čtvrtek 22. ledna 2015

Ovce, vlci a pasáci   Jsou lidé, kteří si pořídí velkého psa, pokud možno bojového plemene, aby svému okolí dokázali, jak jsou silní a bohatí. Oni si to mohou dovolit!  Jenže pak od psa nevyžadují disciplínu, poslušnost, podřízení se zákonům rodiny. A pes začne pomalu dominovat. Vybere si křeslo, na které si dělá nárok, vyžaduje krmení, když se mu zachce, neposlouchá příkazy. Když je pokárán vrčí nebo se dokonce po majiteli ožene. Nakonec je to on, který v rodině určuje co se smí a nebo nesmí. Ostatní se ho bojí. 
   Ale to přece není chyba toho psa. Ten jenom zkusil, kolik si toho může dovolit - a mohl - až  se nakonec se on stal pánem rodiny.  S muslimy je to podobné. Ba ne, je to ještě o něco horší. Na rozdíl od psa se množí. A imigrují falší a další. Není to ovšem chyba muslimů, ale pouze a jedině naše.


   Jsme prý ohrožování islámem! Ovšem také prý islamofobií. Ve skutečnosti to jsou naši poonďaní politici, kteří tenhle stav zavinili a teď se pokoušejí vinu hodit na muslimy, islamofoby a anti-islamfoby. Tak dlouho nám budou lhát, dokud je budeme volit, pokud budeme věřit jejich slibům o tom, že bude líp.

  Tady v Kotlince je zatím vlk daleko. Proto, aby se stádo ovčanů probralo z letargie, jen mírně narušované hledáním lepší trávy než má soused je potřeba řádnou explozi. Vytí vlků za kopcem je vykládáno našimi bači za zpěv míru. Kdo se odváží pochybovat, je ihned našimi "novináři" označen za islamofoba, rasistu, xenofoba a dokonce i za nacionálního socialistu.

   To co zřetelně vidíme (rozhovor s Muhamadem Abbásem) kupodivu nikdo nepodrobí právní analýze. Větu po větě, slovo po slově. Pan Abbás totiž je oficiálním představitelem muslimů v ČR. Nikoho však  nenapadne oficiálně obvinit islámského představitele z rozvracení republiky, ačkoliv ve skutečnosti vůbec nehodlají dodržovat náš právní řád, hodlají se řídit podle svého práva šajíja.  Požadují pro sebe stále větší práva na úkor většin, práva, která odporují naším zákonům i zvyklostem a bojím se, že díky tlaku Brusele (to tedy byl nápad přátelé, prodat suverenitu státu za pár miliard €!) začneme naše zákony ohýbat směrem, kterým je už dnes ohýbají na Západě. A skuhráme, že muslimové jsou zlí.

   Ba ne,  jsou takoví, jako vždy byli. Primitivní, zakotvení v raném středověku, prolhaní, absolutističtí, nesnášenliví a agresívní . Jsme to my, tedy naši politici, kteří by měli místo lhaní o možnosti bezproblémového soužití kultur zavést jednoduchou praxi: Každému měřit stejným metrem. Zákony ať platí pro každého bez výjimky. Pořídili jsme si velkého vitálního psa, nehodláme ho nechat utratit, protože jsme humanisté, takže ho budeme muset naučit dodržovat naše pravidla. A nepřipustit argumentaci, že muslimové tady s námi žijí už celé generace. V pořádku - pokud budou dodržovat pravidla většiny, mohou tady žít i dál. Ale pak patrně budou špatnými muslimy. Korán takové lidi zařazuje mezi odpadlíky od víry a  přikazuje jejich likvidaci. To ať si laskavě vyřídí mezi sebou. 

   Ne s námi, aby nás občas kousli jako v Paříži, protože je kde co "uráží až k smrti". Pokud chtějí striktně dodržovat všechna přikázání Koránu, budou muset odejít tam, kde je islám státním náboženstvím. U nás rozhodně státním náboženstvím není.

   A že je muslimů mnoho? Miliony? Sudetských Němců, kteří byli kulturně rozhodně kompatibilnější taky nebylo málo. A přesto jsme je dokázali (ne snad bez excesů, ale dokázali) odsunout do Německa. A bylo to víceméně "za trest". Za kolektivní provinění. Takříkajíc "preventivně", ne proto, že by soužití s Němci nebylo nadále možné. Bylo možné  - dokonce staletími prověřené.

   Tyhle jednoduché pravdy bude třeba opakovat tak dlouho, dokud je establishment včetně EU nevezme za své. Protože chápat je docela fajn - ale jen realizací se z toho problému dostaneme. Možná.Vstřícnost? Odhodlání? Nebo snad strach? Z teroristů nebo z toho,
že nebudou příště zvoleni?


   Tímto článečkem bych si dovolil skončit z muslimskou tématikou. Probrali jsme ji odshora dolů a není třeba o tom více dumat. Princip řešení už asi nelze vylepšit, pouze
intelektuálsky "rozhňahňat". 

106 komentářů:

 1. Zdeněk Žíkovecký22. ledna 2015 13:44:00 SEČ

  Ovšem ti teroristé a také ti muslimové, kteří pro sebe žádají "positivní" diskriminaci, to je jen jedna rovina problému. Ale pak jsou tu také ti "umírnění", kteří nijak provokovat nebudou a v klidu počkají, až jich bude 51%, pak demokraticky převezou moc - a pak sice zákony budou i nadále platit pro každého bez výjimky, ale budou to zákony šaria. A pokud budeme dodržovat pravidla muslimské většiny, budeme moci tady žít i dál.

  OdpovědětSmazat
 2. Islám a jeho vyznavači, to je velice nebezpečný a agresivní biologický materiál. Chová se to jako rychle bující rakovina a je to zhruba stejně zhoubné. Nakonec to sežere a zničí všechno. A jestli se momentálně jedná o radikální, nebo umírněný směr, jen a pouze trochu mění způsoby a rychlost působení oné rakoviny a dosažení jí vytčených cílů na tom či onom území za těch či oněch podmínek.

  I když se hypoteticky podaří nakrásně zkrotit ty teroristy a agresivní vymahače positivní diskriminace, bude to jenom odklad, protože ti umírnění se stejně po dosažení nadkritického množství postarají o zvrat k islámskému státu a nakonec pak pod nějakou záminkou přitvrdí, zagresivní a vymlátí ten neislámský zbytek dočista a do mrtě. Příkladů je kolem po světě víc než dost. Tyto rovnice nemají za daných podmínek a stavu přijatelného řešení. Nenastane-li nějaký zázrak v podobě toho, že islám zažije ekvivalent osvícenství, jaké nastalo v křesťanském světě. Nikomu bych ale neradil se na to spoléhat.

  Ve vztahu k BV je zapotřebí na evropském území poskytovat azyl pouze bezvěrcům, křesťanům a odpadlíkům od islámu. Tedy především lidem, nenakaženým doktrínou šíření islámu a změny svého okolí na islámský stát.

  Na území EU je zapotřebí pečlivě monitorovat, co se děje v mešitách a následně na to patřičně reagovat. Agresivní imámy nerespektující místní zákony a nabádající ke zločinům prostě strkat za katr a následně doživotně vyhošťovat. Stíhat polygamii, stíhat vraždy ze cti jako nepřijatelnou věc stíhat i jen blbé řeči o nadřazenosti, o tom kdo je a kdo není lepší. Je třeba k tomu přistupovat stejně jako k projevům nacismu a antisemitismu. Půjde-li do tuhého, tak islám zakázat a mešity zbořit a naložit s tím stejně, jako s nacismem. Jiná šance a varianta zaručující naše přežití není.

  Ono obecně by to potřebovalo celkovou revizi toho, s čím a jak se vůbec může do veřejného prostoru a bolševiky důsledně skřípnout za jakékoliv návraty k třídní nenávisti a třídním bojům, úplně stejně jako nácky, ono to v podstatě je velmi podobné svinstvo. A stejně tak rasantně je třeba skřípnout i jakékoliv divné nesnášenlivé řeči v tom smyslu, že největšími árijci na světě jsou vyznavači islámu a ostatní jsou v lepším případě podřadný ale nebojte, jen dočasně... A všechny "árijce", rudé, nácky i islámské je třeba skřípnout za antisemitismus, za ten by to mělo být technicky vzato nejsnadnější.

  Hodil někdo bombu na hlavu těm těm uřvaným zarostlým hadrnickým opičákům, kteří vyhlašovali hon na Salmana Rushdieho a jeho vydavatele? Hodil někdo bombu na hlavu těm, co vyhlašovali hon na Thea van Gogha? Nehodil, v obou případech a řekl bych, že to jsou asi ty největší chyby americké a evropské vnitřní i zahraniční politiky. U Rushdieho tím měli pohrozit ihned po vyhlášení honu na jeho osobu a ihned po prvním provedeném atentátu měli začít ty uřvané agresivní zarostlé opice důsledně fyzicky likvidovat a zavřít jim tím uřvané držky a donutit je mít stejný živočišný strach, jakým oni se snaží umlčet všechny ostatní. Možná bychom dnes byli jinde a byl by větší klid a vzájemný respekt s mnohem méně katastrofálními následky, než máme dnes.

  Média typu Třesky a Blesky, by měli pořádně vydusit za používání termínu poprava ve věci islámsko-nacistického uřezávání hlav v přímých přenosech. Ti debilové a ignoranti snad chtějí říci, že uznávají islámský stát a vraždění s politickými a jinými motivy v přímém přenosu za legální? To vše je totiž, jestli to ti idioti nevědí, tím slovem poprava. To není poprava, to je sprostá vražda s nábožensko-politickými motivy, provedená trýznivým a odporným způsobem ve veřejném přenosu.

  A kolem tohoto nám Halíkové a Tomští (Tomský už také zhalikovatěl, k mé hrůze) radí opatrně našlapovat a nenasírat.... Zbláznili se snad? Tohle je třeba dostat ze světa stůj co stůj a co nejdřív, dřív, než to ten svět úplně zničí, stejně jako Hitlera a Stalina. Jenže tahle výzva je horší než Stalin a Hitler dohromady.

  OdpovědětSmazat
 3. Já vám nevím. Kus pravdy tu i tam. Halíkovi se nedivím, jeho úlohou je pochybovat a hledat.
  Islamofobie mi taky připomíná ještě poválečné Mrtvý Němec - dobrý Němec.

  Pokud jde o Evropu, mám pocit, že pláčeme pozdě, že organismus je prorostlý! Metastázovaný, nebo jak se to řekne. A terapie? Zabere už jen represe. Přesto nechme pochybovače pochybovat, dívají se dopředu.
  ST.

  OdpovědětSmazat
 4. Kocoure, v principu souhlasím.
  Draku, jsi podebraný jako kdybys ve falafelu narazil na zapečeného švába. Tak hrozná situace zatím není. Prostředí tomu nepřeje. Mediální slovník "popravy" užívaný pro vraždy mě také velmi popouzí. Stejný newspeak jako užívání pojmu "pravicový extremismus" pro jen jiný druh extrémní levice či jiný názorový proud nemající s "pravicí" nic společného.

  Co se týče trestního postihu, pro lecos bychom museli udělat paragrafy. Jenže ty by musely být dostatečně obecné. Jenže jak nějaký paragraf je dostatečně obecný, je s ním problém, protože žije vlastním životem a je zneužíván za prvně nezamýšleným účelem. Viz například prvorepublikový Zákon na obranu republiky a jeho zneužití po komunistickém převratu. Jak už jsem psal, primární nebezpečí, slabost vidím ve zdejší (dis) kultuře a souhlasně s kocourem v našich vlastních politicích. A to nejen ve vztahu k islámu. Ostatně něco se už trochu mění, politici zachytili silný vítr od svých voličů a ve snaze být i nadále voleni, či si v tom polepšit oproti konkurenci, začínají obracet.

  V čem vidím zásadní problém, není to, že bychom potřebovali více svobody abychom mohli beztrestně či pod státní ochranou hanobit cizí zboží, ale v tom, že nevyužíváme svobodu pro chválení vlastního zboží. Tu máme neomezenou. Problém není v nedostatku svobody, ale v nedostatku onoho zboží.

  OdpovědětSmazat
 5. Fuj, vy jste ale islamofob! Vyjadril bych to mirneji, ale ne o moc.

  Jedina horsi vec co znam jsou politicky korektni politici a novinari.

  OdpovědětSmazat
 6. Zdeněk Žíkovecký22. ledna 2015 20:16:00 SEČ

  Nějak nevidím, že by zachytili nějaký vítr, a obávám se, že na to ani není valná naděje. Všechny strany napříč politickým spektrem si mohou dovolit zvysoka kašlat na mínění voličů, protože ať udělají jakoukoliv nehoráznost, tak se to kompenzuje tím, že druhá strana udělá něco podobného, a voliči se pak mezi sebou jen hádají o to, zda je menším zlem prasečí nebo ptačí chřipka. Od té doby, co například prošlo "levicovým" stranám zrušení nemocenského pojištění v prvních 15 dnech bez výrazných protestů a ztráty voličů, tak už se nedivím ničemu.

  OdpovědětSmazat
 7. Tak jsem si pročetla po dlouhé době Vaše texty a palec nahoru STK. Faktem je, že islám je také ideologie, zlá a nelítostná, zatímco Žid i křesťan zná termín lásku a slitování, muslim toho schopný není. Islám znamená podřízení se Bohu, slepé následování, žádné výjimky. Je jen jeden islám, žádný islám a islamismus. Umírnění muslimové jenom neberou Korán ve všem doslova nebo se necítí pevní v kramflecích, tak předstírají, že jim jde o mír. Mohamed Abbás řekl, že ženy myslí půlkou mozku. Mnozí čeští muslimové chtějí šariu v ČR. Šaria a džihád jsou čistokrevným nacismem, jak říká Benjamin Kuras.

  OdpovědětSmazat
 8. Jak vidno ženy snad skutečně myslí půlkou mozku, nevěřím tomu, leč některé se to snaží urputně dokázat. A to všeobecně, nejen někde.
  4P

  OdpovědětSmazat
 9. maaartinus:

  Proč fob?

  Fobie je úzkostná porucha charakterizovaná chorobným, bezdůvodným strachem z věcí, situací nebo lidí....

  Pozorujete tu snad něco takového? Já ne. Aby v tom bylo jasno, nebojím se islámu a jeho vyznavačů. Já se bojím jeho pomocníků v unijních orgánech a unijních zemích, včetně té naší, třeba zrovna Halíka. Bojím se toho, že udrží-li se tito Quislingové u kormidla dostatečně dlouhou dobu, tak tato sebevražedná mnichovanská politika a její zhoubné následky nebudou korigovány včas a naše kultura a my jako její nositelé to prostě nepřežijeme. Vám by se snad chtělo mlátit z donucení 5 x denně palicí o zem, to v tom lepším případě a v tom horším si jí nechat uříznout v přímém přenosu, pro pobavení jiných zarostlých opic a zastrašení jiných, nám podobných? On snad někdo potřebuje lepší ukázku toho, co je to islám v praxi, než toto uřezávání hlav v přímých přenosech, než 1000 ran bičem pro ateistu, než kamenování žen, či únosy či genocida po celých vesnicích jako v Nigérii? Nebo je-li to málo, tak Irák a Sýrie, to je dobrá ilustrace ne? Chceme snad, aby časem Evropa skončila v stejných smrtelných křečích a chaosu, v jakých se zmítá Irák? Já tedy ani omylem.

