neděle 10. března 2013

INAUGURACE - to snad není sprosté slovo

foto Hans Stembera
   Jako první bod tohoto poněkud nesouvislého psaní bych měl podotknout, že jsem Miloše Zemana nevolil. 
Ale nebylo mi to nic platné. Volilo ho o půl milionu víc lidí, než "pana knížete". 
Prohlašovat teď, že "Miloš Zeman není mým presidentem!" má asi stejnou váhu, jako plamenně nesouhlasit s probíhajícím deštěm nebo s nastávajícím jarem. Póza, žvást, kec.
 Pokud se nestane nic zvláštního, bude následujících pět lety na Hradě Ing. Miloš Zeman. Předpokládal jsem, že poněkud ubere ze své samolibosti až mu dojde, že se na něj dívá několik miliónů lidí a čekají, kdy udělá nějako zásadní chybu, kdy se konečně "historicky znemožní". První Kocourův předpoklad  zatím vychází.

Díval jsem se na jeho inaugurační projev (ze záznamu, neměl jsem čas na přímý přenos)  a Miloš Zeman neřekl nic, co by mi příliš vadilo. Něco podle mě vynechal, něčemu dal větší důležitost, než si představuji já, ale pro začátek - "fakt dost dobrý". 

   Už když byli po prvním kole známí borci, nominovaní pro druhé kolo presidentských voleb jsem si pochvaloval, že to pro mě nebude nervák. Volil jsem sice knížete "Schlafenberga" - je mi  sympatičtější a méně nadutý, než se mi jevil Zeman, ale věděl jsem už dopředu, že bez skřípění zubů snesu i jeho. Hned po zvolení to vypadalo, že vyměníme jednoho "samolibého staříka" za jiného "samolibého staříka", jenže ne tak pilného. Že si sice nestrčí do kapsy protokolární pero předčasně a ještě před objektivy tolika kamer, ale zase neopomene pokaždé "vyrobit" nějaký ten "bonmotík" - i kdyby měl být "blbý jak štolverk". A že se "Mlhoš" občas trochu motá a bude to vydáváno za jeho permanentní podnapilost a nikoliv Meniérův syndrom. Navíc zlí lidé budou škodolibě čekat, kdy konečně spadne ze schodů jak to před časem předvedl Fidel Castro.
Ale doba nástupu do služby se začala MIlošovi neodvratně blížit a on začal mluvit nějak jinak, méně nadutě, rozumněji. 
Zkusím tedy bez toho, že bych spekuloval o tom, co neřekl, pouvažovat tom tom, co řekl. Tohle sice v těchto dnech dělá kdeko, odborníci i neodborníci, ale já uvedu své pocity.

Miloš Z. pravil, že ...chce být hlasem dolních deseti milionů neprivilegovaných občanů, protože ti privilegovaní svůj hlas, nebo spíše hlasy, už dávno mají.  Výborný nápad - jenom mi není jasné, jak dokáže zprůměrovat těch cca 10 000 000 názorů, od skalních komunistů přes "blbce běžné" až po zastydlé ultraliberály nebo neofašouny. Napadá mě přísloví: Není na světě člověk ten, jenž by se zalíbil lidem všem.

Že má tři zásadní cíle, pravil dále president Zeman.  Tím prvním cílem je uklidnění a stabilizace české politické scény. Inu viz výše. Jak uklidnit rozeštvaný a stále rozeštvávaný národ v Kotlince, který má tak rozdílné představy a tom, jak by měl fungovat stát. Jak se pokusit smířit Anifu a Dělnickou stranu. Jak se zastat vyhnanců za Sudet - těch německých a nepopudit si přitom ty české - případně přesně naopak. Uklidnit Židy a nepopudit multikulturalisty. Uznat historickou úlohu rodiny a nenaštvat gaye a lesby. Atd., atp.

