozvíjí většinou jen v televizi anebo na webu? 


foto z internetu

Není právě tím jeho právo na sebevyjádření zkráceno?


54 komentářů:

 1. Trochu to vážné politicko-filosofické téma zlehčím:
  Není cvrček jako cvrček. Je značný rozdíl mezi cvrčkem, který si pokojně cvrká na louce a sarančetem, které tu louku se svými sestrami a bratry sežere.
  On je tu totiž rozdíl v množství, že?

  Dovolil bych si to extrémně zjednodušit:
  Cvrček (nemíním tím Grillovacího Pepíka) je svoboda projevu
  Hejno sarančat - to je ale katastrofa.

  OdpovědětVymazat
 2. Stručně, jasně, nekompromisně, jak to hluboce cítím od samého začátku té neuvěřitelné kauzy:
  Nebyl, není, v právním transparentním státě nemůže být důvod k té smršti toho všeho, co se na jeho hlavu, kolem něj, na několika úrovních sneslo, co musí (nemusí - taky nehodlá) snášet. Za takovou c a p i n u (na požádání přeložím). A hlavně psychologicky, eticky, jakkoli pochopitelnou, běžnou, ospravedlnitelnou. Zde stojím a nemohu jinak.
  Vyšší princip mravní, že, pane profesore. Nad legislativou. Pro ombudsmana jak vyšité.
  No já vím, že ničemu nerozumím. Jistě, slyšel jsem to shovívavě od právníků, politika, žoviálního podnikatele. Nediskutuju o tom. Neztrácím tím svůj drahý čas. Interpretuje se to, že to ten trouba bere. Budiž.
  Čmárání po volebních plakátech. Ježíšikriste.

  OdpovědětVymazat
 3. Málokdy (kodifikované) právo a spravedlnost jedno jsou, mnohdy ani podobným směrem nehledí.
  Právníci a soudci začasté pouze vykladači (kodifikovaného) práva jsou, na spravedlnost vůbec nehledíc.

  OdpovědětVymazat
 4. V ČR a v Itálii je politický systém založen na zastupitelské demokracii. Lid vykonává svou moc prostřednictvím jím volených zátupců. Jim odevzdává do rukou své právo rozhodovat o správě státu a tedy i o svých zájmech a potřebách.
  Řečeno krátce, každý z nás dává do rukou klíče od domu určité osobě nebo spíš sdružení osob, které nám slibují, co všechno udělají během čtyř let pro naše a všeobecné dobro. Odevzdáme jim klíče a zároveň se vzdáme kontroly nad jejich počínám po celou dobu trvání legislativního období. V zastupitelské demokracii by politici měli mít povinnost zodpovídat se voličům za své konání, když ne stanovenou zákonem tak alespoň morální. Politik by měl udržovat periodicky styky s těmi, kdo mu vyslovili důvěru, kdo mu svěřili svá práva na vykonávání moci.
  Namísto toho politik jedná podle svých buď osobních nebo skupinových zájmů, často v rozporu s předvolebními sliby. Jediná možnost kontroly, co zbývá občanům, je politika znovu nevolit.
  Na základě čeho se občan rozhoduje, komu dá svůj hlas a komu tím svěří své právo na správu státu? Na základě toho, co je mu řečeno v předvolební kampani.
  V současnosti se kampaň zvrhla v nějaký mediální kolotoč. Kandidát se neobrací k voličům přímo tváří v tvář, ale zjevuje se jako obrázek v nějaké uměle vykonstruované postavě buď na televizní obrazovce nebo na předvolebních plakátech. Jakýkoliv osobní styk je vyloučen, volič se nemůže zeptat, nemůže protestovat, kritizovat, navrhovat.
  Můžeme se pak divit, že jeden z voličů se chce znovu chopit svého práva a když nenajde jinou cestu, tak alespoň píše na plakáty?
  Smetanu odsoudili pro asociální chování k veřejně užitečným pracím.
  Kdo je větší asociál, politik, který zklamal důvěru voličů, nikomu se za to neodpovídal a představuje se, jako by se nechumelilo, znovu jako kandidát anebo podvedený volič, který na to poukazuje?
  Jakou formu protestu si měl Smetana zvolit, aby nebyl asociálem? Nevolit anebo načmárat tykadla na volební lístek?
  Je náprava v t.zv. přímé demokracii? Anebo v jiných typech demokracie, jako depolitizované anebo "tekuté"?
  Jak přímá tak "tekutá" mají v sobě značnou dávku populizmu, ještě vyšší než zastupitelská a zároveň i tíhnutí k totalitě. Dochází k nadměrné personalizaci politiky, politika jako osobní show vůdce lidu se přetváří v politiku kultu osobnosti. To je případ italského Cvrčka.

  OdpovědětVymazat
 5. K čemu vede rozžhavené politické klima personalizované štvavé kampaně Vůdce hmyzu?
  Dnes ráno jeden ozbrojený muž na náměstí před budovou vlády začal střílet do stráže a zranil vážně dva karabiniéry. Prý chtěl střílet do politiků, jak řekl po zatčení, ale když žádného neviděl, protestoval alespoň střílením proti policii.
  Atentát se odehrál právě ve chvíli, když Enrico Letta a jeho právě sestavená vláda skládali slib před prezidentem republiky.
  http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/13_aprile_28/sparatoria-palazzo-chigi-roma-governo-giuramento-212878118957.shtml
  Je tam i video.

  OdpovědětVymazat
 6. Jak vidno milá Info,
  otázky vyvolávají další otázky. A odpovědi v nedohlednu. Zastupitelská demokracie má totiž několik slabin.
  * Třeba ten čas, ty čtyři roky, po který mohou námi zvolení s námi manipulovat, aniž existuje jakákoliv možnost obrany. Jakákoliv zákonná možnost. Takže se může klidně stát, že zcela demokraticky zvolíme naprosto nedemokraticky smýšlející politiky. (Viz Československo v roce 1948. A v podstatě i Německo zvolilo Hitlera dobrovolně - tak jak v Československu byl politik předávající moc "slušný" a "dodržoval pravidla". Kam tyo vedlo víme.
  * Sliby, dané politikem publiku během volební kampaně jsou po zvolení nevynutitelné.
  * IQ průměrného voliče je - průměrné. Takže znova a znova uvěří slibům, o jejichž realizovatelnosti má člověk myslící vážné pochyby.
  * Lidí s průměrným IQ je podle Gausse největší počet. Křivka směrem k vyšším hodnotám klesá strměji než směrem k hodnotám nižším.

  Kam to vede poznává italská Bota v těchto dnech. Kam to povede poznáme tady v Kotlince už příští rok. Mlhoš Zeman neudržel svou opileckou pejchu na uzdě a Kníže se zase historicky zasek´.

  Takže jsme pro srandu králíkům jak říkával můj táta.

  OdpovědětVymazat
 7. Našla jsem velice zajímavý článek o problémech současné zastupitelské demokracie v souvislosti s politikou evropské federalizace.

