sobota 12. prosince 2015

Na konci (naší) civilizace ? (Otázky bez odpovědí.)  Přijímat běžence je prý pro nás nutnost, protože populace stárne a nemá kdo vydělávat na důchody. Navíc se vlivem lepší zdravotní péče zvyšuje i věk dožití. Jediný způsob, jak udržet naši civilizaci v chodu je prý stále zvyšovat výrobu a spotřebu, tedy i populaci.
   Není to ale zcela pravda. Když se před stamiliony let vlivem pohybů zemské kůry izolovaly některé ostrovy a zdroje potravy se tak staly pro jejich obyvatele omezenými, konečnými, buď se zmenšil počet jedinců  a tedy i  jejich predátorů nebo se dokonce zmenšili i jedinci - vznikli například sloni velikosti většího psa.


 Pro přežití stačí malý zlomek toho, co spotřebuje moderní člověk.  A že může být snad docela spokojený. Hlavně záleží na tom, co vlastně od života čekáme. Když  příliš hodně a nedaří se nám toho dosáhnout, nastává stres.

 Většinu věcí dokonce nepotřebuje vůbec - rozličné elektronické hračky, přemíru potravy, často dovážené za velkých nákladů ze vzdálených krajin, auta pro každého, luxusní domy. V třetím světě tohle prostě není.  Ale i tam jsou spokojení lidé. Navíc tamním dáváme špatný příklad - způsob života který  pěstujeme dáváme jako jediný vzor "dobrého života".

   Spusta profesí a činností je naprosto samoúčelná. Špičkový sport už dávno přestal být zábavou pro volný čas, stal se "zábavním průmyslem" s neuvěřitelnými platy, reklamou a fanoušky. Zdravotnictví utrácí obrovské sumy za záchranu holého života u několika lidí, které nemá za následek jejich delší spokojený život (o jejich použitelnosti aspoň pro sebezajištění není ani řeči), nýbrž krátkodobé přežívání ve velkém nepohodlí, které si ovšem postižení ani neuvědomují - nikdy nepoznali život lepší. Navíc jejich život bývá docela krátký. (Narážím na udržování tělesných funkcí poté, co zmizela naděje na probrání se z kómatu a další kvalitní život. Například Karel Saudek nebo Michael Schumacher) Je to ukázka obrovských možností současné lékařské vědy. Jenže pak nezbývá prostředků na "běžnou údržbu" zbytku populace. Nejsme už ochotni obětovat část života pro zajištění  pokračování rodu. Hedónismus, utilitarismus, obyčejné sobectví, závist, zkrátka život podle hesla Carpe diem!


   její schopnost uživit určitý počet lidí se nedá do nekonečna zvyšovat. V okolí, v naší sluneční soustavě není ani jedna planeta, vhodná k obývání, ke kolonizaci. Dál, k jiným hvězdám zatím ani nedovidíme.  Zavlažováním pouští, geneticky modifikované potraviny či podmořské farmy jsou dobrým  námětem pro Sci-Fi, ve skutečnosti jsou tak náročné, že se ukazuje neužitečnost téhle cesty. Přesněji řečeno její limity. Na podobných myšlenkách je založeno používání alternativních paliv a obnovitelných zdrojů energie. Na výrobu fotočlánku se podle některých studií spotřebuje více energie, než je článek schopen dodat. Po masivní mediální masáži se ovšem obecně doporučuje používání jak řepkového oleje (kde se na výrobu jednoho litru bionafty spotřebuje nejméně 1,5 litru klasické nafty ze země) tak stavění fotovoltaických elektráren, které, aby byly konkurenceschopné třeba tepelným nebo atomovým elektrárnám stát dotuje a zvýšenou cenu nakonec platí všichni občané. Pod tlakem atomových havárií se některé státy dokonce vzdávají atomové energie - ale vesele nakupují potřebnou energii z vedlejších států, které si taková omezení populisticky nestanovily. (Německo / Francie.)

   Proč se uprchlíci snaží za každou cenu dostat do Evropy - speciálně do Německa a Švédska? Protože jsme je sami nalákali na sociální výhody a dávky, které několikanásobně převyšují potřebu člověka v ohrožení života. A Německo a Švédsko mají zvlášť bohaté sociální programy, proto chtějí tam a ne třeba do Řecka nebo do Česka. Zdá se jim to jednodušší, než si vybojovat své místo na slunci tam, odkud přišli.Odpor Němců nebo Švédů proti jejich požadavkům je řádově slabší, než odpor těch, kteří s nimi bojují u nich doma.

Svoboda

 - za co ji celkem ochotně vyměníme za z principu nejistou bezpečnost a to přesto, že nevěříme státním orgánům


Anketní otázka:

  Jste ochotni se kvůli boji proti terorismu smířit s myšlenkou, že bude stát kontrolovat vaše telefonické hovory a elektronickou komunikaci, případně že se posílí moc a vliv ozbrojených složek? Tedy že se sníží míra vašich osobních svobod?
Ano -  24 %

Ne - 30 %
Dočasně ano - 46 %

Zdá se, že věříme našemu státu, že získaných informací a pravomocí nezneužije. 
Opravdu? Odkud bereme tu jistotu?


Jiný Korán?


"V minulých dnech jsem s hrůzou sledoval dva nejvyšší představitele států vzniklých po rozpadu Československa," podotkl v Hospodářských novinách Alravi. Fico podle něj se zadostiučiněním konstatoval, že na Slovensku je monitorován každý muslim. "Český prezident se rovnou postavil mezi ty, kdo by chtěli lidem odebírat občanská práva, a pokud vyznávají islám, namlít je na masokostní moučku," uvedl Muneeb Hassan Alrawi.

Nigerijská organizace Boko Haram má podle něj na svědomí ukrutné zločiny. "Napadá mě jediné, co bych k výrokům Fica a Zemana mohl poznamenat, a sice jméno této organizace sarkasticky rozdělit mezi ně," podotkl Alravi. Sám prý násilí a terorismus z celého srdce odsuzuje, stejně jako lidé v české muslimské obci. "Jsou to ohavnosti páchané ve jménu mé víry. Ale s mou vírou ve skutečnosti nemají nic společného," dodal Alravi.

Jeho Korán je jiný než Korán těch druhých? Který Korán tedy platí? A pro koho?  Kdo z nich je skutečný muslim? A kolik je těch nebo oněch je - a hlavně kolik jich bude?


Slovíčkaření na (ve) všech stranách


Synonyma - aneb záměny a posuny  významů slov


liberálové
aktivisté
nacionalisté
vlastenci
radikálové
partyzáni
teroristé
bandité
zločinci
mučedníci

To všechno může být jedna a tatáž skupina lidí. Záleží na tom, kdo ji takto nazve. Na "Úhlu pohledu".


běženci
utečenci
imigranti
vetřelci

I tohle mohou být jedni a titíž.


Xenofobie - xenofilie  -  xenománie

   Tohle je stupnice vztahu k cizímu. Strach - láska - posedlost. Tedy opakem xenofoba je xenofil nebo i  xenoman. Fajn, pojďme se nálepkovat.


Kupředu do minulosti 


(Odkazy poslal můj bývalý kolega Tom.)Osobností roku 2015    je podle amerického magazínu Time německá kancléřka Angela Merkelová. Časopis ji ocenil kvůli jejímu vstřícnému postoji k uprchlíkům a vyzdvihl i její roli morální vůdkyně. Vůdkyně EU lumíků. 

Ona sama je bezdětná - takže jejich dětí se případné problémy nedotknou.Mírumilovná Ukrajina

Všimněte si, kdo na šotu participoval.


Nový způsob manipulace   podle německých "novinářů": Vezmeme Bibli,. podtrháme ty hodně "tvrdé verše" * ze Starého zákona, Bibli opatříme přebalem z Koránu  a necháme náhodné lidi na ulici posuzovat, zda jsou tyto texty proti lidskosti. Většinou si naběhnou a na návodnou otázku, zda je to citace z Koránu odpoví kladně. (Mělo to přece na přebalu napsáno "Korán" ne?). Z toho pak "bystře novinářsky" usoudíme, že křesťanská Bible je na tom stejně jako Korán tedy i křesťanství a islám jsou si v krutosti rovny. 

  To je sice pravda, jenže zapomeneme podotknout, že se na tyhle už opravdu archaické biblické výroky odvolávají jen psychopati, když chtějí nějak zdůvodnit své zločiny. Neznám žádného křesťanského duchovního, který by měl odvahu vyzývat k takovému jednání ostatní věřící.

   A to je právě ten "nepatrný rozdíl" mezi křesťanstvím a islámem.  Vznikl-li by nějaký "Křesťanský stát", který by se choval podobně, jak dnes Daeš, asi by lidé rychle odsoudili i křesťanství. Opět právem. Jenže takový ekvivalent ISIS / ISIL neexistuje a existovat nemůže.

   Nakonec asi bude nutné dát za pravdu A.S. Pergillovi, že každé náboženství je ZLO. Doplním však, že takové zlo byl i komunismus, nacismus - prostě jakákoliv tuhá ideologie. Jakéhokoliv Boha netřeba - vyrobíme si ho sami. Stalin, Mao se tung, Hitler.

   Nebavme se tedy o islámu jako o náboženství, ale jako o zločinné ideologii, která se Koránem jen zaštiťuje. Problém je v tom, že velký počet muslimů této ideologii slepě věří a hodlají ji, hned jak to okolnosti dovolí, začít praktikovat.
________________________________________________________________________________

*/ Něco málo z Bible (ekumenický překlad na netu):


Deuteronomium 13:2
Kdyby povstal ve tvém středu prorok nebo někdo, kdo hádá ze snů, a nabídl ti znamení nebo zázrak,

Deuteronomium 13:6
Avšak takový prorok nebo ten, kdo hádá ze snů, bude usmrcen, protože přemlouval k odpadnutí od vašeho Boha, který vás vyvedl z egyptské země a vykoupil tě z domu otroctví. Chtěl tě svést z cesty, po které ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal chodit. I odstraníš zlo ze svého středu.

