úterý 9. října 2018

Rusko, náš nový nepřítel?

Autor: Schumacher


   Slyším volání „Do zbraně!“ Jenže - proti komu? Je ohrožena bezpečnost České republiky či dokonce existence Českého národa? Anebo jde o využití zdejších zdrojů pro cizí obchodní a mocenské zájmy? Kdo je naším nepřítelem? Kdo nás zamýšlí vyhubit či zotročit? Naším nepřítelem nebýval kdosi z daleka. Podle historické zkušenosti jím většinou byl soused. Výjimkou byla Osmanská říše, která prakticky byla sousedem Rakouska. V dávnějších dobách jím byly hordy z dalekého jihovýchodu. Jenže Osmanská říše, alespoň formálně, jako člen NATO je naším spojencem. Zbývá Rusko, které kdysi samo ty hordy porazilo. Což v případě například Krymských Tatarů je mu nyní omlacováno o hlavu. Jenže Rusové v užším či širším pojetí, nás nikdy nezamýšleli vyhubit či zotročit. Naproti tomu byli cílem agrese "vyspělého" Západu. Bonapartovo tažení, Krymské války. Bylo to Rusko, které okupovalo La Rochelle a snažilo se dostat přes Kanál? Nebylo to právě Rusko, na kterém ztroskotala dvě největší tažení na východ? Chápu potřebu zastavit šíření "komunistického" režimu, i snahu se z něj vymanit. Chápu tak směřující dobovou propagandu. S koncem Sovětského svazu nastal propagandistický zmatek, který však netrval dlouho.

   Byl nám představen nový, horší nepřítel. Rusko. Menší, slabší, ale o to strašnější. Co si Západ netroufl proti Sovětskému svazu, kterým se cítil, jak bylo vykládáno, smrtelně ohrožen, troufá si proti Rusku. Hospodářsky, politicky a nakonec vojensky obsazuje někdejší Sovětský "cordon sanitaire". Čím Rusko je slabší, tím více Západ křičí, že jím je ohrožen mír, demokracie a lidská práva. Přímo či nepřímo prostřednictvím "nevládních organizací" , podporou „protikremelských“ oligarchů, snaží se ovlivňovat vnitřní politické poměry ve snaze Rusko rozložit aby se rozpadlo tak jako Sovětský svaz. Používá k tomu osvědčenou záminku porušování lidských práv rozličných jurodivých exotů, ovlivňování voleb, vojenských intervencí v zahraničí, vměšování do cizích záležitostí, podpory separatistů, vraždění zrádců-přeběhlých agentů tajných služeb. Jako by tak sám nečinil. Ale jistěže, jenže to je něco jiného. Jsou to jeho zájmy. Spolu s tím se hospodářskými "sankcemi" snaží vyvolat odpor proti vládě. Při pohledu do minulosti se odhaluje pravý účel, kterým nebyla ochrana lidských práv a zrušení "komunistického systému", z obecných vnitřních příčin přirozeně upadajícího, ale hospodářská expanze na východ, pokračování "Drang nach Osten" jinými prostředky. Případně o vojenskými, naskytla-li by se příležitost, například při ve vnitřním mocenském boji v Rusku. K tomu účelu by bývalý cordon sanitaire sloužil, tradičně, jako nástupní prostor. Jako obětovaný prostor.

   Nepřipomíná to něco nám známého? Boj za práva utiskované menšiny, tak hrůzně utiskované, že bylo nutno přikročit k zotročení a vraždění Českého národa? S lapidárním konstatováním, že „My soukmenovci si to můžeme říci otevřeně na tomto území nemá co pohledávat a po vítězné válce to vyřešíme.“ Zaznělo toto z ruské strany? Slovem či dokonce skutkem? Jenže, namítnete, co oběti „stalinského teroru„ i u nás? Prosím nepleťte ruské se sovětským, třebaže v sovětském „komunismu“ bylo promítnuto mnoho ruského. Jaké bylo ruské bytí před více než sto lety? Prvními obětmi byli Rusové a národy Ruska. Ostatně převedeno do té podoby se na Západ odrazilo to co tam exportoval. O hrůzách Francouzské revoluce, zvané Velké, ale měla by být zvána krvavou, se mlčí. I o zločinech Bonapartovy armády. Tam i při tažení na východ, především v Rusku. Bonaparte je národním hrdinou a při každoročních oslavách krvavé revoluce, která byla počátkem a vzorem se setkávají evropští státníci. Kteří nám z hlasatelen káží o demokracii, lidských právech, spravedlnosti, humanitě.
Představme si, že takto by v Německu bylo oslavováno převzetí moci Adolfem Hitlerem. Setkávali by se evropští státníci. K tomu nechybělo mnoho...

