středa 19. srpna 2015

Vědci versus veřejné mínění


    Poslouchal jsem večer na TV stanici ČT 24 diskuzi o výzvě "Vědci proti strachu a lhostejnosti", kde za výzvu hovořil  Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. Neměl jsem to dělat. Vědecké argumenty akademiků mě jedině nadzvedly - byly stejně falešné, jako ty, které jsem slýchával od vědců i umělců v dávných "dobách nesvobody", když byli vyzváni, aby v něčem podpořili stranu a vládu. Stejná rétorika schovávající se za "rozumné, vědecké argumenty". Po skončení debaty jsem si našel inkriminovanou výzvu a přečetl si ji. Pozorně. Nebudu tady psát filipiku proti celé výzvě, polemizovat budu jen s několika větami. Sami můžete posoudit, zda jsou vytržené z kontextu nebo nikoliv.  

Cílem této výzvy je důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost 


   Problém celé výzvy je v tom, že vědci, většinou humanistických oborů si neuvědomují, kdy a proč ona všenárodní hysterie nastala. Nastala proto, že vládnoucí vrstva a media velmi dlouho bagatelizovala problém, že různí politologové nás v médiích přesvědčovali, že od islámu (což je, jak se ukazuje spíše ideologie než náboženství) nám nehrozí žádné nebezpečí. Že je možné a snad dokonce i potřebné  soužití různých kultur tak, že ani jedna z nich nebude muset ustoupit od svých zvyklostí, pravidel, zákonů. 

   Vědci apelují na negativum, že se mezi lidmi šíří nepravdivé zprávy - zdá se, že stále tytéž - ale přitom nejsou schopni popřít, že velká většina těchto zpráv je pravdivých a že se média dlouho snažila tyto zprávy potlačit nebo přímo zatajit. 

   Je naprosto logické, že to vyvolalo značnou nedůvěru v média i v politiky. Objevují se stále nové materiály filmové, svědectví přímých účastníků a tak dále a začíná být zřejmé, že idea multikulturalismu prostě selhala. Nelze ji v praxi provádět, protože některé kultury jsou prostě neslučitelné, vzájemně se omezují, ubližují si a iritují jedna druhou. 
Není třeba nic rozdmychávat. Stačí praktické zkušenosti z ghet v západní Evropě a nakonec i u nás. Máme snad dámy a páni akademici opět zavírat oči před realitou? Nebo alespoň o realitě nemluvit? Nějak mi to připomíná tzv. "dobu nesvobody" o kteréžto někteří z vás už mnohá léta tak usilovně bádají.

   Politici (a nakonec i ta média) si neudržitelnost této politické konstrukce  uvědomili teprve nedávno a začali se chovat realističtěji, než představitelé EU, kteří teprve nyní zjišťují, že svým postojem přispívají k rozvolňování Unie a přibližují tak její zánik. Na lžích se nedá postavit dobrá spolupráce a ochota táhnout za jeden provaz. 

Takže jen tato hrozba - možnost ztráty dobrého místa v administrativě EU  přivádí jejich úředníky k větší racionalitě názorů.Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení.


To je další, takřka akademický omyl. Množství lidí, kteří hledají útočiště v Evropě je obrovské, zatěžuje sociální systém státu a ten pak nemá prostředky pro podporu našich potřebných. 

Věda, ať jakkoliv úctyhodná,  negeneruje žádné okamžité finanční prostředky (to dělá až následně aplikování vědeckých poznatků), naopak finanční prostředky spotřebovává. Nevím, jestli jich je málo nebo dost, spíše předpokládám, že málo - ještě jsem od žádné příspěvkové organizace neslyšel, že by měla příliš mnoho prostředků na svou činnost a rozvoj. Potřebné finance musí vygenerovat  obyvatelstvo, "prostý lid", těch nejméně sedmdesát procent "pomýlených". Ti budou ze svých daní platit začleňování běženců, jejich podporu během průchodu republikou, náklady na jejich vracení do zemí původu atd. A z daní těch "zmanipulovaných sedmdesáti procent", jak prohlásil dneska večer v TV Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., se platí i oni vědci, podepsaní pod "Výzvou". Nakonec i on sám. 

   Pokud je přesvědčeno cca 70% populace, že nám hrozí nebezpečí od islámu, teroristů a migrantů , patrně na tom nic nezmění názor cca dvou tisíc (2 086) sebelepších vědců, kteří si myslí něco jiného. I se sympatizanty (3 148) to činí něco přes půl promile obyvatelstva. Pokud se signatáři odvolávají na "demokratické principy", neškodilo by, kdyby si uvědomili, co v původním významu slovo demokracie vlastně znamená.  

  President Miloš Zeman  prohlásil, že vědci svou výzvou jen prohlubují příkop mezi "elitami" a zbytkem národa. A tahle výzva to hned potvrdila už jen způsobem, jakým se lze pod výzvu podepsat. Podpisování je striktně rozděleno tlačítky na [Podepsat (vědci)] a druhým [Podpořit (veřejnost)] 


Inu - vědci a veřejnost přece nemohou používat stejného tlačítka, že ano. 
My a oni a ti druzí...   Dovolím si jednu zlomyslnost vůči vědcům, akademikům a vůbec vzdělancům: Připomínají mi toho pána, který padaje z mrakodrapu si u každého nižšího poschodí spokojeně zamumlá "Ještě je to dobrý..."

   Má pravdu, nic se mu zatím neděje. Nic se nám zatím neděje. Ostatně věda nás poučuje, že každá teorie je správná až v okamžiku, kdy se experimentálně potvrdí. Takže máme počkat, až se experimentálně potvrdí, že jisté kultury jsou neslučitelné? Že nás to bude pravděpodobně stát naši dvoutisíciletou kulturu a spoustu životů je přece pro vědce nedůležité. Je potřeba vyčkat konce experimentu. To, že se už výsledky multikulturního experimentu už projevují ve Francii, v severských zemích a nakonec i blíž, v Německu asi není pro ně dost průkazné. Potřebují si to ověřit na vlastní kůži. Bohužel si to chtějí ověřit i na kůži naši. Tedy i mojí. 

Děkuji, nechci - jsou totiž experimenty, jejich výsledek je jednoznačně předpokladatelný.      
Apendix:

   Vědci svou (snad dobře míněnou) výzvou spíše, než aby vzbudili souhlas, rozvířili hladinu. Ne veřejného  mínění, to si tohoto apelu prakticky nevšimlo, ale jen lidí, kteří tu relaci (obě relace - i tu "opravnou", kde se akademická obec snad snažila nějak zahladit nepříznivý dojem.) na ČT24 viděli. 