Matouš 21:35
Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali.

Leviticus 18:22 
Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost.

Leviticus 20:13
Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.

Kdo by zlořečil svému otci nebo své matce, musí zemřít. Svému otci a matce zlořečil, jeho krev padni na něho.

Kdo se dopustí cizoložství s ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního, musí zemřít, cizoložník i cizoložnice.

Kdo by spal s ženou svého otce, odkryl nahotu svého otce. Oba musejí zemřít, jejich krev padni na ně.

Kdyby někdo spal se svou snachou, oba musejí zemřít; dopustili se zvrhlosti, jejich krev padni na ně.

Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.

Kdyby někdo pojal ženu a zároveň i její matku, spáchal mrzký čin. Budou upáleni, muž i ty ženy, aby nedocházelo mezi vámi k mrzkým činům.

Kdyby muž obcoval s dobytčetem, musí zemřít. Dobytče zabijete.

Kdyby se žena přiblížila k nějakému dobytčeti, aby se s ní pářilo, zabijete ženu i dobytče. Musejí zemřít, jejich krev padni na ně.


Stačí? To je skutečně Bible, ta křesťanská Kniha knih. Na všechno je třeba koukat z odstupu. 

____________________________________________________________________

Mnoho lidí  má obavy z bezhlavého přijímání uprchlíků 

Patří k nim i uznávaný kardiochirurg Jan Pirk.„Nedávno jeden vysoký západoevropský politik řekl, že se k migrantům musíme chovat ještě lépe. Že jsou to vlastně naši spojenci. Ano, jsou to naši ohromní spojenci, když pak střílejí naše spoluobčany. Já si myslím, že je to katastrofa. Trojský kůň. A vůbec nechápu, v jakém vakuu ti politici žijí. 


Kardiochirurg Jan Pirk

   Co je v tom za logiku, když je země v ohrožení, že z ní mladí zdraví mužští utíkají, místo aby svoji zem bránili? Oni emigrují a měli bychom jim věřit, že si chtějí zachránit život. Ale oni si vybírají, kam půjdou! 

Přece když mi půjde o život, tak budu rád za jakékoli přístřeší v neohrožené zemi, nebudu si vybírat. Oni stávkují, že se jim nevaří jejich dieta! 

Pokud to nezarazíme, Evropa to brzy shledá. Protože za chvíli tu budete, dámy, nosit burky, přestaneme dělat zabíjačky a jíst vepřové maso. A nebudeme smět chodit do kostela.“

Zdroj:http://www.lidovky.cz/zpravy-dne-podle-editora-izraelsky-nejvyssi-spion-james-bond-kalousku-nezdrzuj-a-dzihadisticka-d-ink-/zpravy-domov.aspx?c=A151211_202843_ln_domov_gib


Jsem zvědav, jak dlouho bude trvat, než "pražská kavárna" označí tohoto vynikajícího lékaře na hlupáka nebo zahnědlého xenofoba.

61 komentářů:

 1. Sou na světě jedinci, co z nějakého kapricu dělají (třeba) mistra zvukaře a potom si jezdí portrétovat okolní horstva a tak - a mohli by mít z placu nejrůznější Mag. a Bac. či Drsc. či Drhon. v několika oborech: žurnalistice, komentování, analytice - a až se někde usta(no)ví obor Soudnost a logické usuzování, upozorním je, že znám někoho, kdo na to má předkupní právo.
  No na zdejší uni mě každoročně překvapuje přírůstek nových nečekaných obzvláštních kateder (pardón ústavů) a lidí před katedrou i za ní. Jsou myslím s to akceptovat každou - teda chci říci: jsou otevřeni kreativitě a nepředpojatě vezmou v úvahu jakýkoliv reálný asertivní externí návrh.

  OdpovědětVymazat
 2. Myslím, že mi Jakub připisuje klady, které nemám. [;>)
  A i kdybych měl, není to nic platné. K tomu, aby se něco změnilo je zapotřebí maličkost: jen několik milionů lidí, kteří nejsou líní použit mozek a vystoupit ze stereotypu uvažování "neangažovaného občana", který se stará jen o sebe a svou rodinu. Dnes.

  Jenže myšlení bolí. Nebo přinejmenším obtěžuje. Svět se pak obvykle stane "méně příjemným" a musíme s tím začít počítat. A tak při dalších volbách patrně opět zvolíme pana velkopodnikatele Babiše, aparátčíka Sobotku a podobné typy. Ať to řeší za nás. Ať myslí za nás. Je to přece tak pohodlné!

  Pokud ovšem mezitím nenastoupí Miroslav Sládek a podobní "táboroví řečníci", kteří se už objevují a nesmyslným radikalismem podněcují dav tak, aby nakonec byl "mlčící většinou" odsuzován. Přitom jedinci z toho davu mluví na kameru TV naprosto rozumně a neagresivně. (Moje překvapení z toho, že tu výpověď mladého člověka TV Nova opravdu odvysílala bylo obrovské!) Protože v zapalování mešit to není. Máme jich tu jen pár a brzy by "došly". A nic by to nevyřešilo.

  Ale odvaha donutit asylanty vždy dodržovat naše zákony chybí, přitom by to pro udržení klidu a odfiltrování nežádoucích úplně stačilo. Zrušit tu nesmyslnou "pozitivní diskriminaci". Vzepřít se EU i za cenu vyschnutí dotací - které stejně až příliš často nedokážeme smysluplně využít. Nebo se rozkradou.
  Proč chybí odvaha? Zákonodárci, vláda i soudci se bojí, aby nebyli "nemlčící menšinou" (je jedno, jak je nazveme) polepení nálepkami neonacista, xenofob a podobně. A málokdo se ve sdělovacích prostředcích ozve proti podsouvání nových významů slovům, která už své správné (původní) významy mají. Protože i média se bojí. O místa - stejně jako kdysi za socialismu, protektorátu, Rakouska-Uherska.

  Odvaha totiž není to, co by se v Kotlince považovalo za dobrou vlastnost. Spíše si ceníme vychytralost, jak přežít "bez ztráty kytičky". Já to jako poloviční Polák bohužel vidím dost zřetelně - a netěší mě to.

  OdpovědětVymazat
 3. Kocoure, běženců je zde pár desítek, kdyby jim zdejší moc výkonná nepřekážela v další cestě, asi by tu nezůstal žádný.
  To znamená, že nemáme komu se bránit.
  Zbývá otázka jestli je co bránit. Zástupy nevěřících spěchajících do chrámů konzumu aby tam jako obětinu zanechali peníze a místo rozhřešení si odváželi vozíky plné nákupu z něhož část skončí v popelnicích. Tu a tam zaberou na mediální propagandu a z kanapat před televizními obrazovky a v internetových diskusích projevují odhodlání vést válku proti celému islámskému světu. Až do poslední kapky krve. Samozřejmě, že kohokoli jiného než jich samých. A zbytky svobody jsou ochotni vyměnit přetékající nákupní vozíky.

  Islamisté mají můj obdiv. Jejich taktika má úžasné výsledky. Třebaže pravděpodobně nezamýšlené. S minimálními prostředky dosahují maximálního efektu. Od 11/9 přes všechny další útoky. Těmi výsledky je spuštění autoimunitního procesu, omezování svobody státní mocí. Svobodu, kterou státní moc uchvátí, už nevrátí. Nové zákony,nové úřady, posílení stávajících, vyšší rozpočtové výdaje, vyšší daně, hledání nových důvodů k existenci toho či onoho. Navíc miliony muslimů v zemích západní Evropy jsou, jak se projevuje, významnou politickou silou s rostoucím voličským potenciálem. Představa, že se integrují aby se podíleli na budování zářných zítřků multikulturně harmonické EU je nereálná, diplomaticky řečeno. Jestliže T.G.M. pravil, že státy se udržují ideály na kterých vzikly, totéž platí pro kulturu a civilizaci. Tak i pro evropskou. Ono volání "Do zbraně!" z úst politiků nepramení z opravdové snahy o záchranu civilizace, ostatně z pozice státní moci, bez všeobecně sdílené kultury tvořící základ civilizace není ani možná, je jen bojem o hlasy voličů ve snaze jedněch dostat se do pozice a a druhých uhájit pozici. S konečným důsledkem absence svobody i plných nákupních vozíků.
  Číňané jsou kulturymilovní, v nějaké podobě souboru písní a tanců bychom ve zdejší skansenu mohli přežít...

  OdpovědětVymazat
 4. Odvaha, Kocoure? Kde by se se vzala u poddaného lidu, který byl vyselektován a navíc k tomu, aby sám šlapal po hlavách těch, kteří najdou odvahu vykouknout ze sraček, případně jim i lámal vaz?
  Tohle není divoké prase, tvrdě srstnaté, se silným rypákem a mohutnými klektáky a páráky. Tohle je to holé růžové, chlívkové předurčené na panský stůl. Vyšlechtěné pro jakoukoli vrchnost. Samo dbá aby takovým bylo a zůstalo. Jako to dobytče z Restaurantu na konci vesmíru, které se samo doporučuje za krmi a pak se jde picnout.

