čtvrtek 30. ledna 2014

Olympijské hry v roce 2014Symbol olympiády


  Za necelých čtrnáct dní začnou v ruské Soči zimní olympijské hry. Jak píše Radim Kapavík v článku RUSKO: Soči 2014:   “... v Rusku stále panují klasické imperiální manýry - velká gesta, často bez patřičného podložení, spektakulární akce namísto trpělivého postupného řešení problému. A právě takovou akcí se bohužel staly zimní olympijské hry v roce 2014. Často se skloňuje slovo prestiž a Vladimír Putin ještě zvyšuje sázky, když se osobně zaručuje za bezpečnost her.”


  Muslimští teroristé se již ohlásili atentáty ve Volgogradu a je téměř jisté, že se o něco podobného pokusí i při příležitosti her, kde se soustředí velké množství lidí, sportovců, návštěvníků a oficiálních osob. Rusko již dalo vědět, že zpřísní kontroly na hranicích, letištích, nádražích a přístavech a zasadí 50 tisíc policistů a vojáků – dvakrát tolik jak v Londýně v r. 2012.  Kromě toho bude monitorovat všechny komunikace, i soukromé, nasazením Operativního Investigačního Systému SORM, před kterým již americké úřady, jak píše Word Policy Institute, varují návštěvníky her.

„ Beware of SORM. The System of Operative-Investigative Measures, or SORM, is Russia’s national system of lawful interception of all electronic utterances—an Orwellian network that jeopardizes privacy and the ability to use telecommunications to oppose the government. The U.S. warning ends with a list of “Travel Cyber Security Best Practices,” which, apart from the new technology, resembles the briefing instructions for a Cold War-era spy“

   "Dejte si pozor na SORM, systém operativních a vyšetřovacích opatření.  SORM je ruský národní systém zákonného odposlechu všech výstupů elektronické sítě. Orwellovský systém, který ohrožuje soukromí a schopnost používat telekomunikační prostředky pro oponování vládě. Varování USA končí  přehledem "Doporučené postupy pro kybernetickou bezpečnost na cestách", který připomíná instruktáž pro špiona v době studené války.

A v jiném článku se uvádí:
" The Russian spy agency FSB has already created a level of surveillance that its Soviet predecessors could only dream of, spying on websites, social media, and phones. But it is aiming for much more, investigative journalists Andrei Soldatov and Irina Borogan contend. Its goal is a separate Russian Internet that the government can more easily control, and marks the first step in dismantling the worldwide web."

   Ruské špionážní agentura FSB již vytvořila takovou míru dohledu, že její sovětští předchůdci si o něčem takovém mohli nechat jen zdát: špehování webových stránek, sociálních médií a telefonů. Ale usiluje o mnohem víc - investigativní novináři Andrei Soldatov a Irina Borogan tvrdí, že jejím cílem je samostatný ruský internet, který vláda může více snadno ovládat. To bude prvním krokem v demontáži celosvětové webové sítě.

  K tomu se ještě přidají dvě americké válečné lodi se zesílenou elektronickou monitorovací sítí NSA-CIA , jak píše Swiss Broadcasting Corporation. Takže po této stránce bude nejen zajištěna protiteroristická bezpečnost po komunikační stránce, ale i vzájemné špehování a slídění. Jestliže tedy někdo nedodá teroristům nějaké rušící nebo kódovací zařízení. Anebo se teroristé nezačnou domlouvat kouřovými signály.

   Velké imperiální manýry Ruska se již plně projevily při přípravách her. Nešetřilo se na prostředcích a ani na lidech, jak uvádějí některé listy a Human Rights Watch ve své zprávě o Soči. Jsou to prozatím nejdražší olympijské hry v dějinách. Do této doby stály Rusko 51 miliard dolarů, ty předešlé ve Vancouveru stály Kanadu 9 miliard, Čína utratila v r 2008 „jen“ 40 miliard. Zdá se, že tam budou všechny divy moderní technologie, od přepychových dvojzáchodů, 500 sněhových děl, dodaných finskou Snow Secure, která také připravila rezervu 700 000 kubických metrů sněhu z minulé sezony, skleněná stanice Adler, složitý systém dopravy silniční a vlakové až po park zábavy na téma „ruská národní pýcha“. Ten bude sice dokončen až v r. 2020, ale návštěvníci dostanou zadarmo lístky na zahájení. Alespoň ti oficiální.

Podrobněji v sérii článků Bloomberg businessweek věnovaných olympiádě.

   Trochu tu přehlídku ruského bohatství, výkonnosti a moci kazí Alexej Navalnyj na svých stránkách, kde uveřejňuje nejen mapu Soči se všemi happeningy, ale i přehled o korupci, která si při tom všem přišla na své. Příbuzní a přátelé jak prezidenta tak premiéra dostali tučná koryta.

   O vydřidušském zacházení s pracovní silou, které nebyly vyplaceny platy a byla zneužívána při přesčasové práci bez náležitých bezpečnostních zařízení, takže tam docházelo k smrtelným úrazům píše zase Human Rights Watch.


Takže se imperiální Rusko předvedlo ve vší své tradici, i když staří Řekové by nad tím vším asi kroutili nevěřícně hlavou. 
Dokáže car Putin také zabezpečit bezpečný průběh her?Autor tohoto článku si přeje zůstat v anonymitě.201 komentářů:

 1. Dějiny jsou nekonečný řetězec příčin a následků. Přičemž následky jsou i dalšími příčinami. A těch řetězců je vždy souběžně víc, jako pramenů v laně či kábelu, a kříží se, aby pak zas nějakou dobu šly jen vedle sebe. Nějaký čas od času zanikne a nový pomalu vznikne, přičemž rovněž průběžně občas dochází k přejmenování některého z nich a ten působí na rozhodující většinu současníků jako nový, svěže vzniknuvší z ničeho jako Fénix. A nové přebírají úlohu a/nebo název zaniknuvších či dokonce dosud existujících.
  Víte, proč to takto, zdánlivě zcela abstraktně a obecně, píšu právě zde, že.

  OdpovědětSmazat
 2. Jsme zavaleni, INFORMACÍ, valí se na nás ze všech stran, nejde o relevantní informace, ale kompiláty z netprostoru jak píše pan Neff na NP : http://neviditelnypes.lidovky.cz/hra-o-budoucnost-029-/p_cirkus.aspx?c=A140130_220315_p_cirkus_nef,
  Neskutečně úsměvná je informace o sněhové rezervě v Soči, 710 m 3 mám na dvoře dvakrát za zimu , ne letos, to je horší. Tak se jen neposmějme ale usmějme a netvařte se jako spasoduchové.
  blablabla.......
  4P

  OdpovědětSmazat
 3. Precedens Potemkinovy vesnice:
  Cesta Kateřiny II. na Krym v roce 1787, na níž ji doprovázel i rakouský císař Josef II., byla součástí diplomatických příprav na společný rusko-rakouský útok na Osmanskou říši, současně se mělo rakouskému císaři a početnému doprovodu cizích diplomatů z nejrůznějších zemí ukázat bohatství a moc Ruska. Carský výlet na Krym se připravoval několik let. Na každém místě, kde měla carevna nocovat, byl postaven skvělý palác, vyspraveny cesty, opravovány fasády atd.
  Avšak finanční prostředky impéria byly limitované a změnit pustinu v kvetoucí kraj nedokázal ani všemocný vicekrál G. Potěmkin. Aby vytvořil iluzi skvělého rozmachu nedávno k Rusku připojených oblastí, pozval z Petrohradu na čtyřicet malířů, zběhlých v tehdy módní tzv. perspektivní malbě. Ti pak podél Dněpru, po němž plulo několik desítek korábů s carskou suitou, namalovali kulisy vesnic, kolem nichž se pásl dobytek, svátečně oblečení venkované mávali a zpívali písně.
  Z dálky nebylo vidět, že dobytek sotva stojí na nohou, neboť carevně ukazovali pětkrát či šestkrát totéž stádo, které v noci hnali vždy na nové místo. Podobně bylo vidět i několik pluků, které se pro větší efekt přesunovaly a defilovaly tak před panovnicí několikrát. Po cestách jely vozy naložené pytli s obilím (ve skutečnosti se však jednalo o písek), před dekoracemi vesnic stáli jako vesničané opět převlečení vojáci Potěmkinových pluků.
  Tolik Wikipedie

  OdpovědětSmazat
 4. Pro EK inspektora:
  Za ten sníh můžu já - nezdálo se mi to velmi, ale nechtělo se mi v noci hledat "relevantní fakta". Opraveno podle ruského tisku.
  ===
  A k druhému problému: Ano, tu odtrženost zprávy od reality si asi uvědomuje každý, kdo používá mozek. Stačí ten malý. Není totiž v lidské moci ověřit si "na vlastní oči, uši, nos, jazyk a hmat" skutečný stav věcí. Nikdy to nebylo možné - vždy zprávy donášeli poslové nebo cestovatelé. A bývaly to zprávy stejně fantastické (hypertrofované, zkreslené či přímo vymyšlené) jako dnes. Chybu lze zmírnit diverzitou zdrojů a jejich pečlivým výběrem. Zmírnit, ne však zcela odstranit. Všimněte si EK, že lidé (z důvodů, které nechápu) volí zprávy jednak prvoplánově senzační (Nova, Blesk a spol.) jednak ostře stranické (Haló noviny či Britské listy atd.) Je to asi v lidské povaze a proto ze pohybujeme v informační džungli, kde téměř nic není tím, čím se tváří být. Ale můj křik o nahém králi tak nějak zaniká ve štěbetání pestrých ptáků - abych se vyjádřil poeticky.
  Takže narážet na Informační bariéru je myslím dost kontraproduktivní.
  Pokud jde o střelbu na hliněné holuby, cílů je kolem dostatek. [;>))

  OdpovědětSmazat
 5. Už se těším, až nám bude naše roztomilé EKáčko posílat přímé zprávy ze Soči, kam se vypraví se svým čerstvě naleštěným mašinkvérem. Jak bude popisovat tajný přechod hranic, cestu inkognito po Rusku a pak ten eventuální Velký Big Bang, kdy budou všichni utíkat, co jim nohy stačí.
  Páni, to bude žůžo, takové autentické INFORMACE přímo z místa.
  Jen aby si je EKáčko neopisovalo někde z novin nebo z televize!
  Divím se, že se ještě nevypravilo a sedí pořád doma na prdelce.

  OdpovědětSmazat
 6. A ještě něco EK:
  Ani když jste fyzicky přítomen na místě, kde se něco děje, nemusíte si z toho odnést správné - t.j. obecně platné poznatky. Jinak vidí své vystoupení iluzionista, jinak vaše tetka z Bělotína. A ještě jinak ředitel kulturního podniku, který iluzionistu najal. To je život.
  (A oprava překlepu: se pohybujeme...)

  OdpovědětSmazat
 7. Zneužívání olympiád pro propagandu začalo nejpozději v Berlíně 1936. Některé nápady Pepíka G. se udržely do dneška, třeba ohňová štafeta.
  Pro zajímavost Židovka, která heilovala

  OdpovědětSmazat
 8. Jenom k informaci, není se nač těšit, kompiláty naleštit nelze a převoz zbraní je skuteřčný ořech, nejen do Soči. Věřím však v pravdivost tvrzaní, že z informačního pšouku nelze udělat kuličku, natož ji pozlatit, z autentické INFORMACE se na prdelku neposadím ani náhodou.
  4P

  OdpovědětSmazat
 9. Mně byl tělocvik vždycky protivný...

  OdpovědětSmazat
 10. Ruská media píší, že pro zabezpečení olympijských her bude do Soči přemístěno 70.000 ozbrojenců, pozemní zbraně, motorové lodi a křižník.
  Nakonec tam bude víc ruských policajtů a vojáků jak hostů. A hry se tak dál prodraží a výdělek malý.
  http://www.novayagazeta-ug.ru/news/u3075/2014/01/31/38068

  A kurs rublu stále klesá!

  OdpovědětSmazat
 11. Už dost let se na OH jen prodělává. Nepamatuji, že by někdo "vydělal". A zdá se, že pořadatelé soutěží v tom, kdo prodělá víc. To je věc národní cti, prošustrovat dostatek peněz, které by se daly použít na bohulibější účely. [;>)

  OdpovědětSmazat
 12. No, že Putin nebral OH jako nějaký výdělečný podnik, to snad nikoho ani nenapadá. Jinak by do nich nevrazil tolik státních peněz. Vydělají na nich jenom kmotři - prý už rozkradli třetinu. Dělal to hlavně pro zvýšení prestiže. Ale i to mu kazí ukrajinská opozice, která vyrazila do ulic právě v tu nejnevhodnější dobu. A pak se začal do této jeho "vnitřní" záležitosti plést západ. Oznamují, jako americký státní sekretář Kerry, že do Soči nepřijedou, evropští politici tím prozatím hrozí.
  Takže se to snaží Putin co nejrychleji uvést do pořádku. Když čtete ruská media on line, vyjde vám jasně najevo, že do ukrajinských záležitostí zasahuje přímo, řídí Janukovyče jako loutku. Již pár dní některé listy píšou, že "Москва готова сдать Януковича", Moskva chce hodit Janukovyče přes palubu, protože se v té krizi jen bezmocně motá a není schopen něco vyřešit. Putin prý chce jednat přímo s opozicí. Prý to není žádný ústup, jen taktický manévr, protože mu zůstane stále v rukou řídící páka - a to ekonomický a finanční nátlak a sankce.
  Na ruských celnicích prý už zpřísnily kontroly ukrajinského zboží, to znamená značně se časově prodloužily a některé zboží je rovnou zadrženo. Pak má Putin v ruce ještě zbraň úvěru a dodávky plynu.
  Když to píší západní media, berete to jako realistický pohled na situaci. Když to čtete na stránkách ruských novin jako třeba Utro a jiné, uvědomíte si jasně, nakolik ten mocenský syndrom ruské nadvlády nad svými „satelity“ mají už Rusové v krvi. Píšou to s nestydatou otevřeností, jako by to bylo jejich právo.
  Takže Putin je ochoten smést svého přítele a druha s cesty, když se stane nepohodlým a vůbec při tom nehledí na to, že ten byl zvolen za prezidenta většinou národa v relativně svobodných volbách.
  Zbytečně na to tady Schumacher poukazuje, zřejmě už na ruské manýry za ta léta zapomněl.

  OdpovědětSmazat
 13. OH a tělovcik:

  Sdílím do značné míry postoj Obuvníkův, tělovcik se mi někdy kolem 15 roku znelíbil, zhruba toutéž dobou se mi znelíbil i rambajz a osazenstvo na diskotékách. Oboje mi přestalo jakkoliv oslovovat. Čumění na sport u televize nebo na stadionech mi nebavilo nikdy. jediný sport, který pokládám za nějak smysluplný je ten, který člověk provozuje sám, případně s rodinou či přáteli, aby si nějak protáhl kostru a svaly, případně kompensoval sedavou práci. Nějak mi z toho chůze, veslování, jízda na kole a některé přiměřeně rpzumné míčové hry, třeba volejbal, vycházejí jako asi ty nejrozumnější.

  OH jako politika, PR, business a masová podívaná

  Olympijské hry bývaly odjakživa především masovou podívanou, takovým předchůdcem dnešního PR. K propagandě byly zneužity hitlerovským Německem. Bohužel se ale do toho k čím dál tím víc přimotává ještě komerce, a navíc se to bere i jako určitý prostředek politického nátlaku, viz například bojkot LOH 1980 v Moskvě, následovaný odvetným bojkotem LOH 1984 v LA. Díky tomu se na LOH nepotkala jedna generace sportovců.

  ZOH letos v Soči:

  Co se týče Ruska, nemůže couvnout, nemůže si dovolit nechat se vydírat, musí to proběhnout a pokud možno i uhlídat, aby se jakákoliv nežádoucí sebranka nedostala dovnitř a navíc ještě by nebylo od věci zkontrolovat úplně všechno ještě před tím, než tam začnou proudit davy lidí.

  Na OH bych nejel, ani kdyby mi za to platili a stejně tak je to s čučením na bednu kvůli tomu, nekoukal bych na to, ani kdyby mi za to platili. Nebo by to bylo hodně drahé ;-)

  Zajímá mi jen výsledek toho všeho v tom smyslu, zda se to Rusům povede uhlídat, nebo ne. Jinak je mi to srdečně ukradené, jako celý sport, propaganda a business kolem něho.

  OdpovědětSmazat
 14. Je víc věcí Draku, které mě "neoslovují".
  Třeba kolektivní hry jako hokej a fotbal - a hlavně "fandění". Cokoliv , co vábí zájem davu a nutí ho fandit té nebo oné straně. Jsem v tomhle ohledu člověk velmi nekolektivní. Divadlo a kino snáším jen proto, že se na něj sice dívá spousta lidí najednou, ale "nezaujímají postoje". Dívá se každý sám za sebe. V divadle se naštěstí nefandí Tosce nebo naopak Scarpiovi. Jeníku Horákovi či Krušinovic Mařeně - abych zůstal u klasiky nejklasičtější.

  Rvačky rowdies - ale i jen jejich ideologie mi připadá úplně stejná, jako rvačky "antifa" a "pro-fa". Tedy neonacistů. Červení a černí, sudeťáci a vyhnanci, muslimové a židé, komunisté a ultraliberálové, Němci a Rusové. Spor většinou nemá ten základ, pod jehož ideou se provozuje. Jde o jiné věci, vlastně dost individuální. A navíc - těžko lze odpovědně určit, kdo je v právu. Nebo "kdo začal".

  Sport ano, mám (měl jsem) ho rád, ale ten individuální: turistika, horolezectví, cykloturistika, mototuristika - buď s kamarádem či dvěma nebo sám. Sám proti vysokému kopci. To ano, to mám rád. Nakonec se člověk rozhlédne po kraji a je se sebou docela spokojený. Nebo není, jak kdy.
  Sport jako takový skončil v okamžiku, kdy se k vavřínovému věnci pro vítěze začaly dávat benefity. A používat vět jako: "Vítěz maratonského běhu si kupuje topánky zásadně u nás!" Tak začal byznys, kde sport je jenom záminkou. Jedním z marketingových prostředků.

  Jásání nebo pomstychtivý řev davu už od dětství nemám rád. Štítím se ho a možná i bojím. Dívám se na takové věci zpovzdálí (abych vůbec něco viděl, uprostřed davu nic nevidíte, nepoznáte a spoléháte na to, že někdo shora řekne, "o co jde a kam jít") a jenom občas upozorňuji, že císař je nahý. Ale nahý je dost často. Ať se těm šatům říká jakkoliv.

  Být přítomen v jakémkoliv davu ze mě dělá nervózního až nesnášenlivého člověka.

  Pozn.: Párkrát mě donutili vylézt na jeviště a jít se "děkovat". Ti lidi tam ve tmě tleskali a já si uvědomoval, že 99,9 procent z nich vůbec neví, co tam dělá ten velký nahrbený chlap v obleku s poněkud krátkými nohavicemi u kalhot. Takže jsem se toho "švédského" zvyku zbavoval jak se dalo. Třeba tím, že jsem na premiéru přišel v odrbaných džínách a flanelové košili. Nebo jsem stál v hledišti za TV kamerou či seděl za mixpultem a nebylo možné mě odtamtud odvolat. Případně mě na konci představení prostě nesehnali.
  [;>)

  OdpovědětSmazat
 15. Informace, Rusové na rozdíl od civilizovaného národa všeobecně znalého můzických umění, filosofie a kultury stolování neměli v plánu nás dílem zotročit,dílem vyhubit, dílem odsunout k Severnímu moři, případně z nás udělat stínítka na lampičky. Sami byli obětí systému, který šířili. Kromě toho, třebaže ten systém byl chybný v tom, že ingnoroval lidskou přirozenost v dobrém i špatném, lišil se od nacistického tím, že to, že se v důsledcích projevoval jako zlý bylo zapříčiněno rozporem mezi jeho idejemi a praktickými činy (například naprostá většina "komunistických" zločinů spáchaných u nás v letech 1948 - 1989 byla porušením hlásané socialistické morálky, humanismu a zákonnosti a je chybou že pachatelé nebyli stíháni a souzeni podle tehdejších zákonů) kdežto to hrůznost nacismu spočívala v důsledném naplňování jeho ideí. Co se týče fašismu, nemám proti němu zásadní výhrady. Kdyby se Duce nezapletl s Hitlerem, mohl zemřít stářím jako všeobecně respektovaný a uznávaný, třebaže poněkud autoritativní státník. To někteří velcí státníci bývají. Ano, výboje v Habeši, Chorvatsku a Řecku sice jsou odsouzeníhodné, ale nijak se neliší od výbojů koloniálních, nyní příkladných "demokratických" mocností. Měl tu "smůlu", že se přidal na špatnou stranu. A ostatně co je sociální smír a tripartita....Sice máme formální demokracii, nevládne Velká fašistická rada, leč v čích rukou je reálná moc? Kdo je suverénem?Jestliže se to či ono nazývá tak či onak, třeba "výkonná rada", je to zcala nevýznamné. Jediné co se počítá jsou důsledky. Ty jsou ne až tak blahé jak bychom si přáli.
  V hodnocení a odsuzování lecčeho se snažím být zdrženlivý a nestranný. Je jistá evropská významná země, kde se z jejich Velké revoluce a z jistého N.B. s nadšením a za účasti státníků ostatních zemí, pravidelně nadšením posírají. A nikdo se neodváží ani pípnout.

  OdpovědětSmazat
 16. StK, v tom všem jsem stejná krevní skupina. Úžasné.

  "Spor většinou nemá ten základ, pod jehož ideou se provozuje"... Velmi zajímavý a zásadní postřeh.

  OdpovědětSmazat
 17. Draku, mě je to také ukradené. Ale když už si můžu dovolit ten luxus mít na to názor, potěšilo by mě, kdyby se to Rusům podařilo uhlídat, kdyby se to obešlo bez maléru.

  OdpovědětSmazat
 18. To Schumacher:
  Ruský velkoimperialismus nemá na rozdíl od německého nacismu rasový základ.
  Nacismus je "nacionální socilalismus" takže je třeba dodávat "německý".
  My tu měli socialismus "nenacionální" (byť s antižidovskými a antiněmeckými rysy).
  ===
  Ovšem na druhé straně, jak říká můj oblíbený mlíkař Tovje, pocit "nepříslušnosti" k nějakému národu nebo kultuře vede k bezbřehému přijímání cizích (a často neslučitelných) názorů, zvyků a zákonů. Cesta do pekel. Jedna z mnoha.
  ===
  Chce se mi až parafrázovat "Všechny cesty vedou do pekel!"

