neděle 17. ledna 2016

Kam vítr, tam plášť

 


      Ráno obvykle poslouchám rádio. Pokud to vyjde, i zprávy. Ale i když to nevyjde, dostávám dostatečnou informaci o světě z "hudebního backgroundu". Nic nového, přesto potvrzení, že vše běží stejně jako včera, loni, před lety. 

Poslouchám ráno rádio už spoustu let. Před čtvrtstoletím tam byla většina písniček česká nebo v nejlepším ze zemí socialistického tábora, ba i sovětské se našly - třeba Alla Pugačeva. Nebo Alexandrovci. Ale Vysockij nebo Okudžava jako by neexistovali. Když se ozvala nějaká slavná kapela "západní provenience" tak to byl malý svátek. Západ jakoby neexistoval, jako by byl někde na Marsu.  Dneska je v rádiu naprostá převaha písniček západních - nebo aspoň anglicky zpívaných. Česká národní / nacionalistická tvorba je v kruté menšině. Prý to tak posluchači chtějí. Chtějí, protože jsou zvyklí. Někdo se postaral, aby si zvykli. Ruská písnička by byla pro hudebního redaktora asi důvodem k výpovědi.

   Bývali jsme před téměř stoletím západoevropskou zemí. Pak přišel Adolf  (#18) s jeho nacionálním socialismem, mnichovská zrada západních mocností a následoval protektorát a druhá světová. Pak osvobození - převážně od sovětské armády. V srpnu následovala Postupimská dohoda,  kde si velmoci domlouvaly sféry vlivu. Po třech letech nejistoty,  kdy se naši politikové nebyli schopni rozumně dohodnout  nějací podivní plavčíci vylezli na stožár a nastavili plachty na východní vítr. Slabý a nemocný kormidelník to vzdal.

   Vítr od východu nás dlouho zaháněl k západu. Kultura, povinná ruština ve školách, mezinárodní "obchody" pod hlavičkou RVHP. A neustálé poručníkování - RVHP, Varšavská smlouva, Tábor míru a socialismu. Ruské filmy, ruské knihy. Kdyby aspoň ruské - ale ony byly převážně sovětské - což je podstatný rozdíl.  Odborná literatura jen přes ruské překlady. Rádiové rušičky jely na plné pecky, aby se k nám nedostaly jakékoliv informace ze Západu, ke kterému jsme téměř všichni vzhlíželi jako ke světu svobody a spravedlnosti a to tím víc, čím se naše tehdejší propaganda pokoušela o opak. Vzpomínáte na "vrahy z Wall Streetu"? Nebo na to, jak si "strýček Sam hraje na světového policajta?  

   Po letech s hrůzou zjistíte, že na každém šprochu je opravdu pravdy trochu. Jak o těch finančnících, tak o těch vojácích z Pentagonu. Mocenská struktura sovětských komunistů sice ustála československý pokus o "lidskou tvář socialismu" v roce 1968 - pravda s pomocí "spřátelených armád" ale pak postupně degradovala. Pěrestrojka v CCCP,  uvolnění tuhého dohledu a pak už následovala ona slavná Velká Podzimní Sametová Revoluce, kdy se jen s minimálním odporem unavených a zkorumpovaných komunistů zmocnila vlády skupina lidí, kteří ovšem nebyli připraveni a nechali si nadoktrinovat postupy i "vhodné osoby" - jednak komunistické, jednak "prozápadní".


   Během čtvrtstoletí se pak změnilo ledacos. To, že se v rádiu hraje jinak než před VPSR je to nejmenší. Ti, kteří se dokázali zmocnit vlády nejprve rozvolnili zákony a umožnili tím vznik nových bohatců Kupodivu na tom získali nejvíce bývalí komunisté - vyznali se, měli ty správné známosti. Západ, který naši "velvetku" s nadšením podporoval - nová sféra vojenského i ekonomického vlivu, nové, nenasycené trhy - se do řízení společnosti začal vměšovat o něco později. Poté, co se nepovedlo zcela zakázat KSČ, (dlužno připomenout, že v KSČ bylo tehdy 1 700 000 členů a kandidátů) začaly vznikat různé registry spolupracovníků StB,  Ústav pro výzkum totalitních režimů a jiné organizace, které měly a mají  za úkol omezit veškeré "východní vlivy". Nastala éra Havlova, pak už poněkud normálnější období Václava Klause a to už to všichni pamatujeme. I když se u nás střídali u vlády "levicoví" a "pravicoví" politici (někdy se to nedalo moc rozlišit - ČSSD a ODS byly v podstatě docela záměnné, KDU-ČSL vždy nečitelná a ostatní v delším časovém období pominutelní) nastal kulturní i ideový příklon k Západu. Vstoupili jsme do NATO (čímž jsme si snad zajistili ochranu proti Rusku) a do EU, čímž jsme se stali smluvními vazaly západní Evropy a také USA. Přijímali jsme finanční dotace, které nám umožňovaly leccos postavit, ale současně i využívání našich zemí jako "montovny" lecjakých nadnárodních firem (protože platy dělníků byly mnohem nižší, než na západ od nás) a byli jsme, alespoň zpočátku, nenasyceným trhem na ledacos. Od knih přes filmy, elektroniku, luxusní ošacení až po prefabrikované potraviny v hypermarketech. Divoká privatizace umožnila získání majetku hlavně těm, kdo se dokázali včas orientovat a měli "nějaký finanční základ" nebo aspoň ostré lokty.
Dotací se nechceme vzdát, protože každá částka umožňuje politikům, kteří jsou u moci "konat veřejné dobro". Navíc, jak se poslední dobou zřetelně ukazuje, je to skvělý penězovod, z něhož si šikovní politici dokáží tajně odčerpat do vlastních kapes dost peněz. Dokonce to už má i svou kategorii: Dotační podvody.

   S kulturou to dopadlo podobně jako za dob socialismu jenže opačně. Knihy, filmy, divadlo i populární hudba převážně západní provenience. Co přijde z Východu je předem dehonestováno, byť je to třeba ruská klasika, která nemá se sovětskou érou nic společného. Byl jsem dokonce u jedné diskuze, kde se navrhovalo, že by se nemělo dávat "Labutí jezero" - prý nepřijdou lidi. Nápad neprošel - a lidi přišli.

   Nastala doba, kdy bylo třeba utužit naše svazky se Západem. Spousty různých regulací a předpisů, zákazů často nesmyslných, které přicházely z EU, zákaz žárovek sloužil třeba k tomu, aby se nemusely zavírat nové továrny na úsporné zářivky ve Francii. Zákazy hospodářské byly poslední dobou doplněny příkazy politickými, které začaly prosazovat hyperkorektnost, multikulturní vnímání světa, teze o naprosté rovnosti pohlaví, přizpůsobování vnitřních zákonů zákonům EU které se často rovnají jen zákonům těch největších zemí EU, Německa a Francie. Tato ingerence začala vyvolávat odpor, který sílí s imigrantskou vlnou z Blízkého východu, kterou hlavně způsobil nepromyšlený zásah Západu do dění v Libyi, Egyptě, Sýrii, který pomohl protivládním silám svrhnout tamní diktátory. Země, kde probíhal latentní boj mezi různými náboženskými sektami, společenskými třídami a národnostmi tím byly uvrženy do zmatku a bratrovražedných bojů. které pokračují dodnes. Zbraně a finanční prostředky dodávají jak bohaté země Perského zálivu, tak USA a Evropa - jenže každý z nich preferuje tu svou "spřízněnou" skupinu. (Tomuto zmatku v severní Africe předcházel zásah NATO do dění v bývalé Jugoslávii, v Iráku a Afganistanu.) Nyní jsou tyto země v permanentní "občanské" válce, protože pořádek tam bylo možno udržet jen autoritativním režimem - tedy diktaturou. Jinému způsobu vládnutí tamní obyvatelstvo nebylo a není schopno porozumět. Demokracie "západního typu" se jim zdá naprosto slabá, bezmocná. A v podstatě mají pravdu.