  OdpovědětVymazat
 5. To jsou škaredé úvahy Schumachere.
  Asi jako pohled do otevřeného břicha. Holá pravda. Jádro věci.
  ¨
  Na vlastní oči jsem viděl prase, které náhle pochopilo, že řezník není kamarád a udělalo na dvorku takovou rotyku, že se na to vzpomínalo desítky let. Ano, i ono bylo nakonec zlikvidováno (ovšem hrubou přesilou) ale o jeho statečností si panstvo(!) vypráví dodnes.
  Viděl jsem, jak potkan vyskočil do výše očí a zakousl se mi do uniformy, když jsem jako dozorčí měl za úkol v noci tyto hubit pomocí hole s přibitou teniskou. Nakonec utekl. Už jsem neměl chuť ho zavraždit.
  Pokud ovčané nevyužijí možnosti volby takové věrchušky, která začne skutečně dodržovat řád a nebude jen o tom jen kecat dostane se klid do pozice onoho náhle prozřevšího prasete nebo potkana. V koutě. A bude rachot. Protože ano, my k sebelikvidaci nikoho dalšího nepotřebujeme. Zlikvidujeme se sami a ještě po sobě zhasneme.
  Protože není idea. Jen prachy a plané žvásty.
  A i ty prachy jsou jenom potištěné papírky nebo dokonce jen čísla v počítači. Taková hra¨, kterou všichni hrajeme.

  Už to není na rozčlílování, dokonce ani na hořký smích. Malilinká šance je v našeptávání. Jinak přijde pán s knírkem a pak ta rotyka. Nebo půjdeme na porážku. Hezké na tom, je jen to, že věrchuška půjde s námi.

  P.S.: Oteplovací konference v Paříži dopadla přesně tak, jak jsem čekal. Vzletné řeči a žádný, naprosto žádný výsledek. Nic není závazného, nejsou žádné sankce při neplnění a domluva bude platit, až 55% největších znečišťovatelů věc ratifikuje. Až si kapři odhlasují vypuštění rybníku. Proto takovému "výsledku" dokonce ostře protestují zelení a klimato-alarmisté. Ostatní říkají větu, kterou kdysi báječně parodoval jeden vynikající německý loutkař, který si všiml, že Češi nejčastěji používají repliku "To se dalo čekat!" Dobrý postřeh - od Germána!

  OdpovědětVymazat
 6. Restaurant na konci vesmíru - ano!
  S těma dvěma zásadně odlišnýma prasátkama to je PERFEKTNÍ.
  A já čtu už po desáté v ustrnutí článeček v sobotních (12.12.) papírových Lidovkách Islamisté ve Vídni radikalizují i školky. JEŠTĚ ŠÍLENĚJŠÍ než jsem vůbec - i já - připouštěl.
  Andělko! Znáš tato fakta?!

  OdpovědětVymazat
 7. Islamisté...
  Vzpomínám si, že komunisté měli cosi podobného. Ve školkách, školách, Pionýru, Svazarmu. V Číně takové počínání dokonce vychovalo jednu generaci, která pak na povel shora spustila tzv. Kulturní revoluci.

  Možná je problém v emancipaci. Ženy musí jít do práce "budovat kapitalismus" (tedy vyšší standard rodiny) a pak to tak dopadá.
  I když - u muslimů to neplatí. Tam je to cílené vytváření předprogramovaných robotů. Proč vlastně dotujeme školky?

  OdpovědětVymazat
 8. Kocoure, na Svazarm mi sesahej, byl jsem tamv klubu elektroakustiky zhifizován a dokonce dotáhl na elektrotechnika už nevím jakého stupně. A co modeláři, potápěči, radioamatéři...Škoda, že Svazarm nezůstal v jiné podobě.

  OdpovědětVymazat
 9. Nebyl Svazarm jako Svazarm, Obuvníku.
  Idea totiž byla (a leckde se i praktikovala) jako SVAZ pro spolupráci s ARMádou. Socialistickou. Branná výchova. Ovšem pravda, většinou se to zvrhlo v čistě zájmovou činnost.
  Při "převratu" v Ostravě nám radioamatéři zajišťovali spojení s Prahou. Jeden čas nám tu totiž přestalo jít meziměsto, telefony. Asi náhoda...
  Ale to bych si nesměl pamatovat krizový plán - byl jsem totiž krátce i u spojů. Ale vzdali to za pár hodin.
  A právě tyhle příhody mě utvrzují v tom, že všichni ovčané nejsou pouze růžová prasátka. Někteří klamou tělem, za pár hodin jim dokážou narůst štětiny i pořádné kly. [;>)

  OdpovědětVymazat
 10. Česká zbrojovka vyrábí jako vzteklá a automatická puška 858 je sehnání jen s obtížemi, takže docházím k závěru, že prasátkům rostou kly a štětiny a to docela rychle. Rakušáci zbrojí jako vzteklí, Švýcaři už nazbrojení jsou, po zuby, Žabožrouti také mají poměrně liberální zbrojní zákony, jen Němci a Britové mají v tomto ohledu holé zadky. Ti v médiích nic kloudného neřeknou, ale oni i ti Němčouři se začínají ozývat pěkně nahlas. Poláci už vyměnili vládu, Fico a Orbán dávno konají, jen ti zmetci v médiích pořád lžou jak na běžícím páse, ale zdá se, že na ně každý kašle a zařizuje se po svém, jak sám nejlíp umí.

  OdpovědětVymazat
 11. Svoboda není to, že mohu utajit, co říkám. Svoboda je, když to tajit nemusím.

  OdpovědětVymazat
 12. Kocoure,
  obdivuji Váš optimismus. Já to, že věrchuška půjde na porážku s námi vidím jako chabou útěchu či pozdní zadostiučinění.
  Stejně jako bude chabé zadostiučinění to, že až evropu ti nejpravověrnější z pravověrných kolonistů ovládnou, tak pokud do sebe neabsorbují principy které dovedly euroatlantickou civilizaci na vědeckou a technickou špičku tak budou na nejlepší cestě skončit jako hlodavci jednom staršm přírodovědném dokumentu.

  OdpovědětVymazat
 13. „Věrchuška“ a dvounozí hladoví hlodavci / kapitánu Nemovi:

  Buď se těch našich unijních nereálných „jelit“, co máme místo elit, zbavíme včas a následovně pak těm dvounohým hlodavcům nebude dopřán dostatek zdrojů a prostorů pro realisaci jejich úchylných a ničivých záměrů, nebo dojde na to, čemu říkáte chabá útěcha a pozdní zadostiučinění.

  Svoboda / ZŽ:

  Přesně tak. Nelze-li dnes garantovat svobodu po projevu, těžko pak lze hovořit o svobodě projevu jako takové že? Měli jsme jí zde, ale jenom krátkou a omezenou „chvilku“.

  OdpovědětVymazat
 14. To co je sem láká, není expanzívní náboženství šíření víry, ale plné nákupní košíky. To se jen za nimi skrývá. Jejich kultura a oni sami nejsou schopni vytvářet žádané statky. Kam přijdou, nejsou schopni přijmout a reprodukovat kulturu, která je jejich zdrojem. Naopak ji ničí. Svoji bídu si tak přinášejí s sebou a zasévají tam kam přicházejí. Když tuto kulturu zničí, zničí sami sebe, budou na tom dokonce hůř než tam odkud přišli. Protože tady a dál na sever nejde jen o to do do huby, ale jak nezmrznout. Proces by to byl pomalý a zpomalovaný zpětnými vazbami. Proti islamizaci se zvyšuje odpor. Stejně jako v jejich případě ne z důvodu víry. Nanejvýš pod jejím praporem. Ve skutečnosti jde o totéž. Bráníme své nákupní košíky. Co se týče nás tady, situace není zlá. Naopak. To co média politici sbírající body nafukují, jsou jen prdy. Není vnější příčina proč by při tom nemělo zůstat. Jestliže při tom nezůstane, nebude to z vnějších příčin, ale z vnitřních. Přičiněním našich vládních politiků, kteří jsou odpovědni avšak nechtějí se zodpovídat. Ne islámské hordy, ale naši politici jsou vinni. Ostatně po čase budou vyměněni a jestliže přijde nějaký hněv, snese se nedůvodně na jejich nástupce.

  OdpovědětVymazat
 15. Re "Buď se těch našich unijních nereálných „jelit“, co máme místo elit, zbavíme včas"
  To je zavádějící úhel pohledu. Nejde o to se někoho zbavit, ale o to mít kým ho nahradit. Bez toho je odstavování škodlivých politiků jen marnou Sysifovskou prací.

  OdpovědětVymazat
 16. Re "Co se týče nás tady, situace není zlá."
  To je povondrismus.
  Co je to "tady"?
  I kdybychom okamžitě vystoupili z EU a vybudovali obranu stejně efektivní jako má Izrael, tak sousedství s Německým emirátem by stejně byl existenciální průsšvih.

  OdpovědětVymazat
 17. Aji já podpisuju stereo!
  (U mne známé rčení - oběma rukama; to jsem kdysi dovedl...)

  OdpovědětVymazat
 18. To Z. Ž.:
  Jelita (kéž by jenom ta) vidím. Toho, koho bych měl odvahu s čistýmn svědomím volit však nikoliv.
  Poraďte, Zdeňku. Svobodní ani Úsvit to nejsou, říkám dopředu.

  OdpovědětVymazat
 19. „Co se týče nás tady, situace není zlá“ / Obuvníkovi a ZŽ:

  Ano, situace zatím není příliš zlá, to máte Obuvníku pravdu. Jenomže já podtrhuji to zatím a navíc to platí jen do momentu, než se jeden podívá třeba do Teplic. Druhý problém je, že nežijeme ve vakuu a dění v okolních zemích se nás týká, zejména pak dění v Německu a v Rakousku. Je to hned vedle, hranice je dlouhá a my jsme hned „na ráně“. K tomu jako bonus navrch je třeba konstatovat, že čas zatím pracuje spíš proti nám, než pro nás.

  „Jelitářské“ krysičky ve Francii se před Le Penovou „zachránily“ narychlo spatlanými volebními aliancemi proti ní ve 2. kole voleb. Získaly tak invazním armádám a sobě samým jakýsi dočasný odklad. V Německu už to také vře, docela slušně, v hrnci se ocitlo příliš mnoho vřelé vody najednou a žábám to bolestivě připálilo zadnice a tak se začaly hýbat a řvát. Němci mají velkou setrvačnost, trvá dlouho než se pohnou, ale když už se do pohybu dají, je těžké je zastavit. Uvidíme, co z toho pohybu vzejde, ale doufejme, že to ty německé i bruselské mamlasy nakonec pošle od válu a že to nastane dostatečně včas, aby to k ještě něčemu bylo.

