čtvrtek 13. února 2014

Volnost, rovnost, bratrství...

Přípodoteky filosofa 1   Volnost čili svoboda... Ano ano. Volnost je nové náboženství, náboženství naší doby. Pravil... ten chytrý nemorální židáček Heine, ovšemže z bezpečného exilu, už před 170 lety. Měl na mysli svou dobu.

Aha – no tak pojďme hlouběji do historie: co praví moudrý Nathan jiného takového, Gottholda Ephraima Lessinga? Es sind nicht alle frei, die ihrer Ketten spotten. Přeložím (ale musel jsem uvést v té krásné osvícenské řeči): Ne všichni volni jsou, kdož okovům se smějí!

Ovšem pan dvorní rada von G. nás ze svého palácíku na Frauenplanu ve Výmaru (navštívil jsem jej tam druhdy) stručně upozorňuje: Po svobodě jde muž, žena pak po mravnosti. No když to říká sám Božský, nutno to prostě přijmout -

   Rovnost... to je stručně a nekompromisně otázka, do jaké míry v čem pardonujeme, tolerujeme, kodifikujeme   n e r o v n o s t .  Už pradávno je všem (kromě populistických demagogů) jasné, že optimem (vědomě neříkám maximem) je rovnost  š a n c í , příležitostí, východisek na startu – pozic. A – to musím důrazně přidat, neboť se to vždy opomene a ponechá justici a policii – rovněž rovnost  p ř e d  z á k o n e m . Rovnost šancí pak je nutno průběžně udržovat, hlídat, obnovovat. A kde je v reálném životě absolutní dosažitelná rovnost? V klášterech a ve vojsku, tedy mužstvu, nejlépe na frontě. A ta se pak bleskově ustálí a petrifikuje na klášterních a válečných hřbitovech. Sic transit gloria mundi. A také nerovnost.

   Bratrství: ale přece opravdové, genetické bratrství není třeba proklamovat, vzletně po něm (nejlíp s fanglí v ruce) volat – respektive buď se prostě cítí a prožívá a je divné a trapné a podezřelé je patetizovat – nebo je takové činění už předem divné a odsouzeno k nezdaru (autor má dva bratry, rodiče je měli, má žena, mám syny – celkem dost srovnávacího materiálu). Nuže nahraďme je synonymem  s v o r n o s t . Ano, tak se nazývaly první dělnické spolky u nás. A byly nesmírně, nepředstavitelně obětavé, a záslužné... jenže vy si představíte, co z těch-to obětavých počátků vzešlo po pár generacích. Ovšem rovněž jedno z nejfrekventovanějších slov Sokolů. Ale už se mi vybavila vzletná první slova krásné úderné vlastenecké vzletné písně, jež zaněla na Helgolandu v srpnu 1841: Einigkeit und Recht und Freiheit...a pokračuje to, hleďte: - für das deutsche Vaterland. Že byste to neznali? Ale jděte. Vsadím se o milión! Aspoň melodii. Ona totiž slova jsou dvojí. A ta (velko)německá mají třetí sloku, jež začíná: Deutschland, Deutschland über alles, / über alles in der Welt... No to je dialektika všeho – ambivalence, relativita – škoda, že už ve Viniční ulici na Albertově nemůžeme potkat pana doc. Einsteina, aby nám to vysvětlil. Už prý tu nepůsobí, řekli mi, když jsem se po něm v sedmašedesátém ptal. A já jsem tak potřeboval zrelativizovat svůj smutek z nutnosti končit studia...Jakub S.                  

Erazim KOHÁK
131 komentářů:


 1. Nebudu to brát z filosofického hlediska, ale čistě přízemně liského.
  V článku filosofa Erazima Koháka čtu:
  "Darmo mluvit o svobodě, pokud společnost nenabízí každému předpoklady důstojného soužití, od rovného přístupu ke zdravotní péči, ke vzdělání, k zákonům a právům až po jistotu důstojného stáři. Tedy svoboda a spravedlnost."
  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/erazim-kohak-deset-nejdulezitejsich-hodnot-na-kterych-by-mela-stat-budoucnost-nasi-spolecnosti-i29-/zpr_archiv.aspx?c=A090731_165632_kavarna_bos

  Ve včerejších zprávách zas nacházím:
  Belgie jako první země posvětila neomezenou dětskou eutanazii
  Belgický návrh nemá žádné věkové omezení. Eutanazie má být v Belgii v případě dětí vyhrazena jen pro pacienty, jejichž smrt se čeká v krátké době, na rozdíl od dospělých nebude smět být provedena kvůli psychickému onemocnění. Rozhodnutí bude muset být potvrzeno kolegiem odborníků a rodiče budou muset prohlásit, že proti jejich názoru nic nenamítají.
  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/262428-belgie-jako-prvni-zeme-posvetila-neomezenou-detskou-eutanazii/

  V Holandsku pak federace lékařů dala oprávnění lékařům, aby prováděli eutanasii u dětí narozených s vážnou deformací. Norma má vejít v platnost v tomto roce. Jde o 300 případů ročně, píše il Foglio v článku "Olanda, ciò che faceva Hitler ora lo fa lo stato" (Holandsko, co dělal dřív Hitler, dělá dnes stát)
  http://www.ilfoglio.it/soloqui/21903

  Přišel mi na mysl případ talidomidních dětí, které se rodily s vážnými deformacemi - místo rukou ploutve anebo místo nohou prsty vyčnívaly přímo z boku - když matka užívala v prvních týdnech těhotenství uklidňující prostředek talidomid. Během čtyř let (1958-1962) než na to lékaři přišli, co to zaviňuje, se v západní Evropě narodilo asi 20.000 dětí, z nichž do dneška přežilo jen pár tisíc. Doposud v některých zemích - v Itálii především - rodičům nebyla zaplacena nějaká náhrada za "škody". Jak ty děti žily, s čím se musely vyrovnávat, nevím. Viděla jsem jen fotky dětí v bazénu. Chtěly ty děti a pak už dospělí umřít?
  Dnes by se jich na to v Holandsku neptali. Já jsem tě zne-tvořil, já tě taky zničím!
  Jakou cenu má lidský život? Podle čeho se vypočítává anebo stanoví?