   Proč je po nás požadováno, abychom vynakládali vyšší procento rozpočtu na "obranu", rozuměj na nákup zbraní? Napadají mě tři důvody.

1. Obchodní - nákup zbraní "správného" původu.

2. Odčerpání prostředků, které by místo toho mohly být vynaloženy na vyšší konkurenceschopnost a zvýšení životní úrovně, tím je udržována a prohlubována závislost a snižována konkurenceschopnost.

3. Uzbrojení Ruska postavením rozpočtu NATO, nejen Spojených států, proti rozpočtu Ruska. Nákupem budoucího šrotu, ničím jiným dnes koupené zbraně zítra nejsou, nutit Rusko k vyšším nákladům na zbrojení. Rusko je ve výrazně obtížnější situaci než Sovětský svaz. Bez Ukrajiny, která prakticky je nepřítelem. Bez okrajových území někdejších svazových republik na jihu s významnými zdroji. Bez Pobaltí. Bez cordon sanitaire ostatních zemí Varšavské smlouvy. O ty naopak posílilo NATO. Poměr sil se o to výrazněji změnil. Rusko je slabší než Sovětský svaz. V poměru k Západu je výrazně slabší. Není "komunistické". Komunistická strana se dokonce stala okrajovou a generační výměnou přirozeně slábne. Jako všude. „Komunisté“ zde prakticky nemají většině co nabídnout. Komunistická hrozba tedy skončila. Naproti tomu oficiálně "komunistická" Čína ovládaná „Komunistickou“ státostranou aspiruje na světovou velmoc číslo jedna. Snaží se o přístup ke světovým zdrojům, například v Africe, opuštěné někdejšími koloniálními velmocemi, v Jižní Americe, ale i a v tom bude v budoucnu problém, v Rusku, na Sibiři. Pomalými systematickými kroky obsazuje svět. I lidským kapitálem násobně převyšuje USA a převyšuje i "Západ". A to není řeč o Indii. Navíc pokud jde o USA jako světovou velmoc což se vývojem, ze setrvačnosti, stávají se jen virtuální představou, a jsou Čínou doháněny i v důsledku snižujícího se podílu populace nositelky kultury, té, která vložena do tavicího kotle zrodila USA a dostala je na vrchol. Je jen otázkou relativně krátkého času, kdy budou předehnány a odstaveny na vedlejší kolej. Pak je tu islám, ale to je téma pro další jiný rozbor.

   To všechno nevadí? V porovnání s Čínou, Rusko je ostrovem relativní svobody. Ach ano, Čína nemá zdroje, naopak sama je hledá, a hlavně, je už příliš silná. Časy, kdy stačilo poslat pár dělových člunů jsou pryč. V něčem je svět jiný než před stoletím, i než před několika desetiletími. Třebaže v tom základním, pohledem do dějin kam až záznamy sahají, je stále stejný. Ale, kdo by před padesáti lety měl představu, že budeme montovnou korejských aut? A že brzy začneme dovážet auta čínská a dokonce i Vietnamská? Ani v největší fantazii, však i na japonskou produkci pohlíželi jako na aušus. Otázkou je za co… Svět se dynamicky mění. Jenže setrvačnost lidského myšlení je velká. Kolik lidí, bohužel nacházející se i na význačných rozhodovacích postech, (abych byl objektivní, na obou stranách) myšlenkově žije v době Sovětského svazu?

   Ptám se, jaké nebezpečí nám hrozí z Ruska? Proti jakému nepříteli máme zbrojit? S jakými náklady a na jaké zbraně v závislosti na obranné doktríně? Máme nějakou? Jaký je reálný účel vynakládání peněz daňových poplatníků na armádu? K čemu prakticky je naše armáda natolik zredukovaná, že kdyby na to přišlo, nebyla by schopna ochránit hranice proti vlně migrantů? Která je použitelná jako pomocný sbor pro ochranu velmocenských zájmů (v předstírání, že jsou našimi zájmy) v zahraničí, či pro případ pacifikace odporu v případě občanské války. Jenže ani pro to nepotřebuje nakupovat tanky a další těžkou a nákladnou výzbroj. Kdo a proč to potřebuje? O co komu jde v téhle hře? O co se hraje? Komu zvoní hrana?Санкт-Петербург

 (Nicméně myslím, že Petrohrad musí být zničen.)
Autor: Schumacher
Nemohu si pomoci, musím přidat  malé video: 
Tohle je Čína dnes. A my pořád cosi meleme o nebezpečném Rusku...