Druhým cílem, který považuji pro plnění prezidentské funkce za důležitý, je podpora toho, čemu již přes dvacet let říkám ostrovy pozitivní deviace. Positivní deviace, tedy kladná úchylka. Prima, dobrý nápad. Jenom mi nějak nedochází, jak by mohl president zafungovat jinak, než verbální pochvalou,. Jinak vlastně president toho mnoho nemůže. Dále M. Zeman prohlásil: Nezapomínám však na to, že v této republice žijí miliony lidí, kteří vykonávají, řečeno Masarykovými slovy, onu drobnou, černou, trpělivou a poctivou práci. Že právě tito lidé jsou solí země a že právě tito lidé jsou živnou půdou, z níž tyto vynikající osobnosti vyrůstají. Proto bych se chtěl s nimi při návštěvách jednotlivých krajů co nejčastěji setkávat a chtěl bych jim pravidelně skládat účty ze své prezidentské činnosti. Opět velmi hezké předsevzetí, kdy až čas ukáže, jak je daleko z Prahy třeba do Ostravy. Nebo do Ústí. Nechme se překvapit.

   Dále zaznělo: Vedle podpory ostrovů pozitivní deviace však prezident musí bojovat proti jejich opaku, tedy proti ostrovům deviace negativní. A hned problémy pojmenoval:
Kmotrovské mafie, které parazitují na těle české společnosti, vysávají z tohoto těla krev a nevrací této společnosti žádnou přidanou hodnotu.
A Zemanovo řešení?  Zákon o prokázání původu příjmu a majetku včetně možnosti zabavení nelegálně získaného, tedy nakradeného majetku.
Pokud to bude opravdu aplikováno u všech a dodrží se systém "padni komu padni" to je hodně zajímavý pokus o spravedlnost. Bohužel narazí na obrovský odpor těch, jejichž majetek nebyl nabyt "křišťálově čistým způsobem". Co je, jak se domnívám, většina větších majetků těch, ktyeří u mici jsou nebo mají na exekutiovu i zákonodárce podstatný vliv. Už několik minut po projevu se ostatně proti tomu ohradil i premiér Nečas, který prohlásil, že to "dělá z lidí potenciální zloděje". Zvláštní, řekl bych nepromyšlená reakce "potrefené husy".
   Pokud by se to týkalo opravdu, ale opravdu všech, byli by na tom všichni stejně. Všichni by byli považováni za potenciální zloděje. Všichni by si byli rovni. Zřetelně by se poté oddělili ti, kteří ke svému majetku přišli poctivým způsobem a "ti ostatní". 
Ale:  Kdo vlastně bude zkoumat zákonnost nebo  nezákonnost příjmů? Kdo bude hlídat hlídače?       
   Na nezkorumpovatelnost kohokoliv prostě nevěřím:  Každý se dá koupit. Problém je jenom v tom, že někteří lidé jsou příšerně drazí. (Oscar Wilde, Ideální manžel). I nastalo by dělení obyvatelstva na ty rovné a ty rovnější. Ti co si výsledek zkoumání dokázali "ošéfovat" a na ty menší rybky (za socialismu bych řekl na "zelináře a řezníky"). Takže i tento úmysl lze (bohužel) zařadit mezi literaturu SF*.


   Pak zazněla věta Druhým takovým ostrovem negativní deviace jsou, podle mého názoru, neonacistické bojůvky, které občas řádí v ulicích našich měst. 
Tady si myslím Miloš Zeman jemně naznačuje, že bojůvky komunistické (Antifa) jsou mu milejší než nacisté. Přitom se ideologií liší jen trošičku: Nacisté vztahují svou politiku na "vyvolený národ", antifašisté (proboha, to je slovo ani moc  přesné, ani správné) jsou "nadnárodní". Jinak chtějí vlastně totéž. Kolektivního diktátora.
Tady je na místě se zamyslet, proč je sto lety stará ideologie (národní socialismus) pro některé mladé ještě i dnes nščím přitažlivá. S tím vším rasismem a xenofobií. (Vztah k Židům a Cikánům nezmiňuji, ten se pohodlně vejde do předchozí charakteristiky.)