  OdpovědětSmazat
 2. "Aplikovaná humanita". - to je na téma na několik článků.
  A zase jde o úhly pohledu: Člověk od narození slepý nijak zrak nepostrádá - aspoň ne významně. Beznohý človíček si taky zvykne - touha po životě je strašně silná věc. A jak se říká "zvyk je druhý přirozenost".
  Nevím, jestli znáte nějakou rodinu, která má vážně postižené dítě. To samo si svůj stav neuvědomuje - ale zbytek rodiny má většinou za života peklo - hlavně matka. Otec to často neunese a od rodiny odejde - čímž trpí i další, nepostižené děti - jejich výchova a studium jsou většinou mizerné a jejich uplatnění v životě velmi ztížené.
  Takže jeden neživotaschopný tvor* dokáže převrátit život několika dalším a to i ve dvou nebo i třech generacích. A je třeba podotknout, že ani délka života těžce postižených (ať už od narození nebo nějakou fatální neléčitelnou chorobou) není velká, takže veškerá námaha a utrpení jeho rodičů a okolí stejně vyjde vniveč.
  Poznal jsem jednu rodinu a vím, že když holčička ve čtrnácti letech umřela, přivítali ten fakt (i když si to nepřiznávali - sebeklam) všichni z jejího okolí. Rodina se nakonec stejně rozpadla a dvě další zdravé děti se daly na podivnou (drogovou) kariéru. Netvrdím, že kdyby byla holčička umřela už při porodu že by se osud téhle rodiny vyvíjel jinak. Ale...
  ===
  Když si vzpomenu, jak se ve starém Římě házela nepovedená nemluvňata ze skály nebo jak surově (z hlediska lidí s humanitním vzděláním nebo přesvědčením) zachází zvířecí smečka s mláďaty, která nejsou třeba jen dostatečně silná, vyvinutá, musím konstatovat, že toto jaksi JE přírodní jev, zákon. Můžeme ho popírat, obcházet a porušovat. Ale pro dobrý vývoj společnosti je asi potřebný. Ale porušují ho i zvířata - často smečka krmí své nemocné členy. Například vlci. Nicméně taky odsud - posud.
  Tímto nedoporučuji žádný podobný postup. Ovšem i naše humanita musí mít někde mez. A jako obvykle je potřeba řádně uvážit klady a zápory. Benefity a škody. Ten zbytek jsou jen prázdné řečičky, podobné jako ty o "přirozeném multikulturalismu lidí" nebo rovnosti pohlaví. Klam a sebeklam. Císařovy nové šaty. Was sonst.
  ===
  O dospělých lidech, kteří si přejí odejít by byla zase jiná debata. O právu na svobodnou volbu, o možnostech zneužívání, o víře v Boha, která s tím souvisí. O stařecké demenci a touze dědiců zmocnit se majetku svého předka. Alzheimerovo dilema. A o dospělých, kteří ve svém stavu, který už nepovažují za únosný už nemají dost fyzických sil, aby se zabili. Tohle mám zažito docela zblízka.
  Proto nejsem a nemohu být zásadním odpůrcem euthanasie. Ale musí se s ní opatrně - lidim jsou hrozná hovada a zneužijí, co se zneužít dá a často i to, co se zdánlivě zneužít nedá.

  OdpovědětSmazat
 3. O rovnosti, rovnoprávnosti, rovnocennosti, spravedlnosti jsme tu už diskutovali před 4 dny. Jedna věc je rovnost před zákonem, druhá je nerovnost přírodní. Obuvník tady napsal: "Nerovnost je přirozená. Lze jen, a to je záležitostí konsensu v té které kultuře, omezit její některé nepříznivé důsledky. Rozhodně ne tím, že vidoucímu vypíchneme jedno oko."
  S čímž tedy souhlasím, nemůžeme vypíchnout oko ani materiálně ani přeneseně, to je skutečně nepřijatelné.
  Ale není eutanasie fysicky deformovaného novorozence něčím víc než vypíchnutím oka? Máme právo disponovat s jeho životem? Mají ho rodiče anebo lékaři?
  Chápu, že opatrování a výchova podobného dítětě může být až nesnesitelně namáhavá a náročná. Ale zase, mají rodiče právo o ukončení toho života rozhodovat?
  Když předpokladem důstojného soužití má být podle filosofa respektování práva na rovný přístup ke zdravotní péči, ke
  vzdělání, k zákonům a právům až po jistotu důstojného stáři, jak se s tím slučuje nedodržování práva na život? Toho základního práva.
  Chápu, je o téma složité, nesnadné, ale je pořád na talíři. podívejte se v Belgii.
  Co ví takové malé dítě, co je to smrt, aby mohlo o ni samo žádat?

  OdpovědětSmazat
 4. Kdo neprožil, nezná. A krasoduchové s dobropotvořiči si mohou plácat svá jasna jak chtějí.
  4P

  OdpovědětSmazat
 5. Volnost v poutech, rovnost ve frontě na gilotinu, bratrství se smrtí.

  OdpovědětSmazat
 6. Chápu mateřské instinkty, Info.
  Sofiina volba. Ale dovedu si představit, že matka, řízena svým instinktem zachránit nejslabšího tak nakonec zahubí všechny.

  To je vlastně "pracka v láhvi" - naruby. Jinak je to častá zápletka ve filmech. Je to možná krásné a vzrušující (zvenku) - ale "Darwinův princip" naštěstí takové DNA linie sám omezuje.

  Příroda ví, co se má dít. Je tu "trochu" déle než druh Homo Sapiens (a naše civilizace posledních desetiletízvlášť.) Ale přežila dodnes.*
  Povídat o slitovnosti můžeme dle libosti. Přežijí ale jen ti, kteří se chovají racionálně.

  */ Najděte si něco o Ledovém mostě přes Ladožské jezero za II. světové války. Jak se tam zacházelo s auty, která přestala fungovat a s jejich řidiči.
  Nebo o podmínkách pro vydání rozkazu k zavření vodotěsných přepážek v ponorce nebo jiné lodi.

  OdpovědětSmazat
 7. StK
  Nemluví ze mne nějaký mateřský instinkt. V podobné situaci jsem nikdy nebyla a doufám, že nikdy nebudu. Abych měla tozhodovat o smrti blízké osoby. Eutanasie není ani mé oblíbené téma - naopak, tady se o tom hovořilo do nekonečna, do omrzení.
  Jen se mi příspěvek zřetězil nějak sám, když jsem ráno otevřela PC.
  "Příroda ví, co se má dít." Čím myslíte tu přírodu? Je to něco mimo člověka anebo člověk je její nedílnou částí? Existuje nějaký vyšší úmysl, který se v přírodě realizuje? Je vývoj lidské společnosti něco, co jde proti přírodě?
  Co je rozhodující pro vytváření pravidel, která řídí fungování lidských komunit? A co pro vznik pravidel komunit živočišných - hmyzu jako mravenci a včely anebo ssavců jako tlupy vlků neb stáda přežvýkavců? Máme si je brát jako nějaký referenční bod pro posouzení, zda naše pravidla jsou "umělá", vzdálená od přírody anebo "přírodní"?
  Ja vidíte, odpovídám Vám řadou otázek. Jak člověk nakousne jedno, vykoukne za tím hned něco dalšího.

  OdpovědětSmazat
 8. To je vděčné téma pro filosofy.
  Ne pro mě, já se řídím často instinktem. Instinkt je zkratka, ale na stejné řešení často přijdou filosofové po úmorných debatách a citování všemožných autorit.
  Takže - já to mám vyřešeno. Byl jsem "u toho" už třikrát. Osobně. Neční tu (pro mě) už nic k diskuzi.

  OdpovědětSmazat
 9. Dyť jsem to v bleděmodrém napsal odpoledne vedle - akorát jsem nepoužil slova instinkt. No prosím.
  A na Vltavě je úžasný propracovaný vzpomínkově hudební tříhodinový (!) páteční program o panu doktoru Šlitrovi - má devadesát. Bože. Nemohl si odpustit tu mladou holku... No, nemohl. A smrťák si vzal kosu a přišel do podkroví na Václaváku a dvakrát mávl a bylo. A je. Nic do mě ten druhý vánoční svátek tehdy nebylo - nemohl jsem si to spořádat v hlavě, že i bohové umírají.