43 komentářů:

 1. Nemyslím si, že jsem ruský šváb
  ačkoliv tvrdím, že Rusko (neplést prosím s CCCP) má kulturou naprosto srovnatelnou s naší. Vztah Rusů k vlasti i k Vůdci je ale daleko silnější než náš. Proto nynější odsudky Ruska jedině posilují jak postavení Vladimíra Vladimíroviče P., tak vztah Rusů k vlasti. (Ověřeno rozhovory s Rusy zde usídlenými.) Těší mě, že někdo taky vidí totéž co já - momentálně nehrozí Rusko Západu útokem, ale Západ se pokouší získat navrch nad Ruskem. Doufám, že to zůstane jen slovního "harašení zbraněmi": Nevzpomínám si, že by někdo opravdu Rusko porazil vojensky. Už na vojně nám vysvětlovali, že převaha ve vzduchu ještě neznamená vítězství, musí tam vstoupit "noha pěšákova" a začít pomocí nastrčených místňákl vládnout, Nakonec - platí to všeobecně - viz "porážení ISS v Sýrii. Stále nedokončeno ačkoliv převaha Západu je mnohonásobná. Ani Bonaparte, ani Adolf to nedokázali a taky měli momentální vojenskou převahu.
  Ale Západ si myslí, že se realita bude chovat podle jejich přání - že to se skutečností nějak "vyargumentují". Realita ale nijak nereaguje na nálepky. Ona prostě existuje. "...růže voněla by stejně!" Takže nálepky o ruských švábech jen předvádějí tupost nálepkovačů, nic nemění.
  Velmoc se stává velmocí tím, že se snaží získat velkou moc. Zdá se to být jen takovým slovním vtípkem, ale je to prostinká realita. Tak jako každá firma se snaží získat na nějakou oblast výroby monopol, aby si mohla diktovat ceny.
  Vzhledem ke skepsi a neochotě se podřizovat momentální politice západu (hlavně výstřelkům jako multikulturalismus, genderová rovnost i neurčitost, hyperkorektnost a pozitivní diskriminace, které přechází v diskriminaci běžnou, jenže nahlíženou z opačné strany atd.) se domnívám, že budeme nakonec vypuzeni z "jednotné fronty západu" a padneme opět do náruče Ruska. Což bude možná to méně špatné řešení.
  Ale obyvatelé Kotlinky nemají rádi, když se nad ně někdo moc vyvyšuje a poručníkuje. Což možná bude mít také vliv.
  Zatím si místo před kamerami ČTV a mikrofony ČRo drží jedna parta. Ale u klávesnic je společnost o dost různorodější. Proto se věrchuška (EU i ta naše) pokouší pod záminkou odstranění xenofobních, rasistických , sexistických příspěvků a komentářů zavést přísnější cenzuru. Nevěřím ale, že by si dnešní uživatelé sítě nenašli způsob, jak spolu komunikovat svobodně. Protože Západ (vnitřně) páchá sebevraždu podobnou té starořímské - a té se mnozí z nás nechtějí účastnit. Je to totiž návrat do minulosti a ten se v dějinách nepovedl ještě nikomu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Záleží snad snad hlavně na tom, zda nám bude vládnour SWR KGB nebo podobné organizace, či zda zůstane Čechům prostor pro vlastní aktivitu.
   Snad se podaří i v Rusku, aby jim vládli moudřejší politici, ovšem v zájmu ruských občanů a ne kohokoliv, kdo jim víc nabídne.
   Invazi barbarů je třeba v každé fázi zastavit- zde mohou Rusové pomoci s obrovskými rozlohami tundry, kde miliony jinak nepoužitelných lidí mohou začít nový život.

   Vymazat
  2. Mildo, ti nepoužitelní, odvezení na Sibiř před zimou a vydaní drsné přírodě napospas, by tam život tak do týdne ukončili buď dobrovolně, nebo o něco později následkem jejich vlastní nepoužitelnosti, čímž by se problém s nimi nepochybně vyřešil.

   Vymazat
 2. AČ AGNOSTIK, ŘÍKÁM: Ježíši Kriste tak to je! Kdo to nevidí?
  4p

  OdpovědětVymazat
 3. Naprosto s Vámi souhlasím.
  Milan

  OdpovědětVymazat
 4. No jo kocoure. Je to tak ... Jen už něj ak nemám sílu přispívat. Že bych stárnul? ;-) Vlasta.on

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. jojo, je to votrava, ale zatím mne vždy přemůže "a nedám si pokoj!" a furt dokolaaaaa
   4p

   Vymazat
 5. A už budu mlčet:
  Ve světle posledních zjištění o travičích agenta Skripala vypadá ruská tajná služba jako banda pitomců. Babička se pochlubila, že její vnuk dostal tajnou medaili. Investigativci z Bellingcatu získali fotografie jeho řidičského průkazu. Provalilo se, že ti dva Skripala sledovali i v Praze... Jde skutečně o neschopnost ruských tajných služeb, nebo o ostentativní vzkazy vůči Západu ve smyslu „my si můžeme dělat, co chceme a vždycky nám to projde“?