   Nejen ten hloupý starý kocour, ale i jiní snadno dešifrovali,  co nám páni akademici vlastně mezi řádky vzkázali.  Bohužel nebo spíše bohudík vědci neznají tak dobře ono politické ptydepe, slizká slova a věty, které se vždy dají vysvětlit i úplně obráceně. 

 Je mi líto těch vědců, kteří se jen připojili, aniž si uvědomili zbytečnost a lživost takové výzvy.   Skutečný vědec nebývá dobrý táborový řečník - a snad i naopak. Jenže ti, ktyeří tady přežili čtyřicet let v minulém, režimu mají senzory na nepoctivost v řeči. Divím se, že mnozí "nížepodepsaní" je před podpisem nepoužili. 


Apendix 2:

   Poměrně dost varující jsou tyhle výsledky hlasování na internetovém portálu Týden:


   To je reakce na impotenci EU.  Pokud ani tohle nikoho nevaruje, nebude reagovat a bude pokračovat ve sluníčkářském žvanění, dočkáme se i nějakého pána s knírkem! Určitě.
Jakou petici budou páni akademici sepisovat potom?


A politici už  urychleně otáčejí kormidlem. Naši i ti ostatní.

51 komentářů:

 1. Zdravím StK => viděl jsem totéž, pocit mám stejný jako Vy, jen doplním => přečtěte si "reportáž" Petra Honzejka, jak si dával panáky s muslimy v Albánii => na ihned.cz => velmi pěkný komentář k tomu článku tam napsal pan Voříšek ...
  Je zajímavé, že se k této situaci nevyjadřují podnikatelské kruhy, buď mají jiné starosti anebo se cítí v pohodě ve svých sídlech mimo Evropu, vždyť tady jen podnikají ...

  OdpovědětVymazat
 2. Tak voříšek, toho jsem nenašel, jen VOŘECHA NA KOZLÍKU euKÁRY!
  4P

  OdpovědětVymazat
 3. Pokud to někoho zajímá (nezajímá, neb jsem tzv. "intelygent", dokonce humanitní = k ničemu, kavárna), jen - zatím? - stručně konstatuji, že tu výzvu, omlouvám se, nevidím naprosto tak extrapolovaně, vyhroceně, jednoznačně.
  A z těch jmen je tam pěkných pár, kterých si desetiletí opravdu vážím. Z toho by mělo něco vyplývat. Takže dvakrát měř...
  Pokud víte, že už od prvopočátku biju na poplach před tzv. utečenci a jejich bezzubým pojímáním do našeho okruhu, a jste udiveni zdánlivým rozporem s výše řečeným, je mi líto. Na víc asi teď nemám - ráno v obchodě malý srdeční záchvat vlastní vinou, mžitky, točí se mi hlava, potomci daleko. Chválabohu aspoň za to úžasné mžení a 16 stupňů. Stejně jsem chtěl napsat jen jediný řádek. Ale vzepnul jsem se.
  Jo: a to dělení podpisů je naprosto logické, tady, teď. Napadení za povýšenost a separování - to nemuselo být. Stačí nepředpojatě si vše promyslet, prosím.

  OdpovědětVymazat
 4. NE, Jakube.

  To, že se někdo, nějaký věhlasný vědec, pod něco podepsal přece neznamená, že musím nutně srazit paty a rezignovat na svůj názor.
  Ta dvě tlačítka ukazují na onen utajovaný pocit výlučnosti. Ale je to jen takový malý symptom. Těch příznaků je mnohem víc. ¨
  Nebrojím přece proti vzdělancům, ale ozývám se proti těm, kteří mají pocit, že absolvováním VŠ (a svými tituly) dostali právo poučovat, kázat.

  Nevím, jestli tu mám opakovat příhodu mého dědečka s židovským doktorem, který bydlel ve vedlejším bytě. Ten byl také přesvědčen,. že "Hitler přece nebude likvidovat inteligenci" a že se vše za ktátkou dobu vysvětlí. Z KL se už nikdo z jejich rodiny nevrátil. Na pianino, které si schoval (für Sicher) u mého dědy jsem se pak učil hrát - a po něm se na ně učil i můj syn.
  Tož tak.

  A ještě jeden odkaz. Právo na strach.

  OdpovědětVymazat
 5. Už někdy před několika lety viděli jsme v TV, jak si tam ti braši ničí svoje památky. Bylo to až impozantní, s jakou rasancí a blbostí ničili svoje sochy a chrámy. Šel z toho strach. Bylo mi už tenkrát ouzko a nikdy bych si bývala nemyslela, že to dojde až k uřezávání hlav a k dalším apokalypsám, které se dějí teď. Většina tamního obyvatelstva je primitivní a obávám se, že právě ta většina k nám migruje. Statní mladíci plní síly a energie, bez vzdělání - sem přinášejí svoje semínka. A už i svoje děti. Nevím, co je hodně dobře a co je hodně špatně v tom, že je tady budeme mít. Rozhodně to ale neobohatí ani naši kulturu a ani rozvoj. ZDĚLÁVÁ SE TAK JEN A JEN NA ŠPATNOU BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ, naší země a potažmo celé Evropy. Maďaři stavějí plot. Myslím, že ani to jim nepomůže. To je vlna, která nás všechny převálcuje. To jsou termiti, nezničitelní.

  OdpovědětVymazat
 6. Jakube, jestli jste z Prahy, nepotřebujete nějak pomoct? Když tady nejsou ti potomci. Moji tady jsou, ale jako by nebyli. :-)

  OdpovědětVymazat
 7. Pro Astru:

  I ti termiti, až sežerou veškeré dřevo v okolí, zahynou. Hladem. Jenže po nich zbývá poušť.

  A ještě k hlasatelům jediné, nezpochybnitelné pravdy: Nějak se mi do hlavy vtírá to shromáždění v ND, kde se podepisovala petice proti Chartěn 77. Viděl jsem to tenkrát v televizi. A jak pak, po roce 1989 kličkovali, že ani nevěděli co podepisují, že museli, aby...

  Ne ty podpisy, ale to jejich následné kličkování a relativizace mi dost poškodilo obraz o "vzdělaných lidech" a "elitě národa".

  Jsemť pária.