   Tady mám pocit, že  naprosto logicky navazuje třetí negativum dneška: Za třetí ostrov negativní deviace pak pokládám podstatnou část českých médií. Tu část, která se zaměřuje na vymývání mozků, na mediální masáž a na manipulaci veřejným míněním. Za tento bod dostal pan president  velký potlesk - a právem. Protože adorace sexuálních úchylek, soustředění se na zakazování nebo zesměšňování názorů, které jsou s Desaterem slučitelnější než homosexuální "rodiny" vychovávající děti, které už tím pádem neznají elementární, přírodní roli ženy a muže**, nebo příkazy islámu, pokusy o oficiální začlenění islámského náboženského práva Šaríja do našeho, křesťansko-židovského kulturního prostředí, omlouvání neschopnosti či neochoty menšin  zapojit se do běžného života a jejich nesmyslná finanční podpora (Cikáni) - to vše je viditelné hlavně pro mladé lidi, kteří mají ještě idealistické představy a fungování světa. Pokrytecké žvásty stávající věrchušky a hlavně novinářů ze všech možných médií, hlavně TV, dokáží situaci vyhrotit natolik, že mladí lidé přestávají věřit na jakoukoliv možnost legální nápravy situace a vyjdou do ulic. 

Divíte se jim? Já ne.


   Poslední poznámka: Miloš Zeman se ani slovem nezmínil o zahraniční politice ČR. To jest hlavně o tom,  jak se bude republika stavět k eskalující ingerenci EU do záležitostí, které se obecně považují za vnitřní záležitosti republiky,. A také k podpoře nebo odmítnutí invaze cizích ideologií např. islámu atd. To může znamenat dvě věci: Buď to zapomněl uvést a nebo to nepovažoval za důležité - to se mi při jeho inteligenci naprosto nezdá, nebo naopak chystá nějaká obrat, deviaci od těch svých názorů, které vyhlašoval  při presidentské kampani. Obecně vzato, tato část jeho osobnosti je pro mne docela nečitelná. Už je rámcově stanovené datum na "vyvěšování vlajky EU nad Hradem" - ale znamená to, že se český Zeman hodlá podřizovat požadavkům EU nebo jenom slavnostně vlajku s José Barrosou vyvěsí, ale nadále bude podporovat politiku větší suverenity ČR v rámci unie. To netuším. Faktem je, že zemitý Zeman na mě v tomto ohledu působil lépe, než diplomat Schwarzenberg. Ostatně právě ta část programu "pana knížete" ve mě vyvolávala největší obavy nebo aspoň rozpaky - i když v praxi byl "kníže" Karel vždy na straně republiky, ať už vzpomenu česko-rakouské tahanice kolem Temelína nebo požadavky na jiné ústupky EU. Inu - uvidíme.   Je třeba ale vzpomenout, že u nás v Kotlince není presidentský systém a podle ústavy může president  spíše jen "prudit", zdržovat a slovně protestovat, nikoliv vládnout. V téměř všech případech ho mohou naši neomylní zákonodárci přehlasovat. Ovšem na druhé straně, jak říká mlíkař Tovje (a taky Kocour)   byl  Miloš Zeman zvolen přímo lidmi, nikoliv zákulisními machinacemi při volbě poslanci a senátory jak tomu bývalo doposud a jeho mandát, čili oprávnění je alespoň pocitově o dost silnější. Je reprezentantem z vůle lidí, nikoliv zvůle politiků. Myslím, že si toho je dobře vědom a že toho argumentu bude často používat k velkému zklamání našich zástupců v obou komorách.


Na závěr malá galerie československých a českých presidentů.


T.G..Masaryk - president zakladatel
Edvard Beneš - president budovatel


Klement Gottwald - president komunistický
Emil Hácha - president poraženýAntonín Zápotocký - president dělnický
Antonín Novotný - president nejkrásnější

Ludvík Svoboda - president osvoboditel
Gustáv Husák - president normalizátor

Václav Klaus - president profesorský
Václav Havel - president sametový


Miloš Zeman - president ... jaký?


Foto: vysílání ČT a Wikipedie


_____________________________________________________________________________


*/ SF Science-fiction čili vědecká fantazie. Někdy víc vědecká, někdy víc fantastická. Kdysi se pro podobné jevy používal termín utopie podle spisu o ideální zemi jménem Utopie. Tenhle výraz je možná přesnější. My, obyčejní Kocouři to většinou opisujeme povzdechem "Bylo by to krásné, ale..."