  OdpovědětSmazat
 19. Stk, já bych pro to tady měl název "sociální rasismus". Na rozdíl od nacismu, když se jeden narodil do "špatné" třídy, dalo se to, většinou, přežít.
  Kdežto tam dostat štempl "špatné rasy" znamenalo, většinou, poukázku na cestu komínem ať člověk dělal co dělal. V německém nacistickém režimu nositel "nevhodné" rasy nemohl ovlivnit rasy svůj osud ovlivnit "vhodným" chováním.
  A ve stínu těch a oněch se nějak se zapomná na japonské válečné hrůznosti.

  Ano, všechny cesty vedou do pekel, ale střízliví je mají méně příjemné.

  OdpovědětSmazat
 20. Schumachere,
  nikde nepřirovnávám velkoruský expansionizmus k nacizmu a také nikde nehovořím o ruské "niedrige Kultur".Ale když se podíváte na nějakou mapku historického atlasu a uvidíte, jak se Moskva, která je poprvé upomínána až v r. 1147 v Ipatjevské letopisné kronice, jako právě založené město malého středoruského knížectví, které se jen během prvních dvaceti let rozroste 3-4 krát a když uvážíte, že při rozpadu Sov. svazu po asi tak osmistech letech je hlavním městem státu, který zabírá šestinu souše zeměkoule ( 22 402 200 čtverečních km, abych byla přesná) a který obývá 15 národností, nemůžete namítat, že podobného růstu a to nejen, pokud jde o rozlohu, nedosáhlo Rusko jen přátelským spontánním přiřazováním se druhých národností k prvnímu velkoruskému státu. Budete jistě souhlasit, že podobný úkaz nemůže být nazván jinak než ruský velkoimperialismem anebo Velkoruským imperialismem. Protože v dějinách ruského státu a později sovětského si udržovala velkoruská národnost vždy privilegované postavení. A ruská vláda prováděla v těchto okrajových územách skutečně velkoimperialistickou politiku: dělila existující státy na jiné, menší jako v případě Ingušecie a Čečenska v 1944 r. operací, přezvanou ironicky “čečenica” - čočková polívka, kdym ístní obyvatelstvo bylo násilně vystěhováno do stepí a na jejich místě vznikl Dagestan, severní Osecie a území Stavropole. O Stalinově architektuře náodností jste jistě četl. A tu politiku provádělo i ruské carské imperium. Na př. Kazachstan je násilně připojen k ruskému státu v létech 1820-1850, velká část byvatelstva je vyhnána do stepí a na jejich místo se nastěhují ruští koloni, takže ještě dneska původní kazašské obyvatelstvo tvoří jen 50%.
  Nemůžeme se proto ani divit, že tato politika nese dosud neblahé důsledky, A co dělá dnešní ruská vláda? Válčí, potlačuje, bojí se. Ruská media píší, že Россия подарит Казахстану пять дивизионов С-300 (raket S-300)
  http://news.rambler.ru/23390961/?utm_source=regnum&utm_medium=tiser&utm_campaign=main To z nějaké velkodušnosti?

  OdpovědětSmazat
 21. Oprava:
  nemůžete nějak účinně a opodstatněně tvrdit, že že podobného růstu a to nejen, pokud jde o rozlohu,dosáhlo Rusko jen přátelským ...

  OdpovědětSmazat
 22. Poslední větu do kamene tesat. Klidně mohl pronést nějaký velký Řek či Říman či klasický Francouz.
  A ovšemže rovněž se připojuju k rozboru pasívního ap. sportování a postoji k němu. Málem jsem použil silná slova jako INTELYGENT. To ovšem by si autor nezasloužil!

  OdpovědětSmazat
 23. Informace, když se podíváš na počínání koloniálních velmocí, třeba na dělení Afriky a dosavadní důsledky....

  OdpovědětSmazat
 24. Další oprava: státu, který se skládal z 15 republik a který bývalo kolem 100 různých národností
  Musíte mít se mnou trpělivost, kus se mi smazal a tak jsem to musela doplňovat v okénku.

  OdpovědětSmazat
 25. Netvrdím, Schumachere, že západní kolonializmus byl něco lepšího. Jenom, že Rusko stále žije v koloniálním nebo prvním postkoloniálním věku a nedokáže se smířit s myšlenkou, že by neměla žádná jiná imperia zakládat, tedy, abych to řekla přesněji, by neměla to nynější znova rozšiřovat.
  Mají pořád strach, že na ně někdo napadne, nebo -bůh chraň- že by se mohli rozpadnout.
  Zajímavý článek, který svědčí o tom strachu
  Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Саблин: Если Сирия сломается, следующей будет Россия
  Подробности: http://www.regnum.ru/news/1758625.html#ixzz2s3vuLKOo 

  OdpovědětSmazat
 26. Další článek na toto tma, co mi právě došel:
  Яна Амелина: Сирийские боевики - следующая станция Россия?
  http://www.arnews.ru/news/1761395.html

  OdpovědětSmazat
 27. Italové zas, jak je jejich národním zvykem, se dali do drbů. Hned přinesli zprávu, že olympijský oheň zapálí Putinova družka, Alina Kabajeva, se kterou ruský prezident má dlouholetý poměr a dvě děti. Seznámil se s ní v r. 2007, kdy byla Kabajeva zvolena do ruského parlamentu.
  Mají prý vilu na Soči, kde spolu žijí. Soukromý život Putina je pro ruské noviny tabu, je kolem přísná cenzura. Takže není potvrzen ani jeho rozvod v minulém roce, ani jeho sňatek s půvabnou Alinou, které je třicet let. Putinovi je jedenašedesát, ale podle slov jeho lékaře je ve skutečnosti mnohem mladší, než jak vypadá.
  http://www.gazzetta.it/Sport-Invernali/01-02-2014/sochi-olimpiadi-kabaeva-tedoforo-putin-202258384728.shtml
  http://it.notizie.yahoo.com/blog/gossip-di-palazzo/putin-e-il-figlio-segreto-avuto-dall-amante-131257162.html

  Pozadu nezůstávají, pokud jde o drby, ani Srbové a Chorvati.
  http://www.alo.rs/vesti/svet/putinova-ljubavnica-otvara-olimpijske-igre-u-sociju-video/44936
  http://www.glas-slavonije.hr/224490/9/Putinova-ljubavnica-otvara-Olimpijadu
  Ti docela nedelikátně píšou o milence, podívejte se, s jakou něhou na ni Putin pohlíží.

  Takže zimní OH 2014 jsou zcela osobní věcí Vladimira Vladimiroviče. Uspořádá si je doma, kde má vilu, aby na ně neměl daleko, zahájí je oficiálně jeho téměř oficiální družka. Snad nepochybujete, že se osobně nepostará o jejich bezpečnost?

  OdpovědětSmazat
 28. "Mají pořád strach, že na ně někdo napadne, nebo -bůh chraň- že by se mohli rozpadnout."

  Zajisté. Mají hstorické zkušenosti. Jeden na ně kdysi táhl přes celou Evropu, a druhý to zopakoval. A pak to neustálé okopávání kotníků. Samozřejmě, že ve jménu demokracie, lidských práv, práva na sebeurčení národů. Jak jinak. Od nezištných poskytovatelů dobra.

  Kdežto Britské impérium se rozpadlo ne mocenských důvodů, ale v důsledku osvícení vlády Jejího Veličenstva...

  Když takový nezištný ušlechtilý zájem o něčí blaho, proč ne třeba kdysi v Kambodži, proč ne ve střední Africe. Protože už nejsem naivní idiot, jeví se mi události osmdesátých a devadesátých let jinaknež tehdy. A když mi někdo cizí začne provařenými frázemi "nezištně" vnucovat dobro,jen a jen v můj prospěch, rozsvítí se mi pomyslné varovné červené světlo. Je jedno jestli nabízí hrnce nebo demokracii a lidská práva. Když jsem zmínil demokracii a lidská práva, na tahle slova začínám být alergický. Nemám sebemenší pochyby co se skrývá za obzvláštní "starostí" o demokracii a lidská práva v Ukrajině a Rusku. Když to nevyšlo před sedmdesáti lety prostřednictvím pancéřů, zkouší to jinak. Jen slova "nový světový řád a panská rasa" nahradili slovy "demokracie a lidská práva".

  OdpovědětSmazat
 29. Jak si hry organizují a jak je zaplatí, je čistě jejich věc. Ano, j to "osobní věc" Vladimíra Vladimíroviče. To je dobrý postřeh. Někdo si pořídí kredenc, jiný olympijké hry. Proč bych jim do toho měl kafrat? Ostatně není lepší když si soused koupí luxusní automobil než pancéřovaný vehikl s hlavní výhružně otočenou mým směrem? Jenže jsou nespokojenci kteří kafrají nade vším. Proto, no třeba proto, že do hlavy mají naražený trychtýř a to co z nich vytéká je tím co do nich tím trychtýřem nalévá někdo komu tuze závisí na tom co vytéká a aby se kolečka v jejich hlavách točila správným, to znamená jím určeným směrem. V představě, že přidá-li do nalévaného krev, je to pro otáčející se kolečka jako mazivo způsobující, že kolečka se ochotněji a lehčeji otáčejí požadovaným směrem.

  OdpovědětSmazat
 30. Ano, Obuvník tu prakticky dokazuje tezi o císařských nových šatech.
  A přesně: prodej předražených hrnců nebo "lidských práv" a "svobody" má stejné symptomy: mluví se o jiných věcech, než o těch které máme doopravdy na mysli a po aplikaci dobra většinou nastává rozčarování a těžká kocovina. Hledá se pak ten, "Kdo za to může!"
  Ale někteří bez těch "skvělých hrnců, co vaří samy" prostě nemohou žit. Blouznivci. Horší je, že po výměně cca dvou generací se na "horká kamna" zapomene a sahá se znova a znova.
  ===
  Každé dvě generace je asi třeba dát slovům původní, "netransformované" významy. Už by to někdo konečně mohl vypálit laserem na Měsíc...

  OdpovědětSmazat
 31. Schumacherovi.
  Mám za to - totiž to je dnes mínění historiků - že ten první, co táhl na Rusko přes celou Evropu, by mu byl přinesl jen užitek, kdyby tam byl v 1812 r. nezmrzl. On totiž ještě rok před tím Michail Michajloviř Speranskij, který vedl administrativní kancelář a byl privátním tajemníkem Alexandra I, navrhoval carovi reformovat ruský samoděržavný stát podle francouzského vzoru: omezit konstitučně moc monarchie, zmodernizovat organizaci státu, vytvořit dumy volené občany, reorganizovat soudní systém, zavést napoleonský kodex zákonů, zmodernizovat školský systém. Nic z toho nevyšlo pro rozhodný odpor šlechty a byrokratů, kteří se proti Speranskému spikli. A pak začala válka.
  V Itálii, kde Napoleon založil čtyři republiky: ligurskou, předalpskou, římskou a neapolskou, na něj vzpomínají v dobrém. Omezil moc církve, racionalizoval státní správu, racionalizoval soudnictví zavedením napoleonského kodexu zákonů, zrušil feudální právo, reformami přispěl k ekonomickému růstu těchto státečků. Podle vzoru pařížské École normale supérieure vzniká na jeho popud v Pise Scuola normale superiore, dodnes jedna z nejprestižnějších italských univerzit.
  O tom druhém, co táhl do Ruska, nemá cenu se bavit. To byl mentálně postižený člověk, který se dostal bohužel souhrou okolností k moci, aby zničil, co mohl.
  A dnes? Nezdá se Vám taky trochu, že se lidem zvolený prezident chová spíš jako "car vsej Rusi"? Dělá z mezinárodních olympijských her věc své osobní prestyže a popularity ZA STÁTNÍ!!! PENÍZE. Ze svého tam nedal ani zlámanou grešli. Naopak, podívejte se trochu na ty stránky Navalného.

  OdpovědětSmazat
 32. A co Vy, StK, sem zas taháte svého nahatého monarchu? Doufáte snad, že se mi podaří najít na webu jeho fotku?
  Marné doufání, ani se o to nepokouším. Jen svlečeného do půl těla najdete.

  OdpovědětSmazat
 33. Dobře Info, já vám to teda vysvětlím.
  Nahatý monarcha je jen symbol. Podrobněji Vám to vysvětlí filos-off Jakub. [;>)
  )

  OdpovědětSmazat
 34. Symbol, nesymbol. Oba tu jen provokujete. Chtěla bych vidět, jak byste řvali Vy, kdyby váš lidem zvolený prezident se opovážil uděat jen desetinu toho, co se vám zdá u V.V. samozřejmým.
  Stačilo, aby nejmenoval profesorem jednoho teplouše a hned jste div nesrovnali se zemí celý Hrad.

  OdpovědětSmazat
 35. Informace no a co? Ano státní peníze. "Stát je on."
  Kromě toho, no a co? Proč bych se měl starat o cizí peníze? O peníze jiných daňových poplatníků? Jak s nimi nakládá italská vláda? Jak česká? Jak další vlády? O to ať se stará komu to přísluší. Peníze daňových poplatníků přerozdělované v EU? To je náš problém, naše starost. Ne olympiáda v Rusku.

  OdpovědětSmazat
 36. To Informace:
  Inu "pan profesor" Putna je mi putna - už jsem to tu někde psal. Připadá mi trochu nechutný, ale to je jen osobní rovina. Celá věc by zůstala v osobní rovině, kdyby se páni rektoři a profesoři "nevzpříčili" a nezačali presidenta Zemana bojkotovat a přikazovat mu, co má dělat a co naopak dělat nesmí a oháněli se přitom "zvyklostmi".
  Nemám už našeho "nejnižšího šlechtice" moc rád, je už to samolibý člověk, ale to, že se pak vzpříčil on a právo / povinnost jmenovat profesory se pokusil přehrát na někoho jiného docela chápu. Ale pánům profesorům se to zase nelíbí. Prý to není "dost důstojné", když to nedělá president.
  Páni "yntelygenti" si snad myslí, že president republiky bude skákat tak, jak akademická obec bude pískat?
  Ať jdou do... ...nenávratna, nadutci. Putina na ně!!

  OdpovědětSmazat
 37. České pořekadlo
  Kam nemůže čert, nastrčí novináře.
  Zajímavé listovat trochu v ruských zprávách:
  Lukašenko vykecal velké Putinovo tajemství, které Putinův entrourage pečlivě střežil.
  Ruský politolog, rektor ruské ekonomické školy předvídá náhlý Putinův politický konec.
  Oč jde, chcete vědět?
  Odpověď - kdo je zvědavý bude brzo starý. Anebo si přečtěte news.ru.
  Cenzoři.

  OdpovědětSmazat
 38. Představa norimberského trychtýře, do kterého se přilévá krev... tak to je něco.
  Téma kontraverze - averze - antipatie atd. mezi tzv. Hradem (= car báťuška Zeman) a poněkud samolibou a nedůtklivou klikou rektorů a would-be-rektorů nevidím, zklamu obě strany, jednostranně . Za každou větou by musela následovat další: Ovšem na druhé straně... a pak Na třetí... Vidím (cítím?) určitou podobnost mezi nevědomou(?) povýšeností (arogancí snad ne?) akad. funkcionářů a šlechtice nejnižšího ranku na Hradě. Co vy na to? Je to, upozorňuju, můj postřeh - aspoň jsem jej nikde nezaznamenal. Přitom je nabíledni (n. bych nerad překládal).

  OdpovědětSmazat
 39. Putin ještě zesílil obranu ZOH, na Soči se nachází podle předsedy Výboru pro vnitřní bezpečnost americké Sněmovny reprezentantů, Michaela McCaula, který byl na Soči zkontrolovat situaci, kolem sta tisíc ozbrojenců, koordinovaných vedením FSb.
  Olympijské výbory Itálie, Maďarska a Slovinska dostaly výhružné e maily, kde se jim radí, aby sportovci zůstali doma.
  http://www.lastampa.it/2014/01/22/sport/lettere-di-minacce-a-italia-e-ungheria-sochi-sale-la-tensione-per-le-olimpiadi-OXQnX4paFKzgWENx3x9HAI/pagina.html
  Nebudou to veselé hry.
  O korupci při přípravách
  http://www.lastampa.it/2014/02/02/sport/speciali/olimpiadi-sochi-2014/olimpiadi-sochi-miliardi-di-dollari-tra-ombre-e-corruzione-spesa-record-jfVXa64Aps9nsBqTMWduJO/pagina.html

  OdpovědětSmazat
 40. Ani jedna ze stran akademicko-profesorská a hradní nemá snahu se nějak domluvit, Jakube. Připadají mi poněkud naduté obě. Jenomže od rektorů jsem čekal více rozumu - nebo sebereflexe.
  U Mlhoše jsem už iluze ztratil při druhém kole voleb. Tloukl tehdy knížete pod pás. A pořád se nějak nesmířil s tím, že vyhrál jen o několik tisíc hlasů. A reje, kde může. Rektoři spor vyhrotili a mají co chtěli. jejich problém se teď bude přehazovat jako horký brambor mezi ministerstvy a nakonec z ´celé slávy (historické a kostýmní) zbude jen fraška. Historická a kostýmní.

  OdpovědětSmazat
 41. Hovorí sa "Pýcha peklom dýcha!" a tiež „Pýcha pred pádom chodí."

  OdpovědětSmazat
 42. Pýcha peklom dýcha. To je pěkné!
  Pokud jde o tu frašku - tohle neuvěřitelné dění je fraškou (pokleslou komedií) už od první reakce akademiků. Opakuji však: není to podle mne jenom jejich vina/zásluha. Představil-li jsem si sebe jako jednoho z nich - v prvním hnutí bych snad jednal podobně.
  Nic ovšem neomlouvá prezidenta státu, aby za hlavní denotátor inteligentního, známého, ceněného člověka označil jeho jinou orientaci - a dokonce naznačil, že ta je také příčinou odmítnutí jeho jmenování. Aby bylo jasno o mém postoji.

  OdpovědětSmazat
 43. Nebylo to zdůvodněno transparentem "Katolické buzny zdraví Bátoru?" Budoucí pan profesor stál kdesi veřejně a v rukou drželtakovou ceduli. Ono je myslím každému srdečně jedno, s kým pan profesor leze do postele, ale vystupuje-li veřek´jně a o své újmě s takovým plakátkem - nepodrývá to maličko vážnost akademického stavu?
  Což samozřejmě Mlhoše Velikého nějak rozčílilo a... ...a spor se rozjel.
  Právě ta eskalace ("Tenhle punč platím já!" - Naši furianti) je podle mě dosti hloupá.
  Já si nemyslím, že každý vzdělanec je moudrý. Je vzdělanec ale moudrý být nemusí - protože moudrý může být třeba i bača v košiaru. A to je typickým "nevzdělancem".
  Vzdělání a moudrost jakoby spolu nesouvisely.

  OdpovědětSmazat
 44. Ránu pod pás při předvolební kampani si dal Schwarzenberg sám, když kritizoval v České televizi Benešovu poválečnou vládu za odsun
  německého obyvatelstva v roce 1945 a prohlásil "Já jsem vždy říkal, a na tom trvám, že to, co jsme v roce 45 spáchali, by dneska bylo
  odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv a asi tehdejší vláda, včetně prezidenta Beneše, by se octli v Den Haagu."(před mezinárodním soudem)
  A to v době, kdy tu byla v plném proudu diskuze o Benešových dekretech a požadavcích SdL. Jeho poradní team si prý rval vlasy na hlavě, když ty řeči poslouchal. Nedivím se, takové uklouznutí by se diplomatovi a zkušenému politikovi stát nemělo.
  V druhém kole se to snažil vysvětlit, zmírnit dosah, ale rozlité mléko už do láhve znova zpátky nenaleješ.

  K ZOH. Když si do vyhledavače zadáte heslo Зимние Олимпийские игры 2014 vyvalí se na vás sity, věnované právě této pro Rusko tak významné události. Zkuste to schválně. Itar-tass uvádí, že se prezident Zeman her zúčastní. Ještě si to nerozmyslel?
  Na vedlejších stránkách jsem také četla, e Žirinovskij navrhuje rozdělit Ukrajinu na proruskou a proevropskou část. Stalin prý udělal velkou chybu, že dal dohromady prakticky dvě rozdílné národnosti.
  Dál čtu, že Putinův projekt na vytvoření Euroazijského svazu je neproveditelný, předem odsouzený k zániku.
  Pak tam najdete i stránky s ilustracemi, na př. známek vydaných k příležitosti ZOH a různých amuletů. Mezi těmi mě zaujal zvlášť obrázek nového ruského medvídka. To má být pokus o nějaké zaříkávání proti nečistým silám? Nebo o humor?
  http://demotivation.me/mtq496y94ernpic.html#.Uu9EEz0hA8w
  Přečtěte si i komentáře pod obrázkem Mišky.

  OdpovědětSmazat
 45. x Bylo.
  x Podrývá.
  x Ale jistěže nesouvisí.

  OdpovědětSmazat
 46. Víte co je nejhorší Informace?
  Že ten Karel Schwarzenberg měl v podstatě pravdu. Stát se něco takového dneska, tak už někdo stojí před soudem v Haagu. (Pochopitelně - pominu-li to, co tam nebo onde dělo pár let předtím.) Byla to pomsta, jakási degermanizace, denacifikace pohraničí - podle vzoru deratizace. Je vzhledem k odsunutým (vyhnaným) pochopitelná - oko za oko, zub za zub - ale v dnešním rozpatlaném světě by byla nepřijatelná.
  Jenže to všechno jsou mantry, které s chutí přiživují komunisté všech možných odstínů. Vyslovit cosi takového jako kníže je porušením tabu, ideologickou chybou a bylo tedy (za nadšeného hýkání nacionálně-komunistického publika) patřičně potrestáno.

  Jak jistě víte, strávil jsem asi tak 20% svého mladého života v pohraničí mezi Němci, kteří odsunuti NEBYLI. I o tom jsem napsal článek o táhlé, pečlivě udržované nenávisti. Nemám vlastně nic, co bych k tomu dodal. Snad jen to, že mého dědu vyhnali Poláci z Polska, zmlátili ho přitom obušky - a co? Měl snad začít nenávidět všechny Poláky? Situace se může za pár (desítek) let změnit a zase se bude "vyhánět". A nenávidět a vyhánět a nenávidět...
  Na tom principu žije Izrael a Palestina. Mrtví, nenávist až za hrob. Když se postavíte na jednu nebo druhou stranu takového konfliktu, ti DRUZÍ jsou vždycky zločinci a vrahové, kteří NÁM...

  Ne, přátelé. S těmi rody mi běžte do ...nenávratna!

  OdpovědětSmazat
 47. Prostý ruský lid komentuje ZOH
  http://demotivation.me/d5ir92ocdwvvpic.html#.Uu9sZT0hA8w

  Já vím SK, diskutovali jsme o tom už dřív a hodně.

