sobota 7. prosince 2013

Hodina nenávisti


   V Orwelově románu 1984 je barvitě popisována povinná "hodina nenávisti", které se musí zúčastnit všichni, chtějí-li přežít. Pamatuji si ještě na téměř povinné "hodiny nenávisti" minulého režimu - na vojně to bylo PŠM - Politické školení mužstva, v civilu jeden čas RD - ranní desetiminutovky. A pochody: na Prvního máje, oslavy VŘSR...  Říkalo se jim existenční, vzpomínáte? 


   Místo abychom si denně v hlavě srovnávali priority - co vlastně chceme, jak to chceme udělat, kolik jsme ochotni za to dát, kdo nám lže více a kdo méně, posíláme si vzájemně přílohy mailů, plné nenávisti. Nenávisti jedné skupiny vůči druhé. 
   Obvykle takové věci okamžitě mažu: tentokrát je ale vyvěsím a budu zvědavý na vaše reakce. Jestli nastane Hodina nenávisti nebo naopak Ovčanského nezájmu. Nebo někdo napíše něco úplně  jiného. Katolická církev žehnala zbraním SS

Je tomu právě sedmdesát let, kdy v chrámu Cyrila a Metoděje v Resslově ulici na Novém Městě Pražském, utichla po sedmi hodinách boje střelba a v chrámu ležela mrtvá těla sedmi hrdinských parašutistů. Jan Kubiš, Jozef Gabčík, Jaroslav Švarc, Josef Valčík, Josef Bublík, Jan Hrubý a Adolf Opálka měli být, snahou pravoslavných duchovních, z chrámu převezeni 18. června 1942, avšak úkryt již byl prozrazen a k chrámu se stáhlo přes osm set německých vojáků, kterým pomáhali i pražští hasiči.
Úkryt v pravoslavném kostele parašutistům nabídl pravoslavný věřící Jan Sonnevend se souhlasem kaplana Vladimíra Petřka. Ten okamžitě uvědomil děkana Václava Čikla a kostelníka Václava Ornesta. Svatý Gorazd, vlastním jménem Matěj Pavlík, narozen 26. května 1879 v Hrubé Vrbce, se o úkrytu parašutistů dozvěděl až v den vyhlazení Lidic 11. června. Již den poté, tedy 12. června 1942, se biskup Gorazd rozhodl vydat se Němcům, aby zabránil popravám nevinných českých obětí nacistického řádění. Ve čtvrtek 25. června 1942 byl v pět hodin ráno v Horních Počernicích zatčen. Po rychlém soudu byl biskup Gorazd zastřelen 4. září 1942 ve tři čtvrtě na dvě odpoledne na Kobyliské střelnici. Spolu s ním pod kulkami popravčí čety zemřel Jan Sonnevend a Václav Čikl. O den později byl zastřelen i Vladimír Petřka. Biskup Gorazd již od podpisu Mnichovské dohody, a to 28. října 1938, jako reakci na zradu československého národa, zaslal protestní prohlášení všem nejvýznamnějším představitelům východní církve, ve kterém obhajuje právo Československa na existenci. Po okupaci 15.3.1939 vyzývá biskup Gorazd pravoslavné věřící k ještě větší semknutosti a pospolitosti.Po jeho popravě následovaly další sankce proti odbojné a nepokořitelné církvi. Dne 27. září 1942 byla Českopravoslavná obec v Protektorátu rozpuštěna, veškerý majetek zkonfiskován, chrámy byly zapečetěny a bohoslužby zakázány. Všichni duchovní této církve byli deportování do Německa na nucené práce a dvanáct představitelů Pravoslavné církevní obce v Praze 2 bylo popraveno. Takto se za okupace, tedy v dobách, kdy českému národu hrozila faktická likvidace, zachovala pravoslavná církev. 

A jak se chovala církev katolická? 

Katoličtí kněží žehnali zbraním SS, ale nejen jim, žehnali všem zbraním nacistických armád, žehnali i střelám V1 a V2 a Tygrům. Vatikán v době obsazování Evropy německými hordami dmítl pomoci v útěku i svým věrným věřícím a nechal je napospas osudu v koncentrácích a v plynových komorách. Po válce, kdy začala fungovat esesácká organizace ODESSA, která pomáhala utéci mnoha válečným zločincům, především do Jižní Ameriky, konkrétně do Argentiny, velkým a
významným pomocníkem této esesácké tajné organizace byli i nejvyšší představitelé Vatikánu, tudíž katolické církve. A právě této církvi, tolik zprofanované i z dávné minulosti, vzpomeňme jenom na počet autodafé, po jejichž obětech získávala katolická církev také majetky, máme nyní vracet tolik, že by se stala po ČEZu druhou nejbohatší organizací ve státě? Za co? Za napomáhání nacistům? Za nechání svých věrných oveček napospas hitlerovcům? A navíc, Marek Benda, přesně v rétorice jezuitů, ve své bezbřehé nadutosti prohlásil, že si přeje, aby církev měla ještě větší  majetek, nežli v době před reformou Josefa II.
Vážil jsem si, a to neskutečně, kardinála Tomáška. Ten, po vrácení 160 kostelů katolické církvi hned počátkem devadesátých let, prohlásil, že tímto aktem končí veškeré majetkové nároky katolické církve. V hrobě se musí tento skvostný a čistý člověk obracet, když by se mohl dozvědět, že současný kardinál Duka hrozí státu soudem, pokud mu tak ohromný majetek nebude vrácen.
A jak získávala katolická církev majetky? Jeden malinkatý, zato názorný příklad. Moje babička, narozená v roce 1898, byla katolička. Jako živnostnice přispívala pravidelně do kostelní pokladničky. A pak přišla krize a babička byla svědkem, jak katolický farář řval jak nepříčetný na vdovu se třemi dětmi, že mu nepřispívá. Nic nedbal na její pláč, že nic nemá a s dětmi hladoví. Zašel k ní do pastoušky a sebral jí jediný majetek, který měla, dvě slípky, jejímiž vajíčky udržovala hladovějící děti při životě. Moje babička se tehdy s katolickou církví nadobro rozešla. A jak to s tou vdovou dopadlo? Onen nelidský katolický farář jí připravil i o tu pastoušku. Přinutil paní, silně věřící, pod pohrůžkou ohně pekelného, že mu pastoušku, tedy malou chaloupku, kterou měla ještě z lepších dob, nechala přepsat. Stala se majetkem katolického kostela. Tak takto získávala katolická církev majetky? Nátlakem, vyhrožováním, útiskem? Snaha o vydání ohromného majetku církvi není ničím jiným nežli ohromnou zlodějnou, prolamující dekrety prezidenta Beneše. Zlodějnou, kterou chtějí vlastizrádci v TOP 09 a ODS a především ministr Kalousek, okrást národ, tudíž stát, o to poslední, co ještě má. Všichni poslanci, kteří pro ukradení majetku státu a nacpání ho do nenasytného chřtánu církve zvednou ruku, by měli být postaveni před soud pro vlastizradu. Nenechme si touhle zlodějskou bandou rozkrást i ten zbytek, který nám ještě, po třiadvaceti letech tunelování a rozkrádání, zbyl. Křičme, protestujme, demonstrujme, jenom se, proboha, nechovejme jako tupé stádo ovcí. Za chvíli by nám Kalousek a spol. mohl ukrást i naše domky a byty. Zpupný, arogantní a bezskrupulózní je na to dost.

Tak tolik jedna příloha mailu. Plná primitivní nenávisti vůči... Vůči komu vlastně? Vůči katolíkům! Nacisté a komunisté jsou jenom kulisami této nenávistné filipiky. 

A tady je jiná příloha, plná fotografií, kde se církev "bratří" s nacisty. 


A další fotky, tentokrát je to pobratimství církve s komunisty:
Pacem in Teris - Mír na Zemi


Neviděli jsme to už někde? O kousek nahoru?


    A jak je to s církví? Pravoslavná dobrá, římskokatolická špatná? Čtyři nohy dobře, dvě nohy špatně? Ale není to náhodou pravopslavný pop, který "kolaboruje" s Putinem?  A jak to vlastně bylo s papežem Janem XXIII? 


Ale sakryš - máme tu přece Čihošťský zázrak a umučeného kněze Toufara! Takže církev nekolaborovala? Nebo "jak kdo"?


  A právě na to bych rád upozornil. Je opravdu velmi těžké se postavit na některou stranu, pokud nechcete úmyslně zapomenout na některé další skutečnosti. Dnešní nebo i historické. Nemám nejmenší chuť rozhodovat, která církev kolaborovala víc a s kým. A byl-li horší nacismus nebo komunismus. Někdo tady argumentoval, že komunismus nás chtěl jen podrobit, ne vyhladit. Tomu bych doporučil, aby si promluvil s některým vězněm ze sovětského gulagu. 

   Vlastně teoreticky souhlasím s A.S.Pergillem, že všechny církve jsou "opiem lidu" - kdyby to zrovna nebylo známé komunistické heslo. Takže Pergill komunista?  Ale to taky není pravda. Pokud souhlasím jen s něčím, neznamená to, že souhlasím se vším. Církve, víru zakázat? Zakážete jednu, objeví se druhá a horší. Víra je cosi, co lidem pomáhá přežít zlé doby, církev je jenom organizačním orgánem některé víry, protože k víře patří obřady, které věřící nějakým způsobem spojují. A taky symboly. Jenže: obřady a symboly mají i strany. Hvězda, srp a kladivo. Nebo hákový kříž. Půlměsíc. Nebo šesticípá hvězda.  
   A taky sjezdy - třeba KSČ. Některé posléze vyhlášené za neplatné - nahrazené jinými, aby nebyla porušena číselná řada sjezdů. A už jsme zase v roce 1984 - úprava dějin. Kdo ovládá minulost, ovládá i budoucnost. Proto je tady plno těch nenávistných traktátů. A my, hloupé ovečky si je čteme, diskutujeme kdo byl horší a kdo méně zlý, kdo může za co - a svět zatím jde stále dál, bez toho, že bychom na jeho běh měli nějaký pozorovatelný vliv. Jistěže nemáme, nemáme čas - přeme se o minulost. O minulost, kterou dopodrobna známe jen zprostředkovaně. Prý historici to dokáží popsat. Jistěže dokáží. Ale nejsou v něčích službách? Říkají všichni aspoň zhruba totéž?
   I já, nevzdělanec si náhle uvědomuji, že po pádu KSČ se historie jeví úplně jinak. A najednou se objevují další a další vlastně neověřitelné zprávy "jak to vlastně bylo" a "kdo za to může".  A my tu přežvykujeme neověřená (a často neověřitelná) fakta, místo abychom se dívali dopředu, jestli se neblížíme k jakési "jámě na mamuty", do které vzápětí spadneme.  


=====================================

A ještě něco mi došlo mailem. Je to beznadějné, ale aspoň to není plné nenávisti.

143 komentářů:

 1. Když dovolíte, StK, chtěla bych dřív než začne diskuze předeslat pár slov.
  Mám dojem, že jste nestrčil klackem do vosího hnízda, ale rovnou do několikapatrového termitiště. Církev římskokatolická je instituce, která má dvoutisícileté dějiny. Nemůžeme s ní porovnávat dějiny žádného státu, žádné jiné instituce. Jen velmi stručný heslovitý přehled jejích dějin zabírá na internetových stránkách víc jak 50 stran.
  církev ve středověku http://digilander.libero.it/longi48/CHIESA%20MEDIEVALE.pdf
  církev v novověku http://digilander.libero.it/longi48/CHIESA%20MODERNA.pdf
  církev v současnosti http://www.michaelvittori.it/storia/storia_chiesa_contemporanea/

  Pokud jde vztahy římskokatolické církve k totalitním režimům, o vztazích církve a nacizmu napsal řadu knih, po otevření vatikánských archivů, Hubert Wolf profesor na Muensterské univerzitě, specializovaný na dějiny církve.
  http://www.unifr.ch/szrkg/it/redaktion/editorial-board/wolf
  http://www.uni-muenster.de/FB2/aktuelles/mnkg/alles.html
  V Itálii, kromě knihy prof. Wolfa vydali ještě 5 dalších knih různých autorů o postoji církve k holokaustu, k fašizmu, k nacizmu, k druhé světové válce.
  http://www.ibs.it/code/9788860362919/wolf-hubert/papa-diavolo-vaticano.html

  Pokud jde zase o postoj církve ke komunizmu je tu kniha švýcarského historika. Philippe Chenaux - L' Eglise catholique et le communisme en Europe (1917-1898), Edition du Cerf, Paris 2009. Vyšla i v českém překladu Philippe Chenaux: Katolická církev a komunismus v Evropě (1917–1989) Od Lenina k Janu Pavlu II., NAKLADATELSTVÍ RYBKA PUBLISHERS Rok vydání: 2012

  Kromě bakalářských prací na boloňské univerzitě, kde se nachází fond Ricci s dokumenty o římskokatolické církvi v Československu za komunizmu. (IL COMUNISMO CECOSLOVACCO E IL RUOLO DELLA CHIESA CATTOLICA NEL FONDO RICCI.
  LUCIA LUCCHI, Università degli Studi di Bologna)

  Čímž nechci říci, že si před diskuzí máme přečíst co nejvíc z těchto knih anebo dokonce všechny. Ale bylo by dobré si uvědomit, že je docela neplodné tady vylívat jen své nálady nebo ničím nepodložené názory.
  Měli bychom mít větší důvěru v historiky, v jejich poctivost a neopakovat jen nenávistné řeči z internetu.

  Promiňte mi tuto malou interferenci, nechci se tu zbytečně vměšovat, narušovat nebo dokonce předpisovat, ale mám za to, že by byl plodné hovořit o faktech a ne o mýtech jak negativních tak zas přehnaně pozitivních.

  Samozřejmě jsem k získání těchto údajů prokonzultovala google. Nemám v hlavě nějaký knižní index. Jenže se tu o těchto tématech hodně debatovalo a tak jsem věděla co jít hledat.

  OdpovědětSmazat
 2. Kocoure,

  termín "opium lidu" byl původně použit katolickým filosofem (musel bych strašně moc googlit, abych ho dohledal) a byl míněn jako pozitivní charakteristika (opium jako účinný lék na kde co). Jenže pak se objevily opiové války, morfinisté, morfinismus byl léčen heroinem atd., prostě historie pokročila mílovým krokem vpřed, a opium se z léku stalo "zlou a škodlivou" drogou, takže ten samý termín mohli použít M+E k dehonestaci náboženství. (Tahle historie se používá jako příklad změn vztahu společnosti ke drogám, odtud to znám.)
  IMHO věřící (a tím pádem i církve) se dostanou do kolize s majoritou společnosti tehdy, když se začnou dožadovat nějakých výjimek a jednostranných výhod, jednak tehdy, když chování, plynoucí z jejich náboženství, začnou vnucovat ostatním. Pokud by to nedělali, nebyly by ani obavy z církevních restitucí a další konfliktní situace. Jenže oni (zejména katolíci) hned po roce 1989 vyhlásili program "reevangelizace českého národa". Čili v podstatě mají stejný cíl jako muslimové, akorát používají jiné prostředky k jeho dosažení.
  A k té nenávisti: Ta se objevuje (a věděl to už i Čapek) v souvislosti s bezmocí. A když se podíváte, jak byly prosazeny církevní restituce - pár bezcennými gaunery, z nichž jednoho museli na hlasování dovézt z kriminálu, a proti vůli naprosté většiny občanů (kteří většinou nesouhlasí pouze s formou restitucí, umožňující rozsáhlé tunelování veřejných prostředků, a ne, že by nesouhlasili s vracením prokazatelně ukradeného majetku), tak skutečně musíte pociťovat bezmoc a současně nenávist. A pokud výsledkem bude nějaké tvrdé zkrouhnutí církví a věřících, čili se to obrátí proti nim, bude jen dobře (dost ošklivé by bylo např. zrušení výjimky z autorského zákona, kterou mají podobně jako školy, a vydání je na pospas poplatkům a pokutám od OSA za zpěvy a hudební produkce).
  IMHO by každý kandidát na poslance nebo senátora měl uvést v materiálech pro voliče náboženskou příslušnost a pokud zalže, měl by o ten mandát bez náhrady přijít (což by poškodilo i ty, co ho do Parlamentu poslali).

