středa 23. ledna 2013

Běžte už k čertu s těmi vašimi rody!

No a co? 


...říká Vévoda v klasickém Shakespearově dramatu Romeo a Julie. To je nejmoudřejší věta, která v celé té slavné hysterické historii zazní. A všecka ta nesmiřitelnost mezi "rody" a národy, stranami a partami, kterou dokáže přerušit až něčí strašná smrt - ta je tady pořád. Katastrofa dokáže animozity  přerušit. Ne však zrušit.


Pokud chvíli postojíte před opičí klecí v ZOO a naučíte se rozeznávat jednotlivé členy tlupy, za pár desítek minut zjistíte i to, jak to "v kleci" chodí. Kdo s kým "peče", kdo koho má či nemá rád, kdo je "pán" a kdo "kmán". Když si (v duchu) vylezete z té velké neviditelné klece, kde žijeme my všichni, začnete své okolí pozorovat stejným způsobem, jako ty opičky. I když jste stejná opička jako ty uvnitř.

Když prožijete prakticky celý život mezi herci a zpěváky, záhy zjistíte, že každý člověk si na něco hraje. A vůbec nemusí být z herecké branže. Moudré hlavy tvrdí, že každá osoba je taková, jaká si myslí, že je, taková, jak ji soudí její okolí, taková, jaká si myslí, že o ní soudí okolí a konečně taková, jaká je ve skutečnosti. Poslední způsob posuzování se ale poznává až při zátěži, nejlépe v mezních, krizových situacích. V těch bychom si měli vybírat své skutečné celoživotní kamarády a životní partnery. Komu se to podaří, má vyhráno. Dobrý kamarád je lepší, než milión v bance. O dobré ženě to platí desetinásobně. Ale abych se dostal k věci. 
Lidé se, když je to nutné obvykle dohodnou. Říkáme tomu kompromis a ti, kteří mají na začátku vyjednávání o kompromisu větší sílu obvykle si vyhádají lepší podmínky
Důležitost, význam "smluvních stran" se ale časem může změnit a nastane čas dohodnout jiné "smluvní podmínky. A nastává problém¨. Ti, jejich vyjednávací postavení se zhoršuje se stále odvolávají na minulost a neměnnost dohod. Naopak ti, jejichž hvězda jde vzhůru žádají o vytváření jakýchsi "tlustých čar" a nových počátků k vyjednávání. 

Aby k novému vyjednávání mohlo dojít je potřeba vytvořit ve společnosti napětí. O to se stará zvláštní sorta lidí, které nazývám "rozdmychávači"*. Tahle sorta se liší od tzv. spin-doktorů hlavně tím, že tu svou nebohulibou činnost často vykonávají bez nároku na odměnu, jenom proto, že se tím baví. Témat, které jsou latentně přítomna ve společnosti je docela dost. Šlechta versus prostý lid, věřící jedné víry versus jinověrci, věřící proti bezvěrcům, komunisti versus demokrati, demokrati versus liberálové, židé versus gojim, Sudeťáci versus česká populace v Sudetech), Slezané versus Poláci, Maďaři versus Slováci,  nacisté versus komunisté (to je hodně chucpe souboj - ony ty dvě ideologie totiž v mnohých bodech splývají), kultura evropská versus mu kultura muslimská... 

Kdybych se zamyslel, dokázal bych těch třecích ploch najít několikanásobek. Většina z těchto sporů už byla rozhodnuta válkami nebo hospodářským vývojem, některé problematické vztahy nemá smysl řešit vůbec. Nemají totiž žádné řešení. Obecně, s širokým souhlasem bylo ukázáno na viníka, konstatovalo se, že vina byla, ale už je "neodčinitelná". Z původních soupeřů už není nikdo nebo téměř nikdo na světě, jejich děti, vnuci a pravnuci už o historických křivdách spíše neuvažují, protože - co s tím. 
Mého dědečka zabil tvůj dědeček. No a?  Mám ti kvůli tomu dát aspoň přes hubu? A co to změní? Děda snad obživne? Nebo bych měl po tobě žádat nějaké odškodné? Takže říkáš, že můj zabitý děda naopak tvému dědovi dlužil prachy? A kolik? Kolik je to na dnešní peníze? 
Tihle potomci naštěstí valnou většinou chápou ten prostý fakt, že co se stalo už se odestát nemůže, že nejen svět, ale i život sám spravedlivý není (hlavně ke mně nebyl, že?) a že nakonec skončíme všichni buď na hřbitově nebo v krematoriu. Někteří nešťastníci třeba v žumpě nebo na dně přehrady. [;>(  

Ale těch je statisticky nevýznamná menšina. A najednou si uvědomíte i to, že "rubáš nemá kapsy" a že s koncem vaší existence na zemi se to, co jste někdy dost krvepotně nashromáždili dostane "out of control" a žádná sebelépe sepsaná závěť nezabrání v delším časovém horizontu třeba tomu, aby se (kdysi vaše) prostředky nepoužily na věci, se kterými jste za svého života zuřivě nesouhlasili. Je jedno, kdo byl váš dědeček. Jestli nacista, velitel gulagu, Srb nebo Chorvát. Je prostě výhodnější pro obě strany dávného sporu, aby kooperovali, obchodovali, učili se jeden od druhého,ženili a vdávali se mezi sebou, pokud příroda zavelí a partneři si vzájemně voní. (Nejnovější feromonová teorie. Má ale chybičku: Co když vztah vznikne na dálku, Třeba na Skype? Nebo na netu?)   Ale jsem si jistý, že se objeví nové, lepší teorie, které vysvětlí, proč si gojim oblíbí židovskou holku nebo černoch Asiatku. A zamilují se do sebe k smrti. Čímž začne novodobá hra na Romea a Julii.  Naštěstí ne vždy to skončí dvojitou sebevraždou v hrobce.

Máme tu ustálený stav, o dávných křivdách se sice ví, ale nic se z nich nevyvozuje. Pro rozfoukávače stav výchozí. Začnou se hrabat v archivech, vytahovat pikantní podrobnosti o tom, kdy kdo komu  a jak ublížil. A začnou se takové věci uveřejňovat. V novinách, na netu, v TV. A volat po satisfakci. 
Zadostiučuinění.  To je strašné slovo, které už dávno ztratilo svůj význam (ostatně jako mnoho jiných slov).
Učiniti něčemu za dost. Tedy: když kdysi kdosi cosi komusi ukradl, byl donucen to vrátit a byla mu useknuta pravá ruka, aby už to nikdy neprovedl. Pravou rukou. Časem se tresty staly méně drakonickými a v dnešní obě jsou často směšné. Kdybych to převedl do dnešní novořeči, jsou tresty často zcela nemotivujicí. 

Ale k věci. Takové "pomluvy" - je jedno, nakolik jsou vyšťárané informace relevantní nebo pravdivém - ony se přece dotýkají naší skupinové (národní, náboženské, genderové atd.) cti - způsobí, že i my se začínáme hrabat v archivech, hledat pamětníky a vůbec všelijaké "zastánce naší věci" abychom prokázali, že to bylo přesně naopak. A z obou stran eskalujeme a eskalujeme. (Pokud jsme vlastenci, můžeme i stupňovat. [;>) Začínáme volat po řádném zadostiučinění. Začneme přepisovat názvy dědin, tiskneme mapy, jak to mělo být, pro několik jinak etnických dětí tvrdě vyžadujeme vzdělání v našem jazyce, protože jinak by se jednalo o diskriminaci. Další slovo, které ztratilo svůj význam. Když se zeptáte elektronika, co dělá diskriminátor, dozvíte se od něj, že diskriminátor něco rozlišuje čili diskriminuje. Nikoho neutlačuje, jen diskriminuje. 

A diskriminovat je třeba! Nebudeme-li schopni rozlišovat mezi chováním slušným (čti takovým, které co nejméně ubližuje ostatním, není "úkorné") a neslušným, nedokážeme se zbavit těch neslušných, protože je nerozlišíme. Je výhodné se prohlásit za diskriminovanou menšinu, protože naše zákony, aby zamezily útlaky (tzv, diskriminaci) menšiny často nesmyslně chrání na úkor většinové populace. Takovým způsobem postupují islamisté v Evropě a Evropa denně ukazuje, jak je neuvěřitelně slabá. Naráží na zeď svých vlastních zákonů, místo aby řekla totéž, co říkávala každá jiná, prehistorická civilizace: Buď se budeš chovat tak, jako my, přijmeš naše způsoby, nebo marš zpátky tam, odkud jsi přišel. Tohle je skutečná demokracie - tedy vláda vůle většiny, ne její falešné lidumilné napodobeniny, kterými se ohánějí hlasatelé nových (ne)pořádků. 

Takže už se podařilo spor rozfoukat, docela se nám rozhořel. Ze sporu však doslova žijí samotní poštívači, historici, kteří dělají rešerše předestřených problémů, politici, kteří zjištěná nebo předpokládaná fakta prezentují jako svůj program, média, které mají co "řešit" a o čem "informovat". Bohužel nestranný pohled většinou zcela chybí. Vytvoří se polarizovaná společnost, jednotlivé strany se už napadají nikoliv věcně, ale už jen osobně, smaží se druhou stranu nějak oslabit, znevýhodnit, ponížit. 