  OdpovědětVymazat
 8. Ještě jsem sem nahlédl. Ne, téměř od uherských hranic. Dobrý, dík. Zvládnu.
  Proticharta - ale kolik bylo těch, co tam nešli, nešli by (nebyli ovšem tázáni, jsa v emigraci vnitřní či vnější) ap.? No? A divadelníci nejsou opravdu typický vzorek ničeho. Celoživotní pobyt mezi nima člověka poznamená...

  OdpovědětVymazat
 9. Podepisovači petice proti Chartě byli věšinou třtina, která se ohýbá po větru. Herci, kteří se báli o práci, kteří nevěděli, která bije! Je to vždycky riziko postavit se pro i proti. Obě skupiny riskují. Jen ten výsledek je pro obě jiný. Ludvík (Vaculík) po roce 89 měl vyměřený důchod až doteď kolem deseti tisíc! Dál není třeba se rozepisovat!

  OdpovědětVymazat
 10. Inu, je to jisté Jakube - jsem poznamenaný... [;>)

  Ale to já vím už dávno. Profesionální deformace. A k ní patří i schopnost snadněji nalézat skutečné pohnutky těch druhých. Vidět za kulisy osobní prezentace. Uvědomovat si paralely, souvislosti v základních, jednoduchých principech. Bez vaty odborných výrazů.

  IVČRN je kampaní dost primitivní, na které se přiživuje spousta lidí. O ní tady ale nepíši - snad jen to, že i pan docent Konvička má právo říct, co si o věci myslí. Když se mluví o neochotě lidí přijmout cizí kulturu, vždy se nálepkuje - neonácek, xenofob, konvičkovec, populista...

  Ale oni nereprezentují těch 70% lidí, kteří mají obavy, víme? Přesto těch cca 6 000 000 lidí existuje.

  OdpovědětVymazat
 11. ad astra
  Podepisovači petice proti Chartě byli věšinou .............
  No a? Jako ten BUREŠ NEBUREŠ PODPIS NEPODPIS...kdo netrhal mouchám křídla ať hodí kamenem, TAK nebo jinak podpis je podpis, omluvu to nemá, pro mne je to chamraď. Vrhá to pasvětlo na jejich kamarády-dky.
  4P

  OdpovědětVymazat
 12. Jakubovi ...
  To není nic proti Vám, čtu si tady dost dlouho na to, abych Vás zařadil mezi nemálo humanitně vzdělaných inteligentů s velkým I, kteří nejsou odtrženi od běžného života.
  Bohužel problém s tou peticí mám ze dvou důvodů:
  1. média ji prezentují jako tu "správnou" a jedině správnou (zřejmě je za to někdo platí);
  2. jména, která jsou v popředí, za všechny mi stačí páter Halík ...

  OdpovědětVymazat
 13. Ať si každý vybere to své:
  http://jdem.cz/btapa2
  4P
  Emoce nejsou nemoce!

  OdpovědětVymazat
 14. pro EKznalce
  Omluva, v záplavě článků o tom správném přístupu k imigraci jsem spletl článek a komentáře pod ním => Petr Voříšek komentuje článek pana Romancova o hmyzoznalci Konvičkovi (taky na ihned.cz) => to jsem chtěl doporučit k přečtení ...

  OdpovědětVymazat
 15. „ ... proti strachu a lhostejnosti ...“:

  Když to člověk přečte, tak na první pohled, když se ten text naprosto vytrhne z reality a dobového kontextu, tak se tam vlastně nic špatného nepíše, ba naopak. Co je například špatného na tom, chtít po médiích, aby informovala pravdivě a s chladnou hlavou? No vůbec nic, samozřejmě.

  Jenomže my tu žijeme v čem žijeme a pak se spíš vzhledem k realitě a dobovému kontextu dostávají do popředí otázky, nakolik je ta výzva motivována příslibem nesahat na ten či onen český či evropský či rovnou oba dva penězovody do vědy a v tomto světle by pak tato novodobá „anticharta“ začala dostávat mnohem větší smysl a mnohem lépe zapadat do unijně multikulturní a místní socialisticko-bolševické reality. Tváří v tvář hrozbě ošklivých ekonomických problémů se statečnost může rychle vypařit, nebo se aspoň odložit na dobu, kdy půjde víc „do tuhého“ a kdy už nepůjde nic ztratit.

  Bílý muž způsobil, že dík jeho dodávkám léků a humanitární pomoci, se obyvatelstvo Afriky a BV nemístně přemnožilo, v průměru na 4-5 násobky hodnot před 25 lety a místy i více. Když se to stane šimpanzům, jsou agresivní a začnou se mlátit hlava nehlava, dokud počty neklesnou pod únosnou mez. Soudruzi z Afriky a BV, s islamisticky vybrakovanými mozky, jsou ještě o řád dva horší, než ti přemnožení šimpanzi. Do toho všeho blaha, způsobil bílý muž jeho nesmírně „prozíravou“ a „osvícenou“ politikou svržení místních většinou sekulárních grázlů, kteří ale byli takřka okamžitě nahrazeni grázly islamistickými. Region je na cimpr campr a vládne tam chaos.

  Když se tak podíváme postupně na ničení památek, kostelů a konkurenčních mešit v Afghánistánu a jinde, na 9. září 2001, brajgl kolem karikatur, uřezávání hlaviček v přímých přenosech, a další a další radosti soužití s agresivními opičáky s islamisticky nadřazenými a vybrakovanými mozky tak:

  Do toho všeho nám zase pro změnu přicházejí magoři s akademicky připálenými mozky, kteří se nám snaží vnutit myšlenku, že řešením nastalé situace je, abychom se nejdříve nechali ekonomicky zruinovat podobně jako Řecko, to abychom měli zač se o ty agresivní opice s vybrakovanými mozky starat a hlavně zač je tady hojně množit no a pak se nechali ještě nechali dobrovolně nejdřív buď „mastně“ zdanit, nebo rovnou vymlátit? A jinak to mají v hlavinkách v pořádku a papat jim chutná? Nechtěli by raději zaskočit za docentem Chocholouškem?

  OdpovědětVymazat
 16. Pro Draka i ostatní:

  Ono na té výzvě vlastně není nic špatného - tedy až na to "nálepkování" a na přímo nevyřčené odsouzení většiny občanů. Jsem už dost starý a umím číst mezi řádky.
  A tam, mezi řádky (podle mě) stojí: Jste pitomci a poserové. Počkejte, až to nějak dopadne. MY přece VÍME...