  OdpovědětSmazat
 3. Informace,
  problém vidím v praktické nemožnosti nalézt texty, které by byly nezaujaté pro jednu nebo druhou stranu (byť to některé skrývají).
  Asi je třeba pracovat s neoddiskutovatelnými fakty a výklad ať si každý udělá sám. Fotografie hajlujícího kněze je prostě fakt a je mi jasné, že soudruh Filip a pan Benda o ní budou říkat různé až protikladné věci. Přičemž pravdu bez stroje času asi nezjistíme.

  OdpovědětSmazat
 4. Ve většině témat jsou tu publikovány "nepodložené názory", milá Informace.
  Jsou ale, jak se říká v našem oboru "autentické". Někdy je osobní zkušenost, jindy je to jenom osobním názor. Tohle není vědecká konference, ale můj osobní blog a já si vůbec nemyslím, že bych měl ani ten nejmenší "patent na rozum". Tenhle blog je většinou o pocitech - protože lidé se z 90% rozhodují pocitově. Při volbách, při koupi zboží... A politika nebo reklama je právě o vytváření takových pocitů, názorů. Většinou falešných nebo aspoň stranických. Já sám, ačkoliv jsem člověk (aspoň si to namlouvám) racionální se musím velmi hlídat, třeba při koupi dražšího foťáku*. Prostě církev, nejen ta římskokatolická, jakékoliv náboženství je bezesporu věc veliká. Jenže tady nepišeme odborné traktáty. Tedy aspoň já se o to snažím - ale právě se "vypisujeme" ze svých pochyb, názorů, neodpovídajících většinovým a tak podobně.
  A že je náboženství věc veliká? Jistě - ale lidská nenávist, často názor zkratkovitý a ani trochu promyšlený je věc daleko větší než víra. Rozhodně větší, důležitější, UNIVERZÁLNĚJŠÍ. A mne napadlo, že pravě víra, ne rácio je motorem většiny nenávistí, konfliktů mezi lidmi ale i v lidech samých, kteří se pak nedokáží nejen rozhodnout, ale ani orientovat ve světě a v sobě samých. Takže myslím, že můžeme diskutovat nejen církvi, ale i o náboženství - a hlavně o lidské nenávisti. Tak, jak si tu můžeme promluvit o spirálních galaxiích s příčkou, které jsou rozhodně předmětem větším, vzdálenějším a mohou obsahovat celé miliony cizích civilizací s jejich nenávistmi, vírami a jinými, pro nás nepředstavitelnými problémy. Nebyly tu odjakživa a zase pominou - stejně jako my. Dříve než světlo od nich doletí do našich očí.

  */ Je snadné nalítnout na slovíčka v reklamě nebo se přidat do sekty "NIKONISTŮ" nebo "CANONISTŮ". Takže seženu ukázkové fotografie, očísluji je a vymažu, kterým aparátem byly pořízeny. Vyberu ty technicky nejlepší obrázky a teprve pak se podívám, čím to bylo "uděláno". No a potom spočítám své finanční možnosti a koupím ten dosažitelný, když sestupuji po žebříčku od těch nejlepších dolů. [;>))

  OdpovědětSmazat
 5. Já bych zas jen chtěla upozornit. že na rozdíl od jiných církví, církev římskokatolická není jen velké souručeství věřících, ale je od r. 1861 nezávislým státem, hlava církve je také hlavou státu. Je tedy zapotřebí, podle mého názoru rozlišovat mezi postojem Vatikánu a chováním jednotlivých kněží nebo hodnostářů, které mohou být nezávislé na oficiální politice.
  Zrovna včera na historickém kanále vysílali program o oficiální návštěvě Hitlera v r. 1938 v Itálii.
  Tehdy papež Pius XII, odejel z Říma, zakázal hodnostářm účastnit se slavností na počest Hitlera nechal zavřít Vatikán, muzea a chrám sv Petra, aby tam Hitler nemohl.
  Oficiální přijetí italským státem, v čele s králem a Mussolinim bylo přímo faraonské, http://pioxi-contestatoresolitario.blogspot.it/2010/04/alla-visita-di-hitler-pio-xi-lascia.html
  Stálo to i spoustu peněz (kolik milionů dnešních euro, to jsem mezitím zapomněla) a věřící katolíci, přes varování papeže ve vatikánských novinách se tam s nadšením stejně nahrnuli. Zvlášť nechutné bylo to jásání v Neapoli.
  Co k tomu řeknete, StK, katolíci byli pro Hitlera, tedy římskokatolická církev spolupracovala s nacizmem anebo mu alespoň nadržovala?
  Jedna věc je pocit, druhá rozum a ten máme k tomu, abychom se snažili věcem racionálně porozumět.

  OdpovědětSmazat
 6. A.S.Pergill:
  Ad "opium lidu" - tak to jsem nevěděl a znamená to, že tohle přirovnání je velmi trefné. Když se nad těmi významy zamyslíte, sedí v obou případech.
  A "nenávist bezmocných"? Samozřejmě! Třeba báseň U rentgenu J. Wolkera končí, pokud mě paměť neklame "... a nejhlouběji chudý vidím nenávist!"
  Pochopitelné - kdo není bezmocný je "mocný", může se situací něco udělat, vyřešit ji ke své spokojenosti. Nenávist tedy nepociťuje.

  OdpovědětSmazat
 7. ... přes varování papeže ve vatikánských novinách se tam s nadšením stejně nahrnuli... píše Informace.
  Jo, právě o tom by bylo dobré "dišputvoat", byť neučeně. Měl jsem (někde snad pořád mám) dvojlist z časopisu, kde je snad 8x prakticky tentýž záběr Václavského náměstí, zaplněného Pražáky. Jen popisky se liší. Od návštěvy císaře pána přes Masaryka, Hitlera Heidrycha, Beneše, Gottwalda, Husáka až k Havlovi. Možná by se ta linka dala protáhnout i dozadu , jenže fotografie ještě nebyly nebo se nezachovaly a dopředu - chtělo by to pohledat.
  A to je taky jev, o kterém chci mluvit. Srovnával jsem fotky muslimských, komunistických, nacistických i křesťanských shromáždění. Kdyby se vyměnily insignie a zapomnělo na dobové oblečení, jsou fotky naprosto SHODNÉ. Jak na tribuně, tak v plénu, davu. To mě dost vyděsilo a sebralo mi to "víru" v racionalitu lidí.

  OdpovědětSmazat
 8. Pardon, překlep, Pius XI.
  Myslíte, Pergille, že dokumenty vatikánských archivů, ze kterých čerpali historici, byly falšované?
  Ta situace je složitější právě proto, že vatikánský stát nemá nějaký potlačovaní cenzurní aparát. Papež někdy nedokáže kontrolovat ani situaci ve Vatikánu. Takže s nějakými výlevy nenávisti nic nevyřešíme, nic se nedozvíme, jen víc věci zamotáme.

  OdpovědětSmazat
 9. Ještě toto a pak běžím ... nakupovat.
  To jásání davu může být spontánní, ale často je dirigované. Takovými nenápadnými pány mezi lidmi, co mávají a řvou jako zběsilí. A toho, kdo nemává, se třeba zeptají, proč stojí jako pařez, snad není proti straně a zřízení?
  Taky mě napadlo před těmi filmovými dobovými záběry, jak mohli být ti lidi tak fanatičtí.

  OdpovědětSmazat
 10. Schumacher virtuální nikonista7. prosince 2013 11:34:00 SEČ

  StK, otázka je, jak dlouho ten který dokáže ty výborné fotky, než se potento. K čemu foťák, který dokázal ty nejlepší fotky, když se potento a nemáš čím fotit. Pak by byl daleko lepší fungující foťák, který dokáže průměrné fotky. Kdy se v poměru cena/výkon vyplatí krátkodobý špičkový výkon, kdy dlouhodobý průměrný výkon a kdy dlouhodobý špičkový výkon. To platí obecně.
  Nejlepší poměr cena/výkon ve spotřebitelské kategorii má Canon. Vyšší mechanickou kvalitu má Nikon. Nejlepší výsledky má Sony (NEX7). V kategorii do dvaceti tisíc je lepší jakákoli zrcadlovka než nejlepší kompakt. Pokud nezáleží na velikosti. V njvyšší profikategorii je to jedno. Ovšem Nikon....Nikon je jednička. Jestliže není řeč o středním a velkém formátu, to je úplně jiná kosmická kategorie. Ovšem Nikon...

  OdpovědětSmazat
 11. To Schumacher:
  Teď bych měl rozpoutat flameware (mám Canon a Panasonic), že Canon máme i všechny kamery v Ústavu a do 250 000 lepší kameru neseženeš... a tím zabít celou myšlenku článku. Takže nic.

  Budiž, někdo má zkušenosti takové, někdo zase onaké. Můj Canon se mi posledně, když jsem chtěl fotit v novém "malajském" pavilonu tak opotil, že z něj doslova kapala voda (venku bylo kolem -1°C). Malinké opičky kosmani mají smůlu - příště tam půjdu pokud budu mít aparát ještě teplý.
  Venku naštěstí nezmrzl, nýbrž po půl hodině vyschl a dobrý... Po cestě z kopce jsem ještě udělal pár slušných obrázků.
  A jako příruční aparát mám Panasonic DMC FZ-200, protože váží cca 10x méně, než Canon. Taky jsem ho v dešti namočil. Doma jsem vylil vodu, nechal uschnout - a dobrý. (Vzhledem k ceně ty obrázky nejsou tak dobré, 1/4 čipu než u half frame Canonu - ale je taky 10x levnější. A vejde mi do kufříku, takže ho mám pořád u sebe (a už jsem cvaknul asi tři streetfotky, které by jinak nebyly). A též zvířáky v ZOO v prudkém dšti. Měl jsem sebou i "kanón", ale zašoupl jsem ho, když začalo pršet fest do brašny, neb nejsem mutimilionářem. A tudíž nekupuji více než jeden aparát ročně. [;>))

  OdpovědětSmazat
 12. StK, vždycky jsem měl Canony ale nejraději mám mrňavý Fuji. Všechny foťáky až na jeden měly nějakou závadu nebo konstrukční vadu. Naštěstí takové prkotiny jako je smetí na snímači řečím sám. Ale je to protivné a stojí to čas. Jak už víš, koukám co bych... a protože nerad rozebírám a o prachotěsnosti nepodvodních kompaktů mám praxí podložené pochybnosti, ai něco s výměnným objektivem. Abych se nemusel prokousávat ke snímači. Ta Fuji je na to opravdu příšerná. Počkám na jaro, možná chtě nechtě skončím u "zrcadlovky" pro začátek s obstojným univerzálním objektivem. Sice se mi od Canonu líbí G1X, ale jak znám canoňáckou konstrukci, už předem se mi dělá nevolno.

  OdpovědětSmazat
 13. EK Canon or FUJIFILM7. prosince 2013 18:22:00 SEČ

  No, osobně mám nejraději významně zdokonalený Canón 120 mm s hladkým vývrtem MG253, vyvinutým koncernem IMI a využívající technologie německého Canónu Rheinmetall Rh-120 (resp. jeho americké licence, kanónu M256). Kanón je opatřena termickou ochranou, redukující případný nepatrný ohyb v důsledku změny její teploty (důsledek pouhého žáru slunce v ZOO). Ovládání kanónu a otáčení je řešeno jako plně elektrické. Canón je schopný odpalovat nové zdokonalené typy podkaliberních snímků s šípově stabilizovanými průbojnými blesky, nový typ čipu APAM (anti-personal anti-material) je určené zejména na živou sílu a také laserem naváděné řízené exponování je domácí výroby "LAHAT" s tandemovou kumulativní hlavicí. Je schopen používat rovněž s Canónem kompatibilní typy německé, francouzské a americké ráže 120mm. Canón je nabíjen automaticky pomocí elektricky poháněného mikroprocesorem ovládaného nabíjecího zařízení s rotačním zásobníkem na 10ks bat. Úkolem obsluhy je pouze průběžně doplňovat zmíněný zásobník, jinak se může věnovat například obsluze FUJIFILMU. Při nabíjení je Canón fixován uzamykacím systémem v přesně dané poloze a jeho elevace nikdy nepodléhá zásahům stabilizačních systémů ani obsluhy. A fčíl máte jasno.
  S tím lze vyfotit téměř každou informaci, i zmoklou slepici v ohradě ZOO, bez nutnosti sušit přístroj.
  4P

  OdpovědětSmazat
 14. StK, když dovolíte, peruším na chvilku váš pohovor o focení.
  k
  Ještě něco k tomu jásavému davu napolitánců, když se jim zjevil v r. 1938 Hitler, jsem hledala na youtube nějaký film, ale nic tam nebylo, To nadšení se mi zdálo dost divné, jak je znám, nenechají se moc ovlivnit, mají svou "životní filosofii", spíš si dělají ze všeho srandu. Dostala jsem se při hledání na stránky neapolského archivu, kde o tom píší jako o nějakém polovičním skandálu. Lidi prý tam vykřikovali v dialektu posměšné poznámky. Když se na př. objevil Hitler v autě a pozdravil nacisticky vztaženou paží, bylo slyšet z davu: Sta verenn' si for' chiove (Kouká se, jestli venku neprší.)
  Při horečných přípravách a úpravách města k návštěvě Hitlera koloval vtip:
  Come lo accogliamo? Semplicissimo, con la scritta: vedi Napoli e muori. (Jak ho uvítáme? Jednoduše, transparentem: shlédni Neapol a umři.)

  Nacistická propaganda byla skutečně vědou, propracovanou do detajlů, jak docela oblbnout občana. O jejich technice najdete zajímavé články na stránkách Encyklopedie United States Holocaust Memorial Museum.
  http://www.ushmm.org/wlc/it/article.php?ModuleId=10007817

  OdpovědětSmazat
 15. Jako právě filmem
  Triumph des Willens / Triumph of the Will Leni Riefenstahl, z r.1935.
  http://doctordocumentary.files.wordpress.com/2010/03/triumph-des-willens-triumph-of-the-will-leni-riefenstahl-1935w620-m267327798.jpg
  Ta přehlídka okovaných lebek musela jistě notně působit na představivost diváka v biografu.
  Prý to byl svého času technicky nejlépe udělaný propagandistický film. Režisérka natáčela některé záběry až pětkrát-šestkrát.

  OdpovědětSmazat
 16. Ano prosím Info,
  tahle propaganda byla skutečně na výši. A svým způsobem je ji třeba ocenit jako perfektní, profesionálním práci*. Leni R. to navíc opravdu uměla. Typický okamžik, kdy je třeba se oprostit od toho CO bylo propagováno a dívat se JAK. Ostatně kvality Goebbelsovy propagandy už dnes dosahují už jen nejlepší obchodní řetězce - nikoliv politici. Kdekdo si myslí, že je nevkusné se učit od nepřítele. Ale jednak to podvědomě dělají a jednak je to způsob, jak nepřítele porazit. Proto jsou třeba policejní a úřední restrikce vůči našim neonáckům tak bezzubé.

  Schopnost skvěle hrát na piano a politická příslušnost spolu nesouvisí. To, že se to rádo spojuje je taky vlastně propaganda. Ale s takovým schematem se pozvolna dostanete až k hodnocení, že kvalita člověka, jeho předpoklady je dána třeba barvou kůže. Ne není. To je rasismus. Na druhé straně průměr nějaké populace není totéž co individuum. Popírat nějaké celkové, průměrné vlastnosti a tvrdit, že neexistují rozdíly - to je multikulturalismus - čili rasismus naruby.
  A zpátky - Němci jsou opravdu více než jiné národy ochotní poslouchat autority. A jsou i tak vychováváni. Takže na ně platí trochu jiná propaganda než na Čechy nebo Italy - individualisty.

  */ Šest klapek na jeden záběr není nijak extrémní číslo. Tady jde o to, že se to dělo i s davovými scénami, což by bez politické podpory ze strany Adolfa H. nebylo možné.

  OdpovědětSmazat
 17. Ad obrázek:
  Najděte si jak vypadají vojenské přehlídky třeba v Severní Koreji nebo v Rusku. Zjistíte, že je ten výtvarný klíč úplně stejný. Nebo abychom utekli z reality - Hvězdné války - přehlídky klonů. Leni R. je tam v pozadí cítit naprosto zřetelně - pokud znáte její dílo. A film je to přitom americký, (vědecko)fantastický, počítačově animovaný. Ne, umění je v podstatě apolitická věc. Dá se k politickým rejdům dobře zneužít, ale samo o sobě je apolitické. Je naprosto stejné, je-li škvár komunistický, nacistický nebo církevní. Dokonce i liberální škvár je pořád stejný škvár. A naopak.