Flame war - tak se tomu říká tady, na internetu. A je to prostředí, které vyhovuje všem možným druhům flammerů, trollů a jiných podivných existencí. A jak vidíte, s vykutáváním "historických pravd" tohle prostředí docela konvenuje.**

Tak tuhle v principu jednoduchou hru, na jejíž existenci se živí mnozí už tisíce let (Shakespeare nebyl první, antičtí autoři také ne) uvidíte velmi jasně a zřetelně, když se v myšlenkách protlačíte mezi mřížemi naší lidské klece. Ale s novým ránem (s podivem a zklamáním) zjistíte, že jste zase uvnitř klece a té, zvenku tak pochybné hry se účastníte jako herci. Se všemi atributy toho našeho lidského, často tak ochotnického herectví. 

- co si myslím, že jsem

- co si o mě myslí ostatní, že jsem

- co si myslím, že si o mě myslí ostatní
- a co jsem ve skutečnosti 

*/ též poštívači čili rozesírači

**/  Zkuste se podívat na Wiki - a zjistíte, že symptomy se najdou i v této útulně. Zatím slabé. Až zesílí, útulnu zavřu. Nemám zase tak silné puzeni ke sdělování svých (pochybných) názorů ostatním lidem.

================

Abych se pokusil vrátit diskuzi k jádru věci (o tom, zda Montekové a Kapuleti byli či nebyli šlechtici mi jaksi nešlo. Jaksi vůbec nešlo. Článeček je o nekonečných "krevních mstách", řetězení křivd (i domnělých)  a (ne)kreslení "tlustých čar".

Pro optimisty: O schopnosti nezapomínat a odpouštět. K témuž tématu je i článek  Šamanův.  
Co to vlastně  znamená "kálet si do vlastního hnízda".76 komentářů:

 1. Na druhou stranu mi to připadá jako přílišná bagatelizace problému. Sice nemůme udělat nic pro to, aby obživli něčí pradědové zabití v první světové válce nebo dědové v druhé světové nebo otcové za studené, ale snad se dá něco dělat něco pro to, aby nebyli zabiti synové ve čtvrté nebo vnuci v páté světové; nebo aspoň aby takových bylo co nejméně. A i když nakonec skončíme na hřbitově nebo v krematoriu, je sakra rozdíl jestli je to krematorium koncentračního tábora; a to tedy nebyla skupina statistisky nevýznamná. Většina z těchto sporů už byla rozhodnuta válkami? Některé byly takto "vyřešeny" již několikrát, což napovídá že takto mohou být *vyřešovány i v budoucnosti.
  Sice v mnoha případech vendeta probíhá už tak dlouho, že už nelze říci kdo je útočníkem a kdo napadeným (a často se dvě expandující civilizace do sebe prostě prolnuly jako lidé a dracové), ale na druhou stranu přílišná relativizace a stavění napadeného na stejnou úroveň jako útočníka může být stejně zkázonosné jako rozdmychávání nevraživosti. Kdo seje pacifismus, sklidí válku.

  OdpovědětVymazat
 2. Inspiring, isn´t it? Hned jsem mocně zachtěl vrhnout sem (no ne doslova) výklad/rozklad o slovu a významech discrimino. Kdo nikdy do hloubky nedělal s jazyky, s fachpřeklady, s tlumočením, nemá tušení, jak jití (no su z Východu) do hloubky času a šíře významů dá člověku závratně nahlédnout do souvislostí, problémů, příčin a následků, resentimentů a mechanismů manipulací. Tož bude to delší, znám sa, jak sa rozjedu, nezarazím sa až o stodolu. Tak to spíš dám jako samostatného něco Zaslaného.

  OdpovědětVymazat
 3. To Zdeněk Ž.:
  To, co jsem napsal přece není nabádání k pacifismu. S květinami v ruce otevřít bránu komukoliv.
  Jenom tvrdím, že hrabáním se v minulosti a hledáním viníka ex post, po letech a opakovaně, jak správně podotýkáte, je činnost naprosto nesmyslná. Rozumově nezdůvodnitelná. Kontraproduktivní, jak se říká a slouží jenom jako náhrada gladiátorských her starověku. Fotbal asi nestačí.
  ===
  Chléb máme, potřebujeme asi i hry. Kdyby nebylo "chleba" dívali bychom se do budoucnosti, snažili si ho opatřit, že?
  Tak to jsou teze mohamedánů. A že mají opravdu dost přesvědčených "bojovníků" o tom nepochybujte.
  Fanatických. To je další slovo, které opravdu nemám rád.

  OdpovědětVymazat
 4. Kdo seje pacifismus, sklízí válku. Ano, ano, ano.
  Su rád, že všechny mé děti tento názor bezvýhradně sdílejí.
  Pacifismus vždycky (a velmi vydatně a účinně) někomu slouží. A nevědomá, hloupě bezděčná, prostoduše oddaná služba je zdaleka nejlepší, nejspolehlivější.
  Žel obrovský počet naivních (= hloupých) především žen mele pořád: Nenene, já nechci nikdy žádnou válku, vůbec, nikoho s nikým, vůbec žádná válka z žádného důvodu nesmí být! - A když nás, a třeba nás tady, včetně tebe a tvé rodiny, někdo najednou napadne, tak - ? - Ne, vůbec!
  Netuší, dušičky planoucí, jak se shazují. S takovou byť vzdělanou a krásnou ženou nejsu poté schopný dál udržet vztah. Sebevědomá hloupost mi vadí. Stalo se. Satis.

  OdpovědětVymazat
 5. Napadla mne jedna zcela kacířská myšlenka. Název článku spolu s fotografií by pasoval jako ulitý ke komentování k "Intimovi evropských dějin", o kterém se píše na Psu.
  Neinspirovalo Vás to tak trochu?
  Piksla taky vydává zvuky jakoby se smál - chichichum!

  OdpovědětVymazat
 6. 2 Informace:
  Kdeže to "Intimno" na Psu je? Bo podvědomí je sviňa.
  Pixlův smích zatím nechápu. Ale třeba se časem dovtípím a pak ...

  OdpovědětVymazat
 7. A opravdu krásný způsob oblbování ctěného publika:
  Na LN bliká banner, na něm sebevědomý Milošek Zeman, za ním česká vlajka vlající ve větru a nad tím vším Hradčana. Nápis říká:

  STOP této vládě!
  VOLTE ZEMANA!

  Co má proboha volba prezidenta společného s vládou? Při velikosti presidentských pravomocí by mohl nově zvolený president leda v inauguračním projevu říct nahlas: "I fuj vládo! Fuj Kalousku!" A pro zesílení účinku to dvakrát opakovat.
  Jako potenciálního voliče by mě takový banner měl urazit. Někdo tu považuje voliče za voly.

  OdpovědětVymazat
 8. No, pana Hvížďalu, přece.
  Prima ilustrace!

  http://1.bp.blogspot.com/-OK9tmicrJ_k/ThIBuq4QEzI/AAAAAAAAAdE/FrKhUmLoys0/s1600/stemma+del+secondo+impero.png
  tohle je zase herb Napoleona

  OdpovědětVymazat
 9. Možná, že ten článek sám o sobě vyvážený je, ale v současné (tím nemyslím přímo této předvolební, ale je to dlouholetý trend) mediální atmosféře mám takový dojem, že ta relativisace je na postupu a je tudíž důležitější si na ni dát pozor než na opačný extrém; ostatně mezi lidmi, se kterými se běžně stýkám (včetně tohoto lokálu), asi není mnoho takových, kterým by bylo třeba vysvětlovat, že nenávidět bližního svého je blbost - to se rozumí samo sebou, zatímco s optimismem a takovým tím efektem vařené žáby se lze setkat mnohem častěji.

  OdpovědětVymazat
 10. To ano Z.Ž., na to už tady upozorňoval i Jakub. Syndrom žáby v hrnci je hodně nebezpečný jev. Ale úzce souvisí s tím, co napadám několikrát ročně - se zmatením jazyků, katastrofálním posunem a "znezřetelněním" mnoha různých slov. Poslední dobou třeba přídavné jméno "evropský". Čert ví, co to dneska vlastně znamená.
  Jako obvykle se po II.WW a hlavně korejské válce a Vietnamu s pacifismem začalo operovat v něčí prospěch. Někomu se ti mladí nadšenci, "květinové děti" docela hodili - jako živá hráz. Taková aktivní oponka,která zakryje lecjakou všivárnu.

  OdpovědětVymazat
 11. Pro Info:
  Nevím to jistě, nemluvil jsem s ním, ale Shakespeare asi "urozenost" na mysli neměl, když nechal říkat Vévodu truhle větičku. Vévoda byl přece "urozenější" než oba měšťanské rody Monteků a Kapuletů. (Ve Veroně se dokonce ukazuje Juliin balkon - až¨č nikdy nežila. Ale Monteky a Kapulety si Shakespeare z prstu nevycucal . podobné mněšťanské rofiny v Veroně žily (Pokud ovšem v zájmu turistického ruchu nenafalšovali nejen ten balkon, ale i hrobky na hřbitově.

  Fakt nevím, co má můj písemný výkřik do temnot společného s perfektně zpracovaným popisem života knížete Černogorského*. Už jsem i článek uložil - musel panu Hvížďalovi dát dost práce.

  OdpovědětVymazat
 12. StK,
  bez legrace. Podle mne je to skutečně výtvarně povedený komentář k onomu článku. Článek jsem četla jako první a po něm ten Váš, takže to spojení mi vzniklo okamžitě.
  Říkáte, že Monteci a Kapuletové byly měšťanské rodiny. Už Dante o nich píše ve vém Očistci jako o šlechtických rodinách. Pak ta historie byla zpracována jinými italskými autory jako Luigi da Porto (Historia novellamente ritrovata di due nobili amanti, z r. 1530 ) až ji pak v r. 1596 přetvoří Shakesperare.
  Říkáte, že podvědomí je sviňa, ale umění je přece intuitivní, podprahové.
  Mně se to skutečně moc líbilo. Gratuluju.