  Jak jsem říkala už minule, přestávám akce těch ruských agentů 001 – protože 007 je pro ně fakt málo – stíhat sledovat, ale titulek o babičce, co se s ním chlubila sousedům, jsem zahlédla. Prý se vzápětí ztratila, nejspíš ji vnouček podřízl, ne? A sousedi už asi taky nebudou k nalezení, ne? A místo nich se objevuje třetí agent a rovnou v Praze…

  Ne, vážně. Pro mě zůstává nejzajímavější, že pořád chybějí odpovědi na ty nejzákladnější otázky z počátku celého příběhu. Třeba, že i britské armádní laboratoře v Porton Down nebyly s to potvrdit, že by „Novičok“ pocházel z Ruska a Organizace pro kontrolu chemických zbraní (OPCW) neřekla nic jiného. A pokud mělo Rusko opravdu tajný výcvikový program na otravování nepohodlných lidí „Novičokem“, jak tvrdí Britové, proč to je celé tak zbastlené? Proč by se dva lidé při vycházení z domu oba dotkli kliky zvenku, na níž měl „Novičok“ být? Jak mohl někdo na veřejnosti nepozorovaně „natřít“ kliku „Novičokem“? Vždyť při tom musel být v ochranném protichemickém obleku, ale to by si ho asi někdo všiml, ne? A jak to, že „Novičok“ začal působit až s několikahodinovým zpožděním? A jak mohli najít stopy této prchavé látky v jakémsi hotelu, který na pokoji neměl ani vodu? A vůbec… je toho pořád spousta. Jak už jsem říkala, vršení dalších a dalších příběhů obou agentů je sice možná zajímavé, ale nevysvětluje samotný počátek. Naopak, jako by bylo účelem odvést pozornost od chybějících odpovědí. Mimochodem, všimněte si, že když Britové „zaskřípali“ poprvé, půlka států EU a NATO ještě vypověděla nějaké ruské diplomaty. Teď přibývá jeden příběh za druhým a všichni bohorovně přihlížejí. A s nikým to už ani nehne…
  Tady něco nehraje, říká Tereza Spencerová

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na druhou stranu, vysvětlování z ruské strany je také výživné. Jak ti dva si udělali výlet aby si prohlídli katedrálu v Salisbury. Stačilo mi podívat se na jejich ksichty. Jeví se mi, že GRU je v tom zaangažovaná, ale jinak než říkají Britové. Zpravodajská hra. Možná, že sólo akce GRU, lidí na hrubou práci, jako slon v porcelánu. I možnost, že Rusko tuhle situaci vyvolalo, protože ji z nějakého důvodu potřebuje a Britové na to skočili, namočili se a čím dál víc, ve snaze z toho vylézt se zamazávají. Kapitoly příběhu jak jak ho po částech podávají, v souhrnu nedávají smysl. Proč Putin na adresu Skripala reagoval jak reagoval. Bylo to odsouzení, nebo krytí? Pro koho Skripal pracuje, s kým se měl setkat, kde nyní je...

   Věcným pohledem, dostat se do potíží až přijít o život je rizikem agenta tajné služby. Je to součástí jeho adrenalinového způsobu života, který ho baví. To se vztahuje i na lidi z okolí a příbuzné, kteří vědí kdo je a co dělá. Vědí, že podstupují riziko když ho doprovázejí. V téhle branži neplatí, že "bývalý" agent. Případ zatím má jednu praktickou oběť, přítelkyni "vybírače popelnic". I když, jak to skutečně bylo? Bermě v úvahu, že Brity podávaná verze není pravdivá, jestliže lžou v ostatním. V porovnání s tisíci stejně nevinných obětí britského podílu na intervencích šíření demokracie a lidských práv, je to nic. V případě Skripala pracovní riziko, v případě dcery riziko chování toho kdo "ví". V případě ostatních obětí způsob jejich života. Ne, že bych je cynicky přehlížel. Jenže lidé přecházejí o zdraví či dokonce život aniž sami udělali nějakou chybu. Třeba jen žijí v nevhodnou dobu na nevhodném místě, v oblasti něčích zájmů. Na rozdíl od pro nějaký politický účel vybraných "celebrit" jsou statistikou. snadno jimi můžeme být my.

   Případ Skripal se zajímavě zamotává. Jak by se vyvíjel, co bychom se dozvídali, nebýt Internetu? Reality show v režii tajných služeb. Těším se na další díl seriálu, a že brzy neskončí. To by mě pěkně otrávily.

