čtvrtek 17. března 2016

Jidášský polibek
    Rodiče autistického dítěte jej chtěli umístit v běžné škole s tím, že tam bude mít veškeré potřebné podmínky. Čtrnáct spádových škol v okolí Brna dítě odmítlo s odůvodněním, že by to pro ně znamenalo zvýšené náklady. Rodiče se ale soudí - a prvoinstanční spor vyhráli. Škola musí...   Ochrana minorit je moc pěkná věc. Taková dvousečná Na základě jakéhosi "všeobecně lidskoprávního" přístupu vyvoláváme nedůvěru až odpor k roztodivným menšinám. Rasa, postižení, víra.  Jistěže bychom měli být vstřícní a pomáhat. Většinou menšiny nemohou za to, že jsou z jakýchkoliv důvodů menšinami. Ale vynucování pochopení vede k naprosto opačnému výsledku. Menšiny ohrožují náš obvyklý život, náš "malý blahobyt". A začínáme se bát, nakonec i právem rozšiřujících se práv všemožných menšin - muslimů, Romů, tělesně i duševně postižených, jinak sexuálně orientovaných. Ve světě i černochů nebo hispánců. Právě pro to vynucování, protože nevíme, kde se to zastaví, protože kolem sebe vidíme, jak ubozí muslimští utečenci začínají vyžadovat odstranění křížů, zakazují nám Vánoce a požadují pro své děti halal stravu ve školních jídelnách. O jejich zcela protiprávním požadavku na zavedení práva šaría - napřed prý jen pro přistěhovalce, pak asi pro všechny se raději nebudu zmiňovat. 

   A za to všechno mohou převážně "aktivisté", příživníci levicového zaměření, kteří se neumí živit jinak. Nicméně vlivem veškerých "pozitivních diskriminací" a prosazování "veškerých lidských práv" dosahují toho, že se zatímní majorita, která má schopnost myšlenkové extrapolace na dobu delší než do příští výplaty proti takové činnosti čím dál tím hlasitěji vymezuje. Prostě lidé "kavkazského typu", heterosexuální, pracující, křesťané a židé (nebo aspoň lidé +/- ctící tuto evropskou tradici) jsou ti, kteří vytvářejí hodnoty - pro sebe, svou rodinu, obec, svůj kraj i stát. 
Celé to připomíná příklady z biologie, kdy značné množství cizopasníků  oslabuje a nakonec zabíjí svého hostitele. Proto se hostitelé cizopasníků zbavují - pokud to ještě jde.

   Bojím se okamžiku, kdy bych byl zařazen mezi jakoukoliv menšinu. Tedy nějak viditelně zařazen a všimli by si mě lidskoprávníci. A začali bez mého souhlasu prosazovat má práva. Protože jakákoliv ohleduplnost nebo solidarita se slabším, znevýhodněným musí vyjít ze chtění lidí, kteří se mají lépe a chtějí pomoci. Vynucování zákonem nebo morálním nátlakem se setká s přesně opačnými účinky.

   S autistickými dětmi mám osobní zkušenost: Točil jsem dotáčky, které se používaly v inscenaci hry Axela Hellstenia Elling a Kjell aneb Chvála bláznovství. Silná hra, dobře udělaná režisérem Radkem Lipusem, která se zabývá právě začleněním dvou chovanců speciální školy pro autisty do normálního života. Excelentně zahraná Jiřím Hájkem a Jiřím Seedláčkem. Ačkoliv k tomu vlastně nebyl "řádný důvod", všechno ve hře dopadlo tak dobře, jak jen mohlo, diváci odcházeli z divadla velmi dojatí. 

   Natáčelo se ve speciální škole pro autisty a natáčelo se dva dny. Z mých původních obav nezůstalo nic, když jsem viděl tu neskutečnou, andělskou trpělivost asistentů a učitelů s dětmi, se kterými normální populace nedokáže navázat kontakt. Protože autista žije v jiném světě - kdo viděl film Rain Man tak se o autismu něco málo dozvěděl. A viděl jsem také velkou lásku těch dětí ke svým učitelům, na které jsou zvyklé. Viděl jsem jak šestnáctiletý habán samou láskou málem umačkal malou ředitelku té školy - takovou měl radost, že ji zase vidí. Stejně jako včera a předevčírem. Svět autistu je neměnný - nebo se mění nesmírně pomalu.

   Ta škola fungovala výborně, věděli si s dětmi rady a dokázali je i vzdělávat. Protože autista to není blbeček. Jenom vnímá svět jinak, reaguje podle našich měřítek neadekvátně. Ale tam si dokázali poradit i s občasnými autistickými záchvaty, měli na to speciální místnost, kde hrála tichá hudba (myslím, že se jí říká esoterická), bylo tam modré přítmí a velké skleněné válce vodou,  kde v kuželu světla stoupaly bublinky vzduchu. Dítě se za chvíli zklidnilo a mohlo se vrátit do normální třídy. Někteří z nich třeba nádherně kreslili. Jiní vytvářeli koláže, které by se daly, kdyby se vystavily bez popisku v nějaké galerii, prodat za nemalé peníze. 

   Pro mě bylo překvapivé, že druhý den mě i kamerou na rameni už považovali za "místňáka" a tvářili se velmi přátelsky. Řekl bych, že si mě ti človíčci za dva dny natáčení naprosto ochočili.  Vzpomínám na ně rád a "con amoro". Nedovedu si ale představit, jak se se stejnou péčí dokáží o autistu postarat v normální škole, mezi dravými dětmi, které nesnášejí odlišnost a dokáží být docela kruté.

   Takže se mi úsilí takové dítě integrovat do běžné školy zdá zcela nepromyšlené. Možná (nechtěl bych křivdit rodičům, neznám je) je to všechno způsobeno faktem, že školy (ústavy?) pro autistické děti nejsou všude a že za péči o ně se platí nezanedbatelné peníze. Tedy každý den dítě odvézt do školy, k večeru si je zase přivézt domů a platit. Donutit k péči o autistu běžnou základní školu pomocí rozsudku se pro  jeho rodiče jeví jako levnější a mnohem pohodlnější řešení.  

   Možná podobné principy inkluze či integrace všelikých menšin do běžného života jsou založeny na podobných principech. Budiž. Ale ne tak, že budeme většinu nutit k přijetí norem menšiny. Lidé to v diskuzích vyjadřují zkratkou "... a kolik běženců (Cikánů) si nastěhujete k sobě domů?"  Ale stát/obec/někdo jiný se o ty, kteří pocházejí z jiné kultury nebo jsou z principu nějak "jiní" postarat musí.

   A tak nucená ochrana jakýchkoliv menšin vede k nenávisti či závisti zbylé, většinové populace a na druhé straně k neochotě oněch menšin se jakkoliv integrovat. Mají přece svá práva!


Jidášský polibek "lidskoprávníků"...


   Onen rozsudek o povinné inkluzi autistického chlapce má totiž pokračování. Protože se na netu zdvihla vlna nesouhlasu, začala mediální "masírka"   Řekněme si pár vět o nepoctivosti argumentů: Začíná to už v nadpisu: "Začlenil se a má jedničky". Ale dále se pak dočteme, že na jazyky včetně češtiny chodí na výuku do nižších tříd. Mají takovou úlevu i ostatní žáci? Když ostatní nějaký předmět nestíhají, tak se také poměřují podle speciálních měřítek "aby měli jedničky"? Pochybuji. Jistěže nebudu chtít od tělesně postiženého, aby v tělocviku dělal třeba kotouly - ale pak nedostane z tělocviku jedničku, nýbrž poznámku "neklasifikován".

Tři výroky Janovy matky:
 • ... žádná stížnost od učitelů, od ředitelky nebo od rodičů. Za celou dobu nebyl problém.
 • ...ale samozřejmě jsou ve třídě i spolužáci, kteří ho nemusí, ale respektují ho.
 • ...Musím říct, že individuální plán zvládá naprosto v pořádku a nosí vyznamenání. Teď měl v pololetí jednu dvojku.

   Řekl bych, že je to pochopitelné. Má-li někdo matku, která se s podporou "lidskoprávníků" tak ráda soudí se školami, bude asi užitečnější "inkludanta" strpět. Stěžovat si je nepraktické a nebezpečné. Spolužáci to snad pochopí - a naučí se tak chápat "vyvolené" -  v jejich dalším životě se jim to bude hodit. Není užitečné se ozývat proti chráněncům mocných. Je praktičtější se takovým vyvolencem sám stát. Takové "rovné" chování. 

   Ale pozor: Velmi si vážím toho kluka, který to má vzhledem ke svému postižení těžké a přeji mu úspěch. Třeba bude význačným fyzikem nebo programátorem. Chápu dokonce i jeho rozvedenou matku - matky vždycky chrání své syny, dokonce i když ti třeba kradou nebo vraždí. Je to princip mateřství, tzv. "opičí láska". Někdy směšná nebo trapná, ale s tím nic nenaděláme.

  Co je na tom případu špatně je ingerence nějakých začleňovacích organizací a hlavně přístup novinářů, kteří tento jeden pozitivní případ předvádějí jako normu. Ne, není to norma, ale výjimka z pravidla. Na jeden dobrý konec připadne nejspíš desítky opačných. Ovšem mediálně tak nesledovaných.
144 komentářů:

 1. U všeho je zapotřebí myslet. Myslet hlavou a nikolivěk protilehlým koncem. Podle mě, je mnohem jednodušší, když třeba obce zafinancují dopravu autistů z domova do školy na ně specialisované a zpět. Určitě je to levnější a jednodušší, než nutit každou školu mít k dispozici odpovídající specialisty kvůli jednomu, nebo pár autistům, nehledě na to, že nebudou a ani nemohou být k dispozici, kdykoliv si někdo dupne a vzpomene si.

  Stávající „inkluzivní“ legislativní úprava je výkladní skříní „uálské“, zákonodárné a byrokratické arogance, která se mylně domnívá, že zdroje a vše potřebné padají z nebe tak, jak si „uál“ dupne. Nepadají a podle toho to také nakonec dopadne. Neslavně a blbě. Je to odtržené od reality a realita na blbce nebere žádných ohledů, ale tvrdě je nechá rozbít si držky o zeď.

  OdpovědětSmazat
 2. Další z příkladů umné tvorby menšin, ze které se dá vysosat něco na grantech pro "aktivisty".
  Prevalence poruch autistického spektra v populaci byla vypočítána na 0,5 %. Avšak obj. diagnostikováno 0,02% případů. (najdi si sám)
  4P

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bolo by vhodné a žádoucí, naučit se dávat těmto parazitům, řvounům a násoskům nikolivěk do sosáku, tak, jako dosud, ale po sosáku. Chvíli by byl řev a pak by se pod adaptivním tlakem naučili živit se jinak.

   Smazat
 3. Nebude to ani moc směšné, ale i tak pěkné:
  http://www.osel.cz/8757-heteropaternalni-superfekundace.html
  Pozor dámo i páni, co trojčata, nebudou?
  4P
  K úderu do hlavy: účinek lze srovnat s účinkem termobarické zbraně, podle síly jsou nejčastějším bezprostředním zraněním vlivem účinku tlakové
  vlny je protržení ušního bubínku. Ušní bubínek je poškozen následkem přetlaku,protože charakteristická perioda vibrace orgánů ucha je malá v porovnání s dobou trvání tlakové vlny.
  abulka 27: Vyjádření následků tlakové vlny podle přetlaku na jejím čele.
  Přetlak v čele tlakové vlny

  p
  (kPa)

  Dopady na člověka
  16,5
  Poškození ušních bubínků 1%
  19,3
  Poškození ušních bubínků 10%
  34,5
  Poškození ušních bubínků 50%
  43,5
  Poškození plic
  100
  Úmrtí 1%
  121
  Úmrtí 10%
  141
  Úmrtí 50%
  176
  Úmrtí 90%
  200
  Úmrtí 100%
  Tak pozor na pády!
  4P

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tohle se vztahuje k inkluzi, EK-čko?
   Jak mnohočetné těhotenství, tak účinek themobarických zbraní?

   Smazat
 4. Draku, netřeba se naučit. To je praktická dovednost, kterou ovládá téměř každý. Problém je jinde, že, a to je všeobecně rozšířený jev, si zakazují tak činit. Problémem nejsou zlí lidé. Problémem jsou hodní blbí lidé. Nepříjemné je, že to těm chytrým zvyšuje transakční náklady.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bylo by tedy k věci se ke starým, dobrým, jednoduchým dovednostem prostě vrátit.

   Smazat
  2. Draku, to je obtížné, brání tomu implantované nové myšlenkové vzorce. Tak jako dříve se řeklo, že na to či ono či na všechno "je blbej", dneska je "dys". Na to či ono, případně na všechno. Dyslektik, dysgrafik, dyskalkulik, dyslogik, dysmemorik, dyspraktik, dyshabilik.... Ale jinak vysoce inteligentní. Aby se jich to nedotklo, je z nich vytvářena formálně privilegovaná třída "lidí bez povinností" Jako v nějaké povídce jejíž název jsem zapomněl, ach ta moje "dysmemorie", ve které byli označováni kladnými čísly, přičemž čím vyšší číslo, tím méně povinností a více privilegií. Především absence povinnosti pracovat. Naproti tomu, "nuláci" byli inteligentní s plnými povinnostmi. Jenže i mezi nimi byly rozdíly, třebaže neoficiální. Nebyl nulák jako nulák. Měli mínusové stupně, elita byla velmi mínusová. Tohle převrácené označení bylo z důvodu politické korektnosti. Ta byla důvodem i toho, proč roztřídění mezi nuláky a těmi s kladnými čísly bylo podle nějakých formálních klíčů, které ne vždy odpovídaly reálnému intelektu. Kolem toho se odehrává příběh.