   K vzniklému problému s utečenci se Západ, důkladně zhlouplý vlastními neosocialistickými teoriemi "postavil čelem" a "Mutti" Angela Merkel pozvala všechny uprchlíky, válečné i ekonomické, ať přijdou do Německa, že se o ně postará. Záhy, když se ukázalo, že to nedokáže, věrchuška EU hledala způsob, jak do řešení tohoto obrovského problému zapojit i ostatní státy. Ty ovšem ty oponují, že jednak se  "arabském jaru" nijak neangažovaly a také, že nikoho na své území nezvaly. Za to je jim vyhrožováno, jako vždy, když odepřely vazalskou poslušnost, odebráním dotací. Někteří naši politici na to slyší a lavírují. Obyčejní lidé už ale mají vážném pochyby o tom, zda je naše členství v EU tak výhodné, jak jim bylo tehdy předkládáno. Jenže vrchnost nedopustí, aby se o tom hlasovalo. Žádné referendum! Ztratila by velkou část moci. Místo toho se snaží hlasy, varující proti islamizaci našeho území umlčet čím dál tím tvrdší cenzurou.  Ať už výběrem vhodných novinářů, kteří jediní mají přístup do mainstreamových médii, cenzurou diskuzí na internetu nebo přímo technickými prostředky, například mazáním facebookových profilů (IVČRN). Také kriminalizací hlasatelů  těchto "podvratných myšlenek". Nápadně mi to připomíná "normalizaci, která probíhala na začátku sedmdesátých let. Tehdy se řešily způsoby, jak odrušit rádiové rušičky, kopírovaly se písničky Karla Kryla, které pochopitelně nemohly zaznít v rádiu, opisovaly se celé romány, které tehdy nesměly vyjít. Některé z nich jsem četl na průklepovém papíře, kdy se musel pod průklep dát čistý list, aby byl text vůbec čitelný.
Vždy, v každém době a v každém režimu se ale najde nějaká část novinářů, umělců a intelektuálů, kteří s vědomím, že by přišli o dosud získané benefity, raději podporují oficiální názory vlády.  Tehdy bylo možno číst v novinách články o "Zaprodancích a ztroskotancích", vznikla Anticharta, zprávy byly cenzurovány takřka absolutně.


Moderní DAB+ rádio. Zásadně se liší od AM rádia nahoře. Má sice taky knoflík na laděni, na hlasitost
a tlačítka pro přepínání rozsahů, nějakou stupnici čili displej,  reproduktory, aby to hrálo ale...
Už vím. Je celé stříbrné!

   Nyní je pochopitelně situace jiná, jiná je i terminologie. Jsou to "fašouni, nácci, xenofobové". 
Prostě ti, kteří si dovolují nesouhlasit. Dokonce už došlo i na vodní děla při demonstracích Pegidy proti obtěžování žen během Silvestra. Jak silně mi to připomíná události před více než čtvrtstoletím! Opět mám svou nálepku. To mě zvláštním způsobem uklidňuje. 

   Dneska cítím podobnou atmosféru, jako na konci roku 1989. Už je vidět vážné pokusy vrchnosti situaci zvrátit zpět, do všeobecné adorace veškerých "výdobytků Západu". Takové to "smíření se se stavem věcí" jako v době "po normalizační", což vzhledem k dynamice společenských jevů v našem okolí není možné. Ovšem cenzura to bude dneska mít mnohem těžší. Spojovacích kanálů mezi lidmi přibylo řádově, zablokování internetu by uvedlo běžný život do totálního zmatku, asi by se musel vyhlásit mimořádný stav, jakési "stanné právo" na dobu neurčitou. Myslím, že žádný sociolog nebo psycholog by dneska nedokázal odhadnout, jak by tenhle tah vládců dopadl. Armáda s policií není schopna,  jak sama přiznává, ani ohlídat naše vnější "schengenské" hranice. Co by nastalo v případě vyhlášení výjimečného stavu si nedokážu moc představit. Vítr od západu sílí.  Nebo už šílí?

    Vítr vanoucí od západu nás zcela logicky nahání na východ. Nechceme tam, známe to tam a nelíbí se nám tam, ale nakonec možná budeme muset, protože vítr je příliš silný. Ti kteří nechtějí posun na východ a vyhazují kvůli tomu imaginární intelektuální kotvy konají marnou práci. Vítr stále zesiluje a "car Putin" se jenom usmívá. Ví své. Vypadá to, že nakonec budeme rádi že tam je. Jako protiváha hegemona.

==============================

   Můj přímý nadřízený z vojny, podplukovník, zástupce velitele učiliště pro věci politické, byl moudrý člověk. Pochopitelně člen KSČ, jinak by nebyl ani podplukovník, ani politruk. To mu ale nebránilo používat mozek ke svobodnému myšlení. Měli jsme občas v kanceláři spolu důvěrné a tajné debaty o světě i o životě a tehdy (1969) mi tenhle starší pán vysvětlil, že o samostatnosti nebo neutralitě si Československo může tak leda nechat zdát. Jsme příliš malí na to, abychom se obešli bez mezinárodní spolupráce a naše geografická poloha v centru Evropy, mezi Východem a Západem je rovněž neměnná. Nemůžeme republiku někam odstěhovat.
   Naše území by v případě III. světové bylo nutně nástupištěm pozemních vojsk. Můj podplukovník totiž správně předpokládal, že válka to bude spíše klasická, nikoliv atomová, protože v nukleární válce by nebylo vítězů. Je to stejné, jako když si dva v uzavřeném výtahu hrozí, že na toho druhého použijí ruční granát.

   Ukázalo se, že podplukovník měl pravdu, od Nagasaki nebylo atomové zbraně ve válce použito ani jednou. Protože atomové bomby a rakety má už kdekdo a ten, kdo by zaútočil první, by měl výhodu nanejvýš 15 minut. Pak by se 90% země stalo neobyvatelnou a starosti s oteplováním Země, obnovitelnými zdroji, imigrací, multikulturalismem nebo občanskými svobodami by už opravdu nebyly na pořadu dne. Nejméně několik desítek let. Možná několik století.


Pak by snad mohl následovat restart lidstva.
Možná by se povedl, možná ne.
Nevíme.
Mimo Mísu:

V minulém roce emigroval z Francie rekordní počet Židů, obavy začínají mít i Židé v sousedním Německu. Předseda Evropského židovského kongresu dokonce mluví o „nejhorší situaci od dob 2. světové války“. Vladimir Putin evropské Židy vyzývá k emigraci do Ruska.63 komentářů:

 1. Kocoure, ty věty o sílení a šílení větru od západu, jsou pravdivé bohužel obě. Vítr od západu šílí a sílí zároveň, přičemž jeho síla rostu spolu s mírou toho šílení.