  OdpovědětVymazat
 13. Kocoure,
  vynikající, užž dlouho jsem nečetl ta krásně politicky nekorektní článek naditý hlubokými pravdami.
  A při čtení komentářů jsem si při zmínce o voliči a volovi málem poprskal monitor a vybavila se mi situace mnoho desítek let stará.
  Bylo to v době hluboké totality, kdy jsem chodil na druhý stupeň ZDŠ. Tenkrát také bylo právě před volbami a tak nás v hodinách Občabské výchovy začali vzdělávat o volbách, jejich významu a nevím už jaké další blafy do nás tlačili.
  Potom o přestávkách jsme se nějaký čas bavili vypuštěním "b" ze slova volby jeho odvozenh a následným parodováním toho co nás učili.

  mimochodem, nenyslím si, že mezi slovy volby a vůl neexistují nějaké logické souvislosti.

  OdpovědětVymazat
 14. Nojo, Info, teď už ani málem nevím, co jsem chtěl tím článečkem říct. Vy zase se mnou manipulujete, že? ...[;>))
  V každém případě - některé zásady šlechty by bylo velmi žádoucí dodržovat i dneska - oddanost panovníkovi a národu například. V rodině (v dávných časech) mám jen tu nejnižší polskou šlechtu - a to ještě nevím úplně jistě - a nestojí mi to za námahu (a peníze) to nechat vyhledávat. Je to nepodstatné. Takže nepředpokládám, že jsem šlechtou nějak výrazně ovlivněn. Nebo okouzlen.
  Ale vlastenectví, skutečné, až do krve, jsem viděl na vlastní oči. Na rozdíl od vlastenectví "na hubě" si ho vážím. Vlastenec - to není totéž co fotbalový fanda. Nevykřikuje hesla. Koná. Bez ohledu na následky.
  ===
  Jenom pro pořádek: Tu barevnou opičku jsem fotil loni v létě. Nějak se na mě upnula a jak jsem chodil kolem šimpanzího výběhu, abych našel zajímavý úhel, pořád se mi stavěla před objektiv. Samec asi dost žárlil - nebo aspoň tak vypadal. Možná se mnou koketovala - nevím. Neumím moc dobře šimpanzsky.
  Ta druhá, závěrečná fotka z kinofilmu je hodně stará. Focená koncem léta 1970, pár dnů poté, co jsem přestal být důstojníkem ČSLA. "Normalizace" už tehdy běžela na plné obrátky, já si koupil za služné silný teleobjektiv SONAR *a začal se s ním učit fotit. Tahle opička za mříží a ještě za pletivem, rezignovaná, smířená, mi připomněla, že jsme tu, v meteorickém kráteru, (jak se tehdy věřilo) taky za důkladnou vojenskou mříží a ještě za ideologickým pletivem. Prostě člověk fotí co vidí a vidí, co cítí. Ale tak to má být. Myslím, že malíři a básníci to mají stejné.


  */ Paradoxy: Objektivu SONAR se říkalo "olympijský", protože ho pánové z fabriky Carl Zeiss Jena vyvinuli na přímý příkaz A. Hitlera pro olympiádu 1938. Proto má tak velkou světelnost a hodí se na rychle se pohybující zvířátka.
  Mimo jiné se tenhle diktátor a vrah (A.H.) postaral o vznik prvních použitelných kondenzátorových, tedy těch nejkvalitnějších mikrofonů. Ty začala vyrábět fa. Georg Neumann - a vyrábí jedny z nejlepších (ale i nejdražších) studiových mikrofonů v Evropě dodnes. Takže ani ten Adolf (z tohoto zvláštního úhlu pohledu) není jednoznačně negativní osobnost. Tady vidíte, že se mu mnozí chtěli zavděčit. Jednomu z největších zločinců dvacátého věku. A profituje na tom dodnes kdekdo.

  OdpovědětVymazat
 15. Už jste zas podezíravý, StK.
  Když Vám říkám, že se mi to líbí, tak se mi to líbí. Nač bych Vám měla mazat med kolem huby?
  Co jste chtěl říct? Popsal jste tu divadlo společnosti. I se šlechtou, rodovou. Tak to alespoň čtu já.

  OdpovědětVymazat
 16. Teatrum Mundi. Ano.
  Ale měl jsem ambice, aby čtenář pochopil, že stále na sebe vytahovat staré a prastaré křivdy je pitomost. Je mnohem důležitější nedopustit křivdy nové.

  A u té "manipulace" byl přece smajlík. Jako že humor...
  Myslel jsem, že už víte, že jsem dost špatně manipulovatelný a pokusy o to mě manipulovat mě dokážou jen iritovat.

  To je, kromě toho, že VV (SH, SS) v Hospůdce vytrvale urážkami druhých "kálel na podlahu" druhý a poslední důvod, pro který tady má doživotní BAN. V útulně by mělo být útulno, ne?
  Šaman s ním měl přímo božskou trpělivost. Já ale své hosty v Útulně urážet nenechám. Vlastimilovo IQ mě v tomto případě nezajímá. Existuje jedna vlastnost, které se říká takt. A když ten chybí, je IQ nanic.

  OdpovědětVymazat
 17. Další důvod k uznání za podnět k přemýšlení od insidera z poněkud nenormálního divadelního světa: implicite nadhozeno, že theatrum theatri = theatrum mundi. Divadýlko divadla je miniaturní divadlo světa. Je to tak, Horacie, že? Ano, princi!
  Útulna... tohle slovo, vynalezené Klubem českých turistů před sto lety, mě odevždy a trvale okouzluje. Když jsem 64 a 65 vandroval se spacákem a stanem po Horních Uhrách, na některé jsem narazil, či je přímo podle starých map hledal. Výsledky naprosto rozličné, od ruin po udržované funkční. Dnes - ? Netuším, jaký měly osud. Koneckonců je stavěli tí Č e s i . . . Pre seba, že či? My sme s tým nemali nič spoločné.
  Ty OH byly 1936. Ničevó. A "olympijský objektiv" - teda. To sou věci. Vyvinutý, aby zvěčnil okamžiky vítězství árijských nadlidí - a vono zrovna jak na potvoru v atletice zazáři nejhorší nejen nearijec, nýbrž dokonce černá opice. A Vůdce mu má podat ruku. Tomu se říká situace...
  Já zcela stejně rovněž říkám a píšu iritovat, doufaje, že důvtipný čtenář si to přeloží do lidštiny. Dyž už překládám.
  Volba x vůl: tyhle slovní kmeny nemají souvislost. Volba je od vůle, vs stsl. vuóla - rozhodnutí podle vlastní vůle. Vůl měl původně tvar vuól, po stažení se to o dostalo nahoru a už tam zůstalo. Jsme jediní na světě, kdo to má. Snad abysme na to moc neupozorňovali Brusel - !

  OdpovědětVymazat
 18. Jistě Jakube:
  Divadlo divadlem světa. V grafice (matematické grafice) se tomu říká fraktál. Dělením celku získáváme části, celku velmi podobné. Velmi zajímavá část matematiky, hned po topologii s Möbiovým páskem a Kleinovou lahví.
  Když jsem ty věci (už v dospělém věku) objevil, nadšení mi vydrželo několik týdnů. Ta věc se vzpírá selskému rozumu - a přitom je tak jednoduchoučká. Pro mě to byl přímo průnik věci z jiného světa. Něco jako vynález páky.
  ===
  A takových "Möbiových pásků" můžete najít kolem sebe více. Když chcete.

  OdpovědětVymazat
 19. StK,
  pochopila jsem už Váš [;>)), to ležaté bylo zbytečné.

  Přečetl jste si články na dnešním Psu? Zvlášť Fenclovo "Proč má matrixový kníže tolik hlasů?", kde se odvolává na článek Bělohradského "Podzámčí volí pankáče ze zámku" ?
  Velice zajímavé úvahy o rozhodující roli mediální masáže na rozhodování voličů vytvořením "simulakra, které nám [reálnou pravdu] milosrdně překrývá". Nemám sice velké sympatie k názorům prof. Bělohradského, ale v tomto případě treffil hřebík na hlavičku.
  http://www.facebook.com/stepan.kotrba/posts/3674571162977

  Prostí lidé, nezasvěcení do "tajů politiky", jinými slovy neinformovaní o pravém stavu věcí, nemající možnost si ta různá mediální uměle vytvořená tvrzení ověřit, se nechávají oklamat uměle vytvořenými obrazy osobností a hesly, které jim je mediální kampaň servíruje.
  V tomto smyslu se Váš článek tady na blogu zařazuje do této linie úvah o bezmocnosti voliče vytvořit si vlastní úsudek o kandidátech a s rozmyslem rozhodnout pro koho má hlasovat. Samozřejmě mluvíte i o jiných věcech - o společnosti jako divadelním představení, o umělém rozdmychávání starých nevraživostí a nepřátelství, jsou to podle mne jen další důkazy této umělé manipulace lidí.

