sobota 9. dubna 2016

Eskalace nenávisti


   Určitě si my starší vzpomeneme, jak jsme (valnou většinou) upřímně nenáviděli komunismus (komunisty nevyjímaje) a Sovětský svaz. Pokud totiž na někoho naléháte, že má, musí něco milovat, dosáhnete přesného opaku. Každá akce budí reakci jenže opačného směru. Vybavuje se mi groteska z doby němého filmu, kde si LAUREL & HARDY vzájemně ničí majetek. Nakonec jsou z obou chudáci. Tak tomu se říká stupňování, eskalace. Častá předehra k válce a téměř výlučná předehra soudních sporů mezi sousedy. Nebo tzv. "domácí zabíjačky" čili vraždy v rámci rodiny. Od nekritické lásky do nenávisti až za hrob kupodivu není moc dlouhá cesta. Eskalace právě za účinné pomoci sdělovacích prostředků probíhá mezi vládci a lidem. Dá se to vůbec zastavit, když do racionální úvahy proniká stále více emocí?

středa 6. dubna 2016

Selfíčka

Selfie: Lucie Tykalová, učitelka


   Selfie, focení sebe sama ať už pomocí vlastní ruky nebo speciální tyče. Někdo si tak považuje svého obličeje nebo celého těla, často téměř neoděného, že se nejen vyfotí, ale pak i zveřejní své foto na "sociální" síti. Pominu fakt, že se v mobilech, kterými se tento způsob sebeukájení provádí používá "krátkého skla", takže každý fotograf - portrétista se otřese hnusem - všechny obličeje pak vypadají jako tuleni s výrazným čumáčkem a malou hlavou.neděle 3. dubna 2016

Nekamenujte proroky!

KAREL ČAPEK
   Futurologie je stejně jako meteorologie věda nevděčná. Pokud se prorok dožije svého proroctví, bývá často překvapený, jak moc se netrefil. Nebo naopak trefil. V  obou případech mu to ostatní vyčítají.
Karel Čapek, na rozdíl od těch dnešních skutečný humanista, se trefoval do "fututra" velmi přesně. Jistě, že ne technicky, ale po lidské stránce. Lidskou povahu znal až moc dobře.

RUR o nových umělých lidech, robotech, kteří se nakonec stávají lidskými. 

Podobnou situaci řeší i film AI.  Romantičtěji, tak nějak "americky".

Nebo Krakatit - to je přece o atomové bombě. Včetně výčitek svědomí jeho tvůrce. Robert Oppenheimer. "Nyní se stávám Smrtí, ničitelem světů."

Bílá nemoc se ještě zcela nenaplnila - ale i na ni myslím dojde. Nějak jinak, ale dojde.

A Válka s mloky. To mě stále napadá, když si čtu o současné uprchlické vlně. Invazi "jiných". Čapek se bál útoku jiného druhu, ne lidí. A nastává útok lidí jiného druhu. Jiné kultury. Ale nenastal samočinně, ale vinou lidí. Nás samých.pátek 1. dubna 2016

Spasitelé


   Poslední dobou se stále "nálepkuje" a v diskuzi na tomhle blogu jsme narazili na různé skupiny lidí, kteří tvrdí, že právě oni a jen oni mohou spasit svět. Neboli se sami prohlašují za spasitele. 

Takových už bylo... 


   Z poslední doby:  komunisté, sociální demokraté, nacionální socialisté, fašisté, křesťané takoví nebo onací, muslimové různých směrů, demokraté s různými přívlastky, židé atd. Všichni podle úsloví, že každá liška chválí svůj ocas. 

   Jenže to není až tak jednoduché. Leckdo může být třeba žid - ale současně i Rus a komunista. (L. D.  Landau např. nebo žid a Němec (A. Einsten) atd. Možných kombinací je obrovské, téměř nekonečné množství. Slavného člověka si totiž každý rád započítá do výsledku svého manipulativního výčtu. 

   A na tomto principu se smaží vytvořit zdání, že jedna víra je lepší než ostatní. Že její vyznavači jsou nějakým způsobem vyvolení. Že kdyby nebylo holokaustu, mohlo být lidstvo dál ve vědě. Že by nastal zlatý věk lidstva. Což sice není nemožné, ale nepravděpodobné. Kvalita člověka - vědce netkví v tom, jaké vyznává náboženství. Ale ani v tom, jaké je národnosti nebo jakou má barvu kůže. 

   Neboli - článek, přesto že v žádném případě nepochybuji o pravdivosti údajů v něm uvedených je manipulací a "skuhráním" na osud. Stejný článek s jinými, stejně pravdivými statistikami by mohli napsat Rusové, Poláci a další. Protože i ti ztratili ve válkách hodně vzdělaných lidí. Lidí, kteří možná mohli posunout lidské vědění daleko dopředu ale dříve než to mohli udělat tak zemřeli. A to je právě ta argumentace ublížených "co by, kdyby".

   Nakonec - přečtěte si ten osm let starý článek. Uvádím ho celý i s tím, že asi málokdo bude mít dost trpělivosti vysledovat všechna ta jména.  Náš problém netkví v tom, že bylo vyvražděno tolik schopných lidí - ale v tom, že současná "demokratická" vláda světových velmocí není schopna se agresi islámu postavit jako chlap. A možná je v mocenských strukturách (a to i finančních) i nezanedbatelný počet politiků židovského vyznání nebo aspoň původu. Opravdu nehodlám dělat na toto téma nějaký výzkum, jen abych vytvořil nějakou teorii o židozednářské lóži, která škodí dnešnímu světu. 

   Moje osobní zkušenosti s židy jsou ale veskrze dobré. Dobře se mi s nimi spolupracovalo a žádný z nich mě nikdy nepodrazil. Současně s tím jsem si všiml, že nejen "Slovan všude bratra má". A že židé si vzájemně vycházejí vstříc lépe než když nejsou spojení svou vírou. Což ovšem platí třeba i pro muslimy, křesťany nebo Poláky.  Nebo gaye. Nebo černochy. Čili - i když by to do objektivního hodnocení okolních lidiček zasahovat nemělo, tak jeden z parametrů, podle kterého lidi posuzujeme to rozhodně je.