  Zastupitelská demokracie ve spirále evropské politiky, Vít Hloušek | 17. 12. 2010
  http://www.revuepolitika.cz/clanky/1398/zastupitelska-demokracie-ve-spirale-evropske-politiky

  Když už jsme se dostali až k Rousseauovi, podívejme se líp na dnešní problémy.

  Teď se v tv hádají, zda ten atentát vyvolal Cvrk svým štvaním anebo je to důsledek krize. Cvrk už vydal komunié, že oni jsou hnutí mírumilovné.
  Tady vždycky všechno rozeberou (rozkecají) do podrobna.

  OdpovědětVymazat
 8. "Svobodu lze získat, ale nelze ji znovu nabýt."
  Já tomu prosím moc nerozumím. A klidně to (jako ten chlapeček) řeknu. Takl vidíte, jak su výstřední. Může mi to ale někdo trochu vysvětlit, co tím Jean-Jacques myslel, pokud je zdělanější a studovanější než já? Mně se to zdá divné. Aspoň bez souvislostí.

  OdpovědětVymazat
 9. Island?
  Tlg: prostě zase Gaussova křivka. Ohledně soudnosti, inteligence, pamatováka.

  OdpovědětVymazat
 10. Jakube,
  tu větu je třeba chápat v souvislosti s Rousseauovým pojetím vývoje lidské společnosti.
  Prvobytní lidé byli svobodní, nezávislí, sobě rovní.
  L’homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d’être plus esclave qu’eux. Comment ce changement s’est-il fait ? Je l’ignore. Qu’est-ce qui peut le rendre légitime ? Je crois pouvoir résoudre cette question.
  Cette liberté commune est une conséquence de la nature de l’homme. Sa première loi est de veiller à sa propre conservation, ses premiers soins sont ceux qu’il se doit à lui-même ; et sitôt qu’il est en âge de raison, lui seul étant juge des moyens propres à le conserver, devient par là son propre maître.
  Tento stav se mění postupně s vývojem společnosti, kde začínají převládat zájmy silných, kteří si podčiní slabší, zotročí poražené, vytvoří na hájení svých privilegií systém státní moci.
  Le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force en droit, et l’obéissance en devoir.
  Sociální smlouva je návrhem jak znovu obnovit společnost svobodných sobě rovných lidí. Ale každý musí postoupit část své suverenity státu, společnosti. Což podle jeho slov není a nebude snadné.
  Text Du contrat social najdete na Wikisource
  http://fr.wikisource.org/wiki/Du_contrat_social/Livre_I


  OdpovědětVymazat
 11. EK(c) zápočet zadání29. dubna 2013 7:55:00 SELČ

  - No já vím, že se to nedá věřit, ale poslouchejte. Rozprodali a vytunelovali si bleskově vlastní stát, za nejvyšší si volili vulgárního ožralu, nikotinistu či tuneláře a jindy děvkaře, během pár let si zlikvidovali všechna odvětví průmyslu, která po generace zásobovala půlku světa vším možným, zlikvidovala vlastní zemědělce, výrobce potravin, práce se začala zadávat přistěhovalcům,vyživovali si z nejasných příčin nepracující primitivní nevzdělané společenství lidí s nejméně pěti až dvaceti dětmi, za něž dostávali pravidelně peníze na pohodlné živobytí, stali se posluhy a poskoky ostatních států, no ale tomu se ani nedá věřit, že!
  čest v šest.
  A proto studujte:
  Zadání zápočtu:

  • historie výroby a používání výbušnin,
  • oblasti používání výbušnin,
  • historie policejní pyrotechniky,
  • organizace pyrotechnické činnosti u Policie ČR,
  • oblasti pyrotechnické činnosti u Policie ČR,
  • právní úprava pyrotechnické činnosti u Policie ČR,
  • systém pyrotechnického vzdělávání u Policie ČR a podmínky pro zařazování do pyrotechnických kurzů,
  • základní terminologie teorie výbušnin,
  • výbuch a jeho účinky,
  • kumulativní účinek,
  • typologie výbušnin a jejich charakteristiky (trhaviny, třaskaviny, střeliviny, pyrotechnické slože),
  • ženijní náloživo a nálože,
  • způsoby roznětu a jejich charakteristiky (ohněm, elektrický, kombinovaný, přenosem detonace),
  • rozněcovadla a jejich charakteristiky,
  • pomůcky pro práci s výbušninami,
  • nástražné výbušné systémy (účel, účinky, konstrukce, dělení, ),
  • prostředky používané při pyrotechnické činnosti v oblasti NVS,
  • postup při oznámení o uložení NVS,
  • pyrotechnické prohlídky (účel, druhy, prostředky používané při pyrotechnických prohlídkách),
  • munice a její druhy,
  • imitační prostředky používané u Policie ČR,
  • bezpečnostní zásady při práci s výbušninami.

  čest v šest!

  OdpovědětVymazat
 12. předávka : Nezapomněli jsme všichni tak trochu na to, že státní správu si platíme a ona má zajistit a odpovídat za služby, které skutečně potřebujeme? Nikomu ze současných zabetonovaných, zkorumpovaných, skvěle placených a navzájem provázaných politiků a jejich podržtašků bez ohledu na jejich stranické nálepky o obyčejné občany nejde. Pokud si někdo ještě myslí, že tahle sestava, ať "pravá, levá, středová", v libovolných povolebních uskupeních je schopna zásadní změny, měl by asi navštívit svého lékaře, nejen očního. My zbylí bychom si měli protřít zrak, chopit se koštěte a vymetat "odleva přes střed doprava".

  Zpracoval: Petr Čáp, cappetr@seznam.cz
  čest v....

  OdpovědětVymazat
 13. Ten pan Čáp je z tekuté strany pirátů?

  Zajímavé, kdo se to teď všechno dere do politiky.
  Kromě savců všech kmenů, podkmenů a skupin, se hlásí i hmyz a ptactvo. A všichni na to jdou radikálně.
  Vymést všechny "odleva přes střed doprava".
  Teď už jen čekáme na bakterie.

  OdpovědětVymazat
 14. Upřímně jsem doufal, že už o tom mimořádně otravném troubovi (Tykadlovém Smetanovi) nikdy neuslyším, ale jak je vidět, tak čím debilněji a zároveň s tím zarputileji se někdo projevuje, tím větší má šanci zaujmout své okolí a někdy má ta šance kupodivu docela výdrž. Opičáky, mentálně budou odhaduji pod úrovní laboratorních šimpanzů, ale navenek podobné lidem, kteří nemají na práci nic lepšího, nežli "svobodně" nakrást někde spreje a stejně tak "svobodně" je někde vystříkat na zeď, zásadně ale na tu, která jim nepatří, bytostně nesnáším a hubil bych je se stejnou lehkostí, jako obtížný hmyz, kdyby to záviselo na mém přání a úvaze. Hovada, která s naprostou lehkostí bytí, protože jim kupodivu nic nehrozí, neboť v našem právním bordelu hrozí větší trest někomu, kdo si brání majetek, nežli někomu, kdo ho devastuje, už jsou tak přemnožená a škody tak rostou, že za chvíli nám stejně nezbyde nic jiného, nežli je začít důsledně hubit, ale rovnou spolu s jejich ochránci, tedy s policajty, zákonodárci, soudci a v neposlední řadě i prolhanými uřvanými novináři.