  Simulákr osobnosti, ztělesněná lež, kterou se vytěsňuje nesnesitelná pravda, je - abych nechodila daleko od dnešní it. skutečnosti - je obraz profesora Monttiho, kterou nám vnucuje nejen jeho prředvolební kancelář, ale i mezinárodní instituce jako vedení Evropské unie a předevčírem i Klaus Schwab, předseda World Economic Forum, když na jejich schůzce v Davosu vyslovil Montimu uznání a dík za práci v minulém roce pro stabilizaci italské a evropské finanční situace.
  Ovlivní tento simulákr zachránce italské a teď dokonce světové finanční situace italské voliče natolik, že překryje každodenní zkušenost občanů s praktickými účinky Montiho "spasitelné" politiky na italskou ekonomiku? Fetiš proti realitě. Mám dojem, že realita je mnohem viditelnější, ztěží ji možno zakrýt nějakými oslavnými věncemi nebo pietními rouchy.

  Co Vy k tomu, StK?

  OdpovědětVymazat
 20. Ano Informace, nejmenší společný jmenovatel článečku je manipulace. To je to, co občas shrnuji do hesla "Král je nahý!". Ona ta (ne)možnost získat skutečně relevantní informace prostě je. Někdy se podstatné věci třeba o své ženě dozvíte po několika/mnoha letech manželtsví a může to s vámi "přísknout o zem". Nebo si prostřelíte hlavu hnad poté, co zastřelíte svou ženu. V politice je to totéž. Ale na druhé straně - když budete pořád koukat, jak to ten kouzelník dělá tak si zkazíte večer. To už je lepší na takové představení nejít. Jak to dělá není podstatné pro to, zda bude vystoupení dobré nebo poženou kouzelníka vajíčky arajčaty. (V Italsku zvlášť. Tam se to dá tu a tam v divadlech i zažít. [;>)
  Číst budsu až doma, zatím v Ústavu oblbuji posluchače rozhlasu - točil jsem reklamní spoty.

  OdpovědětVymazat
 21. No... jenomže na tohle představení nelze nejít. Tak sa prizeráme - a v každém je určitý podíl (chtěného x intuitivního) okouzlení a snahy uvidět, co vlastně dělá a jak. Od nuly po 100 %, podle naší naivity a profesionality kouzelníka.
  Simulakr(a) - pro to se v moderní češtině spol. věd vžil výraz ikona. Užíval se mmch. aji pro opravdové ikony v Byzanci. V antice to kromě doslovného významu (obraz, image, Darstellung něčeho) - tedy obraz či socha, znamenalo už brzo taky pouhý přízrak, přelud, zdánlivé ve skutečnosti neexistující) stvoření, ano, až po ducha - a nebojme se jít dál: dokonce strašidlo. Tož tak (todle nevím jak talijánsky).

  OdpovědětVymazat
 22. Tak jsem si početl, Informace
  a řekl bych, že to zas tak moc třeba nebylo. Fencl pláče stejně hořce jako já, jenom používá jiné (leč principiálně stejné) argumenty a místo slova atrapa, napodobenina, používá méně častého výrazu simulakrum. Zní to intelektuálněji, to je pravda.
  Jenže jak z té panevropské (ale i třeba panamerické) provázané propagandy neporadí. Já mám jenom jednu zkušenost: osahat, čichnout, ohmatat. (V přeneseném smyslu slova, pochopitelně.) Pět minut se "zkoumaným člověkem" mi může často prozradit víc, než pět rozsáhlých filosofických traktátů a dva popularizační články na netu navíc. Někdy stačí rozhovor v rádiu nebo TV. Konstatování, že "po ovoci poznáte je" je sice pěkné, pravdivé, ale bohužel když pak nastane doba sklizně, je pozdě plakat, že to, co jsme zasadili není jabloň, ale třeba švestka.
  Utěšuje mě jen to, že prezident téhle Kotlinky nemá mnoho politické síly a může jenom "žbrblat". A z trucu nepodepisovat. "Národ" je rozštěpen a na kordy - a přitom není proč. České přísloví říká "Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet."
  ===
  Hysterie už dosahuje slušných výšin: pan profesor Klaus prý hodlá emigrovat, dostane-li se na Hrad "kníže". Tož "čosi také" jsem u slovutného pana profesora nečekal. Uf - jsem rád, že mi ten samolibý hysterik zmizí z očí. Ovšem - není-li to zase jedna ze zpravodajských her. Ta SMS myslím.
  ===
  Takže musím souhlasit s tím hloupým Starým kocourem: Chléb už máme a teď už máme i hry. Aréna uhrabána, ring volný. Gladiátoři nastupují.
  Pozítří ta šaškárna skončí. Naši čačtí novináři to budou dalších čtrnásct dní rozebírat a hodnotit a... A nic. Oblbování pojede zase dál přesně podle Fenclova popisu. Nové pohádky, noví virtuální nepřátelé a zločinci k zakrytí skutečných, nevirtuálních průšvihů a špinavostí. Ať žije a vzkvétá naše svoboda a demokracie.
  Tož dobrou chuť.

  (Kdyby se to někomu zdálo moc hořké, ať si to "osladí o trochu víc. A jinak - nic!")

  OdpovědětVymazat
 23. Co si sladit, StK?
  Hořké probuzení ze zklamané iluze, že jste volili po samostatné úvaze?
  Že jste zvolili osobu, kterou vám vnutili jiní, třeba zvenku?

  Nový nátlak na italské voliče. Mezinárodní banka Goldman Sachs uveřejnila svůj postoj. Podporuje volbu Montiho, a vytvoření vlády složené z levicové Pd a technokratů.
  Zvolení Berlusconiho, varují,by nebylo dobře přijato finančními trhy. ("non sarebbe ben accolta dai mercati")
  http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_24012013_1848_518131469.html

  OdpovědětVymazat
 24. Nemám o tom žádné iluze, Info.
  Tedy nemohu mít ani desiluzi. Mám jen tři možnosti: Zeman, Kníže nebo zůstat doma. Ono to přijde samozřejmě na stejno, ale Karel se mi líbí víc. Je takový úhlednější a na oficiálních fotografiích by vypadal víc jako mocnář. Takže tam hodím Karla - když mi nevyšel Vladimír. (Mimo jiné on sám se zvolením nepočítal. To, že souhlasil s nominací své osoby byla, jak je u Vladimíra Franze zvykem, jen zkouška. Zkouška lidí. Zkouška snášenlivosti.
  ===
  Mrzí mě to, že hudbu ke Smrtihlavovi nakonec Franz natočil ve studiu ve Zlíně (zůstal jim volný čas a měl tam dobré muzikanty) a tak se s ním letos asi neuvidím. Hudba je, jako obvykle výborná. (Tu Válku s mloky ale prý trochu nezvládl.) Ale třeba přijede na premiéru.
  ===
  K tématu stále znova vytahovaných křivd: Máme problém prodat už druhou(!) reprízu. Ono je to totiž o nacismu. A lidi už to NECHTĚJÍ poslouchat. Buď to znají, nebo je to nezajímá. Stará historie. Nuda. Inu: čeho je moc, toho je příliš.

  OdpovědětVymazat
 25. Teď teprv čtu toho Fencla - tak zpět, on simulakrum neužívá ve smyslu ikony. Omlouvám se. A teď du dočíst.
  Sledoval jsem soustředěně celou hodinu a třičtvrtě poslední debaty. Ach jo. Kníže taky není terno. Ale než toho jízlivého povýšeného blahovolného shovívavého "lidového" chlapíka...
  Škoda VF, ten by byl krásný na známkách. A mohly by být pravidelné přímé přenosy varhanních koncertů "Hraje vám prezident". No - taky jsem zletargičtěl. Aspoň potěšen nahráváním ve Zlíně. Všem vnoučkům a dětem jsem poslal krásné placičky s knížetem-prezidentem a sichrhajckou. A teď - que será, sera! Maňana. Staň se, osude.

  OdpovědětVymazat
 26. JO, taky považuji knížete za menší zlo. A potom mám ještě jisté osobní důvody proč volit proti Zemanovi. Mají jistou spojitost s komunisty.

  OdpovědětVymazat
 27. Z čeho pochází taková nostalgie po monarchii? Všichni jste se narodili v republice, vyrostli v republikánském zřízení a najednou toužíte po moccnářovi?
  Prý panovník se otcovsky staral o svůj lid. A odkdypak?
  A pak bude vypadat hezky na známkách. A má 9OO let starý rodokmen! Prostě panovník. Předurčený osudem, i když ne Bohem vyvolený a pomazaný, ale svým dobrým lidem zvolený.
  Žabí král z Fedrovy bajky. Abyste toho pak nelitovali!
  Rodný křupan vám nevoní, chlastá, neumí se chovat, nechal krást nebo dokonce kradl, lže.
  A odkud asi pochází to nesmírné jmění rodiny Švarcenberků? Snad z prodávání kozího mléka na trhu a střádání penízku k penízku?

  Ověřovací slovo wasalli. Spíš servi della gleba, řekla bych bystrému Pixlovi.

  OdpovědětVymazat
 28. Nějak se nám vměšujete, Info!
  Radíme snad my, Hobiti z Kotlinky koho mají volit potomci Římanů Odkojení vlčicí?
  Ale to by tak nevadilo, raďte, když chcete a my, když budeme chtít, Vás poslechneme. Ale Vy zase podhazujete! [;>)
  Já tvrdím, že by Karel vypadal líp na oficiálních portrétech, víc jsem neřekl, Jakub zase tvrdí že by dobře vypadal na známkách - ale ne Kníže - Vladimír Franz - Maor a Avatar!
  Nic o devíti stech letech, nic o předurčenosti. A pohádkovém (viděl jste už někdy pohádku?) bohatství.