   Vymazat
  2. Ano, velké divadlo. Ale režie je nevalná a o autorovi bych se raději nezmiňoval. Ovšem na druhé straně - TV seriály a mnoho filmů má podobné parametry veritability - a lidé se přesto koukají a dokonce i platí vstupné.
   Tož co: Svět chce být klamán. Jenže já jsem zvyklý v divadle vidět za kulisy a když to nejde, jsem z toho nervózni a zklamaný. Nevím totiž, kdy přijde na řadu "Bůh ze stroje" - Deus ex machina. [;>(

   Vymazat
  3. Je to velice špatné divadlo s ještě horší, až vyloženě odpudivou režií. Za tohle bych vstupné rozhodně neplatil :-)

   Vymazat
 6. Nějak to "SkřÍPE"
  http://www.rozhlas.cz/_osoba/4242
  4p

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V dnešním světě se málo co děje tak, jak je prezentováno. Vždy je to z jiných důvodů nebo se to děje jinak, než to zvenku vypadá.
   Vzrůstá počet lidí, kteří si to uvědomují a přestávají věřit divadýlku, které nám hraje věrchuška i žurnalisté. Jenže realitu můžeme poznat je velmi blízko kolem sebe - čím je to dál (časově, prostorově nebo společensky), tím je to náchylnější k účelové interpretaci.
   Co s tím nevím. Snad je pokoušet se oloupat tu cibuli od nánosů nepravd a polopravd. I s moderními technologiemi velmi nesnadný úkol, nesplnitelný na 100%.

   Vymazat
  2. Pan Šándor je starý profík a rozhodně se mu dá věřit mnohem víc, než čert ví jak a na čem zainteresovaným Britům, kteří svého času velice nahlas obviňovali spolu se Spokojenými státy Saddáma z držení biologických a chemických zbraní a pak se houby co našlo, ale to houby se našlo už pak proběhlo velice nenápadně a tiše že? Takže skřípe to a věřit se tomu moc nedá a to je asi tak všechno, co se k tomu dá říct, škoda na to času.

   Vymazat
 7. Rusko po rozpadu SSSR už dávno není tou velmocí, kterou býval SSSR za dob studené války a před rozpadem. Na druhou stranu ale za Putina už není takovým bezmocným otloukánkem určeným k levnému rozcupování na kousky, jakým bývalo za jelcina. Rusko je nyní státem s poměrně autoritativním vedením, který si na rozdíl od našeho místního bezbřehého bordelu drží na uzdě ze zahraničí financované „nevládky“ a další všelijakou škodnou, takže se projevuje suverénně a toto už o sobě nemůže prohlásit zrovna hodně států na světě. Zdá se, že tato suverenita je mnohým trnem v oku. Dokud se ruská suverenita nepokusí nějakým způsobem zasahovt do dění zde, tak mi nevadí. Co mi vadí mnohem víc je fakt, že vůči Bruselu (tedy vlastně unijnímu tandemu Německo - Francie) už nám té naší vlastní suverenity zbylo jen velmi málo. Nevím, proč bych měl být nevraživý na tu stranu, která mi nic moc špatného nedělá a ještě ke všemu to dělat v zájmu někoho, kdo se mi velice intensivně pokouší obrat o posledí zbytky mé vlastní suverenity? Mají mi za debila? Asi ano.

  OdpovědětVymazat
 8. EKobrouk(bureš)pytlík19. října 2018 6:59:00 SELČ

  ANO,za debila, stačí chvilku poslouchat M-ZV (minimistra), BUREŠE Pytlíka nebo EUhujera Prouzu. Je mi z toho mdlo.
  4P

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. EK, právě proto je poslouchám jenom čas od času, abych se ujistil, že je to furt stejné a za poslech to nestojí úplně stejně, jako to za něj nestálo zhruba před měsícem. Informační hodnota těch plků je obvykle nulová, takže škoda na ně času i nervů, stačí jen monitoring stavu čas od času.

   Vymazat
 9. Aktuálně: "Masakr motorovou pilou", "Rozpuštěný a vypuštěný" a Milošovy výroky na adresu novinářů se v Saúdsku staly poulárními a inspirativními.

  Trump ve své velkoplechohubosti otevřeně potvrdil výběrovou politiku stran o obchodních a mocenských zájmech ve vztahu ke hlásaným principům.

  Reakci "Západu" v porovnání s reakcí v případu "Skripal" mám za velmi zajímavou.
  Jaké sankce uvalíme, kolik diplomatů vyhostíme, co Pražská kavárna...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Obuvníku, pokud vím, tak na novináře Chášukdžího Miloš Zeman nikdy a nijak neútočil. Zeman útočí na manipulativní propagandistiscké parchanty z ČT a podobnou sebranku a tam je opravdu škoda každé rány, co padne vedle, to ale se tím zabitým Chášukdžíhm nemá co do činění. Navíc Zeman útočí hubou a ne motorovou pilou a kyselinou, jako Saudové. Brutálně likvidovat nepohodlné uměli Saudové dávno před Milošem Zemanem a bez něj a budou to umět i po něm a pořád bez něj. Nicméně to, co se stalo Chášukdžíhmu, je dobrá ilustrace toho, co by mohlo po zdárném dokončení islámské invaze a okupace nastat i zde, v Evropě.