  Zkrátka a dobře, nemíchejme dohromady svobodu vyjadřovací a svobodu devastovací, jsou to dvě velmi rozdílné věci. Svoboda vyjadřovací, je věcí velmi žádoucí, zatímco svoboda devastovací, je svododou velmi destruktivní a nežádoucí. Opravdu nechápu, co je na tom tak obtížné k pochopení.

  Jediné opravdu hloupé a nešťastné pochybení, ke kterému v případě Tykadlového Smetany došlo je to, že se ta hloupá ženská Langerová toho případu nezřekla kvůli tomu, že by mohla být považována za podjatou, i kdyby se zachovala co nejobjektivněji, ale i ona má zdá se své nezadatelné právo na sebestřednou arogantní blbost, které plně využila. Humbuk, který kolem toho rozpoutala média už byl vyloženě nemístný, ostudný, zhovadilý a debilisující zároveň. Takže až zase nějaký zamindrákovaný ze řetězu urvaný "laboratorní šimpanz" zatouží po světlech ramp a provede nějakou obscénní kravinu, jenom aby zaujal, tak se nedivme, protože dobře ví v jakém žije blbákově a tudíž správně ví, že to nemůže neklapnout. Ta zhovadilá média by přes ty pazoury zasloužila pravděpodobně víc, než kdo jiný.

  OdpovědětVymazat
 15. Jenže Informace:
  Legální cestou nelze - tomu zabrání Gauss, inovace pomocí tykadel (i vykadel) jsou trestány veřejnými pracemi nebo vězením - takže to pak končí frustrací a střelbou jako v včera v Římě. Ale ani ta nepomůže - zítra už o ní nikdo nebude vědět. Viz A.B.Breivik a jeho oběti. Kdo o nich dneska uvažuje? Kdo dneska ví, kolik těch mladých bylo? A proč zemřeli?
  Když se někdo polije benzínem a zapálí, vydrží tohle téma pánům novinářům tak čtyři dny - pak se zase začnou zajímat o to, která hvězdička se opila do němoty a která chodí s kterým, kterou nebo "na ostro".
  Ba ne Informace, čím jsem starší, tím méně věřím v princip slušnosti a rozumu. Demokracie je fajn - ale proti tuposti a chtivosti je vlastně bezmocná, stává je jen zástěrkou, líbivým kostýmem pro věrchušku. Záminkou, proč nedovolit lidem přemýšlet o alternativách (zahltit je pitomostmi) a už vůbec ne o alternativě mluvit. Jen si spočítejte, kolik témat je kolem nás TABU. To je snad horší situace, než byla v prvobytně pospolné společnosti. Demokracie je stejně "nebezpečná" jako dřevěný meč v loutkovém divadle. Takže se nedivte, že se tu rigoróznost pouší lidé zkapalnit a třeba v další fázi i zplynovat.

  A bakterie? Ty možná přijdou s ABC zbraněmi.

  OdpovědětVymazat
 16. Já čekám na BATÉRIE!!!
  AHOJ

  OdpovědětVymazat
 17. To se dá spočítat lehce: nula. Nikdy v historii nebylo tak snadné hlásat jakékoli názory jako dnes. Kterýkoli jedinec může s minimálním úsilím zveřejňovat vlastní časopis, noviny nebo třeba televitní stanici (kamera je dnes standardní vybavení každého noteboku). Jestliže tyto úžasné možnosti (o nichž se ani nesnilo předchozím generacím, které mohly najvýš nadatlovat přes průklepák pár kopií samizdatu) nejsme schopni využít, pak není podstatná jakákoli křivka rozložení inteligence, ale blbci jsme všichni.

  OdpovědětVymazat
 18. od Šamana:

  Hadi, ščúři a kocúři, poďte ven!
  (Z Valašska)

  Trochu oleje (mažka puščenaja) a vše se povede!
  čus....

  OdpovědětVymazat
 19. StK,
  paní politoložka řekla, že stát je napaden chorobou, která se jmenuje systémová korupce. „Nejde o to, že někdo chodí někam s obálkou a strká ji nějakému úředníkovi do kapsy. Jedná se ale o to, že celý systém je nastaven a ovlivňován korupční logikou, kdy každý významný zákon má v sobě nejdříve zabudovánu možnost, jak státní peníze vyvést a pro koho je vyvést.“
  Takové konstatování jsem slyšela ve zdejších debatách již na počátku devadesátých let. Politický systém je nemocný, protože je nemocná celá naše společnost. Nemá pevné mravní základy, lidi nemají smysl pro společnou věc, pro stát. To se pak odráží nevyhutelně i v politice. To tvrdili zdejší politilogové po proběhnutí soudní akce t.zv. čistých rukou. Změnilo se něco na situaci za dvacet let? Korupce, uplácení, obohacování se na úkor státu tu existuje pořád, i když ji teď soudnictví víc sleduje a stíhá.
  Cvrčkové si z boje proti neřádům politiky udělali prápor. Chtějí vymést politické strany a zavést svou demokracii, což má být kombinace demokracie davu na náměstí a demokracie internetové.
  Zatím se ukazuje, že ta kombinace má s tradičním pojetím demokracie jako vlády lidu málo co společného. Je to na jedné straně tupé přitakávání davu, omámeného demagogií řvoucího Vůdce, na druhé neprůhledná demokracie internetového hlasování. Rozhodující hlas má centrální vedení, t.j. Grillo a Casaleggio, kteří nakonec rozhodují o tom, jaká bude linie, o tom, co mají zvolení zástupci říkat, jaké diskuze se mohou zůčastnit a jaké ne. Odpovídají se za své činy přímo Vedení, ne svým voličům.
  Technologické prostředky jako internet nemohou samy vygenerovat novou demokracii t. zv. stupňových pověřenců, na tom se shodli i odborníci v diskuzi na turinském kongresu Biennale democrazia. Napsal o tom pěkný článek jeden z účastníků.
  http://www.ghiaccionove.com/2013/04/strumenti-di-democrazia-liquida-1/
  Nezbývá nám tedy nic jiného než hledat zakladatele nového náboženství, které by lidem vštěpovalo mravnost. Asi jako to navrhoval J.J. Rousseau už v 18.stol.

  OdpovědětVymazat
 20. 2 Zdeněk Ž.:
  Není problém mít názor, je problém ten názor dostat k posluchači/čtenáři. Tedy problém na přijímací straně je větší, než na vysílací.
  Informační smršť způsobená novináři to řeší za věrchušku*: V radiolokaci se tomu říká klamné cíle. Kdysi koutové odrážeče nebo staniolové pásky, nyní radarový odpovídač, který s několika slabými Watty vytvoří na obrazovce radaru iluzi několika desítek neexistujících letadel. Takže to jedno, důležité, naše, se v nich schová.