**/ protože už od raného dětství, kdy se formuje pohlavní identifikace a s ní je spojená úloha v budoucím životě nemají před sebou příklad normální rodiny. Neznamená to, že by se stali homosexuály nebo lesbičkami, ale jen to, že si později nebudou vědět rady v partnerských vztazích. Znám jeden takový případ. Nyní už starší muž nedokázal udržet manželství přesto (nebo možná právě proto) že se dobrovolně ujal tzv. ženských prací. Dobře a s chutí - pocházel totiž z rodiny, kde otec byl homosexuál, ale ze strachu (padesátá léta - homosexualita je úchylka!) udržoval zdání běžné rodiny. Nicméně tam chodili strýčkové, kteří se s jeho tátou líbali a jiní, kteří se zavírali v ložnici s maminkou.  Jeho žena (žádná extrémní kráska) si nakonec našla partnera, který byl o dost větší macho. Prohlásila, že svého zákonného muže má ráda,  oceňuje co dělá pro rodinu, ale tak nějak ji vadí, že by s ním měla spát. Nevzrušuje ji. 
Co se dá dělat, staletími prověřované archetypy soužití... 

28 komentářů:

 1. Tak já jsem projev nového prezidenta neposlojuchal. Já se nebudu moc rozebírat v tom, co říká ale počkám si, jak se bude chovat a podle toho ho budu pro sebe známkovat.
  Jen připodotknu že zkušenost praví, že ať se snažil zlořády rázně napravovat kdokoliv z lidí a ve jménu jakýchkoliv ideálů, tak se to vždycky dříve či později tak nějak zvrtlo že nakonec to došlo do konců horších než byl stav výchozí. A vždy to nakonec odnesli ti drobní dělní mravenečkové, nejvíc když se náprava zlořádů zaštiťovala jejich jménem.

  Jsou věci ze kterých mě mrazí, například skoro kompletní obměna ústavního soudu v situaci, kdy je používán jako jako nejvyšší komora parlamentu.

  A označení prakticky všech za "dolních 10 milionů" mě osobně urazilo. Evokuje mi to označení nás lidiček za hloupoučké nesvéprávné ovce bez vlastní vůle.

  OdpovědětVymazat
 2. Nádherné shrnutí a soudné inteligentní (není to sprosté slovo?) promyšlené první zhodnocení, odhad kladů, absencí, možností, všeho. Nádhera před spaním. Neboť musím jít už spat, nejsu v pořádku, dost jsem vysílený potomkama. Víc, podrobněji zítra, ano?

  OdpovědětVymazat
 3. Ano. Historik (a sociolog a psychlog...) okamžitě studeně zpozorní, když slyší či čte o zájmu, právech (ovšemže nezadatelných, svatých, věčných, nepopiratelných) X miliónů d o l e , těch jediných p r a c u j í c í c h , našeho l i d u atd.

  OdpovědětVymazat
 4. Taky jsem, samozřejmě, projev neoslouchala. Ale z toho, co jsem o něm četla, se mi zdál umírněný a rozumný.
  Proč se hned napral do medií? nebylo na to dost času v budoucnu?
  Pak jsem taky četla, že se "first lady" neumí oblékat.
  No to je snad nejsnadnější věc k napravení.

  OdpovědětVymazat
 5. Pro Informaci:
  Proč tak silnou kritiku směřoval Zeman do médií? Protože média si usurpují právo ovládat společnost. Jejich informace jsou tendenční neúplné a zkreslené podle potřeby zadavatele. Pokud znáte realitu snadno zjistíte, "v čí mzdě" ten nebo onen novinář (komentátor) píše nebo mluví.
  Ujišťuji Vás, že je to velmi nechutné zjištění - a to jsou "MALÉ VĚCI". Dokážu si pak představit, jak to vypadá při věcech (kauzách) velkých.
  To, co čteme nebo posloucháme je vlastně mediální souboj dvou nebo i více zájmových skupin, kde se pravda používá jedině v případě krajní nouze. Kdybych to zjednodušil - to, co se u nás považuje za žurnalistiku, zpravodajství, je několik proudů nevěrohodných reklam, jdoucích nejčastěji proti sobě. Ti, kteří snad skutečnou pravdu píší se v tom "rachotu" naprosto ztratí - jsou tam nerozeznatelní.
  Mlhoš Zeman je jistě samolibý člověk, ale není a nikdy nebyl hloupý. Ten jeho atak na novináře považujte za slušné varování médiím. Co bude následovat potom, nevím. Vím jenom, že jako jeden z mála už jistým novinám nebo konkrétním novinářům interview v žádném případě nedává.
  Nakolik bude tato jeho taktika účinná nevím - uvidíme.