  Abbás a půlka mozku / Kopretině:

  Pakliže něco takového řekl, bylo by prosím možné umístit nám sem na to odkaz? Ono kdyby to opravdu řekl, měl by za trest být dán k dispozici nějakému krvelačnému, militantnímu, ženskému spolku, aby mu vyškubali chlupy na té nevymáchané hubě pinzetami po jednom. To je prý velmi bolestivé, tak by si aspoň zapamatoval, co je slušné říkat a co ne :-)

  OdpovědětSmazat
 10. V tom případě mě zajímá co se děje v té druhé půlce mozku. Jestli je to to na co myslím, mohlo být velmi interesantní:-)

  Co se týče 1000 ran bičem pro ateistu, než kamenování žen, či únosy či genocida po celých vesnicích jako v Nigérii, ještě doplňuji ženskou obřízku (jako by ošmikání pindíka bylo nějaké potěšení, že Kopretino) je třeba rozlišovat co pochází z islámu jako takového a co z místní kultury na kterou je naroubovaný.

  OdpovědětSmazat
 11. Já jsem si dovolil privátně poprosit Kopretinku, aby se sem zas podívala a že tu není zakázáno se dát vidět, zatím ji nikdo za svévolný vstupu do mužské společnosti nezbičuje. Nebuďte na ni zlí, ženský element byl a je silně zastoupen, viditelně i neviditelně, v naší sféře odedávna a do nedávna i tu... z Itálie... no, není. Tak může být zas! Vitaj, cerko. Dyž si přišla, tož pobuď!

  OdpovědětSmazat
 12. Ženská obřízka:

  Ženská obřízka je mimořádně brutální ohavnost. Její zastánce a propagátory by měli vykastrovat bez anestézie tupou rezavou žiletkou. A tím samým nástrojem jim jako bonus vyříznout jazyk.

  Mužská obřízka:

  Mužská obřízka je podle mého za současných hygienických podmínek přežitek a blbost. V oblastech s horší hygienou a dostupností vody to sice nemusí být zcela od věci, ale stejně, brrrr.

  Řezání do čehokoliv a tím spíš odřezávání čehokoliv z náboženských důvodů pokládám za zrůdný barbarský přežitek a blbost.

  OdpovědětSmazat
 13. Ženský živel / Kopretina / Jakubovi S.:

  Nemám vůbec nic proti ženskému živlu, spíš naopak, a tím méně pak proti Kopretině obecně.

  OdpovědětSmazat
 14. draku, toho plyne, že jestliže v USA je obřízka velmi častá a doporučovaná, jsou tam dost čuňata. Nebo, je to příznačné pro tamní protestantskou kulturu, se zdravotní účelností, vyjma nečetných lege artis případů, které nejsou řešit jinak, to nesouvisí, má kulturně rituální význam jako jako u židů a muslimů. Třeba že je maskována zdravotní prospěšností. Jenže když dva dělají totéž, není to totéž. Někteří jsou vyvolení.

  OdpovědětSmazat
 15. Kocoure, kouknul na Dfense. Mezi ti skvadru nelez a neházej perly sviním. Jsou to frustrovaní magoři, kteří si musejí dokazovat ego ve všednodenních činnostech jako je doprava z bodu A do bodu B, silnici považují za bitevní pole a pejska považují za lítou šelmu, která netouží po ničem jiném, než je sežrat a v nekonečných vášnivých diskusích se navzájem ujišťují, že při jeho přiblížení je nejlepší ho rozstřílet i s jeho případným doprovodem, pročež žádná ráže není dost malá. Neuplyne dne aby je, dokonalé, někdo neohrožoval, neomezoval, nebuzeroval. Jejich život od probuzení do usnutí je boj a i mezi tím se jim zdají akční sny, ve kterých se brání zákeřným psychopatům, baskerviským psům, šíleným policistům a jiným mutantům. Své zážitky sdílejí s podobně postiženými a navzájem se ujišťují a plácají po zádech jak jsou dobří a jedině správných názorů.

  Podle testů není nic lepšího než FZ 1000. Výborný kompromis mezi snímačem a objektivem, který by v případě aps-c a stejné kvalitě stál majlant. Protože většinou nepotřebuju tak dlouhé sklo, pravděpodobně koupím A58 se seťákem 18-55 za devět a půl a až pak pro příležitostné použití sice ne skvěle, ale přijatelně kreslící Tamron 70-300 za čtyři. Je to malý krůček v porovnání s profi technikou, ale velký skok oproti tomu čím fotím doteď.

  OdpovědětSmazat
 16. K tomuhle později, ale:
  Na Vltavě 20 - 22 h další část naprosto unikátního (stačilo by unikátního,...) propracovaného cyklu, komplexně mapujícího SYNAGOGY naší dnešní vlasti!
  Dnes hlavní slovo: dr. Pavlát, ŽM. A neřekli byste (no vy asi jo), jak svěže může něco tak systematického být podáno a sestaveno.
  Mám udělaný štrůdlík, tee with milk... to bude večer. Karel Berman bude pět Biblické písně, a on je zpíval už v Terezíně! A vůbec.

  OdpovědětSmazat
 17. D-FENS / nevychovaní čokli s ještě nevychovanějšími majiteli / Obuvníkovi:

  Máte snad dojem, že průšvihů a incidentů s neovladatelnými psy rozličných bojových plemen, s majiteli ještě blbějšími ještě méně a hůř vychovanými, nežli jsou ti čokly je málo?

  V Copy General před několika lety jsem čekal na nějakou menší zakázku. Do boty mi se mi zakousl mladý pitbull s takovou vervou, že jsem div nevyjekl, a bulvy mi divže nevylezly z důlků. Kouknu se dolů, čokl bez vodítka, bez košíku a debil, ke kterému patřil, čuměl všude kolem, jen ne na čokla. Čokla jsem nakopl, ani ne schválně, byl to reflex, nakopl jsem ho tou druhou nohou dřív než jsem se podíval dolů. Debil začal kvákat, že chudinkovi rostou zoubky a že je třeba na to brát ohled. Konstatoval jsem, že kvůli tomu nehodlám obětovat dolní končetinu a že je velká škoda, že ho ten jeho debil nerafnul do řiti, což by si kretén víc než zasloužil, a poradil mu, ať tu blbou kušnu zavře dřív, než ho do ní praštím a ať si laskavě dá čokla aspoň na vodítko. A tohle se vám stane ve vnitřní Praze, kde těch čoklů zase tak moc není a v provozovně, ani ne na ulici. A toto není za polistopadovou dobu ani zdaleka ten nejhorší zážitek s blbými čokly a s jejich ještě blbějšími majiteli. Jen si za ta léta člověk určitým způsobem odladí doby a místa, kde je jich hodně najednou a vyhne se jim. Přesto ale přes veškerou snahu občas na dementa narazíte, protože je jich prostě hodně a mám pocit, že spíš přibývají, než naopak. Mimochodem, na chov některých bojových plemen v Německu musíte mít povolení. Asi vědí proč a to, co si budeme povídat, Němci sami o sobě jsou přeci jen o něco ukázněnější nežli našinci.

  Publikum na D-FENS možná trochu přehání, ale základ to přehánění má mnohdy docela reálný a v pořádku. Chodím tam občas, přečtu si některé tématem zajímavé články a diskuse zásadně vynechávám.

  OdpovědětSmazat
 18. Draku, tzv. "bojová" plemena jsou zvláštní kategorií. Krom toho různorodou. Nelze paušalizovat. Problémové psy mají zpravidla problémoví lidé. Ono štěně asi bylo zvyklé, že na hraní dostává starý škrpál. Nusilo se a spatřilo botu. "Hele, hračka!" Pro Tebe nepříjemné překvapení, ale ne projev agrese. Závada očividně je na straně chovatele. Leckdy na dvojici je vidět, že svůj k svému.
  Často se dostávám do situace, že potkaný pes se rozmýšlí, jestli pokračovat s páníčkem, nebo se přidat ke mně. Oňuchání je standardní záležitost. Hrůzu na mě pouštějí gaučoví psi zašlápnutelných velikostí. Takový ten třesoucí či mop na parkety.
  Při procházce v Letenských sadech se na mě vrhl buldoček poté co jsme pravil jé ten je roztomilý. Vyskakoval mi na nohu a hlasitě funěl a supěl. Tím víc čím víc byl chválen. Velmi neochotně se se té zábavy vzdal aby se odebral za svým dvounožcem. Ani mě moc neoslintal.

  OdpovědětSmazat
 19. Jakube, to je chvályhodné mapování. V Ústředí muslimských obcí budou potěšeni. Synagoga se na mešitu změní snadněji než kostel. Netřeba zamalovávat obrázky a odstraňovat sochy. Potřeba úprav je minimální. Drobet se změní liturgie. Bůh je stejný.

  OdpovědětSmazat
 20. Někdy je to věc strachu Obuvníku.
  Ten psi poznají okamžitě a toho, kdo se bojí, se snaží zahnat, ponížit. Neptej se mě ale, jak to poznají. Ale několikrát se mi stalo, že ke mě běžela obluda vzoru "dobrman" a vypadalo to, že mu budu muset do tlamy nastrkovat k zakousnutí svůj drahocenný kufřík DDD (mám tam diář, deštník a digitální foťák) ale když jsem se k němu otočil, popošel dva kroky naproti a řekl mu svoji oblíbenou formulku "Ahóóój pesane!" nastalo rázem veliké vrtění a bylo po útoku.

  Spíš mám problém s páníčky, protože v ten ráz začnou psa odvolávat, trhat vodítkem a podobně. Někdy mám pocit, že se na mě pokouší pouštět hrůzu "páníček" prostřednictvím svého pesana. Jeden soused z vedlejšího věžáku mě nenávidí tak, že kdyby se zabíjelo pohledem tak už jsem párkrát po smrti. Má malinkou čivavu - to je takové "psí srdíčko, zašité v chlupech" Tohle velké, zlé a nebezpečné zvíře ke mě běží, jakmile mě uvidí - a pozná mě snad na sto metrů daleko. Družit se. Páníček zuří, dojde až k nám, kde si cosi povídáme, psa sebe do náruče a nasupeně odchází. Doma mu asi dává přísnou přednášku a půldenní hladovku.
  TAKOVÁ NEVĚRA...

  A jeden rasistický poznatek: Na Cikány to platí úplně stejně. Já s nimi z 99,5% nemám problém. Nevím - možná je to podle českého přísloví o tom lese, volání a ozývání. Nebo to způsobuje mých 196 cm a 110 kg. (Těch 110 kilo má ale už každý druhý Rom i mladý.)

  OdpovědětSmazat
 21. Draku,
  na D-F nenám problém s většinou článků - i když mi připadají trochu monotónní -stejně jako tady ty moje - ale s předpojatostí diskutérů. Podívám se na nick a už vím, co bude následovat. Kdybych měl brát vážně tamní "ignore-list", tak mi nebude stačit. Ale rádi se tam pohádají. (Pochopitelně o ničem. Kdo má "větší pravdu".) Nicméně - je to ještě pořád snesitelnější, než diskuze na jiných webech - třeba NP nebi i-dnes.

  OdpovědětSmazat
 22. Draku také býváš páníčky oněch družbychtivých potvor nazýván "fuj"? :-)

  OdpovědětSmazat
 23. Bohužel, nerad zklamu, leč - ta výška + zelená váha (tak se říká na jatkách) hrajou skutečně zásadní úlohu. Mohl bych, jsa o dvě kategorie níž, povídat.
  Hrozba (s přistoupením natěsno) za prostý pohled, interpretovaný jako nepřátelský a výhružný (ve dne, na mém sídlišti, prosím) od dvojice zlodějů, vezoucích na kolech smotané drátěné pletivo ze zahr. kolonky nad sídlištěm, pohrdavé a okatě výsměšné chování od bandy tmavých oprsklých frocků, o dvě generace mladších, očekávajících, že jim samozřejmě uvolním chodník (do bláta) atp. Můj táta zemřel půl roku poté, co byl bytostně ve svém prvorepublikovém idealismu zasažen tím, že jej s důchodem sledovala cig. rodina, přišla k němu do garsonky a prostým fíglem mu vše vzala... a dodnes (14 let) se mi rozbuší srdce nad představou, že bych náhodou zrovna tehdy k němu šel...
  A na Psu je to hnus - opravdu stačí se někdy podívat na nicky a už nic ani neotevřu. A je to na kména. No pánové ON a JW ovšem věděli, že zamezení anonymity zamezí pokleslé úrovni, a nechtěli o tom tehdy (mj. se mnou) ani diskutovat! Jo jo...

  OdpovědětSmazat
 24. Příhoda s botou:

  Při dnešních možnostech koupit čoklovi na ty zuby cokoliv, od kosti z bůvolí kůže až po rozličné hračky, mi připadne jako mimořádně debilní nápad nechat čokla aby se naučil hryzat boty. Což samozřejmě ukazuje na závratnou inteligenci majitele. Chudý zjevně nebyl, ale mnohdy docházím k závěru, že málokde potkáte ubožejší kombinace držgrešlí a debilů, nežli mezi zbohatlíky. No co se mé reakce týče, jednak to byl reflex a druhak kdyby čokl kousl jiného pitbulla, nebo čokla, ten by mu nejspíš také nezůstal nic dlužen.

  Paušalizování:

  Paušalizovat nechci, ale tupounů s egem o velikosti brněnského kraje je nechutný nadbytek. Tomu odpovídá i nevychovanost jejich čoklů.

  Strach:

  Zvířat se nebojím ani velkých a zubatých čoklů. O trochu víc se bojím těch idiotů, kteří si je pořizují a neumí je vychovat. Strach si čokl vyčenichají, nebo odvodí z chování. S tím problém nemám. Strach a panika potlačují úsudek a racionální myšlení a proto je velmi žádoucí umět je udržet na uzdě, aby to člověka zbytečně nestálo zranění či existenci v nějaké kritické situaci. Tak jsem se to naučil.

  Zvířata:

  Zvířata mám rád, moc. Jsem rád, že se mi nestává, aby někdo nějaké před mým očima týral, mohl bych totiž dotyčného dementa s gustem rozmazat o zeď jít to pak zbytečně odsedět. Také mi štve, jak ty přemnožené lidské opice devastují pralesy mimo jiné i hodně kvůli biopalivům a místa pro pralesní opičáky a další druhy pak valem ubývá. Autory a příjemce těch dotací bych nejraději oběsil na nejbližším kandelábru.

  Synagogy / mešity a jejich seznamy:

  Když byla před časem proizraelská demonstrace na Staroměstském náměstí, zahlédl jsem jak ty lidi fotografuje nějakým hodně dlouhým a nepochybně hodně drahým sklem jakýsi odpudivě vyhlížející "čmoud". Nejspíš už také pomáhal vytvářet nějaký seznam. Takže tenhle rozhlasový určitě nebude ani první ani poslední, to se nebojme. Stačí přece aktualisovat ty nevyškrtané položky z těch nacistických a bolševických. No a vypadá to, že část těch evropských a tedy i našich peněz na podporu palestinského darebáckého státu asi doputovala i k tomuto "čmoudovi".