  */ Dumám, zda je to způsobeno novinářským sebeprosazováním nebo je to řízeno shora. Podle časování bych se přikláněl k druhé možnosti. Ale nechci propadnout stihomanu.

  OdpovědětVymazat
 21. Mravnost je Informace obsažena v kterémkoliv ortodoxním náboženství - třeba i v islámu.
  Jenom se nesmí pochybovat o správnosti "učení".

  Takže ideálem je osvícený diktátor? Bůh Otec?

  OdpovědětVymazat
 22. A ještě podotek, tentokrát k Drakovi:
  Ale ano, ničit cizí majetek se nemá a je to tedy po právu TRESTNÉ. Tykadlový Smetana ale za ty zničené plakáty přece zaplatil - ovšem přídavný trest odmítl. Podle mě právem. Protože když v samoobsluze shodíte regál s drahým alkoholem, a to z jakéhokoliv důvodu, musíte zaplatit vše, co rozbijete. Nezavřou vás pro "pobuřování" - pokud ovšem dále nepobuřujete. Tady byl tenhle princip - náhrada škody a dost - porušen. Takže - nesouhlasím. Ten čin byl politický protest, nikoliv vandaklství nebo pokus získat majetkový nebo nemajetkový prospěch.

  Druhý důvod, proč s Vámi Draku nesouhlasím je ten, že je taky nesmírně důležitá pohnutka činu. Nemoho porovnávat člověka, který někoho zastřelí proto, aby se zmocnil jeho majetku a milující manželku, která ve spánku zastřelí svého manžela, který je smrtelně nemocný a trpí strašnými bolestmi, přeje si zemřít, ale naše společnost mu nedopřeje "dobrou smrt", prtože to považuje za "zneužitelný institut". Nemohu přece srovnávat protestní hladovku,, která skončí smrtí a anorektické chování některých mladých dívek.
  To bych se na svět díval tenkou trubkou.

  OdpovědětVymazat
 23. Drak nějak mimoděk ujel, a už jede. Totiž: nevšiml si (jak to?), že tu nejde o barbarské stříkání hrůz na historické fasády, sochy ap. z pískovce (až 3 cm do hloubky!) a jiné propustné a nevratně (+ náklady) devastované povrchy (v majetku zásadně někoho jiného), nýbrž o načmárnutí tykadel, páru čar, na plakáty. Politikům. A hotovo.
  Jako jediný z vás, kdo má v tomto směru teor. i prakt. zkušenosti a znalosti (pam.úst., TM, muz., překlady odb. čl.) vás snad nemusím ubezpečovat, že v tom prvním naprosto souhlasím, kristepane. A l e jde o to druhé.
  Čili - víte, je to úder jinam, zbytečně, mířený špatně.

  OdpovědětVymazat
 24. Zdeněk Žíkovecký29. dubna 2013 16:37:00 SELČ

  Jakto "přídavný"? Náhrada škody přece není trest. A přirovnávat úmyslný čin k neúmyslně způsobené škodě nedává smysl.

  OdpovědětVymazat
 25. To Informace:
  Myslím, že vytvoření pravolevé + protibriuseloprobruselské vlády ze zavedených stran může bezprostředně snížit krizi, ale z hlediska dlouhodobějšího je to jasný signál k voliči typu "dejte hlas komu chcete, my se na vás stejně nějak domluvíme". A v příštích volbách může cvrček (nebo někdo jiný podobný) sestavovat vládu, protože se vytvoří další skupina nakrknutých voličů, která mu dá hlas.

  To STK:
  Přesně výše uvedené je situace, kdy současně zoufalí a naštvaní voliči dají hlasy komukoli, kdo bude vypadat alespoň trochu věrohodně, že vyvede zemi z marasmu (a nejen voliči, i významná část podnikatelů potřebuje nějaké stabilní prostředí a vládu zákona, ať je jakýkoliv.
  "Výmarizace" celé EU je zjevná a velice brzy se dostaneme (pokud se to už nestalo) do situace, kdy se bude volit mezi tím, která konkrétní diktatura / totalita tento prostor ovládne; nikoli mezi totalitou a demokracií.
  Váš předchozí článek mě inspiroval k dokončení textu, který mi už nějakou dobu coby polotovar ležel na disku, a jeho vystavení:
  http://upergilla.blogspot.cz/2013/04/spiknuti-11-9.html

  OdpovědětVymazat
 26. Všude jinde by Smetana zaplatil za ta tykadla pokutu a šmytec. V Itálii se pokuta pohybuje mezi 103 a 1.003 euro. Podle toho kolik toho pomaloval.
  Zrovna tak se platí pokuta, když strany nalepí plakát na nedovolená místa.
  Nač ho posílat na nápravné práce?
  Plakáty mu lezly na nervy a tak reagoval, jak mohl. Ono je spíš barbarské to lepení usmívajících se ksichtů kam se to dá. A ke všemu neúčinné.

  OdpovědětVymazat
 27. Pergille,
  ta vláda, co sestavil Enrico Letta, není pravolevá, ale středová. A probruselská. Kdybyste viděl seznam ministrů a znal je, pochopil byste, že to jsou samí bývalí křesťanští demokraté nebo mladí lidé, vyrostlí v tom katolickém politickém prostředí. Jako sám v první řadě Letta. Z levičáků, bývalých PCI tam není žádný. Ani žádný bývalý socialista. Jen jedna radikálka, Emma Bonino jako ministryně zahraničí. I techničtí ministři jsou katolíci. Takže je to tak trochu bývalá DC, znovu vzkříšená k životu. I Berlusconiho Pdl je většinou složená z katolíků. Bývalá pravice šla do opozice.
  Neměli by tedy mít velké problémy se mezi sebou dohodnout.
  Sám Letta je člověk velmi schopný, obratný. Všechna úskalí při sestavování vlády vyřešil hladce a rychle.
  Kromě toho bude mít podporu i univerzitního světa. Ministryní pro školství a vědecký výzkum jmenoval bývalou rektorku pisánské vysoce kvalifikované polosoukromé univerzity Scuola Superiore Sant'Anna, kde se Letta také formoval.
  Prozatím podle výzkumů veřejného mínění, hnutí cvrčků ztratilo už třetinu hlasů. Ono to jejich řvaní a bojkotování normálního průběhu politického dění už moc lidí zklamalo. Hlavně to, že dva měsíce po volbách se nepodařilo sestavit vládu. To vinou levicového Bersaniho, který chtěl vládnout se Cvrčky a ti mu zabouchávali dveře před nosem.
  Teď uvidíme, co se vládě podaří udělat. Z Bruselu, Německa a Francie už slibují vládě podporu.

  Článek na blogu jsem četla ráno. Zajímavý, doopravdy.

  OdpovědětVymazat
 28. Ano, takoví by se měli dohodnout. Kdo už. A jak hmyz rychle ztrácí na hodnověrnosti, je taky velmi dobré vysvědčení pro Italy. Tak přece jen mají postupně chochmes. Le auguro ogni bene!