  Ale jak už opakuji snad po desáté - president všech Hobitů je kladeč věnců a slavnostní řečník s povinností podepisovat papíry, které se mu přistrčí.Je Tváří republiky nikoliv Vládcem republiky.
  ====================================
  Vás ty naše volby nějak moc berou... Za koho vlastně kopete? [;>)

  OdpovědětVymazat
 29. Vměšuju se zcela plnoprávně, vážený StK.
  Jako občanka České republiky se stálým bydlištěm v cizině bych mohla také hlasovat. Kdyby mě to nestálo spousta času vyřídit si formality na české ambasádě a hlavně kdybych to té vřavy viděla líp, hlasovala bych taky. Takhle to ponechávám na vás.
  Dívám se na to zdaleka a tak mám jiný pohled. To nadšení pro Švarcenberka mi připomíná Bulhary, kteří si v r. 2001 zvolili za předsedu vlády potomka krále Borise III, Simeona (plné jméno Simeon Borisov Sakskoburggotski), který jim sliboval, že je za 800 dní vyzdvihne na evropskou úroveň. Při následujících volbách po zkušenosti s ním ho dvě třetiny předešlých voličů pustilo k vodě. Pěkný propad! Doufali snad, že panovník "moudrý, s velkými mezinárodními vztahy a rozhledem a milující svůj lid" vyřeší všechny jejich problémy? Věřili snad v nějaký zázrak? I panovníci a šlechta jsou jen lidi.
  Dívám se na to tak.
  Kromě toho si Italové z následníka na trůn, vnuka posledního krále Umberta II, sesazeného v r. 1946, prince Emanuela Filiberta Umberta Reza Ciro René Maria di Savoia dělají po jeho návratu v r. 2002 do Itálie jen srandu. Vystupuje v různých televizních pořadech jako zábavná vložka. Monarchisti tu už vyhynuli.
  Pokud jde o Itálii, jezdíte tam jen na výlet, takže mluvit můžete, ale hlasovat ne.
  To by se mělo připomenout důrazně mezinárodním finančním kruhům, které na italské voliče dělají všelijakým způsobem nátlak.
  Za koho kopu? Rozhodně ne za knížete pána. Někdo říká, že do něj nevidí. Já zas, že je moc uhýbavý, nepohodlné otázky likviduje "diplomatickou" nic neříkající oklikou.

  OdpovědětVymazat
 30. Dobré ráno, Info!
  Jak už opakuji snad po desáté - český president je podle ústavy Kladeč věnců a Slavnostní řečník s povinností podepisovat papíry, které se mu přistrčí. Je Tváří republiky, nikoliv Vládcem republiky.
  Proto je jeho volba mnohem méně důležitá, než jiné. Kolem ní se ale dnes soustředí všechny možné (falešné, umělé) "rozbouřené vášně" - přesně tak, jak píše Fencl v článku na který jste nás upozorňovala.

  Doopravdy Vám pochopitelně nijak nechci a ani nemohu bránit zajet si do Říma na konzulát a "někoho tam vhodit". Ale jako osoba trvale žijící "v zahraničí" k životu v české kotlince máte nutně vztah spíše "teoretický". Nepálí Vás to zdaleka tak, jako "zloduch Monti". Což je naprosto logické ze dvou důvodů: Jednak v Italsku žijete a třeba daně se Vás přímo dotýkají, a potom - profesor Monti je postava, která v tomto ohledu něco změnit může. V Itálii. Pro mě třeba podstatný není. Je jenom jedním z "pajtašků", kteří vytvářejí "evropskou politiku". Když pro mě bude v Itálii příliš draho, pojedu jinam nebo zůstanu doma.

  To, co se děje/dělo u nás byla typická bouře ve sklenici vody. Nemá smysl se nad tím pohoršovat nebo to nějak závažně komentovat. Věc novinářů a politiků, kteří z toho udělali "záležitost". Opět pochopitelné - ten humbuk okolo je živí.
  Dost pochybuji o tom, že by Vaše informace o našich kandidátech byly lepší, než ty naše. Máte odstup, to ano. Ale člověk, který tyhle volby (a politiku vůbec) nebere příliš osobně ten odstup má taky.
  S tím rozdílem, že výsledky voleb se ho doopravdy týkají. A že má k ovlivnění pouhou 1/8 500 000 hlasů. Naštěstí platí vše, co jsem napsal výše. [;>)

  P.S.: V rádiu se tvrdí, že naši externí voliči budou z 80% volit Karla Schwarzenberga. Jaký oni k tomu mají důvod? Myslím, že stejný jako já. V podstatě žádný.

  OdpovědětVymazat
 31. Nejvýstižnější a přitom stručný komentář k volbám jsem viděl na housecím pokecu: Koho volíš, Mažňáka nebo Mažňáka?
  ---
  Bude Karel na známkách taky jako pankáč? (Chtěl jsem si prohlédnout tu placku a při googlování jsem narazil na tohle: http://plant.blog.cz/1301/je-karel-pankac a připadá mi to výstižné.)
  ---
  Zeman je sice děs (co také můžeme čekat od řetězového kuřáka) a jediné jeho plus je, že se jednoznačně vyjadřuje k nebezpečnosti islamismu, ale aspoň něco.

  OdpovědětVymazat
 32. A zase ty pochyby: Miloš je antiislamistický.
  Dodávám: Na hubě. Když by mu to mělo škodit, nechá postavit modlitebnu i vedle Pražského hradu. Nezapomínám na někdejší "oposmlouvu" která defakti znamenala konec pravice a leb´vice v Kotlince. Pan president prý, v případě, že se kníže objeví na Hradě, bude "uvažovat o emigraci". No a proč by ne? Až odevzdá klíče od Hradu tak se může odstěhovat třeba za Viktorem Koženým. Presidentský důchod mu tam na rohlíky a kafe snad stačit bude. [;>)
  (Nicméně myslím, že to je chytrý tah "knížecí družiny". V.K. si to poslední dobou u "národa" dost polepil amnestií pro tuneláře (tohle "typický Čech" těžko zkousne - je totiž mstivý a závistivý) a tak ti nerozhodnutí "V.K. doutí k emigraci" volbou Černohorského. Dobrá teorie, ne?)

  OdpovědětVymazat
 33. Oprava: ...de facto znamenala konec pravice a levice...

  OdpovědětVymazat
 34. Jó - Losnu nebo Mažňáka? Ach bože...
  Zlaté doby Rychlých šípů, her a malin nezralých, jasného k l u c k é h o Jestřábího vidění světa (pro holky a ty zvenku: Jestřáb = Jaroslav Foglar, pro mne, mého syna a mnoho dalších téměř svatý).
  Já ale se musím MZ zastat (to mne od sebe hrozně překvapilo) ohledně Předního východu. Co tehdy pronesl ve Státě Izrael, mne tak překvapilo a nadchlo, že to nelze sdělit. Tak jasné, nekompromisní, výslovné pojmenování zla - a on to, ZŽ, na tom trvám, zastává jasně a stále. O tom vím hodně a je to má srdeční záležitost.
  Před 14 dny jsem svému milovanému chytrému vnímavému páťáčkovi v autě u příležitosti hovoru v Basic English (tedy Czenglish) vysvětloval, že ten jazyk nemá slovo černobílý, že oni musí říkat "černý a bílý". Kromě příležitosti k dalšímu vyzdvižení naší úžasné řeči (pokládám dnes za nutné, pořád) jsem se mu zmínil o tom, že to má aji přenesený význam, ilustrovav (to je ale blbý, že? Krása!) to na prezentaci politiků při volbách. V autě se rozbouřila vášnivá předvolební debata po jižansku, vč. sestřiček
  (5 a 7). Božské. Dcera za volantem se ve stodvacítce sama zúčastnila. Even in English, Gosh! Přežili jsme. Božská komedie.

  OdpovědětVymazat
 35. StK,
  opoziční smlouvy jsou v praxi dost časté. Většinou se uzavírají v krizových situacích, kdy je zapotřebí řešit klíčové otázky společně, tehdy se vládní strana a opozice dohodnou předem o řešení jednotlivých problémů. Jednou, velice častou formou v parlamentních demokraciích je menšinová vláda (která nemá v parlamentu podporu absolutní většiny a tak existuje díky dohodě s opoziční stranou). Prof. politologie na Kalifornské univerzitě v S. Diegu K. Strom píše, že tato forma vládní dohody je v Evropě velice častá. " Danimarca (82%), Svezia (81%), Norvegia (65%).
  Jinou formou opoziční smlouvy je vláda velké koalice (na př. Německo 2005 - 2009), kdy se dvě největší strany dohodnou na společné vládě.

  OdpovědětVymazat
 36. Black-and-white se často píše se spojovníky, takže se také dá považovat za jedno slovo. Jak v češtině tak v angličtině je to slovo nejednoznačné, protože černobílá fotografie nebo televize je vlastně přesněji řečeno "šedoškálová" na rozdíl od obrázku černobílého v užším slova smyslu, skládajícího se pouze z bílých nebo černých pixelů.
  (Větším překladatelským oříškem je slovo "černočerný".)
  Při popisu barev mi v češtině chybí slovo "hue". Pro pragermánštinu se rekonstruuje *khiwjan, takže do praidoevropštiny bych to extrapoloval jako *kewjom, což by do češtiny snad mohlo dát *čevě, měkké neutrum dle vzoru moře. (Sanskrt má "čawi".)
  ---
  Franz: "mám ... na výběr mezi prasečí a ptačí chřipkou. ...Vybral jsem si tedy chřipku prasečí."