  OdpovědětVymazat
 6. Tak vidíte, StK,
  sdílíte zcela názor Cvrčka na stav a chování médií. A sdílí je i nový český prezident, když je pro jistotu hned varoval, aby psaly pravdu a nerozeštvávaly společnost.
  ideologie 5 hvězd se šíří po Evropě. Snad proto, že problémy jsou všude stejné?

  OdpovědětVymazat
 7. Dovolím si citovat z diskuze na Psovi. Je totiž přesný:
  O novinářích si myslí totéž i diváci, posluchači a čtenáři, prostě nemediální občanstvo. Úroveň tzv. novinářské práce v Česku je ubohá a to i ve srovnání např. s novináři na Balkáně. Tam, pokud moderátor vede debatu, tak předmětu té debaty rozumí a může velmi kvalitně argumentovat. U nás to není argumentace, ale kladení předem vymyšlených otázek. Pokud objekt uhne s cesty nebo neříká pravdu, moderátor reaguje jen tím, že položí další připravenou otázku. Většina novinářů jsou amatéři, kteří se do médií dostali začátkem 90. let, kdy byly vyházení všichni předchozí novináři s tím, že jsou zasaženi totalitou. Tito mladí samouci dnes vládnou médii, samouctví povýšili na profesionalitu a dokonce někteří to učí na školách, takže nám připravují další generaci, která nebude umět kriticky myslet, argumentovat, podceňuje vzdělání a naopak oslavuje povrchnost.
  /Svoboda projevu obsahuje také odpovědnost za to, co tím projevem způsobím.
  Autor: J. Chaloupka Datum: 11.03.2013 09:49

  OdpovědětVymazat
 8. Ale proboha, nezevšeobecňujme. Generalizace je zrádný trend, kterému je nutno se vědomě ve všem bránit. Lékaři jsou... policajti jsou... právníci jsou... poslanci jsou... novináři jsou... mužský jsou... ženský jsou... Germáni jsou... Čehúni jsou... pohani jsou... židi jsou... ?!
  Mozek je zařízen na zařazování všeho, co se do něj dostane, do skupin, a nejjednodušší je, je-li jich co nejméně. Čili s největším počtem členů. Protože vše někde, nějak, z různých hledisek m u s í být zatříděno. Už u zvířátek: rostliny jedlé - nejedlé atd. No, satis. Snad to zaujme.

  OdpovědětVymazat
 9. Myslím Jakube,
  že ten pán nehovoří o všech novinářích. Tolik drzosti snad nemá. Ale může mít pocit (a já ho mám bohužel taky), že je to převládající sorta. Už se od vzniku téhle Útulny chystám popsat jednu starou příhodu "O odstranění jednoho divadelního ředitele". Viděl jsem velmi zblízka. Tam jsem na novináře a jejich poddajné šéfy opravdu hořce zanevřel. Nadále jen ta povrchnost, opisování, novinařina stylem Copy & Paste - i s pravopisnými chybami a překlepy. A nového Čapka nebo Peroutku nikde nevidím.
  ===
  Cop mě ale opravdu dokáže vytočit do běla je, když na TV NOVA dávají nějakou tragédii (prosím - bez úvozovek) a najednou se ve zpravodajství! začnou objevovat zpomalené a opakované záběry na slzy, plamínky svíček a ubohé děti a v podkresu zazní srdcervoucí hudba. ohle sprosté, hovadné klišé mě dokáže zdvihnou z křesla s nezřetelným mumláním kur.., do pr....! jít od TV pryč.
  Tak se na mě zlobte nebo ne, ale tohle je opravdu silně pokleslý žánr. Hlouběji to snad už nejde.
  Z P R A V O D A J S T V Í !