   Co se Trumpa a Saudů týká, nikdo nijak reagovat nebude, snad krom pár neškodných plků.

   Vymazat
 10. Draku, no dobře, připouštím, že Zeman to cílil tak. Těší mě, že alespoň Masakr a Rozpuštěný prošli.

  Trump mě potěšil. Výjimečný případ státníka řeknuvšího pravdu o státním zájmu a politice své země. Vyřčené na adresu Saúdska platí obecně. Pro současnost, minulost, budoucnost. "Demokracie, svoboda, lidská práva? Jistěže. Jsou-li v našem obchodním zájmu. Ovšem nejsou-li...."

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A jsme zase u vyjadřování Schumi.
   To Trumpovo je sice poněkud buranské, ale přímé. "America first!" řekl. A drží se toho.
   Jsem zvědav , kdo zastaví současný exodus ze Střední Ameriky. Jestli už Mexiko nebo až USA. A ti utečenci jsou oběti neokomunismu - tedy nepřesně "liberální demokracie" nebo jak nazvat tu diktaturu, která tam už pár let nastává.

   Vymazat
  2. Obuvníku, masakr, rozpuštěný a vypuštěný byla slova k věci a výsitžně popsala nejpravděpodobnější variantu děje, který se odehrál na saudském konsulátě v Turecku. I mezi novináři se sem tam najde slušný člověk a je opravdu škoda, když ti slušnější dopadají tak špatně, jako například Chášukdží, nebo zaměstnanci redakce Charlie Hebdo, ačkoliv adeptů, kteří by takový konec opravdu zasluhovali mnohem víc než ti zmínění, znám docela hodně a k mému obrovskému zklamání, pořád nic. Ale jak říkával svého času Adolf: „...,aber eß kommt der Tag...“, takže doufám, že ten den přijde a že se ho v dohledné době dočkám.

   Kocoure, proud utečenců zastaví pravděpodobně z největší části Mexiko, „vyfutrované“ za tím účelem mohutně finančně, materiálně a logisticky Spokojenými státy, protože pro tamní uvřeštěnce a intelektuální vykleštěnce by to bylo až příliš „nepřijatelné“. Výdaje jim ale až tak moc nevadí, zatím.

   Vymazat
 11. Kocoure, ano. Na místě vzpomenout a připomenout když nás odtamtud zasypávají ideály.

  Teď se bude kroutit mezi obchodními zájmy a strategickými zájmy. Mezi Saúdskem a Tureckem, členem NATO.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Obuvníku, jakýkoliv „spojenec“ nebo „partner“ si hledí především svých vlastních zájmů. Vezmeme-li v potaz blízkovýchodní ošatku hadů, sklípkanů a tarantulí, není tam nic moc slušného na výběr a v kombinaci s více či méně agresivními formami islámu ovládajících či silně ovlivňujících státní politiku, opravdu není oč stát. Porovnám-li konkrétně Saudy a Turky, vyjdou mi Saudové přeci jenom o trošičku „přijatelnější“. Nikomu tento druh rozhodování ani trochu nezávidím, byť s platem na tom ti hoši asi nebudou špatně.

   Na Saudy se asi udělá mírné „Ty, ty, ty...“ a tím to celé skončí. Na žádné zasypávání ideály nedojde. Proč také?

   Situace kolem Turecka je podle mého horší, právě už kvůli jeho členství v NATO, významné turecké zatím ještě menšině v Německu, na kterou Němci nemají skoro žádný vliv, zatímco Turecko ano a zvyšující se.

   Na zasypávání ideály jsem příliš nedal nikdy, spíš mi upřímně udivuje, kolik prosťáčků se tímto způsobem dá dodnes pořád ještě oblnout. Po tom všem dnes už s odstupem doby zjevném a nade vší pochybnost prokázaném oblbování, se opravdu a upřímně divím, že se ještě pořád najde dost prosťáčků, „žeroucích“ oficiální mediální palbné humbuky a výlevy a ještě víc mě udivuje jejich značný počet. Opraqvdu se nestačím divit, jak tento tisíckrát „profláknutý“, pokleslý prolhaný a krajně nedůvěryhodný žánr pořád slaví úspěch. Jaký je vlastně rozdíl mezi šmejdy prodávajícími předražené vysavače a hrnce a politickými oblbovači a šíbry a mediálními parchanty, co jim pomáhají? V podstatě asi jen ve výši škod. Ti s těmi hrnci totiž vyjdou v globálním měřítku o dost levněji.