  OdpovědětSmazat
 18. Vidím, že EK-áček vše pozorně sleduje. To mě těší. Ale - nenavážet se, nenavážet, jinak kanon - nekanon = utrum.

  OdpovědětSmazat
 19. A jedna návaznost i když ne přímo k tématu. Ale přece jen - odpojení umění od osoby interpreta.

  OdpovědětSmazat
 20. Nikdy jsem ten film celý neviděla, jen kousky v amerických dokmentárních filmech nebo ojedinělé fotogramy. Takže mohu jen říct, na základě toho, co sem slyšela nebo četla, že to byl film po technicé stránce podařený, byly tam použity i nové metody při natáčení, pracoval na něm velký team.
  http://www.leniriefenstahl.it/pdf/film_triumph.pdf
  Po obsahobé stránce - oslava nacizmu, zbožštění Hitlera by mne jistě nepřivedl v nějaké nadšení, naopak. Takže o tom mohu myslet, že je to pravděpodobně podařená profesionální práce. Ale i perfektně padnoucí uniforma SS je podařená profesionální práce. Dobře provedené řemeslo. Tak jako bych neřekla, že dobře padnoucí uniforma je umělecké dílo, tak stejně nemohu říct něco podobného o filmu Riefenstahlové.

  OdpovědětSmazat
 21. Kanon nekanon, Nikon!

  K aktuálnu, to máme noblesní representaci...Ten slovník, ten tón. Takhle se nevyjadřuju v hospodě ani po pěti pivech. A kdy naposledy jsem vypil pět piv...

  OdpovědětSmazat
 22. Víte Informace, kde je hranice mezi perfektním řemeslem a uměním?
  Jen v invenci. Umění bez řemesla není k ničemu (nelze ho "dostat" ke konzumentovi) a řemeslo bez umění je jen pouhá kopistika. To je pár věcí, které se mi za půl století docela ozřejmily. Jenže invence je v tom filmu "Triumf vůle" až až. Jak jsem už psal - dodnes se z něj čerpá. I když málokdo má odvahu si to přiznat - natož aby to přiznal veřejně. Snad za dalších padesát let...

  P.S.: Kondensátorové mikrofony, kde byl prvním výrobcem Georg Neumann - a pak, po válce teprve ostatní svět - byly vyvinuty a vyrobeny na zakázku (příkaz) A. Hitlera. Na snímání jeho šílených projevů - běžné mikrofony ten řev nebyly schopny srozumitelně sejmout. Dodnes je ten princip používán pro nejkvalitnější mikrofony. Vlastně pro většinu profesionálních mikrofonů. To je tzv. boční efekt mnoha neblahých událostí v historii.

  OdpovědětSmazat
 23. Oni taky Němci vynalezli V1 a V2 a nikdo to, pokud vím, nepovažuje za umění.
  Abych něco já, jako individuální potřebitel, považovala za umění, musí mi to něco říct. Ten fotogram moře hlav v helmách ve mně nevzbuzuje představu síly a moci Německa, ale prázdných plechových hlav, co mašírujou k jisté zkáze poté, co zničily půl světa. Cítím to jako nabubřelou výzvu a groteskní oslavu budoucí katastrofy.
  Tady máte právě to chápání díla podle zkušeností, vkusu a znalostí uživatele díla, o kterém hovoří teorie umění jak komunikace. A nezáleží mi na tom ani zbla, jestli to někdo v minulosti považoval, pod tlakem konvence, za umělecké dílo.

  OdpovědětSmazat
 24. Ale jistě Info,
  každý chápe umělecké dílo po svém.
  Tak jak chce.
  Tak jak umí.
  Tak jak ho naučili.
  Tak, jak mu dovolí jeho přesvědčení. Nebo víra.
  ===
  KONDENSÁTOROVÝ MIKROFON, STEJNĚ JAKO RAKETY V1 A V2 NEJSOU UMĚLECKÁ DÍLA. V TOM MÁTE NAPROSTOU PRAVDU. TO JE JEN OBYČEJNÝ TECHNICKÝ POKROK.
  ===
  P.S.: Víte, jak skončil Werner von Braun - autor střel/letadel V1 a V2?

  OdpovědětSmazat
 25. Pokud vím, skončil v USA v NASA a pak v nějakém soukomém podniku.
  Umřel pak, myslím, na rakovinu. Což snad nemělo s jeho pracovní činností nic společného.

  OdpovědětSmazat
 26. Ano, nosná raketa Saturn V. je jeho dílo. Nebýt Wernera, možná by nebyl ani program Apollo tak úspěšný a po Měsíci by se procházeli Sověti. Ti "Měsiční program" vzdali, když zjistili, že by byli až daleko za USA. Takže von Braun byl bočním efektem německých střel V1 a V2.
  Američané o W. von Braunovi věděli a dávali velký pozor, aby si ho mohli odvézt do Států "nepoškozeného".

  Tomu se říká pragmatismus. Jsem podmíněným vyznavačem tohoto náboženství. Ulehčuje život.

  OdpovědětSmazat
 27. Informace,

  Vzhledem k tomu, že do vatikánských archivů se dostanou jen nečetní a dobře prověření výzkumníci a ani ti v nich nemají neomezené možnosti bádání, je třeba považovat vše, co z nich vyjde, za velmi selektované.
  A, vzhledem k tomu, že už ve středověku měla církev padělatelské dílny, které vytvářely padělky politického charakteru (ale i kupních smluv, darovacích listin, závětí apod.) je opět spousta církevních pramenů, nemohou-li být podrobeny důkladnějšímu materiálnímu zkoumání, problematická.
  IMHO církvi byl nacismus (a fašismus tím spíš) sympatický, ale nechtěla je jednoznačně podporovat pro případ, že by nevyhrály. Její sympatie ukazuje i skutečnost, že po válce umožnila útěk řady usvědčených válečných zločinců, a to i velmi vysoce postavených.

  OdpovědětSmazat
 28. Pergille
  také jsem toho mínění, že do vatikánských archivů se dostanou jen "spolehlivé" osoby. Většinou historici, co se zabývají dějinami církve. Nemyslím, alespoň nemám pro podobné tvrzení žádný podklad, že by ve Vatikánu dokumenty falsifikovali. Stačí jen některé schovat a neukazovat je veřejnosti. Je na př. známo, že v r. 2006 Vatikán odmítl dát povolení israelským historikům z Yad Vashem, aby prostudovali dokumenty týkající se postoje papeže Pia XII vůči holokaustu. Jak vyplývá z mnoha svědectví,Vatikán byl za války informován svými kardinály, polskými diplomaty, Brity o masovém vraždění židů v Německu a v okupované Evropě, ale nic nepodnikl. Po válce mluvčí Vatikánu prohlásil, že o tom papež neměl zprávy.
  Chtěla bych jen znovu poukázat na to, že církev římskokatolická je velká mezinárodní instituce a že chování a postupování jednotlivých hodnostářů nebo prostých kněží nejsou vždycky v souladu s politickými postoji hlavy Vatikánského státu a církve - papeže. Politické zaměření Vatikánu závisí na rozhodnutích papeže a tedy se často i mění.
  Papež Pius XII nepokračoval v linii svého předchůdce Pia XI. Naopak, ještě když byl státním sekretářem, uzavřel v r. 1933 s Německem státní konkordát - Reichskonkordat, v čemž mnozí viděli podporu Hitlera na mezinárodním poli. Papež Pius XII (byl zvolen v r. 1939 po smrti Pia XI) se sice ve svých encyklikách vyjádřil několikrát pro podporu míru, když Hitler napadl Polsko a aby přesvědčil Mussoliniho nesledovat Hitlera, ale nikdy nacisty veřejně nepranýřoval.
  Pius XII je osobnost velice kontroverzní, sami historikové se nemohou shodnout.
  Jen jedno je jisté, Pius XII byl antikomunista a proto po válce zasadil všechny síly, aby komunisti nevyhráli ve volbách. Jemu také vděčí Křesťansko demokratická strana za jasné vítězství ve volbách v r. 1948. Snažil prý se taky pomáhat církvím a věřícím ve východním bloku.

  Pokud jde o operaci ODESSA, totiž o organizaci, která pomáhala nacistickým pohlavárům při útěku z Německa na konci války, o tom jsou také různé verze. Církev jim pomáhala, hlavně některé františkářské kláštery, ale Vatikán o tom oficiálně nic nevěděl. Prý.
  Nacisti měli své lidi, jak jsem zas četla jinde, i v US Army a u Červeného kříže, takže americké náklaďáky vyvážely nacisty ven z Německa, aniž by prý o tom řidiči měli nějaké tušení, koho vezou. Kromě toho si ti bohatí ulili včas peníze do zahraničí, takže jsou v tom namočeny i velké banky.

  OdpovědětSmazat
 29. A jakpak se Vám líbí, Kotsourku, nacional socialistické umění? To jsou svalnatci, co? Čistá arijská rasa.
  Pod článkem je obrazová příloha.
  http://www.francocenerelli.com/antologia/artenaz.htm

  Jo, to je práce s toulavým kocourem. Kdyby raděj pomyslel na svůj věk.

  OdpovědětSmazat
 30. Informace,
  listinná falza typu darovacích listin klášterům či biskupstvím existují a některá se fyzicky zachovala dodnes. Dá se o nich najít zmínka v řadě slušnějších a podrobnějších knížek o dějinách. Faktem je, že dnes jsme schopni, buď prostředky paleografických věd nebo různých pomocných disciplín, odhalit i to, o čem si tvůrci mysleli, že je to "neprůstřelné" a pro současníky to i neprůstřelné bylo.
  Pochopitelně, pokud existuje a je k dispozici originál. V řadě případů jsou k dispozici jen soubory opisů listin, které lze maximálně hodnotit jazykovým rozborem nebo kritikou obsahu, což je méně spolehlivé (a navíc není úplně jasné, zda tam nějakou ahistoričnost nevnesl až opisovač).

  OdpovědětSmazat
 31. INFORMACE,
  pro oddělení autora a díla není důležité, o se mi líbí nebo nelíbí. Pro vaši informaci Informace: nelíbí. Ale jak říkám, je to jedno. Ani svalnatí sovětští gymnasté se mi na obrazech nelíbili. Ba socialistické sochy také nejsou vždy to nejlepší, co lze v městě vidět. Ani to nejlepší, co kdy autor vytvořil. Ale my jsme tady diskutovali o obrazech nebo sochách?
  Navíc: jste si jistá Info, že ten výběr děl nebyl proveden účelově, "zlomyslně"?
  Kdyby si někdo dal tu práci a posháněl všechny slabé fotky, co jsem kdy udělal a shromáždil je na nějaké výstavě, tak asi požádám o změnu jména, přestěhuji se na vesnici, fotoaparáty vyměním za vodku a vzápětí propiji.

  P.S.: Někdy taky pracuji, Informace. Blog je jen zábava...

  OdpovědětSmazat
 32. Pergille,
  po tom, co napsaly italské noviny o Vatikánu před abdikací papeže Benedikta XVI mne nemůžete ničím překvapit. Ani falšováním darovacích listin. Vždyť bylo prokázáno, že i Konstantinova donace z r. 315, kterou Konstantin I předával papeži Silvestru I. vládu nad Římem, Itálií a západořímskou říší je jen hrubě udělaný falsifikát.
  Vatikánská banka IOR byla zapletena do celé řady machinací a podvodů, včetně praní špinavých peněz mafie. Psalo se znova o případu milánského ředitele banky Banco Ambrosiano Roberta Calviho, kterému v r. 1982 pomohla mafie na pokyn vatikánských kardinálů spáchat "sebevraždu" pod londýnským mostem Blackfriars Bridge, kde ho nalezli oběšeného s kapsami plnými kamení. Psala o tom tehdy evropská media, vrátil se k tomu v r. 2003 novinář Nick Mathiason "Who killed Calvi?"
  http://www.guardian.co.uk/business/2003/dec/07/italy.theobserver
  Noviny psaly i o fondech sesbíraných pro stavění nových chrámů, které se ztratily neznámo kam, o stycích Vatikánu s tajnými zednářskými ložemi.
  Něco z toho, co psaly italské listy najdete tady:
  http://www.antimafiaduemila.com/200805145412/articoli-arretrati/gli-affari-sporchi-dello-ior.html
  http://www.articolo21.org/2013/09/i-nuovi-corvi-vaticani/
  http://www.uaar.it/news/2012/02/24/rivelazioni-repubblica-trame-p4-vaticano/

  K papeži Piu XII dodám ještě jednu zprávu. Po kapitolaci Itálie v září1943 dostal generál Wolff, co velel oddílům SS v Římě, od Hitlera příkaz zatknout papeže a poslat ho Německa, kde měl být internován jako rukojmí. Generál měl také zabavit ve Vatikánské knihovně nějaké starogermánské rúny, které Hitlera zajímaly pro jejich esoterický ráz. Píše to i Eco ve své poslední knize, že o tom existují dokumenty.
  Papež, který se toho obával, připravil dopis, kde jmenoval svého následníka.
  Generál rozkaz neprovedl, neví se proč.

  OdpovědětSmazat
 33. StK
  Zase nerozumíte narážkám a legraci?
  Formálně se Vám omlouvám.
  Kapišto, Pišto?

  OdpovědětSmazat
 34. StK,
  měla jsem za to, že Vás to bude zajímat. Jedním z Vašich oblíbených témat je manipulace vědomí na nic nepřipraveného občánka. Nevím, jestli znáte teorie kanadského filosofa, kritika a teoretika komunikace prof. Marshalla McLuhana z šedesátýc let. Razil myšlenku The Medium Is the Message (dopad komunikační technologie na veřejnost, jak media působí na vnímání obsahu sdělení nebo poselství)
  http://de.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
  Teď si představte, že používáním techniky Leni Riefenstahlové všemi možnými medii včetně reklamních podniků se ty technické postupy natolik staly známými, otřenými, že pak divák při shlédnutí filmu Triumph des Willens (Vítězství vůle) bude mít ppřád dojem, že se dívá na reklamu na maso v konzervě. Natolik si už na tu techniku zvykl, že ji spojuje s těmi určitými produkty. Není to nakonec smutný konec pro takový důvtip a smysl pro inovaci? I když podle mého ho Leni vyplýtvala už na film o fanatikách a jejich superpověrčivému trhlému propagátorovi "nadřazené rasy".
  Čtu právě knihu U. Eca, kapitolu Hyperborea, ve které nacističtí rasisti viděli původní domov árijských národů, nadřazených ostatním rasám. Vždyť ti nacisti byli všichni sakum ferdes padlí na hlavu.

  OdpovědětSmazat
 35. Omlouvám se všem,
  ne vždy mám dost času se starat o blog a když ho současně nemá ani Drak, komenty holt zůstávají viset přede dveřmi. Ale opravdu nebudu riskovat zcela nehlídaný vchod - musel bych pak uklízet zvratky, tak jak to musí dělat Světlonoš. Nebo jeho admin. Jenže my jsme chudý blog a a na admina už mi nezbývají peníze... A v útulně by přece mělo být útulno, ne?

  K Triumfu vůle:
  Jistěže jsou to postupy už dnes známé, některé už dokonce překonané. Ale Leni R. byla první a objevila je(!). O tom je řeč. Ne o tom, že ji nikdo nepřekonal nebo dokonce o tom, co její filmy propagovaly. Ti, kteří přišli po ní už měli na čem stavět. Ale jak jsemm už psal, málokdo se veřejně přizná, že mu byla inspirací práce nacistické filmařky. To jim pokrytectví nedovolí. Zeptám se - máte rádi Wagnerovy opery? Máte? Tak si něco o Richardovi W. přečtěte. Nejlépe vzpomínky jeho vrstevníků. Tam zjistíte, nakolik se odděluje osobnost autora od jeho díla. A o té nutné separaci jsem tu psal.

  Nevím, jestli důkladné humanitární vzdělání způsobuje takové zmatení pojmů nebo si ze mě někdo dělá legraci a vyvolává u mě schválně "vysvětlovací záchvaty". Možná už raději nebudu nic vysvětlovat.
  A nejmenuji se Štěpán.