  Mešity:

  Každý klacek má 2 konce. Když se svého času povolovala brněnská mešita, tak policista odpovídající na redaktorovy otázky odvětil krásně vícesmyslně v tom duchu, že a jaké by mohly být z naší strany námitky proti tomu, když se skoro všichni vozembouchové vyskytují všichni najednou a pěkně pravidelně na jednom místě? V tomto bych mu dal za pravdu, to se opravdu časem může velice hodit :-)

  Cikáni:

  Nepřistupuji na newspeak, Rom je název cikánského kmene nesprávně užívaný k označování všech Cikánů. Cikáni jsou tlustí z toho jejich báječně vyváženého životního stylu. Ti staří ještě bývají namakaní z práce, ti mladí většinou už jen ze sportovního náčiní v base. Naštěstí na ně moc nenarážím, většinou jen někde na parkovištích, kde se mi snaží prodat nějakou báječnou čórku či nápadně levnou napodobeninu značkového zboží. Nekradu, nemám tedy nazbyt a tak je s tím posílám do háje. Naše nepříliš častá setkání zpravidla končí bez nadávek i rvaček, či demonstrace funkčnosti zbraní a výkonnosti střeliva, a to je v zásadě dobře :-)

  OdpovědětSmazat
 25. Fuj:

  Povel fuj je spíš příznakem méně či více úspěšného pokusu čokla vycvičit. Považuji ho v tomto kontextu za neutrální a spíš mi vadí, když to zvíře neposlechne.

  Zvířata:

  Mám je rád, ona to vědí a tak se ke mně poměrně často sbíhají. Zrovna naposledy v ZOO jedno krásné, skoro dospělé kotě si přiběhlo hrát s mou tkaničkou. Měl jsem jako na potvoru nasazené sklo 80-400, kde je minimální zaostřitelná vzdálenost 230 cm. Než jsem vyhrabal aspoň mobila, přiběhl nějaký příliš hlučný harant a bylo po krásné fotce... To ale zhola nic nemění na tom, že některé druhy ptáků, třeba zrovna straky, jsou pěkně plaché potvory, které aby jeden vyfotil, tak musí mít docela dost znalostí, trpělivosti a v neposlední řadě i obrovskou kliku.

  OdpovědětSmazat
 26. To Drak:
  Právě ta nutnost vyměňovat objektiv v okamžiku, kdy se to naprosto nehodí mě vedla ke koupi slušnějšího ultrazoomu. Druhá věc je váha a rozměry. Zrcadlovku s aspoň třemi objektivy nemůžu v batohu nosit každý den a pořád. Když jdu s úmyslem něco vyfotit tak to není problém. Ale pokud jdu jen tak do Ústavu nebo na nákup, zásadně se začnou dít věci. A foťák doma...

  OdpovědětSmazat
 27. Foťák a skla / StK:

  Také se to dá "urvat" ještě větší silou a mít jednu zrcadlovku s dlouhým sklem a druhou s kratším a a skla tím pádem nepřehazovat. Pár takových jsem v Německu a ve Švýcarsku viděl :-) Váhu a skladnost to ale opravdu neřeší :-) Existují i kompakty s výměnnými objektivy a některé nejsou špatné. Financí není nazbyt a tak spíš čekám, co se ještě objeví, co zlevní a tak. Čas hraje spíš pro úspory, nebo aspoň lepší parametry za stejné peníze.

  Cikáni / Jakubovi S:

  Tupouni vesměs agresivní, jakými Cikáni obvykle bývají, potřebují cítit převahu, aby si troufli. Jakmile je jejich převaha byť i jen trochu sporná, spolehlivě vyklidí prostor, ale pozor, někdy se jich vrátí o několik desítek víc mnohem rychleji, než by se jede nadál, takž zbytečné zdržování se na místě konfliktu nikomu neradím. Ti mladší bývají obvykle o něco blbější a o dost drzejší a agresivnější.

  OdpovědětSmazat
 28. To Jakub:
  Taky jsem s Ondřejem N. komunikoval ohledně nutnosti přihlášení na NP, on tvrdil, že jinak by NP ztratil technickou podporu od vydavatelství LN - a bál se, že jeho server někdo zažaluje třeba pro "hanobení" nebo "schvalování". Předpověděl jsem mu, že to nebude mít valný význam, on tvrdil, že si nikdo pod vlastním jménem nedovolí být sprostý. Praxe ukázala dvě věci: Jednak to často nejsou vlastní jména (systém je vinou nařízení UOOU poměrně bezzubý) a za druhé mnoho lidí se prostě nestydí.
  K "nepřizpůsobivým": Je to stejné, jako se psy: Když se budete dívat psovi přímo do očí, vezme to jako začátek útoku a buď odvrátí zrak (jsi silnější) nebo jde do útoku sám. Ona je to možná kombinace s tou tělesnou výškou. Procházím denně parkovištěm před jedním velkým nákupním komplexem a tam se "pouličně" prodává obvyklý šmejd (falešné zlato, parfémy atd.) Když mě potřetí poměrně dost agresivně oslovila Cikánka, patrně šéfka té party, řekl jsem ji "Teta, vy jste přece chytrá Cikánka, víte přece, že já nic takového nekoupím!" A už mám dva roky pokoj - "vesničanům" to sice prodává dál, ale mě jenom zdraví. S úsměvem, prosím! A řekli si to mezi sebou, ten pokoj je všeobecný. Nebo jsem (tuším předloni) točil cikánskou "vězeňskou" kapelu "Heřmánek". Ve vězení v Heřmanicích. Dodnes mě její členové zvou(!) na pivo. (Tedy ti z nich, kteří se to Heřmanic mezitím nevrátili.) Já už si některé obličeje nepamatuji, oni mě asi ano.
  Já nevím, přece nemám nějaké "charisma" či jak se tomu říká. Jenom s nimi jednám jako s rovný s rovným. A zdá se, že to funguje. Oni asi taky bezpečně vycítí pohrdání od gadžů. A nemusí být nějak zjevné, patrné.

  OdpovědětSmazat
 29. Styk s Cikány:

  V prvé řadě je velice radno vyhýbat se těm místům, kde jsou jich neustále mraky a jiným zase postačí vyhýbat se zase v určité časy, kdy se tam tihle dárečkové rojí a houfují. Zkrátka jak se říká nepokoušet zbytečně osud. Když už k setkání s nim dojde v přiměřeném počtu a za běžných situací, třeba zrovna jak Kocour říkal, že na lidnatém místě cosi zkoušejí prodávat, je dobré chovat se sebevědomě, klidně a asertivně zároveň. S úsměvem a rozhodností se rozhodně pořídí mnohem víc a lépe než s agresivitou a řvaním. Je dobré dobře vědět, kde ještě jsem asertivní a kde už ne.

  A ne každý styk s Cikány nutně musí být nějak ošklivý. Najdou se i slušní, tiší pracovití a klidní, co se živí normální prací. Pravda na ty narazíte většinou po jednom a typické pro ně je, že se ostatním Cikánům pečlivě vyhýbají. Nechtějí se totiž nechat vcucnout zpátky do té žumpy, isolace a vyvržení. Občas na takové narážím, potěší to.

  Diskuse na NP a jinde.

  Svého času jsem se rovněž neúspěšně pokoušel Astonovi ten nesmysl s povinnou registrací k diskusím rozmluvit. Jestli ho přitlačili ke zdi tak, že neměl moc na vybranou, tak ho sice chápu, ale na výsledku to nic nemění. Události nám sice daly za pravdu, ale diskuse na NP i jinde už zmrzačené zůstaly a nejspíš i zůstanou. Navíc mi připadá, že zásadní odpůrci registrací byli spíš ti slušnější a ti co odešli, zatímco tu agresivní sebranku to příliš neodradilo. Možná proto, že oni tam stejně nejsou pod svými jmény. Je snad tak těžké dát řádově pár stokorun za SIMku nějakému operátorovi a na tu si nechat zaslat to, co je třeba k registraci? Těm agresivním tupounům, co tam chodí vyřvávat na jiné, mnohdy sobě podobné, to za ty výdaje i práci zjevně stojí. Zásadně to nečtu a nechodím tam. Občas si někde přečtu články ale diskuzí, kam je třeba se registrovat se zásadně neúčastním protože registrovat se prostě nechci, i tak mám všemožných registrací bez kterých být nemohu až nad hlavu, a většinou nelezu ani do diskuzí, kde se registrovat netřeba, neboť většinou stačí podívat se na pár příspěvků a jednoho hned přejde jakákoliv chuť.

  Na agresivní blbouny a hrubiány platí podle mého názoru jen brutální strojová síla. Síla v podobě dobře nastaveného a spravovaného bayesiánského filtru, který co se nevejde do určitých kritérií popadne za pozadí a vrazí do SPAMu. Musí se to sice umět naprogramovat a nastavit, ale výsledky jsou pak úžasné, když to pak spolehlivě šlape. Ty nejkvalitnější protispamové filtry fungují na stejném principu a spolehlivost je v podstatě "raketová". Blbé je, že přes 85% českých serverů nespravuje ten, kdo by to dělat měl, ale ten, kdo se k tomu dostane a žalostné výsledky té "kvalifikované" činnosti tomu přesně odpovídají. No ale kde brát že? Práva bez povinností produkují na školách většinou jen nevalnou kvalitu. Navíc ty chytřejší jedince si mnohdy už během studijních programů jako je Erasmus, či během doktorských či postdoktorských zahraničních stáží vybírají a lanaří zahraniční vědecká pracoviště a jen málo inteligentních mladých lidí má chuť vrátit se zpátky sem, do prostředí, kde většinu činností provádí ne ten, co by měl, ale ten, co se k tomu dostane. A to ve vědě je řekl bych přeci jen o řád dva lepší situace, než kdekoliv jinde ve státem financovaných institucích, ve vědě se přeci jen aspoň něco umět musí. Lovíme tedy v zahraničí, ale i ti, co sem přijedou nakonec zjistí, že profesionálním spamováním (marketingem) se kolikrát uživí mnohem lépe než nějakou slušnou prací. Část viny leží i na mamlasech, kteří ty servery vlastní, protože si ty odpovídající lidi ani neumí vybrat a nejsou ani schopni poctít důvěrou ty, co by to dovedli. Nebo nejsou ochotni těm lidem zaplatit no a pak mají co mají...

  OdpovědětSmazat
 30. Bayesiánský filtr - ?

  OdpovědětSmazat
 31. Jakubovi S.:

  V podstatě Ti bude stačit vědět, že je to sofistikovaný matematický, přesněji asi spíš statistický, vyhodnocovací a následně rozhodovací aparát:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Naive_Bayes_spam_filtering

  Aplikovat ho po přečtení téhle knihy:

  http://www.nostarch.com/endingspam.htm

  a několika dalších není až tak nemožné. Rozhodně je to víc v lidských silách, než by se na první pohled mohlo zdát, ale stejně to potřebuje lidi s citem a talentem pro matematiku, "železo", databáze a programování jako takové.

  Konec konců aplikace proti poštovnímu SPAMu existují a vedou si dobře, mám to několikrát nasazeno a ověřeno:

  http://dspam.nuclearelephant.com/

  Tohle jsem ještě nezkoušel, ale třeba na to taky jednou dojde:

  http://www.openbsd.org/spamd/

  Tohle ale většina kluků co se motají kolem farem s wokennními serverovými plechovkami nezvládá. Umí to nainstalovat tak, jak je to z fabriky, případně drobně upravit, a to je zhruba vše. No a tak pak musí majitelé plechovek pořádně "solit" jak za ty wokenní serverové licence, tak i za "profesionální softwarová řešení" většinou nezvládající úlohy, kvůli kterým se to kupuje a kterým se pak časem přezdívá Security by obscurity, případně se to dá nahradit i jinými přiléhavými slovíčky. Je to jak sloučení Škodovky a Slovnaftu, ŠkodaSlov...

  OdpovědětSmazat
 32. Bojím se Draku,
  že na sprosťárničky stroj nestačí. Jak se tak člověk dívá, je tolik způsobů, jak něco napsat tak, aby tomu porozuměl jen další člověk. Elektronický cenzor prohraje, když má sprosťák aspoň IQ 90. O propůjčených IP adresách tu snad ani nemusím mluvit.
  Řekl bych, že pokud si ty věci najdou své čtenáře, nedá se nic dělat. Něco jako sado-maso nebo podobné věci. Prostě se neúčastnit se je jediný způsob, jak tomu uniknout.

  Navíc - vhodně použitá vulgarita může být jedním z uměleckých prostředků - protože, přiznejme si to, vulgarity k životu patří. K tomu připočítejme, že vulgaritou se může stát i slovo do té doby neutrální - jen se posune význam slova. Říkat presidentovi Ovar - nebo bývalému Pružinský - co na tom chceš cenzurovat. Když to automat naučíš, vymyslí si lidi něco jiného. Jinotaje jako kdysi: "Stáňa a Vláďa..." To by nakonec skončilo absolutní cenzurou jako v v románu 1984, v ČSSR před rokem 1989 nebo takovou, o jakou se dneska pokoušejí sluníčkáři, multikulturisti, genderové bojovnice, muslimové atd., atd., tedy absolutním zákazem jiného než oficiálního názoru. Tedy "bez diskuze, soudruzi!"

  Uznáš sám, že tohle asi nejde. Nebo spíš jde, ale je to naprosto špatně.

  OdpovědětSmazat
 33. Podstata sprosťáren nespočívá ve sprostých slovech - pozn. překl.

  OdpovědětSmazat
 34. Jistě - ale dovolil bych si změkčit ...ani tak ve sprostých slovech...
  A nevím, jestli by tuhle etickou cenzuru zvládla i ta nelepší současná AI.

  OdpovědětSmazat
 35. Automatické třídění / žádný strach:

  Cituji:

  ***************
  If you are a spammer, I'm afraid, I have bad news: Statistical adaptive spam filtering is very effective and capable of learning far quicker than spam is capable of evolving, as we illustrate in this book.

  If you are not a spammer, I have very good news: Statistical adaptive spam filtering is very effective and capable of learning far quicker than spam is capable of evolving, as we illustrate in this book.

  In short, this is a book about the low-down dirty details of spam filtering, how real-world filters are working to protect you, and how spammer are squirming in their eBay-baught shoes trying to find new ways to push their poison to your inbox.

  Jonathan A. Zdziarski
  ***************

  Věc se má tak, že dostatečně dimensovaná plechovka s dostatečně inteligentním filtrem, ty chytráky nakonec přepere natolik spolehlivě a efektivně, že po velmi krátké počáteční době, kdy musí člověk plechovku ručně korigovat, s tím řádově po týdnech skoro žádná lidská práce není nutná. Nemyslím si, že by ta banda přisprostlých "inteligentů" předvedla něco lepšího a chytřejšího, než ruští, čínští, indičtí, turečtí, američtí, zkrátka celkově světová spammerská komunita. Ti jsou přeci jen o dost chytřejší a nakonec si vylámali zuby, jen se kvůli těm zmetkům musí pořizovat o něco výkonnější servery, než kdyby na světě nebyli, ale to je asi tak vše, co zmohli. Ta plechovka totiž nemusí spát a nebolí jí ani hlava, ani ruce, ani zadnice a hlavně netrpí emocemi, takže chladný efektivní a výkonný matematický rozum :-)

  OdpovědětSmazat
 36. Nevím Draku,
  neviděl jsem to při práci. Proti spamu si to dovedu docela dobře představit, proti napadání a "sprosťačení" bez použití sprostých slov moc nedovedu.

  Kdysi mi jeden docela slavný režisér řekl, že dokážu být "kurevsky sprostý", aniž použiji jediné neslušné slovo, jedinou impertinenci. Tenkrát jsme se strašně hádali - on chtěl prosadit hroznou hloupost. Nakonec to zkusil, dopadlo to bídně a pak mi těmito zvláštními slovy dal za pravdu. Za další půlrok jsme se stali ne snad kamarády, ale vzájemně se respektujícími profíky. Bohužel brzy umřel. Ale na tu dobu vzpomínám rád. Dělaly se tenkrát VĚCI, na které se dodnes v oboru vzpomíná. Ten pán byl sebestředný, náročný, při práci téměř neznal dobrého slova - ale výsledek byl vždy geniální. Donutil třeba (po okupaci v r.1968!) diváky tleskat i plakat při klasických ruských! činohrách. Dvě ruské klasiky za rok!
  Teprve po jeho smrti si ti, kteří ho nenáviděli, protože je "týral a ponižoval" začali uvědomovat, jak hodně byl geniální.