   Smazat
  3. Obávám se, že to připomíná realitu víc, než bychom rádi a než by bylo přípustné a žádoucí zároveň. něco takového prostě nemůže „projít“ bez následků a jak je vidět, tak ony to byl jsou horší a jestli se něco nepohne k lepšímu, tak bude ještě hůř.

   Smazat
  4. SCHU, to je zajímavé - HODNÍ blbí lidé. Vůbec jsem na to nepomyslela - nějak nerozlišuju - znám HODNĚ blbé, ale HODNí blbí jsou vlastně hrozně blbí, protože svoji hodnost neumějí dobře zúročit.

   Smazat
  5. "Hodnost"

   čili dobrota srdce se přece neúročí. To se děje tak jaksi samo sebou. Ani se nad tím moc nepřemýšlí. A to je ten problém.

   Hodné stařenky krmí ve městech holuby. A ti, kromě toho že kálí po starých sochách a budovách vytlačuji z města původní ptactvo a rozšiřují nakažlivé choroby. A pak se jednou město rozhodne a začne holuby odstřelovat a trávit - k nelibosti stařenek.
   Kdo má pravdu? Stařenky asi ne. Holubi by bez nich v takovém počtu nepřežili - zatím co jiní ptáčci zpěváčci jsou do jisté míry na lidech nezávislí.

   Neteoretizuji. Boj stařenek z našeho třináctipatrového "mrakodrapu" o likvidaci sýkorek, kosů, strak a jiných pomocí krmení agresivních holubů sleduji denně. A denně uklízím pokálený balkon. Od holubů.

   Tak nějak mi to připomíná migranty a #přijímače. A zbytek ne tak agresivního našeho světa. Ale ten agresivní prvek sám nepřežije, někdo ho musí krmit. Až stařenku umřou nebo odejdou do domova důchodců...?
   Holubi mi klepou zobákem na okno, aby dostali nažrat. Opravdu! Zatím je zaháním improvizovanou stříkací pistolí. Ale někteří sedí jak přilepení a musím je postříkat několikrát, aby uletěli. Dokonce i plesknout rukou.

   Ale blíží se čas, kdy použiji vzduchovku.

   Smazat
  6. Obuvníku, něco podobného, ale v produktivním věku, provádějí třeba Lékaři bez hranic, kteří „zachraňují“ lidské životy v oblastech, kde potravinová pomoc způsobuje spolu s mentální i kulturní zaostalostí způsobují neúnosné přelidnění. To pak, spolu s „osvícenou aktivistickou“ politikou samozřejmě zvyšuje tlak na migraci. Jinak řečeno, krmení holubů ve velkém. Holubi se vzduchovkou „pořešit“ dají, byť spíš by zasloužily prakem do lebky ty nemyslící stařenky, aby se jim „rozsvítilo“. S těmi migračními problémy a tomu, co jim předcházelo, je to už horší, ale odstavit od vlivu Quislingy a aktivisty všeho možného druhu by snad postačilo k tomu, aby se svět vyhrabal z nejhoršího.

   Smazat
 5. Ke vzkazům vpravo - termínované vklady - když podepisujete smlouvu, v každé je věta, že se můžete dostat i do záporných hodnot.TO JE RIZKO PODNIKÁNÍ. Další panáčkování bankéřů rozebirat nebudu, a milá Markéta má pravdu, v tom, co píše.
  Můj vnuk si kdysi ušetřil třista tísíc. Prostudovala jsem tenkrát fondy všeho druhu a snad u všech bank a s tím, že jdu do rizika jsem mu na termínovaném vkladu pomohla získat navíc třicet tisíc. Asi jsem měla víc štěstí než rozumu, ale povedlo se. Sledovala jsem každý měsíc výnosy fondu a těšila se ze zisků. Dneska bych to už nepodnikla. O svoje chabé úspory se třesu, pravděpodobně bude lepší schovat prašule do štrozoku. Jinak za malou úplatu prozradím jednu dokonalou schovku, na kterou nikdo nepřijde! :-)))) Umím v tom chodit!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdo chce mít víc, musí riskovat, ale když to nevyjde, má prostě smůlu.

   Kdokoliv si myslí, že v tom „umí chodit“, dříve či později „narazí“ na střet se realitou, tedy na holý fakt, že buď má kliku nebo nemá a o moc víc v tom v podstatě není co hledat.

   Smazat
 6. Ti "hodní" nemusejí být hloupí. Ani hodní. Ale zmanipulovaní implantovanými parazitními memy. Například obětovat svůj život za "vlast" ve skutečnosti patřící jinému, obětovat ho v cizí prospěch, který si vzali za svůj. Platit krvavé daně a nad to svojí krví hájit vrchnost, která z jich dojí krev. Protože to z nějakých implantovaných důvodů považují za správné. Hájí i ony memy. Za krále, za papeže, za světského či náboženského vůdce (ono je to jedno), za stranu, za "vlast" v níž nejsou suverénem. Za víru - memetický komplex, kterým jsou ovládáni a který to posiluje. Za kohokoli a cokoli co jim je vloženo do hlavy a v komplexu s dalšími memy, které to tam pomáhají posilovat a udržovat mají "zadrátováno" do neuronových propojení Jsou ovládáni koktejlem takových memů se strachem. Replikují je a posilují je. Šíří je do další generace a všude kam přijdou. Trestají ty, kteří je odmítají šířit a nesdílejí je. Protože přece je NORMÁLNÍ na vyzvání se dostavit k obludě a nechat se sežrat. Protože...no protože. Třebaže je to jen "slušné". Že je to tradice, že to tak dělají všichni. A že vrchnost a zákony, a že je to tak správně, protože zákon... a protože zákon, je to tak správné. Dostavit se k obludě a nechat se sežrat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jenže Schumachere:
   Když nebudou dbát na ony memy, stane se společnost zcela nefunkční. Bude to náhodná sešlost lidí, kteří mají každý svou představu o tom, co by se mělo dělat a jaká je právě jejich role. Každý má svou představu o morálce i o spravedlnosti a ty se překrývají jen málo. Medvědi v lese. Individuality bez společného cíle.
   Myslím, že volání po jednotící myšlence "staré Evropy" není úplně beze smyslu. Idea t.č. není, jen zábava a výměna zboží. Hromadění.
   Bůh selhal, Hitler selhal, Stalin selhal, Husák selhal, Havel selhal o Anděle Mrkalové ani nemluvě.
   A dál? Co bude dál? Mloci?

   Smazat
  2. Musela jsem si osvěžit, jak to s memy vlastně je...

   http://www.janpatrman.cz/jsme-svobodni-omyl-nase-chovani-ovladaji-dedicne-memy/

   Smazat
  3. Těch definicí memů je víc...

   Smazat
  4. Je úplně jedno, jak se nějaká kontraproduktivní kravina nazve, na její „kravské” podstatě a škodlivosti se tím nic nemění.

   Smazat
  5. Sakriš, dneska je to tady samý skeptik. Copak nevidíte kolem sebe nic hezkého? Nebavíte mě! Sotva jsem slezla hrobníkovi z hrbu a šplhám se zase do radostí života, a tady takové divnosti. Chci být na světě ráda, a děkuju za každý dobře prožitý den.

   Smazat
  6. Astro,
   skeptici přežívají nejdéle! Počítají s realitou v tom horším případě a tudíž je nějaký průšvih nesmete, nedonutí k totální rezignaci. Pokud to dopadne líp, než čekali, mají skutečný důvod k radosti, pokud tak nedobře jak čekali, nepřekvapí je to. Byli totiž připraveni na nejhorší.

   Tohle je daleko lepší způsob, než počítat s výhrou - a prohrát.

   Mezi námi děvčaty - to je myslím důvod přežívání lidí v Kotlince. Nestavějí si vzdušné zámky. Jedna anglická bohemistka mi to (česky, angklicky neumím) vysvětlila, že tady nerostou hrdí, vznešení lidé jako vysoké stromy, ale jsou jako tráva. Pošlapeš ji, zničíš - ale za chvíli se zase zazelená. Ty vznešené stromy zlomí vichřice - a zbude po nich nanejvýš úctyhodný pařez. A i ten časem zetlí. Na Angličanku docela zajímavý názor, že?

   Smazat
  7. Obuvníku, anarchie , která je opakem obludy, je k ničemu a pravděpodobně je je dost ohledech ještě horší než to, co nazýváte obludou. Člověk sám o sobě nic moc nezmůže, proto je důležité sdružovat za tím či oním účelem síly. Je ale zapotřebí intensivně pracovat na tom, aby věci veřejné a společné nebyly obludné a nebyly obludami spravovány.

   Smazat
  8. Třeba se Cristina „chytne“ a je-li dobrá, budiž jí to přáno.

   Na talentové soutěže skoro všech druhů jsem se postupně s potěšením vykašlal. Připadly mi postupně dost na jedno brdo. Nesoudnost některých soutěžících byla mnohdy dost zarážející a spolu s ní i projevované a na soutěžících zhojované mindráky některých porotců.

   Smazat
  9. Memy jsou lecjaké, slouží lecčemu a leckomu. Podle toho, kdo jsme a jaké máme zájmy, je považujeme za prospěšné či škodlivé. Ovšem i naše zájmy jsou jimi určovány. Otázka zda nejsme jenom jim sloužící substrát. Třebaže se můžeme domnívat, že memy slouží nám v naší vzájemné konkurenci nás jednotlivců a skupin a v konkurenci se vším ostatním, že vytvářením a distribucí vhodných memů můžeme posilovat svoje postavení a naopak oslabovat postavení jiných. Posilovat se v nadřízenosti a jiné posilovat v podřízenosti. Memy vládnoucích, memy ovládaných. Dobývej a užívej nebo modli se a pracuj. Jsme plni soutěživých memů, které ovládají naše chování do podrobností. Memů různých úrovní. Pkládám za vhodné o tom přemýšlet. Třeba na základní úrovni jako Robinson Crusoe. Dobro či zlo. Velmi kriticky. Není až tak namáhavé introspekcí zkoumat a přichzet na to, jak se sami obelháváme. Jenom je to nepříjemné. Poto se tomu vyhýbáme. To co považujeme za dobro či zlo je dáno memy. Abychom za dobro nepovažovali výkrm obludy vlastním životem. To platí obecně, nejen velmi redukováno na "politiku", nejen, že vládce oslavovaný pochvalnými traktáty (kdo by riskoval nepochvalný s vyhlídkou na mučírnu a popraviště, případně prosté umlácení jeho zmanipulovanými přívrženci), kterému je připisována až božská dokonalost, je poživačné, hnusné, podlé a kruté hovado. To i platí v našem všedně každodenním osobním životě.

   Smazat
  10. Tady se nedá dišputovat o jedné isolované věci, Schumachere.
   Protože se to, jako skoro vždy, neznatelně prolíná. Mem, rodová zkušenost nebo zatížení, vzdělání, osobní, zapomenutá zkušenost, nepřímý vliv kultury, ve které žijeme. Nápodoba okolních subjektů atd. atp. Nevím, který čert by se v tom dokázal vyznat. Já ne.
   Proto jsem člověk analogický - hledám analogie v tom, co se už stalo, pokud možno mi osobně. Čili podle Bible podobenství. Někdy jsou přesná, jindy méně. Ale aspoň mi do toho neproniká cizí ideologie.

   Proto říkám, že když chybí nějaká (třeba jen jednoduchá, základní) jednotící myšlenka, budeme na tom jak ti medvědi. Třeba pojmenujeme společný cíl - ale na způsobu, jak ho dosáhnout se nebudeme umět shodnout. Nebo chtít shodnout - každý bude k té základní myšlence připojovat své partikulární zájmy.
   Myslím, že to právě je u nás v Kotlince existence pravice. "Staropravičák" (co je už "za vodou") s novopravičákem, který se chce taky "zúčastnit soutěže". Ti dva se přece nemohou nikdy shodnout! Navíc, jak vidím, osobní prebendy (velké - Babiš i malé např. Dientsbier) jsou podstatnější, než idea. Kde je tu místo na mem? Možná jedině v té hierarchii hodnot jednoho každého.

   Co mi na současné atmosféře vadí? Nemožnost získat relevantní informace. Chybí rozdíl mezi zprávou a komentářem. Neexistuje reálná možnost zjistit alespoň přibližnou pravdu. Heslo zní: "Všichni lžou!"
   Takže se zmítáme na vlnách lží, polopravd a ideologie. Což v senzitivnějších povahách vzbuzuje jakousi "mořskou nemoc".
   Izolace od reality je sice nelehká, ale možná. Ovšem za cenu ztráty jakéhokoliv rozhledu.
   Čili cesta do tmy.