  ...Cílem této výzvy je důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost - dopřáváním sluchu extremistickým hnutím, šířením překroucených i zcela lživých zpráv, které posilují paniku, jež ve výsledku vede k dehumanizaci lidí v nouzi, diskriminaci i k násilí z nenávisti...

  Chce se dodat: "Slyšeli jste slovo Boží. Amen!

  OdpovědětVymazat
 17. Poslouchal jsem před chvílí na ČT24 "ozvěnu" včerejší debaty, dnes s Alexandrem Tomským a jinými diskutéry.

  Zdá se, že vznikl jakýsi souhlas s tím, že elitám se podařilo rozproudit debatu - pohříchu hlavně o nich samých a jejich právu se elitou nazývat a poučovat či vylučovat z debaty zbytek obyvatelstva.
  Celkem jsem se uklidnil, že můj včerejší pocit nebyl zdaleka ojedinělý. Že jsem se "neurazil" za zbytek národa, za plebs.

  Možná se teď začne mluvit bez krasořečnění a přímo o problému. Kéž by.

  OdpovědětVymazat
 18. Debata / StK:

  Problém je ten, že u nás se prakticky nevyskytuje elita, ale samá jelita a ono přesto, že to zní dost podobně, je v tom podstatný rozdíl. Dost to připomíná situaci před 2. světovou, kdy W. Churchill byl označován za cvoka a válečného štváče. K jakým koncům to ti tehdejší „mírotvorci“ „dopracovali“ dobře víme. Dodnes se z té hromady totalitního „blaha“, které nás pohřbilo na víc než 40 let, nemůžeme pořádně vzpamatovat. Museli bychom být pěkně „seklí“, abychom ty dnešní soudobé „mírotvorce“ a pachatele „dobra“ nechali dotáhnout ty dnešní záležitosti až k úspěšnému nastolení islámské totality po celé Evropě. A zdá se, že dokud to aspoň reálně nebude hrozit, tak ti zmetci arogantní pokoj nedají a nedají. A neříkal to ten samý Churchill, že neexistuje ve světě větší zpátečnická síla nežli islám? Lidstvo jakoby sestávalo z hromady nepoučitelných arogantních tupounů.

  OdpovědětVymazat
 19. V souvislosti s tímhle sebezviditelnováním elit mě napadá:

  jak se k současné masové imigraci z Blízkého Východu a Afriky staví Romové. Nemálo z nich je nuceno čerpat dávky v nezaměstnanosti a hmotné nouzi.
  Příliv přistěhovalců však odčerpává peníze na podobné humanitní účely - a vbrzku patrně opravdu citelně. Nehledě na případné obsazování tzv. vyloučených lokalit a méně kvalifikovaných pracovních míst.
  Jsou Romové ochotni se o tyto prostředky a zájem majority s příchozími podělit?

  OdpovědětVymazat
 20. VELMI podnětná, věcná, v budoucnu nezbytně velmi relevantní otázka, uznání!
  Ovšem: "Romové", chcete-li "Cigáni" jako celek, čitelný jasný pojem, takto jak známo neexistují. Politologicky, sociologicky. O tom by zoufale, zlostně či bezútěšně mohli vyprávět činitelé jejich organizací - jednotnost, jednotné vystupování, zastávání zásadních jasných stanovisek v čemkoli, sjednocení názorů mezi organizacemi a zdola k nim, vzájemné uznávání jejich činitelů - achach.
  Takže nepochybně začnou jednotně řvát teprve až bude nadhozena (už jen to) obava z restrinkce toho či onoho kvůli imigrantům či uprchlíkům (rozdíl). Když zjistí, že jim Oni chtějí sáhnout na pár procent toho, pro co si už léta a léta chodí měsíčně na úřad, kde jim gádžové opět dají na další měsíc pokuřování a popíjení piv na zápraží vybydlených paneláků, těžkou robotu s přinášením kovů z celého okolí a plození pátého - šestého potomka. Howgh.

  OdpovědětVymazat
 21. Co na to Cikáni:

  A co by oni na to? Oni neřeší věci příliš dopředu, oni řeší věci v horizontu „teď hned“, pokud možno hotově do prace a při mimořádném vypětí a vzepětí nejdéle tak týden napřed.

  Že nejsou Cikáni jednotní?:

  Nevím nevím, když jde o řev proti knížkám Josefa Lady, nebo aby někdo dostal flastr za útok na ně, případně když jde o očernění někoho, kdo se úspěšně ubránil útoku jejich soukmenovců střelbou z revolveru, jako třeba byl ten případ ze severu Čech, kdy pána vláčeli mediálním bahnem jako divže ne jako vraha, ačkoliv se jen bránil útoku dvo maldistvých hajzlíků, kterým se zachtělo jeho peněz a tak si pro ně k němu došli a nechovali se zrovna ani moc společensky ani moc „v rukavičkách“, tak na to mi připadnou zmetci jednotní až moc. A jak jde o to rozhýkat se jako osli a řvát „rasýzmus” a zkoušet toho vyrazit nějakou tu hotovost navrch, tak na to jsou také jednotní až moc.

  No, jak tak znám naše Cikány a jak tak vidím ty naše Quslingy unijní i naše, tak si ti naši Cikáni po zásluze zažijí v dohledné době nějaký ten opravdový a nefalšovaný „rasýzmus“ na vlastní kůži a to ze strany té islamistické armády biorobotů, která nás tady invazně obsazuje, aniž by tomu kdo kladl odpor.

  OdpovědětVymazat
 22. Obávám se Draku,
  že se ohledně Cikánů mýlíš. Ten jednotný řev pro "křivdy na Romech" to nejsou většinou "prostí Cikáni". To jsou jejich "zastupitelé" - většinou samozvaní a často gádžové. Ostatně - i ten případ s paní, která vyřizovala požadavek majitele bytu, že ve svém buytě nechce Cikány spytlíkovala "ombudsmanka" Anna Šabatová, podle některých zlých jazyků sluníčkářka a trockistka. V každém případě osoba, která na tomhle postě nemá co dělat - nepochopila, co je úkolem ombudsmana.

  OdpovědětVymazat
 23. Loni Ukrajina, pak Řecko, aktuálně uprchlíci, čím budeme zaměstnáni příští rok?

  Petice, kolik by bylo třeba podpisů na petici proti hicnu aby přestalo?