  [;>)

  OdpovědětSmazat
 36. Tady by pro mne dnes bylo vonkoncom neúrekom tých oných témat k inšpirácii... Včera jsem byl celý den na každoměsíčním sezení, povídání, přednášení a diskutování mor. Přátel Izraele (a ICEJ) v jedné útulné hospodě 40 km stadyma (přeložím: odtud) a zítra mám v UH už třetí přednášku na téma Židé a Morava, poprosili mne, neudělal-li bych pro ně sérii. Rád. Zítra to dodělám od 16. st. dodneška a proberu antisemitismus - příčiny, proměny, projevy, vztah as x církve. Ale únava, nevyspalost, odkládání nákupů pro Ježíška (copak nemůže sám?) - je to přece profík s takovýma zkušenostma a přitom abych to dycky obstaral já, pro tři potomky a pět vnoučků. A navíc jsem si dnes lajsl nepředloženost: dát si obrovský stejk (belly - tzv. pupek) v nejlepší rest. ve městě - no co, je neděle. Blbec. Sotva lezu, už sedm hodin.
  Stk si furt tvrdošíjně myslí, že není vzdělaný a kdovíco, přitom má lepší rozhled, logiku, soudnost než půlka "vzdělaných" lidí kolem mne. Každý článek nabudí desítku asociací, podnětů, vede dál. A Inf, ty dvě reakce Napolitánů na Dolfiho - nádhera!! Dík! No já jsem si hned říkal - co by tihle, jak jsem je poznal, vítali nadšeně zrovna jeho? No a prosím. Oboje jsem si okamžitě uložil do paměti. Tak vtipné! Jenom škoda, že to tady nikomu nemůžu s gustem říkat talijánsky...

  OdpovědětSmazat
 37. A ten neuvěřitelný, surreálný, fantaskní, třeskutě neskutečný dialog premiéra s jeho ministrem - ohromujcí, pocit, že jsem, že j s m e všichni pořád eště blbí a naivní - t o h l e bychom při všem slevování nároků pořád nečekali, co? Potvrzujete? TAKOVÁ nízkost, absence jakékoliv úrovně projevu, soudnosti, vyjadřování, OSLOVOVÁNÍ - v předsednických lavicích parlamentu a vlády MÉ ZEMĚ!!! Tak jsem se provařili i na této úrovni, pokud to eště bylo zapotřebí. Verba mihi absunt!
  Hnus, blít, vyháet z oken, na sudlice. Sakra copak neáme takovou krásnou tradici?
  No ále - kdo by je tamodtud měl vyházet, že -

  OdpovědětSmazat
 38. Teprv včil jsem četl Drakův smířlivý chápavý komentář. Nále to není v rozporu se mnou. Já Nelsona už předlouho vůbec nemusím - totéž co bylo např. na Psu. Jenže já píšu o jejich úrovni, chování, vyjadřování - o něčem jiném, než je cíl té výměny ubohostí ze IV. skupiny.

  OdpovědětSmazat
 39. Je to docela trapný moment, když předseda vlády mluví jako uklizeč
  - ale jsem už moc starý na to, abych tomu přikládal velkou důležitost. Vím, jak se spolu baví různí slavní lidé, když jsou stažené mikrofony a oni netuší, že je přesto slyším. Musím - abych věděl, kdy je zase najet (zapnout jak říkají lidi) a pokračovat ve schůzi, v přednášce, v projevu na náměstí...
  Není to opravdu, Jakube, tak strašné - jsou i mnohem horší případy. Jsou to prostě "kluci, kteří spolu mluví". Jenže - je "doba Paparazziů" - místo, aby to stáhli, tak to ještě zveřejní na webu - a svět se baví. To provinění není tak tak a tak neobvyklé - ale je tak rozpatlané pány novináři. Kdyby je někdo "najel" do éteru, jak se spolu baví v redakci nebo v buffetu u kafe, nebylo by to o nic lepší. Spíše mnohem horší.
  I předseda vlády je jen člověk, byla pauza - a navíc se Rusnok veřejnosti hned druhý den a velmi pokorně, bez vytáček omluvil. Jenže - omlouvej se takovým hyenám, jakými jsou novináři. I té omluvy nakonec zneužijí. "Investigativci". Lovci senzací to jsou. Dneska je už všechno bulvár.
  Nejsou to žádní nadlidé ti páni žurnalisté - jenom trapní mentoři, kteří káží vodu a pijí - vodku.

  OdpovědětSmazat
 40. No. Tak já jsem se nikdy s kolegy,nikdy, v žádném společenství, natož parlamentu, neoslovoval Ty vole. A je mimochodem nepředstavitelné, aby se tak oslovili předváleční politici a důstojníci,a taky aby se místo Nazdar zdravili Ahoj - jak je scénářem vybavil pan Kosatík v televizním Českém století. Tohle mi tam tedy pokaždé v e l m i bralo uši. Plus najednou vazba "není to o tom, že..." Ta do osmdesátých let neexistoval, ta ZRŮDNÁ POKLESLÁ HRŮZA PRIMITIVŮ.

  OdpovědětSmazat
 41. A máme ostudu po celé Evropě a blízkém okolí. A svět se o´pohoršuje - přitom není o nic lepší. U nás se aspoň v parlamentu nefackujeme jako v Rusku, Japonsku, Koreji, Itálii, Řecku, Slovensku... Mám pokračovat?
  Pokrytectví - to je to, co mě ...hněvá. Proto tu z kyberprostoru trčí tenhle blog.
  Bo król jest nagii!

  OdpovědětSmazat
 42. No to to je právě to, Jakube. Ahoj! nebo Nazdar! Pro nás ty pozdravy jsou rozdílné - původem i společenskou vrstvou. Pro mladé už nikoliv. Oni tam neslyší to "Na zdar!"
  Jenže já (mluvím za sebe) na "slušné vychování" moc nevěřím. Musím se slušně chovat a ne ní tak důležité, abych slušně mluvil. (S výjimkou: Nejsem -li hlasatel v rádiu nebo v TV.) Skvělý chirurg, který "kurvuje" a posílá pomalé sestřičky "do prdele" - a milují ho "pacoši" i sestry. Protože má rád lidi, svou práci a nehledí na to, že by něco třeba "nemusel". Dal mnoha lidem další kus života.

  Já vím, dneska to je jinak. Ale když já mám ty sprosťáky se zlatýma rukama a srdcem daleko raději, než uhlazené MUDr. Ráthy. Nebo jiné přednosty, domáhající se svých peněz pod pohrůžkou exodu nebo exitu. Vystudovali většinou za státní peníze. Za peníze nás všech. Ale ke státu, k národu necítí žádnou sounáležitost a jdou tam, kde je lépe zaplatí.
  Prosím - to volba každého moderního člověka. Ale ne každý mlamoj má plnou hubu přiblblých hesel o "spravedlivé odměně za odbornou, riskantní a namáhavou práci". Chucpe!

  OdpovědětSmazat
 43. Jen ještě na moment.
  Hovoříme každý o jiné věci, StK, a tak se nemůžeme domluvit.
  Vy máte na mysli vztah autor - dílo - uživatel (čtenář, divák, psluchač), Marshall_McLuhan hovoří o působení sdělovacího prostředku na vnímání díla (nebo přesněji poselství díla)uživatelem. Na vnímání uživatele působí jinak tištěný text, jinak televizní sdělení, jinak internetové a další. V šedesáých letech to brali jako velký objev, dnes to kritizují. Jistě na tm něco je, ale mohlo by se namítnout, že se v podstatě jedná o odlišná poselství - televizní představení má jinou formu, jiné implikace a v podstatě jiný obsah než tištěný text.A to se může říci i v případě jiných sdělovacích prostředků. Snad s vyjímkou textu na intenetu.
  Tak jsem chtěla dodat tohle, abychom se zbytečně neštířili.

  OdpovědětSmazat
 44. Poslední zprávy: levicová Pd (bývalí komunisti a levicoví demokřesťani) si dnes zvolili nového generálního tajemníka. Je jím Matteo Renzi, starosta Florencie, přezvaný šrotovač. Cce zešrotovat a přetvořit stranu, na co, to zatím není dost jasné. Mladá generace, je mu devětatřicet.

  OdpovědětSmazat
 45. Ale nemluvíme o zas tak rozdílných věcech Informace.
  O tom, jak který sdělovací prostředek působí vím - aspoň o zvuku, videu i fotografii dost. Z praxe - i když jsem si o tom ledacos přečetl. Dělám to. A začínám se vyznávat i v působení psaného textu. Navíc: Já cítím (ale nedokážu exaktně argumentovat) rozdíl mezi papírovým textem a textem elektronickým. Papírový je takový pevný, neměnný. Skoro jako vytesaný. Ten elektronický je slabší než žloutnoucí noviny a navíc - autor může nenápadně pozměnit slůvka nebo jen jejich pořadí - a vyznění je jiné. Třeba i docela opačné. Totéž dokáže v mluveném projevu pauza, nádech, zakolísání hlasu*. A ve fotce třeba jen malilinkatý detail - kam se fotografovaná osoba dívá. Ale o tom se pobavte s Jakubem, ten toho ví hodně. A máte podobnou řeč. Já jsem člověk praxe - hodně věcí vím, ale nedokážu vám je vysvětlit.

  */Dejte mi záznam rozhovoru dvou lidí a já z jednoho ze zúčastněných udělám třeba lháře. Jen pozměněním temporytmu a vložením plevelných slůvek - pokud v rozhovoru nějaká budou. Proto poznám lháře i v telefonu nebo rozhlase. Tedy - většinou.

  OdpovědětSmazat
 46. No právě tohle jsem měla na mysli. Vy to znáte z praxe, děláte to. Já to zase pozoruju jako uživatel.
  Jenže i když mi psaný text, hlavně umělecký, (který už znám odjinud) přečtou v televizi nebo na podiu, jsem už ovlivněná právě mimikou, tonem hlasu, pauzami atd. Je to jako bych měla před sebou docela jiné sdělení.
  Když z toho pak udělají scénář, tak je to opravdu už něco docela jiného.

  OdpovědětSmazat
 47. K poznámce dveřníků "Mikrofon je svině".
  Češi jsou velký národ. Já to říkám pořád. Konečně se mezi tou záplavou úředního slavnostně vzlykajícího smutku ozval hlas upřímných "křupanů" (jak teď na různých forech) nadávají vládě). A řekl na plné pecky to, co si myslí všichni. Čert aby ty oslavy vzal, jenže se tam holt na tu světovou parádu musí, aby se neřeklo.
  Páni, 60 hlav státu, z USA přijedou hned tři - Obama (efektivní), Clinton a Bush (ex).
  A ke všemu ještě píší, že to místním úřadům značně zamotalo hlavu, nevědí, jak zajistit bezpečnost. Třeba klejou i v Jižní Africe. Anebo docela jistě, co kdyby se někomu z těch VELKÝCH, nedej pámbu, něco stalo? Kdo to pak vodsere?
  Z Itálie pojede "tlumočit hluboký smutek občanů republiky" JEN premiér Letta. Asi i italský prezident zauvažoval jako český Rusnok. Jenže to mědia nedala na pochoutku veřejnosti. Která na celý ten humbuk kolem té slávy stejně sere.

  OdpovědětSmazat
 48. Vzpomněl jsem si na jeden výraz, hodící se k některým diskutujícím na Psu: Takovým jsme říkali KRASODUCH. Zní to lépe než pokrytec.

  OdpovědětSmazat
 49. Kolik hlav států a premiérů přijede na pohřeb, se mi zatím nepodařilp zjstit.Čísla se pohybují od 53 do 80. Prozatím se ví, že tam nebude anglická královna, bude ji zastupovat syn. Pak tam nepřijede izraelský premier Benjamin Netanyahu, protože by to moc stálo - 1.450.000 euro, propočítal italský il Messaggero. Zprávu o tom podala izraelská media.
  http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.562435

  Píší o tom krátce i africké listy Sowetan LIVE anebo New Vision - Uganda's leading Daily
  "One leader notable by his absence will be Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, due to the costs involved, according to Israeli press reports."
  http://www.sowetanlive.co.za/news/mandela/2013/12/09/world-leaders-to-give-global-farewell-to-mandela
  http://www.newvision.co.ug/news/650299-world-leaders-for-global-farewell-to-mandela.html

  Někteří političkové si teď dodávají důležitosti chlubením, že stiskli Mandelovi ruku. Jako právě zvolený tajemník Pd Matteo Renzi. «Quando gli ho toccato la mano, ho toccato la mano della Storia». (Když jsem mu tiskl ruku, tiskl jsem ruku historii.) říká skromně.
  I český premiér Rusnok, komentuje ten výrok italský il Giornale, vstupuje do dějin, ale jinou cestou. Vidí ten pražský incident jako lakmusový papír, který vyjevuje celou tu nesmírnou pokryteckou směšnost mezinárodního politického fora,

  OdpovědětSmazat
 50. Tyhle starosti a Rotschildovy miliony...
  Objednal reproduktorek do netbooku, protože má místo na dva, ale osazený jen jeden, třebaže příslušný šváb má vývody pro oba kanály. Na netu nešel návod, sice zapojení vypadá pochybně, protože jeden hraje oba kanály a přidaný navíc pravý, naštěstí mám šémátko tak to zkusím připojít jak má být. Byla fuška najít něco vhodných parametrů a bude piplačka to předrátovat. Hodinářská prácička. Ne, že by to bylo nutné, ale mám bastlířský absťák.

  Přitom objevil úžasnou věc. S Shape Plast. Hmotu, která má mechanické vlastnosti jako nylon, je na bázi kaprolaktamu, ale jako modelovací hmota je tvárná při teplotách nad šedesát C. K mání v bílých granulích, pět deka za šedesát Korun. Taví se ve vodní lázni a dá se mnohokrát opakovaně použít. Úžasné na různé udělátory a opravy všude tam, kde nehrozí zatížení vyšší teplotou.

  OdpovědětSmazat
 51. Informace,

  1. Když srovnáme Mandelu s tím válečným zločincem ?Priebke?, o kterém jsme tu nedávno dislkutovali, tak, obávám se, v počtu obětí vede Mandela.

  2. Obrazová informace, text a mluvené slovo se pasírují mozkem jinudy, byť co je spojeno s řečí, končí v syntaktických centrech.
  Takže obrázek panáčka nebo panenky jdou do vědomí, že se jedná o záchod, jinudy než písmenka "WC".
  Zajímavé je, že vlastníci obrázkových písem, hlavně Číňané a Japonci, vnímají i text jako sled obrázků (docela by mě zajímalo, jak je to u anglických mluvčích), a proto mají neskutečné problémy při zvládání textů, kde mají jednotlivé znaky zvukový význam. Ona jim totiž centra pro zpracování textu zakrňují. (A promítá se to do určité míry i do způsobu myšlení.)
  My jsme na tom líp než oni, protože ačkoli píšeme písmeny s fonetickým významem, tak máme i čistě vizuální symboly: od značek zboží, obchodů apod. až třeba po dopravní značení, takže naše centra pro zpracování "obrázků" jsou stále stimulována.
  Něco podobného jak ti Číňani byli i negramotní středověcí rytíři, kteří znali perfektně rozlišení heraldických symbolů, tedy obrazové informace (i např. v ruchu bitvy a na zbroji porušené bojem nebo zakrvácené). Těm ovšem NMR mozku zpracovávajícího informace uděláme už těžko.

  OdpovědětSmazat
 52. Pro Schumachera:
  Asi se do nás zase pustí, že kazíme diskuzi, ale tahle zpráva se aspoň dá prakticky použít. Tedy něco jako "thermolepidlo" v tyčkách, které se nanáší tavící pistolí? Nebo je to hmota principiálně (i za tepla) nepřilnavá?

  A pro kritiky: Kazím si diskuzi na svém blogu!

  OdpovědětSmazat
 53. Ad Nelson Mandela:
  Co se stane, pokud se něco stane třeba Barackovi Obamovi? Kdo za to bude moci?

  OdpovědětSmazat
 54. Pergille, je to čistý surealismus.
  Porovnejte:
  Obama o Mandelovi: "Naše myšlenky a modlitby směřují k rodině Mandelových. Truchlí nad ztrátou muže, morálního giganta, který ztělesňoval důstojnost, odvahu a naději."