  Perlička na konec - původem herec, režii si na DAMU nikdy nedodělal.

  OdpovědětSmazat
 37. Toto mně dělat, když to chci zrovna zhasnout, poslechnout si Chagalovu Bellu čtvrt hodinky a pak usnout - který?! No musím to eště vědět, sím. Docela slavný, hergot - No nejsu tak chytrý, jak si někdo myslí, no.

  OdpovědětSmazat
 38. Automatické třídění / samoučící se statistika:

  Kocoure, chápu kam míříš, ale ono to s tím, jak ta pekelně chytrá věc pracuje souvisí, ale jen nepřímo. Zkrátka a dobře, můžeš si obcházet sprosťárny jak chceš, ale používáš při tom určitý, nějakou konečnou množinou slov omezený slovník, řadíš určitým způsobem slova a věty, pro Tebe typickým, Tvé odkazy obvykle směřují tam, nebo jinam, atd, atp. Kapacita Tvého mozku je nějak omezená a víc se tam nenacpe, ani kdybys se na hlavu postavil. Chodíš například na web v určitých místech a časech, atd, atp. Ty a banda dalších stojíte proti strojovému výkonu, efektivně napsaného algoritmu, oproti vám všem s prakticky neomezenou kapacitou paměti a pekelně rychlým a neúnavným vyhledáváním a rozhodováním. Každý se nakonec dá chováním, konkrétně v tomto případě psaním narvat do nějakého pro něj typického a rozpoznatelného vzorce. Když se plecháč po počátečních týdnech výuky výjimečně sekne, jeho správce to jeho lidským mozkem napraví, tak plecháč zase nějakou dobu bude neomylně drtit a šrotit. Dobře aplikovaná analýza, statistika a vyhodnocování, to je to, na čem to stojí. Tohle není zkouška z občanské nauky, tohle prostě nejde ukecat, či očůrat. Na to bys potřeboval ještě chytřejší algoritmus a ještě rychlejší plechovku. Možná. Kdo z těch drbanů jí má k dispozici? Nejspíš nikdo. A kdo z nich by byl schopen ten algoritmus vymyslet? Nejspíš ani jeden z nich. A ono se zase umísťování příspěvků od mailování zase tak moc neliší, takže přizpůsobení tohoto filtru na tuto úlohy, bych neviděl jako příliš nákladné a pracné. A s tou poštou to chodí a chodí to dobře, ručně koriguji chybky tak 1 x za 1/4 roku a to na 1 zprávu opravdu pro mě dorazí tak 10 spamů. Nezkoušel bych se s tím prát. Bylo by to pracné, nákladné a s velmi nejistým výsledkem. Šachy proti plechovce se už také dávno nedají vyhrát. Jsou prostě úlohy, kde stroj s dobrým algoritmem má nad člověkem navrch a zrovna v tomto případě je to dobře.

  OdpovědětSmazat
 39. Tož to by šlo, Draku.
  Proč to nemají nasazeno na Google blogspot? Nemusel bych vpouštět, vpouštělo by se to samo. A nechodily by tu ty nabídku "léků". (Zajímalo by mě, na co se chytl ten spamovací automat. Na Indii nebo Tibet? Nebo na Ježíše?)
  Vydavatelství LN taky není chudobná organizace - takže by si možná jednoho dobrého admina "Koniáše" a "chytrou bedničku" taky mohly pořídit a eliminovalo by to třeba na N.Psovi 90% žvástů. (Dokonce možná i některé články...[;>)
  (Na i-dnes a podobných 99,9%. Ty "diskuze" mi připomínají sprejerství. Ve výjimečných případech to k něčemu je. Tak asi 0,5%. Ve zbytku případů to je jenom zašpiněný (kyber)prostor.)

  OdpovědětSmazat
 40. Automatické třídění / samoučící se statistika:

  Jsem si skoro jist, že minimálně na e-mailech něco takového nasazeno mají:

  https://support.google.com/mail/answer/78759?hl=en

  Ten popis zacházení s tím přesně odpovídá způsobu, jakým to mám nasazené já. Skoro jist si jsem jen proto, že Google jen máloco pouští ven a tak mohu jen hádat, podobně jako kolem černé skřínky, nevíš co je vevnitř, ale vidíš jak se to chová, když něco leze dovnitř a podle toho, co leze ven začínáš tušit, co se děje uvnitř.

  Proč to ještě nenasadili u nás vím, obecná průměrná úroveň našich správců je špatná, velmi špatná. Když si čas od času zajdu na nějaký kurs, slyším zvučná jména zvučných firem, když pak vidím, nač se ptají, čemu nerozumí, co je baví, co je nebaví a co si myslí, je to smutné. Takže v našem prostředí se nedivím.

  Proč to neudělá Google, mi více či méně překvapuje, ale důvodů může být několik:

  * Ekonomický

  * Požadovaný serverový výkon

  * Požadovaný výkon (rychlost) databáze

  * Požadovaná velikost databáze

  Obecně vzato, servery jsou v datacentrech a cokoliv tam umístíš, platíš za to docela drahý peníz, za elektriku, kterou spotřebuješ do serverů, následně tím pak za odvod tepla, které vznikne (další elektrika) a to vše v v dost bezprašném prostředí, tedy budovy upravené, či rovnou postavené pro ten účel.

  Ta věc má slabinu v tom, že potřebuje svižnou a velkou databázi. Obecně se ví, že velikost a svižnost databáze jsou dva parametry, které se navzájem negativně ovlivňují. Čím větší a svižnější tím dražší a nad určitou velikost i víc než ne jen prostou úměrou.

  Zkrátka Google vydělává především na shromažďování a zpracování dat, případně na umístění reklamy. Tudíž už nějaké velké a výkonné databáze, kde je shromažďuje a statisticky zpracovává data z webu posbírané nepochybně má. To stojí peníze, ale peníze mu to také nese. Takže tady má a ani necekne.

  Blogspot mu sice také nějaká ta data a tudíž i penízky posbírá, ale asi ne dost na to, aby se mu chtělo něco takové spustit i tímhle směrem.

  Když tedy řeším, jak ubránit ve firmě poštu před xindlem, šéf peníze na server a práci s tím spojenou dá. Nikdo nechce ručně mazat 10 z 11 e-mailů a někdy i víc. A má jen 2 možnosti, buď to udělá tímto poměrně levným a hospodárným způsobem, nebo si, jak to někteří také dělají, "zaparkuje" doménu o třeba u Googlu, nebo někoho jiného velkého a ten mu to poskytne jako placenou službu. To je poměrně pohodlné, ale také ale poměrně drahé.

  Chce to strojový výkon a na začátku lidskou práci. To jsou peníze. Z nějakého důvodu se jim do toho nechce. Nejspíš zatím nedospěli k názoru, že jim Blogspot vydělá dost na to, aby jim to za tu práci a náklady stálo a nechávají to na ruční práci blogerů.

  OdpovědětSmazat
 41. Nojo Dr., když Jakub má problém s kaptschou. Ale pokud ten "tramadol" a "valium" budou pokračovat, asi ji zase zapnu a Jakub se to bude muset naučit. (Předtím mu to šlo, takže si asi něco omylem přepnul a má to zapsané v koláčcích.)

  OdpovědětSmazat
 42. Zdravím všechny, posílám dle mne zajímavý odkaz:
  http://archiv.ihned.cz/c1-63417960-je-suis-je-suis-ceho-se-boji-strach
  ...

  OdpovědětSmazat
 43. S blogy a filtrováním,tedy cenzurou, je to podobné jako v případě "Otevřel si hospodu, ale chodili mu do ní lidi."
  Čím přísnější pravidla, tím nižší návštěvnost. Jenže jestliže návštěvnost je významná z obchodního důvodu, přísná pravidla jsou protichůdná.
  Samozřejně, že lze tuze cenzurovat, jenže pak tam téměř nikdo nebude chodit a natož diskutovat. Proto z obchodních důvodů lze lecos tolerovat. A také nejen z obchodních. Dokážu si představit nějak zaměřené stránky s liberálními pravidly ve skutečnosti provozované tajnou službou...

  OdpovědětSmazat
 44. Draku,
  jakou to má spolehlivost (kolik hnoje to pochytá) a kam jdou chyby? Pustí hnůj anebo vyhodí i to, co by projít mělo?
  Občas, pokud si někdo stěžoval že mu nedošel nějaký mail, jsem četl radu aby prošel spamový koš. A to byly maily řekněme od "instituce".
  A mám osobní zkušenosti od nás z firmy, kde asi "něco" na poště je:
  Nelíbí se tomu "neobvyklé" adresy. Než jsem to naučil, hlásilo mi to jako podezřelé maily od potomků.
  A funguje to jakoby ve vlnách. Určitou dobu je relativně klid a pár dní je víc spamu než pošty.

  Kocoure,
  s kaptschou je problém na (některých) androidích věcech že se nezobrazuje.

  OdpovědětSmazat
 45. Automatické třídění / samoučící se statistika:

  Je to asi tak, že na e-maily to nasadili, protože jinak to nešlo. Těžko by donutili kohokoliv, kdo posílá e-mail jejich směrem, před odesláním e-mailu přečíst a vyplnit text z captchy a tím zaručit jeho příjem.

  CAPTCHA:

  http://cs.wikipedia.org/wiki/CAPTCHA

  Na druhou stranu, proti robotickému spammerství to je řešení sice nepříjemné pro lidi, ale na tu druhou je levné a poměrně účinné. Softwaroví roboti, kteří by uměli přelouskat captchu, by sežrali víc výkonu a majitelé jinak neudržovaných plechovek by po tom pak začali mnohem důsledněji jít, to oni platí elektřinu, a spammerům by se ve výsledky zmenšil prostor. Takže v rámci křehké rovnováhy captcha zatím stačí, je to levné a účinné. Bude-li rovnováha porušena asi nezbyde nic jiného než nasadit ty filtry, nebo ty plechovky vypnout.

  Obuvníkovi:

  Mezi platícími slušnými hosty a mezi otrapy a parazity všeho druhu, je podstatný rozdíl. Abyste měl hosty, musíte se dost snažit a chovat se inteligentně, aby vás vyžrali a zničili spammeři a otrapové, stačí jen přihlížet a počkat, až nebude na úhradu nákladů.

  OdpovědětSmazat
 46. Formane,
  Tomáš Sedláček je chytrý pán. Provokuje k zamyšlení. To, zda a nakolik člověk souhlasí patří k přemýšlení.

  Slabost západní civilizace a síla teroristů je v tom, že většina z nás nejí schopna a ani chotna se vyrovnat s cenou svobody a naopak je ochotna ji vyměnit za příslib bezpečí.
  Proč jen mi spousta situací v dnešní době připomíná knihu "Daleká cesta za domoven"? Generál Čistec mne láká z poza každého druhého rohu, ale ty co jdou za svobodou buď nevidím anebo se mi svoboda kterou hlásají vidí jako vábničky genrálů Čistců.

  A otázka směrem ke znalejším: nezakusil někdy buď Breivik nebo někdo z jemu blízkých "dobrodiní" Barnevernu?

  OdpovědětSmazat
 47. Kapitánu Nemovi:

  Dokonal jsem, takže se půjdu projít na vzduch, neb mi tuhnou svaly a klouby, pálí oči a měkne mozek....

  Večer se na to podívám a odpovím Vám, stejně budu muset určité věci zkontrolovat, tak to vemu při jednom a moc mi to ani nezdrží.

  OdpovědětSmazat
 48. Dybyste tušili, jak já su na tyhle věci pitomý. Fachidiot.
  To přirovnání ke sprejerství sedí jak - !
  Jeden právnický, mám to z první ruky:
  - Pane kolego, jste pro znovuzavedení trestu smrti?
  - No - přes den ne... až večer, když zapnu televizi!

  OdpovědětSmazat
 49. Schumacher píše: Dokážu si představit nějak zaměřené stránky s liberálními pravidly ve skutečnosti provozované tajnou službou...

  Já bohužel taky. Všechno, co napíšu jsem ale ochoten zopakovat vyšetřovateli do očí (a protokolu). Problém je jen v tom, aby "to" místo mě nenapsal někdo jiný.
  Že na mě podá trestní oznámení idiot a policie nebude filtrovat je menší problém. Někteří soudci už dnes umí víc, než citovat / aplikovat) paragrafy.
  Ale právě z důvodů "idiotů jiného smýšlení" mě nikdo nikdy neuvidí na sociálních sítích. To je stejné počínání, jako hrát petang s ostrými ručními granáty. Nemusí se nic stát...

  OdpovědětSmazat
 50. K Sedláčkovu tématu strachu:

  Strach nejde z muslimů. Vojensky na jejich likvidaci máme. Zákony stačí dodržovat. Strach mám z našich Quslingů. Politických i intelektuálních. Motají, relativizují. Tedy lžou. Jako náš populární J.X.D. Měl by si raději zakouřit marijánku. Trojitou dávku!

  Taky ale z toho, že partikulární zájmy států (nebo i společenských tříd) budou natolik antagonistické, že nás povedou do pekel.
  ===
  K Ukrajině: Nesmiřitelnost Jaceňuka (jestli někdo vypadá jako fanatik, tak je to právě tenhle člověk) a jeho heslo, že "s bandity se nevyjednává" se odrazilo jako kulka od zdi. A pustoší Mariupol. Civilisty.
  ===
  Moc by mě zajímalo, co by k tomu slovansko - slovanskému problému řekl Karel Čapek - kdyby žil. I když mám dojem, že nás do toho zpočátku namočili evropští i zámořští "neslované" a my jedeme, jak mamaštěné myši, v jejich režii.

  OdpovědětSmazat
 51. Kocoure,
  Rusku nevěřím. 21 let si tady hlídali pořádek přímo, dalších 20 jsme tancovali jak kašpárek na niti (vlastně obráceně). A v minulém století, hlavně v jeho první polovině se mezi Ruskem a Ukrajinou odehrálo tolik zla, že vztahy rusko-polské jsou proti tomu idyla.
  Rusko je impérium, co jednou uchvátí to považuje na věky za své.

  OdpovědětSmazat
 52. Kapitáne,
  tady vůbec už nejde o nějaké věření nebo nevěření či snad o nějaké právo nebo dokonce spravedlnost.
  Tady jde o to, že tvrdá akce (někdy i jen slova) na jedné straně se dočkají odpovědi ze strany druhé. Říká se tomu eskalace a umírají tam lidé. Civilové, kteří nemají kam utéct.
  A (to jen odhad) podvádí se na obou stranách, těžko dokázat, že na jedné o hodně víc.
  Podstatné je, že Ukrajina je nárazníkové pásmo pro obě strany - jak Rusko, tak NATO (EU, USA). Ukrajinci si od "propuštění" ze svazku CCCP nedokázali nějakým poklidnějším způsobem zařídit snesitelnější vládu svých věcí, dokud nenastal Majdan, který byl masivně podporován od nás, ze "západu" a vzbudil v Ukrajincích falešné naděje, že za ně "někdo" všechno zaplatí a budou hned "na západě". (Ostatně podobné myšlenky měl po ´89 u nás taky kde kdo.) Přitom ve skutečnosti šlo o odbytiště a nárazníkové pásmo proti Rusku. EU dává Ukrajině jen almužnu, na víc nemá ani peněz, ani odvahy. Rusko je sice zasaženo sankcemi, ale podle historických zkušeností to neznamená jeho porážku, nýbrž posílení (Putinova popularita neklesá a Rusové drží při sobě) a rozjezd dalšího kola studené (doufejme) války, která bude stát oba tábory spousty sil. Navíc je tu Čína, která bude tím třetím, který se směje.
  Není komu fandit.