  OdpovědětVymazat
 37. K černočerný pozdějc. K h u e - narazil jste náhodou(?) na fachmana. Co to vystudoval a po letech robil mj. v lakařské firmě informatika-překladatele-tlumočníka. Takže: HUE (kromě toho, že je to krásné historické město v Jižní zemi, tedy Vietnamu) je barva ve smyslu z(a)barvení něčeho, tedy případně lze převést zbarvení, zabarvení, případně i (barevný) tón, odstín. Čili přesně, chcete-li: stupeň světlosti či "tmavosti", resp. rovněž sytosti: a greenish hue of blue. Neřekli byste, že pův. to znamenalo rovněž vzhled, tvar, podoba (AS, ME), u Švédů je hy pokožka.
  Inu, více vám k tomu již neřeknu, milý Watsone.

  OdpovědětVymazat
 38. Můžu vám pánové ukázat na fotkách jak to "hue" funguje, ale nechtějte po mě definici. Jakmile se pustím do definování čehokoliv, je to naprostá katastrofa, vznikne příručka o několika desítkách stran. Laikovi nesrozumitelná.[;>)
  Krátce - neumím krátce definovat. Proto se tenhle blog jmenuje "Rozpaky".

  P.S.: 14:01 jsem byl volit. Ne, že bych byl tak nedočkavý, ale zrovna jsem se vracel z Ústavu a měl jsem to po cestě. Co mě vyděsilo byl fakt, že jsem byl snad patnáctý v řadě. A po cestě ven (volební místnost je v největším kulturním domě v Ostravě) jsem potkával desítky dědků, stejných jako já. Co se to děje? Konec světa? Poslední šance projevit svou vůli?
  Hned jsem si udělal volební průzkum. Ačkoliv předpokládám vítězství toho většího populisty - BOSR - Bývalé Ocelové Srdce Republiky je levé jak šavle, v odpadkovém koši se to docela žlutilo lístky "Ing. Zeman." Natolik mi oči slouží. Ale nebylo by asi vhodné, kdybych je vytahoval z koše, narovnával a pobrukoval si "...a zas o jednoho míň!" Ono je to stejně jedno.

  [;>)

  OdpovědětVymazat
 39. Těším se, že až dnes odvolím, hupnu do hospůdky na pivo. Tak ať žijem!
  Schumacher

  OdpovědětVymazat
 40. Právě čtu na Aktuálně.cz, že Zemanův tým se obává, že při volbách dochází k podvodům. Voliči si kopírují voličský průkaz a jdou volit k dalším volebním komisím. Volební zmocněnec Miloše Zemana Vratislav Mynář o tom podal hlášku ministervu vnitra.
  Vnitro sdělilo, že počty voličských průkazů nemá, o údaje požádalo kraje. "Pokud tyto informace dostaneme, nemáme problém je zveřejnit," uvedl mluvčí. Záleží podle něho pouze na ochotě jednotlivých krajů, zákonná povinnost neexistuje."
  Co je to za Kocourkov? Každý si může jít volit kam chce? Není mu přidělena určitá volební komise, která má seznam voličů a nikdo, kdo tam není zapsaný, volit nemůže? A volební průkaz mu neoštemplují, když odvolil?
  A ministertvo nezná ani počet voličů,nemá ani jejich seznamy? A kraje mu je nemusí dodat?
  Páni, to je bordel! A to jsem si myslela, že žiju v nejchaotičtější zemi Evropy!

  OdpovědětVymazat
 41. Losna nebo Mažňák - Alles gleich!
  Neračte se zas tak moc vzrušovat.
  Novinářům pomalu končí téma - tak je asi třeba přitvrdit. Zviditelnit se!
  A budou následovat žaloby! Za pomluvy, za šíření poplašné zprávy... Oni už advokáti něco vymyslí. A blbečci to budou v Blesku číst a diskutovat o tom v tramvaji po cestě do rachoty. A večer v hospodě.
  Nejen "Slovácko sa súdí". Teraz sa bude súdit celá Kotlinka!

  No, celá asi ne, jenom ti, kteří trpí nedostatkem mediální pozornosti. Ale i těch je dost. (Nezoufejte, Italsko jen tak snadno neporazíme v politických absurditách.)
  I když na druhé straně: Kdo má prezidenta, který vyhrožuje národu pár týdnů před koncem své "vlády" emigrací? Ale neřekne kam! Aha?

  OdpovědětVymazat
 42. No nikdo, o tym žádná!
  Světové prvenství - ?
  To v Aktuálně - to je snad sen. Něco takového se odehrává zcela vážně a úředně? Jak to, že o tom nebylo ani ň v žádných TN? (Teda na Primě nevím.)

  OdpovědětVymazat
 43. Ba ne, to asi bude další z těch "budek", co na nás pilně šijí naši čačtí novináři. Na webu je to uvedeno několikrát. Zkuste dát do Googla "Klaus chce emigrovat"

  Přestal jsem to sledovat Jakube, je to jeden táhlý hysterický záchvat. V TV už byli dvakrát po sobě jedni manželé, kteří volili každý jiného presidenta. Národ žasne! Nebo by asi měl. Ani se nepohádali, nerozvedli, dokonce prý spolu půjdou na ples!!
  No to je tedy "úkaz", tohlenctotok.
  ===
  Můžu jenom P.T. publikum Útulny ujistit, že i my se ženou jsme volili každý jinak. Ona Losnu, já Mažňáka. A co má být? To se nesmí? Večeři mi žena udělala moc dobrou a tak asi ani u nás nebude žádná "italská domácnost".
  (Asi ji zítra chytnu nějakou tučnou myšku.
  [;>)

  OdpovědětVymazat
 44. Zbytečně tu ironizujete, vážený StK.
  Možná, že to bude jenom další pokus novinářů vyvolat pozornost čtenářů, i když zpráva, která uvádí podrobnosti, se nezdá být výmyslem.
  Ale vychází tu najevo, že systém kontroly při provádění voleb má vážné mezery.
  Neexistuje kontrola při provádění hlasování. Volič nemá přidělenou svou sekci, kde může hlasovat a nikde jinde. Ministerstvo vnitra ani neví, kolik občanů má právo hlasovat. Nemá seznamy a kraje nejsou povinny jim je dát.
  V Itálii již měsíc před počátkem voleb jsou zrevidovány všechny seznamy majících právo hlasovat. Ministerstvo má jejich seznamy, ví přesně kolik voličů je. Během sčítání hlasů je průběžně informováno o výsledcích.
  A co když se opravdu přijde na to, že ten podvod s kopírováním průkazů dělalo víc lidí? Prohlásí se volby za neplatné?

  OdpovědětVymazat
 45. Teď jsem na novinkách.cz viděla, že voličský průkaz je vydáván těm, co budou hlasovat mimo své bydliště.
  Ale i tu by měla být zavedena kontrola,aby průkaz nemohl být okopírován.

  OdpovědětVymazat
 46. Voličský průkaz:
  Je na jméno a platí jen s občanským průkazem. Zbytečné vlny od pánů žurnalistů, advokátů a jiných pochybných existencí.
  ===
  Nechte to spát, Info, dobře Vám radím. To je oblast pro "Blesk" a jiné "seriózní tiskoviny". Zkuste raději zase něco sesumírovat o Italsku. Myslím, že by to štamgasti ocenili. Já určitě.

  OdpovědětVymazat
 47. Kocoure, nejste sam, taky jsme s bejvalkou běžně volívali každý jinak. Média prostě potřebují senzaci, i kdyby měli uválet z pšouku kuličku.

  OdpovědětVymazat
 48. Ále já už bych se nedivil ničemu. Je to dobře nebo špatně? Je to dobře pro... nebo špatně pro... ale nic. Kdo ví, jak to pokračuje, ví. Maňana.

  OdpovědětVymazat
 49. I na Slovensku se pozorně dívají, jak se v Česku volí:
  http://www.sme.sk/c/6674150/schwarzenbergov-nepriatel-cislo-jeden-nie-je-zeman-ale-klaus.html
  http://komentare.sme.sk/c/6679919/co-sa-to-preboha-u-vas-v-cesku-deje.html
  A zítra to jdeme s manželkou hodit Losnovi. Už před několika dny mě napadl tento příměr a vidím, že nejsem sám. A kdo je ten Maňák, je asi každému kdo Záhadu hlavolamu a Stínadla se bouří četl, zcela jasné!

  OdpovědětVymazat
 50. http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-59193420-volicsky-prukaz-ministerstvo-vnitra
  Ve volebním zákoně je velká mezera. Na jeden voličský průkaz totiž lze hlasovat několikrát.

  OdpovědětVymazat
 51. Na volby dohlíží i pozorovatelé z OBSE
  Na průběh a demokratičnost prezidentských voleb dohlíží 6 pozorovatelů z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Členové pozorovatelské mise mají právo v průběhu hlasování i sčítání hlasů navštívit jakoukoliv volební místnost. Na některých místech tak činnost komisí budou sledovat odborníci z Itálie, Makedonie, Kanady, Polska a Španělska.
  ihned.cz

  OdpovědětVymazat
 52. Ten word mě zase vypekl! Z Hospůdky jsem si po několika špatných zkušenostech, kdy mi to nevzalo příspěvek, navykl napsat svůj příčinek nejdříve nanečisto ve wordu a do diskuse ho pak nakopírovat. A když to neprošlo, tak jsem ten text nemusel znovu vypotit, ale jednoduše jsem ho znovu nakopíroval. Což jsem učinil i nyní, přitom jsem si povšiml, že mi jazykový korektor hbitě opravil Mažňáka na Maňáka. Tož jsem vložil zpět to ž, ale už jsem nezaregistroval, že jazykový korektor zapracoval znovu. Takže čtenářům Jestřábových knih se omlouvám (kruciš - Jestřába mi to tvrdošíjně opravuje na Jetřába - kdo to je nebo byl Jetřáb?) - nejde o můj omyl, ale to zapracovala těchňika!