  OdpovědětSmazat
 48. Víte StK, srovnávat, i když nepřímo, náznakem druhou světovou váku s válkou v Kosovu je, když dovolíte, nehorázná blbost.
  WWII stála přes padesát milionů liských životů a po válce dohodou velmocí došlo k "urovnání" hranic, masovému přesunu obyvatelstva - jen Němců bylo odsunuto z Evropy 15 milionů, přidejte k tomu stěhování Poláků z území, která byla přidělena Ukrajině.
  Takže co bylo tenkrát považováno za hrubé porušení lidských práv? Za by měla být Benešova vláda postavena před mezinárodní soud?
  A i když se podíváte na válku v Kosovu, koho soudil mezinárodní soud v Hagu pro zločiny proti lidskosti? Jen Srby, jakoby albánské UCK bylo postupovalo podle všech humanitárních pravidel. O tom by se také dalo dlouho hovořit.

  Zásada oko za oko, zub za zub - v dnešním rozpatlaném světě by byla nepřijatelná, říkáte. Právě že v dnešnm rozpatlaném světě žádné zásady neplatí.

  OdpovědětSmazat
 49. Dovolím si ještě víc!

  Srovnávat války s manželstvím! Nebývá často ideální, ale dá se v něm vydržet - pokud jeden z partnerů není těžký psychopat a pokud se zachovává "zákon neeskalace". Ono je to dokonce podle Bible. ...ty do něho chlebem. ...nastav druhou tvář. Do takového extrému bych snad ani nešel, ale hodně rozvodů by nebylo a bouřlivé vody by se časem uklidnily, kdyby se na křivku (skutečnou nebo jen domnělou) neodpovídalo křivdou úmyslnou, o něco větší. "Aby viděl, zač je toho loket!"
  Pokud jste viděla film Válka Roseových tak víte, o čem mluvím. A navíc - mám praktické zkušenosti. Nemstít se není zbabělost. Ale docela chladný kalkul, že ten druhý, když uvidí obranu ne silnější, než jeho útok a nemusí tedy sám spor eskalovat, časem toho nechá.
  ===
  Jeden můj strýc se rozvedl, vypadalo to, že se s tetou pozabíjejí. Po osmi letech "sólo života" se sestěhovali zpátky a nakonec se znova vzali. Protože jinde to nebylo lepší - a to, co opustili, vlastně dobře znali a uměli si s tím poradit. To jen k těm Sudetům. (Pozn.: To nebyl ten strýc "z Wehrmachtu".)
  ====
  Já vím, tohle radit "naturalizované Italce"...

  A teď jdu pracovat.

  OdpovědětSmazat
 50. Mám za to, že základní chybou ve Vašich úvahách je, že stavíte na stejnou úroveň chování jedince a chování velkých entit jako národnostní menšina, národ, stát. Jedinec je řízen ve svých činech náboženským přesvědčením, obecnou morálkou, je podřízen zákonům státu.
  U entit jako národnostní menšiny motivace jejich chování je jiného druhu. Mohou tam hrát úlohu staré rodové nenávisti, ale hlavním faktorem se tam stává politika. Totiž činnost politiků, kteří většinou z vlastního prospěchu mají zájem na tom, aby to v obyvatelstvu vřelo, aby tam byla nespokojenost, někdy dokonce nenávist. Příkladů bych mohla vyjmenovat několik. Vezměme malou etnickou skupinu jižních Tyroláků v severoitalském regionu Trentino - Alto Adige. Je jich kolem 300.000 na milion obyvatel celého regionu, soustředěných v provincii Bolzana. Bolzano a provincie, které byly až do konce I.světové války částí Rakouska, byly přiděleny Itálii v r. 1919 Saint Germainskou smlouvou. Po druhé světové válce tam vznikají separatistické snahy mezi německo mluvícím obyvatelstvem, dochází dokonce k atentátům, jižní Tyroláci se chtějí vrátit k Rakousku. Po mezinárodních jednáních v OSN a s Rakouskem je jim italskou stranou přidělen zvláštní statut autonomního regionu s výsadami a privilegii, o jakých se ostatním regionům ani nezdá. Myslíte, že se uklidnili a přestali? Před půl druhým rokem vyvolali nový incident tím, že odstranili tříjazyčné nápisy a nahradili je německými a žádali rakouskou vládu, aby zařadila do své ústavy článek, kterým se zavazuje, že bude tuto jazykovou menšinu chránit. Rakušani jim řekli - velké kulové. Při tom mají v Itálii skutečně výsady, jaké by jim v Tyrolsku nikdy nedali.
  Proč to všechno? Myslíte snad, že německy mluvícímu obyvatelstvu se stále stýská po staré "vlasti"? To je dílem politiků, kteří tak vydírají italskou vládu, aby dostali stále víc peněz a sami aby si udrželi svá teplá místečka.
  Obdobně to vidím i u jiných menšin v jiných evropských státech. Tady tropí neplechu jen opravdu malá menšina - 300 tisíc oproti 50 milionům Italů. Co by asi dělala tří milionová menšina v deseti milionovém státě?
  Podobné třenice chce vyvolat Orbán přidělením maďarského občanství maďarsky mluvícím občanům sousedních států v územích, která byla odloučena od Maďarska Trianonskou smlouvou po I. světové válce.
  Tohle jsou problémy entit jako národnostní menšiny, vztahy mezi státy pak patří k ještě vyššímu řádu, k jiné kategorii. Můžete je přirovnávat ke vztahu mezi dvěma sousedy nebo mezi manžely?

  OdpovědětSmazat
 51. Četli jste dnešní Lidovky?

  Zeman letí do Soči už před začátkem her. Setká se se sportovci i s Putinem
  Zdroj: http://www.lidovky.cz/zeman-bude-v-soci-3-dny-poveceri-s-putinem-fpp-/zpravy-domov.aspx?c=A140203_122253_ln_domov_pvr#utm_source=clanek.lidovky&utm_medium=text&utm_campaign=a-souvisejici.clanky.clicks
  Novináři jsou v Soči vystaveni šikaně, upozorňuje americká organizace

  OdpovědětSmazat
 52. Informace, ti žvanilové o demokracii, kteří nám zakazují žárovky a naopak nakazují lecos jiného, nám podle jejich mínění přinášejí užitek. Jenomže já dávám přednost tomu abych si o tom co je pro mě užitečné, rozhodoval sám. Mám pramalé pochopení pro dobro ordinované mě klackem.

  OdpovědětSmazat
 53. Informace,
  k tomu Krymu a vesnicím: Tam šlo o to, předvést, že Krym je osídlen ruským obyvatelstvem, a tudíž by měl patřit (v územním sporu s Tureckem) Rusku.
  Informace o "potěmkinských vesnicích" navíc pocházejí od Černyševa, který byl silně proticarsky zaměřen, a je otázka, nakolik ty "potěmkinské vesnice" byly kulisa a kamufláž a nakolik jen stávající stav s trochami nadlepšení (což volně citují Součka a jeho "Obrazový opravník obecně oblíbených omylů").

  OdpovědětSmazat
 54. TO INFO:
  NÁRODY I STÁTY SE SE SKLÁDAJÍ Z JEDNOTLIVÝCH LIDÍ. NĚCO SPOLEČNÉHO ASI MÍT BUDOU. JENOM JE TO ZPRŮMĚROVÁNO.

  OdpovědětSmazat
 55. A MANŽELSTVÍ JSOU ZASE SCHOOPNY "ROZHASIT" ŽENINY KAMARÁDKY A TO DOKONALE. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ "OPLÁCENÍ" VYVOLÁVÁ "OPLÁCENÍ" A PAK TO KONČÍ VÁLKAMI. VŽDYCKY.

  OdpovědětSmazat
 56. Pergille,
  v německé Wikipedii je zase:
  "Ihr Urheber war der Diplomat Georg von Helbig, der sie zunächst in seinen Depeschen in Umlauf setzte und nach Potjomkins Tod in seiner Biographie „Potemkin der Taurier“ (1809) verewigte. Helbig hatte selbst an der Inspektionsreise nicht teilgenommen."
  Jenže když si přečtete dnešní Lidovky o prvních dojmech ze Soči, že tam některé stavby nejsou hotové, v jiných neteče voda, někde chybí elektřina, o jejich dezorganizaci, zpožděních, tak vidíte, že ta ruská manýra dělat věci napolovic, na oko, se udržela pořád.
  Pěkný obrázek si dtamtud lidi odvezou. A k tomu ještě ten žalářní režim.

  OdpovědětSmazat
 57. Schumachere,
  žárovky nám nevnutili klacky, jenom ty staré stáhli z trhu.
  Mně tak nevadí žárovky jako imigrační politika. Ta spousta lidí, co se sem už nahnala a teď vymáhá svá práva hladovkami, zašitými hubami, a to prozatím, neslibuje nic moc pěkného.
  Celá ta multikulti politika. Na kteé se zas přiživuje spousta lidí.

  OdpovědětSmazat
 58. Musíte uznat, StK, že mezi válkou dvou žen a válkou dvou států přece nějaký rozdíl bude. Třeba jen ve zbraních a v počtu mrtvých.

  OdpovědětSmazat
 59. Lidi! To odhalené naprosté fiasko všech stránek těch grandióózních příprav na OH, jejich stavu pár dní před zahájením - lapal jsem po dechu, když jsem to v poledne četl, nic tak napínavého, překvapivého, fantaskního jsem dlouho v novinách nečetl!! A aniž jsem věděl, co je tu teď výše psáno, vyvstalo mi samo před duševním zrakem (inu k tomu národu patří trocha patosu ve výrazivu): P u t i n o v y vesnice!!!
  Realita vždy předčí jakékoli předběžné představy. TAKOVÁ bytostná všeobecná katastrofa, to snad musí být úmyslné - ?
  Oni jsou skutečně lidé ZVLÁŠTNÍHO RAŽENÍ...
  Vyvstal mi Vergilius:Non omnia possumus omnes - Všichni nedokážeme všechno!

  OdpovědětSmazat
 60. Jakube,
  včerejší Lidovky jste si přečetl. Tak teď se mrkněte na tenhle bájný popis elegance, vkusu, pohodlí, zábavy v ruských novinách.
  http://www.sochi2014.com/novosti-olimpiyskie-derevni-sochi-2014-zhdut-sportsmenov-so-vsego-mira
  Nepřehánějí to trochu ty Lidovky?
  Ruský lid zas reptá, že tam jsou nekřesťanské ceny, že si to normální občan nemůže dovolit, jen "intelektuálové".
  Proč si tam, Jakube taky nazajedete? (Teď by sem patřil Kocourův smějící se smajlík, uvidíme, jestli se mi podaří ho okopíovat.)
  [;>)) Podařilo se!

  OdpovědětSmazat
 61. Jakube, dozvídám se poprvé od Tebe, jsa člověk neinformovaný. Nijak mě to nepopuzuje. Dokážu si představit jak to zjeví v teledebilizátoru. Na Novjééééé....

  Nejhorší je když si trychtýř sám nasazuješ do hlavy. Vždyť když jíš, také si vybíráš a nesníš všechno co je předloženo. Vždyť si vybíráš hospodu a v ní z jídelního lístku. Abys nedopadl jako pirát Tlamsa v Lemově Kyberiádě. Je zajímavé kolik lidí má dům či byt opatřený pancéřovým dveřmi a bezpečnostními zařízeními, počítač mají zabezpečený heslem, firewallem, antiviry a všemožnými bezpečnostními nastaveními, zatím co vstup do své hlavy nechávají naprosto nechráněný.

  O takových událostech se zpívávalo v kramářských písních. Než dolehlu k uchu všeholidu, bylo dávno po všem. "Teď eeee...to vědí dřív než to řeknou..."

  Říká se, že je dobré vzít rozum do hrsti, jenže to je problém, když pak chybí v hlavě. Také se říká vzít rozum z prdele do hlavy. To pochází asi od rčení o potřebě olověné prdele ke studiu. Já to vzal doslova. V lékárně se divili když jsem jim vysvětloval svůj požadavek, že potřebuju dvě rektální rourky. Do uší. Vyvolalo to zděšení. Při představě, že si do ucha budu strkat deset centimetrů...Potřeboval jsem o pár milimetrů nastavit zvukovody sluchátek pro doladění zvuku a z tohohle se dal uříznout úžasně pasující kousek. Vypadá to jak od výrobce. A zvuk je zas o kousek výš. Všechno musel zám vymyslet a vykoumat, v novinách to není k dočtení. To je moje hifi olympiáda.

  OdpovědětSmazat
 62. Informace, co na to říci. Snad slovy písnicky "čtyři bytelný kola má náš prokletej vůz....Synu, synu, jedeme jak s hnojem. Jóó? Koho jsem si naložil, toho vezu..."

  Koho jsme si zvolili, toho tam máme. Můžeme si sborově zaspívat hit "Teď už máme co jsme chtěli..."
  Míme přede tu "demokracii". Nebo ne?

  OdpovědětSmazat
 63. Informace, bacha na trychtýř!

  OdpovědětSmazat
 64. Před ńěkolika dny jsem založil filiálku Útulny - Ko-te-k. Kocourův technický koutek. Tam se budou moci vyřádili bastlíři amatérští, poloprofesionální i jiní.
  Mám připraveny aspoň dva články i s fotodokummentací (a předpokládám hojnou účast dalších zdejších techniků) - ale nemám čas je dát do čitatelné podoby. Snad k tomu někdy dojde. Pak adresu uvedu kdesi nahoře v Útulně.

  OdpovědětSmazat
 65. Stk, JUPÍÍÍ!

  To si hifnem!

  OdpovědětSmazat
 66. Pro doplnění toho, co zde uvedla Informace 3. února v 17:58 k problematice jihotyrolských Němců, snad ještě toto: Dne 23. července 1939 byla v Berlíně podepsána základní smlouva o vystěhování Němců z jižních Tyrol do říše. Takovéto řešení jihotyrolské otázky nabízel Hitler Mussolinimu už v roce 1937, ale události roku 1937 realizaci projektu odsunuly až na rok 1939. S transferem se začalo hned v létě 1939, kdy bylo do konce července za asistence jednotek SS z jižních Tyrol vystěhováno „domů do říše“ asi 6 000 osob z tamní německé komunity. Akce neprobíhala podle očekávání, neboť už v srpnu 1939 vydal prefekt provincie Bolzano Mastromattel vyhlášku, že ti, kteří neuposlechnou výzvám vystěhovat se, budou potrestáni až dvaceti lety vězení a konfiskací majetku. Celkově lze projekt hodnotit jako neúspěšný. Ze severní Itálie odešlo asi 75 000 Němců, tj. asi 70 procent. Mnoho z nich se přestěhovalo jen ne severní svahy Alp do Vorarlberska a rakouského Tyrolska. Po skončení války se většina z těch, co přežili (mnoho přesídlených narukovalo jako říšskoněmečtí, tedy už nikoliv italští státní příslušníci, do wehrmachtu) vrátila zpět do jižních Tyrol.

  OdpovědětSmazat
 67. Zatím co Putin má starosti se ZOH, USA a EU toho využívají, aby dali dohromady finanční "balíček" pro Janukovyče, aby mohl zaplatit nejnutnější dluhy. Píše to včerejší NYTimes.
  Víceprezident Joseph R. Biden. kancléřka Angela Merkel a předseda EK J.M.Barroso, vyjednávají s Janukovyčem o nové vládě a o příštích volbách.
  Jednání s ním se prý nikdy nepřerušila, byli s ním v každodenním styku po celou dobu nepokojů a manifestací..
  Nyní západní politikové počítají s vytvořením technické vlády a s udržením Janukoviče na jeho místě prezidenta až do příštích řádných voleb. Opozice je příliš roztříštěná, nejednotná,rozhádaná aby se s ní mohlo prozatím počítat, jako s efektivní politickou silou, schopnou vyhrát volby.
  http://www.nytimes.com/2014/02/04/world/europe/us-and-europe-work-on-financial-solution-to-ukraine-crisis.html?_r=1
  Co řekne Putin, až se to dozví? jestli to už dávno neví.

  OdpovědětSmazat
 68. Co se zase čepejříte a nadskakujete, Obuvníče?
  Našla jsem Vám krásnou pohádku o olzmpjské ráji a Vám se to zas nezdá a mluvíte tu o nějakých trychtýřích? Znám jen ty v Jakubově překladu!
  Jaké máte Vy na mysli;

  OdpovědětSmazat
 69. umiformace: http://neviditelnypes.lidovky.cz/diplomacie-mnoho-povyku-pro-nic-dn5-/p_politika.aspx?c=A140202_104206_p_politika_wag

  proformace : http://mujweb.cz/jtomsa/trychtyr.htm

  zapomeň !!
  4P

  OdpovědětSmazat
 70. A sákryš, už došlo i na mě. "zaspívat" Fuj! Abych chodil kanálama.

  OdpovědětSmazat
 71. Myšlen asi norimberský.
  Podíval jsem se spět na tu správu a se spožděním skutečně zpatřil: zaspíval. A co? Sme lidi, nejsme stroje, pane Suzuki - ! S toho se mi krev nespění!

  OdpovědětSmazat
 72. Informace, takovýhle, naražený do hlavy:


  J D Á
  E I N
  P R V
  A D
  a

  I I I I I I I I I
  I I
  I I
  I I
  I I
  I I
  III

  OdpovědětSmazat
 73. Děkuji, Pedro, za doplnění. O pokusu Hitlera a Mussoliniho vystěhovat jižní Tyroláky z Tridentska-Alto Adige jsem věděla, ale nechtěla jsem zbytečně osložňovat příklad pro StK o rozdílu mezi chováním jednotlivců a jiných entit jako národnostní menšina nebo národ.
  Dějiny toho regionu jsou mnohem složitější - dost podrobný přehled najdete na
  http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dell'Alto_Adige

  Italská verze je podrobnější a úplnější než ta německá.
  Region měl tolik pánů a dvě národnosti - totiž tři, byla tam i ladinská menšina, se pořád mezi sebou bily a tloukly.
  Není to zrovna povzbudivý příklad pro nějakou evropskou integraci.

  OdpovědětSmazat
 74. Podívejte se pánové, co jsem pro vás našla - fotky sexy ruských atletek na ZOH. Fotí se v provokativních pozách a v prádle, aby zvýšily propagaci Olympijských her v Soči.
  Ruský internet je prý jich plný. Odtude je převzal italský il Libero.
  http://www.liberoquotidiano.it/gallery/1397160/Le-sexy-atlete-russe-infiammano-le-olimpiadi.html
  Co Vy na to, Obuvníku?

  OdpovědětSmazat
 75. Nevím, jestli jsem nezapomněla dát odkaz
  http://www.liberoquotidiano.it/gallery/1397160/Le-sexy-atlete-russe-infiammano-le-olimpiadi.html

  OdpovědětSmazat
 76. Tady máte ruský originál. Odtud se fotky rozeběhly po světě. První, co je přetiskli, byli samozřejmě Turci.
  http://www.adme.ru/olimpiada/nasha-zhenskaya-sbornaya-olimpiady-619005/

  OdpovědětSmazat
 77. Pod pízmeny měl být trychtýř, jenže Plechovka mi ho zarovnal.
  Tak si ho zrestaurujte do nesplácnuté obdoby.

  Informace, do vytržení by mě přivedla dvojitá svíčková se šesti a kýblem brusinek, ale tu mi liberoquotidiano nenabídne natur. Co se týče atletek, vyskákaný šlachovitý kozy mě nerajcují.

  Aktuálně se zabývám tím jak vybrat a vhodně připravit hovězí aby nebylo jak podrážka. Samozřejmě, že flákotu z pravé svíčkové a podobně dokáže připravit i neumětel. I když...
  Dobytče má pár metráků z nichž lahodně poživatelných je určitě víc než pár kilo svíčkové a roštěnce. Hospodskej kuchař dokáže, že se mu rozsejpá nejen kližka, ale i všechno ostatní čím já bych akorát mohl podrážet boty. Jsou v tom nějaké mně utajené fígle. Jenže ty se z té olympijské nedovím. A přito jsem docela šikovnej. Ale jak nemám extra maso, je to podrážka, podrážka, podrážka.

  StK, nebyl by i kulinářský koutek?

  OdpovědětSmazat
 78. Nevím jak si Talijáni poradí s hovězím. Umějí špagetle na tisíc způsobů...

  OdpovědětSmazat
 79. No, když jste, Ševče, tak prozaickej. nebo se snad jen tak přetvařujete, a o krásky z Olympiády nemáte zájem, tak v Itálii se svíčkové říká filetto a dělá se na mnoho různých způsobů. Obvykle ho prodávají už nakrájený na silné plátky a z těch můžete dělat různé minutky.
  Já jsem je dneska udělala k obědu v jednom kastrole spolu s artyčoky a rajskými jen tak na oleji a bazalkou a byla to pravá pochoutka.
  Znáte Filetto alla Wellington? Al pepe verde? In crosta, alla Robespierre?
  Když chcete, dám Vám recept. Tady máte seznam, vyberte si:
  http://www.cucinare.meglio.it/filetto_di_manzo.html

  OdpovědětSmazat
 80. I, dopustila jste se bezděčné běžné záměny: mluvíme-li o tom jedinečném našem národním pokrmu, nejde o topografický úsek jatečního skotu, nazývaný svíčková. Jde o svíčkovou o m á č k u, v níž ovšem má být nejlíp ta HOVĚZÍ SVÍČKOVÁ, nicméně ne nezbytně. Unikátní je ta v desítkách drobných variací variabilní omáčka, a navrchu plátek citronu a čepice šlehačky a brusinky. Já si to dávám klidně dvakrát týdně (ano, su gourmet.. . jsou horší hříchy, ne?) v některé ze svých vybraných restaurací. A pro mou cerku je to celoživotně všude jednička...
  Už jak to vyzerá barevně, když to krásná servírka přináší.
  Ale ty krásky, no tak, nejsou marné na pohled!! V praxi ovšem, ty šlachy a tuhé vysportované svaly - to opravdu s nima člověk asi nemůže moc (zabaveno)
  No já jsem sice měl známost s evr. mistryní ve vzpírání... ale roky předtím, než se na to dala.

  OdpovědětSmazat
 81. A ještě, Obuvníku,
  na tomhle odkazu najdete 131 receptů na přípravu hovězího masa.
  http://www.cucinare.meglio.it/carne_di_manzo-p1.html
  A když si zadáte do vyhledávače heslo ricette di manzo, najdete na stránce, co se otevře, 5 fotografií. Když na jednu z nich kliknete, otevře se Vám stránka s asi tak 100 fotkami masa už upraveného. Když pak kliknete na fotku, otevře se Vám recept.
  Italská kuchyně je skutečně velice bohatá.

  Jen jestli Vád opravdu zajímá maso HOVĚZÍ!