  OdpovědětSmazat
 53. Jo, Kocoure,
  tenhle pokled na věc více méně beru.
  S tou poznámkou, že "západu" stačí vazala finančně kontrolovat, zatímco Rus jej potřebuje i fyzicky a pokud možno i formálně ovládat, maximákní úlitba formální svobodě je vláda proruského kolaboranta.
  Mmch., je zajímavé že to ovládání přes prašule je efektivnější, nevytváří protitlak ale snahu vklouznout. Za 40 let se u nás násilím, propagandou a pomocí kolaborantů nepovedlo to, co penězům za 20 let (ano za 20, krátce po plyšáku jsme měli cosi jako Étos a Nadšení. Před mamonem se to sesypalo jak domek z karet ve větru.
  Zajímavé je, že to funguje všude vyjma části Arabášů. Jenže, když dojde "na lámání chleba", vypadá to že se Arabáši přikloní spíše k tomu čistému jádru.

  OdpovědětSmazat
 54. Potvrzuju, není. Ukrajina v dnešní podobě, resp. hranicích (dokonce i bez Krymu) psychologicky, duševně, zažitě nikdy nebyla, není a nebude jasným, jednotným, zevnitř i zvenku monolitně (lepší slovo mě nenapadá) vnímaným a přijímaným, akceptovaným státem/územím. Nemůže být. Vše by vyžadovalo čas. I vreměni ně chvatit, druzja. Da i vsjo. Co má Halič (Lvov!) a část Bukoviny (Černovice, universita od Hlávky!) společného s centrální Ukrajinou, někdejší Kyjevskou Rusí(!), co s Podkarpatskou Rusí, jež donedávna byla naustále pod Uhrami, resp. Rakouskem, co tohle vše s východními průmyslovými a těžebními oblastmi s Velkorusy? A Oděsa - Ukrajina? Tam vždy kromě něm. a žid. menšiny byli jen Velkorusi. Ukrajinci nikdy nebyli námořníci, je to vnitrozemský kmen.
  No a Krym v rámci právní a morální legitimity samozřejmě převést Řecku - Taurida! Ifigenie atd... no ale vlastně to ať si vyřídí už Rusi - ach, difficile est saturam non scribere...
  Dvě pětiny Polsky, té historické, okupovány CA a přičleněny - neb to tehdy bylo úplně jedno, že - k CCCP, a formálně k USSR a BSSR. Koho mohlo tehdy napadnout, že se ten kolos rozpadne? No a Polákům dáno ekvivalentní území totálně poraženého nepřítele. Např. Poláci ze Lvova dostali Vratislav, město téže velikosti a téhož charakteru - to byly šibovačky... zlaté osudy českých zemí. Soso nařídil i vsjo.
  A kdopak si teď ještě občas vzpomene na něco tak dáávného, jako sestřelení dopravního letadla loni v létě... To už nikdy nikdo nevyšetří. V 21. století.A opět se ve velkém vybíjejí civilisti mezi dvěma nejbližšími, pravoslavnými slovanskými kmeny. Satis.

  OdpovědětSmazat
 55. Podotkl bych k tomu sestřelenému éru:
  Těm mrtvým je to jedno a pozůstalým vlastně taky. Jediné, co má dneska smysl se snažit donutit Ukrajinu (ano, i když to není spravedlivé) aby šla na domluvu z Ruskem ohledně Donbasu a okolí. Je tam dost ruského živlu na to, aby to nebyl klidný kraj a pokud se zastaví boje, vypuknou při nejbližší příležitosti znova.

  Putin se postará, aby tamní ruský živel měl tendence jít s Ruskem. Autonomie, zvláštní status a bůhví co. Pro Putina je totiž Doněcko/Lugansko aspoň malým nárazníkem, pokud bude Petr Porošenko stále plédovat za vstup Ukrajiny do NATO a EU. Pustit východní region Rusku je pro Ukrajinu jako si nechat uříznout nohu - jinak nastane sněť - a smrt. Někdo volí smrt, racionální člověk spíše amputaci.

  A zase zákon akce a reakce: Ukrajina nedávno zastavila dodávky elektřiny a možná (nejasné zprávy z obou stran) i pitné vody na Krym. Pozemní cesta z Ruska vede přes Mariupol a po moři se tolik materiálu (voda) dopravovat nedá. Ne hned a ne levně. Takže se separatisté snaží spojení Krymu a RF zajistit. Já nejsem stratég, s vojnou jsem skončil před pětačtyřiceti lety, ale tohle je mi naprosto jasné. Jak tak pozoruji, že i na Ukrajině jsou realisticky uvažující lidé - ale těm fanatici typu Jaceňuka nedají šanci. Takže bude víc a víc mrtvých, RB OSN bude vydávat svá bezzubá prohlášeení, EU bude na Ukrajinu s velkou publicitou posílat minimum a opatrně slibovat, že někdy snad...

  Vysílit Rusko by dalo obrovskou práci, Rusové jsou valnou většinou odhodlaní vydržet jako Velké Vlastenecké. Utáhnout si opasky.
  My tady naopak máme pátou kolonu sluníčkářů, multikulturalistů, oteplovačů a jiných intelektuálních rozpatlávačů faktů, máme se celkem dobře a lidé se nechtějí mít hůř - i kdyby do znamenalo větší nesvobodu.

  Takže pouštět se do souboje s Ruskem je hloupost. Ostatně to píše Robejšek v sobotním Deníku. Pokud to najdu na netu, dám odkaz.

  Jenom mi tu pánové prosím neplačte, že je tu něco historicky nespravedlivého. Je, sakra, je, vždy bylo a pořád bude. Spravedlnost? Pro koho? Kdo určí, co je a co není spravedlivé? Vítěz.

  OdpovědětSmazat
 56. Jakube,
  budu-li jen malinko cynik a vezmu to jen z děravé paměti:
  Kolik je v dnešních Ukrajincích slovanského mimo uvědomění si prapůvodních kořenů? Poté co tam zanechali genetickou stopu panující či protahující Varjagové, Litevci, Tataři, Turci, poté co Kozáci byla vlastně směska všemožných zběhů a uprchlíků (taková trestanecká kolonie naruby).
  Asi tolik co v nás poté co příchozí slovanské kmeny zřejmě asimilovaly zbytky Keltů (a možná Germánů) a poté se více než 1000 let mísily převážně s Germány a v menší míře s celou Evropou? Není to jen Étos národního vědomí (nikterak nerozporuji jeho význam pro vznik a přežití národa)?
  A kolik je árijského v Němcích? Vždyť se ta naše evropěnka vesele mísí (alespoň geneticky) už od Antiky?
  Konečně, nebyla náhodou žena ceněná válečná kořist (že by něco nevědomky ti praprapra tušili o genetice)?

  OdpovědětSmazat
 57. Jo, Kocoure, k tomu podoteku
  Západní civilizace (stejně jako komunisté) vymetla Boha a nahradila ho bůžkem prospěchu a požitku. Protože to ale na rozdíl od komunistů nedělala silou ale odměňovala prospěchem, tak se jí to na rozdíl od komunistů povedlo. Těm se vlastní kulturu zavést nepovedlo. Jen se jim povedlo to co bylo dříve zničit, zasít nenávist a připravit pole pro toho, kdo přijde po nich. Stačí jen dobrý marketingový plán.
  Putin si to uvědomil a včas zahrál na národní a náboženskou notu. Proto v momentální šachové partii hraje s bílými, navíc mu historie přisoudila druhou dámu - právo veta v RB OSN a ohromnou zem s ještě větším přírodním bohatstvím.

  OdpovědětSmazat
 58. Tak jest, Kapitáne.
  Putin selfpromotion umí - i když svoji osobu propaguje způsobem, který by u nás vyvolal nanejvýš posměch, Rusky ( a tím pádem i Rusové) to berou jinak.
  Odpoledne jsem s jednou mluvil: Putin je prostě sexy. A místo "Za vlast, za Stalina!" se bude volat "Za vlast, za Putina!"
  ===
  Na Rusku si vylámal zuby Napoleon, Hitler... Před Ruskem je třeba se mít na pozoru. Má mesiášský komplex. Pokoušet se ho prvoplánově postavit proti sobě je ovšem dokonalá idiocie.

  Bojuj s povodní...

  OdpovědětSmazat
 59. StK "Někteří soudci už dnes umí víc, než citovat / aplikovat) paragrafy."
  Ano. Například podle potřeby aplikovat judikáty jiných soudců, nahrazující či překrucující zákon. Ten poté co vypuštěn na svět, ústy svých vykladačů žije vlastním životem. V jiných případech litera zákona formálně dodržena, spravedlnost pláče. Vaření kůzlete v mléce jeho matky je ceněnou právnickou dovedností. Ostaně, k soudu se nechodí pro spravedlnost, ale pro rozsudek.

  OdpovědětSmazat
 60. Schumachere,
  ne že bych nějak extrémně miloval soudce nebo strkal ruku do ohně za jejich snahy dobrat se spravedlnosti i za cenu větší pracnosti (tady totiž chybí jakákoliv vnější motivace - nepočítáme-li úplatek soudci), to by měl mít ten člověk v sobě (samozvaných soudců tady máme téměř 10 000 000 - kromě kojenců a nemluvňat), ale hrabat se v té hromadě lží (všichni lžou ve snaze získat prospěch nebo se vyhnout trestu a zákon to povoluje) musí být opravdu pěkný "vopruz".

  Čističi stok jsou na tom líp - po šichtě se osprchují a mají šestnáct hodin pokoj. Žádného soudce sice neznám, ale tuším, že si mnozí nosí kauzy domů. V hlavě.

  OdpovědětSmazat
 61. Být soudcem není pro každého. Každého absolventa práv. A vůbec už ne pro celoživotní skauty - chránit, pomáhat, pravdu, spravedlnost, dobro - ! Jednoho takového věčného Mirka Dušína mám vedle sebe. Ale naštěstí si už v prvním járu určil, že bude policistou. To je pro takové nejvhodnější raison d´etre. Zakousne se a nepustí. A jede.
  Pokud tedy nepřijde amnestie. To bylo teda f a k t h u s t ý . Ale nesekl s tím. "To by si tak gauneři přáli, abysme s tím sekli. Tu radost jim neudělám. A tobě to zklamání - !"
  A dvě kamarádky-soudkyně mé paní sekly po dvou letech s rodinným právem a přešly na trestní. Ta úleva. Na rodinném vůbec skoro nikdy neměly šanci poznat pravdu.
  Co jest pravda... Na trestním ovšem taky třeba ne, ale nebralo je to - koho bere, který křivák podrazí kterého... Zatímco přiřknout špatně dítě -

  OdpovědětSmazat
 62. Automatické třídění / samoučící se statistika proti spamu / Kapitánu Nemovi (1):

  Spam a spameři jsou problém. Se spamem se bojuje spoustou metod, od úsměvných a k ničemu, jako třeba tou, která se zakládá na ryze teoretickém předpokladu, že je-li adresa odesílatele nalezena v mém adresáři, tak se nejedná o spam. Obratem se v praxi objevil spam, který tuto naivní domněnku masově vyvrátil.

  Přehled všeho možného najdete zde:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-spam_techniques

  Mnohé z toho ani neznám :-)

  Spameři používají typicky buď botnety tedy sítě malých čínských krabiček v domácnostech či malých firmách, s neudržovanými embedovanými Linuxy, které ovládnou a využívají. Pak ještě požívají některé pracovní stanice, typicky nadržených pánů, co v touze spatřit nějakou vnadnou pleťovku a křivku klikají na kdejakou kravinu či odkaz a zásadně odpovídají, že ano, i kdyby je za to měli za ranního kuropění zastřelit. Asi hormony :-) No a dalším dobrým kanálem, jak spammer může ovládnout něčí plechovku je instant messagigng, typicky ICQ, nebo klient Skypu. Hojně využívané k tomuto účelu jsou i tzv. warezy a síťové hraní her. Někteří mikrotorrentoví stahovací klienti a pod. Na světě je totiž jen máloco kloudného zdarma, nebo levně. To je jediné správné a platné pravidlo.

  Ze zkušeností jaké už mám, za spíš účinné považuji metody vynucující RFC, tedy na odkaze 3.6 a pak jako velmi účinné statistické filtrování obsahu, 3.17. Pokud je mi známo, moc se neosvědčilo například RBL, tedy blacklisty IP adres a pod. 3.5. U placené služby je to pak vyloženě trapné.

  Na českých serverech je dost rozšířen SpamAssassin, tedy hybridní filtrování 3.8. Výkonově je ke stroji poměrně skromný ale účinnost to má zhruba 75 - 80%. Lepší sice než nic, ale není to ono.

  OdpovědětSmazat
 63. Automatické třídění / samoučící se statistika proti spamu / Kapitánu Nemovi (2):


  Statistické filtrování obsahu je metoda dost účinná. Jedinou její nevýhodou je, že potřebuje přiměřeně výkonnou a velkou databázi, to si pak jasně vynutí slušně výkonný, tedy dražší hardware a trochy vyšší spotřebu a taky se to musí aspoň trochu umět. Lidí co opravdu něco umí není dost a lidí ochotných vrazit prachy do železa a strpět nějaký ten odběr navíc taky není zrovna nadbytek.

  Mailový systém běží tak, že zprávy jsou na serveru, který je přístupný jak zvenčí, tak zevnitř protokolem IMAPS a zprávy fyzicky dlí na serveru. Klade to na server větší nároky ale má to své výhody, například že se dá s poštou pracovat z několika míst najednou, aniž by to nějak vadilo. Protispamový systém v mém případě pracuje tak, že od autorů má nějak nastavené výchozí vyhodnocovací váhy a to tak, že s mnohem větší pravděpodobností pustí spam mezi normální poštu, než naopak. Systém zpravidla pracuje tak, že krom standardních adresářů, jako jsou došlá pošta, odeslaná pošta a koncepty pracujete ještě například s (je to na implementátorovi, co nastaví):

  * automaticky zachycený spam,
  * uživatelem zachycený spam a
  * mylně vyhodnocený spam.

  Doručuje se klasicky do doručené pošty. Spadne-li tam spam, přesune se do adresáře uživatelem zachycený spam a systém se následně zkoriguje. Je-li tak nastaven, přemístí zprávu do centrálního koše, uživateli nedostupného. Málokdy ale občas se stane, že žádoucí pošta skončí ve složce automaticky zachycený spam. Zpráva se pak přesune do složky mylně vyhodnocený spam. Systém si zkoriguje statistiky a přemístí zprávu do složky s doručenou poštou. Systém se během příjmu uživatelových prvních asi 300 - 500 zpráv "učí", zvyká si. Poté už pracuje skoro bezchybně, zatímco zpočátku bývají korekce četnější. Závisí to i na schopnosti uživatele dodržovat ty jednoduché postupy zmíněné výše. Je dobré dělat to včas, neříkám okamžitě, ale zbytečně to neodkládat. Občas se vyskytnou i tací, kteří to nedokáží ani po letech...