  OdpovědětVymazat
 10. Ale s tím souhlas, jistě.
  A POZOR: v úterý ve 20.40 a ve středu ve 12.10 na ČT2 nový Motl - O HOLEŠOVSKÉM POGROMU 1918!
  Co? Že jste o ničem takovém neslyšeli, pogrom - a tady, a dokonce za míru, a těžký?
  Nestyďte se. Já jsem o tom, většinu života kousek odtud, netušil rovněž. Pak, postupně (a obtížně) se s tím seznámiv, jsem se zalkl.
  Bude tam můj známý kolega Mgr. Pálka z krom. muzea.
  A klid: to je relativní. V Polsce, na Ukrajině, v Maďarsku, u jižních slovanských bratří jich pak ještě měli, pchá - a jakých. U nás - tedy Čechů - byl tenhle chvála Pánu poslední.

  OdpovědětVymazat
 11. Novináři jsou děsná svoloč. Jediné co nevím je, zda to platí na úplně všechny, většinu anebo jen některé.
  Když píší z oblasti o které trochu něco vím, neb se tím živím, tak pokud nepíší jen povrchní povšechné krátké zprávy typu:v místě A se stala událost B, ale """ snaží se jít pod povch děje""" tak to jsou v lepším případě nesmysly a polopravdy, v horším tendenční dezinformace a manipulace.

  OdpovědětVymazat
 12. Říká se "Nikdy neříkej nikdy".
  Sám dobře víš Jakube, že stačí málo, věrchuška se lekne temného hučení davu a předhodí se mu náhradní kořist: Židy!
  Nebo Cikány. Ale židi jsou lepší: jak rychle dokážeš davu, že nejsi žid? Zvenku žida nepoznáš. Nedokázal bych jim to vyvrátit ani já. A to žid nejsem a nikdo z předků nebyl.
  Takže: Zatím, chvála Bohu, poslední. A kéž by to tak zůstalo.
  ===
  Islámu by se křesťansko - komunisticko - židovský konflikt velmi šikl, že?
  P:S: Když píšu komunistický, zahrnuji i nacionálně-socialistický. Čím víc o tom čtu a dumám, tím víc mi ty dva politické proudy splývají. Rozdíl je jenom v tom jestli "nacionální" nebo "internacionální".

  OdpovědětVymazat
 13. Přesné! Nacismus i bolševismus jsou obojí socialistická (levicová hnutí). Rozdíl v tom nevidím. Jaký je rozdíl mezi rasovou či třídní nenávistí? Učení o nadlidech, "parazitujících rasách" a podlidech či vládnoucí třída (dělnictvo), proletariát nebo podtřídy buržoasie?

  OdpovědětVymazat
 14. Určitou(!) míru naivity a bájné lhavosti bych "hlídacím psům demokracie" možná i odpustil. Ale to klišé zpracování KAŽDÉ události mě fakt ničí. O účelovém lhaní v něčích službách raději ani nepřemýšlím - to by mělo být trestné.
  A to pochopitelně nemluvím o bulváru. Mě nezajímá která silikonová kráska kam přišla s kým a zda tam byla "naostro". Takže tam lež ani nepoznám - nesleduji. A je lež celkem neškodná. Kdyby "celebrity" opravdu nechtěly, aby se o nich psalo, nechodily by na ty rauty, že?

  OdpovědětVymazat
 15. Jenže Kopretinko:
  Ortodoxní křesťan je podobný jako ultra ortodoxní žid, který se zase podobá ortodoxnímu muslimovi. Naštěstí ti křesťané tu víru nemají tak ortodoxní. Muslimové jsou na tom nejhůř. A všechna ta náboženství mají kupodivu blízko k zažranému komunistovi nebo nacistovi.
  Mají podobného ledacos: insignie, obřady, ale hlavně dvě věci: Jsou pevně přesvědčeni, že to, čemu věří oni, je naprosto a nepopiratelně správné a za druhé, kdo si myslí něco jiného než oni, je jejich nepřítel a je ho třeba buď "obrátit na víru" nebo zlikvidovat.