  OdpovědětSmazat
 82. EK od jídla k operetě5. února 2014 7:14:00 SEČ

  AAA ještě:9. Stravování
  585. Vojákům, kteří mají nárok na naturální stravování nebo bezplatný
  odběr jídla, náleží třikrát denně teplé jídlo. Při nočním zaměstnání se
  vydává další jídlo. Nápoj musí být zajištěn ke každému jídlu. Nelze-li za135
  bezpečit teplé jídlo, náleží jim studené jídlo nebo náhrada v penězích za
  ně. Vojáci mají nárok na množství jídla, které odpovídá stanoveným normám,
  ve složení podle schváleného jídelního lístku.
  Základními dokumenty o výživě a stravním hospodaření, které schvaluje
  velitel útvaru, jsou jídelní lístek a účet stravního hospodaření. K řešení
  úkolů naturálního stravování se u útvaru zřizuje stravovací komise za
  účasti zástupců jednotek.
  586. Stravování se organizuje tak, aby doba mezi snídaní a obědem,
  obědem a večeří nebyla u vojáků v základní nebo náhradní službě delší než
  šest hodin. Přestávky na jídlo a oddech se určují v trvání nejméně 30 minut
  tak, aby každý voják měl na vlastní konzumaci jídla 15 až 20 minut.
  587. Množství jídla připravené k výdeji musí odpovídat počtu stravovaných
  uvedenému na zúčtovacím-kontrolním listu. Připravované pokrmy
  se musí, dříve než se vydají strávníkům, ochutnat. Pokrmy ochutnává dozorčí
  útvaru a mohou je ochutnávat i osoby oprávněné kontrolovat úroveň
  stravování.
  588. K výdeji jídla přicházejí vojáci po jednotkách, v pořadí, které
  stanovil velitel útvaru. Před jejich příchodem musí být jídelna uklizena
  a stoly připraveny ke stolování. Vojáci, kteří přicházejí do jídelny, musí
  mít vyčištěný oděv, obuv a umyté ruce. Není dovoleno stravovat se
  v pracovním nebo sportovním oděvu. Není-li s ohledem na místní podmínky
  stanoveno jinak, přináší si každý voják svůj úplný jídelní příbor
  a utěrku. V jídelně není dovoleno sedět s čepicí na hlavě.
  AAAA to vše v:http://www.kvv-brno.army.cz/dokumenty/zakon/Z1.pdf
  č1)Britské síly zničily 10. italskou operetní armádu a zajali 130 000 zajatců. Maršál Graziani musel rezignovat na svou funkci, novým velitelem italských vojsk se stal Italo Gariboldi
  č2)Ofenzíva zahájená 13. září 1940, měla charakter série šarvátek a přestřelek. Italové jí měli jako show. Za zvuku trubek se z pevnosti Capuzzo rozvinuli nejprve motocyklisté, potom lehké tanky a nakonec pěchota na nákladních automobilech, následovaná dělostřelectvem, kulometným praporem, ženisty a minometnou rotou. Vpředu kráčeli arditi, úderné jednotky v černých uniformách, ozbrojené dýkami a ručními granáty. Za bojovými jednotkami vyrazila nákladní auta s mramorovými sloupy, které měli na znamení slavných vítězství vztyčovat.
  V prvních hodinách obsadili Sollúm.1. libyjská divize, složená z arabských vojáků se vydala podél pobřeží. Divize černých košil „ 23 Marzo „ a mobilní bojová skupina „ Maletti „ vyrazily k průsmyku Hajfája, strategickému přechodu z Libye do Egypta. 15. září jej obsadili a okamžitě odtud vyrazil rychlý oddíl dále na východ. 16. září dorazila průzkumná obrněná auta do Sídí al – Barrání, které bylo cílem první fáze Grazianiho ofenzívy.
  A tak se postup italské armády po 100 km zastavil, aniž se střetla s britskými vojsky, která byla již od června 1940 soustředěna na obranné linii u Marsá Matrúh. Italové při své ofenzívě dorazili jen na půl cesty do země nikoho.
  Zavedli rutiní život v posádkách a netušili co se na ně v prosinci 1940 vyhrne od východu. O tom Britská ofenzíva 1940 – 41.
  AAAAA V:http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=1098
  Celé: Od jídla k operetě!
  4P


  OdpovědětSmazat
 83. Obuvníkovi:

  S hovězím je to tak, že u nás byl po únoru 1948 chov masných hovězích plemen v utlumen až k nicotnosti. Jenomže aby hovězí k něčemu bylo, musí pocházet z masného plemene, musí být mladé a býčci jsou na to lepší. Pak si na něm člověk zaručeně pochutná. Teď už se ta masná plemena zase objevila, ale pořád ještě není těch chovů zrovna nadbytek a cena se pohybuje od 250,- do 600,- Kč za kg. To není zrovna zadarmo. Dá se nakonec upravit hovězí maso do měkka i ze staré, zasloužilé dojnice, ale musí se to pak dlouho vařit, nebo péct.

  OdpovědětSmazat
 84. Od jídla k současné situaci.
  NP dnes uveřejňuje tři zajímavé články: Astonův úvodník a článek pana Vlka st., a článek pana Doležala. Týkají se současné situace na Ukrajině a v Rusku a vztahů mezi ČR a těmito státy.
  O odmítnutí Pražské rady přivítat v dubnu ukrajinského prezidenta Janukovyče už píší i ruské noviny http://www.1rre.ru/news/doc/75614/ ez zvláštních komentářů, připomínají jen, že USA a EU slíbily Ukrajině крупную финансовую помощь.
  Velmocenskou politikou Ruska a jejího prezidenta se zabývá řada listů, italský Limes, časopis pro geopolitiku mu věnuje celé dnešní číslo. Najde se ale jen v novinářských stáncích, na webu jsou jen ukázky. Úvodní článek, jak jsem pochytila z několika odstavců, se zabývá problémem Kavkazu a muslimského terorizmu. (Časopis koupím a případně vám o něm něco napíšu.)
  Politikou Putina a situací na Ukrajině se zabývají samozřejmě i ruská media. Na situ http://www.ng.ru/politics/2014-01-20/100_echo200114.html najdete debatu v Echo Moskvy s šéfredaktorem Nezavisimoj gazety Konstantinem Remenčukem Odchod Putina může vytvořit velké problémy pro jeho nástupce ( Уход Путина из власти может создать проблемы для его соратников в будущем). Podle Remenčuka Rusko a západ jsou znovu ve stadiu studené války a Ukrajina je právě válečným polem, kde se střetávají. Podle Remenčuka Putin měl bezesporu pozitivní vliv na rozvoj Ruska, jen na ekonomickém poli zůstalo Rusko závislé na vývozu plynu a ropy. Putinův mandát končí v r. 2018 a Remenčuk doufá, že bude znovu obnoven. Nevidí na obzoru vhodné nástupce.

  K ZOH a nedostakům se vyjádřil Putin v tisku. Podle něj problémy s hotely a ubytováním nejsou kritické.
  http://www.verstov.info/news/policy/35849-vladimir-putin-v-sochi-voprosy-po-otdelnym-gostinichnym-obektam-ne-yavlyayutsya-
  kriticheskimi.html
  Hovořil i o nové dopravní trase, skládající se převážně z tunelů. Ta nebyla ještě kolaudována a funguje v provizorním režimu. Byly tam tedy umístěny oddíly hasičů.
  Putin se také nechal vyfotografovat jak hladí mládě leoparda v zoologické zahradě. Prý si spolu dobře rozuměli.
  http://expert.ru/2014/02/5/vladimir-putin-poobschalsya-s-talismanom-olimpiadyi/

  Podle komentátorů pod článkem prý celou oblast zničili a zasvinili. Hovoří o ekologické katastrofě pro celou oblast kolem Soči.

  OdpovědětSmazat
 85. Informace, slinty slint. Vzal bych jídelní lístek odshora dolů.
  Samozřejmě, že co kmě se týče jen hovězí. Protože klohnit vepřové nebo dokonce důbež je snadné. Na tvrdo snad nelze. Ale připravit hovězí je kumšt. Protože jak příše drak, není hovězí jako hovězí. Masná plemena šla u nás do háje tak jako celé zemědělství. "Kvalitní" kus je relativně drahý a navíc sázka do loterie. Kilo roštěné za tři sta korun a také se mi stalo, že nebyla nejkřehčí. Záleží na řeznictví a jeho pověsti. Samozřejmě, že je k mání zaručeně kvalitní maso. Kilo roštěné za patnáct set, kolo svíčkové za čtyři tisíce. Nekupte to...

  OdpovědětSmazat
 86. StK, tvoje nahrávka je k poslechnutí nebo i ke stažení? Podle té chvály bych ji používal jako testovací. I když, drobný problém, nemám etalon jak má znít.

  OdpovědětSmazat
 87. Náhodou narazil na dotaz Obuvnikův, ale už fakt nevím, o kterou nahrávku se jedná.
  Ať je jakákoliv, neměla by se používat komerčně - práva má někdo jiný. Ale pokud jde stáhnout - tak jako zkušební klidně. (Mělo by to jít přes pravé tlačítko.)
  Ale vážné varování všem hi-fistům: neexistuje něco jako "správně znít". Nahrávka vzniká v určitém prostoru, který zvukař znehodnotí už tím, že tam postaví víc než jeden stereomikrofon. A taky záleží na tom, kde ho postaví. Takže nikdo neví, jak má znít "správně". Asi tak, jak to slyšel mistr zvuku při nahrávání. Navíc záleží na tom, jestli se poslouchá na hluchátka nebo na monitory (poslechovky) a v tom případě ještě kde se poslouchá. Jinak zní ve velkém sále, jinak v malém bytě, jinak v autě a jinak v tělocvičně nebo kostele. O louce za městem raději nemluvím - ale má to blízko ke sluchátkám. (Jenom to v létě víc bzučí - pokud lítají včely.[;>)
  Nahrávky pro určité prostředí a použití se míchají jinak. Reklama pro obchoďák a CDA třeba pro RAI jsou úplně jiné věci. Některé se míchají na stolní rádio - pokud se předpokládá, že budou poslouchány na přenosné "křápy".
  S tím se Schumachere netrap, nebo Ti prozradím, na co se to nahrávalo a už nikdy nebudeš chtít mít Hi-Fi.[;>)

  OdpovědětSmazat
 88. Tengrinews.Kazachstan píše, že Rusové neznají bidet, proto někde namontovali dvě záchodové mísy, jinde zas dva bidety.
  http://kaz.tengrinews.kz/

  OdpovědětSmazat
 89. Včely... no co se mi teď bleskově vybavilo!:
  V osmi letech mi při stálém pročítání Ferdy Mravence a brouka Pytlíka vyvstala otázka, dodnes nezodpovězená - a se vší naléhavostí je najednou po té době přede mnou. Totiž jaké zvuky, komunikativní, vydávají mravenci v mraveništi. Pokud vůbec. Nemyslím chrastění jehličí a tak. Ale já vím, jsem poloviční myrmekolog přece, že se domlouvají taktilně a čichově. ALE... co když si nějaké zvuky vyměňujou?
  Ujal, ujme se toho nějaký excelentní zvídavý praštěný zvukař? Zaujme to nějakého?
  Že je to značně adresné? Je, no.
  Povídal jsem si teď večer se zdejšími mladými úžasnými divadelníky o chystané dramatizaci Labyrintu světa a lusthauzu srdce. Není-liž mraveniště taktéž miniaturním labyrintem světa? Jako úl - a víc?

  OdpovědětSmazat
 90. To je ono Info! BIDET! Vše vysvětleno!

  OdpovědětSmazat
 91. Tohle by Jakube
  bylo téma na velký článek - o společenství hmyzu i savců jsem se docela zajímal a hledal paralely s uspořádáním lidským,. A jsou tam a obrovské. Ale - strašná smůla - nikde tam není vidět demokracie. Čili vymyskeli jsme něco, co tu stamiliony let nebylo. Takže ani netušíme, jak je ta deokracie časově vytrvalá. Jestli to náhodou není jedna z miliónů slepých cest vývoje.
  A to prosím myslím vážně. Demokracii neuvidíte dokonce ani u šimpanzů nebo u necivilizovaných divochů. První náznaky téhle "úchylky" by snad mohly být u Indiánů - ale nevím. Rozhodovala sice většina - ale ne kmene, ale "rady starších".

  OdpovědětSmazat
 92. informaci:

  Rusové nevědí co je Bidet? Jak kteří, ti zazobaní to vědí dávno a víc než dobře. Ti, co kupříkladu jezdí kvůli vědě či obchodu do zahraničí jakbysmet. Že to nevědí tupouni najatí na stavby, no tak to mi zase až tak moc neudivuje. Kdyby dávali ve škole pozor, nedřeli by se na stavbách...

  Co mě udivuje je spíš to novinářské tupounství, se kterým se v tom rochňají zapomínaje, že tím presentují především sebe sama a ne zrovna v tom nejlepším světle.

  Problémy s hotely mohou nastat kdekoliv, při větších shromážděních lidu, Rusko nevyjímaje.

  Jediné co je tam podstatné je, je zajistit klidný a nerušený průběh her.

  OdpovědětSmazat
 93. Hmyz / Opice / Lidé a demokracie:

  Demokracie není ani zdaleka pro každého. Je zranitelná, ale nic lepšího zatím stejně nemáme.

  Zvukařina / duchařina / posedlost:

  StK má pravdu. Já chápu Obuvníkovu touhu po etalonu a dokonalosti sice chápu, ale je to do znančné míry chiméra. Podobná, jako když si něco začnete se správou barev, barevných profilů, kalibrací atd, atp. Chcete od toho stejné barvy na fotce jako na kalibrovaném monitoru. A v ten moment zjitíte, jak to vlastně víc nefunguje, nežli naopak.

  Mělo by prostě samo o sobě stačit, když to nádherně zní.

  OdpovědětSmazat
 94. Jistěže. kde panují pudy, intuitivní rozhodování (to není přesný výraz, ale budiž), není a nemůže být demokracie.
  Ten doporučený Šamanův článeček vřele doporučuji a jeho dojmy a poznatky potvrzuji. Byl jsem tam před lety. A k autoru nynější hlavní výstavy mám značný dost osobní vztah.

  OdpovědětSmazat
 95. Ranní procházka po mediích, hlavně ruských je šokující zážitek. Nedoporučuju, chcete-li si zachovat duševní rovnováhu. Najdete tam všechno, od nadšeně jásajícího Moskevského komsomolce nad úžasnými úspěchy ruských organizátorů ZOH (list nezachoval jen jméno ale i mentalitu sovětských dob) až po psychoanalitický rozbor Putinovy osobnosti, provedený na základě jedné jeho kresby, kde se od psychoanalytika dozvíte, jak je tato osobnost křehká, nejistá, nedůvěřivá, nepřátelská vůči lidem. Dozvíme se, že na Urale prokuratura vyšetřuje, kdo vyvěsil na veřejném záchodu Putinovu fotografii s nápisem «По всем вопросам к нему» и «Будет так!!!» Na jiném situ zas řinčí zbraněmi a vidí ve všem počátek 3. světové války - tento site v ruském jazyce má sídlo v Německu (http://oxodomain.com/whois/topwar.ru) a při tom je jasně prorusky orientovaný a je velice navštěvovaný.
  Americká NBC se zase ptá, v jakém stylu má dělat reportáže e Soči, aby byla objektivní - totiž má-li hovořit i o tom, co se děje v zákulisí a hlavně o situaci v zemi.
  I novináři mají teď velký hlavolam co vlastně říct. A co my, chudáci?
  Snad nejlepší bude necha všechno plavat a počkat, až ten humbug skončí.

  OdpovědětSmazat
 96. Intuitivní rozhodování / pudy / Jakubovi S.:

  Já bych to trochu upřesnil a rozvedl. Téma je to ale prozkoumané a pochopené jen z části. Navíc je dost bezbřehé samo o sobě.

  Já si myslím, že především jde o to, o čí pudové rozhodování a v jaké věci se jedná. Zda se jedná o rozhodování někoho na intelektuální a další (ne)úrovni, jako třeba fanatického fanouška Baníku či Sparty, nebo nějakého militantního vozemboucha, nebo zda se jedná o rozhodování někoho, opravdu na úrovni, někoho, kdo je velice dobrý ve své profesi a o těch ostatních záležitostech má velice kvalitní přehled, byť je do hloubky nezná, ale ví většinou aspoň to podstatné a ví také o většině vzájemných souvislostí a návazností.

  Kdybychom si vytvořili skupinu pokusných osob, kde by byly zastoupeny obě skupiny, tak osoby a vymysleli jim vhodné testy, tak osoby "na úrovni" by se s největší pravděpodobností ve většině případů rozhodovaly správně, byť i intuitivně. U těch bez úrovně by to bylo zase naopak.

  K tématu ze života: Jeli jsme autem na dovolenou do Skandinávie, já, kamarád a moje děti. Dohoda zněla, že kdo si "vydělá" na pokutu, platí si jí sám, ze svého. Kamarád řídil jako ranní ptáče ráno, kdy já bývám velmi "uvadlý" a já zase po obědě, kdy už býval poněkud "uvadlý" zase on. Když jsme přejížděli ze Švédska do Norska, byl tam takový velice hezký, široký kus silnice, taková velice táhlá ale dost dobře přehledná zatáčka. Nevyla to ale dálnice, byť jí to bylo na 1. pohled trochu podobné, takže tam platilo myslím, že 90 km/hod, nebo tam bylo i omezení, asi kvůli hranici, aby kamery stíhaly. Všichni "sportovci", většinou z Německa a Itálie, když uviděli kus pěkné cesty, tak šly intuitivně pedály plynu k podlaze, motory zabraly, auta poskočila a začala nás předjíždět. Mě zase, ani nevím proč, naskočil v hlavě varovný prstíkček a prohlásil: "Tady by se to ale pěkně kasírovalo, jedna radost!..." Noha se tedy stáhla z z plynu trochu nazpátek, uhnul jsem víc doprava, 1/2 auta až do odstavného pásu, opravdu netrpím naší českou národní debilní touhou překážet ostatním v provozu tak moc, jak to jen půjde, a ani ne po 2 km, jsme zase předjeli my, všechny ty uspěchané Římany a Germány, které tam mezitím zdárně odchytali a kasírovali norští Vikingové... Vikingové měli to místo vybrané dobře, měli tam dost lidí a měli je výtečně organisované, takže ty neukázněné Římany a Germány odchytali minimálně z 80%, možná dokonce všechny, byť já odhaduji, že 5-10% uniknout přeci jen mohlo.

  Průšvih ale je, že těch sportovců, co moc nemyslí a vůbec to tomu svému mozku ulehčují, jak to jenom jde, a instinkt pak následkem toho mají nepěstěný, nekultivovaný a většinou k ničemu, je mnohem víc, nežli bytostí na nějaké slušné úrovni, s přehledem a tím pádem i správnými instinkty.

  Ale ona je to samozřejmě vícefaktorová záležitost, do které se promítají vlivy jak dědičnosti, tak i prostředí. A samozřejmě, že když někdo nic moc nepodědil, tak mu to prostředí může pomoci, ale jen omezeně a když podědil, tak ho to prostředí může dost zničit, takže jak je vidět, ta horší varianta to má vždy o dost snadnější, v podstatě stačí pasivně nic moc nedělat. Má-li bát někdo k něčemu, je zapotřebí, aby se těch positivně působících vlivů potkalo víc a tak je celkem jasné, že lidí, co jsou k něčemu, je mnohem méně, než tech budižkničemů.

  OdpovědětSmazat
 97. Dodatek,oprava:
  prý to bylo vyvěšeno na dveřích jedné kanceláře městské bytové správy města Krasnoufimsk.
  http://demotivation.me/cp8pec0ulpgppic.html#.UvNRkWIhA8w

  OdpovědětSmazat
 98. informaci:

  Právě proto, že mám naléhavě nakázáno, vyhýbat se stressům a rozčilování se, tak zrovna ruské tiskoviny a weby nenavštěvuji a když už, tak jen ty, kde najdu obsah mé duši a rozpoložení mysli blízký.

  Bezděky se Vám podařilo vymyslet nádherné slovo

  HUMBUG

  tedy složeninu slov humbuk a bug, kdy prvé nádherně vystihuje, že se nejedná o šíření informací, ale mediální vřískot a to druhé dává jasně najevo, že celé je to vadné na hlavu i jinak :-) Když se tohle v mediálním a kyberprostoru přihodí, je dobré se spíš stáhnout a občas to patřičně zaškatulkovat pár peprnými komentáři. Nic moc jiného se s tím stejně nedá dělat, rozjařeným tupounům nemá cenu zbytečně lézt do rány.

  OdpovědětSmazat
 99. Ten přejezd si vybavuju, jel jsem tam s děckama v srpnu! To je také místo, kde Valaši pravíja: Kúrňa ogaři, tu neco čuju. To sa ně nelúbí, totok. To može byt na sviňu, dávajte bacha. Šak nejzme Rokféleři!
  Ohledně pudů atd." bez námitek, ovšem.
  ČERSTVÁ NOVINKA Z RÁDIA: SCÍPL JEDEN Z HLAVNÍCH Z V A T E L Ů - VASIL B.!!! Budiž mu země těžká. Tady by mne nenapomenul ani přítel monsignore.

  OdpovědětSmazat
 100. Humbuk: přišlo do češtiny přes němčinu z Británie už před Velkou válkou, a to právě v podobě HUMBUG. Ještě Váša-Trávníček má obě podoby. Ve všech slovnících, vč. mého Webstera z 19. st., se ve vzácné shodě fatalisticky uvádí Původ neznámý. Skromně se domnívám, že je to buď prostě onomatopoia nebo jeden z četných vkladů koloniální angličtiny, nejspíš africké. V A se vyslovuje hambag.

  OdpovědětSmazat
 101. VB:

  Konečně ho čert vzal. Dávno bylo na čase a škoda je, že se tak nestalo podstatně dřív. Co by tomu řekli církevní tatíci, je mi jedno :-)

  Humbug / humbuk / Jakubovi S.:

  Člověk má neustále šanci dozvědět se něco, co před tím nevěděl. To je jedna z věcí, která činí náš život zajímavým. Mě zmátla počeštěná podoba toho slova dokud jsem si nepřečetl, kde se tu vlastně vzalo, odhadoval jsem, podle toho k na konci, že se sem dostalo z němčiny a netrklo mi, že by to mohlo být počeštěním, ačkoliv se to také nabízelo, ale aniž bych to v tom já rozpoznal.