  My nejsme Švýcaři, nemáme nazbrojeno, nemáme nacvičeno a navíc k tomu máme dost rozežráno, rozkradeno a zadluženo. Co chybí na armádě a policii, jde na „menšiny“ a „zahraniční pomoc“, tedy se beznadějně rozkrade. V o něco menší míře než třeba na Ukrajině, ale zase tak daleko už od ní nejsme. Pravda, mnozí z těch, co jsou zvyklí spoléhat se sami na sebe, si zbraně pořizují a učí se s nimi zacházet. No, určitě je to lepší, než sedět na zadku a nedělat vůbec nic.

  OdpovědětVymazat
 20. OBUVNÍČE: se bránit.
  Zbývá otázka jestli je co bránit. Zástupy nevěřících spěchajících do chrámů konzumu aby tam jako obětinu zanechali peníze ....... HOUBY peníze, jen na papíře natisknuté v lepším případě banknote a v horším jen smlouvy na úvěr z bank bez podložením ani ničím.
  Mažte , leštěte páskujte.
  4P

  OdpovědětVymazat
 21. Pokud někomu až tak moc vadí Úsvit, tak bude mít možnost na společné kandidátce zakroužkovat jen lidi z BPI. Ale znovu opakuji, volby nejsou všechno, měli bychom se zapojit do práce v BPI hned teď. Přiznávám, že já osobně tam sice taky nejsem, a chápu že i pro ostatní není snadné si na to vyšetřit nějaký čas, ale jak se říká "kdo, když ne my?". Prvním krokem je vůbec si připustit, že taková morální povinnost existuje.

  OdpovědětVymazat
 22. Usvit / Přímá demokracie:

  Mně v zásadě nevadí ani lidé z Úsvitu, ani Úsvit sám a nenamítám v zásadě ani nic proti přímé demokracii. Mně naopak silně vadí hajzlové, kteří na jedné straně říkají, že:

  * Přímá volba presidenta byla chybou...
  * Přímá volba presidenta je nesystémová...
  * Referenda nepotřebujeme, levně úplatná politická representace přece ví všechno nejlépe...

  A také se mi nelíbí to, co se v Úsvitu stalo. Vůbec nelze vyloučit, že to vzniklo následkem nějaké zpravodajské a mediální aktivity. Jinými slovy mi vadí ty až příliš „kalné“ vody a usilovné snažení, aby to tak zůstalo.

  OdpovědětVymazat
 23. Já proti "přímé demokracii" mám to, že mi to jaksi zapáchá většinovým systémem. Kdyby v této krizi čas nepracoval proti nám, tak bych jako prioritu stále viděl PoDeS. Ale chápu situaci, jak ji popisuje Konvička:

  "Letní měsíce proběhly ve znamení spousty neviditelné práce, která vyvrcholila smlouvou o spolupráci se stranou Úsvit – Národní koalice. Bylo kolem toho mnoho nejasností, které bych rád uvedl na pravou míru. Tou smlouvou, přátelé, jsme získali možnosti a prostředky sice malé, ale parlamentní strany – včetně možnosti navrhovat zákonné normy, včetně analytického týmu, poslaneckých kanceláří, právních služeb a podobně. V neposlední řadě jsme získali prostředky na společnou kampaň, která je dohodnutá tak, že spolu Úsvitem umístíme naše lidi na volitelná místa kandidátek."

  http://martinkonvicka.blog.idnes.cz/c/487685/zahajovaci-rec-ii-snemu-bloku-proti-islamu.html

  OdpovědětVymazat
 24. Úsvit
  - když to ještě byla "strana jednoho muže" tak to šlo. I když náš český Japonec je čestný, rázný - a naivní. Teď je to guláš, kde si sviňky štětinky pod jakýmsi praporem hodlají nahonit politické body.

  BPI
  - podobná záležitost. Konvička se nechá chytit na zneužitelný výrok na FB. A navíc co "nechceme" není program. Já potřebuji vědět "co chceme a jak toho hodláme dosáhnout".

  Piráti taky:
  Svoboda internetu a poněkud zažluklá autorská práva je málo. A jak tak koukám na Piráty v Praze, už taky pěkně čachrují se svými (snad dvěma) hlasy.

  K penězům:
  Už delší dobu jsou to jen čísla v počítačové síti. Dokonce se domnívám, že nejsou "kryty zlatem a ostatními aktivy Banky československé" jak bývalo kdysi uvedeno na bankovkách, ale ani těmi bankovkami.
  Chybí-li někde finančních prostředků, tak se připíše do systému jedna nula. "A je to"!

  Žijeme už pěkných pár desítek let v Matrixu, to si pánové uvědomte!!! Proč zrovna já vidím ty "procházející kocoury" nevím.
  Možná, že jsem to já sám. [;>))

  OdpovědětVymazat
 25. Nu tak tedy dobře; až nám lev bude cupovat brzlík, zachrání nás to, že včas zaujmeme stanovisko nezúčastněného pozorovatele.
  ---
  Mimochodem, netušil jsem, že někdo může naletět na tu průhlednou antikonvičkovskou propagandu. Až budou odsouzeni všechni politici a novináři, kteří se například o nějakých chystaných personálních změnách vyjadřují frází "budou padat hlavy", pak se můžeme začít bavit i o té "masokostní moučce". Jenže ta byla vytržena z nějakého pokecu v elektronické hospodě, zatímco ve veřejných projevech takové výrazy Konvička nepoužívá (na rozdíl od mnoha mainstreamových politiků i novinářů, kteří si příliš servítky neberou).

  OdpovědětVymazat
 26. Nevím Zdeňku,
  neznám nikoho, kdo se nechal na "masokostní moučku" chytit - kromě novinářů (asi dostali za úkol něco na něho najít) a jiných, konkurenčních politiků. Jestli se na to někdo vymlouvá, tak je to jen výmluva.

  K "aktivizaci". Nedávno jsem se přihlásil k hnutí 2080. Nechtějí po mě nic, jen mi nabízejí akce. V Praze. A to jsem jim nabídl vše, co bych pro ně mohl udělat. Asi není zájem. Takže jsem rychle ochladl.

  OdpovědětVymazat
 27. Co tedy znamenalo to "BPI - podobná záležitost. Konvička se nechá chytit na zneužitelný výrok na FB."?
  A vůbec, co znamená to "podobná záležitost"? Nejbližší antecedent v uvedeném kontextu je "sviňky štětinky pod jakýmsi praporem hodlají nahonit politické body".
  Není to poněkud předčasné dehonestovat hnutí, které je teprve ve stavu zrodu a nikdo tedy nemůže tušit, kdo bude tvořit hlavní proud jeho členů?
  Ještě bych přidal jeden často zmiňovaný citát: "Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nic nedělali.", respektive "K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama."

  OdpovědětVymazat
 28. To Zdeněk Žíkovecký:
  Nemyslím si, že bych musel vysvětlovat formulace na svém blogu - tedy "jak jsem to myslel". Byl bych daleko raději, kdybyste četl, co píši a ne to, co si myslíte, že píši. Podobně to totiž "řeší" novináři mainstreamu - chytí se jedné věty nebo dokonce její části. Zkuste si ještě jednou přečíst, co je nahoře napsáno. [;>)

  OdpovědětVymazat
 29. Já vím, co píšete. Nevím, co si myslíte, že píšete.

  OdpovědětVymazat
 30. Většinový systém / ZŽ:

  Ano, většinový systém má své nesporné slabiny, jenomže jeho alternativou může být silná ruka, například zrovna cosi, jako je bruselská komise, která vzniká čert ví jak, všelijak, ale jen velice málo demokraticky a většinově. Nezodpovídá se prakticky nikomu ani ničemu a vládne si většinou tak, jak sama chce a výsledky pak vidíme kolem sebe. Pomalu ale jistě to přestává být k žití. O něco horší pak už je jen někdo, jako byl Mao, Hitler, Stalin a další „dárkové“... Obyčejný většinový systém, dojde-li k hlasování po věcné debatě a po přípravě nezaujatých a kvalitních materiálů, vůbec nemusí mít „žalostné“ výsledky, jen je třeba, aby prostředí bylo kultivované a probíhala v něm osvěta místo neustálé manipulace a oblbování...

  Přebubřelý finanční systém:

  Krátce řečeno, dobrý sluha se stal mimořádně hnusným pánem. Mělo by se s s tím něco dělat, ale obávám se, že jednak jen málokdo má aspoň nějaké tušení co a jak by to mělo být a druhak má ten hnusný pán v rukou značný vliv, moc a neskutečně mohutný korupční potenciál. Špatně se s ním bojuje.

  Úsvit, BPI, Iniciativa 2080:

  Ta iniciativa 2080 mi zaujala. Trochu za to může Petr Robejšek, jehož úsudek a názory považuji za ty, které je dobré brát vážně. Nicméně jsou tam i jiní lidé, kteří na první pohled vypadají „slibně“. Přečtu si znění popřemýšlím, popovídám si s některými zúčastněnými a bude vidět. Je to think-tank, tedy cosi, co by mělo generovat stanoviska a myšlenky, trendy, náměty, články, začínat debaty na to či ono téma a pod. Tak trochu především „žvanírna“, na druhou stranu, žvanění o problémech a konfrontace názorů může a také často vede k impulsům, které nakonec zrodí ten správný nápad, jak s tím či oním problémem pohnout tím správným směrem.