  Nový tajemník it. Pd Matteo Renzi: "Když mi Mandela stiskl ruku, stiskla mi ji sama historie."

  Izraelský premier Benjamin Netanyahu: na pohřeb nepojedu, nemáme na to peníze

  Český premiér: "Kohout vodsere funus."

  Kdo z nich je podle Vás upřímný?

  Pokud jde o chápání symbolů písma a obrázků, je zajímavé, když má člověk kombinovat obě schopnosti jako na př. u rebusů, jak se s tím vypořádá.
  Na mé lekce chodil také student matematiky a ten rebusy vyluštil hned, na to tata, zatímco studenti humanitních oborů s tím měli potíže.
  Stimuluje snad matematika obě schopnosti? Dodávám že ten student byl mimořádně inteligentní a na literaturu chodil jen ze zvědavosti a vlastního zájmu.

  OdpovědětSmazat
 55. Nejsem Pergill Informace,
  ale tvrdím, že upřímný není nikdo. Jen ti naši jsou o trochu menší "krasoduši". To je mi na nich sympatické - i když u mikrofonů by se takhle bavit nemuseli. Stahují na sebe pseudo-hněv médií. (Pseudo- proto, že média jsou ve skutečnosti šťastná, že mají co "roznmazávat".)
  Viz "eskortní slečna" pana knížete Karla. Myslím, že tu slečnu vymyslel docela dobrý mediální poradce a vybral tu správnou, aby se o její minulosti dost vědělo. A média to rozmazávají, pan kníže je v barvách na titulkách leckterých časopisů... A ovčané závidí a kritizují. O knížeti se mluví.
  Víte, kolik by stálo, kdyby si takovou kampaň měl sám platit? V době, kdy Ukrajina padá do propasti občanské války, kdy máme "stereo" policejního ředitele a nemáme stále novou vládu. A přemnožená divoká prasata útočí na myslivce. To by Karlovo znovuzvolení do čela TOP 09 úplně zapadlo. Takhle o tom ví každý - a stačilo jen najmout tu správnou slečnu. A aktivovat bulvár. To nemohlo být přece tak drahé...
  Oni ti žurnalisté nejsou zase tak chytří, jak se dělají!

  P.S.: Mám pocit, že podobně se choval Silvio B. Ale přehnal to a tak dopadl nedobře. Ale Italsko je bigotnější země, než naše Kotlinka. Větší koncentrace krasoduchů.

  OdpovědětSmazat
 56. Tak pan kníže má štramandu? To mi docela uniklo, na zahraniční drby nemám čas, nestačím ani na ty místní.
  Renzi hned dal dohromady nový ústřední výbor - 7 ženských a jen 5 mužských, všem je pod pětatřicet let. A hned hledal premiéra, že si s ním musí promluvit o vládě. Letta se zas vymluvil, že nemá čas, že musí na pohřeb. Co ti vyploděj, na to je lepší nemyslet.
  A k tomu pohřbu: Netanyahu se vymlouvá, že nemají peníze, zatímco Francoui chtějí ukázat jaký jsou grandi - 2 prezidenti přiletí třemi letadly, píšou jejch noviny.
  http://www.lefigaro.fr/international/2013/12/09/01003-20131209ARTFIG00571-mandela-trois-avions-pour-deux-presidents.php
  To jako Hollande a Sarkozy. To aby ukázali, že na to mají.
  A ten špína Obama si naložil s sebou do svého Air One jak Clintona tak Bushe. Nač vyhazovat zbytečně peníze a pak kdyby to s ním mělo náhodou spadnout, tak ať spadnou všichni.
  Spravedlivost jako musí bejt!

  OdpovědětSmazat
 57. Vidím, že i Pergill si zavedl pastičku na trolly. Asi mu tam nějaký lezl. Jen u čertů mají volný vstup. Občas se tam mrknu, jestli jim tam znova neřádí. Stejně s ním byla ze začátku na NP legrace, jen potom ke konci se zvrhl.

  OdpovědětSmazat
 58. Kdo z nich je upřímný?
  No přece klidně všici, každý ohledně toho, co říká!
  "Tři letadla pro dva prezidenty" ty brďo. A ten třetí avion pro koho - ?
  S tou hmotou by mě to případně náhodou, abyste věděli, vy z vyšší kasty taky zajímalo.
  A já jsem zas předevčírem seděl a probíral různé věci s panem Lhoťanem, heč.

  OdpovědětSmazat
 59. Má-li v úvaze o upřímnosti pravdu Jakub, je to ještě horší, než jsem myslel. Ne pokrytci, ale absolutní naivové. Možná by se dalo napsat i hlupáci. V každém případě "odtrženci od reality". Krasoduši.

  OdpovědětSmazat
 60. Schumacher krasoduch10. prosince 2013 8:29:00 SEČ

  Stk ranní stručně : když roztavená, prý přilnavá, lepí se na míchací tyčku, kddyž schladne na modelovací teplotu už se nelepí. Slouží k výrobě dílů, prototypů, k opravám. Protože má vlastnosti nylonu, hůře se brousí a leští.
  koukni na net : S-Shape plast, u nás nabízí např. GME. Koupím, vyzkouším.

  Také o sobě jsem se dověděl, že jsem krasoduch, podle kolegy prý tak v soukromí mluví každý, jen já patřím mezi výjimky. No, nejspíš to je tím, že se pohybyju v jiné společnosti než on. U nás doma se takhle nemluvilo, ani širší okolí takhle nemluví. Občas nějaké slovíčko v zapeklité situaci, nebo pro důraz či ajko parodie, ale považovat tohle za standard, to opravdu ne.

  OdpovědětSmazat
 61. Koupím, vyzkouším.[;>)
  Jenomže to rozpouští benzin, líh, aceton, toluen - kromě vody asi všechno. Ale na nějaké speciální tvary to asi půjde. Kdysi se používal Modurit - ten se natvaroval a uvařil ve vodě, čímž ztvrdl. Definitivně.
  ===
  Krasoduch není ten, kdo "nevoluje", "nepí*uje" atd. Krasoduch je člověk, který má pocit, že je "lepší" než je. Respektive tento stav předstírá.
  (Nicméně - i když výrazivo mám až skoro slušňácké, když se opravdu nazlobím, pro sprosté slovo nejdu daleko.)
  Nejhezčí zážitek: Jednou měla do jednoho divadla přijít exkurze ze zdravotní školy. Kulisáci dostali striktní příkaz mluvit při stavbě scény jen slušně. Tak se stalo, že bylo slyšet věty typu: "Sakulajda, dávej pozor ty hlupáčku, právě jsi mi málem přišrouboval ruku k podlaze, ty zatrolený pindíku...".
  Leckdo měl slzy v očích - jak se smál. Jenom ty dívenky se prý dívaly nechápavě.

  P.S.: Bylo to v době, kdy mezi kulisáky bylo nezanedbatelné procento filosofů a podobných vzdělanců, kteří kdysi kdesi cosi nevhodného podepsali či řekli. Ale od ne-filosofů byli v běžném provozu nerozeznatelní. Jenom občas citovali třeba Hegela či Kanta, čímž svým nadřízeným, obvykle jen vyučencům, způsobovali pocity méněcennosti a zvýšený tlak krve.

  OdpovědětSmazat
 62. Kdo je upřímný?
  Porovnejte tyhle dvě biografie Nelsona Mandely a řekněte mi, kdo říká pravdu.

  - Výtažky z knihy autora autorizovaného životopisu N. Mandely, který byl mimo jiné jeho osobním přítelem
  http://www.independent.co.uk/news/world/africa/nelson-mandela-life-story-a-long-walk-to-immortality--the-life-and-times-of-madiba-8406457.html
  Nelson Mandela biography: A long walk to immortality - the life and times of Madiba
  (Životopis Nelsona Mandely: dlouhá cesta k nesmrtenosti - život a doba Madiby)
  Anthony Sampton's 'Mandela: The Authorised Biography' was published by HarperCollins in 1999.

  - Anonymní článek na krajně pravicovém blogu Resistenza nazionale
  http://xn--identit-fwa.com/blog/2013/12/06/mandela-il-genocidio-con-il-sorriso/
  Mandela: il ‘genocidio’ con il sorriso (Mandela: "genocida" s úsměvem)

  Jestli budete mít trpělivost oba články přelouskat, i s pomocí googlu, asi se Vám ujasní, o jakou falešnou komedii při tom slavnostním pohřbu jde. Mám za to, že Pergill to už pochopil.

  OdpovědětSmazat
 63. Ale já to chápu od samého začátku. Od první zprávy v rádiu jsem věděl, co za procovskou nestvůrnou trapnou grandiózní cirkusovou kontraproduktivní šaškárnu to bude.
  Sakra to jsem bleskově nakupil adjektiv. A mohlo jich být dvakrát tolik...
  Krasoduch? To je někdo, kdo je celý život směšný, ubohý, trapný - aniž to v nejmenším tuší. Většinou to jsou ženy. Už osvícenci a obrozenci (čeští, němečtí...) to dovedli skvěle a nelítostně zesměšnit. Směšné preciózky, vybavuje se mi např. přímo v názvu teď.

  OdpovědětSmazat
 64. A ještě k otázce kdo je upřímný.
  Podívejte se na video Genocidio Bianco in Sudafrica, di D. Duke (2010) (Genocida bílých v Jižní Africe od dr. D. Duka). Je mluvené v angličtině s italskými podtitulky.
  Kdo je dr.David Duke? Americký politik, který o sobě říká, že je americký bílý nacionalista (kromě jiného i antisionista) a kterého zas Protipomlouvačná liga (Anti-Defamation Leauge) definuje jako rasistu a bílého suprematistu.
  Ale pravděpodobně dr. Duka znáte. Byl v r. 2009 v Praze zatčen, s obviněním z propagace rasizmu, antisemitismu a popírání holocaustu. Měl mít na Karlově univerzitě přednášku, ale ta byla zrušena. Pak byl ale propuštěn, "státní zástupkyně neshledala důvod pro požadování vazby". Duke se ale stal nežádoucí osobou a bylo rozhodnuto, že musí do půlnoci opustit republiku.

  http://www.youtube.com/watch?v=DLxKcNVbrMQ
  Video je dost otřesné. Říká podle vás pravdu?
  Aby bylo jasno, dřív než tu na mne někdo vyrazí, nepropaguju tu rasizmus, popírání holokaustu,a pod., poukazuji tu na jiná svědectví o situaci v Jižní Africe.

  OdpovědětSmazat
 65. To jsou všechno jen otázky terminologie.
  Terminologie politicky hyperkorektní a multikulturní. Nálepkování. A k odhalování tohoto jevu je právě určen tenhle blog. Podtitul přece zní "Tady se nic převratného nedozvíte. Jenom staré recyklované pravdy. Ale i na ty se často zapomíná." Takže kdokoliv, kdo si dovolí těm "krasoduchům" (to nejsou praví - často vědí, jaká je holá pravda, ale aby mohli participovat na benefitech, tváří se, že všemu věří.) Skutečnost? Kdyby byl zapnutý mikrofon u některých politiků doma, bylo by to mnohem horší než v českém parlamentu. Ten rozdíl mezi veřejným názorem a názorem skutečným přece každý, kdo je starší než 35 let zná.
  Jenom si přečtěte, co všechno vypráví MUDr. Rath. To jsou tak neuvěřitelně sprosté, nestydaté lži, které říká u soudu i novinářům, že bych zavedl pro tento případ bičování. Těch novinářů, kteří takové věci klidně napíši - aniž se pana doktora zeptali, jestli to myslí vážně. Přečtěte si o tom něco - ale připravte si k ruce prášky na uklidnění. U nás se tomu říká, že někdo někomu "vali kliny do hlavy". K tomu ale musí být vždy dva. Jeden, který je dost drzý, aby takové věci říkal a jeden dost hloupý, že je ochoten je poslouchat a přenášet dál. Nevím, jestli se najde někdo, kdo tomu věří. Ale podle Gaussovy křivku inteligence takoví čtenáři jsou.
  Takže pořád totéž.
  Císařovy nové šaty.
  Problém celosvětový, zdaleka ne jen český.

  OdpovědětSmazat
 66. Pokud jde o další svědectví o diskriminaci ze strany vlády bílých boerů v Jižní Africe, o jejich vraždění, je dost výmluvný dopis zástupců komunity bílých boerů generálnímu tajemníkovi OSN Ban Ki-moonovi o jejich nesnesitelné situaci.
  http://www.volkstaat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1156:boer-genocide-letter-to-un-lets-pretorius-&catid=115:white-genocide-in-southern-africa&Itemid=184
  A je také výmluvné písemné prohlášení, které předložili 14.11,2011 Evropskému parlamentu poslanci Philip Claeys (Belgie), Andreas Mölzer (Rakousko) a Fiorello Provera (Itálie) o vraždění bílých farmářů.
  http://www.volkstaat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1153:white-genocide-in-south-africa-written-declaration-to-european-parliament-14-nov-2011&catid=115:white-genocide-in-southern-africa&Itemid=184
  Text v italštině
  http://albertocostanzo.blogspot.it/2012/06/boeri-il-genocidio-di-cui-non-si-parla.html
  Tam se také v článku píše o situaci v Jižní Africe, o úpadku ekonomickém a sociálním tohoto státu.

  A v televizi právě vysílají v přímém přenosu projev Obamy na oslavách Mandely.

  OdpovědětSmazat
 67. Takže, vážení navštěvovatelé útulny, ns základš informací, co jsem tu uvedla, jak odpovíte na mou včerejší otázku, kdo z politiků byl upřímný ve svém komentáři k oslavám Mandely?
  Podle mého to byl bezesporně český premiér. Lépe a jadrněji se k té situaci vyjádřit nemohl.

  OdpovědětSmazat
 68. Nevím, čím je to způsobeno,
  ale zprávy o zabírání farem bílých farmářů a dokonce o vyvražďování celých rodin bývalými "otroky" - zaměstnanci na farmách a dokonce i boje mezi černými a černými, kdy se "otroci" zastávali svých "otrokářů" s nasazením a svého života (který v nemálo případech i ztratili tady prosakují už dlouhou dobu - bez většího zájmu veřejnosti*. Jenže - světová věrchuška to slyšet nechce a tak "čačtí novináři" píší to a jen to, co chtějí slyšet ti, kteří jim zajišťují živobytí.
  (Tohle ale může vědět každý - stačí si zprávy zapamatovat na dobu delší, než je vydání dalšího čísla Blesku. [;>)

  Ale - je to snad něco nového?

  * Koho chleba jíš, toho píseň zpívej!
  * Co oko nevidí, srdce nebolí!
  * Kam vítr, tam plášť.

  Neboli: Všechno už tu bylo. Předkové nám to odkázali v příslovích - ale my neposloucháme. Kupujeme si nové TV, tablety, i-phony a máme pocit, že jsme pány informací. Nikoliv. Jsme ovcemi, které se domnívají, že mají svobodnou vůli. Pořád jim to přece někdo říká a "Na každém šprochu pravdy trochu!", ne? Jak malé děti, které si na ta kamna prostě musí sáhnout osobně.

  */ V souvislosti s tím mě napadá, že je snadnější zorganizovat "Pochody pýchy", bojovat proti oteplování planety, zachraňovat ohrožené brouky nebo usilovat o zákaz křížů, které by mohly iritovat přistěhovavší se sem muslimy.
  Netušíte, proč mě to tak ...irituje??

  OdpovědětSmazat
 69. Asi z téhož důvodu jako mne.

  OdpovědětSmazat
 70. StK, špiritus na to nebude moc agresívní a pro zamýšlený účel ani to ostatní by citlivost na osttaní chemikálie neměla vadit. Protože první na čem to vyzkouším, bude zevnitř nastavení ladícího knoflíku u tranzistoráku, by se dal o kouse povysunout, neboť soudruzi kapitalisté z fabriky Sangean, kteří to vyrábějí pod značkou Grundig, učinili ladící knoflík velice krátký a proto nepohodlně kroutitelný. Použití na tohle nebude vadit, protože rádidí nepatří mezi věci určené ke koupání v acetonu, toluenu a dalších fujtajblátech poškozujících plasty. Až vyzkouším, podám report.