  Každá společnost, má určité vstřebávací schopnosti a možnosti. Navíc ti, kdož jsou vstřebáváni, musí o to vstřebání stát a přijmout standardy té společnosti, kterou jsou vstřebáváni, jinak se vytvoří gheta a no-go zóny, tak jak jsou vidět po západní Evropě. Ty zóny jsou plné agresivních tupounů přesvědčených o tom, že oni jsou vlastníky té jediné pravé a zjevené pravdy a že zbytek světa je tu pro ně a proto, aby jim otročil. K tomu jako bonus, stojíme tváří tvář faktům, že ty zóny posilují počty řádově o miliony tupounů ročně, díky naprosté neochotě a neschopnosti současné vrchnosti s tím něco rozumného dělat. Protože nekonat, když nás tihle agresivní opičáci začínají zastrašovat terorem a rozhánět demonstrace proti tomu, to se jen těžko dá nazvat rozumným konáním, to je zrada na vlastním obyvatelstvu. Myslet si, že nás tahle banda o něco obohatí, je iluzorní, protože tahle banda je mentálně a intelektuálně kdesi v raném středověku, vztaženo k časové ose, mentálně a intelektuálně by se i o tom středověku dalo víc než úspěšně pochybovat, protože ani starým Řekům či Římanům nesahají ti agresivní zarostlí opičáci ani po kotníky.

  Budeme-li mít obrovské štěstí, tak přijde Pinochet evropského formátu. Bude-li se to vyvíjet hůř, přijde Hitler, nebo několik Hitlerů.

  Z vývoje v Německu, kde už vznikají spontánní domobrany odhaduji, že ti Hitlerové jsou o něco reálnější.

  OdpovědětSmazat
 2. Kocoure, jsem rád, že takhle blbý nejsem sám. Že jsi i Ty, i Drak i... Jenže být takhle navzájem nezávisle na sobě být blbí... To není jenom tak. A jestliže to není jenom tak a nezávisle na sobě máme názory jako přes kopírák, znamená že...
  Jestliže nejsme blbí my, pak to znamená jediné.

  OdpovědětSmazat
 3. Znamená to Schumachere jediné - jsme v menšině.
  A budeme se jen smutně koukat, až kam ti naši ovčani dobrovolně vlezou. Jednak skoro nic nepamatují (a mohli by) a jednak si nic dohromady nespojí (a měli by). Ideální diváci loutkového divadla. Nevnímají špagáty a dřevěnou podstatu protagonistů.
  Dokážou se jenom rozdělit na menší tlupy a házet na sebe ve vzteku vlastní exkrementy. Gulliverovy cesty jako knihu doma nemám, ale často si na ni vzpomenu. Myslím, že jeho politické alegorie ještě zdaleka nebyly doceněny. V souvislosti s islámem (nebo katolíky a protestanty v Irsku) třeba vzpomenu na boje tlustokoncových a tenkokoncových.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zdeněk Žíkovecký18. ledna 2016 9:38:00 SEČ

   Ovčani co tam lezou dobrovolně za nic nemohou, neb jsou blbí a nic nechápou. Kdo za to může jste vy, kteří vidí, co se na nás valí a přesto proti tomu nejen nic nedělají, ale ještě vedou defétistické řeči o tom, jak jsme malí, slabí a bezmocní. Že jste v menšině? To jsou kecy, bohužel je vás většina.

   Smazat
  2. Poslední dobou jsem věnoval dost času na čtení projevů antiislamistů: IVČRN, Úsvitu, Robejška atd. Je to +/- stejné, jako u "#vítačů", jen s opačným znaménkem. Ideologie, nenávist.
   Byl jsem i na demonstraci IVČRN. "To", co stálo pod tribunou mě dost vyděsilo. Přiožralí pupkáči, často v maskáčích. Obtloustlé maminy s kočárky. Sionisté, mávající izraelskými prapory. Podivní lidé...

   Asi si budu hledat "třetí cestu" - i když možná žádná není. Rozhodně se nenechám zatáhnout do toho sporu jako pěšák, ovčan. Odstup je to, co potřebuje každý. Odstup a selský rozum, ne ideologii. To není chytračení. To je opatrnost. Zatím jsem nenašel moc rozumných. Jen nažhavené bojovníky. Tlusto a tenkokoncové.

   Smazat
  3. Dovolím si oponovat. Zastanu se například Benjamina Kurase, Petra Robejška a Petra Hampla. Ti se projevují docela inteligentně a kultivovaně a tudíž to je asi to, s čím bych případně chtěl mít něco společného. A ano jsou tam v tom táboře i ti, co nejsou zrovna inteligentní a vidí tudíž věci dost zjednodušeně a navíc, vzhledem k zastrašování a tlaku shora bych řekl, že na těch demonstracích jsou jen ti, co se nebojí, protože prakticky nemají co ztratit. Těch, co si myslí svoje a nějak už prokoukli, ale zatím se bojí, nebo nechtějí projevit, je o hodně víc. Statistici vědí, statistici sčítají a soudruzi pak propagandistům nadávají, ať s tím něco dělají, jenomže co si budeme povídat, hromadná sebevražda a uzmutí budoucnosti potomstvu ve prospěch hordy tupých, množivých, dovezených primitivů, se propaguje velice blbě a těžko a tak to čím dál tím víc skřípe a drhne.

   Smazat
  4. Zdeněk Žíkovecký19. ledna 2016 13:36:00 SEČ

   I kdyby bylo na obou stranách stejné procento cvoků všeho druhu (což není, i kdybychom nebrali v úvahu pouze BPI, ale připočítali i Bartošovce a jiné skupiny mezi tím), pak je v právu napadený a nikoliv útočník. Ve sporu mezi domorodci a kolonisty jsem zásadně na straně domorodců; a pokud jsme navíc v tomto případě přímo těmi domorodci, tak nechápu, jak může někdo váhat zda se přidat.

   Smazat
  5. Jistě, o tom na kterou stranu se přidat není sporu. Jenže ta legie, kam bych se měl zařadit se mi moc nelíbí.

   Abych byl přesný: Příliš tlačí na pilu. Ne co do požadavků, ale co do rétoriky. Nejsem blb, aby se na mě musel zkoušet takový křik. V tom to je, ne v tom zda a a kam se přidat.

   Ještě jinak: Přesoleno, přepepřeno. Méně silná slova, ne tak otřepané fráze, relevantní argumenty. Klidné, nehysterické, pravdivé. Je jich dost.
   Když ale přijdu na podvod, a že jsem přišel, přestávám důvěřovat.

   Celý život opracuji s hysteriky a narcisy. Už jich mám dost.

   Smazat
  6. Kocoure, tu „proti-rétoriku“ nešijí na míru Tobě, stejně tak, jako tu „rétoriku“ z druhé strany nešijí na míru Tobě. Obojí se to šije na míru středu Gaussovy křivky. U té „proti-rétoriky“ je třeba navíc brát v potaz míru neprofesionality, nezkušenosti a nedostatku prostředků. Ti profesionální „aranžéři davů“ jsou na tom sice o něco líp, ale ten jejich „produkt“ je zato značně „všivácký“, to už raději přehlédnu to přesoleno a přepepřeno.