  Co se týče BPI, Úsvitu a pod. ještě chvíli vyčkám, co z nich „vyleze“ a podobně. Rozhodně jsou mi jejich názory a snahy mnohem bližší, nežli snahy zelených, „socanů“ a dalších „eurohujerů“. Kocourova námitka, že by to chtělo mít více konstruktivního přístupu, je docela na místě. Na druhou stranu, nemaje po ruce nic lepšího, raději nechám politicky i jinak „bodovat“ tyto spíše „destruktivní“ hnutí a jedince, nežli přespříliš konstruktivní „eurohujery“ s jejich agitováním pro: „... více migrantů ...“ a „...Více Evropy...“, což je sice na první pohled „konstruktivnější“, ale ve skutečnosti je to vlastně jen agitující blábol, který je pro nás potenciálně navíc velice nebezpečný. Ta „destruktivní“ stanoviska pak vlastně dávají mnohem větší smysl, zejména z hlediska toho, abychom vůbec měli šanci na nějakou aspoň jakž takž přijatelnou budoucnost.

  OdpovědětVymazat
 31. Zdeněk Žíkovecký16. prosince 2015 9:16:00 SEČ

  Re 2080 (nezaměňovat s 2083 :-)
  Taková iniciativa nám nepomůže (s imigrační krizí - jinak z nich třeba nějaké zajímavé myšlenky vypadnout mohou, uvidíme); co je třeba dělat víme i bez nich. Potřebujeme politicku stranu, a tihle výslovně dementovali spekulace o tom, že by chtěli být politicky aktivní.

  Re "negativní program":
  "Ne imigraci" přece není "destruktivní", ale konzervativní (v doslovném slova smyslu, nikoliv jako pól politické dichotomie liberální x konzervativní). Jde jen o to zastavit změnu k horšímu. Současný stav sice zdaleka není ideální, ale jak zní lékařská zásada, "nemůžeš-li pomoci, aspoň neuškoď".
  Jakmile k tomuto monotématickému programu začneme přidávat další body, tak pro každého bude aspoň jeden z nich nepřijatelný, začne se to rozpadat a vzniklé frakce samostatně nepřelezou přes klausuli. Kdyby mělo BPI výrazně přes 10%, tak potom teprve může být bezpečné ho začít dělit. Kdybychom si po Listopadu hned řekli: "OF nebudu volit, "nechceme reálsocialismus" není program, já potřebuji vědět co chceme a jak toho hodláme dosáhnout", tak tady komunisti možná vládnou dodnes.
  Já bych také považoval za přehlednější, kdyby se přehledně separovaly různé názory na řešení krize jako samostatné strany. Ale to by se nejdřív musela zrušit ta klausule, aby se všichni dostali do parlamentu a mohli spolupracovat či nespolupracovat při každém hlasování zvlášť, podle toho, jestli se shoduje s jejich volebním programem. Ale při současném volebním systému není jiná cesta než se spojit předem a jít do voleb společně s minimálním programem. Nehledě na to, že už tak bude velký problém najít dost lidí na jednu kandidátku, natož pak na povícero.

  OdpovědětVymazat
 32. No jo, jenže kdo jsme ti MY? MY jsme všichni, nebo jen někteří, nebo jen menšina? My tadu se shodnými nebo velmi blízkými názory jsme menšina. Může se nám to nelíbit, může s tím nesouhlasit, ale to je všechno co můžeme. Většina zadele nezvedne dokud bude mít plné nákupní vozíky. Přičinlivost a úsilí o změnu jsou přímo úměrné představě si polepšit. Čím je kdo v základu nasycenější, tím je méně přičinlivý. Jak v ostatním i tady platí paretovo pravidlo 20/80. Vyvinout dvacet procent úsilí na osmdesátiprocentní zpešení je silnějším motivem než osmdesát procent úsilí na dvacetiprocentní zlepšení. Pro hladového je kus chleba se sádlem hostinou. Sytého neuspokojí sebeonačejší lahůdky. Ano, je tu menšina těch, kteří se mají špatně. Staří, nemocní, všelijak ne vlastní vinou hendikepovaní. Jenže ti nemají vliv. Vliv má většina. Sice není šťastná, je frustrovaná i z konfrontace s jí nastavovaným pozlátkem, jenže není natolik nespokojená aby se pohnula. Není motivovaná ke snaze si polepšit. Má chleba se sádlem, občas i kaviár a šneky. Má svůj bulvár, Blesk, Novu, seriály, příběhy celebrit, do kterých se sama promítá. O co víc se snažit? A do toho islám. Jenže "naším" problémem není islám ani islamisté. Naším problémem jsem my sami. Naše myšlení, náš způsob života, naše vize, naše naděje. Boj proti islamismu je vítaným odváděním pozornosti od skutečných příčin. Vždy když doma něco nefunguje, když hrozí reptání a odpor, je třeba odvést pozornost. Najít nepřítele. Nebo dokonce ho vytvořit. Naším největším nepřítelem není islám ani islamisté. Dokonce ani Brusel. Naším primárním nepřítelem je naše vlastní vláda, skrze jejíž činy přichází nebezpečí. Která mu nejen nebrání, která nás činí bezbrannými vůči nebezpečí, kterému by jinak nebylo obtížné čelit, a které by nebylo vážnou hrozbou, ale dokonce neuváženými činy ho podporuje. I tady pozoruji, jak úspěšně se daří odvracet pozornot od tohoto. Konvička, Okamura, rozličné zvířené bahno, různé mobilizace a mediální masáže. A samozřejmě volání po mimořádných prostředcích, opatřeních, zákonech pravomocích. Tak to z historie známe a vííme kam to vede. Tohoto by nebylo, kdyby vláda, či spíš ti, kteří vládnou, plnili své povinnosti.
  Jsou to oni, kteří vytvářejí nepřítele a kteří mu otevírají dveře a dokonce ho vpouštějí po červeném koberci. Jako by tím bylo předznamenáno, že poteče naše krev. Nejsou ohroženi ti, kteří se dopouštějí takových nepředložeností a hloupých výroků, prezidenta nevyjímaje. Jim nehrozí, že na ně bezprostředně dopadnou následky jejich hloupé politiky. Že se stanou obětí. Jim nehrozí, že poteče jejich krev. Žijí pod ochranným deštníkem placeným daňovými poplatníky. Jak snadno se prezitentovi mluví o tom, že i tady dojde k teroristickému útoku. I další o tom mluví. Jako by se těšili. Ano, tím se zařadíme mezi ostatní, budou toho plná média, bude důvod k tomu nás víc vzít u huby, více úřadů, pravomocí, buzerace, nákladů, zato méně svobody. Ovšem jak jinak než pro naše dobro. Prezidentovi nic nehrozí. On nejezdí hromadnou dopravou, nechodí do hospody, nechodí do hudebních klubů, ani na hamburger do McDonaldu. A když už výjimečně někam jde, ochranka všechno vyčistí. Je dvojí režim bezpečnosti. Režim pro ty, kteří vládnou a režim pro ty, kterým je vládnuto. Jejich krev teče a pokud poteče i tady, jak předvídá panovník chráněný pretoriánskou gardou, bude to naše krev.

  OdpovědětVymazat
 33. Tak se stáváme obětí šílené politiky na jedné straně sluničkářských humanrightistických multikultimagorů,kteří z důvodu vlaswtního profitu a podrbání si vlastního ega účastí na něčem "velikém", na druhé straně militaristických psychopatů. Kteří jsou závislí jedni na druhých. Jedni dokořán otevírají bránu, druzí do ní stavějí zátarasy a artilerii. A oběma jde o to aby na nás parazitovali. Aby předváděli svoji "užitečnost". Aby z nás žili. Z naší krve. Jedni nebezpečí vytvoří, druzí proti němu bojují. Tím kdo to má platit a kdo má byýt kanonenfitrem, jsme my. A my jsme tak hloupí a zmanipulovaní, že jim to nejen dovolujeme, ale že jim v tom sami pomáháme.
  Také jste si všimli, že hrozbu ruských tanků vystřídala hrozba islamismu? Ach přetěžký život je bez nepřítele....

  OdpovědětVymazat
 34. Přetěžký je život bez nepřítele...:

  Ani ne, neřekl bych. Bohužel ale, objektivně vzato, existují na světě mnohem horší věci než jsou ruské tanky, jednou z těch věcí je islamismus.

  OdpovědětVymazat
 35. Stejně se vám neuleví, chlapci, ale postěžovat si je taky jistý druh úlevy. Cítím to všechno, jako vy a stejně jako vy nevím, co s tím. Proto se nevměšuju, je to totiž na prdéček. Jitřit si staré rány a čekat na nové.

  OdpovědětVymazat
 36. "To je syn toho probodnutýho, to bude asi také pěknej lump."

  OdpovědětVymazat
 37. Draku, abychom si jednou neříkali : "Bohužel ale, objektivně vzato, existují na světě mnohem horší věci než je islamismus, jednou z těch věcí je....."

  K tomu co píšu, nevidím za tím cílené spiknutí, tak paranoidní nejsem. Je to výsledek vědomého i nevědomého spolupůsobení různých zájmů různých subjektů jako součásti volného a proměnlivého organismu, který vytvářejí, který se tak projevuje a zpětně působí kladnými a zápornými zpětnými vazbami, se zamýšlenými ale i nezamýšlenými důsledky.