  OdpovědětSmazat
 10. Byl ještě poměrně mladý, jak na ty slečny tak pak na tu smrt.

  OdpovědětSmazat
 11. Takže fraternité jako svornost. Svornost = soudržnost, pospolitost, vzájemná podpora.
  Sestoupím zas z patra filosofie na přízemní realitu politické praxe. Jaký lepší příklad bych mohla uvést než to, co se děje v těchto dnech v Itálii.
  Nový tajemník levicové Partito democratico Matteo Renzi vyhodil na skládku dosavadní vládu, vedenou členem jeho vlastní strany Enrikem Lettou a navrhl sám sebe za premiéra. To vše, prosím, za souhlasu nového vedení strany, pro hlasovalo 136 členů oproti 16 nesouhlasících. Tak je to demokratický postup, namítnete - jenže za dva měsíce, co je ve vedení strany, Renzi už stačil "obnovit" vedení, takže se není co divit.
  Dnes dostane od prezidenta Napolitana oficiální pověření sestavit novou vládu.
  Renzi byl ze začátku spokojený, říkal si jako César: veni, vidi, vinci. Jenže César to napsal římskému senátu až po vítězství nad králem Farnakesem II, v bitvě pod Zelou. Renzi naopak, bitvu nevyhrál, postavily se proti němu různé frakce vlastní strany od pravicové až po krajně levicovou. Proti je i krajně levicová bratrská strana Sel. Kritizují ho i straničky, které dosud podporovaly vládu Letty. Dokonce 12 a prý ještě víc poslanců jeho strany žádali o přístřeší u nepřítele - Grillova Hnutí 5 Hvězd. Protože prý v jejich straně není demokracie! (Jakoby tam někdy nějaká byla!)
  Začaly se mezi sebou rvát i levicové odbory, na aktiv Cgil, který měl připravit nový sjezd, vtrhlo deset odborářů ze svazu kovodělníků a zfackovali koho mohli, dokud se je nepodařilo vyvést.
  Renzi asi neusekl hlavu vládě Letty, ale rozsekl pytel větrů krále Eola a tak se ocitl v samém středu větrné bouře.
  Takže jak to okomentovat? Vyberte si to nejvhodnější přísloví, mě napadá jenom tohle:
  Nekřič hop, dokud jsi nepřeskočil!
  Chodí štěstí dokola, sem tam padne na vola.
  To je život! Koupíš cedník - teče, dáš ho spravit - necedí!

  Anebo, nedej Bůh:
  Vede-li tě skuhrající havran, dojdeš k mršině.
  Veď osla do Mekky a vrátí se zase osel.

  Berlusconi se nad tím,"ça va sans dire", chechtá na celé kolo. Jeho karikatura:
  http://www.liberoquotidiano.it/news/1404608/Berlusconi-ad-Arborea-lapsus-e-risate-ecco-le-battute-su-Mussolini-e-olgettine.html

  Takže jak je to s tou svorností?

  OdpovědětSmazat
 12. No, nová informace, V Římě je taky olympiáda, v LAKOVÁNÍ, nehtů. Hodil by se nějaký odkaz. Spotřeba laku, barvy IN-out. Něco skutečně , ale skutečně informativního, ne?
  4P

  OdpovědětSmazat
 13. Říká se tomu zkráceně "stranický puč."
  Ne punč, puč!! [;>)

  V Itálii je zrada úplně normální věc nejméně od středověku, tak co se divíte? Italové se asi nediví.

  OdpovědětSmazat
 14. Věru nedobré (eufemismus) vysvědčení pro dnešní italskou politickou scénu!!
  Sofiina volba. Ano. Kdo přečetl, nezapomene. Pokud kdo neví, co to od té doby symbolizuje, nebudu to tu prosím popisovat, nemůžu. Byl jsem v Birkenau, stál jsem na místě TÉ rampy, prošel jsem Stammlager Auschwitz, byl v Ravensbrücku. Daleko nejhorší myslitelná volba vůbec. A tolik žen před ní stálo.
  Eh co to říkám, vlastně je to všechno vymyšleno židy. Ahmadineřád to ví.

  OdpovědětSmazat
 15. Víte, je to dost nesnadné vykládat něco dopodrobna. Vy ty osobnosti neznáte a tak bych musela u každého říci, kdo to je a co dělal. Takže se to snažím vylíčit v nějakém koncentrovaném stavu asi jako rajský sos do omáčky na špagety.
  Kdo chce vědět něco podrobnějšího, může si zadat do vyhledávače Matteo Renzi a uvidí, kolik se mu vyvalí odkazů. Ale stejně se z cizích novin nedozví všechno.
  V Římě si nelakujou nehty na jiný odstín, ale perou špinavé prádlo. A stříká to kolem, až je z toho člověku špatně. Z knihy amerického novináře Alana Friedmana se dozvídáme, že pád Berlusconiho vlády připravoval prezident Napolitano už od léta 2011. Z pohovoru uveřejněném v il Tempo s Amedeem Labocettou, bývalým důvěrníkem a pravou rukou předsedy parlamentu a pobočníkem Berlusconiho v Pdl, Gianfranca Finiho zas se dozvímě, že ty pikle proti Berlusconimu vedl prezident republiky už od r. 2008, kdy B. po vítězství ve volbách sestavil svou vládu. A to s Finim, který měl být nástupcem Berlusconiho v Pdl. Prý si každodenně telefonovali a smlouvali co dělat.
  http://www.iltempo.it/politica/2014/02/12/quando-fini-mi-disse-che-era-d-accordo-con-il-colle-1.1218409
  Výsledek byl, že ho nakonec Berlusconi vyhodil ze strany. A Fini dosloužil, v posledních volbách se nedostal se svými věrnými do parlamentu. Zato napsal o Berlusconim knihu plnou jedu a záště.
  Odpoledne prezident přijímal delegace politických stran v konzultaci o utvoření nové vlády. Odmítli se zúčastnit Crčkové s tím, že nemusí být na každé maškarádě a poslali prezidenta někam. Podobně, ale zdvořilejc odpověděla Severní liga. Delegaci Forza Italia (to je nyní staronový název Pdl) vedl Berlusconi, i když byl vyloučen ze senátu a zbaven na dva roky politických práv. Setkání těch dvou muselo být asi dramatické, jenže nám o tom nic neřekli. Jen v komuniké presidenta republiky bylo uvedeno, že se setkání zúčastní z osobních důvodů i dr. Silvio Berlusconi.
  Televize vysílaly reportáž z prezidentského paláce Quirinale celé odpoledne. SKY už před dvěma dny věnovala krizi celý kanál, kde vysílají politické události celý den non stop. Jak vidíte, o zábavu máme postaráno.
  Zapomněla jsem uvést, e ještě před defenestrací Letty, Renzi sepsal s Berlusconim jakousi smlouvu, že si nebudou vzájemně házet klacky pod nohy. Renzi je prozíravý, prý pochází z rodiny, která vlastní firmu pro marketing.