  Informace, upřímnost mu neberu, ale ta forma vyjadřování, která se u něj jeví jako standard... Věcně jsem téhož názoru, leckterý politik si myslí totéž, jenže v zájmu nějakých zájmů dodržuje nějakou formu pokrytectví a funus je příležitostí jak se zviditelnit a neformálně se sejít. Apartheid byl fuj, dnešní poměry jsou hnůj. Vhodně se vykroutila královna Alžběta a premiér Net´n Yahoo, což je logické, protože královna není nejmladší, cesta dlouhá, náklady vysoké a když Mandela byl ve vězení, ani nepípla, a premiér z historického principu nejprotirasističtějšího státu na světě nepochybně vzpomíná na zlaté časy vzájemné spolupráce s aparthaidistickým režimem na vývoji jaderné zbraně, což chápu, neboť už to stálo majlant, tak proč navíc vyhazovat peníze daňových poplatníků za účast na funusu někoho, kdo se na podílel na skončení takové přínosné spolupráce.
  Jak vidno, mohu vyjádřit svůj názor aniž bych používal výrazů páté cenové skupiny.
  Cennou školu jak by si politik měl počínat v podobných situacích poskytuje sir Humphrey.

  OdpovědětSmazat
 71. Bílý blues

  Ó Pane můj na nebi
  Za co se mám kát
  V čem je má vina strašná
  Čeho se mám bát

  Má kůže je bílá
  Dnes dědičný je hřích
  V černých knihách psáno
  Je zločin být jedním z nich

  Má máma byla bílá
  Můj táta byl bez vin
  Proč černý dav mi spílá
  Že jsem bílý kurvy syn

  Ó Pane můj na nebi
  Za co se mám kát
  V čem je má vina strašná
  Čeho se mám bát

  Do hlavy dals mi rozum
  Do srdce dals mi cit
  Jen kůži dals mi bílou
  Jen za to mám být bit?

  10.12. 2013

  OdpovědětSmazat
 72. Hřích

  V našem kraji je dnes hřích
  Že nepadá z nebe černej sníh
  Že křídla andělů nejsou jak od sazí
  Z hořících pneumatik

  Věnováno Nelsonu Mandelovi

  OdpovědětSmazat
 73. Vidím, že jste se dokonce na počest Mandely rozbásnil, Ševče. Rozdováděl, jak malý kluk. Víte, co se říká o ševcích, že? čeho že by se měli raděj držet? No nic ve zlým, člověk trochu té "múzy" taky na chvilku snese.
  Tak něco k tomu Vašemu příspěvku.
  Benjamin Netanjahu (to je česká transkibce jména, že? já jsem použila té, co je obvyklá v italských novinách, netušila jsem, že Vám to bude činit potíže) neměl zřejmě chuť vzdávat hold Mandelovi už proto, že ten podporoval zájmy palestinců, hlavně Arafata, zastával požadavek, aby se Izrael vrátil do hranic před 1967 r.
  Kromě toho byl obdivovatelem Fidela Castra, opěvoval jeho odvahu a vytrvalost "v hájení kubánské nezávislosti proti hanebné pomlouvačné imperialistické kampani, která měla za cíl zničit velký pokrok, dosažený díky kubánské revoluci". Na ty jeho výroky zřejmě už američtí prezidenti zapomněli anebo je při této příležitosti dali do šuplíka.
  Contro Usa e Israele: il Mandela che non osano citare (Výroky proti USA a Izraeli - Mandela, kterého raději nikdo necituje)
  http://www.libreidee.org/2013/12/contro-usa-e-israele-il-mandela-che-non-osano-citare/
  A jaktože Vladimir Vldimirovič se neuráčil jet na funus a místo sebe poslal ženskou - předsedkyni dolní komory parlamentu? Nestál mu za tu štrapáci?

  OdpovědětSmazat
 74. Přenos pohřebního veselí ze stadionu v Johannesburgu musel být famózní! Takových papalášů'
  A zaznamenal jsem lehký náznak černošského rasismu.
  "Vítej, synu africké země!" - takhle byl přivítán president USA. Takže o té barvosleposti, potřebné pro multikulturní společnost už raději nebudeme mluvit, že?
  [;>)

  OdpovědětSmazat
 75. - z téhož důvodu jako já.
  Syn africké země? A kterépak? Mulat z Havaje? Ale ale.
  Tak Za to máš být bit
  Za viny dědů můžeš
  Víš Zítřky budou černé
  Jako jsou naše kůže

  Jste hloupí ústupní
  že se až člověk diví
  Všechny vás vybijem
  Jsme jenom spravedliví

  OdpovědětSmazat
 76. Viděla jsem toho přenosu jen kousek, vysílala to na webu it. tisková kancelář. Zvuk byl ale slabý a tak jsem moc nerozuměla, co říkají. Viděla jsem část projevu Obamy, jednoho čínského představitele a pak jednoho afrického - odkud byl, nebylo slyšet. Pak se tam objevil nějaký černý "entertainer" s tygří kůží přes rameno, něco hulákal, cenil zuby, poskakoval a mával klackem. Nevím, jestli to byl nějaký folklor či co, neohlásili to.
  Jinak byli všichni politici v černém, s bělostnou košilí a kravatou a tvářili se důstojně.
  Říkala sem si při pohledu na to jejich zasklené stadium - teď sem vlítnout nějaká rachejtle, tak tu bude celosvětový převrat. Jenže tam nic nevlítlo, jak jsem zkontrolovala pozdějc.

  OdpovědětSmazat
 77. Schumacher kocour domácí10. prosince 2013 22:05:00 SEČ

  Informace, tohle je v člověku jako v koze a někdy vyrázívá jako beďar. Ani neví jak. Bum a je. Tak jsem ho vymáčknul.
  Net n´Yahoo není zdejší transkripce, ale někdejší ajťácké převedení.Pokus o vtip. Pokládal jsem za obecně známé. Příští případný pokus o vtip doprovodím vysvětlovací příručkou pro pruské důstojníky.
  K dnešním událostem, nemaje mediálního trychtýře zavedeného do hlavy, přišel jsem o dněšní nevšední a neopakovatelný zážitek. Nepředpokládám, že bych přišel o tak zásadní odvaz jako byl Brežněvův pohřeb. Jediné co mě zajímá, ale co se nedovím, co si který politik skutečně myslí.
  Jinak až na poetické extempore, pro nás mudrující prťáky tak příznačné, věnuji se předvánočním záležitostem a teplu domova jak je typické pro nás domácí kocoury.

  OdpovědětSmazat
 78. Schumacher hračička10. prosince 2013 22:19:00 SEČ

  StK, zajisté. Přichází doba, kdy je žádoucí hrdost na barvu své kůže. Za předpokladu, že to není barva "bílá". Abych byl objektivní, konstatuji kyvadlo dějin, příčin a následků. Ovšem dnes v některých kruzích nepopulární Kippling je velmi trefný. Synu můj....
  Aktuálně jsem nejvíc zvědavý na využití té modelovací hmoty, jestli například z ní půjdou převodová kolečka.

  OdpovědětSmazat
 79. Jo! Felis domesticus.
  Začínám mít, Ševče, chuť se už vyjadřovat jen zvukovými kompozicemi nebo fotkami. Protože slova už ztratila skoro jakoukoliv cenu. Inflace slov. A nejsem si jist, jestli by pomohla nějaká měna 100:1. Sto politicky hyperkorektních slov za jedno skutečné slovo, které označuje něco určitého. A taková slova přece jsou. Máma, chleba, smrt. Bez adjektiv. Mezi Indiány z jihoamerických prales má slovo matka stejný význam (i když zní jinak) jako u Eskymáků nebo Čechů. Nebyl by pomalu čas se vrátit ke slovům, která znamenají něco jistého, nezpochybnitelného?

  OdpovědětSmazat
 80. Vy byste toho chtěl nějak moc, StK! A plátek z prdele byste neráčil? Upozorňuju, že se jedná o italské lidové rčení!
  E una fetina di culo non la gradirebbe?

  OdpovědětSmazat
 81. Raději hodinky s vodotryskem nebo modré z nebe. Tady jsme v Česku, Italko! [;>)))

  OdpovědětSmazat
 82. To je opravdu lidové rčení. Zadejte si do vyhledávače fettina di culo a uvidíte, co všechno se Vám vyvalí.
  To není nic sprostého, prosím.
  To náš kluk, když byl ještě malý, tak mluvil tak sprostě, že nás jednou chtěli dokonce vyhodit z nemocnice. Probouzel se z narkozy a tak sprostě nadával a klel, že ostatní maminky na pokoji přivolaly hlavní sestru.
  Do té doby jsem neměla tušení, jakým jazykem mluví, když je venku s kamarády.

  OdpovědětSmazat
 83. To je ale parádní zemité úsloví!
  Slova... napadá mne můj vzácný přítel, pan dvorní rada von G., jehož jsem ve Výmaru v jeho skromném palácíku na Oberplanu navštěvoval. Jednou pravil: Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört, er müsse sich dabei doch auch was denken lassen. Auf böhmisch bych to snad pravil takto: Zpravidla člověk věří, když slova zaslechne, že snad je povinnost si přitom i cos myslet...

  OdpovědětSmazat
 84. Nepovažoval jsem to za neslušné - jenom že k tomu bylo třeba vysvětlení - "bo ja nezje Ital."

  Ad narkóza: To je člověk bez sebe kontroly. Doktoři i sestry to vědí a "nezapočítavají" do hodnocení pacienta.
  Nebyla to narkóza, jednou to byla otrava krve a podruhé infarkt, kdy jsem měl pocit, že pár chvil už tu nemusím být. Prý jsem nesmírně rychle mluvil a třeskutě vtipkoval. Inu - já sám si to moc nepamatuji. Ale nevylučuji to. Možná jsem chtěl po sobě zanechat dobrý dojem.

  Nadávky, to není nic tak strašného - ale některé ženské se v takovém stavu přiznávaly třeba k nevěře a sestry musely třeba něco schválně upustit na zem, aby dokázaly fascinovaně poslouchajícího manžílka "nenápadně vylifrovat" na chodbu. Zachránily tím možná manželství.

  A mám dnes dost. Dobrou.

  OdpovědětSmazat
 85. A je po parádě. Světla zhasla, teď se světová media nadýmají nad symbolickým významem historického stisknutí rukou Obamy a kubánského prezidenta Castra. To jsem náhodou viděla. Byl to jen okamžik - Obama potřásal rukou všem pohlavárům, co stáli v jedné skupině. No a mezi nimi byl i Castro. Měl ho Obama snad vynechat? To by byl teprv slyšet řev médií a nové symbolické výklady!
  Přidávat něčemu uměle symbolický význam ještě neznamená, že událost nějaký skutečný význam má! Zase jen plané tlachání.

  Jakube,
  italština má celu řadu zemitých výrazů se slovem prdel- culo
  Tak na příklad:
  faccia da culo - drzý ksicht
  che culo! - to je ale štěstí!
  prendere per il culo - klamat nebo vysmívat se někmu
  prenderla in culo - dostat na prdel, být bit, poražen
  essere come culo e camicia - být ve velké shodě
  To jen na co si vzpomínám. Na webu toho bude určitě víc.

  A kocour ještě spí?

  OdpovědětSmazat
 86. Kocour nespí, vařil. Dneska jsem dělal do zásoby bramborové krokety - 4 kg do mrazáku. Dělat je pokaždé by byla "pruda". A takhle máme na pár měsíců pokoj a jistotu, že jsou kvalitní - ne třikrát rozmrzlé (a předražené) jak ty mražené ze supermarketu.

  Vůbec si začínáme dělat polotovary sami. Vlastně si je dělala už polská babička - jenom tomu neříkala polotovary. A nevydržely ve sklepě (piwnica) tak dlouho - ledničku jsme koupili až kolem roku 1963. A byla na svítiplyn. [;>)

  K věci:
  Mám takovou zlou otázku: Nebyly náhodou ty neviditelné císařovy šaty z pohádky Hanse Christiana A. také tak nějak "symbolické"?
  A pořád se motáme kolem "skutečných" a "neurčitých" slov.

  OdpovědětSmazat
 87. Kocoure,
  už dva dny tu ukazuju ze všech stran jak je ten humbuk falešný, jaké kecy kolem něj vyplodili a Vy mi teď přijdete se svým nahým králem. Objevil jste náhodou teplou vodu?
  Jen by mě zajímalo, kdo to dal do běhu. To není samo sebou.

  Vaše manželka by si Vás měla vážit. Vy vaříte a dokonce do zásoby! To se mně nikdy nestalo. Manžel jen tak skuchtit špagety s rajskou v konzervě.

  OdpovědětSmazat
 88. "Dyť jo!"
  Glosujeme totéž tímtéž argumentačním aparátem. Jenom jsem se snažil o sarkasmus.
  Do pohybu "to" nemusel dávat nikdo. Tenhle kluzký level je "v pohybu" už snad 30 let. Jenom se stává stále burlesknějším. Dada je pro tohle už dávno slabé slovo.
  Abych pravdu řekl - čekal jsem od převratu v roce 1989 taky konec stranického "ptydepe" a návrat reality do vyjadřování - a ukázalo se, že i na "druhé straně" je stejná chuť pronášet floskule, floskul a jen ty. Hlavně neříct cokoliv, za co by mě mohli mí posluchači někdy později "chytit".
  Takže "bla-bla-bla" pořád dokola.

  A to se pochopitelně netýká jen politiků a žurnalistů.
  ===
  Ženu to spíše zaráží. Dokážu docela dobře přežít i bez ní i bez restaurací.
  To ovšem odporuje jejímu přesvědčení, že "nehlídaný chlap" zemře po několika týdnech na podvýživu nebo nějakou strašnou infekci v naprosto zavšivném bytě.[;>))

  OdpovědětSmazat
 89. A přece se na té velké slávě v Jiní Africe podařilo někomu udělat si ze všech srandu a to na Mondovisione. Měli tam tlumočníka pro hluché, který jazyk znaků vůbec neznal. Jen mával rukama před obličejem jako b yzaháněl mouchy. Takhůe přeložil všechny projevy státníků. A to odvysílali do celého světa.
  Kdo to vlastně byl a jak se tam dostal, to se nepodařio zjistit.

  OdpovědětSmazat
 90. Na český web to už dorazilo taky.
  http://tn.nova.cz/zpravy/zahranici/trapas-na-mandelove-smutecnim-ceremonialu-neslysici-tlumocnik-byl-falesny.html

  OdpovědětSmazat
 91. Podvodníků jak naseto! No hlavně, že jim neprodal náš Karlštejn!

  OdpovědětSmazat
 92. Nějak mi v tom ohlušujícím halasném chvalozpěvu Nelsona Mandely zanikaly hlasy z Ruska. Cožpak ho ruská média neoslavují jako nesmrtelného borce za svobodu, giganta dějin?
  Jdu se tedy podívat na stránky Ria Novosti. Tam za dnešek nic. Jdu se tedy podívat do vyhledávače a tam mi nakonec po delším hledání na jiném vyhladávači, kam mne Ria Novosti přesunula, najdou stránku odkazů. Hned na prvním místě trůní článek "Кем на самом деле был борец с расизмом Нельсон Мандела?". No to je právě to, co hledám, co si vlastně myslí ruská media o jihoafrickém vůdci, který zasvětil svůj život boji proti rasismu?
  Doporučuju si to přečíst všem, co vládnou ruským jazykem a i těm, co jím nevládnou. Stojí to opravdu za to. Kdo byl vlastně Rolihlahla Nelson Mandela?
  http://sputnikipogrom.com/politics/7017/mandela/

  Slávabohu, alespoň někdo si v tom velkém blázinci zachoval střízlivý rozum!

  OdpovědětSmazat
 93. Na tomtéž webu jsem našel i docela střízlivý článek Rusa, žijícího na Ukrajině o tom, co by vlastně vstup Ukrajiny do EU pro ni znamenal. A je to vzato z textu asociačních dohod. Praxe jest nám známa.

  OdpovědětSmazat
 94. Jo,to je taky moc pěkné téma k nakousnutí: západní Ukrajina tradičně nacionalistická, východní proruská. V historii Ukrajina mezi Polsko litevským státem a ruskou monarchií. Organizace ukrajinských nacionalistů.
  Pro začátek stačí si přečíst:
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_ukrajinsk%C3%BDch_nacionalist%C5%AF
  http://www.geopolitica-rivista.org/19820/russia-ucraina-un-rapporto-irrisolto/

  Já běžím. V tv dávají zajímavý program: proč věříme mediím, jak je možné tak snadno oklamat náš mozek.
  To si nemůžu nechat utéct.