  OdpovědětVymazat
 53. Neexistuje způsob, jak zabezpečit volby (nebo cokoliv jiného) proti zlému úmyslu. O tom by mohli vyprávět třeba programátoři, kteří se snaží zamezit zneužívání programů nebo hackerství na nějakých webech, bankách atd. Příklad: Zabezpečení Blu-Ray videodisků se vyvíjelo cca rok a půl. Bylo prohlášeno za naprosto neprolomitelné. Patnáctý den po uvedení prvních BluRay disků do prodeje se objevil první použitelný program na kopírování, devatenáctý den už měl rozhraní, které umožňovalo zkopírovat disk i laikovi. Čili ukrást obsah.

  A tak je to se vším. Kdyby se měl člověk soustředit jen na to, jak zamezit jakémukoliv zneužití čehokoliv, zbývalo by mu se leda oběsit. Kdykoliv něco platím přes počítač musím na určitý zlomek promile počítat s tím, že na mě může být někdo napíchnutý a dekódovat moje přihlašovací jméno nebo heslo. A vzápětí mi vybrat celé konto. Takže opět je to třeba zajišťovat omezením velikosti vybírané částky, potvrzováním transakcí přes mobil - čili vše zajišťovat až do takové složitosti, že je rozumnější nosit peníze u sebe v kapse.
  Takhle sice můžete žít, ale nic z toho nebudete mít. Mám rád dvojí zajištění, "opasek i kšandy", ale čeho je moc, toho je příliš. Vymýšlením "co by kdyby" lze zvýšit bezpečnost, ale nikdy a u ničeho bezpečnost zaručit na 100%.

  A zatím nikdo na ten Vámi popisovaný podvod s průkazy nepřišel, nenahlásil, nedokázal ho. Do té doby je to nutné považovat za spekulaci, pokus o znevěrohodnění voleb, podhazování nedokazatelných faktů (...příznivci Karla Schwarzenberga častěji cestují...) atd. To, že je pan Hanych/Henych vůl s tím nesouvisí.

  I-dnes nepovažuji za seriózní medium - a tento můj názor nemá s volbami nic společného. Takže platí to, co jsem už tady napsal: Umělé mediální vlnobití a dokonce asymetrické. V jakém prostředí to žijete, že takové věci nepoznáte, Informace?

  Jistěže tu "mlátíme prázdnou slámu". Blogerství je totiž zábava, ne práce. Ale nemusíme přece tu jednu jedinou otep slámy mlátit cepy tak dlouho. Zrno už z toho žádné nepadá.

  OdpovědětVymazat
 54. Opatření proti vtipálkům a gaunerům jsou pro ně vítaným motorem, tak to prostě je.
  ZŽ, co říkáte k mému rozkladu pojmu hue? A s tou praindoevropštinou - ale no tak. Neblbněte, prosím. Myslel jsem, že jsme seriózní lidi. Leda že jste to nemyslel tak moc seriózně - ?

  OdpovědětVymazat
 55. StK,
  nejvýznamnějšími událostmi v Česku a Itálii jsou volby.
  V Itálii proběhnou až koncem února, zatímco v Česku končí dnes večer.
  Takže je na Vás, abyste k nim napsal článek s komentářem o výsledcích, průběhu atd.
  Na mne přijde řada až za měsíc.
  Jinak: v předvolební kampani nic nového, předpovědi výsledků zmatené. Za měsíc se může mnoho věcí změnit.

  OdpovědětVymazat
 56. Jo, a Monti čím dál tím víc blbne.

  OdpovědětVymazat
 57. Informace,

  1. V době, do níž je situován příběh Romea a Julie, si už mohli bohatí měšťané a majitelé pozemků koupit šlechtický titul. A používali ho stejně, jako dnešní zbohatlíci tituly akademické, mnohdy získané podobně.

  2. Voličský průkaz umožňuje hlasování spolu s OP mimo bydliště. Voličský průkaz se při hlasování odevzdává. Teoreticky existuje možnost, že si někteří lidé vyzvedli voličské průkazy na jména jiných lidí, o nichž věděli, že hlasovat nepůjdou (dalo by se to podšprajcovat i ekonomicky) a budou hlasovat s jejich OP, protože asi komise nebude zvládat porovnat fotku dvou podobných chlapů (a ženských teprve ne). Je to jistější, než kupovat hlasy v tajných volbách. Faktem je, že voličských průkazů bylo vyzvednuto mnohem (víc než dvojnásobek) víc, než v jakýchkoli jiných volbách v ČR. Nepochybuji o tom, že se to časem vykecá.


  STK

  Kníže může např. mařit vyšetřování Kalouskovin a jiných zlodějin udělováním milostí.

  OdpovědětVymazat
 58. Může zkusit mařit, Pergille. Když to policie a soudy vezmou rychle (o čemž by se dalo s úspěchem pochybovat, já vím), brzy by se profláklo, o co knížeti těmi milostmi vlastně jde.
  (Navíc stejně asi vyhraje ten větší žvanil. Slibuje nesplnitelné a to mají Hobiti moc rádi. Ohňostroj. Lukoil bude mít u nás přinejmenším pootevřeno.)

  OdpovědětVymazat
 59. Byli jsme s manželkou volit. A protože původně měla jet s příbuznými, jejich dětmi a našimi vnoučaty na hory, tak si v pondělí vyzvedla voličský průkaz. Ovšem nakonec nejela a zůstala doma. Ten voličský průkaz si komise ponechala a viděl jsem, jak ho předsedkyně komise zakládá do složky, kde už měla uloženo nejméně 10 dalších.
  Takže další lež stoupenců či snad přímo volebního štábu Lžislava Mažňáka, že Karlovo příznivci volí s pomocí voličských průkazů několikrát.
  Ovšem těch polopravd či přímo lží už zznělo z té strany tolik, že toto je jen pověstná kapka v moři. Zkrátka Lžislav potřebuje vyhrát za každou cenu, teď by po 10 letech druhou prohru jeho superego zřejmě nepřežilo.

  OdpovědětVymazat
 60. Pedro, klid a věcně: asi jak kde, ne?
  Jsme Češi, nadmnožina: Slovani, jiná: postkomunistický (časo)prostor. Po generace tu byla nutno n ě j a k žít, lavírovat, souhlasit, a l e - okecávat, podvádět, malá domů atd.
  A já jsem si udělal volební guláš a du ho sníst a ZA HODINU BUDEME UVIDĚT. E finita, heršoftn...
  A já jim tady při každých volbách vyčítám, že nedávají volební guláš. Že to býval vžitý zvyk. No ovšemže mi nikdy v té dobré náladě nenamítnou (ta komise, půlku znám), neznaje to, že to by museli dávat z těch stran, ne oni... Za hodinu bude už pokluzené. Tornero tra un´ora e vedremo. Za hodinku su tu a uvidíme!

  OdpovědětVymazat
 61. K hlavnímu tématu:

  Dvě věci, první je můj výmysl, další je citát:
  - "Naši předkové napadli vaše předky okradli je a spoustu z nich pobili. Potom zbytek vašich předků pobil ty naše předky na svém území. Tudíž jste větší zločinci, než my."
  - Z jednoho dětského časopisu: "Jsme přece přátelé. Nemůžeš proto říkat 'můj dům'. Co je mé, to je i tvé a co je tvé, to je i mé. Proto se kliď z mého domu!"

  K fenoménu "tlusté čáry":
  - V televizi kdysi ukazovali, jak "zlí Češi" mučili "nebohé Němce" (byly tam i nějaké fotky). Ale už neřekli (to je ta "tlustá čára"), že dotyčné oběti byli dozorci ze zajateckého tábora (respektive ta část z nich, co se ji podařilo chytit), kteří na samém konci války brutálně vyvraždili téměř všechny vězně. Takže si pravděpodobně zasloužili i daleko tvrdší zacházení (obávám se, že i takové, jaké není vůbec technicky proveditelné, o jakém můžeme jen snít v souvislosti s lidovou představou pekla, nebo něčeho podobného).
  Nicméně je to velice názorný příklad, že "tlustá čára" je téměř vždy výhodná pro jednu stranu.

  Mimochodem, zdá se, že KS prohrál právě kvůli výrokům typu "Beneš by patřil před soud v Haagu" (nicméně tím názorně ukázal, o co před tím "soudem" jde).

  OdpovědětVymazat
 62. Náš odcházející president Narcis Všeználek teď určitě změní svůj program na den instalace svého nástupce. Sice měl v úmyslu nemlich zrovna ten den odjet do USA, aby tam mohl sdělit všem, kteří mu chtějí naslouchat, své pravdy - ale teď když je jisté, že by nemusel úřad předávat tomu zdegenerovanému aristokratovi, tak se jistě ten půlden zdrží. A radostně předá otěže Lžislavu Mažňákovi. Jak je to v Limonádovém Joeovi? "Padouch či hrdina - jsme jedna rodina!"