  Jsem prostý poddaný a měl bych řešit záležitosti prostého poddaného. Dost již jsem bezvýsledně vyplýtval času hloubáním a rozpravami nad blahem světa. Abych pro samou takovou péči neprosíral zbývající mi život...

  OdpovědětVymazat
 24. Cikánské humbuky / StK:

  V mnohém budeš mít pravdu, ale mezi tou uřvanou sebrankou jsou i opravdoví praví a nefalšovaní Cikáni, ty často strkají do záběrů, aby to bylo věrohodnější. Také mají aktivistické posily z Indie apod. No a Šabatová a další, to opravdu nejsou ti praví na tom správném místě. Většina z nich by zasluhovala potkat se s nějakým českým ekvivalentem Breivika.

  Hledět si svého / Obuvníkovi:

  Ano, máte pravdu, jenže problém tkví v tom, že zrovna na příkladu Řecka reálně hrozí, že zase dojde k tomu, že zisky bank z dob kdy Řecko ještě splácelo zůstanou soukromé (jak jinak že?) a jejich průšvihy z dob, kdy Řecko zkrachovalo se zase tak nějak nenápadně přenesou na hrb daňovým poplatníkům (jak jinak že?). Jeden to zkrátka musí sledovat aspoň tak, aby se nějak základně orientoval koho nevolit a komu případně „zakroutit krkem“, naskytne-li se k tomu vhodná příležitost... Zkrátka udržovat si jakýsi základní a všeobecný přehled a rozhled.

  OdpovědětVymazat
 25. Inu milý Schumachere:
  Někteří se v hospodě baví o tom, jak blbě to hraje Baník nebo Sparta, jiní zase na netu, co se děje na Ukrajině či v Sýrii a kdo nám zase lže. Význam to má podobný.
  Tož tak...

  Vždy to končí konstatováním, že soudce je "vošklivé káčátko"!

  OdpovědětVymazat
 26. Záležitosti prostého poddaného / Obuvníkovi, StK...:

  Ano, jak již nadhodil Kocour, záležitosti, které řeší prostý poddaný typicky bývají:

  * jak hraje Baník, Bohemka, Slávie či Sparta,
  * kde je jaká sleva,
  * kde se dá získat nějaký přiblblý dárek,
  * který populista mu slíbí zrušení poplatků,
  * který populista mu dá koblížek,
  * který populista mu dá pastelkovné a hlavně:
  * kdo, kde s kým a jak se vyspal, atd, atp...

  Přiznám se, že to už mi ta Ukrajina, Sýrie, Řecko a uprchlíci sem a Breivik tam a kdo kolem toho mlží, jak moc a jakým způsobem opravdu připadnou jako témata mnohem „záživnější” a zajímavější. Nicméně nikoho nenutím, aby to vnímal stejně.

  OdpovědětVymazat
 27. Astro:
  1- To nejsou jejich památky, co ničí. To jsou památky na předky lidí, které muslimská podzvířata vybila a usadila se a pomnožila v takto vyčištěném lebensraumu.

  2- K té Antichartě. To je prostě problém, daný naprostou závislotí lidí na režimu (a režim tuto závislost systematicky vytvářel a prohluboval, mj. likvidací živnostníků). Druhá věc je, že se režim mstil na dětech (vyhazování ze škol, bránění přístupu k dalšímu studiu). Z tohoto důvodu si zase až tak moc nevážím V. Havla, protože byl jednak na režimu nezávislý (měl příjmy za své hry ze zahraničí) a protože neměl žádné děti, tak ani touto cestou na něho režim nemohl.

  OdpovědětVymazat
 28. Draku, Sýrie nebo Baník, co se týče možnosti to či ono ovlivnit, v důsledku vyjde na stejno. I co se týče dopadu. Leč chápu. Debaty o Sýrii dávají pocit nadřazenosti nad debatéry o Baníku. Páč nejsme umouněné lopaty ze zaplivané čtyřky, případně hololebci obutí do půllitrů. Jsme inteligentní, vzdělaní, sečtělí, kultivovaní, kulturní. Víme jak kdo kdy měl správně kopat, padron, vládnout, střílet. V téhle disciplině jsme výteční a nandáme to všem blbcům odtamtud či odjinud. Od kopáčů po prezidenty. Kdyby bylo na nás, jak pěkně bychom uspořádali svět z kaváren a od klávesnic počítačů. A samozřejmě, že i daleko lépe než jiní víme jak by měli naložit se svými penězi, majetkem a životem. Fór je, že jiní si podobné myslí o nás. Zatím co my debatujeme v podpalubí jakým směrem se vydat, jak přikládat pod kotel a jak mazat hřídele a převody, jiní stojí za kormidlem světa. Čím víc vím, přesněji domnívám se, že vím, tím méně jsem radikální a méně náchylný ke snaze ovládat spontánní řád světa. Mé síly jsou velmi lokální a velmi omezené. Podle toho se snažím je vynakládat ve prospěch svých zájmů. Tak jak činí každý a co je součástí spontánního řádu a jeho důsledků. Jistě, proč si nedopřát trochu toho plebejského uspokojení z intelektuální nadřazenosti nad jedněmi i druhými, černou holotou u kotlů či kormidelníkem a kapitánem tam nahoře. A čím časově a místně vzdálenější problém, tím nadšeněji a dovedněji, samozřejmě, že podle našeho přesvědčení, ho řešíme. I Číňanům za dynastie Ming bychom radili jak lépe vyrábět porcelán. Samozřejmě, že jak stavět vozovou hradu a kdy z ní kdo měl vyrazit, je pro nás brnkačka. Nebo...stačí titulek v novinách či na netu a vžuuuum, mozková bouře. Neurony makají. Nová priorita, proudí nová data, původní procesy potlačeny. Sakra, so jsem to jenom měl...nakoupit na polívku? To počká, protože právě hlásili, že kdosi kdesi cosi. A to je daleko významnější než co na polívku...

  OdpovědětVymazat
 29. Ale to se milý Obuvníku docela dost mýlíš!

  Tady se (aspoň doufám) neřeší, co s uprchlíky, jak s MMF a podobně. Tady se řeší (já řeším) jenom naše informační zdroje. Člověk by měl (chtít) vědět "do čeho jde". Jestli krematorium nebo mělký hrob.