  OdpovědětSmazat
 95. To si ráno s radostí dám k snídani, oficiální hlas Rusi o "Mandělovi". Plus, určitě, další s rozkoší psané komentáře toho neuvěřitelného TLUMOČNÍKA.
  Realita přece vždy překoná, zastíní, předběhne vymyšlené fantazie. Toto je prostě neskutečné. Nádhera.
  V TV jsem se po dlouhé době dodíval, a s obrovským uspokojením, na film: současná už, aspoň pro nás dobré rodáky, klasika - Nuda v Brně. A došlo mi znovu, jako už 2003, že to je film b r n ě n s k ý . Jako divadlo rozdělujeme - a pozor, neznáte-li, nesnažte se pochopit -na dobré, špatné a brněnské. Každý divadelník to zná už desítiletí. A pochopili-li jste to tak, že to třetí znamená j e š t ě horší, nejhorší... nepochopili jste vůbec. Excelentní kousek mistra Morávka. S partou nadšených komediantů z Hradce aji z mýho štatlu. Ale kdo není loncmon nebo tam aspoň pár járů nebévá, negóme to, o tym žádná. A pali do betle, sajtno.

  OdpovědětSmazat
 96. Telefonoval mi syn, že budou mít v podniku školení, jak přesvědčit protivníka.
  Říkám si, to už nemají vymývači mozků sami nic na práci a tak chodí zaučovat druhé?
  A tak říkám synovi - to je jednoduché, záleží na tom, koho máš přesvědčit. Jestli to je podřízený, stačí, když mu řekneš "Drž hubu vole, stejně tomu hovno rozumíš!" A ten bude přesvědčený hned. Jde-li o nadřízeného, bude lepší, když budeš držet hubu ty.
  Že prý to moc zjednodušuju, řekl syn. Že prý jsou na to nové zdokonalené techniky.
  No jo, ale když podstata zůstává pořád stejná!

  OdpovědětSmazat
 97. Podstata zůstává. Ale zvenku to vypadá úplně jinak. A o to přece dneska jde. Kdybychom šli jen po podstatných věcech, ojojoj, to by byla katastrofa...
  To bychom byli oba bez práce...
  [;>)

  OdpovědětSmazat
 98. Myslíte jako, že bychom neměli o čem diskutovat? Já totiž nikoho o ničem profesionálně nepřesvědčuju.
  Kdyby nebylo o čem podstatném diskutovat, mohli bychom se třeba zaobírat problémem proč má moucha šest noh. Čtyři by jí nestačily? To jen jako příklad.

  OdpovědětSmazat
 99. Ne, ale kdyby se šlo až "na kost", zcela určitě by svět nepotřeboval moji profesi a asi ani tu Vaši.

  A moucha vůbec nepotřebuje nohy - má přece křídla. A přistávat může na břiše jako letadlo, kterému se nevysunul podvozek.
  Problém by měla leda u pánů, kteří mají hlavu jak koleno. Aspoň by měli pokoj od much.

  OdpovědětSmazat
 100. Ta nesčetná školení (kurzy atd.) o přesvědčování jiných k něčemu, k čemukoliv, se ovšem týkají přesvědčování m i m o naši firmu, podnik, organizaci, chudáčků lidí mimo ni, co dosud ani netušili, jak úžasné pro ně už dávno mohlo a mělo být něco nám podepsat, na tohle přistoupit a ono zakoupit - pak teprv budou v sedmém a klidně padesátém nebi! (A hlavně my.)

  OdpovědětSmazat
 101. Ne, čtyři by jí nestačily. Ani pavoukovi šest. Ani nám jedna. Některé součástky mají smysl a hodnotu pouze v kompletní dodávce.
  A víte snad, že experimentálně bylo ověřeno, už dávno, že zbavíme-li blechu všech nožiček, ohluchne.

  OdpovědětSmazat
 102. Pikantní na celé situaci v JAR je, že předkové Mandely a spol. přitáhli do země až po Boerech. Do jejich příchpodu byla ta část Afriky pustá s výjimkou S'anů (křováků), kteří žili v podstatě na úrovni mezolitických kultur.
  Teprve až tam Boerové vytýčili cersty, objevili prameny apod., tak přitáhli velcí černoši, S'any dílem vybili, dílem vyhnali do pustin (typu pouště Kalahari) a nakonec se začali roztahovat i proti Boerům.

  Takže je to názorná ukázka toho, co se stane, když jsou místní vůči imigrantům přespříliš přátelští.

  OdpovědětSmazat
 103. To je skutečně něco volkolepého. Tak vynalezli audiometr pro blechy! A měří jim sluch!
  Pokrok jde skutečně kupředu mílovými skoky.
  Můžete mi poradit. Kdyby si náhodou zlomil nohu pavouk, co sídlí ve špajzu a chytá tam pilousy, mám zavolat speciální sanitku, aby se mu dostalo patřičného ošetření? Číslo na ni náhodou nemáte?

  OdpovědětSmazat
 104. Tak to já nevím. Koexistuju na chatě kromě plchů, ježků, zmijí, ropuch, šnečků, rehků, srnek a tak zcela bezproblémově aji s větším počtem pavoučic, pod stropem a na fr. oknech zevnitř aji zvenku; pavouků se nemá, nesmí, nemůže ubližovat, nanejvýš se mají vynést jinam, syn to ví. Anebo odstranit jejich chytací přístroj a oni/y holt odejdou taky. Zajímavý problém. Leč v zájmu experimentu jim nožičky lámat nebudu
  Ohledně odvěkého bytostného nepřátelství bantuských černochů ke Křovákům (Bushmen, Sani) - ohromilo, překvapilo te každého, když začínal číst cestopisy z posledních sto let před Velkou válkou. T o h l e je, prosím, jasný nezastíraný bytostný RASISMUS. Pozor, oni jsou opravdu různé rasy!! Ostatně Burové měli odjakživa jednoznačné sympatie Čechů. Měli by je mít aji dnes... Když tam už po desítiletí nastupuje smutný d e c l i n e jejich vybudované kultury. Jako i anglojihoafrické - tehdy vítězné... Smutno, smutno přihlížet historiku...

  OdpovědětSmazat
 105. Zdeněk Žíkovecký13. prosince 2013 8:36:00 SEČ

  To říkal můj děd také: zabít pavouka přináší neštěstí. A tak pavouka opatrně vzal, vynesl na dvorek ... a hodil ho slepicím.

  OdpovědětSmazat
 106. Lámat pavoukovi nožičky! Co Vás to napadá,Jakube! Já jsem šťastná, že se tam ten pavouk usídlil. Víte, co ušetřím jen na těstovinách? Dřív jsem je musela vyhazovat a luštěniny a ořechy taky, když jsem se koncem léta vrátila z dovolené a našla jsem všechno prolezlé pilousy. Žádný prostředek jsem proti nim použít nemohla, abych neotrávila i lidi.
  Od té doby, co je tam pavouk, mám pokoj. Já si ho taky vážím a chovám se němu přátelsky a on to pochopil a víc se přede mnou neschovává, když otevřu dveře. Klidně si dělá svý dál. Zimu prospí a na jaře se zas dá do jídla.
  O Mandelovi se už nemluví. Jen tady pokračuje polemika - co měla co jezdit na pohřeb i předsedkyně parlamentu spolu s premiérem. Nikdo ji tam nezval, ani neposílal.Chtěla se jen předvést. A utrácela státní peníze.

  OdpovědětSmazat
 107. Zdeněk Žíkovecký13. prosince 2013 9:20:00 SEČ

  Ano, nějaké sympatie k Búrům tady byly, vzpomínám si, že jsem četl v Ohníčku jak jsou ti Búrové hodní: do každého oříšku dávají dvě až tři jádra.

  OdpovědětSmazat
 108. Schumacher výzkumník13. prosince 2013 12:20:00 SEČ

  Jakube, toť přístup téměř budhistický. Já také živé tvory nehubím, nejsem-li nucen. Zejména ne pro kratochvíli. Leč od přirozenosti nejsem vegetariánem,tak občas mívám výčitky svědomí. Jen kromě jiných škodlivců jako jsou moli, sosavé potvory hubím bez výčitek, protože jsem tuze nerad vysosáván. A nestojím o výměnný obchod za kapku krve dávku boreliózy či podobného zboží. Z tohoto důvodu pavouka považuji za domácí zvíře jako je například kočka. Dobře živený domácí pavouk pokoutník dosáhne až velikosti myši. V Anglii prý žije velký druh pavouka zdržujícího se v domech, ale pro člověka ne nebezpečný.
  Informace pro Informaci, ovšem se snovačkovitými bych nerad sdílel prostor. Naštěstí se u nás nevyskytují, jen Slíďák tatarský a Snovačka jedovatá na Slovensku.

  OdpovědětSmazat
 109. Obuvníku,
  Snovačka jedovatá čili vedova nera čili malmignatta se vyskytuje na území bývalé Etrurie, v okolí Volterry. Tam si ji praží jako náhražku za kafe.

  OdpovědětSmazat
 110. Informace,

  patrně neznáte ten vtip o ruské / sovětské vědě:
  Zavolali na blechu "Skoč!" a ona skočila
  Ulomili jí nožičku, zavoilali "Skoč!" a ona skočila.
  Dtto druhou, třetí čtvrtou pátou a blecha vždy skočila.
  A když jí ulomili poslední, blecha neskočila. Závěr byl: Když se bleše utrhají všechny nožičky, ohluchne.

  Nicméně, to jen tak mimochodem, některé druhy hmyzu mohou skutečně vnímat chvění o frekvenci v pásmu lidského slyšení pomocí mechanoreceptorů v končetinách.

  OdpovědětSmazat
 111. To mi, vážení, musíte říct předem, že jde o vtip. Podle čeho to mám poznat? Mně se to povídání o bleše zdálo nesmyslné, tak jsem k tomu udělala poznámku.
  Tady se vyprávěly jiné vtipy, hlavně o páterech a komunistech. O Sov. Svazu tu nic tak nekolovalo, jak si pamatuju.

  OdpovědětSmazat
 112. Pergille, teď jste mě skutečně, ale skutečně zarmoutil! Než jsem stačil pro Informaci vypsat tu historku s akademikem I.P.Pavlovem a blechou (protože sem do Útulny chodí i mladší ročníky, které už neumějí číst azbuku, tak jsem to celé musel transformovat do latinky), tak Vy jste to celé brutálně shodil! Takže alespoň dodatečně:
  Akaděmík Pávlov rešílsja na asuščetvljenie kakích to ňybúď eksperimentóv s blachój. On tagdá blaché prikazál: Blachá - prýgaj! I blachá padskačíla v vysatú adín metr. Pósle tavó an jej atarvál adnú nagú i snóva jej skazál: Blachá - prýgaj! No i tagdá blachá padskačíla v vysatú tólko 90 santimetrov. To jevó zaintěresoválo. Patamú on jej atarvál vtaróju nagú. I snóva jej skazál: Blachá - prýgaj! No i blachá padskačíla v vysatú tólko 60 santimetrov. Kagdá jej atarvál tréťju nagú, aná padskačíla v vysatú tólko 40 santimetrov. Nu i kagdá atarvál četvjortuju nagú, aná padskačíla tólko 15 santimetrov. Kagdá atarvál pjátuju nagú, aná padskačíla tólko 2 santimetra. Nakaněc jej atarvál paslédňjuju nagú. No kagdá jej prikazál: Blachá - prýgaj! - aná vaabščé ně padskačíla! Akaděmík Pávlov padúmal, vódki papíl i nakaněc zapisál naúčnoje zaključénije: Kagdá blaché urvjom vsje nagí, aná vnězápno agluchnět!

  OdpovědětSmazat
 113. Uá!! Jo, tak to je teprv jak to má být! Ja zabýl, prastítě, tavářyšči. Nu čevó že - ničevó... Vorčáli starikí - napisál užé továryšč Někrasov.

  OdpovědětSmazat
 114. Jo, tak když jste u toho filozofování o smyslu života, můžete mi říct, proč Bůh stvořil blechu? V Ústavu I.P.Pavlova na to hledají odpověď.

  Общество > СМИ > Нескучный сад > Семья и личность

  Зачем Бог сотворил блоху?

  Видели ли вы когда-нибудь блоху под микроскопом? Этот паразит в увеличенном виде — почти произведение искусства. Корреспондент «НС» убедилась в этом, побывав в Зоологическом институте РАН Санкт-Петербурга. Для заведующего лабораторией паразитологии Сергея МЕДВЕДЕВА этот факт, как и многие особенности из жизни блох, неудивителен — даже блохи, по его мнению, напоминают нам о совершенстве, заложенном во всякую тварь Создателем.

  Já to netranskribuji do latinky, tahá mě to za vlasy.

  OdpovědětSmazat
 115. Jo, a zapomněla jsem poděkovat Pedrovi za jeho snahu převyprávět vtip v české ruštině.
  Je to skutečně povedené, i s těmi typicky českými chybami.
  Tak teprv dostal vtip ruský ráz.

  OdpovědětSmazat
 116. Jaké tam jsou typické české chyby, sím? Pokud za ně nepovažujete, jistě nikoliv, fonetický přepis.

  OdpovědětSmazat
 117. Přepis, Jakube, není fonetický, je to přepis do češtiny podle pravidel českého pravopisu. I když i tady přepsat : какой-нибудь jako kakoj ňybúď žádným českým pravidlům neodpovídá. Kromě toho je tam zbytečně zdvojená neurčitá přípona тo a нибудь.
  Nogá ma ve čtvrtém pádu přízvuk na kmeni tedy nògu. V ruštině by se spíš řeklo nožka, ale i noga je použitelné.
  Skočit dva metry do výšky - прыгнуть на два метра в высоту.
  Kagdá blaché urvjom - если блохе оторвать ...
  Ale hlavně je to soustavné přepisování nepřízučného o jako a, což budí dojem, že je to česká ruština. Nepřízvučné o jako nepřízvučné a se v ruské výslovnosti redukují na téměř stejný zvuk. Míra redukce závisí na vzdálenosti od přízvučné slabiky. Nevyslovuje se tedy jako jasné a.
  Jak říkám, já jsem to brala jako dodatečné žertování k žertu o předním ruském učenci, tedy jako nějakou hru.
  Nic ve zlém, nechtěla jsem Pedra opravovat, to česko-ruské vyprávění mi přišlo ještě víc k smíchu, dalo tomu ten správný šmrnc.

  Podívejte se, na oplátku, jak se nechají blechy snadno zmanipulovat. Když je dáte na tři dny do baňky přikryté víčkem, po sundání víčka se už nesnaží utéct.
  Блохи в банке и воображаемая крышка
  http://www.youtube.com/watch?v=st5lg7wv7zY

  OdpovědětSmazat
 118. Если блохе оторвать все лапки, то она умрёт со скуки, или вырастут новые.

  OdpovědětSmazat
 119. Paráda! Radost. Spasibo!
  Nu vot...

  OdpovědětSmazat
 120. Mohu-li poprosit (myslím i jménem nás oststních) - nebylo by možné, aby nám Informace podala onu historku s utrženými blešími nožkami v bezchybné, školské ruštině? Děkuji předem!

  OdpovědětSmazat
 121. No dyť ji v podstatě, poněkud malinko jinak, podala - !
  Ble-cha, cha-cha! Mistr Musorgskij se musí těšit, vida ten zájem o blechy...

  OdpovědětSmazat
 122. 2 Jakub: Když ono je to takové řekl bych roztříštěné. Kdyby ta historka mohla být pěkně celá pohromadě, aby se dala при случае bezchybně vykládat (jistě se každému někdy nachomýtne možnost).

  OdpovědětSmazat
 123. Jestli chcete, abych Vám tu anekdotu přepsala foneticky do češtiny, musím Vás zklamat. Umím přepisovat foneticky jen mzinárodními konvečními znaky, které na klávesnici nejsou, a jinak umím transliterovat podle mezinárodních pravidel. Ale těmi pravidly se v běžném přepisu ruských jmen a slov, jako třeba v novinách, nikdo neřídí, každý jazyk to přepisuje podle svého úzu. Na př. latinka nemá jedno písmeno pro zvuk "х - ch. V některých jazycích se užívají dvě písmena (t.zv. digram), jako v češtině nebo němčině. Latinské jazyky zas nemají ten zvuk vůbec a tak přepisují ruské -х- různě, v italštině na př. můžete najít Kruscev, Chrusciov, Krusciov, Khruscev. Na jiné jazyky jsem se nedívala.
  Sorry, nikdy jsem v Česku ruštinu nevyučovala.
  Jak přepisují ruská slova v českých učebnicích tedy nevím.
  Chcete-li, napíšu Vám zítra anekdotu s názvem "Блошка и академик" ale v azbuce. V mezinárodní transliteraci by se Vám asi nezamlouvala. a jinak to neumím, sorry.