  OdpovědětVymazat
 38. Ovšem nejhorší je nepřítel o kterém nic nevíme.
  Nevíme jak vypadá, kdy udeří, co má za cíl. Tiché nebezpečí ve tmě. Nejvíc nás vyděsí tichounké zašramocení, nezřetelný pohyb ve tmě, závan cizího pachu. Aneb všechny principy hororu. Znají to dobří spisovatelé (Mlha, To), i filmaři (Vetřelec I.)
  ===
  Hodně z těch tichých hrůz si vytváříme sami vyprávěním u táborových ohňů, v kruhu světla a bezpečí. A až je strašák kolektivně sestaven, zmocní se ho z pověření náčelníka šaman tlupy a bude nás s ním podle potřeby strašit a ovládat.
  ===
  Někdy, pravda, strašák selže. To když uděláme strašné zvíře z něčeho známého. To je případ Ruska. Nejvíc nenávisti (čti strachu) pozoruji u lidí, kteří osmašedesátý nezažili. Dtto Němci. Turek (muslim) už trochu upadl v zapomnění, takže se hodí lépe. A zdá se, že nám šaman našeptávač nenápadně podhazuje Číňany. Protože nezřetelný netvor jménem CO2 tak nějak selhává. Náčelnictvo sice dělá, jako že se pevně a nerozborně odhodlalo k boji, ale plebs se pod vousy jen směje. I když musí hradit odpustky, které náčelník prodává. Ale zatím má co jíst.
  ===
  Oteplení a podobné vize: Do jednoho lidského života (mého) vejdou rozličné světonázorové kotrmelce. Hrozba nové doby ledové i vyprahlé rozžhavené pustiny, záměnné role revanšistického Germána, zákeřného Strýčka Sama i hrozného Ivana Rusa z východu. Ten Turek či Syřan (kdo by to prosím vás rozlišoval) je jen nově vytvořená figurka ke strašení. Že se nám může vymknout z rukou ale začínají pozvolna někteří tušit. Všechny figurky někdy netancují tak, jak by si šaman přál. Tak vymýšlí nové. Co to bude příště?

  OdpovědětVymazat
 39. Tak to jsem si tedy opravdu oddechl, že jsou to všechno jen figurky ke strašení. Já naiva jsem si myslel, že všechny ty plynové komory, gulagy, Lidice, popravy v padesátých letech, fatvy, výbuchy, podřezávání, bičování, kamenování a zotročování byly a jsou skutečné.

  OdpovědětVymazat
 40. Byly skutečné, Zdeňku, ale BYLY!

  Když si porovnáte například celoroční množství mrtvol na silnicích s počtem obětí teroru zjistíte, že je to jen nepatrné procento. A jaký rozdíl v publicitě! O všech zvěrstvech nemáte šanci získat relevantní informace. Nebo vůbec nějaké informace. Já je mám třeba o Sudetech. Od pamětníků na obou stranách. Nebo o pomlouvačných nebo adoračních kampaních v novinách - kdy jsem byl doslova "u toho".

  Tenhle blog není zpráva o "stavu světa", je spousta bílých míst o kterých málokdo něco ví, ale o stavu současné novinařiny. O manipulacích, podvodech cenzuře, hlavně té "auto".

  Opět "neumíte číst" nebo já pro Vás prostě "neumím psát".
  Nehodlám s vámi tady předvádět slovní šerm - nebaví mě to. A tenhle blog beru jako svou zábavu.


  Nejste Vy nakonec novinář? [;>)

  OdpovědětVymazat
 41. Zdeňku,pohlédni o něco hlouběji do historie a pokračuj po cestě do dob biblických a předešlých... Ostatně jak si počínali bojovníci ve znamení kříže v Palestině a nejen tam ?
  Co se týče hrůz dvacátého století v Evropě, byly to hrůzy křesťanské civilizace. S islámem srovnávat nelze. Mohamed, na rozdíl od Hitlera by Židům dal šanci. Tak i nyní. Porovnám-li nynější islám (bez výstřelků lokálních kultur, které jsou nám předhazovány jako hrůzy celého islámu), v porovnáním s křesťanstvím středověku jeví se snesitelnějším. Po celém světě v něm žijí stamiliony lidí. Donedávna v jeho původních zemích i relativně slušně. Dokud to tam nezačalo být koloniálně a postkoloniálně nasíráno a rozesíráno. Ano, vím, Karel Martell, a Turci před Vídní. Jako by křesťanský svět podobné sám u sebe neznal. Mír, pohoda, jen kdyby nepřišli ti zpropadení machometáni... Je mi líto, ale dějiny nezačaly datem narození ani zprostředkováním pamětí rodičů a prarodičů. Tvoří jediný celek, celistvou kauzalitu, ze které nelze vytrhávat. Jenže máme přirozený sklon vytrhávat. Protože my jsme ti lepší. Protože jsme to my a naše zájmy.

  Z alternativních dějin...hrdinný boj koalice židů, křesťanů a muslimů proti aztéckým dobyvatelům. V konfrontaci s hrůzami, kterým bychom museli čelit bys ochotně přidal pár prostocviků na koberci navíc.

  OdpovědětVymazat
 42. Ano, Kocoure, kdyby tolik obětí jako je obětí dopravních nehod na silnicích měly teroristické útoky, tak je to na vyhlášení ne výjimečného stavu, ale rovnou stanného práva.... Ano, je to dáno optikou a zvykem. Některá rizika ani nevnímáme, už jsme si na ně zvykli a bereme je jako standard. Tak je to s lecčím. Trestně stíháme za předání doslova jedné cigarety marihuany, zatím co obchody jsou plné tvrdé drogy - alkoholu, jehož konzumaci i riziko a vysoké škody s tím spojené považujeme za nejen součást našeho života a kultury ale dokonce za vyspělou "haute culture" v jejímž rámci se patří k dobrému tónu se občas přiožrat. Protože přece my nejsme ti hnusní feťáci. Tak mladíkovi hrozí až několik let vězení za to, že sdílel jointa s kamarádem, kdežto když "společensky unavený" prezident málem upadne na na korunovační klenoty, bereme to jako milou opičku rozverného staříka. Odmítám být pokrytec. Protože odmítám být slepý, hluchý a mediálně zblblý, vnímám, že naši civilizaci ohrožují jiní než "huliči". Ano, není rozumné přidávat další zlo. Jenže ono není příčinou, ale příznakem úpadku a rozkladu.

  OdpovědětVymazat
 43. 2 Schumacher:

  Opět pohled vivisektora - a opět, bohužel, souhlas.
  Teď se u nás řeší zákaz kouření. Při této příležitosti mě také napadlo, že by měl po zákazu kouření následovat zákaz pití alkoholu. Protože "pivaři smrdí". Nejen v hospodě, ale i tramvaji. Třeba.

  Alkoholik sice nezpůsobuje okolí nějaký "pasivní alkoholismus", ale za volantem auta nebo i pěšky může způsobit okamžité pasivní bezživotí lidem zcela střízlivým. A ne za patnáct let jak pravil pan ministr zdraví ale za pár sekund.

  Takže ten zákaz považuji za další kolečko salámu odříznuté ze štangle svobody. Zkracuje se, není až tak daleko doba, kdy z ní zbude už jen ten špagátek.

  Protože na Zemanově "korunovační viróze" mi nevadilo ani tak ona sama, (ale měl mít on nebo aspoň jeho suita soudnost a nelézt před kamery) jako její zatloukání na jedné straně a hypertrofické zdůrazňování na straně druhé.
  Zemanova nekvalita netkví v tom, že se tenkrát namazal. (Někteří politici by vlastním nestřízlivým stavem mohli omluvit lecjaké pitomosti, které říkali ve stavu zcela střízlivém.) I když podle práva nejen neznalost, ale ani opilost neomlouvá.

  (A DO JISTÉ MÍRY ANI SNÍŽENÉ ROZUMOVÉ SCHOPNOSTI.)

  OdpovědětVymazat
 44. KOCOURE, tuhle větu je třeba vytesat do kamene!

  Takže ten zákaz považuji za další kolečko salámu odříznuté ze štangle svobody. Zkracuje se, není až tak daleko doba, kdy z ní zbude už jen ten špagátek.

  OdpovědětVymazat
 45. Zdeněk Žíkovecký17. prosince 2015 9:02:00 SEČ

  Jenže těm dopravním nehodám a jejich následkům se snažíme zabránit. Máme dopravní předpisy, omezení ryclosti, postupně se zavedly bezpečnostní pásy, airbagy, je snaha konstruovat automobily tak, aby volantová tyč nepropíchla řidiče a tak vůbec. Život přináší rizika a některá nemůžeme eliminovat úplně, ale něco jiného je riskovat zcela zbytečně. Nenulové riziko dopravní nehody není důvod proč hrát ruskou ruletu.

  OdpovědětVymazat
 46. Kouření v hospodách a jinde:

  Je třeba míti na paměti, že osobní svoboda jednoho končí přesně tam, kde začíná osobní svoboda někoho druhého. Jestliže popíjím, nikomu tím ani nesmrdím bezprostředně pod nos, ani tím neničím zdraví někoho jiného. U toho kouření už je to hodně diskutabilní, zejména když třeba některá dvounohá hovada odmítají přestat kouřit i ve výtahu, kde to je zakázané a je to zakázané ne ze zvůle zákonodárce či vlastníka budovy, ale z mnoha objektivních a racionálních důvodů. V tom výtahu už totiž jde o život v ten okamžik, kdy tam to hovado kouří, protože když něco v té kabině chytne, je to velice rychlý „proces“, zpopelnění nastane v okamžiku. Objektivně vzato, tak kouřících, nevychovaných, bezohledných a arogantních hovad, je mezi námi spousta. Tam, kde chybí slušnost, výchova a dobrá vůle, tam prostě musí nastoupit zákonodárce a vynucování zákonů, bohužel. Plkání o svobodě není v mnoha případech vůbec na místě, mnohdy se to tak akorát rovná přímému skoku na lep ziskuchtivých hajzlíků z tabákové lobby. Z uhulených náctiletých blbečků a to i hodně pod 15 let, jejichž počty spíš rostou, nežli naopak, mám docela husí kůži a považuji to za velice problematickou záležitost, se kterou by se mělo něco rasantního podniknout. Příliš velká míra svobody v reklamě tabákových výrobků vykonala své a toto jsou následky.