   Smazat
  7. Já vím, Draku. Ale netěší mě to. Sice budu podporovat, ale zvenku. Nejsem schopen "vstoupit do legie" i když jsem měl minulý týden nabídku.
   Celý večer jsem testoval foťáky na video a nakonec to bud FZ1000. Sice to točí v komprimovaném formátu, ale CANON 7D mi natočí 12,5 minuty a už je tam 4 GB a musím znovu startovat. I když je to na tři kamery, je protivné každých 12 minut přim stříhání záznamy synchronizovat. (A to jsem si koupil dvě CF karty 32 GB. No - na focení budu mít karet jak nasmolíno. Škoda těch 1 200.- Třeba se mi je podaří prodat.)
   Už padám do kanafasu, mám dost.

   Smazat
  8. Zdeněk Žíkovecký20. ledna 2016 10:05:00 SEČ

   Nějak si nedokážu představit, jaká slova o nastupující katastrofě by mohla být považována za silná. Týká se to projevů ve sdělovacích prostředcích, nebo projevů řečníků na demonstracích, nebo skandování publika na demonstracích? Osobně nemohu posoudit průběh demonstrací jinde než v Praze, ale tady u nás jsou mnedle kultivované a i v publiku je jen hrstka radikálů.
   A pokud je zde obava, aby se na tom nesvezli Bartošovci a podobné živly, tak o to víc je potřeba podpořit seriozní proud okolo IvČRN/BPI.
   Zaujmout stanovisko nezúčastněného pozorovatele a situaci jen z povzdálí pozorovat si mnedle může dovolit jen ten, kdo buď a) si dokáže stopnout nějakého mimozemšťana a opustit tuhle planetu; nebo b) je křesťan, takže až ho muslimové podříznou, tak se mu zas tak nic moc nestane, jen si počká na vzkříšení a ještě pak bude mít kladné body za mučednictví; nebo c) je to samotář bez rodiny a je mu šumafuk, že po nás potopa.

   Smazat
  9. Zdeňku Ž.:
   Právě tahle argumentace typu "kdo není s námi je proti nám nebo blbec" mě vede k ostražitosti. Takovou si pamatuji z doby, kdy se mě pokoušeli dostat do strany. Tam to bylo horší - se stranou se nedalo nijak souhlasit. Ani vnějškově, ani vnitřně. A šlo tam i o např. profesní postup.
   Tady mohu i vnitřně i volbou souhlasit. Což činím třeba i tímto svým blogem. Ale ne se "zařadit".
   A u toho zůstaňme.

   Smazat
  10. Zdeněk Žíkovecký20. ledna 2016 12:45:00 SEČ

   Jenže tohle není taková ta normální ekonomická politika o detailech jako kolik má být sazeb DPH a jestli daně mají být lineární nebo progresivní; dokonce to není ani jenom ta zásadní ideologiká politika o tom jestli je třeba vše znárodnit nebo naopak vše zprivatizovat. Tohle není jen import ideologie (tam by se dalo počkat, až většina lidí dostane rozum, ať už za čtyři roky v příštích volbách, nebo až za dvacet let, jak tomu bylo v případě reálsocialismu), tohle je import obyvatelstva, takže až konečně všem dojde, co se děje, tak už budeme v menšině, takže i šance na sametový přechod k reformnímu islámu s lidskou tváří bude nulová.
   (Nemluvě o riziku, jaké bude představovat muslimská Francie a Británie, disponující atomovými zbraněmi. Rusové ani Američané měli dost pudu sebezáchovy, aby ten čudlík nikdy nezmáčkli; můžeme snad totéž předpokládat u lidí zastávajících názor, že sebevražedný atentát je záležitost bohulibá a následováníhodná?)
   Já přece netvrdím, že je bezpodmínečně nutné vstoupit do nějaké strany; nutné je pouze to, aby se našlo určité množství těch, kteří tak učiní, zatímco ostatní mohou pro věc pracovat jiným způsobem, podle svých schopností a možností. A propagace na webu je jedním z účinných prostředků. (I když význam by měla hlavně u těch, kdo dokážou na svůj web přitáhnout větší množství čtenářů - například spisovatelé, kteří tam zveřejní svá díla (tak jako v televizi je třeba reklamy občas proložit nějakým tím fimem); třeba takový Šaman by mohl mít značný impakt (kdyby ovšem na svém blogu nezakázal diskuze).)
   Ovšem relativizace typu "jsou to oba padouchové, jeden druhého napadl a ten druhý se dokonce bránil", poraženecké řeči o tom, že nemá smysl se organizovat, neb to vždycky zákonitě infiltrují vyžírkové nebo fanatici, a mysticistiké úvahy o zaujímání neutrality nepovažuji za přínos, ba právě naopak.
   (Jeden murphyologických zákonů praví:
   1) Nemůžete zvítězit.
   2) Nemůžete remizovat.
   3) Nemůžete přestat hrát.
   A komentář k němu říká:
   Každá velká filosofie je založena na popření jedno z bodů tohoto zákona.
   Kapitalismus je založen na předpokladu, že můžete zvítězit.
   Socialismus je založen na předpokladu, že můžete remizovat.
   Mysticismus je založen na předpokladu, že můžete přestat hrát.)
   Jsem pesimsta a předpokládám, že s největší pravděpodobností prohrajeme. Ale to nepovažuji za omluvu toho, že bychim se přestali snažit s tím něco dělat.

   Smazat
  11. Zdeněk Žíkovecký20. ledna 2016 12:49:00 SEČ

   A ještě jeden dodatek: já neříkám "kdo není s námi, je proti nám nebo blbec", ale "kdo není se sebou, je masochista a sebevrah".

   Smazat
 4. Drakovi:
  Už mi to asi nebude k ničemu (nedožiji), ale jednu mocnou zápornou zpětnou vazbu tu vidím: Islámští "bratři" jdou houfně do světa, který je údajně naprosto špatný, bezbožný atd. Jediná otázka: Proč? Protože se jim líbí to naše "hmotaření", techniologie a vlastně i svobody atd. Kdyby (nebo až) získají převahu a začnou to tu řídit podle Koránu (čemuž nevěřím - tváří v tvář blahobytu už změkli i jiní revolucionáři), tak se celý technologický pokrok postupně rozsype.
  Idea o podřízené rase, která bude obsluhovat a živit mohamedány je poněkud bláznivá. Jak dlouho to bude trvat než se zjistí, že všichni jsou "tak trochu" muslimové a tedy "mají nárok"? Viděl jsem během "normalizace" v sedmdesátých letech. A pak v opačném směru znova během "sametky", kdy kdekdo byl ve straně (KSČ) podle svých slov jen proto, aby ji pomáhal rozkládat zevnitř.
  ¨
  Já mám docela rád lidi, ale nemám o nich valných (čti žádných) iluzí.
  Ale raději než lidi mám zvířátka. Jsou upřímnější.
  I ty jejich malé podvody jsou takové - milejší.