  OdpovědětSmazat
 124. Jasně. Jsou to složité okolnosti. Jsem vědomý hrdý občan Velké Moravy, každý druhý v Pomoraví, Chřibech a okolo, aspoň na venkově, vám řekne: Vždyť oni (soluňští bratří a jejich žáci) jsou tu s náma pořád, co o tom Pražáci tuší. Každou chvíli jsem na Velehradě, na Klimentku, ve Starém Městě atd. JENŽE díky (jejich! Našemu!) Bohu (a Maďarům...), že jsme se přichýlili definitivně k západnímu ritu. A tím pádem i k latince.
  Kdyby tak i Hebrejci (což je přirozeně zcela akademická představa, nemusím snad zdůrazňovat) někdy se rozhodli zanechat svých mrcásků (nechtěl bych překládat) a akceptovat latinku - půlka cesty k jejich chápání, pochopení, přijetí námi by byla uražena...

  OdpovědětSmazat
 125. Zdeněk Žíkovecký16. prosince 2013 9:45:00 SEČ

  Naučit se hebrejské písmo není zas tak obtížné, horší je, že většinou vynechávají samohláskovou punktuaci. Jinak v dnešní době, kdy jsou texty v elektronické podobě, není problém použít na transkripci jednoduchý program, a nebo jenom použít font, v němž by byly nelatinské znaky nahrazeny odpovídajícím znakem latinky.

  OdpovědětSmazat
 126. Tak tady máte mnou složenou a azbukou pracně napsanou (na latinské klávesnici, prosím!!!) bajku O akademiku Pavlovovi a bleše.
  Jaké si z toho vezmete poučení?
  Nejsem nějaký La Fontaine nebo Krylov, ale mám skromně za to, že se mi docela povedla.

  Всеми уважаемый академик Иван Петрович Павлов сидит как раз в великолепном зале Кремля. когда почувствует неприятный зуд на неприличном месте. Что делать? чесаться нельзя, все увидят и бог знает что подумают. Академик вертится на своем месте, вертится, а чесотка становится невиносимой. Что это такое? страшно чешутся яйца аж нет сил. 1/
  Разве печень заболела. гормоны шалят, или просто педикулёз?
  Уважаемый академик спешит в лабораторию, снимает штаны и смотрит. На яйцах крохотные черные точечки, расположенные на беловатых или сероватых полосках. Это следы клещей насекомых с частицами грязи и экскрементов!
  Что делать. кому пожаловаться? Куда податься? Проклятые эксперименты с блохой!
  Академик достал тигель с шампунем для коней, специально им самим изобретеным, и начал мыть себе яйца. Шампунь неприятно пах, и плохо мылился. Он пятнадцать минут втирал полезное вещество в кожу. но напрасно.
  Тогда он достал крем из лошадиных копыт, и намазал проблемные места. Так и есть, всё ебло полностью. И стал ждать результатов.
  И наконец выпрыгнет такая совсем крошечная блошка и орет: "За каким-то хуем. дурак, ты меня всю обли́л и запа́чкал чем-то жи́дким?"
  И тогда уважаемый академик Павлов записал грустно в свою книжечку "У животных нет эмоций." и еще одно поученье: "Моется тот. кому лень чесаться!2/ Никогда не думайте, что вы уже всё знаете. И как бы высоко не оценили вас, всегда имейте мужество сказать себе: я невежда."

  1/http://www.realfacts.ru/uploads/posts/2011-09/1314896208_1.jpg
  2/http://www.realfacts.ru/uploads/posts/2011-12/1324566960_1.jpg

  Případné překlepy nebo chyby, doufám, přejdete gentlemanským mlčením.

  OdpovědětSmazat
 127. Ještě ohledně té Pavlovovy blechy - samozřejmě napsáno v azbuce, nikoliv v české transkripci. Perfektní by to było s vyznačenými přízvuky. Ale bohužel zde nefunguje prosté podtržení příslušného písmene, je nutné ho zvýraznit s použitím špičatých lomítek buď italikou, nebo boldem. A to už bychom toho po Informaci vyžadovali příliš. Pro bezchybné odmemorování historky by si každý musel přízvuky doplnit sám.
  Já jsem kdysi podobně vyprávěl německy mluvícím posluchačům (německé příbuzenstvo mé manželky) vtip o tom, jak pan a paní Krauseovi navštivili ZOO a zastavili se u klece s obrovským gorilákem. Většina P.T. návštěvníků ho určitě bude znát. Končí to: Na sag´ ihm doch wie üblich, dass Du ….- nedokončím, tam je ta pointa.

  OdpovědětSmazat
 128. E 'na fettina der 'ulo, magari? Per caso? En passant?

  OdpovědětSmazat
 129. No to je názorně šťavnatě vyprávěno. Užýil jsem si!
  Ale ten fór, Pedro, asi (už?) neznám... Co se mnou.

  OdpovědětSmazat
 130. 2 Jakub: Ten německý vtip pošlu mailem. Maně vzpomínám, jak mi kdysi Manfred (ten co jsem ho na Velikonoce nehnal bičem) dal hádanku: Jaký je rozdíl mezi lokomotivou a blechou? Smzsl m8 bohu6el ale jenom v němčině. Stejně jako polská hádanka, jaký je rozdíl mezi válečnou lodí a ženou - smysl má pouze v polštině. Odpovědi sem ale raději nenapíšu, je to zde slušný podnik a ne žádná nálevna 5. cenové skupiny.

  OdpovědětSmazat
 131. Vážení,
  ten vtip s Pavlovem a blechou není vůbec originální. Jak jsem právě našla na webu, existuje i italská verze, jenom bez Pavlova.
  Uno scienziato sta facendo degli esperimenti scientifici su una pulce e trascrive i suoi risultati su un notes. Lo scienziato toglie una zampa alla pulce e le dice: "Salta!". La pulce salta ed egli scrive sul notes: "La pulce senza una zampa salta". Poi toglie una seconda zampa alla pulce e le dice di saltare. La pulce salta ed egli scrive sul notes: "La pulce senza due zampe salta". E cosi' via fino a togliere tutte le zampe alla pulce. Tolta l'ultima la pulce non salta e lo scienziato scrive: "La pulce senza zampe diviene... sorda!".
  Co vy na to? Na ruském webu něco podobného není.
  http://barzellette24.it/barzellette/uno_scienziato_sta_facendo_degli

  OdpovědětSmazat
 132. No prosím - jaký parádní odborný seminář o bleše domácí, jejích vlastnostech, sklonech, schopnostech.
  Já jsem ale asi živou blechu v životě neviděl. Neměla by se chránit?

  OdpovědětSmazat
 133. Jakube,
  ta anekdota o bleše je, jak jsem našla na webu, ještě z dob Stalina. Jenže tenkrát místo Pavlova tam byl terčem Lysenko. Uvádí to ve své knížce Bruce Adams - Twentieth Century Soviet and Russian History in Anecdotes and Jokes ( ... Then the scientist carefully removed the flea's hind legs and commanded, “Jump ...) Routledge Curzon, 2005
  Jenže tenkrát se moc nevyplatilo ji veřejně vyprávět.

  Možná že bude něco i na německém webu. Anekdoty kolují bez hranic.

  OdpovědětSmazat
 134. Je, Jakub, i na německém webu.
  Ein Wissenschaftler untersucht einen Floh. Er befiehlt ihm: „Spring!“, und der Floh springt. Der Wissenschaftler schreibt auf ein Blatt Papier: „Wenn man einem Floh befiehlt zu springen, dann springt er.“ Daraufhin reißt er dem Floh die Beine aus und befiehlt wiederum: „Spring!“ Der Floh bewegt sich nicht. Der Wissenschaftler schreibt: „Wenn man einem Floh die Beine ausreißt, dann wird er taub.“
  http://www.gehirn-und-geist.de/alias/neurotheologie/der-interdisziplinaere-gott/839553
  a na Facebooku.

  Čekala jsem, jestli si někdo ze zdejších hostů ruský jazykem vládnoucích všimne, že крошечная блошка není malinká bleška, ale jiný hmyz, ale nikdo se neozval. Škoda, po druhé se namáhat nebudu.

  OdpovědětSmazat
 135. No ale krošečnaja bloška je snad prostě drobounká bleška - ? Nebo ne? No ale to přece není otázka míry znalosti jazyka - nýbrž znalosti entomologie, je-li to název jiného druhu -
  A tu knížečku anekdot z CCCP, tu bych sakra chtěl dostat do ruky!

  OdpovědětSmazat
 136. Jakube, některé stránky těch anekdot od Bruce Adamse najdete na webu jako e book. Není to celé, jen ukázky, Stačí, když si zadáte titul knihy.
  Pak jsem pro Vás našla další "pamlsek": Е. Андреевич, КРЕМЛЬ и НАРОД - ПОЛИТИЧЕСКИЕ АНЕКДОTЫ, 1 9 5 1 M ю н x e н
  http://booknik.ru/static/material/pdf/andreevich-kreml-i-narod-1951-text.pdf

  A tam jsou také dvě anekdoty o Lysenkovi.
  Академик Лысенко демонстрировал аудитории результаты своих работ по изучению слуха у блохи. Он посадил блоху на правую руку и скомандовал:
  — 'Прыгать на левую!
  Блоха перепрыгнула на его левую руку. Он скомандовал снова:
  — Прыгать на правую!
  Блоха опять послушно перепрыгнула.
  Затем ученый осторожно оторвал задние ноги у блохи и скомандовал опять: «Прыгать на левую».
  Но блоха не пошевелилась.
  Он перелож ил блоху в другую руку и скомандовал «(Прыгать на правую», но и это не помогло.
  — Можно считать диалектически научно доказанным, — сказал великий ученый, — что блоха, вместе с ногами теряет слух.
  * * *

  На международной сельcкохозяйетвеной конференции советский представитель заявил, что советские хозяева снимают четыре урожая в год.
  Делегаты, опасаясь новых неслыханны достижений Лысенко и Ко, попросили объяснить подробнее.
  Советский делегат объяснил:
  — Очень просто: один урожай мы снимаем в Польше, второй в Венгрии, третий в Чехословакии и четвертый — в СССР.
  * # #

  A že jste to Vy, tak Vám prozradím, že krošečnaja bloška je druh mšice. Ale nikomu to neříkejte, zvlášť to nepište Pedrovi, ať si láme hlavu dál nad postavením přízvuků.

  OdpovědětSmazat
 137. To jsou mi, páni, šprýmaři.
  Nejen že roztáhnou sadisticky vtip na utržení všech šesti nožiček bez jakéhokoliv smilování pro ubohou blechu, ale při tom si ještě spletou, na koho ten vtip vůbec byl!
  A tak mě nutí lézt po webu jako nějakého transylvánského Erdelyi.

  Pavlov dělal pokusy se psem, jak mu kapaly sliny a ne třeba s ježkem a hadem. Na to jsou na webu taky varianty. Jak si pokusná myš vytrénovala vědce.

  OdpovědětSmazat
 138. Jakube,
  lidské blechy jsou v tuzemsku na vymření, kladou totiž vajíčka do špíny v temných koutech, odkud pak larvy skáčou na nové hostitele. Pravidelný úklid domácnosti a omyvatelné podlahové krytiny jsou vůči blechám snad ještě účinnější než DDT.
  Údajně je lidská blecha jediný druh, který se dá použít v bleších cirkusech, takže ty nemají přísun "umělců".

  OdpovědětSmazat
 139. Informace,
  zobrazení toho "jevu", Leviahtana, je mnohé a různé. Jim, pokud jsem pochopil. jde o jakýsi "princip Leviathana". Mezi filosofy se proto raději nepasíruju. (Nevtírám.) Diskutovat se dá opravdu o čemkoliv. A do této množiny patří i nic.

  OdpovědětSmazat
 140. Mily Stary kocoure. Ve svem clanku obvinujes pisatele vlozeneho preposlaneho clanku z toho, zej jeho nazoryu na rimskokatolickou cirkev jsou plne primitivni nenavisti. Svuj prispevek koncis recnickou otazkou, jestli i pripadne reakce budou plne nenavisti, ci zda te nekdo prekvapi necim jinym. Rozumi se lepsim. A co ty sam? Ne uplne primo, presto jasne pisatele onoho protikatolickeho clannku postavil naroven nenavvistnym ideologickym zaslepencum orwellovskeho razeni. A pak jsi pro jistotu predem hodil do stejneho pytle kazdeho, kdo by s pisatelem souhlasil, nebo se ho zastaval. Mne prislo, ze pokud pisatel nekoho ci neco nenavidi, pak je to nespravedlnost a svatouskovske pokrytectvi. O katolicke cirkvi se da urcite rici mnoho jineho a lepsiho. Na druhou stranu, podobnych, i kdyz ne tak otresnych pribehu, jako ten o nelitostne chamtivem farari a chude vdove znam jen ja sam nekolik. Primo od lidi, kteri je zazili. Pracuji totiz v domove duchodcu. A ti lide si casto hodne pamatuji. Mozna ne, co meli ten den k snidani, ale o to lepe si pamatujip, co delali treba pred 70 lety. Kdo ma pravo takove vzpominky zpochybnovat ci zneplatnovat? Pisatel toho, podle tebe, primitivne nenavistneho clanku alespon umi cestne rici, koho nenavidi a proc. Zkus to taky a neschovavej se za Orwella. Mimochodem, sam George Orwell v tebou citovanem romanu 1984 uvadi rimskokatolickou cirkev jako priklad totalitni organizace, ktera rozvinula do dokonalosti umeni tzv. podvojneho mysleni. To znamena: nikdy si nepriznat vlastni chyby, nikdy se nepriznat k vlastnim zlocinum, ale zaroven se z nich vzdy umet poucit. Nechytej se proto George Orwella ani farare Toufara, a nejprve pisateli dokaz, ze nema pravdu, nez ho zacnes ponizovat.
  S pozdravem Jan Korinek.

  OdpovědětSmazat
 141. Nikomu neberu jeho názor, pane Jane,
  ale patrně jste nepochopil, o co mi na mém blogu jde. Tedy krátce: Jde mi to říct, "že král je nahý". Nejsem v postavení, že bych mohl odsuzovat. Ale nenechám si od nikoho předepisovat, co si mám myslet.
  Je možné, že se mýlím - i když k těm těm "chovancům" Domova důchodců* mám věkem dost blízko. A tak vím, že nespravedlností se dopouštějí tu a tam všichni a všichni to pak zakrývají. Měli bychom se s tím nějak srovnat - protože i to "nesrovnání se" je pokrytectví. A to opravdu nemám rád. Pojmenovávám to, co vidím. Na nenávist už nemám čas. Jsou lepší věci, kterými se dá naplnit zbytek života.
  Ale nejsem si jist, koho se zastáváte Vy. Jestli Miroslava Kalouska nebo církve nebo koho vlastně?

  A pisateli toho zmíněného dopisu nechci a nebudu nic dokazovat. Kvůli nějakému "dokazování" a "obhajobě" tenhle blog nepíšu. Jsou tu prostě mé názory a názory lidí, kterých si vážím. Nic víc. Ale ani nic míň. Prostě svoboda projevu v praxi.


  */ To je další bolavá záležitost - "odložení lidé", kteří už nemají sílu se postarat sami o sebe. Lidé často zneužívaní - i svými potomky. A Ústavy, kterém jsou vedeny jako výdělečný podnik.

  OdpovědětSmazat

"Pravidla moštárny" jsou stejná jako v Hospůdce. Spammeři a trollové budou bez milosti likvidováni. Hlasatelé jiných (i opačných) názorů než má Kocour však nikoliv.

Jak se podepsat? >> Komentovat jako >> Název/Adresa URL >>Název a vepsat svůj nick nebo jméno. Pak >> Pokračovat a nakonec >> Publikovat. (Počkat, až to Drak nebo Kocour propustí na obrazovku.)