   Tenhle způsob vyhovuje věrchušce i ovčanům. Nemusí myslet. Ovčanů je většina. Ve zkratce: "Modli se a pracuj!" (A kup si nejmodernější auto nebo inteligentní ledničku! A klidně se i zadluž, blbe!)

   Smazat
 7. STRO, "prozradím jednu dokonalou schovku, na kterou nikdo nepřijde! :-)))) Umím v tom chodit!", hovby chodit, jen do první návštěvy bytaře, ten všechny cesty zná vždyť on je jejich král, denně po nich chodívá... HAHAHA.
  JE TAM? http://www.penize.cz/spotrebitel/91755-kam-schovavate-sve-penize-v-oblibe-jsou-i-velmi-bizarni-skryse.
  Co nemám nemusím schovávat, a když, tak vždy na očích lapkům.
  4P

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. EKochytráčku, HAHAHA - NECHÁM SI TO PRO SEBE. Přece to nevyzvoním do celého světa. To by pak ty schovávačky dělali všichni stejně a to nejde.Protože neumím odkazy vyvolat nějak snadno, musím s tím tvým dělat kejkle, abych zjistila, co posíláš. Bude-li tam ta moje schovka, ozvu se.

   Smazat
  2. EKoschovko. Už jsem si to prostudovala. Moje schovka tam je a není. Je tam úplně jinak než bych ji měla já, kdybych ji měla. Můj otec mi svou schovku jednou naznačil, abych až.... nemusela moc pátrat. Nic moc tam nebylo, pár zlatých šperků po babičkách.Ale udivilo mě, jak na to přišel. Je to dávno a už se na to nemůžu zeptat. Tenkrát internet nebyl, aby napovídal.

   Moje maminka si schovávala ulité bankovky mezi peřiny v zastlaných postelích v ložnici. Jedou ji přišla navštívit moje tchyně, když máma zrovna gruntovala, Nabídla se, že jí pomůže. V nestřežené chvíli bafla duchny a vytřásala je z oken - peníze lítaly na všechny strany, máma za nima, tchyně taky.Bylo to haló v ulici. Dozvěděl se to otec a haló bylo potom taky doma. Jestli pochytaly ty ženy všechny bankocetle, to nevím, ale asi těžko. :-)

   Smazat
  3. Astro, zde jednoduše Jak psát web
   A zde něco pěkného na úschovu, funguje, když lapka vidí raději jde jinam.pěkný zemák
   Nejlépe nic nemít a je klid!
   4P

   Smazat
  4. A je tam, věděl jsem to, moc mlžit neznáš.
   4P

   Smazat
  5. Ekolapko, zemák nepotřebuju, mám houby co schovávat, jen některé myšlenky, a na ty schovka není. Mlžím, protože kdybych to napsala, prozradila bych tajemství. Nápověda je "vzhůru nohama". Jestli na to přijdeš, budeš dobrej!!! Ale nepráskni to tady. Zkus to popsat, abych jen já pochopila, že jsi pochopil.A jestli pochopíš, mohl bys dělat zlodějům kmotra. :-)

   Smazat
  6. EK, zemák je šikovný. Když pro něj máš prostor. Ještě lepší je zemák ukrytý. Ovšem sebelepší a sebelépe ukrytý trezor je na nic, když Tě lapkové chytí a rozvážou jazyk. Pro takový případ je vhodný třeba časový zámek, nebo nutnost splnění zvláštních podmínek. A samozřejmě, že nejlepší je, když lapkové nevědí co po kom chtít. Co oči nevidí, co uši neslyší, po tom srdce netouží.

   Smazat
  7. Obuvníku, souhlas, držet informace pod pokličkou je velice žádoucí, ale bohužel, dnes, kdy je skoro vše na internetu a co není, je k mání od „jouzů“ doslova za pár šupů, je dost těžké zajistit, aby se něco nedostalo do nepovolaných rukou.

   Smazat
 8. Draku "Člověk sám o sobě nic moc nezmůže, proto je důležité sdružovat, za tím či oním účelem, síly." Tak je to OK. Družit a přepečlivě vážit s kým, že? Na jistotu. Vznešený cíl dokáže pobořit kdejaký BLB(ka). Korektně.
  4P

  OdpovědětSmazat
 9. Byl Winston Churchill populista, když burcoval Brity k obraně proti nacistickému Německu? Jistě ne. Ani my, kteří se obáváme důsledků nevojensky provedené invaze a následné anexe území Evropy jejími reálnými nepřáteli, jimi nejsme!
  Václav Husák
  K termobar. bomb.
  Jak jednoduchý by byl život s prášky na "blbost" jdu nějaké googlit! Nebo jsem si je zapomenul vzít? Sám už ............?
  4P

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. W.S.Ch. byl spíš protikladem populisty. Proto také vládl tak krátce. Byl připuštěn k vládnutí spíš jen dík tomu, že vše nač sáhli před ním populisté a pseudohumanisté, podělali tak moc a tak neuvěřitelně, až to málem VB nepřežila a spolu s ní i zbytek Evropy. Pak, když akutní nebezpečí pominulo, byl urychleně odstraněn. Poválečné dohody už prasili bezprostřední následovníci oněch, populistů, kteří podělali vše nač sáhli už před válkou a podobně se tak činili v jejím závěru a dlouho po ní...

   Smazat
 10. Mám prosbu.

  Nemáte někdo adresu na webkamery, které jsou ve městech a přenášejí aktuální děje. Vím, že existuje, jednou jsem si takhle "hrála" s dcerou, která byla v Třebíči - chodila po náměstí a já jsem ji živě viděla. Přitom jsme si telefonovaly a moc se nám ta hra líbila.

  Kdo má, prosím, pošlete ji!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Astro, narvi do vyhledávače 2 slova:

   webkamery Praha

   a bouchni do Enteru, vyvalí se na Tebe záplava odkazů:

   https://duckduckgo.com/?q=webkamery+Praha

   Mě zaujaly například:

   http://www.praha.cz/webkamery-v-praze

   http://kamery.praha.eu/Situace.jsp#

   Smazat
  2. TU, pěkná kamera z reality 2016
   https://youtu.be/oxBoGksEMlc
   4P

   Smazat
  3. EKorealito, tos mě pěkně naštval!

   Smazat
 11. EK elixír proti blbosti, třeba něco jako "Dryák extra" ? Zde je : gingko biloba, rhodiola rosea, eleutherococus, parcha saflorová, yerba maté, a jakási směs Himalaya pod názvem Brahmi. Tohle když smícháš a k tomu budeš užívat DMAE (dimetylaminoetanol), panthenol, B12 (podporuje transkripci RNA na synapsích, tak pozor na nárazy abys nevybouchnul. Protože samo se nenakope s shůry nenapadne, nutno ten plestický plastik v hlavě krmit vhodnými informacemi a provozovat užitečné a zdravé aktivity. Dobré prokládat hořkou čokoládou, obsahující prekursor serotoninu. To aby Tě neopustila dobrá nálada když se Ti bude zdát, že ostatní lidi jsou nesnesitelně blbí.
  Gingko je výborné v kuchyni, mladé lístky mají dobrou chuť, je z nich chutný salát.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Obuvníku, to vše výše zmíněné je k něčemu jen v případech, kdy se matka příroda zachovala mateřsky štědře :-)

   Smazat
  2. Když to vyhodnotím, Obuvníče, tak by snad moje tělo opustilo můj mozek. Neb: Jedna studie provedená na 14 senilních pacientech jimž byl podáván DMAE 3 x 600 mg denně neprokázala zlepšení paměti, nýbrž zmenšení depresivních stavů a úzkosti. U Alzheimerovy choroby bohužel nebyl prokázán žádný pozitivní efekt. Takžetaktak!
   4P a děkuji.

   Smazat
  3. Ano, musí být nějaký základ k vylepšení. To je jasné. A vůle, protože samo se nenaleje.
   Kde ještě něco je, lze to drobet vylepšit. I zmenšení depresívních stavů a úzkosti je úlevou. Ovšem s tím němcem, který schovává věci je velký problém.
   U mně možná i placebo efekt, stačí abych čuchnul ke kafi a jsem naspídovaný jak veverka z Doby ledové. Proto s kafem šetřím abych si nezvyknul.
   Škoda, že není nealkoholická hospoda, kde by mixovali takové elixíry. "Bar u Jindry Nalejváka". Než vylít do luftu, když expert na torpéda dostal od někoho něčím po hlavě.

   Smazat
 12. Zdeněk Žíkovecký22. března 2016 9:40:00 SEČ

  Re: Copak nevidíte kolem sebe nic hezkého?

  Vzpomínám si na jednu povídku, v níž si vypravěč stěžoval svému strýci, že má pořád smůlu. Ten mu dal pro štěstí zaječí pacičku. Při příštím setkání se strýc ptal, zda talisman zafungoval, a synovec mu řekl, že ne, a jako příklad uvedl, že metr od něj spadl se střechu kus ledu, v důsledku čehož upustil tašku s nákupem a rozbil láhev mléka. A strýc mu povídá: to přece bylo velké štěstí, že to spadlo o metr vedle a přímo tobě na hlavu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Všechno je hezké, tu tlakovou vlnu jsem tady necítil, no, brusele je dost v pr......, na štěstí, do času.
   Tohle se vztahuje k inkluzi, EK-čko?
   Jak mnohočetné těhotenství, tak účinek themobarických zbraní?
   Odpovědět, není třeba jen počkám na to mnohočetné, a bude to!OK?
   4P jinak nic moc tvrdne úsměv.

   Smazat
 13. Zdeněk Žíkovecký22. března 2016 10:21:00 SEČ

  Re: na druhé straně od nuly

  Ta kniha se jmenovala Limes inferior (autor Janusz A. Zajdel). Ale ti s vyšším číslem nebyli privilegovaní. Hlavní postava se sice snaží zůstat ve třídě 4, ale to je pro něj výhodné pouze proto, že si dokáže obstarat tvrdou měnu načerno.

  OdpovědětSmazat
 14. tady je to celé, učit se................
  http://www.bozpinfo.cz/priloha/ukazka-prevence-2-dil
  Porovnáním škod na budovách (fotobrusel) zjistíte cca. účinky na přítomné .
  4P

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zdejší vláda nařídila deštníky. V Bruselu asi sprchlo.

   Smazat
  2. V Bruselu nesprchlo alebrž vybuchlo a to hned 2x. Soudruzi vozembouchové chtěli tím imrovisovaným ohňostrojem vyjádřit obrovskou nefalšovanou radost nad úspěšnou policejní akcí vedoucí k zatčení soudruha Abdeslama a dalších několika „dárešků“...

   Smazat
 15. Kocoure, ty neznáš Lenku Procházkovou? To je protřelá bojovnice, dlouholetá družka Ludvíka Vaculíka. Dal jí dobrou školu. To jsou odkazy, které tady v lidech nechávají Mistři. Lenka nese jeho názory a myšlenky dál, když on už skončil. Vygůgli si ji, poznáš, kdo byl její otec. Její životní historie je zajímavá. Mám doma Ludvíkovy fotografie rodiny, kterou s Lenkou založil a mnohá jeho vyprávění. Pije rum a kouří.To mi na ní vadí. Jinak nic.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mám rád ženské, které se nejen nebojí ani čerta a mají v hlavě všechno dobře srovnané. Už jsem to včera udělal, googlil jsem - znal jsem z novin totiž jinou Procházkovou, Petru, a ta mě nezaujala.
   Je moc fajn, že takové Lenky existují. Takové Xeny našich dnů. Mnozí naši politici, chlapi, proti ní vypadají jako nedochůdčata. Tedy - skoro všichni.

   Smazat
  2. I Petra Procházková je dobrá, ale jinak! :-) Taky jsem se tak kdysi jmenovala!

   Smazat
  3. Já toho o Lence Procházkové moc nevím. A Ludvík Vaculík? Znáš to, říká se, že prázdný sud nejvíc duní a tak o všelijakých mamlasech toho bohužel víme poměrně hodně, protože se prostě nedají neslyšet. Skromný inteligentní tvor, jakým Ludvík Vaculík byl, může v tom lomozu zapadnout, zejména když necítí potřebu neustále o o sobě dávat vědět. O to hezčí zážitek to byl, si od ní něco přečíst. A já bych neřekl, že Lenka Procházková je zajímavá jenom kvůli „Mistrově odkazu“, jakkoliv pokládám myšlenky Ludvíka Vaculíka za zajímavé. Ona má vlastní myšlenky a vlastní názory, já bych jen konstatoval, že s nimi v mnohém souhlasím a myslím si, že mozkovna Lenky Procházkové pracuje na plný výkon a správně. Mám rád takovéhle ženské a jsem rád, že v mém okolí je jich dostatek.

   Smazat
  4. Tím kouřením si zbytečně zkracuje život a také tím může poněkud obtěžovat okolí. Ona to asi ví, ale asi jí to i přes to stojí za to. S tím rumem to zase není až tak špatné, když se to nepřehání :-) Přestat hulit se dá vždy, čím je jeden, nebo jedna starší, tím je to ale těžší. Někdy už se člověk prokouří do tak pokročilého věku, že už nemá cenu s tím přestávat.