  OdpovědětVymazat
 16. Jej, to ještě. K tomu legálnímu všeobecnému nezastřenému nepřátelskému postoji k Izraeli, co panuje už roky na skand. univerzitách například. Máte zájem vědět o tom víc? Ne náhodou byl Breivik tam.
  Napadlo mne podívat se na "pogrom" do svého osmikilového Webstera v teletině z 1900: "Organizovaný masakr, například na židy, v Rusku." V ruštině: pohroma, zpustošení, poplenění, rozboření, zhouba (Kopeckij), gromiť: bořiti, pleniti, drancovati, porážeti.
  Ano, H, princip je tentýž. A dobré je, když je ten zvolený generální viník (tedy vinná komunita) ještě navíc majetný (Židi i buržoazie bývají) - to se spravedlivě sám od sebe povstavší zoufalý dav napakuje - !

  OdpovědětVymazat
 17. Mně zrovna ty články popisující prý špatně oblečenou manželku a dceru Zemana (četl jsem jen titulky, na ty člověk bohužel narazí leckde) připadají jako přesná ukázka novinářské zvrácenosti. Neuvěřitelně mě ty články iritují a uráží, a to nemám důvod mít Zemana v oblibě, ale co s tím má do činění jeho rodina? Už jen to, že to nejen nějaký novinářský vůl napíše, ale jiný schválí k vydání, znamená, že jich do jednoho pytle můžu hodit dost.

  PS: Kocoure, pidipříspěvek z minulého týdne máte v mailu.

  OdpovědětVymazat
 18. Tak tohle opravdu bylo za hranicí. Že má pí Z. nevhodnou obuv a dcera žlutou, ó hrůzo, halenku - no patřím holt do devatenáctého věku, směšný gentleman s úzkoprsými názory.
  Dobrý bylo taky před dvaceti lety to soustředění, že Václav Havel má kalhoty po kotníky, no toto... a co? MMCh já jsem si toho při přímém sledování ani nevšiml.
  Co bylo pro mne ale o p r a v d u na lapání po dechu a nevěřícné vyvalení očí - že když jde zvolený prezident na přísahu, nechá protokol protokolem a najednou se vydá k prostředku první řady, kde si usadil svou oblíbenou popovou slavici a obřadně a s úklonou jí dlouze políbí ruku. Tak tohle... Plebsu se to ovšem zajisté, jako ta slavice sama, líbilo: Je jako my - !

  OdpovědětVymazat
 19. Plebsu se to ovšem zajisté, jako ta slavice sama, líbilo: Je jako my - ! Kdo je jako my, Jakube? "Mlhoš" nebo "Lucka"?
  Pro Žibřida: Už visí!

  OdpovědětVymazat
 20. Švec visí
  u Lysý na hrachovině.
  Uprd se, spad dolů,
  kousla ho svině.

  Článek o nevhodném oblékání manželky prezidenta byl na IDnes.
  It. noviny o skládání slibu nepsaly.

  OdpovědětVymazat
 21. StK,
  to nebyl trol, ale oblíbená písnička mého dědečka. Kdyby to chudák věděl, jak mu nadáváte!
  Máte už syndrom obleženého v tvrzi.

  OdpovědětVymazat
 22. StK,
  to nebyl trol, ale oblíbená písnička mého dědečka. Lidový pražský folkor.
  Nebojte se pořád.