  OdpovědětVymazat
 29. EK,
  taky od Šamana,

  Vylezl jsem na buk,
  stoupl jsem si na suk:
  suk prásk – já bác,
  kos frr – gatě škrr,
  na voleji jsem uklouz,
  nabil jsem si nos.

  OdpovědětVymazat
 30. Poslanecká sněmovna odhlasovala důvěru nové vládě.
  A favore del nuovo esecutivo 453 voti, 153 no, 17 astensioni.
  Hlasy proti jsou cvrčkové a krajní levice.

  Zítra bude hlasovat senát.

  OdpovědětVymazat
 31. Přiměřená spravedlnost pro tykadlového Smetanu by byla podle jedné z povídek K. Čapka - prvorepublikový policajt, který jednoduché případy řeší pár přes hubu a ve složitějších si odepne řemen.
  Ona totiž co provedl byla obyčejné klukovina, a jako taková by měla být vyřešena, a ne ho semlít mašinerií zákonů a vyrobit z něj podle ní úhlavního škůdce demokracie a podle aktivistů svatého bojovníka za svobodu vyjádřit názor.
  Není ani jedno.

  OdpovědětVymazat
 32. Inu klukovina Nemo - možná.
  Nebo momentální na$rání se. Abych se přiznal - když jsem viděl na obrovských bilboardech samolibý, vyžraný obličej mladého Dientsbiera, jen pokročilejší věk mi nedovolil tam dopsat sprejem verš: "Jeť sláva otců, krásný šperk pro syny, však kdo chceš ctěn být, dobuď cti si sám!"
  Jednak to bylo vysoko, musel bych si donést dlouhý žebřík a jednak mi došlo, že to nic nezmění. A že z toho žebříku bych mohl tak leda zahučet dolů a zlomit si haksnu.
  Ale chuť, tak ta byla veliká.

  OdpovědětVymazat
 33. Jakubovi S. a dalším:

  Neujel jsem, Smetana je pouhopouhý otrapa a nicka, kterého jeho neochota udržet svrbějící se pazoury na pokoji a souhra okolností, včetně tupounské potřeby médií ztropit humbuk doslova z každé kraviny, vynesly kamsi, kam vůbec nepatří a udělaly z něho cosi, čím vůbec není. Škoda času a energie na to přemílání prázdné slámy o něm. Kapitán Nemo to vystihl dobře, není až tak moc, co k tomu dodat. Nicméně když už jsme se do toho zavrtali, tak StK se také mýlí, když bere náhradu škody jako dostatečný trest. Není to trest, odčinit škodu, kterou někdo napáchal, by měla být samozřejmost, trestem je teprve až to, co tu náhradu škody přesáhne, to, co dotyčného otrapu bude stát buď peníze, třeba pokuta, případně čas, práci nebo pobyt v chládku, když odmítne něco jiného. Zda to má být pokuta, nebo práce, je záležitostí platné legislativy a místních zvyklostí, nikoliv tím co by se panu Smetanovi, nebo informaci líbilo, nebo nelíbilo. Pro některé týpky a arogantní otrapy, je zpravidla mnohem snesitelnější, zaplatit pokutičku a mít věc z krku, zatímco ty veřejně prospěšné práce díky tomu, že to stojí čas a práci, jsou pro takové týpky mnohem horší ťafkou přes pazoury. Dokládá to i příběh mého strýce z Jižní Afriky, kterýžto zaspal a řítil se tak silnicemi bez ohledu na povolené rychlosti až do okamžiku, kdy byl lapen dopravákem. Když se pokusil naznačit cosi, že pospíchá a dopravák ať si řekne, kolik má zaplatit a on že se požene dál, tak dopravák mu na místě uspořádal víc než hodinovou přednášku o tom, kolik lidí se kvůli nedodržování rychlostí zabije, kolik zmrzačí, kolika sirotků a škody kvůli tomu je a jak se má jezdit bezpečně, atd, atp. Strýce to psychicky zdeptalo natolik, že už nikdy se neodvážil tam rychlost nedodržet a nestálo ho to ani vindru, jen musel přes hodinu držet klapačku a pozorně poslouchat.

  informaci:

  Doufejme, že jsou to dobré zprávy. Po cca 2 měsíční blokádě je to aspoň krok správným směrem. A.S.P. správně upozorňuje na to, že by se to stranám mohlo vymstít a nahrát to voliče Cvrčkům a podobným, ale na druhou strany, soudným bytostem by snad mělo dojít, že destrukce Cvrčky předváděná je k ničemu...

  Kdybychom žili ve slušném státě a ne v Blbákově, probíhaly by volební kampaně jen a pouze ve veřejnoprávních médiích a to tak, že by každý z kandidátů dostal stejný prostor a kreténoviny jako billboardy či polepování autobusů, by nebylo zapotřebí. Mediální humbuky spolu s reklamou čehokoliv patří k věcem, které si vyloženě ošklivím. Billboardy bych, kdyby to záleželo na mě, nechal zrušit.

  OdpovědětVymazat
 34. Pro INFO: no konečně, ale dalo ti to práce!
  čest, nos-kos.

  OdpovědětVymazat
 35. Protest nebo klukovina? Někdy se to těžko rozlišuje, Draku.
  Co je třeba tohle?

  OdpovědětVymazat
 36. Informace pro všechny: Tak dlouho se tahá za špek, až past sklapne.

  OdpovědětVymazat
 37. StK:

  Protest? Ten tam, ačkoliv by to možná autor(ka) strašně rád(a), vůbec nevidím. Leda snad protest proti přírodě, že dodala autorovi(ce) málo rozumu, fantasie a hlavně vkusu :-) No ale tím ona mezi lidem dost šetří, to není ani nic nového, ani divného. Nejvíc mi to připomíná dost křečovitý a zároveň nenápaditý pokus zaujmout okolí. Takových je tolika, že už to skoro nevnímám, bohužel, takové věci se pomalu ale jistě, k naší škodě, stávají normou...