   Smazat
 16. No nazdar, co všechno se člověk na vlastním blogu nedozví... [;>)

  OdpovědětSmazat
 17. Myslíte, že tyhle zajímají nějaké výbuchy v metru?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Těžko říct. Faktem rozhodně je, že prodej zbraní v Rakousku utěšeně roste, což spíš svědčí o příklonu k realitě.

   Smazat
  2. Prodej zbraní v Rakousku přopomíná rednecka odněkud ze Středozápadního zapadákova, jak večer v TV vidí události v NewYorku 11/9, a ráno když jede na nákup do městečka, přibere brokovnici a několik krabic nábojů. Pro případ, že by ty islamisti dorazili až tam. Pak ustaraně sleduje TV a v hospodě debatuje jak rozestavit hlídky...
   Když se Rakušák domnívá, že proti takovým útokům mu kvér je co platný, to je jen domnívá. Ovšem být obchodníkem se zbraněmi bych mu to nerozmlouval. "Co dělat?" ptám se slovy jednoho z elaborátů Vladimíra Iljiče Uljanova zvaného Lenin? Potřebuje se občan ozbrojit? Nepotřebuje. Od toho platí policii a armádu. Jestliže i přes to cítí potřebu se ozbrojit, je to proto, že policie a armáda špatně fungují. Proč špatně fungují? Protože jsou špatně řízeny. proč jsou špatně řízeny? Protože je špatná vláda. Proč je špatná vláda? Protože je špatně sestavená z parlamentu. Proč je špatně sestavená z parlamentu? Protože jsou v něm špatní lidé, špatně rozhodující a vydávající špatné zákony. Proč jsou v něm špatní lidé? Protože jsou voleni špatní lidé. A proč jsou voleni špatní lidé? Protože většina voličů jsou blbci. Proč většina voličů jsou blbci? Protože volební právo má každý blbec. Proč volební právo má každý blbec? Protože si to ti blbci vymohli. Proč si to vymohli? Protože to považují za dobro. Proč to považují za dobro? Protože se domnívají, že když se tak budou podílet na vládě, že se budou mít lépe. Nepochybně se mají lépe, protože by to jinak nechtěli. Jestliže se naopak mají hůře, dobře jim tak. Proč dobře jim tak? Protože jsou to blbci.

   Smazat
  3. Obuvníku:

   1) Puška, pistole a brokovnice s náboji, jsou-li po ruce když je jich zapotřebí, to nemůže být na škodu.

   2) A co s blbci? Zkoušet postupně eliminovat ty největší a nejškodlivější blbosti, jako je například volební právo vězňů. Kdo nedodržuje pravidla, nemá co volit. A těm, kdož mají nějaký kredit, místo jednoho hlasu dát dva, nebo i víc, ale chce to propracovaná pravidla. Zneužít a zrpasit se dá bohužel skoro všechno.

   Mimochodem, u nás stoupá prodej zbraní a střeliva také docela slušně :-)

   Smazat
  4. Schumacherovi:
   Je to bohužel naprosto shodné s mým uvažováním. Jenže podmínky toho procesu příčina >> následek nejsou stabilní. Ostatně u nás je tahle logická hra v naprosto stejném stavu, připomínajíc známou hru "mlýnek". Jenže tenhle setrvačně běžící systém stačí pošťouchnout - jako roztočenou káču. A ta začne konat precesní pohyby - někdy velmi divoké.
   Neboli od většinové demokracie je poměrně kráká cesta k diktatuře, schvalované většinou - i (hlavně) blbců. A domnívám se, že šťouchnout do rovnoměrně točícího se systému nemusí dát tak velkou námahu. Jenže následné děje jsou mimo možnost předpovědi.

   P.S.: Všimli jste si, že Mutti Anděla Mrkalová mlčí?
   Asi přemýšlí "Co na to říct?" a nenarazit u spodní poloviny Gaussovy křivky. U horní to už asi vzdala.

   Smazat
  5. Kocoure, řekl bych, že Anděle Merkelovic nezbývá moc jiných rozumných možností, nežli být chvíli zticha a doufat, že se na její zásluhy milosrdně zapomene. A předpokládám, že tento můj názor zastává čím dál tím víc jejích stranických kolegů a také si myslím, že mnozí z nich mají názory na ní a výhrady vůči ní mnohem rasantnější, nežli jsem kdy měl já.

   Smazat
  6. Na druhou stranu, kdykoliv byla ta bestie chvíli zticha, tak když pak s něčím „vylezla“, tak to „stálo za to.“ Takže to ticho také nemusí věstit vůbec nic dobrého.

   Smazat
 18. ZAČÍNÁ TO TU BÝT OPRAVDU VÝBUŠNÉ s tou islamizací

  Asi je to skutečný začátek konce, jen není rohodnuto čí.
  Už to googo blokuje, pokusně.
  4P

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Spíš se sešlo hodně požadavků na jedno a totéž, nebo zrovna někde měnili „zdechlou“ „žiletku“...

   Smazat
  2. Na Davida Wooda jsem se v klidu podíval. Řekl toho o trochu víc, než je třeba vědět, spíš nechápu, co je na tom k nepochopení pro ty současné „kormidelníky“. Oni snad chtějí pohřbít civilisaci jako takovou? Tohle by přece měl chápat kdokoliv, i někdo, kdo nedochodil ani základní školu.

   Smazat
 19. Zdeněk Žíkovecký23. března 2016 20:14:00 SEČ

  "A proč jsou voleni špatní lidé? Protože většina voličů jsou blbci." Nikoliv blbci, ale lenoši a flegmatici. To sice znamená, že to blbci jsou, ale v poněkud jiném smyslu tohoto slova, než asi bylo míněno v citované větě.
  "Proč volební právo má každý blbec?" Protože volby jsou nekrvavou simulací občanské války. Mohli bychom nanajvýš každému voliči stanovit váhu jeho hlasu podle jeho bojových schopností, ale nemyslím, že by to změnilo volební výsledky natolik, aby to stálo za to realizovat. (Ovšem na druhou stranu, některé by to donutilo na sobě zapracovat, což by se pak hodilo při boji s vnějším nepřítelem.)
  "Puška, pistole a brokovnice s náboji, jsou-li po ruce když je jich zapotřebí, to nemůže být na škodu." Může být na škodu v případě, že s jejich použitím váháme tak dlouho, že si je necháme sebrat. (Kdysi jsem někde viděl takový záznam z bezpečnostní kamery, jak lupič vstoupil do obchodu neozbrojen, sebral zbraň prodavači a na odchodu s ní zastřelil někoho, kdo ho chtěl zadržet.) Zbraň by si neměli pořizovat lidé, kteří si myslí, že je to kouzelná hůlka, kterou stačí na někoho ukázat a on pak udělá vše, co mu nařídíme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Volení špatných lidí:

   Tento fenomén má na triku více neblahých faktorů, z těch co mají větší vliv jsou to například:

   * Financování předvolebních kampaní grázly ještě horšími, než jsou ti volení.
   * Velmi neblahé ovlivňování těchto věci a postjů k těmto věcem „veřejnokrávními“ médii.
   * Nedostatečná osvěta v těchto záležitostech jak v rodinách, tak i ve školách.

   A pak až se na tom „podepisuje“ vše ostatní.

   Zbraně:

   Kdo není ochoten zbraň použít, nemá po ní sahat. Na světě je jen máloco tak blbého a trapného, jako být zraněn či zabit vlastní zbraní, nebo o ní být třeba i jen obrán. Bohužel, nikdo a nic není 100%-ní, takže v jednotlivých případech prostě nevyloučíte, aby se ke zbrani nedostal ani jeden mamlas, nebo blbec. Na druhou stranu ale, v zemích, kde ozbrojení jsou a umí se zbraněmi zacházet, mají co se týče kriminality mnohem příznivější statistiky, než tam, kde jsou občané ponecháni na pospas hajzlům s holýma rukama a nechráněným zadkem...

   Váhání:

   Jakékoliv nemístné váhání je kontraproduktivní. Některá zaváhání jsou jen srandovní, jiná otravná pro okolí a jiná mívají i fatální následky.

   Smazat
  2. tak to bude a šlůs!
   Příští rok jsou zase volby; lumpové vytáhnou pár koblih, navnadí pitomce na slib levnějšího piva, slíbí skvěle placenou práci pro každého a bohaté dávky pro ty, co pracovat nechtějí. A zase se najde dostatek úplatných lumpů a primitivních hlupáků, díky kterým se v této zemi nic k lepšímu nezmění.

   ZDROJ: Facebook Otto Chaloupka
   4P

   Smazat
  3. Tak, jak bolavý zub potřebuje opravit nebo vytrhnout - přemlouvání ať nebolí je na prd - tak my potřebujeme ještě "neotřelé" politiky. Na chvíli by to mohlo fungovat. Než se nám i ti "otřou".

   Smazat
  4. Tak, jak bolavý zub potřebuje opravit nebo vytrhnout - přemlouvání ať nebolí je na prd - tak my potřebujeme ještě "neotřelé" politiky. Na chvíli by to mohlo fungovat. Než se nám i ti "otřou".

   Smazat
  5. Slovenský a německý vývoj dávají určitou naději, že tradiční i nověji příchozí zmetkové by mohli zažít poměrně kvalitní zemětřesení a redukci smělých plánů na skromnější minima, nebo rovnou nulu. Čas, události a fráze typu „...jsou to útoky na demokracii...“, „...posílit boj s terorismem...“, „...svět se musí semknout v boji proti terorismu...“ a další bezcenné bláboly, aniž by v té válce, ve které už dávno jsme, byl podniknut jeden jediný smysluplný krok z naší strany, to vše pracuje proti tomu, aby se dosavadní representace udržela. Strach o holý život a nemožnost od toho současného dění kamkoliv utéci či odjet, to donutí k jakémusi přemýšlení a akci snad i ty největší idioty. V té válce, jakkoliv je zatloukána, už vězíme až po uši minimálně víc jak 10 let určitě. Já osobně bych její počátek datoval někam k vyhlášení honu na autora Satanských veršů, Salmana Rushdieho. To, že to už dávno není úspěšně za námi, je jen a pouze projevem našeho břídilství a neschopnosti. A druhá strana to nevidí jako civilisovanost a dobrotu, ta to vidí jak slabost a oporu pro svá stanoviska a další stupňování agresivního chování do budoucna.

   Smazat
  6. Když tak přemýšlím nad dneškem obecně, pomalu ale jistě na tom začínáme byt podobně, jako hrdinové z knihy Williama Eastlaka, Hájili jsme hrad. Buď ho udržíme, nebo padneme spolu s ním, o moc víc variant na výběr není. Než konvertovat k islámu a stát se jeho součástí, to raději nebýt vůbec a padnout spolu s hradem. Začíná se to poslední dobou ošklivě zjednodušovat a to zjednodušování nabírá na rychlosti.

   Smazat
  7. Zdeněk Žíkovecký24. března 2016 10:49:00 SEČ

   Na druhou stranu, v mnoha případech je váhání s prstem na spoušti (nebo dokonce na červeném nukleárním tlačítku) naopak velice místné.

   Smazat
  8. jako bolavý zub, ano. Jenže huba bez zubů je k ničemu. Proto prvořadá je prevence. Řádné čištění. Nekrmení rozežírajících bakterií. V našem případě příčinou neutěšeného stavu chrupu je krmení zdejších a lákání dalších cizích bakterií. Jestliže tohle nepřestane, je veškerá ostatní terapie zbytečná. Tak jako je kontraproduktivní krmit holuby a stěžovat si, že přesvědčovací kampań aby nesrali na římzy je neúčinná a že montování zábran je nákladné. Přitom účinné řešení je jednoduché a nejlevnější. Nekrmit.

   Smazat
  9. 1) O jaderných arsenálech původně nebyla řeč. Ta byla původně vedena o záležitostech jednoznačných a jednoduchých.

   2) Bylo-li kdy nutno, váhat s prsty na nukleárních tlačítcích, předcházelo tomu většinou nějaké diplomatické zaváhání či politicky rozplizlé a naprosto nejasné vyjádření se, které si druhá strana vysvětlila po svém. Takže by se to dalo vyjádřit i tak, že významnou roli v tom hrála nemístná váhavost těch nesprávných lidí na nesprávných místech.

   Smazat
  10. S tím nekrmením Obuvník trefil hřebík na hlavičku.

   Smazat
  11. Jak ale vidím panující neblahé poměry a zjevnou politickou neochotu od nich ustoupit, budou se možná nakonec muset, ti jak říká Obuvník „redneckové“, sdružit a provést důkladnou desinfekci, desinsekci a deratizaci. Bude to nejspíš pořádná mela a budou lítat nejenom třísky. Zatím jsme pořád jen v setrvalém kursu a na nejlepší cestě k podobnému rozvratu, jaký je na východě Ukrajiny nebo třeba v Sýrii.