  Ke kouření v hospodách bych podotkl jen to, že při možnostech dnešní vzduchotechniky to v podstatě není až takový problém, aby se v hospodě kouřit dalo a zároveň nebylo hnusné tam pobývat a to dokonce ani pro nekuřáky. Stačí jen a pouze nainstalovat tu správnou vzduchotechniku a používat ji. Při oddělených prostorách pro kuřáky a nekuřáky v tom nevidím už vůbec žádný problém. Stačí jenom a pouze nastavit dostatečně náročné a kvalitní hygienické normy na povinnou instalaci a používání odpovídající vzduchotechniky. To dá rozum, že do prostor, kde se kouří, bude ta vzduchotechnika dražší, logicky, protože toho musí zvládnout víc, než ta v prostorách, kde se nekouří. Chorobných držgrešlí, které na jedné straně budou chtít mít hospodu, kde by se dalo kouřit a na té druhé nedat do vzduchotechniky a jejího provozu ani vindru, je kolem nás spousta. Takoví ať toho podnikání raději zanechají, patlaly, držgrešle a pitomce je třeba dokopat buď ke zlepšení, nebo k odchodu ze scény.

  Chlast a drogy za volantem:

  Němci před sjednocením měli na západě 0,8 a na východě 0,3 promile tolerovaného alkoholu. Po sjednocení zůstalo 0,5. Většina evropských zemí trochu alkoholu toleruje zákonem. U nás máme nulu, což já osobně považuji za pitomost, ale dodržuji to, když popíjím, tak neřídím a naopak, potíže mi to nečiní. Co mi ale fascinuje jsou případy, kdy soud připustí, aby zfetované hovado, kterému je vysloven několikrát zákaz řízení, zůstalo na svobodě a páchalo totéž. Podle mě, by soudce, co to připustí a to hovado spolu s ním měli z fleku zavřít za obecné ohrožení. soudce, který nekoná by měl mít zatracené potíže, aby ho to nutilo konat.

  Hulení marušky nebo chlast?:

  Podle mě neprospívá zdraví ani jedno. Ta maruška ničí plíce i cévní systém podobně, jako tabák a na rozdíl od tabáku se z toho navíc docela slušně blbne. Z chlastu se dá slušně zblbnout také, když se to přehání. Ten chlast ale aspoň tak příšerně nedevastuje cévy a plíce, i když ve větším množství je to docela slušná zátěž zejména pro ledviny a játra. K závislostem vede podle mě jedno i druhé a je otázkou, co víc a co hůř. Statistiky neznám, ale nemyslím si, že by „huličství“ bylo méně nebezpečné, nežli ožralství.

  OdpovědětVymazat
 47. Teoreticky je samozřejmě Hitlerův rasismus řádově horší než náboženské, politické a nacionalistické totality. Ty dávají teoreticky možnost zachránit se tím, že přestoupíme (nebo to aspoň předstíráme) na jejich stranu, zatímco v rasizmu jedinec s určitým fenotypem tuto šanci nemá. Hitler likvidoval i ty žŽidy, kteří nebyli z náboženského hlediska židy ale křesťany, a nebyli ani z národnostního hlediska (tedy jazyka) Židy ale Němci.
  V praxi je ovšem tento zásadní teoretický rozdíl do značné míry setřen tím, že v důsledku vnitřních sporů (jednak o detailech ideologického směřování a druhak individuálních třenic o koryta) křesťané zabíjeli i křesťany, komunisté i komunisty, muslimové muslimy.
  Ale jaksi nevidím přímý vliv porovnávání různých totalit na řešení současné situace. Jistě, když jsme byli bezprostředně ohroženi Hitlerem, tak nakonec nezbylo nic jiného než se dočasně spojit se Stalinem jako v té chvíli menším zlem. A jesli na nás někdy zaútočí ti Aztékové, pak bude rozumné zvážit i možnost spojenectví třeba s Usámou bin Ládinem. Ale zatím žádné Aztéky nevidím, takže se můžeme plně soustředit na obranu proti islámu.

  OdpovědětVymazat
 48. Re: "Byly skutečné, ale BYLY!"
  To jako že dnes už nejsou? (Samozřejmě, že mi nemusíte nic vysvětlovat, ale třeba se nade mnou slituje někdo ze štamgastů, který lépe chápe jemnosti jazyka, a vysvětlí mi, co to tedy má ve skutečnosti všechno znamenat.)

  Re: "Opět "neumíte číst" nebo já pro Vás prostě "neumím psát"."
  Na vysvětlení toho, co se děje na téhle planetě, si dokážu představit následující hypotézy:
  1) Většina lidí jsou padouši.
  2) Většina lidí jsou hlupáci.
  3) Většina lidí jsou lenoši.
  4) Padouchů, hlupáků a lenochů je jen menšina, ale ti ostatní se nedokážou spolu dohodnout a pochopit, co a proč ten druhý říká.

  Můj dojem jest, že se spíš jedná o tu čtvrtou možnost. Na první pohled to může působit optimisticky, protože nevidím teoretické překážky, které by bránily tento problém vyřešit. V praxi ovšem z nějakých pro mne záhadných důvodů toto Babylonské změtení jazyků přetrvává, i když formálně hovoříme týmž jazykem.

  Re: "Nejste Vy nakonec novinář? [;>)"
  Na hrubý pytel hrubá záplata: nejste vy nakonec politik? :-)
  (Ono by mohlo vypadat paradoxně, že zde používám slovo "politik" jako nadávku, když na druhou stranu tvrdím, že nutně potřebujeme skutečné poliky; ale s těmi novináři je to stejné - skuteční novináři by se nám hodili také.)

  OdpovědětVymazat
 49. Drakovi:
  K hulení mám dvě připomínky. Ještě když jsem hulil, nikdy mě nenapadlo si zapálit ve výtahu. A na zastávce MHD jsem si s cigárem poodešel po větru. V autě, když jsem kdysi bral i stopaře (až si opět koupím auto už brát stopaře nebudu, zdá se mi tom dost nebezpečné) jsem se dotázal, zda jim nevadí moje cigareta. Je to o obyčejné slušnosti, ne o zákonu. A selském rozumu - když se budu za plného provozu proplétat městem, rozhodně si nezapálím, protože potřebuji ruce (i mozek) na řízení. Za čtyřicet roků jsem měl jen dvě malé havárie - jednou jsem dostal smyk a skončil v příkopu a podruhé jsem se nepodíval dobře do zpětného zrcátka při vyjíždění z řady parkujících a srazil se s kolemjedoucím člověkem v rychlosti cca 4 km/hod.

  Nemám relevantní statistiky, ale kuřáků ubývá. Kouří většinou vágusové, mladí Cikáni a takové ty podivné smíšené partičky. Zdá se, že si pod sebou podřezávají větev ti správní.

  Do hospody ale přece nikdo nikoho nenutí chodit, Draku. Dokonce ve vlaku, když ještě existovala "kuřácká kupé" si tam dost lidí přicházelo jen zakouřit a pak si šli sednout zase do "nekuřáků". (Já taky.) Tam kde se kouří, tam to smrdí.
  Zákaz kouření je podobný diskriminační případ, jako zákaz vstupu do nóbl kavárny s dětmi, třeba do deseti let. Protože je maminky nehlídají, tak děcka dělají binec a... ...a klientela, která si šla do kavárny popovídat, vyřešit nějaké pracovní problémy nebo si jen pochutnat si na dobré kávě odchází ke konkurenci. Jenže tohle je kupodivu považováno za diskriminaci.
  Pokud hospodský zjistí, že mu kuřáci snižují návštěvnost (a hospoda je tak malá, že nějaká technická opatření nelze ufinancovat) tak tam zakáže kouřit sám. Tady na severu je většina restaurací, i "asijských", nekuřácká. Bez potřeby nějakého zákona.
  V jednom našem divadle jsou tři kuřárny, ta, která nemá vzduchotechniku se na dobu představení zavírá. Diváci - ti prostě mají smůlu. V divácké části kuřárnu zrušili. Návštěvnost nějak dramaticky nepoklesla a pokud ano, kvůli chybějící kuřárně to není.

  Huliči "matroše" a chlastometři - souhlas. Odebíral bych řidičáky daleko častěji a řízení bez papírů tvrdě trestal. Na silnicích by bylo bezpečněji. Ale naši "zákonní dárci" to vidí jinak.
  A mám ještě jeden návrh - pravidelné psychotechnické testy i u amatérů. Nezdrženlivých "kaličů" je dneska spousta a ne vždy to naperou jen do stromu. Pozoruji dnešní provoz ze své motoběžky a často jsem rád, že jsem úzký a pomalý a dokážu se schovat i na krajnici - v jednom případě i v příkopě. V autě se asi budu bát víc.

  Kdysi jsme dělali (sami na sobě) testy reakčních dob. Půl promile (vypočítaná, ne změřená hodnota) prodlužuje reakci až o polovinu. Největší rozdíl byl u lidí s velmi krátkými reakcemi. Ale vzhledem k nepřesnosti přístrojů by tam nějaká tolerance být mohla.

  OdpovědětVymazat
 50. Huliči cigaret, i ti inteligentní, jsou v podstatě na stejné úrovní s kouřícími blbci. Nemají rozeznávací smysl. Kdysi jsem kouřila i já. Statečně, jak ten největší debil. Jednou ráno - zrovna to ted prvního bylo 25 let - jsem si řekla, že normální je nekouřit. Byl to tenkrát hodně propagovaný slogan. A DOKÁZALA JSEM TO. Chce to mít jen silný vůl!