  Kde skončily ideály pařížských revolucionářů? Liberté, Égalité, Fraternité!

  OdpovědětSmazat
 16. Bylo už pozdě večer, když K. dorazil na místo. Vesnice ležela pod hlubokým sněhem.
  A hle, jak začíná elegantně v rudém plátně vázaná knížečka, kterou jsem ulovil v Levných knihách předevčírem a je pro mne ohromujícím, fascinujícím objevem - klenotem: jmenuje se prostě "K.", a hotovo: Na začátku je zasněžený most. Hustá mlha. K. se podívá nahoru, in die scheinbare Leere. Ví, že v té prázdnotě něco je: zámek.
  Roberto Calasso. Zjevení. Já jsem jej vůbec neznal, je to možné? V 15 kapitolkách hutně, čtivě, hluboce a zároveň únosně čtivě komentuje postupně podstatu Zámku, Procesu, Ameriky, povídek, aforismů... A hned je tu Brod, a Canetti, a Wittgenstein, a Freud. No tohle! My jsme na FF o FK diskutovali s Wagenbachem už tuším 63, a oba synové o něm sami od sebe psali rozbory na gymnáziu.
  I, a nakonec - nepoznalas tohohle nakladatele - překladatele - filosofa - spisovatele dokonce osobně?!
  Panu dr. K. ovšem byly pojmy liberté, egalité, fraternité a zaujetí něčím takovým zbytostně vzdálené. Nebyl pro ně ani proti nim - byly mimo jeho zkoumání světa.

  OdpovědětSmazat
 17. Ne, Jakube, osobně Roberta Calassa neznám. Jen ze spisů a veřejných vystoupení.
  Tady máte jeho nedávný pohovor v TV o Kafkovi.
  https://www.youtube.com/watch?v=o78mTwzy84A
  a tady recenzi na jeho knihu
  http://www.kafka.org/index.php?aid=264
  V Tv Calasso hovoří mimo jiné o Maxu Brodovi, o Eliasu Canettim a jeho pojetí metamorfozy.
  O Canettim najdete pěknou recenzi tady
  http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/elias-canetti-il-volto-oscuro-del-genio

  Moc (Macht) a smrt. Moc je opakováním téhož ustrnutí a kompulsivní obsese paranoika, v jehož rukou jsou řídící páky společnosti a s nimi i hrozba smrti. Dementia paranoides, o které píše Freud, u Hitlera vyústí v přání být jediným, kdo po masakru zůstane. Tolik asi Canetti.Nepatří to téma také do naší diskuze?

  OdpovědětSmazat
 18. Abych tu řadu jmen tady zmíněných urovnala pro nezasvěcené.
  V r. 1903 vydává Daniel Paul Schreber, předseda apelačního soudu v Drážďanech svou vzpomínkovou zpověď: Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken, kde vysvětluje, proč se několikrát léčil v blázinci ze svých obsesí.
  Knihu pak komentuje a případ vykládá Sigmund Freud v Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia (1910)
  K případu se vrací Elias Canetti (spisovatel a teoretik společenských věd) ve svém Masse und Macht, 1960. Studie (česky Masa a moc, překl. Jiří Stromšík, 1994), kde se zabývá, mimo jiné, paranoidní obsesí Hitlera.
  Knihu Schrebera vydal v it překladu Roberto Calasso v r. 1974. Recenze:
  http://www.adelphi.it/libro/9788845902024
  Knihu Canettiho vydalo v r. 1981 v překladu nakl. Adephi pod názvem Massa e potere
  Případem Schrebera se zabýval také francouzský psychoanalytik Jacques Lacan, který částečně vyvrací Freudovy závěry.
  http://adelesuccetti.blogspot.it/2009/11/il-caso-del-presidente-schreber-il.html

  OdpovědětSmazat
 19. Jakube a Iformace, leckteří z jmenovaných a jim podobných autorů na tom nejsou lépe než ti, o kterých píší. Jen mají trochu odlišnou diagnosu.

  OdpovědětSmazat
 20. Ale abych se zas vrátila na přízemní půdu italských politických událostí.

  Süddeutsche Zeitung vyjadřuje obavy z dalšího kurzu italské politiky:
  http://www.sueddeutsche.de/politik/italien-und-europa-renzis-versagen-waere-fatal-1.1889576

  Ještě větší obavy má bývalý premiér a předseda EK Romano Prodi. Píše: nejsem si jistý, zda je Itálie schopná předsedat EU v druhém semestru t.r. Předsedat neznamená organizovat pěkné recepce, ale vytvářet aleance za účelem změny politiky Unie. Může to být smrtelná výzva a zkouška.
  http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Prodi-fa-gli-auguri-a-Renzi-Il-nuovo-puo-essere-una-sfida-mortale-5ab4326d-b1c1-46a6-872b-51de301a2f8a.html#sthash.IvDpSUiE.dpuf
  Skutečně: jak bude schopen Renzi orientovat unijní politiku, když své dosavadní zkušenosti nabyl jako starosta malého města jako Florencie?

  OdpovědětSmazat
 21. Dík!!
  To mám divný zábavy, co... Místo abych šel na pivo a probíral fotbal a jaké svinstvo je celá politika a jaká je už zas "ta moja" - nedivte se, že sousedi na takového hledí částečně shovívavě, částečně s nechutí, zbytek s nezakrývanou antipatií. Což jde až do neodpovídání na pozdrav... a třeba od lidí o 30 roků mladších. Tož tak.

  OdpovědětSmazat
 22. Matteo Renzí.....Informace, vždyť to všechno je tradiční itlaská politická opereta. Ani za padesát let to nebude jiné. Tady možná. Ale Itálie? Příliš velká, příliš kulturní, příliš tradiční. Tamní politická kultura se nedá jen tak převálcovat a přesměrovat. Takoví jsou Italové. Vždy vzplanou,zanadávají si, ale nějak se s tím vyrovnají a mezi tím se snaží užít života jak to jde. A když to nejde tak, poradí si onak. Protože jen Carpe diem se počítá. Možná, že Itálie se rozdělí, že Sever se odtrhne, ale v podstatě se nic nezmění. Sice nazíráno zvenčí to vypadá co děs a hrůza, ale oni to tak neberou. Prostě život, který řeší s jižním temperamentem. Tady to scevypadá jinak, ale funguje na základě stejných principů. Tak i všude jinde. Podle genetických dispozic projevujících a rozvíjejících se v příslušné kultuře, jí a současně ji ovlivňujících v nějakých objektivně působících přírodních podmínkkách......
  Ďjó, proč nemáme moře.