  OdpovědětVymazat
 38. Chtěla bych, aby se Drak a ostatní podívali na Smetanův případ a posuzovali ho v širších souvislostech, dřív než ho zařadí do kategorie vandalského ničení.
  V současnosti je občan v pozici trpného přijímatele zpráv, informací, přesvědčování ze strany medií - hlavně televize a novin. Většina přijímá od omezeného počtu zdrojů, které vysílají. Jde o výlučně jednosměrný akt, kdy příjemce nemá možnost si daná sdělení ověřit a tím míň na ně aktivně reagovat. Jednoduše se stává pasivním objektem, zpracovávaným propagandou, a to právě ve chvíli, kdy má jako plnoprávný subjekt rozhodovat svým vyjádřením o správě veřejných věcí, které se ho přímo týkají. Pro jeho odpověď - reakci na všechen ten input není v tomto systému jednosměrné komunikace žádné místo.
  ZŽ poukazuje: "Kterýkoli jedinec může s minimálním úsilím zveřejňovat vlastní časopis, noviny nebo třeba televizní stanici."
  To rozhodně není řešením problému. Jak se může jednotlivec vklínit do mocné i když číselně omezené menšiny, která má již pevné ustálené pozice mezi posluchačstvem nebo čtenáři. Souhlasím s StK, když říká, že "Není problém mít názor, je problém ten názor dostat k posluchači/čtenáři. Tedy problém na přijímací straně je větší, než na vysílací."
  Jedinec sám o sobě nemůže nic, leda se spojit s ostatními a založit nějaké hnutí nebo novou straničku. Což je, jak nemusím ani vysvětlovat, postup značně neefektivní, i proto, že je časově náročný.
  Na to, aby vyjádřil veřejně svůj nesouhlas s mediálním krupobitím, které mu vnucuje postavu kandidáta zpracovanou líbivě jeho poradním teamem, nemá občan místo. Prostě se s tím v nynějším systému reprezentativní demokracie nepočítá.
  Dobrá, namítnete, je tu nejnovější technika internetové komunikace. Když necháme stranou fakt, že i ta není zárukou skutečného provádění demokracie, jak upozorńují sami informatikové anebo filozofové jazykové komunikace jako na př. prof. Michel Serres (člen francouzské akademie), stojí tu před řadovým občanem docela praktická otázka, jestli tento nový prostředek umí ovládat.
  Když ne, když nemá PC, co jiného mu zbývá, než se vyjadřovat psaním na plakáty? Je to recese? Možná, ale i recese něco sděluje.
  Rozhodně to není vandalismus.

  OdpovědětVymazat
 39. Ekovi-podotekovi
  Teče voda, teče,
  volně z pumpy do potoka,
  co tu pořád meleš,
  kluku jeden modrovoká?

  OdpovědětVymazat
 40. Doplním Informaci:
  Ten informační zásah je nepatrný i přes internet (na tenhle blog chodí pravidelně cca 10-15 lidí a občas se tu objeví max. 200 čtenářů za den) a navíc, podobných blogů je taková spousta (zatím), že je těžké si vybrat, zjistit, který z nich vyjadřuje skutečný názor, který je poplatný nějakém jinému názoru, který je vlastně pokusem o neoficiální kanál oficiálního názoru*. Tahle taktika byla použitá například při internetových diskuzích o US radaru, který měl být umístěn v Brdech. Byla spousta diskutujících, kteří argumentovali PROTI. Dal jsem si tu práci a zjistil: Ve velké části případů argumentace se pracovalo systémem COPY&PASTE, v dalších byly osoby, argumentující proti radaru vybaveny argumentačním aparátem zjevně centrálně - argumenty byly emotivní, vycházející často ze zmanipulovaných faktů - "polopravda lepší lži". Když jsem šel proti toku těchto informací, docházel jsem stále ke dvěma centrům "odporu". A když jsem se tam pokoušel dozvědět víc, začalo vyhrožování - znali mou IP adresu a dokonce se dozvěděli i mé bydliště. Nakonec jsem pochopil, že se peru s větrnými mlýny a zmlknul jsem.
  Ale kdybych o problému radaru nic nevěděl (jenže radiolokace je moje vojenská odbornost) tak bych na jejich argumenty jednoduše naběhl jak blbec na vidle.

  Takže jak má člověk, který s něčím nesouhlasí, oslovit širší publikum? Aby nezůstal sám nebo jen tiše v úzkém kruhu nebrblal na Šamanově, Kocourově nebo jiném blogu. On ani ten daleko slavnější Neviditelný pes nemá příliš mnoho diskutérů. Někdy si je schválně spočítejte.

  */ začíná se používat sociálních sítí jako reklamního kanálu. Velmi úspěšně. Pseudopříběhy s pseudohrdiny, pseudofilmčeky propagující "jen tak bokem" reálné výrobky nebo služby. I politiku. Čili další mystifikace, kterou ovšem provádějí skuteční profíci.
  Publikum sociálních sítí je ale asi jiné, než publikum "blogové". Nahlédl jsem do dvou sítí a zase rychle vycouval. To jsou mladí, moderní, rychlí. Nic pro mě.

  OdpovědětVymazat
 41. Touží-li někdo oslovit své okolí, může to učinit mnoha různými způsoby. Může si například založit webovky či blog, to je poměrně jednoduché a dostupné zároveň. Může si třebas i založit profil na sociální síti, to je ještě jednodušší. Pak už jen stačí zaplatit poště několik desítek, stovek, či pár tisíc korun, to podle počtu distribuovaných letáků a nechat do každé schránky u nějakého PSČ vhodit leták a na ty stránky profil či blog, nebo rovnou na všechno najednou, nějak vhodně textem a obrázkem upozornit. Konec konců, pronajmout si jeden dva billboardy, nebo nechat pomalovat nějaký autobus, vyjde na sumu v řádech maximálně několika desítek tisíc korun, na řádově tisícikoruny vyjde i upoutávka v místním rádiu na pár stovek až tisíc přijde upoutávka v nějaké místní, radnicí distribuované tiskovině. Zkrátka a dobře, legálních a poměrně účinných způsobů jsou hromady a pakliže po nich někdo bytostně touží, jsou i cenově docela dostupné. Tohle jsem vymyslel za pár minut, kdybych to opravdu chtěl a potřeboval, tak vymyslím něco ještě mnohem lepšího. Takhle by to asi měli dělat lidé, co nemají mezi ušima místo šedých buněk mozkových cosi více podobného hmotě hnědé, zapáchající, obvykle odesílané do záchodových mís... Opravdu kvůli tomu není zapotřebí něco ničit čmáráním, jakkoliv je to obsahově otravné či odpudivé a tím sebe sama vlastně snižovat na úroveň onoho odpudivého obsahu, nebo dokonce ještě níž. Jenomže někdo to rád horké a ještě raději do toho zatahovat haldy dalších. Prostě Tykadlový Smetana, je úplně pro mě úplně obyčejný extrovertní uřvaný otrapa, nic víc, nic míň, odmítám se o něm nadále bavit, celý ten jeho pseudopřípad považuji za mimořádně otravný leč velmi ilustrativní příklad úpadku mravů v České kotlině a také za zdařilou demonstraci konečného úspěchu dlouhodobé a vytrvalé snahy o totální debilisaci obyvatelstva a devastaci vzájemných vztahů a prostředí. Opravdu už mi ten otrapa a humbuk kolem něj neskutečně otravují a ještě víc mi děsí a zraňuje, když takové primitivní hovado nachází zastání u lidí, které považuji za inteligentní a jichž si vážím. Více se k tomu už nebudu vracet, považuji toto téma za zcela vyčerpané a nehodné dalšího vrtání se v něm. To bych snad raději holou rukou "prošťochnul" ucpanou toaletu, eklovalo by se mi to rozhodně méně.