   Smazat
 20. Naštěstí ti naši sluníčkoví lidé nemají dost silné kramfleky. Nanejvýš tak pořvávat po demonstracích a poté, co dostanou na budku, volat policii.
  A hlavně - není jich dost, nejvíc je "mlčící" většiny. Kdo tu dokáže zdvihnout z lenosti a netečnosti bude prohlášen za vítěze. Jenže je otázka, zdali vítěz bude mít knírek a patku.
  Když tak koukám na východ, jsou to asi nutné atributy - viz Kotleba. [;>)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Čím déle se to bude odkládat, tím horší patka a knírek to budou. Asi jako se zemětřesením. Když se zemské desky dostávají jedna pod druhou, nebo do sebe narazí, hromadí se napětí buď krátce a vybíjí se to sériemi mírných a vcelku neškodných zemětřesení. No a nebo se to napětí hromadí po nějakou delší dobu, třeba i desítky až stovky let, no a z toho jsou pak při uvolnění napětí pořádné „polízanice“, takové, jako byla třeba ta s Fukušimou. Myslím, že ve společnosti je to podobné. Čím déle se něco prasí a křiví a brání se v nápravě poměrů, tím větší bengál pak nastane, když to konečně „rupne“ a tím víc to pak drtí ty, co tomu uvolnění napětí stáli v cestě.

   Smazat
  2. A Kocoure, nepodceňuj „sluníčka“. To, že by se neúmyslně buď zmrzačili, nebo rovnou pozabíjeli, kdyby se dostali k práci s nářadím, nebo se jim nějakým omylem dostaly do rukou zbraně, ještě vůbec neznamená, že neovládají umění jak tahat za nitky a ovládat. Podívej, jak se třeba zmetci „zabetonovali“ ve veřejnokrávních médiích a rozličných parasitujících neziskovkách a jak je neuvěřitelně těžké s tím parasitujícím uřvaným molochem jakkoliv pohnout a tím spíš jak je takřka nemožné odříznout je od penězovodů. Nicméně rázný tupoun s patkou a knírkem a širokou lidovou podporou, co by všechny straky bez rozdílu nakopal do kamsi a nic by jim krom jak kopance do zadnice a případně ještě nádavkem pěstí do čenichu nedal, by to měl vyřešeno nejspíš rychle i rázně zároveň. V mnoha případech by se nejspíš vylilo s vaničkou i dítě a spousta věcí by se zase musela dávat dohromady postupně a znovu, ale to parasitování už se stalo tak rozšířeným a samozřejmým, že nezbyde nic jiného, než rázně zavřít kohouty. A to pak teprve nastane rachot.

   Smazat
  3. Z některých reakcí svého okolí (které by mělo být inteligentnějšší než je průměr dolních 10M) nabývám pocit jako bychom už takového tupouna měli ve vládě. Stačilo hodit o něco víc než koblihu a třicetikorunu.
   Tenhle tupoun ale pořádek neudělá, jen se dokrmí nebo zabezpečí resp. obojí

   Smazat
  4. Kapitáne, ten, co už je teď ve vládě, to je takový prazvláštní hybrid mezi záložním týmem KSČSSD a pokusem o českého Berlusconiho. Na český klon Adolfa Hitlera nebo Benita Mussoliniho se teprve čeká.

   Smazat
 21. V klidu jsou sluníčka (valnou většinou neokomunisté) docela mocní. Přisáti na státním struku a jak Drak správně podotkl, dokonale rozlezlí v institucích, médiích i orgánech jako virus v PC.
  A jsou maskovaní. Zdá se, že nejen mohamedáni mají "spící buňky". Takže nakonec bude muset přijít tvrdá pěst i když asi blbá jak necky. Ale jak pravil pan Werich: "To je blbý, to se bude líbit!"
  Protože moc korumpuje takže Kapitáne jo, leckterý bojovník ztratí "revolučnost" a začne si hrabat pod sebe. Což je stav po každých volbách. Asi přirozený. Vypadá to, že "polská cesta" je nejblíž úspěchu. Výměna na všech úrovních médií, armády, policie i soudů, ať si řve kdo chce co chce.
  Ovšem znamená to rozchod s neokomunisty a neomarxisty v EU. Protože jsou ze stejného hnízda jako ti komunisté klasičtí, tak je o to víc nenávidí, protože kdyby se z nich samých odloupl nátěr, bylo by vidět, že uvnitř jsou úplně stejní.
  Bourání RU půjde ztuha - vyhrůžky různých zalezlíků a podplacenců ekononmickou katastrofou by mohlo fungovat. Navrhne se rekonstrukce - ob=všem opět pod jejich vedením. Čili žádní rekonstrukce.
  Jsou okamžiky, kdy se člověk při montáži nějaké scény dostane do stavu, že je potřeba celou aranž vymazat a začít znova od základních snímků, protože opravy/úpravy celou situaci jen znepřehledňují a výsledek se stává komplikovaným a zvukově i střihově "špinavým".

  To znamená postavit zpátky EHS míso EU. Hospodářská spolupráce, nikoliv superstát pod kuratelou Německa a Francie - tedy jejich "elit".
  Bohužel tedy "Zpátky na stromy!"

  Není divné, že tohle heslo se už používalo v jiné konotaci?

  OdpovědětSmazat
 22. Myslím draku, že nejsme ve sporu, píši že pořádek neudělá ...
  Děsí mě ale jaké má nekritické stoupence/ obdivovatele kteří mu (doufejme že jen zatím) jsou schopni prominout dosud všechno. Něco ve stylu "a v emerice zas bijou černochy" ...

  OdpovědětSmazat
 23. Nemůžete mě více nakopnout? Já ho v té partě nějak nemůžu najít...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dával koblihy, budou makat
   a jistým způsobem vlastně "makají"

   Smazat
 24. Tož pan multimilionář mě nenapadl. Ten by udělal revoluci jen pro sebe.
  Ovšem na druhé straně: Žvaní méně než ostatní. A k věci, tu obviňovacií bitvu ve sněmovně jednoznačně vyhrál. Aspoň to říkají lidi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Revoluci už svého času udělal. Kdyby došlo na předčasné volby, má šanci jí z určité části zopakovat. To, že úředčasné volby ještě nenastaly znamená, že si není 100% jist, nebo čeká na lepší moment. Bohoušek se také bojí. A snaží se také nemálo a na sebe rozhodně nezapomíná :-) S tím žvaněním je to pravda, to podnikatelské prostředí ho poznamenalo positivně. Na rozdíl od karierních a celoživotních žvanilů, jako jsou třeba Benda junior, multikulturní zločinec Služpivo a Bohoušek Sobotků, Bureš cosi ví i o reálném životě.

   Co se týče obviňovací bitvy ve sněmovně, on snad někdo pochyboval o tom, že:

   1) nešlo o dotační podvod?
   2) že to Bureš hravě „ustojí“?

   Celý ten dotační cirkus je jenom a pouze sofistikovaný aparát k vytváření závislostí na Bruselu a biče Bruselu na ty, kdož by nechtěli skákat, jak on pískne. Smrdí to hnusem a hnilobou už od prvního nápadu, natož pak při realizaci...

   Smazat
  2. Draku, ano, celý ten dotační aparát je.... a současně legitimizovanou politickou korupcí, proti které medializované kriminální korupční případy jsou nic.

   Smazat
  3. Ano, dotace jsou ekonomický zločin a táhnou za sebou celé hromady velice špatných a mimořádně smrdutých následků. Dotační zločince by měli aspoň dostat od válu, když ne rovnou oběsit na ráhně či prvním kandelábru, jak by zasluhovali za to všechno, co po nich zůstalo a zůstává.

   Smazat
 25. Dotace = vrchnostenský úplatek za poslušnost.

  Kdyby mi dali dotaci třeba na focení starých fabrik - myslí si snad někdo, že bych ji hrdě odmítl? Tedy - pokud by mě nezavazovala k něčemu, co bych nerad nebo neskousl vůbec.

  Ovšem na druhé straně: Každý obchod je o splnění nějakých podmínek. Nabídne-li mi někdo, že za fotky zanedbaných a pak opravených kostelů dostatečně zaplatí, tak já, bezvěrec, půjdu a nafotím je jak nejlíp umím.

  Kdyby mi dali 100% zálohu - byla by to dotace? Takže na pana Koblihu se stoprocentně nezlobím. Využil toho, co se mu nabízelo. Že to nebylo fér? Nebyl to kriminální čin a tedy v dravém podnikatelském prostředí to byl "povolený chvat".

  K hlídce na Hlaváku: Nejde o chování hlídky a nepromyšlený počin dědka (asi z vesnice.) Já bych tam tašku nenechal bez dozoru z jiného důvodu než ze zjitřené bezpečnostní situace. [;>)
  Jde o ty hlídky obecně. Prostě EU a my taky se chováme přesně tak,. jak si muslimáci přejí. Kulantně řečeno - donutili nás, abychom je brali vážně. Divadla, kina, koncerty, sportovní zápasy, nákupní centra a dokonce i protimuslimské demonstrace teď budou považovány za rizikové činnosti a věrchuškou zakazovány.
  To je tedy opravdu odpověď hrdého Evropana "jak sfiňa".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad "povolený chvat"
   Kde je hranice mezi tím kdy pohyb na samé hraně zákona je jen "kavalírský delikt" a kdy jednání v souladu se zákonem je fuj případně (s určitým odstupem) trestné?
   pan miliardář využil možností, které mu zákon dával
   smlouvy které uzavírali "šmejdi" převážně s důchodci protizákonné nebyly
   koncentrační tábory a chování Německa na okupovaném území za WW2 byly v souladu se zákony
   protikomunistická činnost byla nezákonná

   Smazat
  2. ...jo a ta věta v mém předchozím komentu má špatný slovosled. Moje chyba. [;>/

   Na pana Koblihu se nezlobím stoprocentně. Tak to mělo správně být. Využil / zneužil okraje práva - jako spousta jiných. Třeba řidiči, kteří jedou ožralí a byvše přistiženi, odmítnou dechovou zkoušku i odběr krve. Jako ti šmejdi, komunisté, nacisté atd. A je to podle zákona "v pořádku".
   Lavírování na okraji pravidel je běžné.
   Retroaktivita zákona se nepřipouští, protože by nastal neuvěřitelný maglajs, což je fakt.
   ===
   Zajímavý je pohled na "svobodu podnikání" třeba při přírodních katastrofách. Tady, když byly v 1997 povodně, jezdili k zatopeným domům obchodníci na loďkách a prodávali litr balené vody za 150.- Kč, za bochník chleba chtěli i 400.- Kč.
   Jistě, cena byla smluvní. A byla žízeň a hlad. Každý nemá doma loďku.
   Jen ta slušnost dostávala na prdel.

   Nebo nedávno - taxík z náhradního letiště do Bruselu (60 km) stál v přepočtu 8 000.- Kč. Zlaté časy pro taxíkáře. Nebo jsem viděl (na vlastní oči), jak v Benátkách při průtrži mračen prodávali malí italští kluci jednorázové pláštěnky do deště za dvacetinásobek obvyklé ceny v obchodě. A měli úspěch.
   ===
   Inu "svobodné podnikání". Jsou okamžiky, kdy se člověk ani nediví, že komunisté kdysi měli s tím svým "rovnostářstvím" takový úspěch. A zvítězili tehdy ve svobodných volbách, tedy podle zákona. To je prostě život.
   Není ani trochu spravedlivý.

   Smazat
  3. Kocoure, nemyslel jsem jsem retroaktivitu, ale jiné soudy, např.
   Norimberské zákony x Norimberský proces
   privatizace MUS tady x ve Švýcarsku
   VW dieselgate v US x Německu x tady

   Jak rozlišit jestli daný zákon je jen špatný nebo nemravný či dokonce zločinný.
   Jistě jedno z kritérií je čas, ale ....

   Smazat
  4. To jsou Kapitáne
   právě ty otázky, na které není jednoznačná odpověď - často ani po desetiletích nebo i tisíciletích. Nebo alespoň já odpovědi neznám. Ne obecně, jen nedokážu přesně určit hranici.

   Kdy je třeba postavit vlastní zájem nad zájem obecný, co je slušnost a co slabost, co je náboženství a co ideologie, kdy se svoboda jednotlivce / skupiny mění ve zvůli, v anarchii.

   A tak dále a tak podobně.

   Smazat
 26. Tak tak, Kapitáne...

  Vždy záleží na úhlu pohledu a taky hranice bývá rozostřená. O tom by mohli povídat právníci. Pan miliardář se v tom hold asi vyzná. A ještě bude spousta lidí, kteří mu zatleskají.
  Ale základ tohoto problému tkví v existenci dotací. Kdyby neexistovaly, nemohly by existovat ani dotační podvody.
  * Nicméně šmejdi si vždycky najdou "okraj práva".
  * A právo vždycky kulhá za mazaností šmejdů.

  Nakonec Kocourův poznatek:
  Nikdy nebude dost zákazů, aby se nenašlo něco, co zakázáno není.

  OdpovědětSmazat
 27. Jaro je tady. Chci vám napsat příběh o hnízdu, nikoliv Babicově.