  OdpovědětSmazat
 23. x Sch, je to z větší části jedna banda (ostatně italské slovo... jako bandita!) - musí mít pochopení o předmět diskuse, o téma, o osobu, o níž píšou; jinak by ta práce byla pekelná nepěkná robota. Ovšem musí (musí, prosím) úplně či aspoň částečně být m i m o , nazírat je/jej zvenku, věcně a klidně, profesionálně. No to je velice složité, vděčné, nekonečné téma.
  x Bandita původně znamenalo psanec, vyhnanec. A vůbec - to by bylo pěkné téma: Italští vetřelci v češtině - no? Je jich neúrekom. A prezentovat to pak dokonce Přátelům Itálie - no? Sákryš.
  Ďjó, móře... achach. Pane Rybáři! Dál už vyprávět nebudu, dál už nemůžu... Víte: můj děda byl vynikající zasvěcený sběratel minerálů. Jeho sbírku má teď MM Brno.
  x Ano, Jih bere život jinak. Relevance jeho složek, částí, etap, okolností je jiná na Severu. Jenž začíná kousek nad Římem (ano?). - No ale - pak by Paříž patřila spíš k Jihu? A Slovani, ti praví, jsou navíc mimo toto dělení. Svojskí.

  OdpovědětSmazat

 24. Teď je tu velká tlačenice o místa ve vládě. Nejvíc se starají přeběhlící z Berlusconiho Forza Italia. Kdyby je Noé nenalodil do své archy, zůstanou na suchu. Doslovně, nejen obrazně. Při nových volbách by žádné hlasy nedostali, jako před tím Fini.
  Za tři roky tři úřednické, nikým nevolené vlády, vypočítává il Panorama. A všechny splácané pod řízením prezidenta republiky. Je mu devadesát, sotva stojí na nohou, chodí shrbený, že mu ruce visí až ke kolenům, ale pořád pletichaří.
  I Partito Democratico vystřídalo za šest let pět tajemníků. Taky nemají dlouhé držení, jak projedou volby, tak jde tajemník domů.
  Takže tahle "neposednost" bude asi znakem národní povahy, jak se složila během víc jak tisíciletí.
  Že by to vedlo k nějakým výhodám, to se říct nedá.
  Holt, všichni toužej po moci. Tady říkají, moc ničí jenom toho, kdo ji nemá.

  OdpovědětSmazat
 25. Jakube, je to zajímavý exkurzus do dějin kultury a společenského myšlení. Člověk si tak něco připomene anebo naučí.

  OdpovědětSmazat
 26. Liberté, égalité, fraternité!

  Dnešní mínění - poněkud skeptické

  Použijeme-li při nějaké, dokonce jakékoliv, příležitosti slova Velká říjnová socialistická revoluce, můžeme zaregistrovat ve tvářích posluchačů úžas, znechucení, narůstající vztek a slabší, liberálně-konzervativní povahy, dokonce tiše zvrací.
  Z toho by mohl vzniknout dojem, že buržoazie nemá revoluce bytostně ráda. Ovšem, je to jen velmi, ale opravdu velmi, povrchní dojem a opak je pravdou.
  Velká francouzská revoluce, matka všech revolucí, byla Velká francouzská buržoazní revoluce a ani lidové veselice u gilotin z ní neudělaly revoluci lidovou, natož sociální. Komunisté byli ještě na houbách. Německá verze, vzata poněmecku z gruntu, tedy revoluce nacionálně socialistická, měla
  se socialisty společného nic a s komunisty to, že ji podřízli u Stalingradu krk. Dokonce i ona démonická VŘSR začala sympaticky. Kerenský nebyl žádný příslušník Rudých Brigád a Prozatímní vláda v Petrohradu nebyl akční dělnický výbor. Jenže revoluce už byla na světě a při té příležitosti…
  Buržoazie revoluce miluje, velmi miluje a komunističtí revolucionáři rozesetí v hrobečcích všech kontinentů, se mohou jen závistivě převracet sem
  tam. Jak to?
  Opravdový revolucionář, chce-li mít šanci na úspěch a přežití, musí být současně conquistadorem! Ideologie, či dokonce zbraň, jsou v rukou opravdového revolucionáře pouhopouhé ochotnické dekorace. Opravdový revolucionář bojující za světlou budoucnost čehokoliv, si připraví bankovní konto. Pak to funguje.
  http://www.comrad.cz/libert.htm

  Podle vás jsou ty tři požadavky: svoboda, rovnost, bratrství mezi sebou slučitelné?
  Rodí jedna revoluce i ty další, následující?

  OdpovědětSmazat
 27. Liberté, égalité, fraternité...
  Informace, to je trefné.
  V I Uljanov měl na revoluci nadito ve šrajtofli. Proto nejzajímavější je kdo mu ji nadil.

  OdpovědětSmazat
 28. Koukám, že Informace je dokonale politologicky informovaná. Nějak přestávám věřit na její krytí.
  Výraz "tiše zvrací" je hodně moderní na penzionovanou profesorku literatury v Itálii... [;>)

  OdpovědětSmazat
 29. Kdo nabil Leninovi šrajtofli? Podle německého der Spiegel «Die gekaufte Revolution» to byl německý Kaiser, který je financoval miliony německých marek.
  Článek přetiskla la Repubblica
  http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/12/10/la-rivoluzione-comprata-cosi-il-kaiser-finanzio.html
  Podle Solženicyna Lenin v Curychu a podle jiných zdrojů to byli židi.
  http://www.stampalibera.com/?p=12046
  Třeba obojí. Měli k tomu každý svůj důvod.

  OdpovědětSmazat
 30. StK jak vyplývá z odkazu, převzala jsem ten text z českého blogu. Kdybych ho psala já, netvrdila bych na př., že francouzská revoluce byla revoluce buržoazní. Ten přídavek tam nalepili až pozdějc. Podle svědectví těch, co tam byli a která sebral s velkou péčí historik pozitivista H. Taine, šlo o výbuch kolektivního šílenství lidí, co neměli co jíst, výbuch podněcovaný uměle zvenčí.
  Nešlo, jak tvrdí na př. J. Jaurès, o hnutí buržoazie, podporované lidem, za osvobození nových produktivních a sociálních sil.
  Kde tam někde křepčili na ulicích bohatí obchodníci nebo majitelé podniků? Můžete mi říct?
  Těch interpretačních verzí je velké množství.
  Dizionario di storiografia - Rivoluzione francese
  http://www.pbmstoria.it/dizionari/storiografia/lemmi/352.htm

  OdpovědětSmazat
 31. Ještě, kdo nadil Leninovi šrajtofli: Němci
  http://www.stampalibera.com/?p=12044

  Ani revoluce se nevaří jen z pouhé vody.

  OdpovědětSmazat
 32. Informace, co třeba Rotschilldové? Kdo financoval Hitlera? Na rozdíl od těch, kteří se přehrabují v haldách mrtvol aby na té "správné" straně uspokojeně vykřikovali kdo jak moc byl hnusný a vyžadovali jedinou znalost a jedinou odpovědí, kdo že byl moc hnusný, jsou, dostanou-li ji, byli plně uspokojeni a zkoušenému žákovi dali za jedna, mě v těhle případech zajímá třeba "cash -flow". To má pro poznání větší vypovídací hodnotu než ilustrované výjevy z černé kroniky dějin.