   Vymazat
 12. Draku, na oblbování musí být dva: Oblbovač a oblbovaný. Když ten chybí, oblbovač se může snažit sebevíce - a nic. [;>D)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kocoure, blbá zpráva je, že těch, co se rádi a ochotně nechají oblbovat je pořád víc, nežli je zdrávo. Dobrá zpráva ale je, že je jich o dost míň, než by oblbovači rádi a než jejich „zadavatelé“ potřebují. Časem uvidíme, jak se to vyvine dál.

   Vymazat
 13. Draku, zajisté, že Saúdsko je daleko méně nebezpečné než Turecko. Doma kromě ropy nemají žádné zdroje, ani v té nemají monopol. Jsou početně slabí, civilizačně slabí, vojensky slabí. Jeden nálet a nemají nic. Rázem jsou zpátky ve středověku. Co všechno vlastní po světě? Jak je snadné, abraka dábra, a neměli by nic, kdyby na to přišlo a byl zájem. Dějiny jsou toho plné a jak víme, jde to snadno.

  "My to tak nenecháme! My máme právníky!"
  "Tak si je strčte do řiti. My máme armádu."

  Kolik váží ten černý šutr v Kaabě? Byl by naložitelný do vrtulníku? Jestliže ano, pak je k vyzvednutí.

  Kdyby přišli za starým Richardem Marcinkem a řekli
  "Dicku, potřebovali bychom píchnout."
  "O co jde?"
  "No, je to obtížné, a moc o hubu"
  "???"
  "Potřebovali bychom vyzvednout takovej...no takovej jeden černej šutr"
  "A s timhle lezete na mě? Najděte si špeditéry."
  "Dicku, tohle není jen tak obyčejnej šutr a obyčejnej vejlet. Váží přes tunu a je v Saúdský Arábii"
  "Hele, neni to...?"
  "Jo, přesně ten"
  "Já věděl, že Tě to bude zajímat."
  "Z toho kouká pěkná prdel..."
  "Dicku, nemůžeme Ti dát oficiální krytí. V podstatě je to ilegální akce. Kdyby něco, vláda od toho dá ruce pryč, a neznáme Tě."
  "To mě nepřekvapuje, pořád jste stejný parchanti jako za starejch časů."
  "Dostaneš všechno co budeš potřebovat, rozpočet máš bez limitu."
  "Tak to se mi líbí. Svolám žabáky a rozjedem to."


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Obuvníku, nikam bych se s tím zatraceným, bezcenným krámem nevláčel, nechal bych ho vypařit se do atmosféry výbuchem. Výbušniny by na místo dopravila střela, nebo rovnou několik střel s plochou dráhou letu. Svět by přišel o snadno nahraditelnou vědeckou cennost, ale říše zla by utrpěla obrovský šrám, který by podlomil její morálku a to by podle mého názoru bylo tuze prospěšné.

   Vymazat
  2. Podivné je, že přesně o tom jsem před několika lety přemýšlel. Nejlépe během Hádže. Už mi dost šibe - a Schumimu asi taky.
   Nicméně odstraněním symbolu by se mohla rozpadnout celá ta jejich petrolejová parta. Ono jim to dost drží na symbolech.
   A my budeme jezdit na bicyklech...

   Vymazat
  3. Mělo by se asi psát ..během hádždže...
   Ale vypadá to jako koktavé prsty.

   Vymazat
  4. Pánové, asi budu za blba, ale nezdá se vám že košiláči budou mít ten šutr záložní, někde v depozitu, nejlépe pod tím používaným a jen ho znovu vystrčí a budou tvrdit jako že nic a ještě z toho bude zázrak? (JÁ)já bych na to vsadil.
   4p

   Vymazat
  5. A nač jsou družice? Vyleze-li ze země nový šutr, lze odpaření zopakovat a klidně i veřejně, aby se to nedalo zatloukat.

   Vymazat
  6. A záleží vůbec někomu na tom šutru? Není to náhodou tak, že se ho Mohamed nenamáhal vyhodit, protože na rozdíl od ostatního původního vybavení nebyl antropomorfní?
   (To mi připomnělo Krhútskou kroniku, jak ultrakvrdlisté vyprazdňovali kostely, protože prý až Kvrdlo přijde, tak si je samo vyzdobí podle svého vkusu...)

   Vymazat
  7. Zdeňku, nepochybně na něm někomu záleží. Těm co organisují předražené zájezdy za účelem jeho očumování na něm nepochybně záleží a převelice :-) Těm, kdož ten šutr využívají k oblbování davů na něm také sejde, nechtějí přijít o svůj vliv. Těm co ho jezdí očumovat a platí za to ty nehorázné peníze nejspíš nějak také, ale těm já nějak ne ne porozumět...