  Mám před okny velikou lípu, je vysoká asi až do čtvrtého patra činžáku.A od mého okna je vzdálená asi jenom pět metrů.
  Trávím tady v domě, kam jsem se přistěhovala, už šestnácté jaro. Každoročně touto dobou sem přilétají dva velcí holubi. Jsou stěhovaví, vracejí se sem na léto k založení rodiny každoročně odněkud ze severu, aby tady vyvedli mladé, někdy i dvakrát se jim to povede. Nevím, jak se jmenují. Jsou daleko větší než holubi naši, mají za hlavičkou bílou šálku, jinak jsou šediví, s tuatam černými pery na letkách. Letos se mi povedlo zastihnout jejich přílet, bylo to teď, dvaadvacátého března. Holubice (je menší) přiletěla první na sraziště, kterým je vrchol pouliční lampy, kde je dost místa. Capkala tam, ozobávala si peříčka, čistila si je a čekala. Její holub přiletěl po chvíli. Nastalo poskakování a zobáček na zobáček, holub se točil kolem dokola a holubice se natřásala. Je to každoroční zásnubní tanec. Konečně došlo k lásce, kopulace trvala pár vteřin. Poté si navzájem urovnávali peří a teď budeme všichni čekat asi dvacet dní. Potom se vyklubají dvě holoubátka.

  Stavba hnízda se odehrává, když už je jasné, že na děti je zaděláno. Holub okukuje pružné větvičky, které silným zobákem uštípne a na předem nalezené vhodné místo, kde se kříží aspoň tři větve, začne skládat a zobákem proplétat pruty. Holubice ho zdáli kontroluje. Když je hnízdo asi v polovině, holubice do něj sedne a natřásáním a otáčením je urovnává do pohodlné kolíbky.Holub poté pokračuje v práci. To všechno trvá asi deset dvanáct dní. Na závěr provede holubice rekongnoskaci, dopracuje tvar hnízda podle svého gusta a je vymalováno. Hnízdo je dost velké, tak třicet na třicet. Do porodu vajíček je ještě pár dní, vídám je, jak spolu věrně chodí (oni chodí, neposkakují) po trávě v předzahrádkách v ulici a hledají hmyzy.

  Konečně si hlubice sedne na hnízdo a už se nevzdaluje. Dalších dvacet dní. Vídala jsem ji tam i v jarních fujavicích, poblíž neustále holub hlídá její klid. Je to idylická doba pro pozorování. Mezitím nenápadně lípa začne houstnout, pupence se nalejvají a stávají se z nich lístečky a nakonec listy. Je to bohužel v době, kdy se holoubátka klubají na svět a lípa je skryje, abych už potom neviděla, jak se holubi starají a jak holoubata z hnízda vyletí.

  Takže vám všem přeju hezké Velikonoce, ale i ty další dny potom. A udělejte si taky trochu času na přírodu. Je to pro hlavu dobrá věc. :-)  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Astro, do přírody si obrovskou chutí vyrazím, ale až příští víkend :-) Pozdravuj holuby a holoubata. Obávám se, že divokých holubů je poměrně málo jednak dík proměnám životního prostředí lidmi a druhak i proto, že jsou v mnoha zemích, například v Řecku, Itálii a nějakých balkánských stříleni a pojídáni. U nás kdysi, ještě tak zhruba před 200 lety také nepohrdli...

   Smazat
 28. Tak kdo je normální?
  "
  Protože po útocích v Bruselu panují v Praze zvýšená bezpečnostní opatření, byly už v době nahlášení podezřelého zavazadla v hale hlídkující policisté i jejich vojenské posily.

  Policisté vyzbrojení dlouhými zbraněmi se nejdříve snažili majitele tašky na kolečkách mezi cestujícími nalézt, ale bez úspěchu.

  „Hlášení o opuštěném zavazadle jsme obdrželi v 13:40 a po necelých dvou minutách se policistům majitel přihlásil,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí policie Iveta Martínková.

  Nakonec se k tašce znal senior, který si prý jen na chvilku odskočil na záchod. „Pane, jste vůbec normální?“ ptal se ho pak jeden z policistů.

  Zdroj: http://praha.idnes.cz/podezrele-zavazadlo-na-masarykove-nadrazi-video-f60-/praha-zpravy.aspx?c=A160323_162305_praha-zpravy_rsr
  "
  4P

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane, jste vůbec normální? Odpověděl bych :"Já ano."

   Smazat
  2. Obuvníku, dědek byl v lepším případě normální, roztržitý sklerotik a taky trochu klikař. Nebýt tam policajtů jako much někde, nemusel se s taškou po příchodu z toalet vůbec shledat, všichni víme, kolik Hnědočechů se vyskytuje kolem „Masaryčky“ a také dobře víme, že mnozí z nich trpí hodně kleptomanickými manýry že... Takže ten policajtův dotaz byl zcela přiměřený situaci, zatímco chování dědkovo bylo naprosto „lunatické“.

   Smazat
  3. Draku, napopak jsem toho názoru, že lunatický je stát. Aby za sto let nebyl podobný podiv, jak někdo do těch končin se může odvážit bez antiprotonového dezintegrátoru...

   Smazat
 29. EKčko,
  znáš knihu "Daleká cesta za domovem"? autora si nepamatuji, ale Google ho zná
  nastává čas o ní přemýšlet. Mejdlo skončilo a ostražitost a zodpovědnost se pro přežití šikne.
  Malá parodie na papá Klause
  To, že po nás zatím nejdou je naše dočasná komparativní výhoda. Co není ale může vbrzku být a ani skok do Putinovy nebo pandí ochranné náruče náruče nás nezachrání neb v nich budeme nárazníkovým pásmem či předpolím.
  Možné je kdykoliv kdekoliv cokoliv a pravděpodobnosti momentálně hrají ruskou ruletu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kapitáne, reálně vzato, lepší být nárazníkovým pásmem či předpolím, ale současným, civilisovaným a relativně svobodným, nežli být poslušnou podřadnou součástí smrdutého středověkého světového chalifátu, k čemuž nás zdá se zaprodali Unijní hajzlíci ve velkém a nastojato.

   Smazat
  2. http://imgur.com/JBr27z2
   UŽ není co dodat.
   4P

   Smazat
  3. Bureš je zatím velmi zdařilý pokus o hybrid mezi Mao Ce-tungem a Mussolinim. Neklesají mu počty jeho příznivců i přes pokračující zjevnou demontáž všeho demokratického jím i jeho koaličními soudruhy, kteří se ho zjevně obávají. Svědčí to o nedostatku soudnosti, zdravého rozumu i základní morálky. Spoustě lidí totiž nevadí zlodějina jako taková, jim nejvíc vadí, že to nemohli ukrást oni sami. Proto to upřímné pohoršení a řev a žádné zlepšení stavu, jen další křivení pojmů a mlžení kolem...

   Smazat
  4. EKonedůchodcia hadicíchsavicích29. března 2016 11:45:00 SELČ

   Nepsal to důchodce, Bureš nikomu nezavřel kohoutky, co je fakt, že sobě otevřel požární hadice, ne že ne.
   4P

   Smazat
  5. EK je to asi tak, jak říkal Voltaire: „Když se potkal první hlupák s prvním podvodníkem, vzniklo náboženství.“. A stoupenců Burešova kultu máme kolem sebe bohužel mraky.

   Co se týče textů, které poletují po internetu, mám na to několik jednoduchých testů. Jedním z nich je, že se podívám dolů. Jakmile je tam výzva k lavinovitému šíření onoho textu výše, tak to dál už ani netestuji, ani nečtu.

   Nicméně nechci ho jen zavrhovat, vzpomínám si, že i z jeho úst zní občas hlas rozumu, takže v době zhruba před rokem, kdy začínaly růst počty invazních vozembouchů deroucích se nelegálně na Evropské území, byl to on, kdo kritizoval NATO, že nic nedělá, aby tomu zabránilo. A také byl ostatními soudruhy ve vládě za to kritizován. Současné s tím ale už se nevzpomínám na nic dobrého, co by z jeho huby nebo okolí vzešlo.

   Tiše závidím Maďarům Orbána.

   Smazat
 30. Pokusil bych se ještě o jeden podotek: Jsou i horší...
  A žvaní mnohem víc a ne za vlastní. To je zřejmě tak irituje. Že "Babiška" rozdává svoje koblihy. Taky se rozhodli, že to musí přestat. Na kampaň si musí každý půjčit od banky. To by tak hrálo, aby se někdo propagoval za své. Byť třeba "ukradené".
  [;>)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nežvaní „za vlastní“. Vlastní za dotační, tedy za ty od nás vybrané. Kdyby žvanil výlučně za vlastní, brzo by zmlknul.

   Smazat
 31. Co se týče “Čapího hnízda” pokládám za pozoruhodné, že zatím co někteří jako nemravné halasně odsuzují, že někdo je formálně vlastní, leč jiný fakticky ovládá, v případě České republiky, že někdo ji formálně podle Ústavy “vlastní” leč jiný ji fakticky ovládá, nechávají bez povšimnutí.

  OdpovědětSmazat
 32. Tak, Schumachere!
  To je přesně důvod, proč se jakýmkoliv hnízdem nehodlám moc zbývat. Taktéž návštěvou strýčka Si a svobodou Tibetu. Zástupné problémy.
  Podstatné jsou klesající preference jedněch a stoupající druhých. (Bez ohledu na zmanipulované statistiky.) Lidé dobře vycítí hysterii někdejšího "nejlepšího ministra financí na světě" a jeho úpornou snahu poplivat všechno ostatní. Nebo bezvýznamného Zeleného Bursíka. Atd. Co mě děsí je schopnost KSČM mluvit zdánlivě rozumně. Lidi mají velmi krátkou paměť.
  Ale nejde tady o název, ale o ideu. Z A.B.Bartoše udělal zásah čacké policie mučedníka. Teď to řeší třetina národa. Jinak by po celém tom shromáždění ani kocour nemňoukl. Stát by si měl opatřit nějakého dobrého psychologa, který by úředníkům takové lapsusy předem schvaloval. Úřady jsou teď za blba.

  Nevidím nikde rozumnou opozici.
  A přitom má v současnosti skvělé podmínky na svůj start.

  OdpovědětSmazat
 33. Tak, Schumachere!
  To je přesně důvod, proč se jakýmkoliv hnízdem nehodlám moc zbývat. Taktéž návštěvou strýčka Si a svobodou Tibetu. Zástupné problémy.
  Podstatné jsou klesající preference jedněch a stoupající druhých. (Bez ohledu na zmanipulované statistiky.) Lidé dobře vycítí hysterii někdejšího "nejlepšího ministra financí na světě" a jeho úpornou snahu poplivat všechno ostatní. Nebo bezvýznamného Zeleného Bursíka. Atd. Co mě děsí je schopnost KSČM mluvit zdánlivě rozumně. Lidi mají velmi krátkou paměť.
  Ale nejde tady o název, ale o ideu. Z A.B.Bartoše udělal zásah čacké policie mučedníka. Teď to řeší třetina národa. Jinak by po celém tom shromáždění ani kocour nemňoukl. Stát by si měl opatřit nějakého dobrého psychologa, který by úředníkům takové lapsusy předem schvaloval. Úřady jsou teď za blba.

  Nevidím nikde rozumnou opozici.
  A přitom má v současnosti skvělé podmínky na svůj start.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rozumnou opozici nevidíš, protože není. Nynější stav této vnímané části politiky, tedy politiky kabinetní, je součástí obecné politiky, obecného stavu, obecné kultury. To tvoří hluboce založený základ. Revolta má smysl jen jestliže je způsobilá překlopit nestabilní, řekněme nestandardní stav. Jenže stav je standardní. Stabilní. Protože většina je spokojená, či spíše "spokojená", tedy příliš málo nespokojená aby něco změnila, nebo se nechala strhnout ke změně, která by vytvořila novou stabilitu, novou kvalitu. Aby k tomu došlo, je nutno fundamentálních hospodářských příčin, které jsou příčinami převratů. Sudu prachu když zbývá jen jiskra. To co pozorujeme je jen soutěž, obchod s voličskými hlasy. Bez reálné vize zásadních změn. Zatím.

   Smazat
  2. Nemám žádnou radost z toho, že máš pravdu Obuvníku.
   I já ji znám. Naděje je jen v posledním slově.

   Smazat
  3. 1) Na hnízdo kašlu. Dotace jsou jen legalisovanou metodou korupce bruselských zmetků, která mrví úplně všechno kolem sebe. Dotace by se měly zrušit, úplně všechny. Dotace má být výjimečná záležitost pro výjimečné případy, ne masové pravidlo a už vůbec ne nástroj politicko-ekonomického tahání za nitky, kterým ale reálně jsou. Hnízdo je jen a pouze dobrou ilustrací argumentace pro zrušení dotací jako takových.