  K instinktům:

  Nějaké Valachy znám osobně. Mnozí z nich mají i nějaké ty tituly a někteří z těch otitulovaných je mají dost vydřené. Soustředěnému úsilí a píli odolá nakonec jen máloco. Co je ale na nich všech shodné, že mají přirozený takt a cit pro to, co se hodí a co ne, co sluší a co ne, co za daných okolností jde říct, a co už ne a co projde, a co ne. Prostě instinktivně se rozhodují správně a dobře, většinou. Jakoby aspoň trochu drsnější příroda působila na lidi positivně.

  OdpovědětSmazat
 102. No prosím. To potěší. Máte u mě kafe. Při troše úsilí jich zopár takých opravdu najdu... A jo, lidi z hor jsou taky (neefektně) solidnější, spolehlivější, pevnější. Příroda se nikdy neptala: vydržíte do jara? Za protektorátu i za bolševika byl největší spoleh na lidi na Valachoch a na Vysočině (původ mého rodu po meči). Mého prastrýce, kněze a básníka, skrývala ves na Vysočině s e d m let (od 49). NIKDO ho neudal. Za lístkového systému, prosím.
  A doporučuju Smrť sa volá Engelchen. Aji film.
  Ovšem taky hororový osud pasekářů z Ploštiny. Když partyzáni se stáhli a nechali je ve štychu. SS a pohot. oddílu HG. O tom sakra něco vím. Fosse ardeatine v malém.

  OdpovědětSmazat
 103. Jakubovi S.:

  No vidíte, horaly mám v rodě také, po tátovi z Vysočiny a po mámě také, ale o něco vzdálenější v čase i prostoru, odkudsi z Balkánu.

  OdpovědětSmazat
 104. Ad: Nobele, nerotuj! na Psu
  Tu nominaci navrhli jako první američtí kongresmani.
  Ashton, Dacic, Thaci nominated for Nobel Peace Prize
  http://dalje.com/en-world/ashton-dacic-thaci-nominated-for-nobel-peace-prize/492955

  Odkud chcete vystupovat, vážený dveřníku?

  OdpovědětSmazat
 105. Text dopisu
  http://www.noa.al/artikull/ashton-dacic-and-thaci-officially-nominated-for-nobel-peace-prize/385684.html
  K tom se pak přidali evropští socialisti
  http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/01/28/Kosovo-nuova-proposta-Nobel-Pace-Ashton-Thaci-Dacic_9978461.html

  Měli snad zústat pozadu?

  OdpovědětSmazat
 106. Takže jsem se konečně dostal k PC, přečetl si "cvrkot v boudě" a potěšil jsem se, že i když dveřník musí vydělávat (no - tak úplně nemusí, ale chce se mu pracovat) tak se štamgasti zabaví sami.

  K instinktům - je neskutečné množství věcí, které jsou řízeny instinkty, chemií nebo dokonce nemocemi. Toxoplasmóza mění povahu člověka, člověk více riskuje a má pomalejší reakce. Jinak je zdráv. O alkoholu nebo alkaloidech snad nemusím připomínat. Hromadu věcí bychom bez instinktu vůbec nedokázali - třeba zavřít oko před letící mouchou. Tady už se sice dostáváme do reflexů - ale zkuste chytnout třeba talířek, který vám upadl a prohnat to rozhodnutí mozkem. Budete mít tak leda střepy na podlaze. Instinkty, reflexy podmíněné i základní atd. To je spíše téma pro Pergilla. Mě zajímají společenství jako celek, jako jeden organismus a jeho rozhodování. A úděl jednotlivých členů, rozdělení funkcí /prací/ úkolů, benefitů atd., atd. To je téma pro milovníky SF a filosofy - tady musí velmi zvažovat, jestli mohou na vše aplikovat lidskou logiku nebo nějakou jinou. Je o těžké - ale Drak si určitě vzpomene, že když se člověk učí programovat, tak přesto, že programovací jazyky píší lidé, je logika počítače často poněkud "mimozemská". Zatím ještě nikdo nesplnil podmínku Turingova testu a to již počítače běžně hrají šachy v "extraligové" úrovni. Sdílím se spisovatel SF značné obavy, až si stroj, počítač uvědomí sám sebe. Tedy ne jeden, ale síť. Možná, že na to ani nepřijdeme. Protože téměř všechny informace procházejí sítí síti postačí té "nehmotné síle" informace trochu pozměňovat a dostat tak třeba do konfliktů půlku světa. A bude to všechno vypadat naprosto přirozeně - lidé z vlastní blbosti spustili "poslední válku".
  Last War. (c) StK

  Ale konec se strašením. Děkuji Drakovi za to, že problém věrnosti (Hi-Fi) Schumacherovi tak pěkně a jednoduše vysvětlil. Já jsem měl připraven v záloze příklad s císařem Maxmiliánem a jeho snahou přesně seřídit hodiny jen v jednom paláci. Jak známo, zešílel z toho.
  Já osobně bych zabil kolegu fotografa, který se dívá na nějaký silný obrázek, který přímo "mluví" a podotkne třeba - ..."trochu ti to šumí". Nebo ..."proč ten lev, který útočí na lovce nemá na záběru celou levou packu?" Atd. To už považuji buď za neschopnost číst fotku (což by se u FOTOGRAFA stát nemělo) nebo za trapný pokus ponížit něčí práci. Což by se KOLEGOVI stávat nemělo.

  No nic,
  půjdu na sebe
  dnes pustit TV zprávy.
  Snad to přežiji
  v duševním zdraví.

  OdpovědětSmazat
 107. Vypadá tio, že by bylo vhodné "vystoupit" z euroatlantické civilizace. Nebo tam udělat řádnou probírku. Říká se tomu revoluce.
  Putina na vás!

  OdpovědětSmazat
 108. To je prostě na blití, slušně řečeno, ti kandidáti.
  Von nestačil Raťafák! Jim to skutečně v tom odtržení od reality a přání lidí nedochází. Mr Winton může žít do 110, pořád nedostane.
  Ovšem v tomhle je pan Nobel nevinně, to už bylo posmrtné rozvinutí myšlenky (a reputace ceny) jinam.
  Seine K.H. Maximilian a hodiny - to nevím?!
  Ta povídka, česky před cca 30 lety, o samovolném propojení všech kompjůtrů planety - je to Fialkowski? V jednom výboru s bílou obálkou. Končí to: - ale vtom zášleh - a kontakt se zatavil v poloze ZAPNUTO.

  OdpovědětSmazat
 109. Informace, pokládám za rozumné nelézt tam, kde se mi nelíbí, nejíst, nepít, nečuchat, neshlížet, neposlouchat, nečíst co se mi nelíbí.

  StK, je to nahrávka ze které byl někdo na Čertu naprosto unešený. Prý ty činely...Tak jsem chytil slinu.

  Dávám přednost zvuku příjemnému. Zvukař je spoluautorem výsledného dojmu. Těžko je zavděčit se všem. Vždyť posluchači v sále slyší orchestr podle toho kde se nacházejí. Kromě toho nemusí být nejlepší dojem z pozice posluchače sedícího na optimálním místě v hledišti nebo na místě dirigenta. Ani uprostřed ochestru. A viv akustiky prostoru... Šlo by točit v zatlumeném prostoru, co nástroj a interpret vlastní snímač, nebo více snímačů, protože jak snímat i jeden nástroj je problém. Pak nechat posluchače ať si vybere virtuální pozici v prostoru či virtuální koncerní síni a podle toho uslyší to co...
  No z toho by byla velká audioneurosa. Tak to radší mistra zvuku, který to namíchá libozbvučně až je to ááách.

  OdpovědětSmazat
 110. Pro Schumachera, naivního hifistu. Ostatní snad raději ani nečtěte...
  Množství možnosti, voleb, cest je toužebně očekávané, když je k dispozici jen jedna cesta, jeden cíl, jedna možnost. Když se možnosti zvětší, napřed jsou všichni nadšení, pak udivení, pak znejistí a nakonec touží po té jedné, zlaté, střední spolehlivé, jisté, vyšlapané atd., atd.

  Je to dobře vidět u digitální fotografie, hlavně tzv. umělecké (amatérské). V editoru lze udělat všechno - téměř. A lidičky se z rozpaků obracejí k nápodobě jeden druhého, protože začíná chybět invence, řád, srozumitelnost, SMYSL. Nebo kopírují nedokonalé techniky analogových procesů se zdůrazňováním jejich chyb, které všem kdysi tak vadily. Slepé uličky, nepochopení, že možnosti nejsou cílem. Cílem je sdělení. Slovo.
  (Ale o tom by mohl napsat nejspíš Jakub. Je to jeho parketa. A navíc - umí číst obrazová sdělení, zprávy.)

  V akustice je to například návrat k elektronkám, k jejich "nádhernému" měkkému zvuku a kulatému zkreslení... Boha jeho, to si snad mám opravdu koupit elektronkový zesilovač, který hřeje, je mikrofonický, bručí, pro provoz potřebuje velká trafa a má jen několik tisíc provozních hodin - pak se musí koncové lampy vyměnit? A stojí až dvacetinásobek toho, co stály kdysi - tedy po přepočtu!!!
  Všechno, co nás tehdy štvalo je teď "předností". Ale profesionálním audioprocesory dokáží všechna tahle negativa napodobit - snad kromě té životnosti a ceny. Napodobuje se i typický "sound" třeba Marshallů nebo jiných tehdy slavných značek. Na synťácích už jsou registry typu "Ioníka" - na těch prvních jsem je musel (po paměti) programovat, když byl potřeba mít synťák (tehdy se tomu říkalo "elektrofonické varhany") z šedesátých let. Nebo "Leslie efekt". Nebo obrovské varhany HAMMOND s rotujícími ocelovými ozubenými koly a kytarovými snímači. Hrávala na ně Eva Francová blahé paměti. (Měl jsem je naprogramované i s hlukem stejnosměrného motoru, který je poháněl a byl regulován odstředivým regulátorem, takže výška tónu nepatrně nepravidelně kolísala. Teprve až jsem doprogramovat i tenhle parametr, znělo to jako za mého "mlada.
  Nebo: Zvuk venkovního tlakového reproduktoru TESLA (vesnický rozhlas) z padesátých nebo sedmdesátých let. Byl mezi nimi rozdíl - filmaři chtěli sehnat originální repráky, protože film zasahoval obě období naší vesnice - nepovedlo se. Ale namodeloval jsem jim jo. Za hubičku - tedy za dvě flašky moc dobrého koňaku.

  Takže hovořit o věrnosti...
  Vše je podvod, milý Ševče. A my mu věříme. (Někdy v budoucnu zveřejním pár lekcí, jak klamat zvukem na Ko-Te-K (u).) Zatím tady odkaz k oněm "činelům". Marie Rottrová za dob své slávy jako Lady Soul. Leden 1976. Pamatuji si, kupodivu, jak jsem to točil, protože jsem se tehdy po mnoha letech s Marií setkal ve studiu. Ale prozradím to až po Tvé reakci, "co to v tobě probouzeĺo..." [;>)

  OdpovědětSmazat
 111. Než se pudu dívat na Blaník (ač viděl na scéně už), stručně, leč výstižně ke klíčovému slovu:
  INVENCI (dejme tomu - a/nebo hravost, fantazii, chtivost zkoušet nové, touhu zkoumat) - tu naprostá většina lidí postrádá. A postrádáte-li něco, nemůžete ani uznat/poznat, že něco takového vůbec může existovat; natož uznat význam toho. A oprávněnost existence lidí tím se dokonce živících (u-měl-ci-!) ani omylem. Tož tak.
  Mařenka R.!!! Pááni. Z TÉ doby. Tak to bude lahůdka před pádem do betle. Nejmilovanější (kromě folkloru) hlas mé ženy.

  OdpovědětSmazat
 112. Nejčerstvější zpráva o mezinárodním skandálu.
  Asistentka státního sekretáře USA Victoria Nuland posílá do prdele celou Evropskou Unii v tel. hovoru s americkým velvyslancem Pyattem, ruské tajné služby to odposlechnou a dají video na you tube s názvem Loutky z Majdanu a loutkáři, co tahají za špagátky z Washingtonu.
  USA se už vedení EU omluvily, ale stejně je to pořádná ostuda.

  Video - tedy audio s obrázky
  https://www.youtube.com/watch?v=J4NqCFJknOc
  články:
  http://www.theglobeandmail.com/news/world/us-suspects-russia-behind-leak-of-diplomats-disparaging-remarks-on-eu/article16728136/
  http://www.spiegel.de/politik/ausland/diplomatischer-fauxpas-von-obama-beraterin-nuland-fuck-the-eu-a-952005.html

  To jsou ale manýry!

  OdpovědětSmazat
 113. To jsou manýry, ano. Oboustranně. Dneska. Velmocí. Theatrum mundi čili labyrint světa .
  Tak já radši teď pudu shlédnout generálku Labyrintu světa a ráje srdce do zkušebny našeho velkolepého dívadla. Samí mladí, včetně režiséra a scény a vůbec. Hlavní hybatelka je dcerou dvou evang. farářů - tak to snad dokáže. No dycky je v záloze lusthaus srdce, že... Náš biskup Amos si na tomto světě sakra užil. Ale dnes se mu aktivity některých mladých určitě líbí. Dou do toho s ajfrem jedna radost! Jako s Honzou Palachem - vytřeli jsme jako 13. město v ČR (počtem obyv.) zrak většině větších. Ti mladí dnes - ne! Ani mne nenapadne generalizovat. Pokud člověk vidí u všeho obě strany - nestárne.

  OdpovědětSmazat
 114. K tomu klipu o Nulandové:

  Jak si dělí Ukrajince? O nich a bez nich? Nic nového pod sluncem, bylo to tu, je to tu a nějakou dobu zůstane. Zbývá jen dodat, že bohužel.

  Myslí si snad někdo, že v Kremlu, nebo jinde se to neděje? Jestli ano, je naivní. Myslí si snad někdo, že se něco podobného neděje i jinde ve světě? Třeba v Číně, Indii, Iránu, Iráku, Jižní Americe a pod.? Omyl, děje.

  Je tu ale jeden drobný rozdíl, buď jsou tak chytří a profesionální, že se u toho nenechají Rusy odposlouchávat, nebo Rusové nemají zatím zájem to zveřejnit.

  Za oceánem by se určitě měli zajímat, jak se k tomu Rusové dostali. Že by jim poradil ten sněhulákový azylant? Buď je to závažné selhání jejich tajných služeb, pak by nebylo zdaleka první a měli by s tím konečně začít něco dělat.

  Teď mi také napadlo, zda se nejedná o podvrh, při dnešní technice a softwaru by to nebyl problém.

  V každém případě jde o mediální válku a jde jen o to, zda si udělat doma pořádek aby nešlo odposlouchávat a je-li to podvrh, není do věci předvést něco podobného. Každý klacek má 2 konce. Na tahu jsou v D.C.

  OdpovědětSmazat
 115. StK, činely pěkně zvoní. Zvoní i vyšší formanty (či jak se tomu říká) ve vokálu, je zdůrazněné to co jinak přirozeně není slyšet. Vytáhnuté výšky. Plus dozvuk a nadýchnutý prostor. Pěkně znělo i z mých pc křapek. Abych si to plně užil a porochňal, musel bych to mít v plné kvalitě a celé. Nevyšlo to na cédéčku? Jestli ano, pozeptal bych se. To na začátku jsou hammondky?

  Elektronky a to ostatní, moje slova. Ach, ta ušlechilost sudých harmonických. Ten hřejivý zvuk. Ta bezkyslíkata měď. To okouzlující stříbro. Ty kondenzátory s bambusovým dielektrikem. Samozřejmě vše odstíněné, zahořené a pravidelně demagnetizované naším patentovaným demagnetizérem. Návštěva highend studií bývala velká prča, když jsem se také dal do pábení a bylo mi vážně přikyvováno, že baterky jsou lepší než akumulátory, protože primární zdroje z principu nemohou obsahovat remanentní šum a jejich větší vnitřní odpor působí jako jako tlumič parazitních překmitů pronikajícíh z moduleční cesty. A když jsem se divil jak je možné, že elektronky nemají zakryté, ale vystavené v průvanu, že sice hezky svítí, ale jejich nerovnoměrné ochlazování že způsobuje takové zvlnění charakteristiky, že pak sebedokonalejší stabilizace žhavícího proudu je k ničemu. s naprosto vážným ksichtem. Moc pěkně jsem se poslouchal. Až došlo na tu oerientaci všeho podle siločar zemského magnetického pole. Pak vícenásobná antivibrační aantimagnetická izolace na kabelech k reproduktorům se jevila jako naprosto samozřejmá. Když jsem to spatřil poprvé, domníval jsem se, že tam budou něco svářet....
  Šedestá a sedmdesátá léta...Teď linka za pár šušní vyprdne rámusostroj zvukových kvalit o který by se tehdy ani nesnilo.

  Jo, studiová zařízení, trošičku vím. To by majitele stříbrných káblů kleplo. Ale na druhou stranu, jako mysliveckou latinu mám rád pábení všeho druhu. Celebritě nespokojené s kvalitou techniky nalepit na mikrofon zvučné logo, přinést tutéž nahrávku proti které byly výhrady, s legendou, že byla uporavena na zařízení "turbodeluxe". Lidé touží být klamáni. Někteří to vyžadují a dokonce je to podmínkou jejich spolupráce.
  Byla nějaká nespokojenost s nějakým mým elaborátem. Tak jsem upravil grafiku, proloženě, zvýrazněně, trošku zvětšil řádkování aby to přelezlo na další stránku, nechal týden uležet, předložil, že tedy jsem na tom ještě zapracoval... Spokojené "No vidíš, to už je ono." Lidi si na tohole potrpí. Tak sežerou cokoli co by jinak ani nevzali do huby, jen když se jim to předloží na sříbře a s náležitou legendou. Ó ta ulechtilost. Ten buqet! Doporučuju : Patrik Ryan "Jak jsem vyhrál válku", kapitola Boj o flašku.

  OdpovědětSmazat
 116. Souhlas s Drakem,
  také se domnívám, že se jedná o tzv. zpravodajské hry. Do toho by mi dobře zapadl i Sněhoň.
  Problém, je v tom, že už není komu fandit. Na Ukrajině se iniciativy na "evropomilné" straně ujímají kriminální živly a ultranacionalisté, kteří už teď, kdy není vůbec nic rozhodnuto, vyhrožují Polsku, že budou chtít zpátky svá "historická území". Předpokládám, že se to zaujme Pedra, který má na Polsko čerstvější vztahy, než já.
  A v předních řadách jsou nejen "rowdies", rváči ale i vyloženě kriminální živly, chlapci, kteří mezi demonstrováním občas (v klasickém odění v kuklách a s dřevěnými obušky) přepadávají lidi o pár ulic dále, oberou je o peníze a cennosti a nakonec jim seberou i osobní průkaz s tím, že teď už budou vědět, kde kradený bydlí pro případ, že by se mu zachtělo požádat o pomoc policii.

  Je to tam celé "jaksi na levačku". Není komu fandit. A hlavně - otevřením Evropy pro Ukrajinu by vedlo k ještě horší situaci pro obě strany. Ještě několik (desítek) let k tomu nebude vhodná doba. A rozpatlanost názorů, zákonů i věrchušky, která je v EU je i v USA. Ti nám nepomohou, maximálně to na nás všechno hodí.
  (Když jsem četl ty niominanty na Nobelku a zjistil si, co to je za "svoloč", otevíral se mi samovolně nůž v kapse. Opět židovský výraz. Chucpe neboli nebetyčná, sprostá drzost.
  Co takhle si koupit nějaký menší ostrov v Tichém oceánu?
  [;>)

  OdpovědětSmazat
 117. Takže je čas si nalít čistého vína, Ševče.
  Bici - Radek Dominik, snímáno dvěma (dnešní zvukaři neuvěří, ale opravdu jen dvěma) mikrofony AKG C28, šlapák AKG D12, zpěv Neumann M7, ostatní bych si musel vymýšlet. Echo - echodeska švýcarská EMT (dřevěná skříň cca 1,5 x 2,5 x 0,5 m, uvnitř na jemných pérkách zavěšený kus ocelového plechu 2 x 1 metr, uprostřed přilepená kmitačka z velkého reproduktoru a v třetinách dva kontaktní kondensátorové mikrofony. Bo "stereo". Velká vzácnost, měli jsme tehdy lepší hall než v rádiu. MIX TESLA, tranzistorový, germaniový, důvěrně zvaný "teplý Béďa" (občas temně bručel), magneťáky MTS 210-b, maďarské kopie Studerů, 38 cm/sec, stereo a dtto MTS 224 na dvoupalcový pásek se čtyřmi stopami - na tom se dělaly PB. Stříhat se nedalo. Podklad se nahrál na "úzkou stopu" 1/4", pak se několikrát za sebou překopíroval do dvou stop na čtyřstopáku a nahrával se zpěv - tak dlouho, až se povedla aspoň jedna sloka. Pak se věc smíchala, dohalovala a dávala zpátky na "maďary" na úzkou. Pak se nahrávka několik let používala v inscenaci "Smutek sluší Elektgře" (E.O´Neill) a po derniéře šel pás do skladu.

  V devadesátých se mělo vše vyhodit, tak jsem najal člověka, který ty tisíce hodin záznamů doma přetahoval do počítače - a protože mít to ve *.wav bylo z kapacitních důvodů nemožné, presovalo se to do tehdy objevného formátu MP3. Bitrate 128/CBR/44,1.
  No a to celé jsem pak tajně vypaloval na soukromá CDA a odnášel domů, protože to byla doba "likvidace archívů" - a mě té muziky bylo líto. Z místnosti plné polic s pásky zbyl asi 3/4 metru dlouhý sloupeček cedéček.
  Už jsem záznamy vrátil podniku - tedy jejich kopie. Ale mám doma (jak bylo lze slyšet) celý archiv našeho kulturního Ústavu na několika HD. 1957 - 2010. Na památku a "pro případ". Díverzifikace dat se tomu říká.

  Proto že jsi mě tak pěkně poslouchal Obuvníku, tak dám k dobru ještě jednou tutéž písničku, ale z konce hry. Všichni jsou mrtví, jenom Elektra (Zuzana Fišárková) zavírá okenice velkého domu, pomaličku se stmívá scéna a Mařenka Rottrová k tomu zpívá.
  ===
  Nějak jsem se rozesmutněl. To jsem měl osmadvacet...

  P.S.: S hlasem Marie Rottrové nebylo třeba vůbec nic dělat. Nikdy. Takhle opravdu zněla na slušný mikrofon. Jen ten "zavěšený plech" je přidaný. "Rotřena" - to byl (a pořád je!) hlas přímo od Pána.