  Statistiky úspěšnosti (několik příkladů):

  1) TP True Positives: 88188
  TN True Negatives: 21205
  FP False Positives: 0
  FN False Negatives: 32342
  SC Spam Corpusfed: 4346
  NC Nonspam Corpusfed: 0
  TL Training Left: 0
  SHR Spam Hit Rate 73.17%
  HSR Ham Strike Rate: 0.00%
  OCA Overall Accuracy: 77.18%

  trochu na to kašle.

  2) TP True Positives: 72186
  TN True Negatives: 28324
  FP False Positives: 7
  FN False Negatives: 1382
  SC Spam Corpusfed: 2230
  NC Nonspam Corpusfed: 0
  TL Training Left: 0
  SHR Spam Hit Rate 98.12%
  HSR Ham Strike Rate: 0.02%
  OCA Overall Accuracy: 98.64%

  mnohem lepší

  3) TP True Positives: 84368
  TN True Negatives: 12711
  FP False Positives: 10
  FN False Negatives: 740
  SC Spam Corpusfed: 1885
  NC Nonspam Corpusfed: 0
  TL Training Left: 0
  SHR Spam Hit Rate 99.13%
  HSR Ham Strike Rate: 0.08%
  OCA Overall Accuracy: 99.23%

  a to je asi tak mezní hodnota, co se z toho dá dostat.

  OdpovědětSmazat
 64. Automatické třídění / samoučící se statistika proti nežádoucím příspěvkům.

  Nevím jak velký a rozlehlý je svět blogspotu, ve kterém se nacházíme i my. Očekávám, že je rozlehlý celosvětově a že to bude konkrétně dost (desítky nebo spíš stovky) plechovek v dost zemích. Nasadit v tomto prostředí něco takového by asi nebylo zrovna snadné. Nemožné asi také ne, Google má chytré a šikovné lidi. Vhledem k faktu, že na robotické spammery zatím stačí captcha (beze sporu levná a zatím dostatečně účinná) a na trolly a jinou lidskou verbež jsou tu adminové (třeba zrovna Kocour :-), tak bych řekl, že strejda Google zatím necítí potřebu to řešit a něco jako je statistický filtr nasazovat. On platí železo, účty za server housing a výplaty lidem.

  Oproti tomu, náš malý český rybník, tedy třeba zrovna diskuse na NP či obecně na Lidovkách by se k tomu asi hodily o něco lépe. Kdyby se totiž na robotické spammery nasadila captcha a na lidské trolly zase samoučící se statistický filtr, tak věřím, že po prvních pár týdnech, kdy by adminové museli zabrat a pomoci filtrům naučit se potřebné, by se atmosféra významně pročistila a dál už by přes 99% té špinavé práce zastaly filtry. Pak by se dala zrušit i ta povinná registrace. Myslím, že nároky na tu databázi by nemusely být nijak fatální ani z hlediska velikosti, ani z hlediska rychlosti a tím pádem ani odběru. Ve výsledku by i adminové měli mnohem lehčí život. Já si myslím, že za pokus by to stálo. Ti, co jim ty plechovky patří si zjevně myslí, že povinná registrace, tedy tak trochu obdoba captchy, je dostatečným opatřením. Ubohost diskusí, které ani nestojí přečtení, natož za příspěvek sice dávají za pravdu spíš lidem, co si to nemyslí, mě nevyjímaje, ale konstatace toho faktu je asi tak vše, co s tím zatím jde dělat, krom toho tedy jako neregistrovat se, nečíst ty diskuse a nepřispívat do nich.

  OdpovědětSmazat
 65. "...nějak zaměřené stránky s liberálními pravidly..." / Obuvníkovi:

  Ano, třeba zrovna blogspot.com a blogspot.cz? Ono plechovky a vše kolem nich platí Google. Ten na to a svůj zisk potřebuje prachy, jenomže problém je v tom, že lidi neradi platí hotovostí, mnohem raději ale platí naturáliemi. Ono něco prodat není zrovna snadné, zkuste si to a uvidíte. No a tak strejda Google přistoupí k věci tak, že co je na jeho plechovkách, je jeho majetek a hledá kupce co by to koupil. Je-li ten kupec NSA, CIA, BIS anebo sám ďas pekelný, je mu do určité míry fuk, hlavně ať zmetek jeden pravidelně a dostatečně platí a ať je kolem toho co nejméně problémů a nákladů.

  OdpovědětSmazat
 66. Draku,
  Díky za prakticky vyčerpávající přednášku

  OdpovědětSmazat
 67. kapitánu Nemovi:

  Není zač, rádo se stalo :-)

  OdpovědětSmazat
 68. No vidíte to, rozumím tomu Drakovi tak z 20%.
  A můj synáček je na mě taky jako Drak, taky si myslí, že mu rozumím. Před několika měsíci se kdesi na školení učil, jak hacknout počítače přes síť nebo fleškou - aby věděl, jak tomu zabránit. Dělá totiž (mimo jiné) správce sítě. Na školení bylo konstatováno, že firewally a jiné překážky se u nás moc nepěstují. Ukázkově se vlamovali do různých institucí - a většinou bohužel úspěšně.

  Je zajímavé, že většina lidi v Kotlince si zamyká svůj dům nebo byt na klíč. Ale 80% těchže lidí má ve své Wi-Fi stále tovární heslo. Nanejvýš ho změní na "12345678"

  OdpovědětSmazat
 69. Porozumění / StK:

  Když nerozumíš, zkus strejdu Googla, tetku Wiki, nebo se nestyď se zeptat. Nestydět se zeptat je mimochodem velice užitečná a žádoucí vlastnost, jeden fakt nemůže vědět úplně všechno. Ta krásná doba už minula někdy +/- za Leonarda :-)

  Firewally jsou za peníze a to je krajně nežádoucí vlastnost a musíš se o ně starat, tedy upgradovat, kontrolovat logy atd, atp, samé náklady, samá práce, kdy by se s tím patlal?

  Hesla u WiFi, nebo kdečeho jiného. Platí heslo: "Security sucks...", neboli "Zabezpečení obtěžuje..." a platí bez ohledu na kultury a hranice. Nejde si to vyžádat po dobrém, jen vynutit více či méně direktivně a spíš násilím. Takže kdo v mém oboru dělá práci pořádně, nebývá příliš oblíben ani šéfy, z ekonomických důvodů, chce příliš drahé hračky, a ani uživateli, protože buzeruje, otravuje, ale aby debil zařídil, aby ta zatracená plechovka pracovala sama, beze mě a za mě, tak to nesvede. Když chci, aby se mi ty filmy a vnadný křivky v pracovní době stahovaly sakra rychleji, tak říká, že nic takového netřeba... Tak na co tu sakra vlastně je? Frflající debil si neuvědomuje, že kdyby ta plechovka uměla dělat za něj, vykopnou ho a nebudou váhat ani 2 vteřiny. Některým hodně uřvaným a agresivním bych to docela přál.

  Já nepotřebuju být oblíbený, já jen potřebuju, aby to spolehlivě šlapalo, abych a to mohl být placený s klidným svědomím ;-) Frflat si můžou dle libosti ;-)

  OdpovědětSmazat
 70. Draku, díky za přednášku, když budeš mít náladu, přihoď.

  Nu což, světaběh pokročil, včera jsem se znovu od počátku začetl do Koránu. Není to až tak špatné čtení. Rozhodně ne nezajímavé. Jeden by řekl, že Mohamed byl v podstatě žid. Abrahama uctívají, Mojžíše uctívají, zároveň byl i křesťan, protože Ježíše a Marii také uctívají. Začínám tomu multikulturalismu přicházet na chuť. Když to do mě tolik let ládovali to by bylo abych si nezvyknul, že. Něco na něm je. Vlastně je naprosto báječný. Nechápu, proč teď obracejí když se tak dlouho snažili. A také nechápu proč se židi tak čílí. Zvlášť oni by s konverzí neměli mít zásadní problémy. Synagogy potřebují minimum úprav, netřeba odstraňovat sochy ani přetírat malby. Jen nějaké drobné změny v liturgii, ženské už mají oddělené, obřezaní jsou, Bůh je ten samý.

  Mohamedův nápad byl úžasný. Na základě kompilace jednoplatformího Izrael 1.0 a multiplatformního Christos 1.0 a odstranění několika bugů, například absence podpory více paralelně běžících procesů "manželka", vytvořil multiplatformí userfriendly systém fungující na jakémkoli hardware. V případě vynechání zastaralých procesů "obřízka" a "ramadán" a naopak implementace procesů "alkohol" a "vepřové", mu předvídám velkou budoucnost. Kdybychom si včas vyjednali výjimky, místo opožděného brblání jako v případě vstupu do EU...
  Ve jménu Boha jediného, slitovného....

  OdpovědětSmazat
 71. Dokonalé - nebo aspoň téměř dokonalé. Myslím, že když si to nepřečte dost pozorně žid, křesťan nebo machometán, budou Tě Obuvníku nenávidět všichni dohromady. Zrada!

  A tohle mi Obuvník dělá zrovna když diskutujeme nakolik nám tady nahlíží BB, tedy česky VB.
  (Ta zkratka je mi nějak povědomá... Vlez bokem?)

  Myslím, že dneska dokončím další povídečku z kocouřího snáře o fabrice na zpracovávání lidí abych dal událostem trochu času a počkám, jaký poprask způsobí vzpurní Heléni ve "spojených státech evropských".
  To bude diskuze!

  OdpovědětSmazat
 72. Hledím teď na dvojce na "Churchilla" a vracím se ke svému přání, abych žil (se vším všudy) v době tohoto vizionáře, který byl podle mne největší osobností století, ve kterém jsem se narodil a bude největší ikonou století, ve kterém stráví svůj život mé tři milované děti ....

  OdpovědětSmazat
 73. Ano. Je možné jej takto vidět. Jen už pak neměl - resp. Británie - náležitý vliv.

  OdpovědětSmazat
 74. Draku,
  s tou Security jste mě navedl na další problém. Nejsou "počítačoví sekuriťáci někdy až příliš paranoidní? A nezpůsobují tím paradoxně spíše snížení bezpečnosti?
  Chápu požadavky typu: alespoň jedno velké písmeno, malé písmeno, číslice, speciální znak (?, !, ...), minimální délka - z toho mi vyjde počet kombinací a tedy odolnost proti rozlousknutí.
  Tak nějak pochopím i změnu hesla, pokud není příliš často.

  Ale u dalších požadavků už mi připadá, že zejména v kombinaci už bezpečnost celkově spíše snižují, protože takové heslo, zejmena pokud ho používám méně než 1x denně, není k zapamatování a musím ho mít nějak zaznamenané, mít algoritmus a vést si přehled již použitých kombinací. Zde je příklad dalších požadavků, se kterými už jsem se setkal, i v kombinaci, naštěstí zatím ne všech najednou:
  změna nejpozději po 3 měsících
  nejméně polovina znaků odlišná od předchozího hesla bez ohledu na umístění
  zákaz 2 stejných znaků za sebou
  zákaz 3 stejných znaků vůbec
  zákaz jména, letopočtu, několika (3?) písmen nebo číslic po sobě jdoucích
  a možná ještě něco, jen se mi to teď nevybavuje

  O co je lepší 8znakové heslo splňují výše uvedené podmínky z nějakého generátoru (a proč) než něco ve stylu TyhOvadoneSerme1! blížící se obvykle maximálnim 15 - 20 znakům?

  To vede na algoritmus typu AzByCx1!, DwEvFu2?, ... s evidencí vyexpirovaných hesel

  OdpovědětSmazat
 75. Zabezpečení / Kapitánu Nemovi:

  "Onle the paranoid survive." řekl před nějakou dobou Andy Grove z Intelu a opakuje to po něm Tom Peters v jeho knize The Tom Peters Seminar: Crazy Times Call for Crazy Organizations.

  Já k tomu jen dodám, že nic se nemá přehánět, ani ta paranoia a zabezpečování ne. Nicméně bude-li nějaká pochybnost, je lepší dát té paranoie volný průchod, zejména je-li k tomu rozumný důvod. Zkrátka vyžaduje to zdravý rozum a soudnost, jako všechno.

  K heslům:

  Mně ty požadavky na sílu hesla implementované ve Woknech přijdou trochu švihlé. To vynucené používání aspoň jednoho speciálního znaku mi přijde kontraproduktivní. Obvykle to zdržuje a tím pádem to zvyšuje šanci na úspěšné odezírání hesla někým jiným. Mimochodem, na odezírače je třeba dávat si pozor, případně je rovnou vyrazit z místnosti. Vymáhání složitosti hesla jde ve Woknech jen vypnout, nejde to modifikovat. Wokna tedy nechme za námi, teď obecně k síle hesel a frekvenci jejich změn.

  Frekvence změn je dána tím zda se heslo používá jen doma, nebo jen v práci, nebo i na veřejných místech a zda při tom frčí či kryptovaným spojením přes síť a podobě. Tedy jaká je možnost, že si ho někdo odezře, nebo že si ho někdo rozšifruje, nebo ho někdo omylem nechá uložit do paměti prohlížeče v internetová kavárně a šťastně odkráčí.

  Za okolností spíš příznivých, tedy že se jedná o heslo k vašemu účtu na vašem počítadle, které neužívá nikdo jiný a kolem se jen málokdy pohybuje někdo, kdo by ho mohl odezřít a vy si na to dáváte pozor, tak změna 1 x za rok je dostatečná. Jedná-li se naopak o heslo, které frčí přes síť a provoz může být odposloucháván a následně dešifrován, tak v závislosti na síle šifrování a stroje, který bude dešifrovat to může trvat odhadem 3 - 4 měsíce. Jenomže pozor, existují i sítě počítadel a softwary, které to zvládají i výrazně rychleji. Tady pak ta změna hesla 3 - 4 x ročně na vcelku místě.

  Síla hesla je dána jednak délkou hesla a druhak také tím, aby se heslo nepodobalo slovům či obvyklým heslům. Na Wiki najdete heslo slovníkový útok a tam je to popsáno vcelku dostatečně. Takže dostatečně silné heslo se vyrobí třeba Vámi naznačeným způsobem. Jednou z možností je dlouhé heslo z víc slov, 4 - 5 a dobré je volit tak, abyste si to dobře zapamatoval. Také nemusí být špatné sem tam místo mezery vrazit mezi slova pomlčku či podtržítko. Ale se speciálními znaky je ta ta potíž, že na různých klávesnicích jsou jinde musí se hlídat, na kterou je zrovna přepnuto. Tedy více slov, hodně dlouhé heslo je jedna schůdná cesta. Blbé je, že čím delší, tím snadnější je se uklepnout a co si budeme povídat, tlouct to celé podruhé, když člověk pospíchá, nebo není zrovna v kondici, to nepotěší. Další cestou je tzv. husté heslo, tedy cosi vygenerované generátorem, jako třeba toto: nbsZNa5tx5 a to si prostě zapamatovat, nebo si něco takového vymyslet sám. Z nějaké knížky si vzít větu, kterou si zapamatujete a z ní si pak takové husté heslo vyrobit. Například z věty:

  Pacient kliniky shraboval žluté listí zelenými hráběmi.

  zkusíme vyrobit jakž takž zapamatovatelné heslo:

  pAkklshzL-ze_hr

  No, nic moc, ale jako názorný příklad to doufám stačí.