  Kdybych měl patent na rozum, asi bych neseděl ve věžáku a neposlouchal se venku prohánějí po čerstvě upravených trávnících a záhonech nakladače a neničí práci druhých. Připadá mi to jako docela fajn tunel na městské (a patrně i unijní) prachy. Kdysi, když ještě žil Dikobraz se takovým řečem říkalo "komunální satira".

  Jinak: Nezajímat se o nic jiného než co nakoupit na polívku - ideální duševní stav "ovčana" pro věrchušku. Pak by mohlo fungovat i ono "židozednářské" (nebo jakékoliv jiné) spiknutí. Takže tuhle Schumacherovu manipulaci manipulaci odmítám - člověk si může / musí občas ulevit i verbálně.

  Spontánní řád světa (jako bych to už někde četl) je dán způsobem uvažování a chování druhu Homo Sapiens. A pak fyzikálními zákony. Není ani samospasitelný, ani příliš ovladatelný. Neporoučíme ani tomu větru a dešti, natož těm dalším věcem. Doporučuji si v létě lehnou v noci na louku a zamyslet se, co by se stalo, kdyby se do Zeměkoule trefilo něco o průměru tak 20 km. Nebo paprsek gama záření, když se bude hroutit nějaká hvězda v naší galaxii a pólem bude čirou náhodou mířit naším směrem.

  Na tomhle blogu je vše-spasitelů světa jen docela maličko.

  OdpovědětVymazat
 30. Obuvníkovi:

  * Starost o to, co do polívky, je mnohem smysluplnější a důležitější, nežli starost o Baník, Bohemku, Slávii, Spartu a podobné nesmysly, zbytnosti, zbytečnosti a blbosti.

  * Starost o dění kolem jak tady tak po světě je také svým způsobem zbytečná, protože se to jen málo dá ovlivnit, ale má snad jeden rezignovat na aspoň nějaké povědomí aspoň nějaký názor o tom dění a způsobech, jakým nám o tom lžou naši „kapitáni“ a „kormidelníci“ a proč to dělají a co tím ti parchanti sledují?

  Takže nejdřív si vyřeším tu polívku a když zbyde čas, zabavím se jak já sám uznám za vhodné. Myslím, že zúžením života jen na tu starost o tu polívku bych udělal až příliš velkou radost těm prolhaným „kapitánům“ a „kormidelníkům“. Já to těm zmetkům nehodlám nijak usnadňovat. Když někdo ano, prosím je to jeho volba, viditelně to dělá většina z nás, jak to pak dopadá a vypadá, vidíme všude kolem. A bude v čase dohledném ještě hůř, protože ti „kapitáni” a „kormidelníci” „přitvrdili“ v onom nás a sebe záhubném konání. Sostředí-li se tedy někdo jen a výlučně na tu jeho polívčičku, může časem zjistit, že jí nebude mít čím papinkat, protože mu uříznou hlavičku v přímém přenosu tupou kudličkou....

  OdpovědětVymazat
 31. Draku, to jo. Mám ponětí a zachovám se podle svých možností ve snaze minimalizovat náklady a maximalizovat zisk. Jako každý. To si politici uvědomují a proto s ohledem na uchování(jedni) či získání (druzí) přízně voličů už mění kurs.

  Kocoure, stačí mít přehled, netřeba to furt prohánět závity, emotivně to rozpatlávat, případně spolu s podobně postiženými jedinci. Je to plýtvání vzácným strojovým časem. Za vteřinu uděláš konečný počet operací. Ten je limitován životem. Víc ani ň. Kapacita využitá na přemítání "jaký je náš vztah k Tchajwanu" je navždy ztracená pro něco jiného. Ano, chápu. Mozek je kurva vychcaná a z nějakých příčin přemýšlení o jednom je příjemnější než přemýšlení o jiném. Každý to známe u sebe. Bez výjimky. Přemýšlením o sebe se nedotýkajících problémech může být zabráněno nepříjemnému přemýšlení o svých problémech. To vědí i manipulátoři. Jsou radši když ovládaní se zaměstnávají "naším vztahem k Tchajwanu", případně jestli Baník nebo Sparta, než aby přemýšleli například proč máme tak blbou vládu. Nebo jak hnusní, zlí a agresívní jsou musulmani, a co všechno nám od nich hrozí, než aby přemýšleli, natož aby jim došlo, proč nám to hrozí, kdo tu pro ně vytvořil ráj, všemožně je podporuje je na úkor zdejší endemické kultury a kdo jak na tom vydělává. Obdoba počítačového útoku ddos.

  Pokecat si je příjemné, jenže nemělo by se to stát náhradou či dokonce se zvrhnout do nářků. Ono je vůbec zajímavé zapřemýšlet, ne moc stačí jen trošku, o tom proč přemýšlím právě o tomhle a ne jiném. Co k tomu vedlo, jestli je to pro mě výhodné a jak to můžu ovlivnit. Jak můžu ovlivnit například o čem budu přemýšlet za půl hodiny. Jak se vyhnout přemýšlení o něčem. Třeba včasným filtrováním informací a informačním zdrojů.

  Jak mé přemýšlení a celý den, případně i zbytek život ovlivní co se mi zjeví při spuštění počítače, jaká stránka na internetu, první titulek v novinách na který padne můj zrak. Co platí pro počítač, platí pro mozek. Filtrovat adresy, mít firewall, antispamový filtr, antivirus, neklikat na kdejaký odkaz, neotevírat kdejakou přílohu...

  OdpovědětVymazat
 32. Kocoure, k jakému užitku, k jakému potěšení by bylo takové zamyšlení? Ostatně, proč takové představy kosmických rozměrů? Jako by pro takovou spokojenost, proti gustu žádný dišputát, nestačilo zamyšlení, co kdyby do Tebe uhodil blesk z támhletoho mraku, taška padající se střechy, někdo nedal přednost v jízdě, vjel na chodník, zaskočilo sousto z chvatně žvýkaného rohlíku...Hledáš-li možnost přemýšlení o nepříjemném, možnosti máš nezměrné.
  To já se radši po příkladu Roubíčka zamyslím jak moc by bylo pěkné mít třeba pomerančovou plantáž. Sice prakticky taky na hovno, ale alespoň příjemné.
  Strach je užitečný, jestliže neochromuje, nezbavuje radostí, jestliže plní sebezáchovnou funkci, jestliže je mi ku prospěchu.