  OdpovědětSmazat
 118. Ono to audio opravdu vypadá jako schválně sestříhané a namixované, aby tam byly soustředěny všechny hlavní údaje. Ale Německu to vzali vážně, urazili se jak Merkelová tak Schulz.
  Víte, jak jsem se ráno dívala na web, vychází to jako velice nebezpečná hra, na kterou může doplatit hlavně Evropa. Poláci z toho mají strach,

  jak vyplývá jasně z řečí jejich bývalého prezidenta Kwaśniewského. Třeba by o tom Pedro našel něco víc.
  Víte, jde o velice složitou hru, kde se kolem Ukrajiny střetají zájmy víc hráčů. Kromě USA, EU a Ruska tam hraje i Čína. Počátkem prosince

  m.r. Janukovyč byl v Číně s celou vládní delegací a uzavřel tam řadu dohod o výměně zboží a o spolupráci. Texty dohod nebyly zveřejněny,

  ale na ukrajinském webu se hovoří o čínském nákupu obilí a surovin a pak o dalších investicích ve výši 70 miliard dolarů. (Только объём

  инвестиций в Украину в ближайшие годы суммарно должен составить минимально 70 млрд.)
  Na ukrajinském webu se také píše, že Janukovyč prodal Číně kus pobřeží Krymu a dalšího území, asi tak "3 milliona gektarov ukrainy", včetně Sevastopole. Číňani tam budou stavět velký obchodní přístav a průmyslová zařízení.
  Kvůli tomu řada blogů protestuje: "Как США, Россия, Европа и Китай разделывают тушу Украины".
  Celý Euromaidan je prý jen folklor, o osudu Ukrajiny se rozhoduje jinde.
  Při zpáteční cestě z Pekingu se Janukovič zastavil v Moskvě, kde mu Putin slíbil pomoc ve výši asi tak 20 miliard dolarů. Asi ho to čínské pronikání do jím pracně budovaného Euroazijského svazu vážně znepokojilo.
  Nakonec to válí Janukovyč docela dobře, nezdá se vám?
  Neměli bychom se o tom vážněji zamyslet, týká se to nejen Polska?


  OdpovědětSmazat
 119. no, Informace,
  je nejvyšší čas vznést ultimativní požadavek na vrácení části Podkartpatské Ukrajiny, která byla součásti předválečnéhém Československa.
  Aspoň na dvě třeny a navíc Mukačevo - třetinu bychom museli nechat Slovensku... [;>)

  OdpovědětSmazat
 120. Nežertujte, Kocoure.
  Píší o tom nejen ukrajinští novináři, ale i ekonomové. I americké listy.
  Jestli chcete, dám Vám odkazy na materiál. Bude toho asi tak 30 stránek. Jen ten o dělení Ukrajiny je dlouhý celých devět.
  Budete mít co k počtení a přejdou Vás při tom žerty.
  Nerada pouštím do světa kachny a tak jsem si každé tvrzení překontrolovala křížením informací z různých zdrojů.

  OdpovědětSmazat
 121. StK, ono se to nezachovalo na původních médiích, v původní kvalitě? To by byla škoda. Úžasné co se s tehdejší technikou dalo dělat. Široká stopa, velké rychlosti... O tom bych četl a poslouchal doalelujá. Máme pár čísel Hudba a zvuk, to je úžasné počtení. Něco takového už nevychází. Než to soudruzi zamázli v roce 1971. To přesně odpovídá tomu jak to u nás i s technikou šlo do kelu.
  My se spotřební elektronikou bojovali se šumem, brumem, kolísáním, dropauty. A používání kazet pro "hifi" byl naprostý historický omyl. Kompaktní kazeta byla vyvinuta pro nenáročné účely. Dobrých parametrů se dosahovalo za extrémného úsilí a všechno bylo strašně háklivé. O tom třeba až v technické útulně. Tu další ukázku si poslechnu doma na sluchátka.

  OdpovědětSmazat
 122. A zase ten romantizmus, Schumachere.
  Praxe byla jiná. Na digi se například nestává, že časem "přibývá základní šum materiálu", že se začnou odmazávat výšky, že nastane vlivem zemského magnetismu nebo jiných polí prokopírování závitů pásku a pre- a post-echo.
  Jak se muselo přemýšlet, aby během výroby docházelo k minimálnímu počtu kopírování, protože každá kopie byla o něco horší než originál. Když už nic, narůstal šum a zkteslení. Na zkreslení je ux=cho dost tupé, ale po první kopii se zhorší odstup o 3 dB, po další o 4,5 dB atd.
  Jak se v průběhu procesu pořád musely jemně korigovat ztráty, které z fyzikálních důvodů vznikaly.
  Tohle vše u digi není. Zase je tam sice kvantizační šum, hlavně u 16-bit hloubky a když si člověk nedá pozor a musí převádět třeba dvakrát po sobě 44,1 -> 48 kHz a zase zpátky, u to jde (někdy) poznat.
  Ale kopie 1:1 je kopie 1:1 a není mezi nimi žádný rozdíl. Dokonce i ztrátové formáty jako ATRAC nebo MP3 snesou více (větší počet) rekódování, než snesly přepisy analogové.
  Nicméně 16 bit při 44,1 kHz jako finální, výstupní formát je i pro dobrý sluch formát vyhovující. Kvantizační šum nebo změny barvy zvuku hrozí jen při drastických mezioperacích při zpracovávání. Tam tedy má význam mít to v 32-bit float formátu. Nebo aspoň ve 24-bit.
  Zatímco 96 kHz proti 48 kHz na výstupu nepozná nikdo. Když říkám nikdo, myslím tím nikdo. Jedině speciální měřící signály a indikace pomocí měřáků by ty dvě normy dokázaly vzájemně odlišit. Ucho člověka nikoliv, i když to někteří tvrdí. [;>)

  Takže to je o byznysu (lepší převodníky, větší a dražší disky) a na tom navázaném Hifismu tedy spíše Hi-Endismu. To je totiž víra a do toho se míchat nebudu. Každý má svého Boha. Já zase mám své uši. Už ne takové, jak bývaly, ale pořád na 95% dostačující.

  A já už zase musím začít tvořit. Mějte se fajn, budu "otvírat", ale nebudu už asi dneska diskutovat. Není času.

  OdpovědětSmazat
 123. To není moc dobré téma k vtipkování. Info.
  Ale na druhé straně - jeden by se musel dát do hořkého pláče, kdyby si měl připustit, jak je lidstvo neskutečně BLBÉ.

  OdpovědětSmazat
 124. Ne, StK, tady nejde o nějakou všeobecnou blbost lidstva. Těch devět stránek rozboru ekonomické a finanční situace Ukrajiny, přehled mezinárodních společností, co tam už operují, realistický pohled na ukrajinský státní dluh, v čích je rukou (přes polovinu USA, ostatek v rukou EU apak Ruska) a který Ukrajina není schopna splatit, Vám umožní pochopit víc než všeobecné řeči o boji ukrajinského lidu za nezávislost a pod. Neříkám, že by protestující davy na Euromajdanu nechtěly svou nezávislost. Ale situace je taková, ekonomická, finanční, politická, mezinárodní, že nějaká nezávislost je jen chiméra.
  Nakolik jim finanční injekce z Číny pomůžou, jestli to zas nerozkrade Janokovyčova věrchuška, to záleží na Ukrajincích samotných. Ukrajinská centrální banka teď navazuje těsnou spolupráci s Čínskou.
  Takže vtipkovat anebo hledat příčinu v blbosti lidsta je značně kontraproduktivní.
  Chcete-li, pošlu Vám odkazy, jsou buď v ruštině nebo angličtině.

  OdpovědětSmazat
 125. Ale ano Info, to s tím, o čem jsem se dnes před polednem od "našich" Poláků dozvěděl, velmi souvisí.
  Jenže "vrcholní polici" si myslí, že to vždy ukočírují. Že to m´bude "o směřování Ukrajiny.
  Jenže se zapojuje lůza. A ta nehledí.
  Ty rozbory by mi asi nic neřekly, je to zcela mimo můj obor. Já tak můžu zjistit, kdo lže a jak to dělá. Manuípulace. To umím, to poznám. Ale ekonomika - sorry.

  >>> Leda by o tom někdo napsal něco takového, aby se tomu dalo rozumět i při značně odlišném zaměření. [;>)

  OdpovědětSmazat
 126. Lůze se dá kus chleba a zmlkne. Kromě toho není ani jednotná. A ani Američani jí moc nevěří, jak jste mohl slyšet na tom videu.
  Realisticky by to mohla být příležitost, jak z této situace vyjít. Protože kdyby to vybuchlo, odskáče to Evropa, v první řadě vy. Pak nebudete mít ani čas se ptát Kam s Českem? jako dnes na Psu. S Ruskem nebo s Evropou.
  Nechci strašit, ale pochopila jsem, že situace je opravdu vážná. nakonec je to i mínění Kwaśniewského.

  OdpovědětSmazat
 127. Mrkněte se, teď to vybuchlo v Bosně.
  Je tam bída a nezaměstnanost.
  http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-02-07/scontri-sarajevo-fiamme-palazzo-presidenziale-212123.shtml?uuid=b

  OdpovědětSmazat
 128. Závratný normálně nesplatitelný dluh na všecky strany. Země se závratnou rozlohou nejúžasnější půdy, v nelepším podnebním pásu, na rovině jak stůl. Kdyby nic jiného.
  Od dětství vyznávám některé maximy a rady EEK. Jedna z nich: ptát se vědomě a přímo jako blbec. Jako děcko. Jako prosťáček. Respektive navrhovat právě takové odpovědi. Takže tady se ptám: nemůžou zde za ten stav skutečně především komunisti? A všechny ostatní neblahé činitele vedou zase druhotně k nim? Není mi odpovídat. Ptám se (Honza Skácel).

  OdpovědětSmazat
 129. Jakube, to nejsou jen komunisti. Komunismus není "zlo". Komunismus je jenom špatný odhad povahy člověka. V rodině se přece žije tak trochu jako v komunismu. "Každému podle jeho potřeb a každý podle svých možností a schopností". Jenže je to omezené velikostí skupiny. Ještě to jakž-takž funguje v tlupě, ve vesnici. V malé. Pak už moc ne. To se přece učí, takové věci, na které jsem musel pomalu přicházet sám, protože nejsem vzdělanec. Což mi nijak nevadí - člověk si nakonec všimne, hodně věcí si "osahá" a ví to pak s daleko větší jistotu než ten, který se to učil ve škole. Platí to pro odborné, ale i humanistické problémy. Není nad osobní zkušenost.

  Informaci: Nebuďte zas tak moc "nad věcí". Já s s "lůzou" občas jednám. Každý sám z nich je obvykle fajn člověk. Teprve dohromady, když vznikne "nadkritické množství" to začne být "zajímavé" A nevěřte na "zalepení huby". Ti lidé na Ukrajině mají co jíst, mají kde bydlet a většinou mají i pravidelnou práci a postavení. Jejich nespokojenost pramení z jiných věcí. Nikdo je nebere vážně. Jsou jenom materiál, jak tu někdo napsal - "Kanonenfuter". A tehdy se "lid začíná bouřit" a hlavy panstva jdou na špalek. A to je principem celé té hry. Dostat Janukovičovu hlavu na špalek - a zaujmout jeho místo. "Krásná Julia" už zbrojí na návrat. Ale počítám, že marně. Ani Dubčeka se nepodařilo vrátit.

  P.S.: Samozřejmě Info, že víme o Bosně. My tu v Kotlince máme i rozhlas i televizi a dokonce i internet. Noviny taky vycházejí. Papírové. Jako v Římě. Otázka zní, jestli tady s tím může někdo něco udělat - nebo budeme muset čekat, až to bouchne. Myslím, že "B" je správně.

  OdpovědětSmazat
 130. StK, buďme naopak chvíli "nad věcí". Lůza, čili demonstrující, bouřící se ulice chce "dostat Janukovičovu hlavu na špalek - a zaujmout jeho místo. "Krásná Julia" už zbrojí na návrat." - jak říkáte Co se stane, až Janukovyčova hlava padne? Bude tu nastoleno nějaké provizorní
  "Direktorium", aby se předešlo teroru a násilí jako ve Francii? A kdo by v něm měl být? Jen zástupci opozičních skupin anebo také Strany regionů, která měla většinu při posledních volbách a má voliče hlavně ve východní a střední části země?
  Anebo se uspořádají hned nové volby? Kde vyhraje zase Strana regionů, protože jak všichni píšou, opozice je nejednotná a rozhádaná. Proto i politikové USA a EU se shodují na tom udržet Janukovyče na místě až do příštích prezidentských voleb, než se situace trochu vyjasní.
  To jsou politické otázky.
  Mocenské - vstoupení Ukrajiny do NATO. Asi si nepamatujete, že jednání započal už v r. 1997 tehdejší prezident Kučma, když podepsal Chartu mezi NATO a Ukrajinou o účasti ukrajinských ozbojených sil na společných manévrech (Cjtf, Combined Joint Task Force). V této linii pak
  pokračoval Juščenko a přerušil ji teprv Janukovyč. Myslíte, že ruská strana bude jen nečinně přihlížet, že nepoužije všechny možné prostředky nátlaku, v první řadě ekonomického, kdyby nová vláda obnovila znovu jednání?
  Ekonomické - Ukrajina je zadlužena natolik, že i Putinova slíbená "pomoc" 15 miliard dolarů by stačila jen tak na půdruhého roku - dva na zaplacení nejnutnějších splátek a pak by byla znova "na hnoji", jak píšou ukrajinští ekonomové. Proto tedy to hledání třetího partnera Číny, která
  Ukrajiny náležitě využije a postaví do lajny, jak už vysvítá z některých smluv uzavřených v Pekingu. Na příklad zavedení umělých meliorizačních norem při pěstování obilí pro Čínu. Pěstování druhú obilnin podle čínských zakázek. A to na padesát let. "Минимальный срок аренды
  составляет 50 лет."
  A Putinovo Rusko? To se mezitím handrkuje s Čínou o ceně plynu, který má dodávat velký plynovod, co má být postaven do r. 2017, dlouhý 4.000 km a který bude stát "jen" 8 milionů dolarů za kilometr. "One Kilometer of East Siberian Pipeline Will Cost $8 Million"
  http://www.rusenergy.com/en/
  To jen tak mimochodem, z nadhledu. Jak píše ukrajinský politolog: "В мире есть несколько глобальных игроков, чьи действия в той или иной мере определяют жизнь всех государств на планете. Это США, Китай, Европа-ЕС и Россия." Tak se na to pokuste mrknout globálně.

  Poznámka: takže vy už všecny ty moderní vymoženosti znáte? A já jsem se radovala, jak se mi podařilo úspěšně zvládnout kouřovou abecedu na počítačové klávesnici. Člověk se musí holt pořád učit.

  OdpovědětSmazat
 131. Škoda Info,
  že nevidíme opravdu dovnitř, že všechno je ideologicky a politicky filtrováno. Na zdrojích i u nás. Když se dívám na toho ubožáka Zaorálka, který dělá ministra zahraničí, dostávám zimnici, co všechno dokáže provést, než ho někdo odvolá.

  Vychází mi z toho až trochu burleska: Čína zakládá v Evropě své kolonie. Na padesát let. Škoda, že na ne v tamních krajích obvyklejší dobu - devadesát devět let. Míněno navždy. I když "nekonečno" se řekne deset tisíc roků... A "dočasně" znamená čtyřicet let.
  My tu řešíme, zda si muslimové mohou ponechat své zvyklosti i u nás a zda my jsme je ochotni nejen tolerovat, ale se podle nich i řídit. Nebo jestli má pedofil právo vychovávat cizí děti k obrazu svému. Demokracie se, podle mě, už naprosto znemožnila. Je "mimo mísu".

  Já potom od Vás čtu že ...Unie nezakázala žárovky, jenom jejich výrobu... Bože, už jste taky pěkně "sehnutá". A ani si to nepřipouštíte. Já ano. Nemám sílu (je nás málo) abychom zvolili ty, kteří myslí dopředu déle, než jedno volební období a stavějí zájem státu nad zájem svůj. Takže vítězí "vůle lidu" neboli hlasy těch, kteří poslouchají hesla a rozklady "inteligentů" a nepřemýšlí, co za těmi slovy ve skutečnosti stojí. A kdo. A proč.

  Zachránit nás může už jenom rychlá a velká katastrofa, decimace lidstva, která (možná) povede k jeho duševnímu ozdravení.
  Ale spíše asi ani to ne. Vstanou noví krysaři.
  O tom asi brzy přestanu přemýšlet. Protože mi nezbývá než konstatovat shodně s tím pánem, co padá z mrakodrapu "...je to dobrý, ...ještě je to pořád dobrý..."¨

  Je sobota, jdu fotit.

  Jestli chcete něco podotknout, napište raději článek. O ingerenci do našich záležitostí a o tom, jak se na to všechno už jenom bezmocně a POTICHU koukáme, paralyzování zelenými krypto komunisty v EU. Bude to zcela v ideovém rámci tohohle webu.

  Jo a ta má poznámka o internetu neplatí pro "valnou většinu" populace. Když někdo umí zapnout počítač tak to ještě neznamená, že ho dokáže využívat. Děti i dospělí na něm většinou hrají hry. Dětské i dospělejší. Ale jen hry. Realita? "To raději ne. Děkuji, nechci! Klik."
  Ostatně - operační systém Windows je koncipován právě pro hraní si. Adobe mi nabízí upgrade Flash Playeru a argumentuje tím že se na něm hraje většina her na síti. Proto asi máme počítače. Taková zjištění jsou pro ajťáky asoi dost tristní. Zajímalo by mě, jnak se na tio dívá Drak. Můj syn si myšlenky na všeobecnou užitečnost výpočetní techniky zakázal. Musel by se přestat živit tím, čím se živí. Je programátor.

  MMJ: Mám např. někde uložený program, který je schopen převádět "bukvy" do podoby teček a čárek - do Morseovky. Takže - asi proto to tak dobře "z Italska" do "severních teritorií" a zpátky funguje. Já jsem starý - a umím to ještě bez PC. Jen tak, z hlavy, bez baterek.
  Netrapte se tím.

  [;>)

  OdpovědětSmazat
 132. StK (8.února 2014 10:46)
  Úžasné, z toho jsem perplex. Asi existuje nějaké myšlenkové pole. Souhlasím od a do z. Když tohle říkám, "obecní" lidé na mě koukají jak na blázna. Protože přece je "normální, že..."
  Jen občas se stane, že narazím na někoho "divného", se stejným názorem. Na někoho, kdo do hlavy nemá trychtýř. Drak, no... troufám, že přinejmenším jeho názor bude velmi podobný. Moc zdravím, je pěkně, ať se fotky povedou.

  OdpovědětSmazat
 133. Jakube, ptát se vědomě a přímo jako blbec? Právě tohle je první co není-li odnaučeno v rodině, škola potlačuje jako první. A ostatní "převychovaní". Už od kolébky je na tom intenzívně pracováno. Tak to pokračuje. "Kdo je zvědavý, bude brzo starý." "Neptej se, nebo budeš za hlupáka." "Kdo se ptá, dává najevo že neví." "Jé, hele, ten se zase ptá, to bude sranda, smějte se mu..." "Neptej se, nezdržuj..." Protože "nevhodně" se ptát je nebezpečnější než hlásat "nevhodné" názory. "Nevhodné" názory lze odmitnout a potlačit. "Nevhodné" otázky jsou odolné a provokují přemýšlení o tom co je předkládáno jako nepochybné. Stále se vtírají a požadují odpověď. Provokují k přemýšlení o tom, o čem nebylo přemýšleno a provokují další nebezpečné otázky. Na dobře formulovanou otázku, na rozdíl od teze, je pro autoritu velmi obtížné reagovat úředně formální represí aniž by ztratila tvář. Otázka může být velmi nebezpečnou zbraní. Proto je nutné, a tak je implementováno do obecné kultury, že ptát se je špatné.

  OdpovědětSmazat
 134. Minimaľnyj srok 50 let. Nu vót...
  Vstanou noví krysaři. Přesně a úderně řečeno. Závidím.
  No, pudu na panenku ve slanině na švestkové omáčce a kapku prosecca. Možná ale na kančí se šípkovou omáčkou. Nebo daňčí hřbet s brusinkama. To jsou skromné radosti osamělého provinčního intelektuála.

  OdpovědětSmazat
 135. Che - to si někdo naběhl. Morseovka je moje parketa od dvanácti. Ostatně na vojně jsem byl spojař. Co taky s filosofama.
  Tak nenápadný dotaz: Copak je .--.-. ?
  Esli aji tohle se dá n ě k d e najít, tak už nehraju. Člověk už nemůže mít ani tu drobnou radost vědět víc než druzí.
  Ale jaké slovo jsem na to vynalezl a o něm pak napsal nostalgickou básničku, to nevíte, a hotovo.

  OdpovědětSmazat
 136. StK,
  environtalismus zelených krypto komunistů v EU není zrovna moje parketa. Tady jsou docela jiné problémy. Tak na příklad už se měsíce nebo spíš léta debatuje o Campanii (region kolem Neapole) jako o zemi bludiček - terra dei fuochi. Tam ta mlhotavá světýlka, co se v noci vynořují nad zemí, nepocházejí z bažin, ale z toxických půmyslových odpadů, co tam pohřbila camorra. Lidi mají strach z rakoviny, ti co tam žijí a obdělávají půdu. A mají strach i ostatní, kteří tamní zemědělské výrobky nekupují. Zemědělská půda regionu by se měla bonifikovat, ale zatím nebylo ještě všechno zmapováno, jen část nechalo zmapovat velení NATO v Neapoli na své náklady a předalo výsledek italské vládě. Pak se zase nic nestalo, jen začala nová polemika.
  Podobná situace je v jižním Tarantu, kde ocelárny Ilva zamořují vzduch. Regionální prokuratura je zavřela a pak byly znovu otevřeny na nátlak vlády, protože pak nezaměstnaní neměli co jíst.
  Takže lidi chápou, že nějaká kontrola nad znečišťováním prostředí musí být. A to pokud možno přísná. Tak se problém jeví tady.
  Pokud jde o skupování zemědělské půdy Čínou, Indií a arabskými státy po světě - Afrika, Austrálie, jižní Amerika a Evropa o tom zas něco vím. Čína koupila 84.000 ha od Ruska, 43.000 od Austrálie, 70.000 v Laosu, 1.050 v Mexiku, 300 na Islandu,ì a nyní půdu na Ukrajině, nehovoře už o severní Africe.
  Teď na př. severní Korea jedná s Ruskem o koupi 220.000 ha pro zemědělské využití.
  Je to nová forma kolonialismu.
  Ale obávám se, že by to nebylo "zcela v ideovém rámci tohohle webu".
  Lituju, ale nikdy jsem nezpívala ve sboru..

  OdpovědětSmazat
 137. Pro Info:
  Není možné před Ostravákem nakousnout téma znečišťování a nečekat, že vás neodkáže někam...
  My v tom žijeme, vážená. Už zase.