  Vrazit někam dva stejné znaky, které se dobře stisknou aniž by to bylo moc vidět a slyšet, to je sice poněkud zastaralé a vyšlé z módy, ale proč ne? Jen se to musí dobře zvolit. Tři stejné znaky po sobě to už je moc vidět, trvá to dlouho. Chápu, že pamatovat si je těžké a záznamem zase člověk riskuje, že to použije místo něj někdo jiný.

  Existují i různé hardwarové klíče, jištěné podobně jako bankovní kreditka PINem, které se po 3 neúspěšných pokusech zablokují, ale dá se to zničit, nebo ztratit, nebo to může mít poruchu. Náhradní klábosnici seženete snadněji než náhradní HW klíč. Některé notesy mívají snímač otisků prstů. Dá se i koupit USB-čkový snímač, když na to přijde. Biometrika asi časem přijde víc ke slovu.

  OdpovědětSmazat
 76. Čtení bible, koránu, krišňáckých svitků... / Obuvníkovi:

  Mě tato četba nepovznáší, nebaví a někdy dokonce vyloženě odpuzuje. To už si snad raději přečtu občanský, trestní, či obchodní zákoník ačkoliv jsou skoro smrtelně nudné, ale když tu nudu přemůžu, tak mi to aspoň nějak může být k užitku, když už je to čtení tak nezáživné až vyloženě odpudivé. Na druhou stranu, je to výlučně Vaše věc, jakou si pro ten či onen moment zvolíte kratochvíli. Tuhle s Vámi ale nesdílím, to bych prostě neuseděl...

  OdpovědětSmazat
 77. Draku, to je chvályhodné. Ovšem problém je v tom, že je nečtou jiní....Kromě toho co je platné, že podle zákona bílá koule je podle úředního či soudního rozhodnutí černou krychlí. A když máš štěstí, že při nakonec rozhodne senát Nejvyššího soudu a obdržíš příslušný glejt, zjistíš, že hovno z toho, a kus života s spoustu prachů jsou v hajzlu.
  Ale pravda je, že zákony je užitečné znát. Ovšem i lecos jiného. Když něco kritizuju, nebo je mi předkládáno k souhlasu či k odmítání, měl bych o tom něco vědět. Nejen že to patří k všeobecnému vzdělání, ale podle okolností se to může hodit například při obchodním jednání. O politickém ani nemluvě. Krom toho, to na rozdíl od zákonů odolává zubu času. Jednou přečíst stačí na celý život.

  OdpovědětSmazat
 78. Obuvníkovi:

  Ano, i jedno jediné čtení něčeho takového by mi mohlo ohrozit na životě, mohl bych u toho umřít nudou a to se opravdu dá jen jednou za život ;-)

  OdpovědětSmazat
 79. Nalezeno na webu u pana Ulče:

  Na webu, zde:

  http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-o-ruznosti-zasluh-sebeduvery-vlastniho-hodnoceni-piy-/p_zahranici.aspx?c=A150125_161813_p_zahranici_wag

  jsem mimo jiné našel:

  "Výtečně ale kdysi v době chabnoucí své říše dovedli" (Číňané) "reagovat na vnikající nevítané cizince zřízením ministerstva zahraničních věcí, lépe známého jako „Úřadu pro styky s barbary“. Po jednom zvlášť potupném konfliktu s Brity se Číňané revanšovali perfektním fíglem - zřízením speciálního úřadu, do něhož nasadili ty naprosto nejneschopnější byrokraty z celého impéria, hlupce tak dokonalé, že si svého hlupství vůbec nebyli vědomi, a Britové, odkázáni na jednání právě s takovými kádry, zoufalstvím lezli po stropě."

  Obávám se, že nám Evropanům, se zdárně podařilo shromáždit tlupu alternativně inteligentních byrokratů dle čínského vzoru a to v Evropské Komisi v Bruselu. Hlupců tak dokonalých, že o tom hlupství ani nevědí jsou tam haldy. Topit by se tím dalo a neubylo by. Blbé ale je, že místo abychom je pověřili ústním stykem se zahraničními barbary a ničím jiným, nechali jsme je, ať nám sem ty barbary vozí či nechají přijíždět ve velkém a k tomu navrch aby nám začali ničit ekonomiku dotacemi a zelenými nesmysly... Zjevně to nebyl moc dobrý nápad, na rozdíl od toho původního čínského.

  OdpovědětSmazat
 80. Aktuálně:
  Osvětim, muzeum, večer, blíží se zavírací doba. U brány zastaví autobus. Za celý den unavený a ochraptělý průvodce šeptá starému vrátnému : "Mám tady ještě autobus plný židů"
  "Ale my už spoustu let jsme mimo provoz," šeptem odpoví vrátný.

  OdpovědětSmazat
 81. Mně to připadá, že při všech těch nářcích jde ve skutečnosti
  o něco jiného. Jaký jiný důvod by Zeman mohl mít k tak solidárnímu válečnickému projevu?

  Porovnají si ty dvě víry. Jak moc se liší mešita a synagoga? Neliší. Mají tam sochy a obrazy? Nemají. Smějí být ženské ausgerechnet při liturgii? Nesmějí. Smějí vepřové? Nesmějí. Jsou obřezaní? Jsou. Uctívají Abrahama a Mojžíše? Uctívají. Mají stejného Boha? Mají. Smějí pít alkohol? Muslimové nesmějí. A v tom to je. To je podstata. Islám zakazuje chlastat. Proto ten randál.

  OdpovědětSmazat
 82. Draku, v porovnání s výplody zdejší legislativy je to relax.

  OdpovědětSmazat
 83. Najděte deset rozdílů mezi islámem a judaismem!

  - židé nenutí ženy chodit "ve skafandru"
  - židé už dávno nekamenují hříšnice
  - židovky smějí řídit auto
  - židé nevyhrožují ostatním, že je za jinou víru vymažou z povrchu zemského
  - atd.

  Porovnávat lze ovšem jen současný stav a ne těch nejortodoxnějších na obou stranách. Exkurzy do minulosti vedou k tomu zjištění, že všechna náboženství jedno jsou. Jakákoliv víra je iracionální věc.
  Tím myslím jakoukoliv víru, nejen náboženskou. Dokonce i víra v rozum je iracionální.

  OdpovědětSmazat
 84. StK, ano, to uznávám. Nepochybně učinili velký pokrok. Vždyť o kolik jsou početnější oproti muslimským zakrslíkům.

  OdpovědětSmazat
 85. Hledat analogie mezi komunitama, mezi kterýma je číselný poměr 1 : 1000, nemá smysl. Zásadní je ten poměr.
  To snad musí dnes chápat každý soudný nepředpojatý Evropan. Přiority.

  OdpovědětSmazat
 86. - židé nenutí ženy chodit "ve skafandru"
  Ano. Snižuje to náklady za telefon po kterém si ženy podrobně sdělují co která má právě na sobě.

  - židé už dávno nekamenují hříšnice
  Ano, přišli na to, že je lepší mít třicet procent v prosperujícím podniku než sto procent v mrtvém.

  - židovky smějí řídit auto
  Ano, zjistili, že je to výhodné, protože nelze současně řídit a číst Financial Times.

  - židé nevyhrožují ostatním, že je za jinou víru vymažou z povrchu zemského.
  Ano, pochopili, že je krajně nevýhodné vnucovat konkurenci svá obchodní tajemství.


  OdpovědětSmazat
 87. Jakube, na to, že židé proti muslimům mají více než tisíciletý náskok, číselný poměr 1:1000 je pozoruhodný.

  OdpovědětSmazat
 88. Zákony, zákoníky a jejich užitečnost:

  Znění zákonů a zákoníků, aspoň občanského a obchodního, máme v podstatě totožné s tím německým či rakouským. Problém tedy není v zákonech, zákonících a jejich znění, ale v těch parchantech, kteří je na našem území aplikují a překrucují a je jedno, jestli z toho důvodu, že vzali úplatek, nebo se chtějí zavděčit někomu vlivnému, nebo z totální blbosti, či prosté patologické zparchantělosti a radosti někomu ubližovat. Problém je především v lidech, kteří s tím právem nakládají a v tom jak to činí.

  Proto nepokládám za zbytečné přemoci nudu a přečíst si je. Může to pomoci při pobytu v o něco civilisovanějším prostředí, než je to naše. Znění bude skoro totožné, ale k tomu znění se většinou najdou mnohem slušnější a neutrálnější vykladači. V Německu pravidlo zipu například platí a je efektivně vynutitelné, to jen naši pomocníci, ochránci a další překrucovači, vykladači a parchanti se tváří tak "chytře", až ani takhle prostá, jednoduchá a jednoznačná věc zase nakonec neplatí... Ale jen u nás prosím.

  Tóry, korány, bible a další historické záležitosti:

  Tóry, korány, bible a další v podstatě historickou a dávno překonanou literaturu, považuji za nějak zajímavou a užitečnou pro historiky, archeology, antropology, psychology, sociology, psychiatry a jiné profese. Pro ty humanitní větve je celkem jasné proč, pro ty exaktní by zase mělo být předmětem studia kam a jak daleko až je ochoten v iracionalitě zajít lidský mozek a co je toho příčinou. Ostatní považuji za zbytečnou ztrátu času a zaplevelování místa v báječném aparátu šedých buněk. Nic kloudného z toho nekouká, ani inteligentní zábava ne. Leda tak bezcílné mlácení do dávno suché slámy. Škoda času na něco tak zbytečného.

  Zemanův válečnický projev:

  Zeman řve nahlas tam, kde jedni ustrašeně mlčí, jiní chamberlainovsky a mnichovansky halíkují, přešlapávají a taktisují. Je to marné, kdo vleze do brodu, namočí se, nic nového tu vymyslet nejde. Nechce se jim. Chápu, ale dřív či později budou muset a čím později, tím hůř, voda stoupá a nabírá na dravosti.

  Doležal se "obouvá do vědátora Jiřího Kozelky:

  http://neviditelnypes.lidovky.cz/udalosti-drobne-poznamky-0yi-/p_politika.aspx?c=A150125_203537_p_politika_wag

  Nelíbí se mu jeho příliš ateistický přístup ke křesťanské víře. Církev se přece již několikrát za ty haldy mrtvol omluvila, tak co byste sakra ještě chtěli?

  Ten mamlas nechápe, že naprosto nepotřebuji být součástí jakékoliv víry k tomu, abych si s radostí, s chutí a velice tvrdě a vitálně hájil svoje právo žít si ve světě, kde stát a víra odděleny jsou a s obrovským gustem praštil po palici každého ksindla, který by na tom chtěl cokoliv měnit v neprospěch sekulárního státu a ve prospěch nějaké pofiderní víry? Co je sakra na tak jednoduché prosté věci k nepochopení? V tomto ohledu jsem zajedno s Jiřím Kozelkou a nejsem univerzitní profesor z Paříže a mým oborem není „fyzika kondenzovaných látek“. Ale spolu s Jiřím Kozelkou se s gustem řadím k lidem, kterých věřím, že není málo a kteří by už jednou chtěli mít od náboženství pokoj a kteří nechtějí neustále zabředat do pořád stejných a otravných debat o něčem zhola nanicovatém. A jsem ochoten si toto své právo na tento svůj klid velice tvrdě a nesmlouvavě obhajovat a věřím, že zdaleka nejsem sám, kdo to takto vidí a vnímá.

  OdpovědětSmazat
 89. Právě jsem se vrátil - nikoliv však z Hradu, ale z textapelu "Potkali se u Cholina" sestaveného z díla ruského básníka, prozaika a disidenta Igora Sergejeviče Cholina. Četla Alena Sasínová, hrál Michal Žáček, fotil jsem já. Dobře strávený večer.
  Abych poněkud odlehčil vaši trudnomyslnou debatu o muslimech a židech přidám jeden krásný fórek:

  Před deseti dny jsem zrušil v mém domě tři bezpečnostní kamery.
  Potom jsem vypověděl poplachový systém napojený na místní policii.
  Pak jsem vystoupil ze sdružení Ostražitých obyvatelů ulice.
  A nakonec jsem dal na stěnu domu vlajku Islámského státu.
  Od té doby policie nepřetržitě střeží můj dům.
  Nikdy jsem se tak bezpečně necítil a dost jsem ušetřil...


  A k muslimům / židům aneb "...to jsou poměry, soudruzi..." Nezapomínejme na tradiční husitské heslo: "Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme!"

  OdpovědětSmazat
 90. StK:

  Dobře strávený večer:

  To Ti přeji, aspoň někdo má radost ze života. Na mě se lepí samé nepříjemnosti, jedna lepší jak druhá a povětšinou samý wokenní pajdavosti až vyloženě nefunkčnosti, či skoro průšvihy. Wokna a cokoliv kolem nich už začínám poslední dobou silně nesnášet. Ta Wokna v tom hňupství překonávají snad i tu Brusel a to je co říct.

  Bezpečnost a šetrnost:

  Ty ale umíš uplacatit v ten správý moment ten správný vtip na to správné téma :-) A takové já nejraději, ty černý a ještě černější :-)

  OdpovědětSmazat
 91. Drakovi k zákoníkům
  Je to úplně to samé jako se soustavou diferenciálních rovnic, výsledek v konkrétním bodě je ovlivněn okrajovými podmínkami
  Mějme obecné řešení soustavy (znění zákoníků)
  Pro výsledek v bodě 1 (Německo, Rakousko) dosadíme okrajové podmínky (lidé aplikujicí zákoník) bodu 1
  V bodě 2 (u nás) musíme dosadit okrajové podmínky bodu 2 (naši soudci a spol.). Je zcela jasné že výsledek v bodě 2 bude naprosto odlišný.
  ;)

  OdpovědětSmazat
 92. Okrajové podmínky / Kapitánu Nemovi:

  Docela rád bych věděl, kolik generací bude muset vychcípat a co všechno se ještě bude muset stát, aby se ty podmínky pohnuly z bodu 2 aspoň o pořádný kus blíž k bodu 1. Odhaduji že k vychcípání tu jsou tak minimálně ještě 1 - 2 zprasené generace a co se bude muset stát, se ani neodvažuji odhadovat. Určitě se toho nedožiji a budou-li nám ti lepší mladí mizet v zahraničí bez návratu, což jim za současného stavu můžeme jen těžko zazlívat, bude se to spíš protahovat, než naopak. Ono nenalhávejme si, že je to jen kvůli lepším výdělkům. Jen kvůli nim ne, podstatnou měrou se na tom podílí i neblahé poměry ve státě.

  Vím, že jsme v podstatě pořád ještě divoký východ, jen mi štve, že po tak poměrně dlouhé době pořád ještě tak moc východ a pořád tak moc divoký. I když aspoň určité výhody to také má, je tu sympatická taková vyšší míra resistence proti politické korektnosti.

  Sem tam se objeví i sympatické zprávy. Janoušek se odvolal? Odvolal, jako všichni, ale dostal přidáno, správně, ať drží klapačku a krok a neprudí zbytečně. Mačetový útok se dořešil? Ano, a vesměs také dostali přidáno, správně jen tak dál. Tohle byl pohyb správným směrem, jen jich není dost a dost často.

  OdpovědětSmazat
 93. Draku, "naprosto nepotřebuji být součástí jakékoliv víry..."
  Ale ano. Stačí, že věří Tvůj krejčí...
  A ostatní všichni ti,kteří vytvořili civilizaci, jejíž plody užíváš. Jen se rozhlédni. Jistěže ne bez chyb. Zpátky na strom by se Ti nechtělo.
  Co píšeš jsem už slyšel. Také od príma člověka. Jen v tomhle se neshodneme. On je také ajťák...
  Jenže lidskou společnost jen na rozumu a logice nepostavíš. Ani kmen. Bez víry, onoho iracionálního spojovatele a regulátora vztahů, bez spojujících rituálů a emocí to nefunguje. Nepíšu o obsahu víry, ale o ní jako takové. Je nedílnou součástí sdílené kultury. Je-li proti nějaké víře bojováno, vždy je nahrazována a nahrazena jinou vírou. Bez "víry" mohou být jednotlivci. Ale ne většina. I když, i "nevěřící" většinou mají nějakou víru.