  OdpovědětVymazat
 33. Aktuálně se soustřeďuju na polívčičku. Nechám si poradit, jaké účelné kroky mám učinit abych ji měl čím papinkat. Jakou petici mám podepsat, s jakou cedulí pochodovat kol náměstí, co při tom provolávat, a spolu s podobně postiženými konat náležité šamanské obřady vzájemného přesvědčování. Abych pak jednou "hele, mámo, tam, tam na tom náměstí s to cedulí jsem byl já..."
  Pragmaticky vzato, jde o dějinné události způsobené interakcí vůlí reprezentujících sumu zájmů, neovlivnitelné vůlí jednotlivce. Pozoruju, že zpětná vazba funguje. Naši zástupci, politici, už reagují ve snaze nemít proti sobě nasranou většinu. Protože preference, že. Protože většina lidí se tím neznepokojuje, alespoň ne vážně. Má starost co do polívky. Jenže vědí, že by stačil jeden jediný útok jako z těch v západní EU, a budou mít co dělat s velmi nasranou většinou.

  OdpovědětVymazat
 34. Plantáž Obuvníku?
  Souhlas. Ale když člověk něco má, musí se o to starat. A jsme zase v tom. Lítám dneska už druhý den po bankách, abych nějak uložil těch pár korun, co mi zbylo - nemůžu říct, že jsem si je uspořil nebo naškudlil - tohle neumím. A bančičky napřed pěkně zpívají o úrocích téměř zvíci inflace ale pak změní podmínky a začnou úročit "pásmově". Když máš trochu víc, než si oni přejí, tak jsou najednou úroky zanedbatelné. Takže asi budu muset mít někde schovaný papír a tam budu mít rozepsáno, kde jsem co strčil.

  Jinak si to nechám všechno ve zlatě. Nebo si koupím tu plantáž - ale i s plantážníky. Nejlíp černochy.
  [;>)))

  OdpovědětVymazat
 35. Jo a to zamyšlení - to je proti namyšlenosti. Té vnitřní. Celoplanetární. Nejde tu o zaskočený rohlík nebo špatný krok do kolejiště...

  OdpovědětVymazat
 36. Plantáž, správně. Když už se stydět, tak alespoň aby se to vyplatilo. "Protože stydět se zadarmo, to vám řeknu, Roubíček, to je mizernej kšeft." Obědval jsem rybu, no a když obědvám rybu, tak mě tu a tam napadne nějaký židovský humor. Ona ryba krom toho že je košer, je zdravá a hlavě prospěšná. Protože obsahuje DMAE a to je tuze oučinlivá substance.

  Bylo nějaké porovnání nynějších migrantů s migranty před Hitlerem....
  Jenže imigranti před Hitlerem měli naprosto odlišné parametry než islámští migranti před islámem. Navíc paradox je v tom, že prchají sami před sebou. Jako by před Hitlerem prchali členové NSDAP. Podobně jako by komunisté prchali z komunistických zemí aby zaváděli komunismus kam přijdou. Jako když někdo čůrá do studny, pak prchá s nářkem, že to nedá pít a kam dorazí, domáhá se práva čůrat do studny. V čemž mu pomáhají místní aktivisté. Jeví se to nelogické, ale lidský svět je obecně nelogický.

  OdpovědětVymazat
 37. Namyšlenost...ne, že bych nevěděl... v případě i tak velkého šutru s dostatečně velkým předstihem by se dalo něco úspěšně podniknout, ale blízká supernova by byl neodvratitelný průser. Kdyby se stalo, tak to odserou všichni. Namyšlení i nenamyšlení. Tak když ve výsledku je to jedno a jestliže si můžu vybrat, nejspíš namyšlený, jestliže mi to přinese víc spokojenosti. Ovšem pro ten první případ je lepší namyšlenost opírající se o touhu o poznání a měnění světa a podmaňování si vesmíru a vymýšlení technologií. Protože jedině těmi, těmi úžasnými plody lidského intelektu a tvořivosti lze čelit takovým ohrožením, na která je moudré hledět ne jako na zkázu, ale jako na výzvu. Protože v takovém případě vzpínání rukou k nebesům a nářek "Nedej zahynouti!" není účinným řešením. Objev, že za dvacet let nás s pravděpodobností hraničící s jistotou nás trefí kilometrový šutr, by nám prospěl.

  OdpovědětVymazat
 38. Velký nebeský šutr versus supernova:

  To je řešení pro celé lidstvo. Mělo by si uvědomit (což si asi nikdy neuvědomí) že jeho existence závisí na takové idiotské náhodě - jaký byla osa otáčeni hvězdy pár tisíc světelných let od nás před tím, než bouchla. A že to vše už se stalo a už to letí to prostorem, jen my to prostě nevíme. Nevíme dne ani hodiny.
  To je to, čemu jsem říkal pokora. Má to jistý atribut náboženství - Fátum, osud. Ti naši BOHOVÉ, všichni, bez rozdílu, jsou přece tak zoufale antropocentričtí... Lidští by se dalo říct. I ten Šiva, Bůh Zkázy.

  Ale to vymáhání práva čůrat do studny a pak jít jinam je taky lidská vlastnost. "Barz aj" vopičky to prý tak dělají. Dělají pod sebe a až to páchne až do větví, stěhují se dál, vyhánějíce vedle žijící tlupu zase někam jinam do hloubi pralesa.
  Ale náš prales je konečný, kulového tvaru. To už přece víme.

  Když člověk stráví pár hodin se šimpanzi, vidí ve výběhu samé vypreparované lidské (zlo)zvyky. Lenost, lež, podvody, prostituci i tu "politiku". My jsme vlastně jen olysalé opičky, nic víc.

  Projevuje se v různých podobách v celé historii - ne vždy tak jasně, jako dneska u vyznavačů toho fousatého pedofila.

  OdpovědětVymazat
 39. Kocoure, pár tisíc světelných let je dostatečná vzdálenost, Blíže není žádná hvězda, která by se chystala být supernovou, dostatečně velká aby nás ohrozila. Ani kolapsar či něco podobné. Nejbližší je Slunce, zajímavé je, že je dlouhodobě stabilní.

  OdpovědětVymazat
 40. Gama záblesk: Inu - názory jsou různé.

  Nevíme všechno - myslet si to znamená jen NZOO - neodůvodnitelnou zpupnost olysalých opiček...