  OdpovědětVymazat
 63. Zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí, komentoval vítězství Zemana Klaus - titulek na netu. Myslím, že si to pan president trochu popletl. A co že je z něj najednou "pravdoláskař"? No fuj!

  OdpovědětVymazat
 64. Pro ASP:
  Ohledně vlivu křesťanství se nemohu přít, nemám validní informace a tak jen opakuji známou pohádku.
  Ale ono je to jedno. Co se týče "tlustých čar": ano, každý si ji maluje tam, kam se mu hodí. To, že jim nepřikládám žádný význam ale neznamená, že bych považoval za přínosné řešit dějiny zpětně. Dokonce ani "správnost" nebo "nesprávnost" dějin.
  Poučení: Ano, jistě, ale nimrání se v tom je kontraproduktivní. Jednak dějiny bez "stroje času" nezměníme, jednak budou stále trvat antagonistické rozpory podle toho, kde kdy kdo měl nějaké předky. (Já je měl snad na všech stranách sporů v minulém století. Takže rozpory se ve mě tak trochu vyrušily.)

  Na kole mám velké zpětné zrcátko, ať mě nepřekvapí a nesrazí kamion řítící se zezadu. Ale nemůžu čučet jenom do zrcátka, protože bych asi zahučel do příkopu nebo zapomněl včas odbočit a dojel, kam nechci. (To je podobenství i realita zároveň [;>)

  OdpovědětVymazat
 65. Pergille,
  ta historie s dvěma nešťastnými milenci kolovala v ústním podání mnohem dřív nežli ji sepsal v r. 1530 Luigi da Porto. A původně nebyla ani umístěna ve Veroně.
  Dante ve svém Očistci ( 1305-1314) hovoří o nenávisti mezi šlechtickým rodem Montecchi a rodem Cappelletti, která mů původ v rozštěpení uvnitř italských a jihoněmeckých šlechtických rodů, které podporovaly buď papeže - Guelfi anebo císaře - Ghibellini. Rozštěpení vzniká ve dvanáctém století .
  Když Da Porto píše svou verzi Romea a Julie, situace je již odlišná. Strana ghibellinů ztratila v italských městech své pozice.
  Texty ze 16. stol. jsou literární fikce, která zpracovává ústní podání příběhu, který se pravděpodobně odehrál na počátku čtrnáctého (1303). Proč by měli autoři hovořit o zbohatlých kupcích, když původní verze hovoří o šlechtických rodinách? Da Porto píše o šlechtických rodinách, Shakespeare také.
  I dějiny italské literatury počínaje F. De Sanctisem hovoří i rodech Montecchi a Capuleti (Cappelletti) jako šlechtických.

  Odpověď je časově neaktuální, ale přečetla jsem Váš příspěvek až teď.

  OdpovědětVymazat
 66. I na Slovensku si už povšimli slov pana profesora Klause, že zvítězila pravda a láska.
  Viz http://www.sme.sk/c/6680917/klaus-pouzil-havlov-citat-na-internete-zozal-kritiku.html
  A i tam samozřejmě už dávno zaznamenali, že pro pana profesora je označení pravdoláskař výrazem nejhlubšího opovržení a že když slyší Pravda a láska, tak se opupínkuje.
  Ovšem časy se mění a na Slovensku nevědí (podle nového jazykového úzu neví), co ví pan Hájek (ten co nepochází z opice): A to, Václav Havel byl služebníkem satana a ten pravý hlasatel pravdy a lásky je právě Václav Klaus!

  OdpovědětVymazat
 67. I mně to vyrazilo dech, od koho jsem najednou slyšel o pravdě a lásce. Proboha, nejvyšší čas se abdankovat!!! Je nějaké uměřenější rčení než Nevidí si do huby? Tož si to jím nahraďte...
  I, to o té evoluci Romea a Giulietty je velice zajímavé!
  Ale stejně víme od pana Čapka, že to bylo úplně jinak, že.

  OdpovědětVymazat
 68. Pedro,
  Tu pravdu a lásku už neřež. Jak dlouho už žiješ ve zdejším Hobbitíně?
  Ještě jsi nepochopil že veřejně proklamovanou pravdu má buď vítěz nebo ten co má větší a silnější klacek anebo vítěz protože měl větší a silnější klacek.

  OdpovědětVymazat
 69. Takže: Když mu (V.K.) teď, za pár dní, vezmou klacek, přestane to být pravda? A bude peskován jako přidrzlý chlapeček? [;>))

  OdpovědětVymazat
 70. Kapitáne, já to neřeším! Jenom mi tato slova z těchto úst přišla poněkud nepatřičná - asi jako kdyby mi na pozdrav "Sabah il chér!" muslim odpověděl: "Pochválen Pán Ježíš Kristus!" a pokřižoval se přitom.

  OdpovědětVymazat
 71. Pokud by "hue" zahrnovalo i světlost/tmavost a sytost/bledost, tak bych použil české slovo "odstín", u něhož tak nějak pociťuji, že označuje jakoukoli odchylku od barvy mající jednoslovný název. Ale "hue" dostalo v moderní odborné praxi význam pouze oné dimenze, která je ortogonální k sytosti/bledosti i světlosti/tmavosti. Vyjadřuje se jako úhel v barevném kole nebo trojúhelníku; na duze je naopak funkcí poloměru. Proto mi "odstín" připadá jako pojem příliš široký, ale možná že časem dojde ke stejnému významovému zúžení jako u "hue".
  Co máte proti PIE? Komparativní lingvistika by se měla učit už na základních školách, protože učení cizím jazykům je snadnější, když je vidět, že ty rozdíly nejsou zcela náhodné ale je v tom nějaký systém.
  A nakonec by to snad mohlo i přece jen trochu přispět k uvědomění evropské sounáležitosti.
  ---
  Pointa té mnou citované parafráze byla v tom, že klasické "Losnu nebo Mažňáka" mění na "Mažňáka nebo Mažňáka". (Ale Franzova ptačí a prasečí chřipka je mnohem výstižnější.)
  ---
  Voličský průkaz: jen by mě zajímalo, zda údaje o těch použitých průkazech byly nacpány do počítače a zkontrolovány možné duplicity. Pokládal bych to za samozřejmé, ale podle ostatního dění kolem voleb (a zákonů vůbec) bych se moc nedivil, kdyby tomu tak nebylo.

  OdpovědětVymazat
 72. Informace,
  původní novela je snad někdy z 1200+ (tuším Bandiniho sbírka), nicméně už v té době bylo možno v některých italských státech si koupit titul, takže v bohaté vrstvě šlechtici a kupci splývali. Ale ten text byl tolikrát přepisován a měněn dle aktuálních dobových reálií, že asi ani nemá smysl pátrat po originálním příběhu (abychom neskončili u známého Čapkova apokryfu).


  Obecně k těm volbám:
  Líčil mě jeden IT pracovník, jak vyvíjeli nějaký webový soft a byla tam v době, kdy to vyvíjeli "slovní Kaptscha" (jako je třeba otázka "Jakou barvu má červené kolečko"), která zněla: "Koho volíš, Losnu nebo Mažňáka?" a, pochopitelně, chtělo to odpověď podle Záhady hlavolamu. Pak to prodali (a zapomněli ten přístup změnit) do Polska, a Poláci byli strašně nešťastní, protože se do toho nemohli přes tu otázku dostat.

  IMHO k Mažňákovi má blíž soudruh kníže, ale Zemana bych s Losnou raději nesrovnával, možná k Širokovi.

  OdpovědětVymazat
 73. Pergille,
  s víc jak velkou pravděpodobností se mýlíte.
  Po prvé histori dvou nešřastných milenců vypráví Masuccio Salernitano ve svém Novellino z r. 1476 s názvem Mariotto e Ganozza. Pak ji znovu sepíše Luigi da Porto jako Historia novellamente ritrovata di due nobili amanti, v r. 1530.
  O tom, že by existoval text novely z 13. stol. nehovoří ani A. Momiglano v Dějinách it. literatury, ani třídílná antologie starší it. lit. Kromě toho podobné dílo nezapadá absolutně do žánrového systému literatury 13. stol.
  Když koncem 14. stol. Rustichello z Pisy zapisuje vyprávění Marca Pola o jeho cestě do Číny, píše ji ve starofrancouzštině (lingua d' oil). Teprve později je Milion přeložen do starobenátštiny. Italské spisovné volgare se totiž formovalo na základě místní hovorové mluvy.
  Máte-li nějaké přesnější údaje o dataci příběhu dvou milenců z 13. stol. uveďte ji, prosím. A kdo je pan Bandini?

  OdpovědětVymazat
 74. Musím uznat, že tento blog je pro mne "opravdovým pohlazením na duši", oázou v poušti netu - je skvělé číst tak umně skládaná slova a věty, souvětí a přeji autorovi, ať mu jeho útulnu žádný troll či jiný neurvalec neničí.

  Honza z podhůří

  OdpovědětVymazat

"Pravidla moštárny" jsou stejná jako v Hospůdce. Spammeři a trollové budou bez milosti likvidováni. Hlasatelé jiných (i opačných) názorů než má Kocour však nikoliv.

Jak se podepsat? >> Komentovat jako >> Název/Adresa URL >>Název a vepsat svůj nick nebo jméno. Pak >> Pokračovat a nakonec >> Publikovat. (Počkat, až to Drak nebo Kocour propustí na obrazovku.)