  OdpovědětVymazat
 42. Doporučuji, aby neušel vaší ctěné pozornosti dokument Vor v zakoně, vládce podsvětí, kterýžto bude ještě reprízovat ČT2, 4.5.t.r, v 0:50, tedy v noci z pátku na sobotu tohoto týdne. Myslím, že je tam velice zdařile demonstrováno, kým a čím jsou tzv, novyje russkije, tedy aspoň ta jejich část, která prošla sovětskými kriminály a vzešla z nich. Paradoxní a smutné na tom je, že v porovnání s tím, co je v Rusku u kormidla státu, je ta banda kriminálníků možná ještě tím slušnějším, co je tam u kormidla a co má nějakou reálnou ekonomickou a potažmo i politickou moc. Proto si myslím, že by mělo být velmi pečlivě a bedlivě zvažováno každé jednotlivé povolení pobytu u nás někomu odtamtud.

  Když se vrátíme k propagandě a radaru, tak na případu radaru a mnoha příkladech jiných, je dobře vidět, že to horší se z jakéhosi důvodu prosazuje snadněji, rychleji a masivněji. Předpoklad o vzájemném vyvažování tupounů buď neplatí, nebo mají hajzlové víc prostředků na masivní mediální palebnou přípravu a uchvácení jazýčků na váhách. Ať už je to jak chce, ani jedno z toho není dobrou zprávou. Já se domnívám, že v případě onoho radaru, to byla z americké strany velice hezká nabídka, která nebyla jak Evropou, tak i českou veřejností správně pochopena a ještě nesprávněji odmítnuta. Za blbost se platí, řítíme se tedy plnou rychlostí do sféry vlivy vorov v zakoně, Putinů a novych russkich... Dokument doporučuji zhlédnout, ať víme, do čeho jdeme...

  OdpovědětVymazat
 43. A.S.P:

  Díky za ten článek o spiknutích. Ano, také bych za tím viděl to samé, co Vy, tedy na začátku obyčejné nenažranost a šejdířství, následně pak zbabělost, vychcanost, mlžení a zametání stop. Jedna z břitev říká, že to nejjednodušší a nejprostší možné vysvětlení bývá nejblíže k pravdě a to co tam píšete, je něčím takovým a kryje se to se známými fakty.

  Když se tak nad tím zamýšlím, zaslechl či zhlédl jsem kdesi v prostoru myšlenku, že největším průšvihem naší doby je to, kolik moci a kolik prostředků je soustředěno v rukách lidí, kteří vlastně ve skutečnosti za nic neručí a nejsou za nic a nikomu odpovědní. Zkusím pogooglit, pohledat a poptat se, rozhodně na tom něco je.

  OdpovědětVymazat
 44. Já Vás Draku nemíním nějak smířit s Tykadlovým Smetanou. Jenom mi prosím dovolte, abych měl jiný názor.

  OdpovědětVymazat
 45. Nechci tykadlového Smetanu ani chválit, ani hanět. Jenom se bez mučení přiznám, že před volbami jsem měl při pohledu na plakáty s vyžranými otlemenci z levé či pravé (střed samozřejmě nevyjímaje) strany politického spektra sto a jednu chuť udělat totéž, co udělal on!

  OdpovědětVymazat
 46. Dobrá, Draku,
  vyvinul jste mimořádnou činnost ve vynalézání způsobů, jak čelit osobně lžívé předvolební propagandě. Nechme stranou blogy a sociální sítě, v předpokladu, že občan, který s nimi není obeznámen, nebo dokonce nevlastní PC, jich nemůže využít.
  Podívejme se na protiletáky nebo upoutávky v radiu nebo v místní tiskovině. Jste si jistý, že by podobné akce měly stejný dopad na pozornost občanů jako přímá reakce na plakátu? Nezahodili by občané Vaši tiskovinu, aniž by ji vůbec četli s tím, že to jsou další obvyklé kecy (s prominutím)? Nevystavil byste se tak také sankcím, buď peněžním nebo soudním, pro pomlouvání nebo utrhání na cti? A to ze strany kandidátů nebo stran, které za nimi stojí?
  Přijali by a zveřejnili by v rádiu nebo místním tisku Vaše upoutávky ze stejného důvodu, totiž z obavy, aby se nevystavili nějakým možným opletačkám?
  Myslím, že byste musel velice pečlivě, přepečlivě formulovat svou anti-agitaci, abyste se nedostal do nějakého maléru.
  Vidíte, co jsem měla na mysli, co jsem chtěla na příkladu šoféra Smetany říct? Že jednotlivý občan je v současné politické praxi bezmocný proti náporu propagandy - formálně zcela legální - ale v podstatě lživé a klamné. Zbývá mu buď si uplivnout před načinčanými obrázky ideálního borce za práva a spravednost, co na něj shlíží z obrazovky nebo z plakátů a držet hubu anebo se pouštět do sisyfovské námahy nějak prorazit tlustý krunýř propagandy, vyjádřit svůj názor.
  Co děláte Vy v podobném případě? Na plakáty tedy nemalujete, pravděpodobně nepodniknete ani žádnou z Vámi navrhovaných akcí anti-propagandy. Uplivnete si a zamumláte - padouši!
  Vám to zřejmě stačí. Ale řidiči Smetanovi ne. A proto nevidím žádný důvod, proč bych se na něj měla dívat jako na případ extrovertního uřvaného otrapovství. Chtěl říci svůj názor a udělal to jediným pro něj dostupným způsobem. A podle mého mnohem účinnějším než všechny Vaše alternativní návrhy.
  Chcete se na oplátku zeptat, co dělám já? Letos předvolební plakáty téměř nevyvěšovali, šetřili. Skutečně jsem neviděla vůbec žádný.
  Takže jsem se ani nemusela pohoršovat.
  Jinak jsem ve stejné situaci jako vy, nemám prostor pro účinnou komunikaci a jsem proti náporu propagandy bezbranná.

  OdpovědětVymazat
 47. Jenže Info nevíme, co Draka vede k takovému odporu ke sprayerům. Třeba mu nějaký takový pakoš postříkal jeho fasádu nebo auto. To se pak těžko smiřuje s podobnými akcemi.
  ===
  Mimo jiné - ty nesmyslné klikyháky, které jsou tady na severovýchodě po všech průchodech a podchodech mi taky lezou na nervy. Je to krajně nehezké a nesmyslné. A ti "stříkačiŮ ani neumějí POŘÁDNĚ česky.
  Chytit takového "umělce" při práci, asi ho důkladně "vozdobím" jeho vlastním sprejem.

  Ale... volební plakát není fasáda. A způsoby veřejné komunikace, které Drak popsal, by se opravdu příliš neuplatnily. Dělám občas (mimo jiné) i v reklamě a vím, jak silná resp. slabá zpětná vazba se vrací.

  Tolik publicity, kolik ji získat "Tykadlový Roman" by stálo desítky milionů korun. Ovšem publicita včetně jeho stíhání, odsuzování, trestání atd. Už jsem to tu kdesi psal: Kdyby ta tykadla nechali tak a přelepili je novými papíry/foliemi, mohl by se pan Smetana třeba i zbláznit a nestalo by se nic. Popularitu Roman S. získal teprve až při tvrdých restrikcích proti němu. Tedy paradoxně díky JUDr. Langerové a spol.