   2) Vzpomeňme si, jakým způsobem se objevil současný ministr vnitra na scéně. Podrazil bez mrknutí oka své bývalé druhy, spolu se kterými byl na Hradě a účelově přešel na druhou stranu. To nevypovídá moc dobře o jeho charakterových vlastnostech. Jeho resort tedy určitě není v dobrých rukách. Tohoto pána se citelně „dotkly“ šibeničky přinesené na jednu z demonstrací. Vzal si to až příliš osobně. Tlačí teď na všechny kolem, aby ti, kdož šibeničky přinesli, byli vypátráni, postaveni před soud, odsouzeni a zavřeni. To je samozřejmě z mnoha jak reálných, tak i „dobrých“ důvodů naprostá pitomost. Následkem tohoto páně ministrova běsnění byl tedy A.B. Bartoš stažen z tribuny během projevu. Tím se soudruh ministr „zvěčnil“ pro dějiny a dostal se tím zároveň kamsi na úroveň soudruha Husáka, jehož mnozí z nás jistě pamatujeme že? Jenomže když se někdo na „silovém“ ministerstvu neumí ovládat a najde kolem sebe pitomce ochotné konat, je to vždy blbá kombinace vedoucí v čase k průšvihům. Je to zralé na výměnu ministra dřív než bude průšvih. Blbé pro premiéra je, že to reálně nejspíš nemůže udělat, aniž by způsobil zemětřesení vedoucí případně i k předčasným volbám, které by ho spolu s jeho partají poškodily. Udržováním agónie ale nahrávají jak Burešovi, tak opozici.

   3) Souhlasím proto s Obuvníkem, že pozornost by se měla obrátit více žádoucím směrem tedy tím, abychom se více soustředili na to, jak moc vůbec jsme reálnými pány ve vlastní zemi. To ale je příliš inteligentní a potřebné na to, aby se to opravdu stalo. Aspoň v tento okamžik nejspíš ne. Lidé se chovají racionálně až když jsou všechny varianty pošetilostí a debilit vyčerpány a to zdá se ještě nenastalo.

   4) Bojím se, že jestli to takto půjde dál, tak po dalších volbách si už Bureš nejspíš sestaví svou vlastní jednobarevnou vládu, dost možná i s ústavní většinou a bude mít v parlamentě pestrou, rozhádanou a tudíž hodně slabou a z hlediska možnosti cokoliv ovlivnit tedy naprosto bezvýznamnou oposici.

   Smazat
  4. Draku 4) by byla situace pro prosazení většinového systému. Protože v poměrném se nedá účinně vládnout. I sebelepší návrh narazí na odpor hlupáků, který je nezanedbatelně, nebo šejdířů, kteří sice vědí že je to dobrý návrh, jenže buď se jim nehodí, nebo s ním chtějí politicky kšeftovat. Nebo obojích najednou. Ovšem na druhou stranu, systém neakceschopného poměrného zastoupení, pokud možno tak rozdrobený, že se v něm hádá každý s každým, přináší úlevu alespoň v tom, že je vytížený sám sebou, a že čím je vytíženější, tím méně je způsobilý škrtit poddané.
   Vycházím-li z (Vetinariho) předpokladu, že v politice jsou jenom zlí lidé, jen na různých stranách, je v mém zájmu aby jejich síly byly v rovnováze.
   K většině politických programů jsem skeptický. Jeví se mi jako mrkev nastrčená před osla aby táhnul. S těmi kteří se vrhli do politiky s ideály to dopadá jak s jeptiškou v bordelu. Klášter z něj neudělá.
   Vychází mi, že žijeme v nejlepších poměrech které objektivně mohou být. Že mohou být právě takové jaké jsou a ne jiné. ˇ
   Že není žádná všeobecně obecná zářná budoucnost, které se vespolek dobereme a pak už všude ráj ve kterém vespolek budeme juchat, ale než to nastane, musíme si všichni utáhnout opasky a zabrat. Tak ti přesvědčení táhnou za zářnou budoucností jak osel za mrkví, padají hubou do bláta a nevidí, že dějinami táhnou zlatý kočár ze kterého trčí bidlo se zavěšenou mrkví, držené těmi, kteří mají zářnou budoucnost už dnes.

   Smazat
  5. Obuvníku, je to sice poněkud ponurý obraz, ale je to reálný obraz toho, v čem žijeme.

   Obuvníku, osvíceného diktátora či pana krále nemáme a i kdybychom nakrásně měli, nedokázali bychom zajistit, aby i osvíceným byl i jeho následovník a jakýkoliv další, takže tudy cesta bohužel nevede, jakkoliv efektivní rozhodovací sytém by to byl.

   Trochu přijatelným východiskem směrem k tomu, aby se lépe žilo nejenom těm držitelům mrkví v těch zlatých kočárech, ale opravdu všem je zrušení 5%-ní hranice pro vstup do parlamentu a vybudování přímé demokracie a zákonné povinnosti nechat politky co nejvíc otázek rozhodovat přímo občany.

   Smazat
  6. Re: "Nevidím nikde rozumnou opozici."
   Lidová moudrost praví: "Pomocnou ruku najdeš nejspolehlivěji na konci vlastního ramene."
   Podle průzkumů je 61% nechce imigrant přijímat vůbec, 31% by je přijale jen dočasně "než skončí válka" (a naprší a uschne) a jen 3% trvale. Ale kolik lidí je ochotno zvednout zadnici ze židle a popoci dát politiku do pořádku? Méně než promile.

   Smazat
 34. Jenže před mrkví je možná (možná určitě ) Macocha. Ale bidelníci chtějí, ať se kára stále pohybuje, propast nepropast. Že by tam mohla spadnout celá kára jim nedochází. Když tam ale spadne osel, spadne tam i kára s bidelníky. Osel ji strhne sebou.

  Nicméně Čapek to podobenství má promyšlenější i když nemohl podrobnosti ani tušit. Stejně jako v RUR, Bílé nemoci nebo Krakatitu.
  Čapek sice neznal budoucnost - ale velmi dobře znal lidi. Zdá se, že právě to je pro futurologha nejdůležitější. Ne technické či vědecké vize.
  ===
  Augenblick: Šel jsem dneska "od Ostravy domů" a za rohem u supermarketu seděla na bobku mladá žena a cosi znakovala do telefonu. Ani hluchoněmí nejsou ze hry. Díky technice.

  OdpovědětSmazat
 35. Draku, kdo to zruší, kdo vybuduje...V tom je problém. Kdyby byl, vybudoval by. Není, nevybuduje. Není většinou. Většina je zapřažená do toho zlatého kočáru a k blažeností jí stačí, když smí tu mrkev olíznout, ba jen k ní přivonět. Na to aby přestala táhnout či dokonce aby se obrátila a panstvo převrhla do bláta se má houby zle. Navíc, a to je ta největší potíž, z ní samé vzejde nové panstvo které vleze do kočáru, zapřáhne ostatní a vystrčí bidlo s mrkví. Tak je to kam sahá lidská paměť.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Obuvníku, faktem je, že Švýcaři se k tomu, co tam u nich mají rozhodně nedostali ani hned a ani bez potíží. Dalším faktem je, že jen málokde na světě mají natolik slušné uspořádání věcí veřejných, aby se tam normálnímu slušnému člověku chtělo žít. To ale přece neznamená, že něco takového přestanu chtít a nebo že se o to přestanu snažit.

   Kocoure, zlepší-li někomu technika významně život, je to vždycky báječné. Stačí se jen zamyslet nad prachobyčejnou ledničkou, mrazákem a automatickou pračkou, jak vypadal svět bez nich a jak s nimi. A technických pomůcek pro slepé i hluché je poměrně hodně a je to tak dobře.

   Smazat
  2. Jisteže Draku. Lepší zapálit svíčku než proklínat tmu, případně i přiložit doutnák...ale třeba vážit účel, efekt a vynaložené náklady. Například Breivik měl politicky dost pravdu, ovšem jeho praktické počínání bylo hloupé.

   Smazat
 36. Právě. Účelnost vynaloženého úsilí a prostředků. Každý jeden se rozhoduje za sebe.
  Vlky z lesa žene hlad. Pokud je co ztratit, vážíme. Nebo váháme. Pokud už není...

  Jak si vás tak čtu, pánové, je to sice pěkná debata, ale v kruhu. Situaci známe všichni, nelíbí se nám, ale to je málo. Jenže změna situace může nastat poměrně dost rychle. Dřevo vysychá. Kdo ví, kdy bude dost suché?

  Proč se rvou fotbaloví rowdies? Mají snad hlad?

  Já jsem se k večeru podíval na netu na páně Kalouska, jak se zviditelňoval pod Hradem. No - moc to chlapec neumí, byl dost křečovitý. Sládek to uměl líp. a i MUDr. Ráth býval lepší. Na rozdíl od jiných zpráv je tohle počínání čistá legrace.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kocoure, co se fotbalový dementních fanoušků týče, Rusové tomu říkají „С жиру бесятся“, po našem, že roupy už nevědí coby. Jediné, co ta banda idiotů opravdu potřebuje, je postřílet je z velkorážného kulometu ihned, jak začnou něco ničit. To prý v civilisaci nejde, ale ono ani pořádné seřezání pendreky a teleskopickými obušky na jednu krvavou hromadu a následné nucené práce v uhelném, nebo solném dole či kamenolomu, by nebyly k zahození a hlavně by byly dostatečně „výchovné“.

   Kocoure, na Kalouskovo kušnění pod hradem nemám zatím názor. On není špatný řečník a taky není hňup, ale pro mě už řečnění toho pána nemá žádného půvabu, neb jednak je to zlobbista bruselských dotačních korupčníků a bruselské „uprchlické“ mafie a také je to zdatný obhájce, zlobbista a představitel zájmů hazardní lobby. Tímto má v mých očích značně odpudivý nedůvěryhodný potenciál. Asi ho ani poslouchat nebo číst nebudu a nechám to na náhodě.

   Obuvníku, Breivik měl a má pravdu, nejvíc žádoucí je odstavit od válu naše místní Quslingy. No ale napodobovat jeho zoufalý čin je naprostá hovadina.

   Smazat
  2. Proč se rvou fotbaloví rowdies? Proč lev žere krávu a ne trávu. Protože jsou to fotbaloví rowdies. Výsledek kombinace vyselektovaných individuálních vloh a okolností pro zůsob jejich exprese. Z nějakého pohledu je to třeba spotřební materiál pro který není spotřební využití. Například ve válce, ve které by se spotřeboval. Tak není spotřebován a dělá do co dělá. A narůztá, protože dobroserové vynakládají intenzívní úsilí proti tomu aby se ve vzájemných potyčkách sám spotřebovával. Tak nejen t tomhle případě vyřazují primární regulaci a nahrazují ji úředně trestní represí. Místo aby ta hovada nechali aby se navzájem vybila a jen dohlédli aby bez nebezpečí a nákladů pro nezúčastněné.

   Smazat
  3. Ale fuj Schumachere, zase mi kradeš myšlenky! Já vždy říkal "NAŽEŇTE JE DO ARÉNY A ROZDEJTE JIM TYČE!"

   Smazat
  4. Kocoure, ale ono je to přesně tak. Já nechápu, proč jim někdo vůbec brání, aby se navzájem vymlátili? Jediné čeho je opravdu zapotřebí, tak to je jen minimalisovat škody pro ty, co nejsou tak agresivní a blbí zároveň aby měli bytostnou potřebu něco kolem sebe demolovat, nebo třískat někomu do držky. Možná, že kdyby se našli úchyláci, které by bavilo na to koukat, dalo by se to i komerčně využít. Agresivní dementy nechat, ať zápasí v aréně a úchyláci, co je baví na to čučet, ať si zaplatí podívanou. Takové sumo s malinko drsnějšími pravidly.., a co? Podstatné je jen, aby to bylo dobrovolné a nikdo nikoho k ničemu nenutil.

   I když, pánové pozor, ona se nám ta občanská válka kvapem blíží. Bruselská migrační podmazaná mafie dělá co může, takže možná bychom měli být rádi, že ten „spotřebák“ tady máme, hledět si ho a hýčkat si ho, vypadá to, že doba jeho účelného a opravdu užitečného upotřebení se blíží. Plány na arény bych zatím odložil.

   Smazat
  5. Draku, to je problém. V tomhle případě by spousta zdejšího nabuzeného spotřebáku zůstala nespotřebovaná, což je problém. Nepředpokládá se klasická válka, ve které ho lze nahnat do první linie proti spotřebáku z druhé strany. Nebo dokonce jako štráfkomando. Co takový nevyužitý ksindl dokáže víme z různých převratů ovládaných hnutími integrujícími a využívajícími právě takové. A jak to odsíraní všelijací nevinní. Jak se to rozjede, je těžké to zastavit.