  OdpovědětSmazat
 5. Kocoure,
  na to změknutí tváří v tvář blahobytu (v příštích generacích) moc nespoléhej. Všichni v Evropě do muslimů nějakým způsobem extrapolují svůj hodnotový systém. jenže oni jsou JINÍ. Prakticky nikdo v současné západní civilizaci není schopen se dívat na svět očima Upřímně věřícího člověka plně oddaného své víře (klidně čti náboženského fanatika). Proti nim i Hitlerjugend nebo Waffen SS jsou třtiny ve větru se klátící.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kapitáne,
   v některých druzích zápasu se přece nejde proti tlaku útočníka (judo), nýbrž naopak mu jeho pohyb umožníme a pomůžeme mu stejným směrem. Tím ztratí rovnováhu a tak se mu dostaneme "do zad". Nevím, jestli se to dá požít jako analogie, ale bojovník, který ztrácí možnost někam napřít svou sílu ji vlastně ztrácí. Mám někdy pocit, že o tohle se snaží Němci. Ale nejsem si jist, jestli je na tenhle způsob boje vhodná doba. Připomíná to spíše útěk. Neměla by to být naše strategie ani taktika.
   ====
   Ale článek není o boji s islámem. Je o tom, že se pohybujeme, obrazně řečeno, mezi Putinem a Junckerem. Tlak ze Západu nás t.č. žene na Východ. A už to tu nejméně dvakrát bylo. Napřed Hitler a Mnichovská zrada, pak Stalin a "Tábor míru", pak "Velvet" a nekritický, absolutní příklon k Západu. Nyní zase nepříjemný tlak a poručníkování Západu.
   Lítáme v tom jako tenisák.

   Smazat
  2. Kocoure, o tom že jsme omíláni jak východem tak západemnení pochyb,
   já to nepsal jako reakci na článek ale na Váš diskuzní příspěvek, jen jsem to nedal do vlákna.
   Ukazuje se, že Němci to s přijímáním muslimských migrantů diplomaticky řečeno přepískli. A zároveň je tady šance, že by ten Vyšegrád mohl k něčemu být, kdyby se naše vyšegrádské státy dokázaly dohodnout, přestaly se vzájemně škorpit a začaly se proti eunesmyslům bránit společně a koordinovaně. Možná by se potom přidali i Rakušani a možná i někdo další, probleskují indicie poznání, že otevřená náruš byla cimrmanovská slepá ulička říznutá Kafkou. "Jenom" by to chtělo politiky "s gulema" a sebevědomím sloužící své vlasti. Zatím vidím jen plebejské lokaje, kteří nevědí ke kterému z heáčů se lísat.

   Smazat
  3. Tak s tím mi nezbývá, než souhlasit, Kapitáne.
   Ale jen pokud se zbavíme absolutní závislosti / poslušnosti jen k jedné z velmocí, můžeme tlaky začít vyvažovat. Jenže chce to mít ty "koule" a nedovolit naší páté koloně, aby nás prezentovala mimo republiku jako vazaly. Doma jenom tak trochu páchnou, nic víc.
   Zdá se, že Poláci si do čela zvolili sice svatoušky, ale ne slouhy. Budou to mít jednodušší než my. Protože tyhle výměny EU poskoků za "nacionalisty" jsou ku prospěchu věci. Polsko, Maďarsko, Slovensko. Tedy naší věci. My máme své zkušenosti, kterými si Německo bude muset znovu projít. Neosocialismus je pořád socialismus i když si říká jakkoliv. Na nálepkách nesejde, ty časem odpadnou samy.

   V Německu nebo ve Francii může napětí rychle přestoupit určitou mez, skočí jiskra a začne něco, oč není co stát. Zatím se EU vrchnost (včetně té naší) snaží utlumit, zrelativizovat, potlačit jiné názory. Ale v dnešní době to nebude mít lehké. Informačních kanálů je moc.

   Všechno je lepší, než válka v Evropě.

   Smazat
  4. I na tu válku může dojít, budeme-li dostatečně dlouho dostatečně pasivní. A budeme-li pasivní a blbí ještě déle, můžeme jí i projet, jednou provždy.

   Smazat
 6. Já z pozice poddaného to vidím jako vrchnostenskou záležitost. Co já všechno musel bejt. Pohan, křesťan, pod obojí, pod jednou, pod obojí, pod jednou, evangelík, katolík, obrozenec, za císaře pána, demokrat, vždycky po mně někdo chtěl, když jsem nedal tak mi krad, za říši, za republiku, za lepší zítřky, obrozenej, normalizovanej, perestrojenej, pravdoláskovej, páskem utaženej aby se jiní mohli nažrat, pořád z něčeho posranej, z toho, z onoho, z imperialistů, ruskejch tanků, starejch struktur temnejch sil a přátel starejch pořádků, islamistů, deprese, řecký krize, ukrajinský krize, znovu z ruskejch tanků, znovu z islamistů, z migrace. Furt z něčeho, co já vím od vpádu Hunů a co ještě bylo před tím. A furt abych se bál, ohejbal hřbet, platil, byl vděčnej za rány karabáčem a jako debil slintal nadšením když ekipáže pokyne panská ruka a smím políbit rukavici s prstenem...Furt to samý, jen jiný kulisy. Jo tůdle!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jestli se těm islamistickým zarostlým opičákům podaří prosadit tu jejich variantu, bude to o 3 řády horší, než kdyby zvítězil na celé čáře ve studené válce Stalin a o 4 řády horší, než kdyby zvítězil Hitler ve 2. světové spolu se samuraji...

   Smazat
 7. Draku, nevidím to tak katastroficky. Ve světě je něco přes miliardu muslimů a nevypadá to, že by tuze trpěli. Akorát v poslední době v důsledku pokusů ji přinést demokracii, prosperitu a lidská práva. Jak jinak než nezištně, z křesťanské lásky. Tak jako kdykoli před tím komukoli...
  Co se týče zavedení islámu zde, pozoruji fungování záporné zpětné vazby jak jsem o ní psal. Se zvyšujícím tlakem narůstá odpor. Jetliže se tlak bude nadále zvyšovat, dopadne to jako ve válci se samozápalnou směsí. Kromě toho, prvotní příčinou není islám a muslimové, ale naše upadající kultura a naše vláda. Jenže našim mocným dochází, že jim začíná téci do bot. A tak se začínají snažit. Jak například aktuálně Babiš. Nejostřejší střety očekávám ne s muslimy ale uvnitř naší politické scény.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Schumachere, 2 poznámky:
   1) Je alespoň jeden muslimský stát který prosperuje a zatím je v něm pro nemuslimy bezpečno, možná i nějaké demokratické výdobytky jsou, ale je to policejní stát s tvrdě (možná by se dalo říci komunisticko rovnostářsky) nastavenou rovností mezi náboženstvími.

   2) Pokud to (verbálně) vypadá, že se naši mocní začínají snažit, není to tím, že by byli osvíceni prozřením, ale politické seismografy jim naznačují náladu ovčanstva, že už jim lid jejich kecy nežere tak jako dříve. Ano, je to lepší než odevzdaně sehnutá hlava ale bude to stačit?