  Zajímavý jev: Na kostely se téměř nestříká... A tady dokonce ani na hroby. Že by víra pod hranicí vědomí? Pro jistotu "nenaštvat Pánoboha?"

  OdpovědětVymazat
 48. Taky nemiluju sprayery. A tady dokonce postříkali i místní katedrálu. Jen aby po sobě nechali památku.
  Že pan Smetana skutečně dosáhl velké popularity, o tom nepochybuju. Přesvědčil ale někoho, aby pro ty kandidáty nehlasoval?
  Jsme jen materiál, využívaný jen na dosazení vyžírků na teplá místa.
  To je to, co říkám.

  OdpovědětVymazat
 49. Jestli někoho Roman Zahne přesvědčil, Informace?
  Myslím, že tohle se nikdy nedozvíme. Taky nevím, kolik lidí si koupí vstupenku jen na základě toho, že slyší naši reklamu v rádiu. Já být posluchačem, tak to vypnu hned na začátku reklamního bloku. Ale oni ne. Jsou zvrhlí! Klidně si nechají od moderátora tykat a ani je to nevyruší. Jiná doba.
  ===
  Jedno mám ale zmáknuté: Když mi nějakou hru doporučí kolega, soused nebo kamarád, je to nad všechny reklamní fígle.

  OdpovědětVymazat
 50. Dnes odhlasovali důvěru vládě i v senátu.
  Na příkladu cvrčků můžete vidět, že čím je propaganda nestydatější a primitivnější (Vaffanculo! a Mandiamo tutti a casa!) tím má větší úspěch u mladých a blbých. Teď se potýkají s politiky, a to zkušenými, a ztrácejí půdu pod nohama. Ne že bychom mohli od politiků čekat nějaké zázraky, ale cvrčkové byli jen zkáza.
  Musí mít na blogu nějakého sabotéra: každý týden uveřejňují citáty z Rousseaua a ani si neuvědomují, že jsou pravým opakem toho, co sami říkají.
  Dnes uveřejnili i článek prof. prof. Michela Serrese, co jsem připomněla ráno a ani si nevšimli, že je velice skeptický vůči jejich t.zv. internetové demokracii.
  Zvláštní.

  OdpovědětVymazat
 51. StK, ty polepky co jste se na ně ptal ráno jsou podle mě něco na úrovni sprejerství, snaha upozornit na sebe za každou cenu, třeba načančaným tentononcem.

  Pokud jde o reklamu, cítím se proti ní být imunní. Ostatně, stačí na to zdravý rozum: jestliže mi řekněme během dvou hodin několik reklamních kanálů tvrdí že mimnimálně 3, většinou více produktů stejného typu (pro jednoduchost např. tavený sýr) jsou ty nejnejnej tak je něco divně, tohle prostě NEMŮZE BÝT PRAVDA. Takže jak to udělám když si jdu koupit kus sýra k večeři? VÍM které značky jakého výrobce mi chutnají a dá se odhadnout v jaké oblasti má fabriku, takže hledám podle toho. Nekupoji MADE IN EU bez bližšího určení místa. A podobně je to i s politiky. každý si vleče na hřbetě svoji minulost a své hodnoty, minimálně v tom, za jakou stranu kandiduje. A výsledek je ten, že nevybírám NEJLEPŠÍHO (rozuměj kdo mi nejlépe napatlá hubu medem slibů), ale vybírám NEJMENŠÍ ZLO (kdo podle mého názoru v minulosti nejméně škodil).

  OdpovědětVymazat
 52. Na televizi moc často nekoukám, když už náhodou někdy ano, občas se to stane, je-li k tomu dobrý důvod, tak při reklamě zásadně přepínám jinam, stejně tak při hloupém či otravném zpravodajství, jakým je například oteplovací hysterie, fukušimská protijaderná hysterie, protiizraelská hysterie, prosmetanovská protivládní hysterie, protizdravotněpoplatková probolševická hysterie, atd, atp, prostě důsledně filtruji lži a zmanipulované kraviny a snažím se z toho nezblbnout. Docela mám pochopení pro Elvise Presleyho, který ten krám občas vypnul pětačtyřicítkou. "Vypnout" pětačtyřicítkou by ale spíš zasluhovali autoři reklam a zpravodajství.

  Zboží si vybírám sám, podle svých zkušeností a úsudku, podobně jako kapitán Nemo, "Made in EU" = zabaleno na území EU opravdu ještě neznamená, že bych ten výrobek automaticky bral vážně, spíš naopak. Kde se nepíše nic, nebo skoro nic, je automaticky Čína, nebo ještě něco horšího. U potravin se s rostoucí oblibou farmářských trhů situace spíš zlepšuje byť jen pozvolna. U průmyslových výrobků se to spíš horší a řekl bych že se to zhoršování každých 10 let významně zrychluje...

  OdpovědětVymazat
 53. No vida, není tohle názorný příklad toho, proč většinový systém dvou stran nemůže pořádně fungovat? Jestliže se v polovině otázek shodneme a v druhé polovině se budeme vzájemně považovat za blbce naletivší na hloupou propagandu, pak není možné vytvořit koalici spolupracující ve všem po celé volební období, ale je třeba dynamicky vytvářet dočasná spojenectví ke každému konkrétnímu zákonu, bez ohledu na to, že u jiné, nesouvisející otázky jde fronta jinudy, často úplně napříč.

  OdpovědětVymazat
 54. Zatím mě realita nepřesvědčuje. Když bylo u nás v Kotlince více menších stran, skončilo to takovýn´mi rozpory, že se nedohodlo nic. Navíc kdekterá malá strana toužila po tom, stát se "jazýčkem na vahách". Když se podívám jen na to, co tu napáchal Bárta a ty jeho Veverky...

  Systém dvou silných stran funguje jako kyvadlo. Jednou jedni a až se jim nahromadí dost chyb, přijdou k moci ti druzí. A pak naopak.

  Problém dvou stran je v tom, že přes nepřátelskou rétoriku se ti dva vlastně tiše v zákulisí dohodnou na rozdělení moci (a pašalíků) a situace je pak naprosto zabetonovaná.
  A ANI JEDNA ZE STRAN NEMÁ CHUŤ PUSTIT DO SOUTĚŽE KOHOKOLIV JINÉHO.

  OdpovědětVymazat

"Pravidla moštárny" jsou stejná jako v Hospůdce. Spammeři a trollové budou bez milosti likvidováni. Hlasatelé jiných (i opačných) názorů než má Kocour však nikoliv.

Jak se podepsat? >> Komentovat jako >> Název/Adresa URL >>Název a vepsat svůj nick nebo jméno. Pak >> Pokračovat a nakonec >> Publikovat. (Počkat, až to Drak nebo Kocour propustí na obrazovku.)