  To s revoluční buržoazíí je výborný postřeh. Proletariát nikdy nebyl hybatelem dějin. Jen jejich kanonenfutrem a žebříkem k moci. Například v "socialismu" dělnická třída nikdy nebyla reálně vládnoucí silou stejně tak jako jí v nynější "demokraci" není občanstvo. Nynější politický systém je založený na stejné lži jako socialistický či nacionálně socialistický. Protože v praxi nefunguje podle hlásaných pravidel.

  OdpovědětSmazat
 33. iN malfo-defor: podle jiných zdrojů to byli židi.....
  Hlavně ať nejaké harfě aldente někdo nerozlouskne kokosku. Dejte už pokoj židům, ti se už postarají.Také o stampastoupa.
  OK?

  OdpovědětSmazat
 34. Ano, je to trefné!
  Taky jsem se zarazil v rozběhu čtení, když vidím: buržoazní atd. Jednak mám silnou téměř odvěkou averzi k tak víme kým zprofanovanému termínu buržoazie (pokud to jen trochu jde, říkám měšťanstvo, měšťanský) navíc když čtu místo vrstva t ř í d a , sahám po revolveru. Bohužel v západní historiografii, politologii atd. to ti vzdělaní idioti z těch akvárií neustále denně užívají. Working class etc.
  Samozřejmě že podnikatelé, průmyslníci, vedení jejich podniků, jejich paničky, jejich děti - zlatá mládež atd. nikdy neletí s fanglí a puškou na barikády ani nic dobývat!!! Už ta představa - !
  Prozradím vám intimní tajemství: revolty, povstání, revoluce nejsou v ů b e c podle jednoho foršriftu. Každá má svůj scénář, jenž většinou je stejně psán průběžně, i dodatečně (za děním). A realita je už v průběhu událostí vehementně usilovně falšována. E pardon: dokumentována. Hajhou. Přeložím: Tož tak. Howgh.

  OdpovědětSmazat
 35. EK, je to tak, že zpočátku se Dolfi spoustě lidem jevil docela fajn, než to nabralo ten nepěkný konec... Jeho antisemitismus brali ne až tak vážně, jako folklór. Nutno posuzovat po proudu času, ne proti proudu na základě znalosti pozdějších následků. Ostatně, jeho antisemitismus postihoval především Židy německé a posléze evropské. Těch za velkou louží se to netýkalo, jen to v hysterických projevech dostávali vyžrat zahrnuti mezi plutokraty a ostatní vyvrhele. Ostatně Německo byla úžasná investiční příležitost. Kdo by koukal na nějako ideologii...Třebaantisemita Ford neměl žádné skrupule. Výborné obchody s bolševickým Ruskem jako s nacistickým Německem. Kolik že jeho zaměstnanců v Rusku nechalo kosti či i s rodinami skončilo v lágrech, mu bylo ganz egal tak i jako vládě a úpěnlivé prosby o pomoc byly zakládány ad acta stejně jako zprávy o poměrech v těch nacistických. Ne, že by se nevědělo, jen se "nechtělo" vědět. Protože obchod. No a pak Norimberk a ty kostry a hory dětských botiček a všeho možného. Na druhé straně zprávy o gulagu a hrůzovládě "nového člověka". A leckde v zájmu "národní bezpečnosti" zamčené archivy. Chránění prominnetní váleční zločinci. Obchod se smrtí je nejvýnosněší obchod ze všech.
  Rád bych věděl na co se zadělává dneska...

  OdpovědětSmazat
 36. Obuvníku.
  je těžké rekonstruovat přesně cash flow do kapes bolševiků. Dokumenty byly za sov. epochy zničeny a zůstaly prý jen zápisy o tom, co bylo dáno do stoupy.
  Dá rozum, že ty peníze odněkud přijít musely. Profesionální revolucionáři nežili a nepohybovali se po Evropě za vlastní anebo za peníze z nějakých dobrovolných sbírek zbídačeného proleariátu a rolnictva. To dá rozum.

  OdpovědětSmazat
 37. Tak vy s těmi židy nedáte pokoj?
  Židobolševici se jim taky říkalo! Jsou teď na opačných stranách barikády? Nebo snad ne?

  Mám neopatrně volného času, tak jen jednu otázku do pranice: Nebýt Židů - jak by se asi rozvíjel nacismus? Myslím, že by se našel jiná nepřítel, kterého by bylo třeba zničit. Vždycky se nějaký najde.
  A správná poznámka Ševcova - je třeba jít po proudu času. Jinak je veškeré hodnocení vlastně na nic. Jako když čtete detektivku odzadu.

  OdpovědětSmazat
 38. Nedělejte tu alternativní historii.
  A necenzurujte hned hovor, jak padne slovo žid.
  Můžeme hovořit o minulosti bez předsudků nebo diskriminace jak pozitivní tak negativní?
  Nejsem antisemita a nevím, proč bych nemohla ocitovat článek, kde se hovoří o židovských bankách jako financiátorech bolševiků.
  Máte-li jiné zdroje, přineste je sem namísto cenzury.

  OdpovědětSmazat
 39. Ach, ewiges Thema!
  Jak rád bych zaujal stanovisko či hned dvě tři. Žel mám v práci fascinující thriller: technické listy a propagační texty do NJ pro výrobce plastových přepravek. Páni. Záviďte. Já snad dneska hodinu neusnu.
  Der ewige Jude je přece za vším. Tak proč by neměl bejt akorát za bolševickým převratem? Todle se mi vopravdu nelíbí, pane feldkurát. Proč by jim ausgerechnet todle chtěl někdo upírat? V Karlíně jsem znal jistýho pana Goldsteina, ten jak se někde něco ukradlo, běžel hned na policajty a volal: To jsem taky udělal já, zavřete mě, meine Herren! Už ho tam dávno ani nepouštěj, maj heslo: Goldstein raus! A to je správný. Na chudý židy musí bejt přísnost. Kam by mocnářství přišlo, dyby každej, co chce přenocovat v teple, hned sám šel do lochu!

  OdpovědětSmazat
 40. Milá Informace,
  historie je sama o sobě "alternativní". Stačí se podívat, jak jednu a tutéž příhodu (událost, údobí) vysvětlují bývalé strany sporu.

  Za druhé - tady žádná cenzura neexistuje. Víte, že tu svobodně píše i A.S.Pergill, který má k Ž/židům (ale i ke křesťanům a dalším vírám) korektně řečeno "velmi rezervovaný vztah". Nebo zase Jakub, který je k židům naladěn velmi pozitivně - není však sionista.