   Smazat
  2. Kapitáne,
   jen ad 2/: To tady nikdo nerozporuje. Jistě jsou to volby, co je vede ke změně rétoriky a k lavírování mezi lidmi a EU.
   Jenže současně začínají tlaky na "omezení anonymity" na internetu. Věrchuška se patrně domnívá, že když pod negativním názorem na netu bude někdo konkrétně podepsán, že ho nevysloví?
   Srovnáním adresných a neadresných diskuzí jsem zjistil, že nikoliv. Slušný člověk zůstane slušný i když píše pod nickem a hovädo hovädem i v případě, že bude uvedeno s číslem popisným a telefonem. Někdo prostě prdí i na veřejnosti a ještě je na to hrdý.
   Navíc - nevím kdo tu stále prosazuje/dovoluje např. tajné dodatky smluv i v případě smluv se státem? Opencard, Kapsch a mýtné brányh atd, atd. pod záminkou zachování obchodního tajemství?
   Uvidíme, co na to Úřad pro ochranu osobních údajů, tzv. čtverečkovač ksichtů.
   Zdá se, že se nám někdo pokouší opět ustanovovat ty rovnější mezi rovnými.

   Smazat
 8. To souhlasí Schumachere s mým předpokladem:

  Zbouráním tamních režimů jsme* chtěli dosáhnout "vděku tamního lidu" - tedy nová odbytiště, novou zásobárnu nekvalifikované (levné) pracovní síly, naleziště surovin. Ti cyničtější pak polygon na zkoušení nových zbraní a obnovu skladů. (Ti asi uspěli nejvíc.) Píchli jsme do vosího hnízda a divíme se, že vosy neútočí jen jedna na druhou podle náboženství, jak by se nám líbilo, ale některé chtějí z rodného hnízda zmizet. A dokonce některé bodají. Letí na hruškový kompot, který jsme jim naservírovali. Z různých, "vnitroevropských" i euroatlantických důvodů. A taky je tu číhající Čína.

  */ Naše republika za to může jen velmi, velmi okrajově. Skoro vůbec. Ale do následků těch moderních "křížových výprav" se nás Západ snaží zatáhnout co nejvíc. A u nás to bude, jak praví Obuvník o tom, "kdo za to může!" Zatím (!) u nás muslimský problém téměř neexistuje. Ale existuje "muslimský strašák".

  OdpovědětSmazat
 9. Vozembouchů jsou na světě skoro 2 miliardy a nedělejme si iluze. Kdekoliv se tahle zhoubná kombinace víry, ideologie a společenského řádu objeví, nastanou dříve či později obrovské problémy pro ty jiné lidi než muslimy, nebo dokonce jiné muslimy v menšině, většinou dost existenčního až fatálního druhu. Na to, že jich je po světě ani ne 1/4, mají na svědomí přes 3/4 % poválečných konfliktů? A Obuvník má pravdu, vozembouchové nikterak netrpí, zato všichni kolem ano. Navíc k tomu nezapomínejme, kolik jich je v Evropě. Britové, Švédové, Žabožrouti, Belgičané a Holanďané jsou dost v loji a v lepším případě jenom nevědí co s tím a v horším to už předem vzdali. Dost mi to připomíná předmnichovskou atmosféru. Někteří na západ od nás vidí jakousi naději ve střední a východní Evropě a bývalé NDR. Ani se jim nedivím. Ten evropský problém s vozembouchy kolem v Evropě se nás týká také, nežijeme ve vakuu a jestli se události v Evropě hnou kamkoliv a jakkoliv, rozhodně nás to nějak zasáhne a ovlivní.

  Nevím ale, jestli se to doufající mají čeho nadít. Dík jimi dirigované devastaci našeho vzdělávacího systému, blbců kolem je čím dál tím víc, jak těch odiplomovaných, tak těch bez diplomů, kteří nemají potřebu ohánět se tím papírem. Zacílená devastace školství, spolu s rafinovaně nasměrovanou touhou po známkách zadarmo a snadném životě otitulovaného blbce, spolu s řvavým zdůrazňováním práv aniž by se jakkoliv připomínalo plnění si povinností a dodržování práv těch kolem, dovedly společnost na hranu zhroucení směrem k anarchii. Spousta věcí funguje spíš dobrovolností a setrvačností, nežli schopností státu něco vynutit či prosadit, což určité skupiny drbanů vědí a využívají toho. Jejich počty bohužel rostou.

  My v tom všem plaveme jako ping-pongový míček na hladině rozbouřeného oceánu a můžeme jen doufat, že nám to neporuší stěny natolik, abychom šli ke dnu, případně že budeme mít dost vztlaku na vyplavání směrem nahoru, až přijde hodně velká vlna, která nás vezme dolů.

  OdpovědětSmazat
 10. Když patnáct chlapů tlačí ¨naložený vůz do kopce a většina to jenom předstírá, vůz se zastaví i když budou hekat sebevíc.
  Vyberte si z toho obrazu co chcete.

  OdpovědětSmazat
 11. Shrnu. V podstatě máme stejné nebo velmi blízké názory. Sledujeme, že záporná zpětná vazba se začíná projevovat. Navrhuji zůstat na vyhlídkové palubě naší vzducholodi Karel a při občasném pozorování situace se věnovat příjemným kratochvílím.

  K odlehčení.
  Kocoure, děkuju za mazadlo (pro nezasvěcené je to ruská vazelína na elektromechanické přístroje), budu ho používat jako přístrojový parfém. Až doposud jsem nevěděl, že něco takového existuje. Velmi vintydž,tímhle určitě mazali Sputnik. Možná, že tím mažou i Sojuzy. Vůně mi připomněla starou vojenskou techniku, dokonce trofejní Wehrmacht, i anglický gramofon Garrard. Vůně poctivého mazadla, starých časů, poctivé strojařiny. Když se ladí všechno možné, u aut nejen zvuk motoru, ale i zvuk zaklapávaných dveří, měla by se ladit i vůně. Vůně jsou velmi podceňované a přitom velmi významné. K vintydž věcem patří i vintydž vůně. Škoda, že jsem neměl když jsem repasoval gramec Dual. Jestli se pustím do generálky Garrardu, namažu motor. Když se zahřeje, bude i vonět.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V zemích bývalého SSSR, se dají pořád ještě vyhrabat lecjaké poklady, třeba pořádní jódová tinktura, kterou jsem tady neviděl už ani nepamatuji :-) Nicméně tlak globálních padouchů je silný a tak toho starého světa s jeho báječným starými věcmi postupně ubývá a ubývá i v tom Rusku a jeho bývalých bližších i vzdálených satelitech. Dílem z objektivních příčin a dílem z prosté hlouposti a lenosti.

   Smazat
 12. K vylehčení...
  Pánové. Vůně jsou v životě žen velice preferované dmýchadlo vášní :-) Dobrá rada neuškodí. Nakapejte na chomáček vaty oblíbený dezodorant, který používáte a který má vaše madam jistě v oblibě. Ten chomáček vložte do sáčku vysavače a jměte se vysávat. Ženu nejen ohromíte svojí nezvyklou činností, ale zároveň se silně rozptýlenou vůní způsobíte, že se vaše paní neudrží, rozptýlí se natolik, že zručně vypracuje vynikající večeři a vy potom za svitu svěc a u sklenice silného červeného vína ...jak kdo. Někdo usne, někdo si zajde na pivo a tak.Nicméně bude uklizeno,voňavo, žena spokojená a tak to má být!