  OdpovědětVymazat
 23. No tak na tenhle text jsem zrovna nenarážel, Info.
  Musel jsem dokonce chvíli hledat, co to máte na mysli. Já nemám žádné "sydrómy". Pro zajímavost - už víc než měsíc nebyl učiněn ze strany R.Š. ani jeden pokus o proniknutí.
  Bohužel - když to moderování vypnu, zmizí i nápis. A začne to znova - Ríša je denně na příjmu. Na rozdíl od vás to já vidím. A čeká, až nebude Stará koza (-ééé, zpět, Starý Kocour) doma, aby tu zanechal nějaký ten exkrement. Nechce se mi následně uklízet - troll má asi své jedové váčky zcela naplněné.
  [;>)

  OdpovědětVymazat
 24. Jo my - teraz som bol veru volako zmätený zopár minút, pán brat. Veru neviem. Nuž, oni to tak zvyknú nazývať. Porozmýšlať načim... a to sa mi po ránu veru nechce!
  Většina národa/státu/společenství, no. Podstava sociol. pyramidy.
  A o to vylíčení výměny (dejme tomu) ředitele Ústavu bych velice stál. Privátně, tady - jakkoliv. V mém městě byly v ústavu téhož druhu hned dva bleskové palácové převraty za posledních patnáct let. Nepočítaje výměnu ředitele po listopadu.

  OdpovědětVymazat
 25. Change > chance, velevážený příteli J.S.!
  Nebo: "Změna je život, neměnnost smrt." (Nebo snad tradice?)
  A patřím asi (jaképak asi, určitě!) taky do spodního patra pyramidy - mě "to" totiž nijak neurazilo. Možná i proto, že mi nic neříká rigoróznost (obvykle se to slovo čte "důstojnost") některých veřejných úkonů.
  Co ostatně chcete po starém chlupatém zvířeti, který se řídí povětšinou svými instinkty tam, kde by se mělo uplatnit kvalitní vzdělání a dobrá výchova. Kinderdstube, víme? Tak tu nemám. [;>)

  OdpovědětVymazat
 26. Kinderstube... sáhl jsem po svém šestidílném Dudenovi, co tvoří jednu z hromad knih kolem mne, a tam stojí:
  Že -stube (pokojík) vzniklo neporozuměním z -schule, ano. Ale pak to má smysl, že? A teď: "Výchova, již se dostává v rodičovském domě, kterou lze rozeznat především v chování, společenských způsobech: jeho kinderstube nebyla nejlepší; k. nízké úrovně; mít dobrou, špatnou k.; copak nemáš k.?" Teda.
  Mě to ne u r a z i l o - mě to rozčarovalo, dostal jsem z toho okamžitě svůj náhlý smutek, jako tak přečasto nyní: tak můj právě nastávající představitel si náhle (a proti protokolu) vybere z celého sálu, plného reprezentativních osobností a představitelů kdovíčeho - zvolí k hluboké pokloně pop hvězdu. Pěnici bez jakéhokoli politického (společenského, veřejného) přesahu. Prostě ne. Stačilo, jak se ometala kolem VK... Tedy tohle ovšem byl jakýsi přesah, že?

  OdpovědětVymazat
 27. Vometačů bylo a hlavně je spousta. A bude, to si piš! Trochu nechutné - ale tahle situace jest mi důvěrně známá. Vidím ji v menším modelu velmi zblízka. (Návštěva z Hospůdky u hřbitova ostatně taky.) Někdy je člověku až lehce nevolno, ba i blivno. Aspoň mě to nutí neometat. Za žádnou cenu neometat, neleštit, nelézt. Možná bych byl dneska jinde, kdybych tyhle zásady nedodržoval. Dobře mi tak. Je mi dobře.

  OdpovědětVymazat
 28. Důstojnost... víte, u úkonů jako prezidentská přísaha a pod. ji nějak vžitě, po předcích, instinktivně, intuitivně chci - potřebuju vidět. To se nedá nic dělat. Svatba a křest musí taky aspoň částečně být důstojné. Třeba trochu roztomile nedůstojně - ale v rámci celkové důstojnosti, jež to zastřeší.

  OdpovědětVymazat

"Pravidla moštárny" jsou stejná jako v Hospůdce. Spammeři a trollové budou bez milosti likvidováni. Hlasatelé jiných (i opačných) názorů než má Kocour však nikoliv.

Jak se podepsat? >> Komentovat jako >> Název/Adresa URL >>Název a vepsat svůj nick nebo jméno. Pak >> Pokračovat a nakonec >> Publikovat. (Počkat, až to Drak nebo Kocour propustí na obrazovku.)