  OdpovědětVymazat
 41. Kocoure, (a ostatní),
  hezký článek ale přináším trochu skepse.
  Podle mých skromných vědomostí je 14C produkt záchytu neutronu v jádře dusíku. Ten neutron má sice původ v kosmickém záření, ale jako produkt proudu částic s vrchními vrstvami atmosféry. Nenám povědomost o tom, že by gama záření bylo schopné produkovat volné neutrony při interakci s jádry atomů.
  Je tady někdo, kdo se, třeba i jako hobby zabývá fyzikou vhodného směru?

  OdpovědětVymazat
 42. Natěšen na článeček na Oslu, zjistil jsem, že se mi nehodlá zobrazit víc než nadpis...

  OdpovědětVymazat
 43. Kocoure, když jsem rozlikla váš odkaz: Inu - názory jsou různé - nešel po přečtení vyhodit žádným mně známým způsobem. Málem už jsem vzala kladivo, až mě nakonec napadlo restartovat tak, že jsem musela vyhodit PC ze sítě. Naskočilo všechno zase zpátky. Byl to horor! Co to tam je????

  OdpovědětVymazat
 44. Kocoure, dík za odkaz. Na Osla tu a a tam chodím. Zajímavé. Vím. Astrofyzika mě zajímá. Osvěžující téma. První knížka o hvězdách byla od Grygara. Ještě ji někde mám. Tuze odrbanou. Izotop uhlíku a berylia, jestliže za základ vezmeme nějakou hodnotu, uvažovanou jako předcházející "standard", mohli bychom spočítat a experimentálně ověřit, jaké množství jakého záření by bylo třeba, z jaké události, z jakého objektu, podle předpokládaných pozůstatků určit jeho polohu a původní vlastnosti.

  OdpovědětVymazat
 45. Závada ja na přijímači. Mně odkaz funguje. Mám XP....

  OdpovědětVymazat
 46. Problémy s odkazem / Astře:

  Odkaz je v pořádku a funguje. Server osel.cz je spravován řekl bych vcelku soudnými lidmi, nicméně na provoz si vydělává reklamou. Nějaká z odkazovaných reklam, které se načetly při Vaší návštěvě, Vám mohla způsobit popisovaný problém. To je už poněkud mimo dosah správců Osla. Nejčastěji se tak děje u reklam, které se opírají o Flash Player od fy Adobe. Kam moje rozhodovací pravomoc a ruka dosáhnou:

  1) Odinstalovávám Flash Player od fy Adobe. 31 bezpečnostní problém zjištěný počátkem tohoto roku mezi 1. a 15.1.

  2) Nasazuji Adblock, barevnou, uřvanou a hýbací reklamu nenávidím a snáším jen decentní statickou a hlavně tichou. Pravda mělo by se s ním umět zacházet, ale i když ne, tak i s blokovacími seznamy „z výroby“, je ten obsah mnohem víc ke koukání.

  A také by to mohlo, v závislosti na tom, co používáte za systém a prohlížeč, způsobit i nějaké „zvířátko“ a to byste si na to ale musela zavolat někoho, kdo si s tím umí poradit. Zrovna přes ty chyby v zabezpečení Flash Playeru se ta „zvířena “ množí ochotně, rychle, dobře a ráda. A nebojte, servery co za něco stojí, dávno přešly na HTML5 a MYML5Player, takže videa uvidíte, zvuk a hudbu uslyšíte.

  OdpovědětVymazat
 47. Dnes byl na novinky.cz uveřejněn komentář Václava Klause ml.
  http://www.novinky.cz/komentare/378386-komentar-protixenofobni-vedecka-petice-vaclav-klaus-ml.html
  Souhlasím. Výstižně řečeno.

  OdpovědětVymazat
 48. Komentář Václava Klause mladšího k „vědátorské“ petici proti strachu / Axině:

  Díky za odkaz. S VK mladším nelze než souhlasit a i v komentářích pod článkem se najdou takové, pod které bych se podepsal. VK mladší, spolu s mnohými dalšími, kdož se podobně jako on řídí zdravým rozumem a nestydí se za to, stává oblíbeným terčem uřvaných aktivistů a rádoby humanistů, jinak též nazývaných trefně „sluníčkářů“.

  OdpovědětVymazat
 49. Také souhlasím Axino - ale je nám to něco platné?
  A vítám zde v Útulně.

  OdpovědětVymazat
 50. Děkuji Vám Draku a Starý Kocoure za otevřená vrátka do Útulny :-)

  K Vaší otázce, StK: Já myslím, že nám to je platné. Ráda bych připomněla hlášku, že nad blbostí se nedá zvítězit, ale nikdy se s ní nesmí přestat bojovat. Stejně jako Vy jste pozvedl hlas svým článkem a pokusil se uvést věci na pravou míru, udělal to i VK mladší. Články si své čtenáře najdou. Ne každý je schopen se rychle a dobře orientovat. Někdy se mu musí dát informace jako na zlatém tácu, aby se v hlavičce rozbřesklo. (To, že v některých se nerozbřeskne hned, případně nikdy, člověka nesmí odradit).
  Věřím na sílu slova. Věřím, že informace je jedna z nejdůležitějších věcí na světě. Může zachránit i život.

  OdpovědětVymazat
 51. Boj s blbostí / Axině a StK:

  Ano, máte pravdu. S blbostí se nedá bojovat přímo a čelně, to je asi tak stejně moudré, jako rozeběhnout se proti zdi doufat, že není dost pevná. Opak je obvykle pravdou a strašně to bolí. S blbostí se ale dá účinně bojovat nepřímo, humorem, šířením osvěty a informací, tudíž sice pomalu, zato ale jistě, přesně jako ta voda, co mele břehy, vymílá jeskyně, podemílá základy, boří stavby a podobně. V okamžitém horizontu sice není vidět, ale nakonec i ten nejtvrdší a nejpevnější šutr prostě neodolá a povolí. A ano chce to trpělivost a houževnatost. Jeden se výsledku nemusí dočkat, musí doufat a věřit, že to dokončí další generace po něm, bude-li pořád mít smysl v tom pokračovat.

  OdpovědětVymazat

"Pravidla moštárny" jsou stejná jako v Hospůdce. Spammeři a trollové budou bez milosti likvidováni. Hlasatelé jiných (i opačných) názorů než má Kocour však nikoliv.

Jak se podepsat? >> Komentovat jako >> Název/Adresa URL >>Název a vepsat svůj nick nebo jméno. Pak >> Pokračovat a nakonec >> Publikovat. (Počkat, až to Drak nebo Kocour propustí na obrazovku.)