   Smazat
  6. Obuvníku, problém je ten, že my jsme v tom pasivně. Aktivně jsou v tom zazobaní vozembouchové, co si koupili americkou i evropskou administrativy a vrtí tudíž psem, jak je jim třeba a Quislingové pracují proti vlastním lidem ostošest. Aktivně se proti tomu nic nedělá a nespokojenost roste, spolu s ní frustrace a nenávist a dá se do nějaké míry říci, že to čeká na pána s knírkem, co se tomu postaví do čela. Do nějaké míry to má i ekonomický základ, ti zazobaní hajzlové dobře vědí, že ropa a plyn jednou dojdou a chystají si půdu do budoucna. Písek bez ropy a plynu je na nic že? Na co se chystají naši Quislingové těžko říct, ale nevěstí to pro nás nic dobrého a vědomí toho, že je to smete také, mi ke štěstí opravdu nestačí. V té válce už nějakých minimálně 15 a spíž už tak zhruba 30 let vězíme až po uši a ona postupně sílí a zrychluje na tempu. To, že to nějací dementi a lháři odmítají veřejně přiznat a že dělají vše pro to, abychom jí „projeli“ jednou provždy, na tom zhola nic nemění, jen je to o to horší, že tu máme hajzly, ochotné a schopné ať už z čiré blbosti, nebo pro peníze, jít proti vlastním lidem i sobě samým. Co dovede ksindl z dějin víme, ale ti, kteří tak pilně pracují na tom, aby ho tu bylo hodně a aby měl co na práci, tak ti to buď nevědí, nebo nechtějí vědět, tipuji spíš to druhé. Možná si myslí, že to nějak zvládnou, ale podle mě je míra rizika už hodně daleko za přijatelnými mezemi. Ve Spokojených státech poslední dobou rapidně stoupá počet prodaných AR-15, tedy civilních verzí vojenských M4 a M16. To není zrovna sportovní zbraň že? U nás je hitem zase CZUB 858, nebo semi 58, to také není zrovna projevem optimistického pohledu na budoucnost. Jinde po Evropě, krom zbrojně okleštěných Německa a Británie, je to dost podobné. Ten „vítr“ z těch šibeniček, není tak zcela bezpředmětný. Nezmění-li se něco v dohledné době hodně k lepšímu, nevidím výhled do budoucna zrovna v růžových odstínech. A co se změny k lepšímu týče, vidím těch slibných náznaků zatím jen velmi málo.

   Smazat
  7. Draku, dějiny nejsou lineární. Před třiceti lety sis dnešek pravděpodobně představoval jinak. Tohle není řízené, nejde o centrální spiknutí. Jde o projev spontánního řádu, o reakci na akci. O důsledek dílčích osobních, obchodních, úředních politik sledujících krátkodobé cíle. Nevhodné reakce způsobující větší nestabilitu. Civilizace v horečce, imunitní systém v rozkladu dílem selhává, dílem ničí vlastní organismus, který připomíná organismus pijáka snažícího se zahnat kocovinu další dávkou alkoholu.
   Navíc tohle je způsobeno odpadnutím od tradic, odpadnutím od křesťanství (když to už tvrdím já, umírněný atheista dosti často litující, že Bůh není), protože v nějaké míře (u Židů stoprocentně) platí, že" otázka národní jest především otázkou náboženskou", že s křesťanskou vírou, ale i s tou "komunistickou", která z té křesťanské převzala základ, byla vylita všechna morálka, a jako náhražka ponechány jen "mravy zákonné", které navíc nejsou účinně vynucovány, že to co mnozí považují a předestírají jako kýženou "svobodu" je jen "sežer co můžeš a když už nemůžeš, vyblij a nažer se nového. Není divu, že začínají mít úspěch tradiční konservativní koncepty. Jak například islám, který jen vyplňuje ideově vyprázdněný prostor. A nejen ideově, jestliže chybí další generace, které by bylo co předat. Tak leckteří při odkládání břemene další generace promeškávají to největší bohatství, kterého v životě mohou dosáhnout. Zplodit a vychovávat děti. Sám vím jak to bolí. Ne my, ale ti kteří nás nahradí rozhodnou o tom jaký bude svět. Ne náš, ale jejich svět.

   Smazat
  8. Obuvníku, Vy snad cítíte nějakou bytostnou potřebu být někým oblbován a manipulován, nebo něco takového provádět jiným? Nebo když se podíváte třeba zrovna na ortodoxní židy, teď myslím ty pejzaté magory v kloboučcích, co se celý život ryjí ve svitcích a makají za ně ženské, chtěl byste snad napodobovat je?

   Ano, současná civilisovaná společnost má obrovský problém s morálkou, to nepopírám, ale ve srovnání s ní, islám nemá morálku vůbec žádnou. A když má, tak jedině zvrhlou, úchylnou a násilnickou a ostatní náboženství jsou na tom sice o něco lépe, ale morálka v nich panující je stejně více či méně debilní, kontraproduktivní, iracionální a pokrytecká. Zkrátka a dobře návrat o stovky či tisíce let prostě není adekvátním řešením, ať už si o tom myslíte, co chcete.

   Smazat
  9. Draku, téhož názoru je Tvé alterego. Tyhle záležitosti, mimo jiné, probíráme už řadu let a zatím jsme se ničeho nedobrali. Vždycky přejdeme na jiné téma abychom neupadli do těžké deprese. Což pro posezení u piva není zdravé. Víra, náboženství, rituály, mají v lidské civilizaci a pro ni zásadní význam. Dnešní stav, to, že o tom můžeme takhle tlachat,je výsledkem toho. Náboženství je základem civilizace, která nám dává prostředky pro využívání kritického rozumu. V jejím základu jsou zapomenuté říše, starověké tisícileté říše Sumerů, Egypťanů, Řecko, Fénicie, Judea, Řím... jejich kulty a rozvoj jim sloužící vědy, astronomie, matematiky, a umění. Je to příběh náboženství, herezí, nových náboženství, jejich prolínání, příběh tmy i světla, jejich střídání. Kde bychom byli, jaký by byl náš život nebýt toho co je součástí naší kultury, co je naší kulturou aniž si to uvědomujeme? A byli bychom vůbec? Ano, já vím, že na Olympu nesedí bájní bohové. Ani jinde a jinak. Jenže co s tím? Jak to nakonec dopadá? Odpověď na tohle najdeš v Bibli, která zdaleka není jen náboženským textem. Když Mojžís sestoupil s hory s deskami přikázání, spatřil jak jeho národ se klaní zlatému býčkovi. Toho kázali Árónovi kněží ulít z vybraného zlata, když se dlouho nevradel, v domnění, že Mojžíš tam nahoře zahynul. Co mezi takovými pořídíš se svým rozumem? Kolik z nich přesvědčíš? Kolik z nich má dost zvídavého rozumu aby pohlédli do nabízeného dalekohledu? Kolik z nich má tolik rozumu aby nejen rozlišili dobré od špatného, ale aby podle velmi komplexních důsledků poznat co je dobré a co špatné? Vždyť i morálka, které se dovoláváš, představy o slušnosti a poctivosti mají kořeny v tomhle. Jak se svým rozumem pořídíš u těch, kteří ho nemají dostatek, či nemají dostatek vůle k jeho používání? U těch, kteří by jich sice měli, ale jsou tak zaostalí a naplněni rozličnou hloupostí, že jim brání v použití? Představ si, že před ně předstupuješ s deskami rozumu a vidíš, že zatím co ses lopotil, oni si uplácali něco čemu se klaní. Nebo uvěřili někomu jinému, kdo jim zjevil jednoduché "pravdy". Co s tím? Máš v nabíce nějaký všeobecně lidský universální civilizační koncept? Jak přilákáš do svého chrámu rozumu, když i chrámy víry téhle civilizace zejí prázdnotou? Nejde o to co nechceme, jde o to co chceme. Nejde o to co odmítáme, jde o to co nabízíme. Jestliže ne islám, jestliže ne judaismus (ostatně který je jen pro "vyvolené"), jestliže ne křesťanství (otázka v jaké jeho podobě), jestliže ne cokoli podobného, pak tedy co? Rozum? Ano. Pro pár procent. A to je ještě hodně optimistický předpoklad. A pro zbytek? Vím. Je to těžké. Když vidím zdejší morbidní cirkus s korunovanou lebkou a všechny projevy nejen s tím spojeného konservovaného středověku, a stejné je to s projevy zhovadilosti a krutosti jiných, také mám radikální myšlenky. Nejen v tomhle. Jsou mnohá jiná temna. Kromě toho nestačí mít pravdu. Jako Galilei, jako Sommelweiss, jako nespočet dalších v celých dějinách, známí, neznámí, kteří byli, jsou, budou.

   Co se týče aktuálních událostí a toho jestli a jak budou eskalovat a kam povedou, rozhodující bude jejich kvantita, jak jsou vnímány většinou, jakou vyvolají reakci. Ta vyvolá protireakci. A tak dále. Nelze předvídat dlouho dopředu,není to lineární proces.

   Smazat
  10. Předvídání obecně, je těžký a nevděčný chleba. Čím delší horizont, tím horší výsledky. Nicméně i ten největší osel nakonec pochopí, co mu neprospívá, nebo co ho bytostně ohrožuje. Na to by nějak adekvátně situaci reagovat měl.

   Smazat
 37. Draku, Kalousek je ublížený člověk.

  Ublížené nemám rád. Za jejich prohru vždycky může někdo jiný než oni sami.
  Mezi kumštýři je spousta ublížených, proto ten "světonázor" dobře poznám.

  Kalousek býval velmi dobrý rétor. Než se stal ublíženým. Neumí totiž prohrávat. A to by chlap měl umět. Všechno se přece nedá vyhrát. Když někdo vyhraje, musí ten druhý logicky prohrát. Pokud nespekulujeme, že vyhrát mohou všichni.
  Takže když dostanu na budku tak se zvednu a jdu se bít znova. Nebo zalezu do stínu. Neskučím, že za můj neúspěch mohou jiní: Osud, Bůh nebo Marťani.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kocoure, máš pravdu. Chlap má bejt chlap, a tudíž nemá ani kňučet ani skučet a dokonce ani skuhrat by neměl. Chlap má bejt především statečnej, spolehlivej, odolnej jako skála, velkorysej a spokojenej sám se sebou i svým životem. Když je k tomu ještě inteligentní, pracovitej a vtipnej, tak je to naprosto úžasný, to už málem hraničí se sci-fi, nebo výhrou v lotynce ;-)

   Ten jev, že za to může někdo jiný, tomu se říká externace problému. Do určité míry se to dá považovat za pomocnou odchylku od normálu, která brání zbytečnému a nemístnému sebemrskačtství, ale nic se nemá přehánět a externování problémů tím méně, neb to z dotyčného dělá skuhrala a otrapu. Znám poměrně hodně takových, ale nepamatuji si na nikoho, kdo by v tom oboru vynikal víc, než Jirka Paroubků :-) Kalousek je proti němu bledá závist :-) Máš ale pravdu, že ho to ani neomlouvá, ani nešlechtí.

   Smazat
 38. Ono je to tak trochu nejisté, Draku.
  V každém případě: Když mě publikum vypíská, jdu okouzlovat někam jinam kde mě neznají nebo si připravím daleko lepší show, při které publikum sedna na zadek.
  Ale to je právě to. Zalézt do stínu, olízat si rány a vyrazit znova. Nebo zmizet ze scény, je-li situace nevyhratelná. Jen šílenec se postaví rozjetému rychlíku. Tomu počinu se totiž říká sebevražda.
  (Nespekuluji, co představuje rozjetý rychlík.)

  K aréně: Tak mně napadly gladiátorské hry starověku. Někteří gladiátoři bojovali dobrovolně. A publikum sice vstupné neplatilo, ale naopak bylo tehdejší věrchuškou tímto způsobem upláceno.
  Ano: Chléb a hry! My máme (kromě boxu) taky fotbal a hokej. Jenže to nejsou hry sdostatek surové. Proto mají onu fanouškovskou nástavbu.

  Na tuhle činnost ale musí mít člověk určité psychické založení. Pozoroval jsem to u policajtů. Někteří by byli dokonalí fotbaloví rváči - kdyby neměli uniformu. A asi to tak musí být - jiní se zase marně pokoušejí slovně umravňovat týpky, kteří rozumí leda tak ráně pěstí nebo pendrekem.

  A vyvěsím text. Došel mi mailem, není zdaleka nestranný a dávám ho jen jako info. Protože nálepkování je velmi zvrhlá zábava.

  Kočky jsou falešné.
  Hadi jsou jedovatí.
  Atd.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chlap:

   Ano, schopnost otřepat se a zkusit to znovu, samozřejmě, že jinak, neb opakovat do blba tu samou pitomost bývá obvykle k ničemu, tedy vlastně houževnatost, vytrvalost a odolnost, to jsou některé z vlastností, co opravdu zdobí chlapy. Nejenom je, mnohé dámy to umí také.

   Aréna:

   Srovnání s gladiátory, chlebem a hrami je na místě. Ty naše sporty jsou ve srovnání se starověkem takové nanicovaté, přechemizované, přetechnizované a až na drsnější sporty, jako je box, je to všechno většinou zšenštilé a změkčilé. Hlavně je to tak prohnilé korupcí, že se to jednomu nechce ani sledovat. Určitě by ty drsnější týpky bylo správné pustit do arény. Co s nimi jiného?

   Nálepkování:

   Je to s ním, jako s každou jinou věcí na světě. Dá se to použít a dá se to zneužít. Na jednu stranu něco takového umožňuje vyjadřovat se krátce a pořád srozumitelně, potud je to užitečné a také to ale umožňuje o něco lépe manipulovat a oblbovat, tady je to už nežádoucí. Stejně jako u zbraně, kterážto je jako věc neutrální, i tady o charakteru následků rozhoduje člověk, který tu věc buď použije, nebo zneužije.

   Smazat

"Pravidla moštárny" jsou stejná jako v Hospůdce. Spammeři a trollové budou bez milosti likvidováni. Hlasatelé jiných (i opačných) názorů než má Kocour však nikoliv.

Jak se podepsat? >> Komentovat jako >> Název/Adresa URL >>Název a vepsat svůj nick nebo jméno. Pak >> Pokračovat a nakonec >> Publikovat. (Počkat, až to Drak nebo Kocour propustí na obrazovku.)