  Dobru voňavou noc!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No to je přímo návod na manželský atentát!

   Smazat
  2. Nevím, zda bych se odvážil pouštět do luftu více cyklo-parafinů, nežli je nutné. Není to prý zrovna zdravé. I kdyby to bylo zdravotně neutrální, jsem silně unaven nadužíváním vonění všude možně a nejvíc mi voní svěží vánek někde u moře, nebo v lese či parku, nebo i ve městě čerstvý vzduch po dešti. Moje lepší polovička sice všelijaké ty vůně ráda, ale čerstvý vzduch naštěstí také :-) Průnik množin byl nalezen :-)

   Smazat
 13. Některé věci měli Rusové (sověti) perfektní. Mám už skoro půl století sadu šroubováků - tu snad vyrobili z ledoborce LENIN. Jsou sice nehezké, černé, nitridované, ale netupí se, neohýbají a nelámou. A ani moc nerezaví!! Největší opotřebení je ošoupání té nitridované vrstvy. Odkázal mi je táta, já udělám totéž.

  Mám i celokovovou "tábornickou" sekerku s pogumovanou rukojetí a očkem na zavěšení, kterou mám v předsíni za dveřmi jako osobní zbraň v případě vniknutí lumpa.
  Použiji ji jako tomahavk. Nevím, jestli mi to bude uznáno jako "přiměřená obrana", ale rozhodně je lepší jít basy než do kremace. (Parafráze na "souzen dvanácti, nesen šesti")

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejsi sám, kocoure. Mám z doby "dávno tomu" za deset kaček zakoupené nářadíčko sovětské výroby - sada šroubováků a šroubováčků a všelijakých bodců, včetně šrubováků křížových, v krásné zelené bakelitové krabičce.Provázejí mě životem a zmohly už strašně moc práce. Též budou v mém odkazu, jenže moji vnuci jsou tak leví, že jim to bude asi fuk. :-)

   Smazat
  2. Já blbec jsem slintal na rádia před tuzexovým výkladem, místo abych si koupil VEF206. Dnes, v dobrém stavu velmi ceněný, hlavně, jak jinak, na západ od naší eurohranice. Po náležitém seštelování funguje překvapivě dobře a na rozdíl od digitálních má nízkou spotřebu. Bratranec má po tátovi kufříkový přijímač SONY z roku asi 1971. Naprostá klasika. Ve výborném stavu, akorát nutno vyčistit kontakty karuselu přepínání rozsahů. Jenže ho nepoužívá. Odkoupil bych za dobrou cenu. Jenže je to takové žinantní...

   Smazat
  3. Také mám haldy podobných báječných obstarožních „pokladů“, spolu s haldami novodobých, pakliže to jako nářadí za něco stojí :-) Kupuji věci bytelné a kvalitní a zacházím s nimi slušně. Většina z nich mi nejspíš „přežije“.

   Smazat
  4. Obuvníku, říká se, že líná huba je holé neštěstí. Cena věcí je relativní, pro každého má hodnotu něco jiného, jinak by tak dlouho a tak báječně nekvetl obchod :-) Vůbec nelze vyloučit, že s tou nabídkou váháte úplně zbytečně.

   Smazat
  5. VEFku mám ve skříni. Nedám!
   Možná, že nebude od věci ji vyčistit až se chovanci ee... ministru Chovancovi podaří protlačít cenzuru na netu. Abych ještě nakonec nesměroval čtvrtvlnkou anténu na východ...

   [;>)))

   Smazat
 14. A RIGA taky nebyla špatná. I když neměla rozestřené ladění.

  OdpovědětSmazat
 15. Nějaké klasické rádidý mám vyhlédnuté v šikmooké produkci. Jenže bohužel, ty staré stanice na něm nechytím. Jo, to by bylo mít rádio, které by je chytalo.
  "Tajemná záře nad Pacifikem." Husinu jsem měl jak kroupy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Draku to je zajímavý odkaz. Nejraději lovím v éteru. Lovil, když jsme měl víc času a neměl kolem sebe zdroje rušení. Veškeré měniče, regulátory, spínané zdroje, předřadníky jsou problém. Mám víc než čtvtrt století starý přijímač OLYMPIA ATS-803 s frekvenční syntézou (Indie, ale původně SANGEAN, prodávaný i pod zn. SIEMENS) jak ten čas letí.... a novější SONY ICF 7600GR. S prutovou i drátovou anténou. Jenže pro rychlé prohlédnutí pásem není nad klasicky laděný přijímač s knoflíkem. Mám Sony ICF SW 11, ve výprodeji byl krátce za 350 Kč, škoda, že jsem nekoupil víc, teď když je k mání stojí zase 1600. Sice nemá dvojité směšování, ale příjmové vlastnosti jsou obstojné. Samozřejmě, že to není DX. Klasika má výhodu v nízké spotřebě, rychlé proladitelnosti a absenci rušení od procesoru. Z malých klasických přijímačů s dvojitým směšováním je chválený Tecsun 9700 DX. Aktuálně na dealextreme za cca 1400, zatím vyprodaný. To je výborná cena. "Tygřích cenách" za něj chtějí dvojnásobek. Z mrňavých je k mání SONY ICF SW22, ale stojí okolo 3000. U nás není k dostání, třebaže na asijském trhu ano. Ostatně značková nabídka je u nás velmi omezená, a spousta zajímavých věcí není "určena pro český trh", ani evropský, třebaže jinde ve světě jsou dostupné.

   Smazat
  2. Když potřebuju, přivezou mi ze Švýcar, VB nebo Německa. Když na to příjde tak do Němrcka nebo Švýcar si i rád udělám výlet. Když to jinak nejde, mohu si o dovoz požádat někoho ze tak i ze Spokojených států či Japonska, ale to je na dýl a hlavně to většinou opravdu není potřeba.

   Ta železná vytrvalost a zarputilost ve vypuzování čehokoliv solidního z českého trhu, je jednou z našich nejhorších vlastností.

   Smazat
  3. Astra se asi na nás dívá jak.... Raději nedoříct. Nepochopení a lehký odpor. Co takhle se s tím uchýlit do Ko(u)te(č)ka?
   Nenutím, jen navrhuji.

   Smazat
  4. Dá se elektrikou (hlavně ne-silnou) nepřiš políbenému strojařovi v pár větách vysvětlit co je to dvojí směšování?

   Smazat
  5. Kapitáne,
   obvyklé rádío (AM i FM) mívá jednom směšování. Vstupní signál po průchodu vstupním laděným obvodem se směšuje se signálem laděného oscilátoru (nyní řízeného PLL) a pak se prohání už pevně naladěnými filtry (nyní "krystalovými"), což je jednodušší, než ladit několik obvodů současně. Když chci větší selektivitu, používá se tento princip dvakrát za sebou. Má to význam u komunikačních (DX) přijímačů, když je na pásmu "tlačenice" k odladění nežádoucích vedlejších kmitočtů a příjem je čistší. To je v kostičce vše.
   KONEC ZÁVODNÍ ŠKOLY PRÁCE [;>)

   Smazat
  6. Tak jistě, na takové technické výrazivo se dívám jinak. Mě zajímá, co z rádia leze, a ne co v něm je za udělátka. Například kapitán žádá vysvětlení, co je to dvojí směšování. To já bych popsat určitě uměla, ale bylo by to o něčem úplně jiném. Takže to nepopíšu, protože byste možná řekli, že jsem sprosťanda.