  A za další - toto je můj osobní blog. Přečtěte si Pravidla moštárny, kterými jsem stanovil rámec. Zatím jsem musel vyřadit jen V.Vlastence na počátku a asi třikrát jsem vyhodil poněkud osobní příspěvek EK. (Mimo jiné - útočil na Vás.) Ale když už musím bezmocně pozorovat agresi v praktickém životě, nemusím ji připustit na svém blogu.
  Nejsem ovšem povinen komukoliv skládat účty.
  ===
  Já se jen podivil, že každá diskuze musí, zdá se, sklouznout k II. světové a k našemu vztahu k židům, komunistům nebo nacistům.
  Asi už neexistují žádná další témata. Nicméně se to netýká jen tohoto blogu, ale internetového prostředí všeobecně.
  Téhle zdejší diskuze se nemohu účastnit, protože poslední dny pilně pracuji - a filosofie není moje parketa. Psát "jen tak něco" považuji za kontraproduktivní.
  ===
  Tímto nikoho nepeskuji, ale ani se peskovat nenechám.
  [;>)

  OdpovědětSmazat
 41. Ano, je to tak. Díky. Férový postoj. A opravdu je asi s takovým bleskovým sklouznutím občas třeba holt počítat. ´s is´ halt der Lebenslauf, Herr Feldkurat -

  OdpovědětSmazat
 42. Ohledně toho, kdo a jak financoval Lenina - říká někomu něco jméno Parvus? Takový rozsáhlejší článek o jeho osobě a činnosti jsem právě poslal Kocourovi. Už nevím, odkud jsem si ten materiál stáhl - podle písma to vypadá na Britské listy (z doby, kdy jsem ještě měl žaludek na to je číst). A ještě něco jsem přeposlal Kocourovi - ať se podívá na ten článek o Václavu Havlovi. Kdyby vycházel der Stürmer, hned by ho tam přetiskli.

  OdpovědětSmazat
 43. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Helphand_Parvus.jpg?uselang=ru

  OdpovědětSmazat
 44. EK poněkud osobní příspěvek18. února 2014 10:55:00 SEČ

  EK poněkud osobní příspěvek
  Já je znám, také se s nima satkávám, všude první jsou, vědí vše, poradí.
  Pro každýho a všechny, doma i na trati,
  platí, že nic absolutně nikdy neplatí.
  Je dobrý dávat pozor, kam šutry házíme,
  ať příliš moc nevinnejch
  neporaníme! http://www.diskografie.cz/mirek-cerny/balicek-karet/nic-absolutne-neplati/
  Krátká adresa téhle stránky je http://jdem.cz/9pha6
  4P

  OdpovědětSmazat
 45. Informace, hraní si s alternativní historií je užitečné podobně jako analýza šachových partií. Pomocí modelu možňuje predikci v reálu. Ovšem velmi zjednodušeného modelu. Zásadní komplikací je počet proměnných.Predikci budoucnosti a s tím spojené problémy popisuje Asimov ve "Foundation" (u nás chybně přeloženo jako "Nadace".
  Harry Seldon...

  Co se týče nacismu, jeho zásadním problémem, který by sepři jeho dočasném úspěchu projevil později, je jeho vnitřní nekonzistence. Je to koncept jednoho člověka vytvořený ad hod pro krátkodobý účel.Třebaže podporovaný mocnými silami. Nepoužitelný pro "Tisíciletou říši". Podobně i Republika Československá byla neživotaschopným vratkým konceptem prakticky založeným na TGM. Prakticky končila s ním. Obé je součástí a produktem proudu "národních obrození". Základem dlouhodobého fungování společenských celků je univerzalita konceptu i jejich růst. Přitom platí, že čím větší celek tím je nutná vyšší míra univerzality. Koncept "arijské" rasy usilující o světovládu tuto podmínku nesplňoval. Po dočasném úspěchu by muselo dojít ke změně konceptu zahrnující upuštění původních radikálních pozic tak jak k tomu například pod tlakem blížící se porážky došel Goebbels, viz jeho Evropa spolupracujících národů,restaurovaná v podobě pokusu o EU, nebo zánik. Každopádně za obzorem by se vynořoval boj o světovládu s neárijským Japonskem. Je mnoho otázek. Například co kdyby Židé například po nějakém "vnuknutí" či "zjevení" byli včas inkorporování jako "ztracený" arijský kmen.

  EU mě sice v mnohém nasírá, ale pořád lepší byrokraté v Bruselu (tak jako na Trantoru) než charismatičtí vůdcové burcující davy, které samy o sobě nejsou schopné být suverénem.

  Ukrajinská opozice žádá Německo aby na Ukrajině udělalo pořádek. To jsou paradoxy....

  OdpovědětSmazat
 46. Je dobrý dávat pozor, kam šutry házíme,
  ať příliš moc nevinnejch
  neporaníme...
  EK, moudré, dobré si to připomínat. Platí v malém i velkém.

  Abych pro hlavu v oblacích neviděl jakou spoušť dělají má chodidla.

  OdpovědětSmazat
 47. ...paradoxy...
  Rok 1948 v ČR. Vděk komunistům = obecná slepota. Mnozí věděli - a stejně je volili. Pak už nebylo třeba ani mlátit hlavou o zeď - to zařídili často oni.
  Princip vychýleného kyvadla. A pak je to najednou Jáma a kyvadlo.

  [;>/

  OdpovědětSmazat
 48. Lepší c o k o l i než Velký muftí.
  Nepíše se mi to lehko.
  Kyvadla v téhle souvislosti - ano!
  Jámu a kyvadlo četl prvně 57 slovensky. Kupoval jsem náruživě edíciu Dobrodružné romány. Západní i východní sci-fi a detektivky dřív než česky a za t ř i p a d e s á t ! (Dnešních 30-40 K.) Od té doby čtu slovensky jak česky. Když jsem jó něco nerozluštil, byli tu kamarádi - každá desátá rodina v někdejším Baťově impériu byla smíšená.

  OdpovědětSmazat
 49. Jojo,
  taky moje chlapecká knihovna byla slovenská (všechny Verneovky) a polská - Mickiewicz, Sienkiewicz. Historické romány.
  Dodnes mám potíže, si vzpomenout, jestli knížka, kterou jsem četl byla slovenská, česká nebo polská. (Přičemž polský a slovenský pravopis naprosto neovládám. [;>)
  Slováci byli tehdy nějak vepředu. Odborná literatura (elektronika, radiotechnika) se zase sháněla v "Sovětské knize". Dodnes je odborná ruská literatura možným "zdrojem poznání" - když člověk neumí anglicky - jako já.

  OdpovědětSmazat
 50. Jasně. Hnala je vědomá i podvědomá vášnivá vlastenecká touha v tomhle či onom zase být před těma Čechama, co mají furt ten bolestný krutý náskok, kvalitativní i kvantitativní. Krásný motor. K tomuto cíli při- či zavírali obě oči aji partajní dozorci - národ a svojskosť nade vše. Kdyby to mělo vyznít posměšně, zdůrazňuju: nikoliv. Vytáhli se po našem boku na naši úroveň a to je krásné. Akorát by si to mohli trochu víc uvědomovat, resp. dávat občas nám najevo. Ale to je další obšírné téma. Pro mne trvale dost bolestné, nedá sa.