  Vidíte, a to jsem tenkrát vůbec netušila, že už se ke mně tiše připlížila rozedma plic. Až tak po deseti letech nekouření to ta děvka rozbalila a je vymalováno. Neptejte se, jak ta mrcha funguje. Není to vůbec nic hezkého. Ale zato vím, na co s největší pravděpodobností zajdu. A přibližně asi tak kdy a za jakých okolností. Je to fakt úžasný pocit! :-(

  OdpovědětVymazat
 51. Pro Z. Ž.:

  Jsem rád, že se na svém blogu nemusím obhajovat..[;>)

  Ale přesto upřesním:
  "BYLY" znamená, že už nejsou. Není třeba minulost nějak popírat, stačí, když ji nedáváme prioritní postavení. Co bylo, bylo. Jít zpátky až ke Keltům a Bójům je přece pitomost. Někteří lidé jsou zaseknutí ve II. světové, někteří zase v okupaci z roku 1968, jiní zase jinde. Jsou lidé, kteří nedají dopustit na Izrael, ať by provedl cokoliv a jiní, kteří mu neodpustí vůbec nic, ať je to sebe přirozenější. Dtto křesťané, muslimové, komunisté, amerikanofilové, rusofilové... Oteplovači, islamofobové... Je asi v lidské přirozenosti se někam zařadit, vykopat příkopy a pevně trvat na svém přesvědčení ať je realita jakkoliv odlišná.


  Posouzení "lidstva":

  Nevím, jak je to ve světě, můžu posuzovat jen Kotlinku a bezprostřední okolí. Tedy podle mě:
  Bod 1/ neplatí
  body 2/ 3/ platí částečně

  Zmatení jazyka je jedním z mých témat. Tohle je třeba nějak lépe hlídat. Dát si pozor na bezduché lepení nálepek - a ještě falešných.

  K žertování: Ne, nejsem politik. Politik je vlastně herec. Loutka v rukou své narcisistické podstaty nebo častěji v rukou jiných.
  Znám jen několik dobrých herců - ti jsou přesvědčiví při interpretaci jakýchkoliv textů.
  A je jen strašně málo herců, kteří jsou ochotni vzdát se výdělku proto, že nesouhlasí s tím, CO mají interpretovat.

  S politiky je to lauter stejné.

  Nicméně jak jsem už několikrát psal - byl jsem u několika "kauz" a měl jsem informace ne z první ruky, ale přímé, očividné a "ušislyšné" a vím, co se o tom pak psalo v novinách, mluvilo v rádiu a ukazovalo v TV. Proto novináře nemusím. Možná jsou mezi nimi i poctivci - ale já takové osobně neznám.

  A teď mě omluvte, jdu péct linecké a ořechové rohlíčky. Ty je musí do Vánoc a Silvestra uležet!

  OdpovědětVymazat
 52. Plynové komory a gulagy už sice tady nejsou, ale ty fatvy, výbuchy, podřezávání, ubičování, ukamenování a zotročování jsou na dohled, postupují a vzhledem k našemu členství v EU jsou vlastně už i "u nás".
  V které době jsme zaseknuti my xenofóbové? Letošního 7. ledna? Ano to je minulost, v tomhle čtvrtletí se už nic takového nestalo - vlastně zpět, stalo. Takže jsme asi zaseknuti 13. listopadu. Ale teď už máme prosinec, takže je to také minulost. A až se to stanu znovu, tak to bude vzápětí také minulost. Tedy jen strašák v rukou populistů, kteří tím chtějí odvrátit pozornost od mnohem závažnějšího problému: že je třeba odstranit cedulky "Je zakázáno dotýkati se drátů na zem spadlých!", které představují vážný zásah do lidských práv a jsou "další kolečko salámu odříznuté ze štangle svobody".

  OdpovědětVymazat
 53. Tohle mi přijde jako docela realistický popis situace:
  http://jurnecka.blog.idnes.cz/c/488101/rozdeleni-rozdrobeni-pronarodni-a-protiimigracni-sceny.html

  OdpovědětVymazat
 54. Těsto je v lednici, tak jen pár slov:

  Pochybuji Z.Ž.,
  že by se tady v Útulně našel někdo, kdo by bagatelizoval "imigrantský problém". Jenže soustředit se jen na "boj proti islamismu" je přesně to, co EU věrchuška ve skutečnosti potřebuje. Najednou je nedůležitá obchodní smlouva s USA (TIPP), možnost nasazení "Pohraničních sil EU" bez svolení státu, na němž se má zásah konat, omezení svobody slova na internetu (ochrana před teroristy, že áno) atd. Navíc takoví jednostranní bojovníci jsou snadno "onálepkovatelní".

  Když navíc mediálně postrčíme dopředu "sluníčkáře" a "pražskou kavárnu", bude se to mlít mezi sebou a EU věrchuška nebude mít tak svázané ruce. Proč myslíte, že se konala ta zbytečná celosvětová sešlost v Paříži ohledně oteplování? Klamný cíl, nic jiného. Pochybuji, že by politici velkých a mocných států neměli k dispozici skutečná fakta! Ale máme tu prima strašáka - "Kdo si nedá pozor, na toho skočí CO2 a usmaží ho!" (Tentokrát moc nezabral, už je dost profláknutý.)

  Takže bych si raději nedělal srandu ze salámové metody. To, že na ni nalítnou i lidé typu Sobotka mi jenom říká, že "loutka jménem Sobotka" by bez špagátků asi vůbec nefungovala. Takže se opravdu nehodlám zaseknout nad "běženci" a "islámským nebezpečím". Nebezpečí je tady, doma. Nebo šířeji - v Evropě. S islámem bychom si dovedli poradit definitivně za půl roku - jen chtít. Zapomenout na půl roku na "lidská práva", "multikulti" atd. Síla na to je.

  Jenže co pak? Vrátit se k strašidelné pohádce o zlému Ivanovi a peskovat ho za Krym a Donbas? Nebo nověji za Sýrii? Čím budeme strašit prosťáčky, aby nám náhodou nekoukali pod prsty?

  Ba ne, islámští teroristé jsou pro věrchušku darem z nebes.

  OdpovědětVymazat
 55. Zákon je jenom zákon - jedna vláda schválí, druhá v příštím volebním období může zrušit. Ale milion (zatím) migrantů je milion lidských bytostí. Sebevětší majetková škoda je zanedbatelná proti průšvihu, jakým je vytvoření dalších ohnisek konfliktu, ve kterém nejde jenom o prachy a koryta, ale o lidské životy. Preventivně tomu zabránit vidím tedy jako tu úplně hlavní prioritu.

  OdpovědětVymazat
 56. Tak to už raději začněte prosazovat stavění hraničního plotu mezi Českem a Německem a Rakouskem. Tedy "Malý Schengen".
  Jen odtamtud (po saturaci Německa uprchlíky a migranty) se totiž může objevit něco "nezvladatelného".
  A za druhé: Když na to "zpětné krknutí" Německa přistoupí naše "zásadová vláda..."
  Hodně úspěchů a dobrý večer přeji!

  OdpovědětVymazat
 57. Tohle je asi opravdu nad moje chápání, takže zkusím jiné téma.
  (Tenhle článek má v názvu "(Otázky bez odpovědí.)"; doufám tedy, že i moje otázky budou chápány jen jako otázky a ne jako vlezlé dožadování se odpovědí. Pokud nikoho nezaujmou, tak prostě také zůstanou bez odpovědí; to je snad normální stav věcí.)

  Re: "Dát si pozor na bezduché lepení nálepek - a ještě falešných."
  Pokud neni ta nálepka falešná, tak je to vůbec ještě nálepka v tomto smyslu, to jest něco nevhodného? Chceme-li pochopit okolní svět, tak začínáme definováním názvů jednotlivých jevů a jejich systematickým tříděním. Bez toho je jakákoli komunikace jen seskupením inkoherentních monologů.

  OdpovědětVymazat
 58. Když vzpomenu jak starej Služpivo stříhal dráty a jak jsem říkal, že aby nám jednou nechyběly.A je to tady...

  Čím budeme strašit prosťáčky? Nějaké věčné zatracení se vždycky najde....

  Germánie ať se snaží jak chce, přeleje je sem stejně úspěšně jako vodu do sejta na rozhledně.

  OdpovědětVymazat
 59. - hnědá špína (http://www.zmatena-kudrlina.cz/cesko-hnedne/)
  - puklina v české společnosti - polarizace spolwečnosti
  - xenofob
  - sionista
  - antisemita
  - islámofašista
  - neonácek
  - kremrole
  - putinovec
  - zaprděný čecháček
  - Ruský šváb (tak popsal filosof Putna plakáty s Robejškem před přednáškou na UK)
  atd., atd.

  Tahle slova "opravdu usnadňují" komunikaci mezi lidmi. Zabrání "babylonizaci" společnosti.

  OdpovědětVymazat
 60. Zdeněk Žíkovecký18. prosince 2015 8:46:00 SEČ

  Některé z těchto slov bych označil prostě jako nadávky. Pod falešnou nálepkou bych si představil například označit za rasistu někoho, kdo jím není. Nicméně skuteční rasisté existují, takže toto slovo ve správném kontextu svůj význam má. Problém je v tom, že pro některé kategorie nemáme neutrální výraz, takže o nich nelze věcně hovořit. Pokud někdo nevymyslí nějaké neutrální názvy pro xenofoba a sluníčkáře, tak bychom to měli brát prostě jen jako technický termín. Někteří sluníčkáři už to jako sebeindentifikaci přijali a i toho xenofoba považuji za přijatelného: ano, máme strach. Oprávněný. Etymologicky a doslovně vzato v těchto slovech není nic tak urážlivého jako je v nadávkách "špína" nebo "zaprděný".
  Viděl bych velký rozdíl mezi čistou nadávkou a pomluvou. Takové nadávky jako blbec, imbecil, debil nebo idiot (a tedy i -fob v psychiatrickém smyslu) mi příliš nevadí, protože jak praví klasik, "považujeme-li někoho za blbce, s největší pravděpodobností považuje za blbce on nás".

  OdpovědětVymazat

"Pravidla moštárny" jsou stejná jako v Hospůdce. Spammeři a trollové budou bez milosti likvidováni. Hlasatelé jiných (i opačných) názorů než má Kocour však nikoliv.

Jak se podepsat? >> Komentovat jako >> Název/Adresa URL >>Název a vepsat svůj nick nebo jméno. Pak >> Pokračovat a nakonec >> Publikovat. (Počkat, až to Drak nebo Kocour propustí na obrazovku.)