   Smazat
  7. Astro, to směšování je tam kvůli tomu, aby to, co z toho leze ven, se dalo poslouchat a zároveň z toho mít příjemný pocit a to i přesto, že je těch signálů na frekvencích poněkud nadbytek a my jako na potvoru chceme poslouchat něco, co je kousek dál a tudíž hůř poslouchatelné. Koho by zajímalo, jak se toho dociluje, může se zahloubat do patřičné literatury, článků, webů a já nevím čeho všeho, ale napsáno toho bylo hodně a řekl bych, že i ta kvalita toho napsaného je vesměs spíš slušná, než naopak.

   Smazat
 16. Kocoure, to bylo jen krátké intermezzo. Kromě toho Astra jako rozhlasačka....
  Draku, lecos lze přes internet. K tomu vypuzování, ani ne tak nutně velmi kvalitního, ale zajímavého přispěla nucená dvouletá záruka, kterou, tehdy se mi to zdálo paradoxní, ale posléze už ne, prosazovala zastoupení etablovaných firem. Sony a podobně, mající servisní zázemí a tak i konkurenční výhodu. U některých výrobků bych se spokojil se zárukou i o dost kratší, protože většina závad se projeví na počátku. Kompenzováno výrazně nižší cenou. V případě, že vím, co kupuju, s jakou pověstí, je to výhoda. Před dlouhou zárukou dávám přednost bezporuchovosti. Nejradši záruku nepotřebuju. Bohužel, mám zkušenost, že právě "značkové" věci se potento. Například většina foťáků, které jsem měl.
  Kromě toho mám výhodu, že drobnosti opravím sám.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Delší záruční doba, podobně jako každá jiná věc, je klacek, co má 2 konce. Jedním mlátí spotřebitele, druhým výrobce. Někdy je to dobře, někdy zase ne tak moc. Tak je to vždy, když existuje jedna stejná norma pro všechny. Na boty, je to určitě dobře. Co se týče elektroniky, tak po zákazu olovnatých pájek už vlastně také. Málokdo si dal tu práci jako například fa EIZO, že by si nechal vyvinout a pak i používal něco kloudného.

   Smazat
  2. Abych lehce technicky zaprudil, konečně se mi podařilo sehnat komplet plasty nového víka k noťasu pro nový displej. Ano, stejný model, dvě verze displejů, klasický, už se málo vidí, a tenký. pracuju po etapách. Zatím rozebral, víko a displej sundal z pantů, zůstala jen základna bez klávesnice, bez horního plastu s čnějícími dráty a kabely od všeho možného. A dvě krabičky různých šroubků. Jak já to zas sestavím dohromady... A až dám, jestli to bude chodit. Funkčnost displeje jsem si ověřil předem, kooperuje. Je to jen mechanická záležitost. Koupil za levno, tak co nějaká záruka. To bude napínák až to zapnu... Co nějací musulmani....

   Smazat
  3. Jojo, říkalo se tomu "vnitřní emigrace". Ale já nejsem pohraničník...

   Smazat
  4. Vnitřní emigrace je vynález staršího data, fungoval už v dobách pobělohorksých. A nejen tehdy, určitě i dřív, mnohde jinde za jiných okolností. A je to věc báječná, nemá-li člověk přijít o rozum.

   Dnes máme interfernet, blogosféru a další volovinky, ty se ale chystá ovládnout Velký Bratr, viz předposraný Facebook, kde se udává a maže jako na běžícím páse.

   Kdo chce mít server „v suchu“ musí ho mít fyzicky ve Spokojených státech, tam jsou sice příšerní, ale svobodu slova a projevu berou pořád ještě vážně, mnohem vážněji, nežli my tady, kde to pomalu ale jistě začíná zvrhávat v politicko-korektní a sluníčkářskou inkvizici.

   Smazat
  5. Napadají mě většinou nesmysly. Takže-JE TU NĚKDE DOKTOR? Ráda bych věděla, jak to dělají musulmani, když se musí pětkrát denně modlit, padat přitom na kolena a všelijak se u toho kroutit - a mají artrózu? S tou se na kolena padnout nedá, ba ani klidně pokleknout. Copak mladíci, ale staříci! To aby se jeden takový šel rovnou bodnout, protože nesplňuje normu. :-)

   Smazat
  6. Což o to padnout na kolena. Ale potom vstát!

   Smazat
  7. Já to říkám furt, že všelijaká to náhrada logického myšlení věřením toliko, pro hovada dobrá jest :-)

   Smazat
 17. Astro, naopak, pravidelné cvičení na koberci má protiartrotický účinek. Naprosto odlišný například od otlačování revmatických kolen na tvrdé a studení dlažbě u jeptišek.

  Kocoure, vnitřní emigrace je relativní. Ve snaze nejít s davem, jehož chování pro mě není normou, mám pocit normálnosti,mnohé ostatní pokládám za blbce a blázny. K posledku mi připadá, že jich velmi přibývá. Ovšem, to si myslí lecjaký blázen.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. SCHU, to je jistě pravda, kolínka se na modláku pěkně rozcvičí, promasírují, prokrví, ale vidím, že tebe se artróza nedrží, protože bys musel uznat (jak správně podotknul kocour), že vstát poté jak srnka - je absolutně vyloučené. Navíc, já, která jsem takto postižená, kdybych si klekla, budu ječet blestí a navíc už nikdy nevstanu :-) Jeptišky určitě nosí pod hábitem nějaké nákolenky, jako mají fotbalisti - což ovšem by mohli muslimáci též. Mám já to ale starosti :-) Zato mám ale doma originál modlák, heč!Jsem připravená na všechno!

   Smazat
  2. Automatická puška vzor 58 a pár beden střeliva, je mnohem lepší. Kulomet vzor 52/57, s krátkou hlavní je ještě lepší a ještě praktičtější :-) No a není-li po ruce nic lepšího, no tak ona i ta samonabíjecí puška 858 není tak úplně k zahození. Koberečky jsou ale vzhledem k tomu, co se k nám v čase blíží, leda tak na 2 věci, ta první je na nic a tu druhou si jistě snadno domyslíte sami.

   Smazat
  3. Hehe, závidíš, draku! Z koberečku si udělám nádherný byznys. Budu ho pronajímat těm, co budou konvertovat!

   Smazat
  4. Astro ani ne, nádherný byznys se konat rozhodně nebude. Když ano, tak pro někoho jiného.

   Smazat

"Pravidla moštárny" jsou stejná jako v Hospůdce. Spammeři a trollové budou bez milosti likvidováni. Hlasatelé jiných (i opačných) názorů než má Kocour však nikoliv.

Jak se podepsat? >> Komentovat jako >> Název/Adresa URL >>Název a vepsat svůj nick nebo jméno. Pak >> Pokračovat a nakonec >> Publikovat. (Počkat, až to Drak nebo Kocour propustí na obrazovku.)