  OdpovědětSmazat
 94. To už je Schumachere, jak tomu říkám, "primární slovní logika".
  Jistěže člověk musí věřit. Sám sobě, sousedovi, manželce, dokonce i státu, ač zrovna tahle víra je mnohým jen pro posměch. Věřit musíme i tomu, že všechno nakonec dopadne dobře nebo aspoň snesitelně.
  Jinak bychom si museli koupit "metr dvacet kvalitního lana a jednu skobu, co dobře drží ve zdi." Drakovi asi jde o všemožné víry iracionální. Problém je v tom, že čím je víra iracionálnější, tím více lidí se k ní upíná.
  Japonský chlapec, ozářený atomovou bombou (tuším v Nagasaki) věřil, že když složí 10 000 papírových origami, uzdraví se. Vydržel žít mnohem déle, než stejně ozářené děti. Kolik jich přesně složil nevím, ale do 10 000 jich moc nechybělo.
  Takže to Kristovo "Víra tvá tě uzdravila!" je vlastně verbální placebo.

  A jako každé placebo funguje.

  OdpovědětSmazat
 95. Potřeba víry / Obuvníkovi:

  Na krejčího kašlu, pokud zrovna nepotřebuji spravit gatě. A mé krejčí podezřívám, že jsou to ještě větší neznabozi, než já :-)

  Většina toho, co se nazývá rituály, se mi z duše protiví, nemám to rád a ještě méně mám rád, když se toho jakkoliv účastním, zejména pak "dobrovolně-povinně". Masové stadionové či gaučové sportovní fandění a vyšilování se mi vyloženě hnusí. Drtivá většina sportů mi v lepším případě nijak neoslovuje v horším spíš odpuzuje. Většinu toho skupinového s mým okolím nesdílím. To jeho věčné neupřímné skuhrání a nepřejícnost, tak ty už vůbec ne.

  Nehodlám s ničím a s nikým bojovat, pakliže on, či ono nějak nezačne bojovat se mnou, nebo mně zkusí nějak omezovat, přikazovat, a pod. Recipročně, nech mě, nechám tě.

  Víru v něco člověk vůbec nepotřebuje, potřebuje přestat se bát života a žití a začít konečně věřit sám sobě a svým schopnostem, to je asi tak všechno, co je třeba. Pakliže toto nenastane, nastoupí všelijací zloději mozků a dopadá to pak s těmi chudáky blbě, jsou asimilováni a (vy/zne)užíváni... A také je potřeba aby v podstatné míře šlo věřit okolí a šlo se na něj spolehnout, to abychom nemuseli zpátky na ty stromy. Což se ale v čase spíš horší, než naopak.

  Klidně si mě přiřaďte k tomu vašem ajeťákovi, asi bych našel společnou řeč v tomto bodě spíš s ním :-)

  OdpovědětSmazat
 96. Kocour mi rozumí, dík Kocoure ;-)

  OdpovědětSmazat
 97. To je případný aktuální dobrý smutný černý sarkastický fór...
  Už i sám jsem před časem shledal, že kombinace odcházení půlky nejlepších mladých mozků, řešení všeho na všech úrovních korupcí, službičkami či kamarádšofty a obecně vše přelivší letargie a fatalismu je neuvěřitelně riskantní směsí pro naši budoucnost. A ani nemusí hned přijít vojáci Prorokovi.
  K víře je udivující, leč tak podnětný hutný záznam v Záznamech (1942 - nepřeloženo) Eliase Canettiho: NEVĚŘ NIKOMU, KDO STÁLE ŘÍKÁ PRAVDU!

  OdpovědětSmazat
 98. Draku, jenže onoho dobrodiní prostředí umožňujícího luxus, že jako individualista můžeš fungovat jak funguješ, užíváš právě proto, že generace věřily a vytvořily civilizaci jejíž výhody přijímáš se stejnou samozřejmostí jako odmítáš nevýhody. Jenže je to "ber všechno nebo nic".
  Ano, je to člověk velmi inteligentní, poctivý, spravedlivý, humorný a všelijak znamenitý. Leč sejdou-li se v něm současně tři piva a vhodné, například tohle téma, začne si sám přidávat jako strojník africké výpravy Bohumil Puchmajer. Nikdo nejsme dokonalý.

  OdpovědětSmazat
 99. Všechno nebo nic / Obuvníkovi:

  Generace věřily a tvořily, protože to tenkrát bylo obvyklé. Dnes už toho není zapotřebí, protože je to přežité a překonané, podobně jako tenkrát tak oblíbené a dnes skoro zapomenuté pouštění žilou. Dávám co a jak nejlépe mohu a umím, beru co musím či mohu, protože nic lepšího není obvykle k mání, nebo je-li, nejde to zaplatit.

  Tady David Gross se zabývá tímto a blízkými tématy a myslím, že ne špatně a myslím, že mu to myslí přinejmenším zhruba tím správným směrem:

  http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-needhamovsky-komplex-d0q-/p_zahranici.aspx?c=A150126_223733_p_zahranici_wag

  S tím byste si na dané téma asi pokecal lépe a víc.

  K dalšímu pokecu by ale bylo třeba ujasnit si, nebo i nějak definovat, co je rozuměno pod pojem víra, aby jeden nemlel o voze a druhý o koze.

  Jakubovi S.:

  Ano, usilovná práce na svých vlastních katastrofách a vlastní záhubě, to by nám šlo že? Pomoc zvenčí pomalu nepotřebujeme, je nadbytečná, stačíme si na to sami, svépomocí.

  Ano to přísloví je hezké a výstižné. Možná, že zrovna toto přísloví nějaký hýřivý ruský pop transformoval v přípitek:

  Выпьем за погибель паразитов.

  А кто такой паразит?

  Тот, кто всегда прав!

  Ujalo se to, zapamatovalo se to a myslím, že dodnes se to v oněch krajích rádo používá :-)

  Abychom konečně přestali pracovat na vlastní zhoubě, museli bychom nejdříve zpacifikovat veřejnokrávní média a dokopat je od veřejného kravení k veřejné službě. Zejména ČT je naprosto neovladatelná a velmi zoufalá instituce. Za naše peníze pracuje za cizí úplatky proti nám v cizím zájmu. Zároveň s tím bychom potřebovali přestat neustále devastovat naše školství a vzdělávací systém. Stálá nestabilita a neustálé změny jsou horší, než cosi sice ne zcela dokonalého, pracujícího s efektivitou tak 75-80%, ale v čase spíš stálého a stabilního. Mírný pokrok v mezích zákona je v tomto případě mnohem lepší, než neustále slibované a neustále selhávající zázraky přes noc. A také bychom potřebovali dořešit financování vědy včetně základního výzkumu, který má i projekty na řádově desítky let a takové jen existující skomírají a dobíhají a nové se nerozjíždí, nejde na to sehnat financování. Jestli se to nezlepší, primární věda nám tu zanikne a časem zanikne i ta sekundární, aplikovaná a mozky odjedou úplně všechny. Ve společnosti je třeba důrazně potlačit koncept práv bez povinností. A to by pro začátek a odraz ode dna a toho nejhoršího vcelku stačilo. A i to zní jako sci-fi.

  OdpovědětSmazat
 100. Draku, Grosse četl, trefné, zaujal.
  I s dalším souhlasím. Jenže aby to fungovalo, je třeba víry, která je nedílnou součástí a tmelem kultury. Jen na rozum nelze dlouhodobě spoléhat.
  Ano, já také vím, že... A že svět, který vnímáme svýma nedokonalýma očima je přeludem a že to co se snažíme odhalit svým rozumem a instrumenty, které jím konstruujeme, jsou čím dál tím méně zřetelné a rozumem menšího počtu lidí pochopitelné slupky cibule.
  Jenže ve vrstvě našeho bytí, na téhle úrovni to tak funguje a jinak fungovat nemůže. Vždy bude daleko víc těch, kteří klikají na obrázky než těch kteří rozumí na úrovni instrukcí strojového kódu na úrovni slupky logických obvodů. To je jen jedna z těch horních. V nějaké x-té, nejvyšší slupce nad ní se odehrávají společenské interakce. Přitom je propojena s nižšími slupkami, přičemž z pohledu z její úrovně se propojení i nižší slupky jeví jako méně zřetelné a rozumem obtížněji pochopitelné.
  Tak že ne, že bych lecos nevěděl a lecos netušil jak co a proč funguje. Jenže naše debata je o té svrchní slupce, ve které to funguje jak funguje. To, že teď je to jaké je, je důsledkem toho fungování. Bylo by pošetilé předpokládat, že od teď to bude fungovat jinak, nebo že jsme schopni zařídit aby to fungovalo jinak a navíc lépe než před tím. Je to dynamický, v čase proměnný a na základě zpětných vazeb fungující systém, ve kterém slupka v níž se uplatňují a soutěží memy, se ovlivňuje se slupkou v níž se uplatňují a soutěží geny. Jde o dlouhodobý proces. To co tu diskutujeme je jeho nynějším projevem.
  Jak chceš čelit stamilionům ovládaných vírou? Jenom rozumem? Tvé chrámy, pomníky někdejší slávy,zejí prázdnotou. Kolik rozumných, tak rozumných po Tvém způsobu postavíš abys čelil cizím stamilionům, když Tvůj rozum nemá ani tolik moci aby ovládl těch pár milionů tady? Kde vezmeš miliony rozumných, jak spojíš jejich mysli do společného úsilí?
  Jak dosáhneš toho aby pochopili strojový kód?

  OdpovědětSmazat
 101. Draku, je problém v tom, že ČT pracuje proti nám a v cizím zájmu, nebo v těch, kteří ČT pouštějí do svých hlav a nechají ji tam tak pracovat? A jestliže tomu tak je, jak chceš ten Bandar-lóg ovládat rozumem?

  OdpovědětSmazat
 102. ... je třeba víry, která je nedílnou součástí a tmelem kultury / Obuvníkovi:

  To je nějaký axiom, nebo to někdo nějak spolehlivě dokázal?

  Připusťme hypoteticky, že to tak je, ačkoliv já si to nemyslím a určitě ani mnozí další také ne, je snad řešením návrat ke křesťanství? Podle mého je to nereálná pitomost. Jak toho chcete docílit? Konverze k islámu? Sebevražedná a naprosto zničující a katastrofická pitomost. To už je snad lepší pokusit se o krišňáctví nebo budhismus :-) To je taky pitomost, ale aspoň srandovní.

  Co vlastně máte na mysli a co navrhujete?

  Žádný reálný vliv stejně nemáme, tak si můžeme leda tak počkat jak se to samovolně vyvine a chystat se spíš na to horší. Průšvih je ten, že nejsou lidi ochotní chovat se aspoň přiměřeně nezištně a slušně a to ani tady, ani v Evropě, nejspíš ani v USA ne, tím pádem se budou víc plundrovat rozpočty, růst skandály kolem toho, devastovat ekonomika kravinami a následně prohlubovat krize (ne)důvěry a společnosti se budou dál atomizovat, drolit a nikdo nebude věřit nikomu. Nikde není vidět ani světlo na konci tunelu, ani nějaký nadějný záchytný bod.

  ČT / cikánský tábor Bandar-lóg:

  Především snad krom vrátného vyhodit úplně všechny a na minutu. Zpátky vzít jen výjimečně jen pár těch opravdu nejlepších a zbytek obsadit úplně novými lidmi.

  No, v reálu se dívám občas na to jakž takž koukatelné, třeba na dokument o Churchillovi a na starší kousky s inspektorem Clouseauem. Zatím, než to také zmizí z repertoáru.

  OdpovědětSmazat
 103. Draku, ochota chovat se nezištně a slušně je záležitostí sdílené kultury. Její součástí jsou pravidla opřená o iracionální regulátory. Miluj bližního svého jako sebe sama, nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, nepodáš křivého svědectví, nepožádáš manželky bližního svého ani domu jeho...Jsou to dobře použitelná a fungující pravidla. Na nich lze postavit civilizaci. K tomu ale potřebuješ nejen rozum, ale i cit, společné pozitivní emoce zprostředkovávané společnými rituály. Jaký je lepší důkaz toho, že jinak to nefunguje, než naše existence se vším co je?

  OdpovědětSmazat
 104. Ale ano Obuvníku, jistě!
  Na desateru lze stavět. Dokonce i to "Den sváteční světiti budeš!" má nezanedbatelný význam. Několik let jsem "den sváteční" v přeneseném slova smyslu nesvětil, místo dovolené jsem bral angažmá v Rakousích - a najednou jsem cítil začátek toho, čemu se říká "syndrom vyhoření". To je člověku všechno fuk. Dokázal jsem naštěstí zabrzdit - ale až po infarktu. Ostatně - ten svůj infarktík považuji za "Boží prst" i když jsem nevěřící. Člověk pak sedí doma nebo chodí po ZOO a uvědomuje si, že kdykoliv se může začít potit a cítit neexistující aviváž - a je konec. Prostě život není polopřímka, je to jenom úsečka. Je dobré si uvědomit, že i když často ten druhý konec nevidíme, je tam!

  OdpovědětSmazat
 105. Sdílené rituály / Obuvníkovi:

  Řečičky o sdílených rituálech jsou jen blafy vykrádačů mozků (všelijakých církevních tatíků a doktorů teologie) pro ty, co se nenamáhají si něco zjistit. To, co je dobré a slušné, vědí už velice dobře a spolehlivě opice, jak ukázaly výzkumy a žádné desatero k tomu zjevně nepotřebují. A ty opice, stejně jako lidi, mají pěkný vztek, když je někdo okrádá, chová se k nim nečestně a jsou stejně jako lidi ochotny investovat poměrně hodně energie a prostředků na to, aby dotyčného padoucha dopadly a potrestaly...

  Tím neříkám, že na "křesťanském" desateru, dle mého názoru šikovně převzatém od kultur předchozích, na což se možná už pozapomnělo (záměrně?) a možná se to zase časem někde vyhrabe, nelze stavět jako na společném sdíleném hodnotovém základu. Ty hodnoty mi nejsou cizí a křesťanem kvůli tomu být opravdu nemusím a ani nechci.

  OdpovědětSmazat
 106. Doplnění:

  A u těch opic, častěji bývají nevěrní opičáci a jejich partnerky to velice špatně snášejí :-) To desatero máme v podstatě v sobě, od přírody. Jsou to vlastně jen pravidla pro nějaké slušnější soužití ve větší tlupě, kolektivu, chcete-li. To jejich "zesvatouškovatění" a "zrituálnění", to je jen taková show pro tupouny. Ti to tak lépe konsumují. Jenže ty chytřejší to poněkud obtěžuje, otravuje, nebo rovnou štve.

  OdpovědětSmazat

"Pravidla moštárny" jsou stejná jako v Hospůdce. Spammeři a trollové budou bez milosti likvidováni. Hlasatelé jiných (i opačných) názorů než má Kocour však nikoliv.

Jak se podepsat? >> Komentovat jako >> Název/Adresa URL >>Název a vepsat svůj nick nebo jméno. Pak >> Pokračovat a nakonec >> Publikovat. (Počkat, až to Drak nebo Kocour propustí na obrazovku.)