  Nechcete psát Vy, napíši já. Ale o environmentalistech, jejich metodách a jejich tajných partnerech.
  ===
  Jo - abych nezapomněl: ideologický rámec tady není nijak předurčen a neurčuji ho já, ale diskutéři. Takže tu klidně můžete zpívat své sólo - bude-li dobré, zatleskáme. Já určitě.
  Tady nepropustím osobní útoky a bezcílné blábolení. Jinak je možno psát vše.

  No a ještě půjdu dneska podruhé ven. Je tam jaro, slunko "pere jak sedlák cepem" - prostě klasický únor. Únor bílý pole sílí.
  [;>)

  OdpovědětSmazat
 138. Celý ten kravál kolem čištění lagun jsem sledovala, takže vím, že to dokáže člověka dopálit. O environmentalistech a jejich metodách se tu nijak zvlášť nemluví, takže nevím, co bych měla napsat. Budete o tom rozhodně vědět víc Vy.
  U vás dělají přímé přenosy z olympiády? Tady ne, jen SKY. Ani ve zprávách o ní moc nemluví a v novinách nepíší.
  To tu z Číny přenášeli non stop.
  Takže ani nevím, jestli je to opravdu taková sláva.

  OdpovědětSmazat
 139. Informace, jakápak nová forma kolonialismu? Nabídka, poptávka. Žádné dělové čluny.

  OdpovědětSmazat
 140. Možná, že jsem nalezl vysvětlení pro nějaké historické události. Nevíte, kdo bydlel nad Eichmannovými? To je zase večer...
  Jestli tuhle hru na obléhání Jericha či na Armegedon budou provozovat častěji, tak se ze mě fakt stane antisemita.

  OdpovědětSmazat
 141. Jo, přenosy se tu dělají, Info.
  A moje žena je sportovní fanynka - teď si asi budu několik dní vařit výhradně sám. Ale nijak mě to nevadí - vařím rád a prý dobře. A je aspoň klid, nikdo po mě nic nechce vědět ani dělat, jen v televizi se občas ozve hysterický řev nějakého sportovního komentátora - když se "náš" má šanci "dostat na bednu". Zatím jeden - doběhl třetí (prý za půl milionu.)
  ===
  P.S.: Fotil jsem dneska bezdomovce. Hodně smutné fotky. Začínám se stávat nejen fotografem rezavých monster ale i fotografem "sociálním". Tohle jsem na od sebe nečekal.
  ===
  Co to je proti obléhání Jericha. Trouby a troubové.

  OdpovědětSmazat
 142. Obuvníku,
  když jste nucen prodat pro dluhy kabát a boty, a to za ár švestek, tak mluvíte taky o nabídce a poptávce?
  Případy s prodejem zemědělských pozemků jsou dvojího druhu: v případu Ruska jde asi o to, že mají emě moc, takže ji ani neobdělávají a ani neosidlují.
  V případě třeba Habeše, kde lidi umírají hlady a vláda prodá cizím firmám "35 mila chilometri quadrati di terreni agricoli" 30.000 čtverečních kilometrů zemědělské půdy a vyžene z ní zároveň vlastní zemědělce, neměli bychom mluvit spíš o novém kolonialismu - nebo kolonialismu nového typu, jestli Vám to zní líp.

  OdpovědětSmazat
 143. No, mně to taky nevadí, že tu nic nevysílají. A na SKY bych na to musela doplácet. Jenže po tak velkém křiku kolem najednou všichni zmlknou, to není samo sebou.
  Ale na webu jsem našla, že ruský účetní dvůr cчетная палата bude kontrolovat účty výdajů na stavbu Soči. Copak asi najdou?

  OdpovědětSmazat
 144. Sch, s těma prostýma otázkama jste to trefil do hlavičky. A Kisch to mínil eště dál: ptát se bezprostředně, naivně, na základní věci. Opakovaně. Adresně. Neodbytně. No jako dítě.
  Nikoho nenapadne pátrat po .--.-. ?
  A na neděli vám povím svou něžnou pohádku o takové šikovné veverce.
  Veveřička si našla tři pěkňoučké oříšky na večeři, dotáhla si je nedočkavě do své dutinky, a lup - rozlouskne první: jejda - ony v něm malé odpolední šik šatečky! A co druhý - ? Lup - brokátové šaty na ples, nádhera...! Třetí: Lup - hedvábný nadýchaný úbor, no oči přecházejí - Veveřička vyskočí na větev a zařve na celý les: Ku*va, já se kvůli té za*rané pohádce snad ani nenažeru!!

  OdpovědětSmazat
 145. Zimní olympijské hry mají být jednou z nejvýznamějších událostí tohoto roku. Píšou o tom cizí noviny, hovoří o tom cizí televize, i Kocour o nich vystavil článek.
  Italská media, abych řekla pravdu, se o nich moc nešířila, jen sem tam některá otiskla nějaký drb. Takže jsem musela číst jinde. To česká media o ZOH uveřejnila mnohem víc zpráv. Tam jsem se taky dozvěděla, co jsou vlastně ty dvoumístné záchody.
  S vysíláním z her je to ještě horší. Prakticky jsem doposavad z nich nic neviděla, ani z toho slavnostního zahájení. Italské televizní stanice ukázaly ve večerním zpravodajství jen italského premiéra, který i v Soči hovořil s novináři o italské politické situaci. Jinak nic, vůbec NIC.
  Hledám tedy na webu, jak to s těmi přenosy ze Soči je. Exklusivu si koupila SKY, kde si musíte doplatit za rubriku „sport“, jinak ostatní televize – státní a soukromé vysílají prý souhrn ve večerních zprávách. Jenže tam zas ukazují italského premiéra, jak se prochází někde pod podloubím a medituje o hrozící vládní krizi. Jenže on dneska ze Soči odjíždí.
  Takže televize nic. Jdu se tedy podívat na streaming na webu. Tam je sice jistá nabídka, ale prý si mám koupit potřebnou aplikaci. Tedy zase další vydání.
  Jen v jednom článku o hrách radí pustit si streaming rovnou z 1.kanálu ruské televize. Zkusím to teda – a ejhle, podařilo se mi konečně s dvoudenním zpožděním shlédnout útržky ze zahajovací slavnosti, které tam vysílají pořád dokola. Celou slavnost teda ne, ale stejně jsem si udělala alespoň představu. Takže si budu moci prohlédnout zimní olympijské hry zadarmo jen díky nezištnosti ruské televize!
  To je v Česku taky tak anebo jen Italové jsou tak sebestřední?
  A co kdyby nám Kocour doplnil článek nějakými dalšími notickami?
  Nebýt jeho tak bych o té olympiádě nevěděla prakticky nic.

  OdpovědětSmazat
 146. Jakube, ten vtip je moc pěknej.
  Vidíte, i tady člověk názorně "nahmatá" rozdíl v mentalitě. Čech se tomu směje jako podařenému špásu, Ital by se na to koukal nechápavě.

  OdpovědětSmazat

 147. Páni, ten podvod!
  Kliknu ted na http://stream.1tv.ru/live, kde mají vysílat ženský snowboard ze Soči a co najdu? Příjemný muzikální motiv a nápis:
  Eta programma ne imeet prav na transljaciju v seti internet
  smotrite efirnuju versiju v svojem regione
  Takže prostě z celé té slávy neuvidím nic. Klít nebudu.

  OdpovědětSmazat
 148. K problému "VEVERKA":

  "Naši" Italové se takovým vtipům smějí, až se za břicho popadají. (Jako že tu žádný s výraznějším "břichem" nepracuje. [;>)
  Že by se nakazili "kotlinkovou mentalitou"? Nebo jenom máte Informace smůlu na nějaký "tupější kraj"? A to ti "naši" jsou ze Sicílie i z Milána.

  Jinak doufám víte, co je to "veverka", ne? Nabízím tři odpovědi:

  A:- žena s výrazným předkusem
  B:- žargonem "zrzavý rozkrok"
  C:- atomová elektrárna

  OdpovědětSmazat
 149. •--•-• //-••••-//••/--••/•--/••/-•/••//•-•-/-•-/---/•--//--••--//----/-/---//•/-/---//-/•-/-•-/---/•//••--••

  OdpovědětSmazat
 150. Ne, ty tři významy neznám. To asi ti čeští Italové myslí tu verzi B.
  Jnak, jak je znám, by se tomu nesmáli.

  OdpovědětSmazat
 151. Pro Jakuba:
  Chvíli jsem po tomto Morse znaku pátral, protože tenhle fakt neznám i když jsem dodnes schopen morseovkou komunikovat, dokonce znám i pěkných pár výrazů z Q-CODE. Ale nevypátral jsem nic... [;>(

  Napadá mě jenom nějaký speciální povel jako "pozor, následuje další zpráva" nebo tak něco.

  Prostě asi zase jedna "intelektuálská fligna", že? [;>)

  OdpovědětSmazat
 152. Informace, proč v Habeši umírají hlady?

  OdpovědětSmazat
 153. A i B - ?
  Pedro, hned. Vzápětí. Tajemné krásné slovo, které miluju. Nepostižitelné precizací.
  Takových je. Aniž to lidi tuší, když si je denně berou do své nevymáchané huby.

  OdpovědětSmazat
 154. To nevím, Obuvníku, já jsem tam nebyla.
  Ale pozorovatelé píší, že prý tam chybějí infrastruktury a voda.

  [Fonte: Coldiretti, farmlandgrab.org, guardian.co.uk, secondo protocollo.org, Le Monde diplomatique, Financial Times, tlaxcala-int.org,

  OdpovědětSmazat
 155. •--•-• //-••••-//••/--••/•--/••/-•/••//•-•-/-•-/---/•--//--••--//----/-/---//•/-/---//-/•-/-•-/---/•//••--••

  OCH TO TO TO ?

  http://morseovka.pitevna.cz/prevodnik/

  OdpovědětSmazat
 156. Převodník stojí za //--../.-//..../---/...-/-./---//--/../.-../-.--//./-.-//+

  OdpovědětSmazat
 157. Rusové mají asi 20 kanálů TV na webu, ale ZOH nevysílá ani jeden. Posílají mě všechny na můj "regionální kanál".
  To si dělají pěknou reklamu. Putin by měl zakročit.to je sabotáž!

  OdpovědětSmazat
 158. Informace, ach tak, pozorovatelé. Podle "Člověka v tísni", Etiopie není pouštní země, je v ní spousta zeleně a úrodné půdy.
  Proč tam chybí infrastruktury a voda? V minulosti tam byly? Kam a proč se ztratily? A proč tam lidí přibývá, když nemají co jíst? A proč nemají co jíst, když je tam úrodná půda? Můžete mi to vysvětlit?

  OdpovědětSmazat
 159. To Schumacher:
  A dost!
  Jak se tak drze můžete ptát? Takové otázky bych, být v nějaké humanitární organizaci, jednoduše zakázal! Tak, jak se nesmíte zeptat člověka, jestli je gay. Nebo černoch. Nebo komunista. Otázky zakázat! Zakazovat odpovědi je už pozdě, zlo je třeba vykořenit hned na počátku, než zapustí v duši kořínky a vzniknou pochybovači. A s těmi se špatně pracuje. Jsou vzpurní a ptaji se dál![;>)

  To Informace:
  ZOH v Suschi nebo Sochi jsou přece hlavně byznys (a politika) - je tedy třeba minimalizovat ztráty, které vznikly Rusku tím, že (podle některých odborných odhadů) bylo 70% investičních prostředků rozkradeno. Takže kdo zaplatí, může čumět. Kdo ne, tak jen čumí - na prázdnou screen.
  Možná se tak pár procent zpět získá - a opět bude rozkradeno... [;>))

  OdpovědětSmazat
 160. Nemůžu, Obuvníče. Zovna tak jako Vám nemůžu vysvětlit, proč na př. Německo je ekonomicky vyvinutá a bohatá země.
  Můžete mi vysvětlit Vy příčiny, proč je jedna země zaostalá a chudá a druhá rozvinutá, bohatá a táhne kupředu technologický pokrok?
  Jsou to příčiny historického rázu, antropologického nebo jakého?

  Konečně se mi podařilo najít vysílání live ze ZOH. Díky německé ZDF.

  OdpovědětSmazat
 161. Na rozdíl od jiných Jaderná Elektrárna Dukovany nesmrdí. Vypoští čistou vodu nebo páru, trochu radioaktivní - ale mnohem méně radioaktivní, než jsou mnohé lesní studánky. VVER 440 je snad jasné. To jsou ty veverky, o kterých tam mluví docela s úctou. Solidní ruská práce/projekt. Několikanásobně předimenzováno. Snad proto, že se tu intuitivně počítá s "ruskou obsluhou" jako v Černobylu. Kombinace ruský reaktor a česká předposr...á obsluha je 99,99% záruka toho, že se nic zlého nestane.

  "J" jsme ve zkratce zrušili, asi abychom nepopouzeli Rakušáky.

  Ten Morse znak je @. Ono, když se dva domlouvají přes údolí blikáním baterkami, je to jedno z nejužívanějších písmenek, že?
  [;>)

  OdpovědětSmazat
 162. Tak co nadělám. Já už jsem se nekonečně těšil, že to nikdo neví. Tak je to venku, no. Já jsem o tom před lety, když zrušili morseovku a telegraf, něco napsal. A mám pro to slovo, na mém někdejším blogu dávno zobecnělé.

  OdpovědětSmazat
 163. Neplač Jakube,
  ořech to byl - já to nevěděl (i když jsem tak moc daleko nebyl - ten znak se používá, když se popisuje nějaký parametr za dodržení určitých podmínek - třeba napětí při určitém odběru)).Onkel Googl s tím měl taky dost potíže, ale i mem - slovo na to existuje :"posíláme ímejl".
  My tady tomu @ obvykle říkáváme "zaplantaný zkurvysyn". Proč tak škaredě - nevím. Potíži - nenadálému problému - se zase říká "krpa". Taky nevím, jak k tomu pojmenování došlo a co to znamená.
  [;>)

  OdpovědětSmazat
 164. --.. / .- // .... / --- / ...- / -. / --- // -. / . // --.. / .- // .--.-. /

  OdpovědětSmazat
 165. Vzkaz pro EK - převodník morseovky je nanic - to bylo ruskou morseovkou! Ovšem už ta má ruština není co bývala - koukám, že jsem klidně napsal Што же namísto správného Что же (až později mi to nedalo a musel jsem se podívat do slovníku). No nic, z ruštiny jsem maturoval před 53 roky, takže znajómosti už pomalu, avšak neúprosně mizejí z hlavy.

  OdpovědětSmazat
 166. Vy se tu, pánové, bavíte o myších ocáskách aasi vám uniklo, že na Soči zhavarovala pození lanovka a pak nevěděli, jak dopravit dolů od startu biatlonu asi tak tisíc novinářů a diváků. Psal to odpoledne ruský Rosbalt
  http://www.rosbalt.ru/federal/2014/02/09/1231064.html
  Jak to vyřešili, to nevím.
  Nejvíc o nedostacích píší právě ruské listy. Měl by si to uvědomit ten pán v Parlamentních listech, co se rozčiluje, že novináři vylili na ZOH celý fekální vůz. Ať si přečte taky ruský tisk. Odkud vyšly informace o rozkrádání? Z ruského webu. A kde se hovoří o zničení prostředí na Soči při stavbě? Zas na ruském webu.

  OdpovědětSmazat
 167. Informace, no vida. Jenže někteří si myslí, že stačí když těm, kteří nemyslí ukáží pár srceryvných fotografií, přihodí pár frází a nastaví kasičku pro odpustky. Že nemají školu s ajpedy ani s elektrikou. No, to tady za starého Rakouska také neměli....A že mají špinavou vodu, nemají co jíst a mají ajds. A že se mají tak mizerně, že jich je třikrát víc než před čtyřiceti lety. Což alespoň trochu myslícího zarazí v ochotě přispět do tomboly. Jako té nadšené dívce shánějící sponzory aby mohla někde u Austrálie protestovat proti japonským velrybářům.

  OdpovědětSmazat
 168. Německo je bohatá a rozvinutá země nejspíš proto, že má mimořádně příznivé přírodní podmínky. Úrodu třikrát ročně, nemusejí topit, protože neznají zimu. Mají velké přírodní bohatství, ložiska ropy, plynu, nerostů. Vyhráli první cenu ve Sportce...Jinde jsou chudí proto, že tohle nemají a navíc musejí stavět domy s komíny a dělat si zásoby aby v zimě nezmrzli a neumřeli hladem. Sice někteří říkají, že je to naprosto jinak, že je to tím, že někde jsou lidí pracovití a jinde líní. Jenže to jsou lži a ti lidé jsou hnusní a odporní rasisté. Protože všichni lidí na celém světě jsou si co? Rovní. A jestliže se některým vede lépe a jimým hůř, nemůžou za to, ale je to tím, že mají nerovné podmínky a také že někteří jsou utiskováni zlými lidmi. Třeba takovými, kteří se sobecky odmítají s nimi rozdělit o plody své práce. Takovými, kteří pořád pracují a vykořisťují jiné a hlavně Gaiu, Matku Zemi. A produkují uhlíkové poluce.

  OdpovědětSmazat
 169. Takže, Schumachere, když přeložím Vaši ironii do neutrálního jazyka, tak to jsou přírodní podmínky, co podmiňují vývoj lidské společnosti, materiální a duchovní. Čím je příroda méně příznivá, tím víc se lidi snaží.
  Nepolemizuju s Vámi, nikdy jsem se nad tím nijak zvlášť nezamýšlela. Ale co Eskymáci? Ti by měli být na špičce rozvoje a výzkumu. Drsnější podmínky jak tam, těžko najdete.

  OdpovědětSmazat
 170. Tak nejvyšší čas, abych řekl své jasné slovo: nevím, opravdu ne, proč bych měl či dokonce musel celé dva týdny věnovat nejvyšší či dokonce jedinou pozornost dění na jednom kousku pobřeží jednoho moře v jedné zemi. Ano, nabíhají si tak neuvěřitelně, že difficile est satiram non scribere, že, Juvenale; leč mám od toho jasný odstup. Škodolibost se ve mně mísí s lítostí, uznání u povedených věcí s ostražitostí. Nu i tak, golubčiki... čego že.
  Že bych rovněž neustále brouzdal s očima na monitoru a jazykem na vestě na gúúúglu, co že zase nového v Soči a co si o tom myslí stovka komentátorů světa... proč?
  Strávil jsem pár krásných pohodových volných povznesených hodin v našem nádherném evang. kostele (Gahura) na instalaci (opravdu se tomu tak říká) vrchního seniora jedné z protest. církví. Klidná slavnost bez okázalosti na úrovni, nádherný zpěv sboru - desítky renesančních písní, varhany jak hrom (ano!), mládeneček s akordeonem v roli varhan, pak pohoštění, usměvaví kazatelé ve slavnostní černi s celými rodinami z celé východní Moravy - než člověk prohodí pár vět s každým, koho zná a kdo chce mluvit s ním, je večer... do toho volají potomci, že se ve zdraví vrátili z Bolzana - není tohle pěkné nedělní odpoledne?

  OdpovědětSmazat
 171. Tady, Jakube, celý den leje. tak se člověk musí nějak zaměstnat.
  A pak nejde o hry, ale o politiku.

  OdpovědětSmazat
 172. Jakube, tak je to dobře.
  Informace, je to prosté. Příliš dobré podmínky vedou k lenosti, příliš špatné podmínky neumožňují se zvednout. Rozdílnost ve srovnatelných podmínkách je podmíněna biologicky a kulturně. Tak jako rozdíly mezi lidmi obecně. Jsou si nerovní protože jsou si nerovní ve svých schopnostech. Ovšem, jsou rovnoprávní. Každý má právo uběhnout stovku za dvanáct vteřin. V tom je rovnoprávnost. zdaleka ne každý to dokáže. V tom je nerovnost. Někteří lidé z hloupost či vychytralosti zaměňují rovnoprávnost za rovnost. Hlásají, že nejenže každý má právo uběhnout stovku za dvanáct vteřin, ale že nelze připustit aby někomu bylo upřeno, že ji uběhne bez ohledu, že ji neuběhne a požadují pro něho pozidi na stupni vítězů a všelijak manupulují, zkracují mu trať a ostatním ztěžují podmínky, nutí je běhat bosé, blátem, proti větru, skákat po jedné noze a podobně. Pak zvýhodněného vítěze ozdobí vavřínovým věncem. "Hle šampión! Stejně dobrý jako osstatní. Kdepak stejně dobrý, lepší než ostatní!" Každého kdo se odváží s nimi nesouhlasit prohlásí za vyvrhela a nepřítele lidstva. Pak se velmi diví, že někteří na ně pohlížejí s nevrlostí a brousejí vidle.

  OdpovědětSmazat
 173. Dokonale vyjádřeno. Plaastické jak trhavina.
  No co to pomože.
  Jsme vdovci po chudobě. Jakýsi prázdný příval nás zaplavuje, dusí... To se mi teď najednou vybavilo, když jsem pátral v podvědomí po něčem vyjadřujícím dnešní nás stav v Evropě. Začínala tak má jedna náhlá zoufalá věc 60 či 61. Nenapsal jsem to nikdy nikam nikomu od té doby. A ono to v té kotrbě zůstalo.

  OdpovědětSmazat
 174. Víte co, Schumachere? Ona ta otázka rovnost rovnoprávnost, rovnocennost - a s ní spojená spravedlnost je velice složitá. Filosofové a právníci o ní diskutují už od 18. stol. Vzpomeňte si na francouzské Égalité, Fraternité, Liberté. Jaký je vztah mezi rovnoprávností a nerovností (sociální, mezi pohlavím nebo biologickou) a spravedlností? Jedna věc je pokus o řešení problémů na úrovni státu.
  Jenže s globalizací se problém stále víc osložňuje. Můžeme dosáhnout nějaké spravedlnosti při podstatné nerovnosti mezi státy nebo celými geografickými oblastmi, na jedné straně vyspělými na druhé zas zaostalými, chudými? Tak se teď na problém dívají sociologové a politologové a církev.
  Víte teda co? Nechme to plavat, nebo na nás Kocour bude chtít článek. Já se na něj tedy necítím.
  Třeba Vy anebo Jakub byste něco napsali?