   Vymazat
 14. EKo, mají jen ostrou verzi.
  Kocoure, způsob dosažení hromadného osvícení?
  Draku, to není zatracený bezcenný krám, ale potenciální cenné rukojmí.

  Škoda, že nežije Tom Clancy, zpracoval by to do čtiva na jeden hlt.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale ještě mě napadlo, jestli to, co je v té černé kostce není jen věrná napodobenina bez kouzelných vlastností a ten pravý kámen je někde jinde v podzemí sluji. Protože jeho vystavování je mnohem větší riziko než vystavit Monu Lisu bez ochranného skla. Co když selže některý sekuriťák, sloužící "U kamene"?
   (Za tím nazelenalým sklem vypadá Líza dost blbě - mezi námi. No ale to je už asi úděl všech symbolů)

   Vymazat
  2. To je ta relativita Obuvníku. S největší pravdpoodbností je to jen převážně železný metorit, přesněji tedy siderit, jakých je po světě docela dost, tedy nic extra vzácného. To je co se mě týče k tomu šutru vše. Považuje-li to někdo za něco víc, je to jen a pouze jeho blbost. Nevylučuji, že by toho šlo nějak využít. Nicméně z dlouhdobého hlediska by bylo více než žádoucí zvážit, co by té elitářské, nadřazené, totalitní, nenažrané, roztahovačném vrahounské a otrokářské zlovíře a zlořádu ublížilo víc. Zda odnést a použít jako rukojmí, nebo odpaření. Odpaření nemá sice jakýkoliv další pákový efekt, ale zase je takové tvrdé, definitivní, ponižující a tím pádem odrazující. Možná, že by stačilo jenom tím pohrozit. S tím rukojmím by se totiž jeden morálně snížil k úrovni toho zlořádu, tam se únosy rukojmích a vymáhání výkupného považují za docela běžnou a vcelku počestnou živnost. S něčím takovým bych si zavdal jen velice nerad.

   Vymazat
  3. Draku, tak to jo. V tom případě by "zmizel a byl zmizelej".

   Vymazat
 15. 2 Schumi:
  Jistěže osvícení. Was sonst! Tak koncentrované a symetrické uspořádání elementů se jen tak nevidí.
  A to "černé, nyní i zářivé těleso" by vlastně mohlo sloužit jako multipomník. Kam se hrabe ten bazén po World Trade Centr.

  OdpovědětVymazat
 16. Ten černý šutr bych jim sebral, roztavil a odlil z něho tolik kusů záchodových mís, kolik jen bude možno. A ty bych pak nechal vydražit.
  Milan

  OdpovědětVymazat
 17. Milane, to ne. Můj návrh je pragmatickou demonstrací moci, bez kontraproduktivního primárního urážlivého účelu. Přednostně cílený proti SA a tamnímu financování terorismu. Má to širší souvislosti a hlubší význam. Kdybych byl velmi zlomyslný, daroval bych ho Íránu... Hraju si s literární fikcí.
  Nesdílím protiislámskou primitivní rétorickou hysterii. Na druhou stranu velmi citlivě vnímám absenci razantní cílené odpovědi na zločiny teroristů. Že islám, který je "náboženstvím Knihy" vyznávají jakžtakž fungujících stamilionů lidí, svědčí o tom, že není nepoužitelným civilizačním konceptem. Třeba i něm něco vědět v jakých podmínkách, na jakém základu vznikal a vyvíjel se. Například středověké křesťanství z dnešního pohledu bylo velmi protivné. Lidské dějiny jsou, mimo jiné, dějinami náboženství. Součástí evoluce Homo Sapiens sapiens.

  OdpovědětVymazat
 18. * Citace z nejnovější zprávy BIS:
  "Drtivá většina dezinformačních webů je přitom dílem českých občanů, kteří nepodporují ruské entity, ale jsou přesvědčeni o škodlivosti NATO, EU či USA. Aktivisté využívají svá občanská práva a svobody a šíří to, čemu věří,“ uvádí BIS.
  No - pravda to asi je. A co má jako být?

  OdpovědětVymazat

"Pravidla moštárny" jsou stejná jako v Hospůdce. Spammeři a trollové budou bez milosti likvidováni. Hlasatelé jiných (i opačných) názorů než má Kocour však nikoliv.

Jak se podepsat? >> Komentovat jako >> Název/Adresa URL >>Název a vepsat svůj nick nebo jméno. Pak >> Pokračovat a nakonec >> Publikovat. (Počkat, až to Drak nebo Kocour propustí na obrazovku.)