  OdpovědětSmazat
 175. Plaastické jak trhavina.
  K tomu jen podotek, ta když buchne, tak se pozná že buchla jen podle toho že nelze poznat co buchlo. Lépe řečeno, jako když buchne fšecko. Pak se v tom vyznej informace, co?
  Vědí to jen Buch a paní Buchtová!
  4P

  OdpovědětSmazat
 176. Informace, to nelze. Stejně jako toho nelze dosáhnout mezi přirozeně nerovnými lidmi. Nerovnost je přirozená. Lze jen, a to je záležitostí konsensu v té které kultuře, omezit její některé nepříznivé důsledky. Rozhodně ne tím, že vidoucímu vypíchneme jedno oko. V tom lepším případě. Nebýt přirozených důsledků této přirozené nerovnosti, neslezli bychom se stromů, dokonce bychom na ně ani nevylezli. Nezůstalo bychom ani ve stadiu protoplazmy.
  Mluvit o rovnosti či nerovnosti mezi státy je chybné. Vše pochází od člověka. Podle toho jsou některé kultury v tom či onom potentnější než jiné. Sice rozli hraje i náhoda, ale tak jako i v lidském životě. I tam schopnější neuspěje, že měl smůlu a naopak uspěje méně schopný proto, že měl štěstí. Tak obecně funguje celý svět. ten lidský je jeho součástí a podléhá stejným principům. Lidká společnost tak jako mraveniště, tak jako bakterie. Neměnné prostředí nevede k selekci, k nutnosti přizpůsobit se. Naopak velmi nestabilní prostředí brání růstu kultury a v krajním případě i jejímu vzniku. Jen hlupáci si myslí, pokud myslí, že člověk a jeho společnost nepodléhá týmž zákonitostem jako vše ostatní.
  Proto lidský úděl lze jen ulehčit, ne změnit. Při tom platí, že obě stany rovnice jsou vždy vyrovnány. Každá změna na jedné straně je vždy provázena změnou na druhé straně, protože nic není zdarma právě tak jako energie se nikam neztrácí. Termodynamické zákony a entropický princip platí i tady. Jestliže se jeví, že to tak není, je to proto, že to není pozorováno. Například pro to, že jeden lidský život bývá příliš krátký pro pozorování jak se obě strany rovnice vyrovnávají. To vede k tomu, že hledání kauzality je omezeno časovým horizontem na nějaký časový úsek. Jeho výsledek je ovlivněn něčími nějakými zájmy na tom, aby byl takový jaký je požadován. V úmyslu dosáhnout nějaké výhody, najít pro ni přijatelný argument a za tím účelem vytvořit umělou kauzalitu. Takovou jakou si vytváří člověk aby svůj neúspěch v soutěži omluvil vším možným jen ne vlastním chováním.

  OdpovědětSmazat
 177. Informace, je to prosté. Rovnost je, že každý uběhne stovku za dvanáct. Rovnoprávnost je, že každý má právo ji uběhnout za dvanáct.
  "Demokracie" je rovnoprávností nerovných. Realita je taková, že to neplatí důsledně, protože přirozenou snahou těch, kterým bylo od přirozenosti naděleno více, je i vymoci si pro sebe více práv. proto opravuji definici na "Demokracie je pokus o rovnoprávnost nerovných."

  OdpovědětSmazat
 178. EK, záleží na vzdálenosti pozorujícího. V dostatečné blízkosti je to jedno. I tomu pozorujícímu, který tímto dopozoroval. Ovšem z dostatečné vzdálenosti podle buchu a hlavně podle po buchu lze odhadnout co mohlo buchnout. Plastik zpravidla má silné lokální destrukční účinek, ale malý dosah a bořivý účinek. Pracuje rázovou vlnou. Proto je mimořádně vhodný na specifické destrukční avšak i konstrukční - viz tváření kovů, práce. Práce s plastikem je velmi příjemná a bezpečná. Dá se výborně tvarovat a z toho důbvodu i maskovat. Například do podoby konstrukčních částí a přetřít barvou. Ovšem dá se dobře odhalit detekčními metodami, například protonovým detektorem. Ovšem, kdo by takhle rutinně kontroloval třeba....no, nebudu navádět. Účinek se dá dobře směrovat. Má vysokou detonační rychlost a jeho typické užití je tzv. na přílož. Velmi vhodné pro řízenou destrukci. Pro boření je vhodný jako počinová nálož trhavin produkujcících velké množství plynů. V tom případě pracujeme s tlakovou vlnou, která je velmi efektivní v uzavřených či omezených prostorách. Například výbušný materiál je prvotní explozí rozprášen do prostoru v jehož objemu exploduje. Pro otevřený prostor je výborná verze jako "aerosolová bomba". Kdysi jsem si s tím hrál. Několik gramů a zvukový a optický efekt byl jako výstřel z bazuky. Zvonilo mi v uších. velmi nedoporučuji k následování. Problém je, že vlivem jistých událostí způsobených velmi nezodpovědnými lidmi, opatřování si tohohle užitečného materiálu je problematické. V drogerii nevedou. Škoda, protože vhodně užitá malá množství velmi usnadňují jinak obtížné práce s majzlíkem a sbíječkou. I když, pro drobné práce v kompaktním a tvrdém materiálu je k mání velmi dostupná, užitečná a dost bezpečná metoda.
  Kdybych nechtěl být kosmonautem, určitě bych chtěl být pyrotechnikem.

  OdpovědětSmazat
 179. Jo, mohl bych... tuto možnost svobodně se rozhodnout mi nelze vzít.
  Ovšem: za daných, momentálních, mně známých (?) okolností/podmínek, žeáno!
  Na druhé straně - můžu se rozhodnout, i když vím/tuším, že rozhodnutí zůstane na rovině představy, ideje, fikce... no, Kanta, Hegela ani Platóna sem tahat nebudu.
  Ovšem na druhé straně - bez nich to nebude vono...
  Ovšem -

  OdpovědětSmazat
 180. Nicméně musím podotknout, že
  ...zahřátá plastika smrdí. Dá se vyčuchat i přes silonový sáček. Ale zase se s ní dá klidně topit v kamnech - hoří jako asfalt. Vyzkoušeno. Smrad je ale horší než z Karvinské Bomby.
  ===
  ...pak tam zasuneš rozbušku, zaplácneš to do úhelníku od stožáru vn, tak asi dvě hrstě na jednu nohu, připojíš bleskovku, aby to bouchlo na třech nohách naráz, pak ještě zápalnou šňůru, abys měl čas kus poodejít, když to bude jiskřit až to spadne na zem... A jedno město je bez proudu!
  Ano, Jsem proškolen, ledacos si pamatuji... To je třetí specializace nadporučíkova - s heslem "Po nás už jen potopa..."

  Jenom nevím přesně, kolik Perunitu na jeden minaret. Tuším kam ho nanosít, ale kolik pytlů? Já viděl jen kamenné a železobetonové minarety...

  [;>)

  OdpovědětSmazat
 181. To budou vědět naši naprostí profíci v oboru destrukce komínů.
  Potopa zadků v bílém, vystrčených v dlouhých řadách k nebi, a před nimi řad hlav pokorně u podlahy - ne. Bez tolerance. Jakkoli už je to akademická debata.

  OdpovědětSmazat
 182. Napsal jste to pěkně, Schumachere. Ten Váš příklad vypíchnutí oka vidoucímu, aby se tak vyrovnala přirozená nerovnost, mi připomněla zdejší diskuze 70.-80. let, kdy pro revoluční levici a pro radikálně reformistickou katolickou levici to byl preferovaný nástroj sociálního "boje". A ten boj zavedli i do škol. Katolíci dokonce utvořili jakési hnutí, vedl ho katolický farář, proti "Pierinovi". Pierino - Petříček byl pro ně symbolem slušně vychovaného chlapečka - všeználka, který jen sedí nad knihami a šprtá, zatímco děti chudých a prostých rodičů tyto výsady naučit se něčemu doma nemají. A tato tendence se rozmohla i mezi učitelským a profesorským sborem. Kolikrát jsem musela s podobnými "rovnostáři" zápolit. Učitelka našeho osmiletého kluka si stěžovala, že mu dáváme číst doma knížky a ona pak neumí na jeho otázky odpovědět. A je to pak pro ni trapné. Neřekla jsem jí sice, že by si měla vzít knížky do ruky sama, když neumí odpovědět na otázky osmiletého dítěte, ale namítla jsem, že se přirozené zvědavosti dítěte nemají klást překážky. A to si tenkrát syn přečetl jen Tři mušketýry v plném vydání.
  Podobný případ byl s dcerou při maturitě, kdy komise uplatňující zásadu vypíchnutí oka jako prostředku k vyrovnání sociálně-kulturní nerovnosti, vyzvedla až k nebi znalosti žáků z prostých rodin - tedy neintelektuálních a zmordovala zas ty druhé. Mé dceři se dokonce předseda komise vysmíval, kolik jí toho tatínek do té pusté hlavičky nacpal. Tenkrát bych byla doopravdy vraždila, ale rozhodli jsme se nechat to být, jen to dceři vysvětlit a uklidnit ji. Stejně - kam bychom si mohli jít ztěžovat?
  A vidíte, holka vystudovala, udělala si doktorát, byla na praxi v Německu. Zatímco žádný z těch zázračnou milostí obdařených studia nedokončil, praštili s tím už po roce, nestačili na to. Jeden teď dělá nočního hlídače, druhá ženu v domácnosti a ti další tři nevím. Říkala to dcera, když byla na nějakém jejich výročním srazu.
  Takže to sociální inženýrství nadělá víc škody než užitku. V devadesátých letech s tím přestali, bylo tu už jiné ovzduší - volby vyhrál Berlusconi. A pak najednou - budete se divit - levice přišla s meritokracií. To byl panečku ideologický přemet!

  OdpovědětSmazat
 183. Ne, debata není ZCELA akademická.
  Pokud by se nic nestalo, tak jistě - atak a přečíslování za poklidného přihlížení kryptokomunistů tuzemských i zámořských vypadá neodvolatelně. Ale to nikdo nemůže zaručit. Neměnnost. Ostatně - čekal snad někdo deset let před nástupem Hitlera, co se z těch přiopilých hochů v německých pivnicích nakonec vyvine? Byli k smíchu. Ale nastala hospodářská krize a jak to nakonec celé dopadlo...
  Nebo: Tak do roku 1986-7 jsem byl pevně přesvědčen, že se u nás a v CCCP nic podstatného nemůže změnit. Gorbačov - negorbačov. vývoj společnosti ale není (naštěstí) lineární a předvídatelný. Neházel bych flintu do osení Jakube...

  OdpovědětSmazat
 184. Informace,
  ti Eskymáci jsou vybavení na ty drsné podmínky tak perfektně, že jsou tělesně méně otužilí než my (tj. mohou si to dovolit). Nahatej středoevropan, vysazený na severním pólu na kru, vydrží méně než Eskymák v té samé situaci. Takže oni veškerou inteligenci a invenci vrazili do tohohle a ne vždy mají hypermoderní výrobky ze supermateriálů na to, co oni vytvořili.

  OdpovědětSmazat
 185. Pomiňte, vážení, právě dnes večer jsem se dozvěděla, že se tu chystá velký politický skandál.
  Musím se soustředit.
  Tak zatím nashle.

  OdpovědětSmazat
 186. EK 200g/bm obvodu zdiva minaretu11. února 2014 6:46:00 SEČ

  INFORMACE relevantní:
  http://canov.jergym.cz/vybusnin/PXD/cl/shexyl.htm
  offline-škoda: CHEMIE A TECHNOLOGIE VÝBUŠNIN I, II, III, TADEUSZ URBANSKI 1958
  Dále: -
  - AUDBERT L. : Chemistry and technology of explosives 1-3.díl(AN),1968
  - DEVINS B. : High-shattering explosives(AN),1976 .
  - SCANDER J. : Dangerous explosives, making of astrolite and liquid-solid compositions (AN), 1981
  - BAGAL Lev. Iljič. : Chimija i technologia iniciirujoščich vzryvčatych veščestv (R) (Chemie a Technologie iniciačníchlátek)
  - URBANSKI Tadeusz. : Chemie a technologie výbušnin, I.díl(CZ a N)
  - URBANSKI T. : Chemie a technologie výbušnin, II.díl(CZ a N)
  - URBANSKI T. : Chemie a technologie výbušnin, III.díl(CZ a N)
  - KRAUZ C. : Technologie výbušnin(CZ)
  - BELKOVSKI B. : Vzryvny veščestva (R) (Výbušniny)
  - HOPKENS K. : Plastic bonded explosives and destructions of hard targets (AN), 1990
  - BRAUER Karel. : Handbook of Pyrotechnics(AN) (Pyrotechnická příručka)
  - COOK M.A., MELVIN A. : Nauka o promyšlenych vzryvčatych veščestv(R) - SOKOLOW A.M. : Handbuchn zur herstellung von sprengstoffen, Moskau-Leningrad,1934(N)
  - SCHAPSCHAL S.A, BELENKIJ M.S. : Handbuch der herstellung von sprengstoffen(N) (Příručka výroby trhavin)

  Ostatní zajímavé publikace:

  - BOBOLEV V.K. : Inicirovanie tverdych vzryvčattych veščestv udarom (R) (Iniciace pevných výbušnin nárazem)
  - KORZUN M. : 1000 slow o materialach wybuchowych i wybuchu (PL) (1000 slov o výbušninách a výbuchu)
  - EVMOLAEVA B.C., CHASAINOV B.A. : Detonacia i vzryvčatyje veščestva (R) (Detonace a výbušniny)
  - doc.ing.JAROMÍR STUDENÝ,Csc. : Chemie a pohonné látky(CZ)
  - pplk.ing.VÁCLAV DOLEŽAL,Csc. : Výbušniny a raketové paliva(CZ)
  - DOLEŽAL V. : Trhaviny a ničenie(SR)
  - DOLEŽAL V. : Výbušiny(CZ,SR)
  - Ing.JOSEF BARTOŠ, dr.MRÁZ E. : Výbušiny a trhací práce(CZ)
  - Dr.DUBOVSKÝ M., BUKOVSKÝ Z. : Soubor předpisů a technických norem o výbušninách(CZ)
  - PĚKNÝ, ŠTĚPÁN, JAROSZ : Přehled sortimentu a charakteristik průmyslových trhavin v ČSSR(CZ)
  - NOVOTNÝ M., PEŠATA V. : Teorie průmyslových trhavin(CZ)
  - BARTOŠ J., MEČÍŘ R. : Příručka pro střelmistry v hornictví, stavebnictví a ost. oborech(CZ)
  - Autor neznámý: Les substances explosives leurs et nuisances(FR)
  - HELMUTH H. : Handbuch der Raumexplosionens(N)
  - RAUMLER E., ALBERTI H. : Technologie und chemie der braunkohlerverwertung (N)
  - LJAJEVA B., FEDOROVIČ A. : Gorenije, detonacija i rabota vzryvnych kondenzirovanych sistem(R)
  - DUBOVIK A. : Čustviteĺnosť židkych vzryvčatych sistem k udaru(R)
  - REINHART J. : Vzryvnaja obrabotka metallov(R)
  - MARCEL PATRY : combustion et detonation des substances explosives(FR) - DOMANSKI, MIESZKIS : The chemistry of powder and explosives(AN)
  - Vzrivnoe delo,zborník č.44/1 : Nové výbušné látky,1960(R)
  - MARSHALL A. : Explosives II(AN)
  - MARTIN : Uber azide und fulminate(N)
  - REICHE A. : Alkylperoxyde und ozonide(N)
  - WILL, LENZE : Nach kast spreng und zundstoffe(N)

  Reálná školení 2014 : http://www.pos.cz/htm/skoleni.htm
  4P

  OdpovědětSmazat
 187. Internetový vyhledávač - to je droga EK, viď?
  Ozvu se, až problém minaretů bude aktuální. [;>)

  OdpovědětSmazat
 188. Internetový vyhledávač - to je droga EK, viď?
  Ozvu se, až problém minaretů bude aktuální. [;>)

  OdpovědětSmazat
 189. StK, ano, snaděnjší než si kdo myslí. Ten stožár... právě tohle jsem sem psát nechtěl. Ani jinam. Už jen při pomyšlení, že by tak někdo učinil se mi dělá nevolno.

  Informace, naprosto sdílím Vaše rozhořčení. Mýlil jsem se, když jsem se domníval jsem se, že je to typické české specifikum, jak někdo vyčnívá, šlápnout mu na hlavu za zatáhnout zpátky do sraček. Takových blbců kurvících život talentovaným je i u nás spousta. Pro to mám jediné účinné řešení.
  1. důtka s výstrahou
  2. když nepomůže důtka s výstrahou, zastřelit.

  Soft verze : vyhodit, přidělit oranžovou vestu a koště. Takový člověk nemá mezi pedagogy co dělat.

  Jestliže je politikem nebo jinou veřejně činnou osobou, stejný postup. Naložit s ním jako se škodnou. Protože je škodnou.

  EK, dík za přehled literatury. Nemám v úmyslu se tím živit. Je to jen něco z lecčeho o čem mám trošičku povědomí.

  OdpovědětSmazat
 190. Nechte ho, StK, ať si hraje. Pořád lepší než aby se dal do politiky.
  Politika je věc tak špinavá, že si normální člověk nedokáže ani představit kde je dno té žumpy.
  Zítra vyjde kniha amerického novináře Alana Friedmana současně v Itálii a USA s názvem “Ammazziamo il Gattopardo” (Zabijme Leoparda) o machinacích prezidenta repubbliky Napolitana v r. 2011, aby odstranil se souhlasem politiků a bankéřů a za souhlasu (nebo na pokyn?) Bruselu Berlusconiho z politické scény.
  Na tom není nic nového - to vědí více méně všichni. Ale teď kniha přináší důkazy (včera o tom debatovali v TV, píší o tom noviny). Ale vzniká znepokojující otázka: proč právě ted? Není za tím nový komplot, který má odstranit ze scény presidenta republiky Napolitana 17a jeho premiéra Enrica Lettu?
  A kdo tahá za špagátky? Nové vedení Pd a snad i starý premiér a bývalý předseda EK Romano Prodi?
  Páni, jak můžete ještě pro někoho hlasovat při volbách? Vždyť je to jen pro srandu králíkům takové nějaké volby!

  OdpovědětSmazat
 191. StK, už zase? Ty minarety nedají spát....
  Šel bych na to jinou cestou.
  1. Kdo chce vyznávat islám, povinně se registruje.
  2. Každý registrovaný vyznavač islámu je povinen dodržovat veškerá jeho přikázání podle nejpřísnější formy.
  3. Porušení přikázání budiž trestáno tak jak je trestáno nejpřísněji v islámských zemích.

  A aby to ostatním nebylo líto tak pro ostatní náboženství, věrouky a politické přesvědčení, tomu odpovídající vynucování.

  Kdo chce kam, pomozme mu tam. Správnost každé teorie lze ověřit jedině její důslednou aplikací.

  Protože to se to hlásá o úspěšném zkonstruování perperua mobile, když je poháněno maskovaným hřídelem z vedlejí místnosti...

  OdpovědětSmazat
 192. EK knihomolnotabularasa11. února 2014 9:11:00 SEČ

  AAAle pšouka, ty knihy nejde sehnat na internetu jen v tech. knihovnách jen někdy a některé čerstvější než 1980 jen obtížně nebo nic, nic, nic. Vymyzáváno odborné povědomí z obavy o čistotu myšlení ovčanstva, důkladně a precééézně, jsou na to celá oddělení relevantních "ústavů"
  Takže tak!
  4P

  OdpovědětSmazat
 193. Mazací tlumivka na mozek se jmenuje TV NOVA. Ale pokud se tomu vyhne...

  Žijí mezi námi a vědí, jak na to. Smůla. Tajné (hermetické) vědy. Nakonec se mezi tně dostane informace, jak se množit.
  To všechno ti Marťané. Útočí.

  OdpovědětSmazat
 194. EK ano, rozhodně už je to tak v USA. Stačí si vypůjčit "nevhodnou" knihu a už seš v registru tajných služeb. Pokud práce s takovými informacemi a materiály není Tvoje řádná práce. Pak může nastat situace, že máš problémy a nevíš proč. Prostě seš podezřelej, že ses zajímal. Protože řádnej vlastenec se co? Nezajímá o to co není jeho byznys. Věří, že Země je placatá a byla stvořena před sedmi tisíci lety. Je obřezanej aby se vyhnul infekci urogenitálního traktu, na ten tam jsou hrozně hákliví, asi nějaká anglosaxon mutace co se dostala přes louži z Evropy. Nebo to má z hamburgerů a coly. A věří, že když se nesnížej uhlíkový poluce, že přijde potopa světa a pro případ že by nastala třetí světová válka nebo přiletěli všepožírající mimozemšťani jaké viděl v televizi, má vyhloubený kryt pro přežití. Věří v Boha a v panenství Marilyn Monroe.

  OdpovědětSmazat
 195. Mazací tlumivka se mi líbí.
  Jmenuje se TELEVIZE. (ne jen NOVA)

  OdpovědětSmazat
 196. Mazací tlumivka je paráda.
  Ale ne Marťani, mezi náma, já vím z tajných zdrojů, ale to se nesmí nikde psát, že to jsou vesmírní lidé. Všude nad náma visí už dávno jejich obrovské lodě, spousta lidí už je navštívila, a oni sami jsou mezi náma a nikdo to netuší, vy to nevíte?! A pak je tu mocné hnutí globální duševní obrody Šrí Činmoje, i tady 300 m pode mnou si zřídili veliké bohaté středisko, koupili restauraci 100 m od náměstí a proměnili - uprostřed vzadu proti obrovskému výkladu do ulice je kovová socha velikého Č. se zkříženýma nohama a nepěkným tvrdým výsměšným pohledem. Na piedestalu, pod ním a okolo plno velikých váz s květy, bambusem, vším. Chodí tam paní a dívky v červenozlatých řízách a šerpách a laskavě se usmívají. Ony už VĚDÍ. My ostatní ještě ne, ale osvícení nic nezadrží!
  Jenom jak dát dohromady všechna ta různá zaručená Jediná Definitivní osvícení - - - To je ovšem špatně položená otázka, že. Nic se nemusí, nebude dávat dohromady. MY přece známe PRAVDU O VESMÍRU DOPŘEDU DOZADU. Nějací formálně vzdělaní chudáčci nám to nemohou narušit. Nějací ti astronomové, biologové, fyzikové, sociologové, psychiatři... cha!

  OdpovědětSmazat
 197. Doporučené filmy: Tři dny Kondora, Kozoroh jedna (Capricorn One, 1978).

  OdpovědětSmazat
 198. Jakube, to je klasika. Kozoroh ve finále alespoň trošku se zadostiučiněním. To jen naznačené finále se mi líbí.

  OdpovědětSmazat

"Pravidla moštárny" jsou stejná jako v Hospůdce. Spammeři a trollové budou bez milosti likvidováni. Hlasatelé jiných (i opačných) názorů než má Kocour však nikoliv.

Jak se podepsat? >> Komentovat jako >> Název/Adresa URL >>Název a vepsat svůj nick nebo jméno. Pak >> Pokračovat a nakonec >> Publikovat. (Počkat, až to Drak nebo Kocour propustí na obrazovku.)