  OdpovědětSmazat
 51. Obuvníku,
  ono se to hezky přirovnává historie ke hře na šachovnici. Jenže na šachovnici máte jen ty figurky, co vidíte - 16 bílých, 16 černých, co se pohybují podle určitých pravidel na 64 políčkách. A hrají proti sobě dva hráči. A co máte v historii, i když ji sebevíc "zjednodušíte"? Kolik tam máte hráčů kolik figurek má každý z nich k dispozici a máte tam vůbec nějaká pravidla?
  Snažila jsem si představit šachovnici Rakouska-Uherska na konci I.světové.
  Vitěznými mocnostmi bylo rozhodnuto rozdělit říši na několik středně velikých států, podle principu etnické a jazykové příbuznosti při respektování historických hranic. Tak vzniká Československá republika, pak Jugoslávské království. Časem se ukáže, že ten princip nezaručoval svorné soužití národů mezi sebou a s jinými jazykovými menšinami. Kde byla chyba? Na straně tehdejších vlád anebo na straně samotných národů, tedy jejich vůdců a mluvčích?
  A co měli tedy dohodnout nebo spíš rozhodnout v květnu 1918 v Pittsburgu?
  Zachování Rakouska-Uherska, uspořádaného podle plánů reformy z r. 1906 - Vereinigte Staaten von Groß-Österreich?
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Greater_austria_ethnic.svg
  Anebo se mělo ponechat národům a národnostním menšinám, aby samy rozhodly, kam a s kým chtějí jít? A jakým způsobem něco podobného uskutečnit, nějakým referendem? Umíte si představit jaký zmatek by to byl a ke všemu na konci války?
  Nebudu se pouštět do dalších úvah, jen bych připomněla že už v 1848 roce tu byly pokusy o rozbití Rakouska-Uherska a připojení rakouských Němců k velkému Německu ze strany Němců při svolání Frankfurtského předparlamentu, pokusy, podporované Uherskem, jak píše britský historik L.B.Namier v knize 1848: The Revolution of the Intelectuals, Oxford University Press, London, 1946
  Namier udává, mimo jiné, že na shromáždění vystoupil zástupce Berlína Jordan, který po zákroku Windischraetze při Svatodušních bouřích v roce 1848, říká: "Mé srdce se plní pýchou, že jsme po tak dlouhé době dosáhli jednomyslnosti ... Vidím, že konečně hodláme zakročit proti pokusům různých Nationalitaetchen usídlit se mezi námi a jako parasiti ničit naše dílo ..." Na shromáždění vyslovují požadavek, aby na ochranu německých občanů byly do Čech poslány bavorské a saské vojenské oddíly. Je třeba dodat, že ze strany některých moravských, slezských nebo českých Němců se ozývaly smířlivé tony, které chtěly ovzduší uklidnit. Ignác Kuranda upozorňoval, že zaslání německého vojska do Čech bez svolení rakouské vlády by mohlo vést k nedorozumění.
  Někteří jako Václav Bělohradský kritizují akt založení Čs. republiky jako „účelovou konstrukci vítězů, neudržitelnou vlastními silami“. Kritizují také Masaryka , že přecenil význam nového státního útvaru, vytvořeného pro cíle spojenců, že nepochopil cestu, jakou se budou dál vyvíjet dějiny, neuměl vidět "nástup nové světové revoluce techno-nihilizmu, vedoucí k přehodnocení všech hodnot ve znamení „techno-bio moci“.

  Zřejmě tito hráči na šachovnici dějin vidí lepší alternativní tahy.
  Tímto tedy nechci převádět řeč na první světovou a další události.

  OdpovědětSmazat
 52. Informace, ano, je to složité. A ty zásadní události vždy byly dílem elity. Vyžraly je miliony ostaních poddaných.

  OdpovědětSmazat
 53. Nejlíp se manipuluje s lidmi, kteří to netuší.
  Vypadá to jako citát, ale mám to přímo z hlavy. Ovšemže to tisíce lidí už musely objevit.

  OdpovědětSmazat
 54. A v Kijevě definitivně, bleskově a zoufale vypuklo peklo.
  Náměstí obehnané zapálenými barikádami. Dnes. V Evropě. Přes dvě hranice. Tedy (EU) přes jedinou. S tisíci lidmi na něm. V noci. A hořící výškové budovy v centru. S lidmi.
  Ovšemže někdo za bukem si mne ruce. Jako vždycky...

  OdpovědětSmazat
 55. Vidíte, tady máte další případ "šachové hry". Na šachvnici do sebe řežou dvě strany, když to tedy zjednodušíme na vládní a protivládní. Ale kolik hráčů na dálku hýbá figurkami? EU, USA, Rusko a z ještě větší dálky Čína.
  A ti lidé na šachovnici jsou jen kanonenfutr.
  Zas nic nového pod sluncem.

  OdpovědětSmazat
 56. Až tak není možné uvažovat, Info.
  Z jiného úhlu pohledu jsou hýbateli dění (dějin) právě ti lidé v ulicích a zahraničí je jen podporuje na dálku - penězi, radami, PR. A "poraděnky".
  Všechno záleží na tom, odkud se díváte - a kterým směrem.

  OdpovědětSmazat
 57. Nejde o to, jakým směrem, ale z jaké vzdálenosti.
  Díváme se na to, co se děje, z dálky a víme jen to co sdělí media. Zprávy můžeme tak maximálně porovnat podle toho z jakého jsou zdroje.
  O tom, co dělají velcí hráči, víme zas jen to, co nám chtějí sdělit.
  Vt něco podrobnějšího o programu jdnotlivých skupin vzbouřenců?
  Nepochybuji, že oni v to, zač bojují, věří. Ale zas na druhé straně tu jsou ti velcí hráči.

  OdpovědětSmazat
 58. Nevím, jak u vás, ale tady vysílá SKY přímým záběrem non stop, bez komentářů z Kyjeva. Oheň, kouř, voda z hadic, výstřely, lidi stojící v chumlu, hlasy z dálky nějakého řečníka, demonstranti, jak přecházejí s klacky.
  Nechtěla bych tam být.

  OdpovědětSmazat
 59. Kyjev / informaci:

  Za SKY, případně další kanály z kabelovky si nepřiplácím, proč taky? Jednak TV nerad a druhak, i kdyby ano, času není zrovna nazbyt. Nicméně ČT 24 se zmínila, že v Kyjevě přituhuje, násilí se stupňuje, ke Kyjevu se stahují policejní posily z ostatních oblastí. Posily jsou prý ale po cestě různě blokovány a napadány. Možná, že to bylo vyprovokováno vypleněním sídla Strany Regionů opozicí v Kyjevě, možná to jen posloužilo jako záminka, Janukovyčovi to nepochybně pije krev už dlouho a do nekonečna se mu to protahovat určitě nechce. Možná už nabyl pocitu, že teď, nebo nikdy. Z určitého úhlu pohledu je to hra nervů a při takových hrách se dělají chyby, někdy fatální. V každém případě ale dochází k posunu směrem k chaosu a gerilové válce. Nic moc. Stávající režim na Ukrajině nestojí za nic. Nejsem si ale ani trochu jist, že je aspoň o trochu lepší to, co by ho mohlo nahradit.

  OdpovědětSmazat
 60. Na netu je několik přímých webkamer
  z Kyjeva i ze Lvova (to je docela blízko). Schyluje se k občanské válce - když Janukovič použije větší sílu, může se mu stát, že armáda nebo policie mu vypoví poslušnost. To se ovšem ze záběrů kamer posoudit nedá. Člověk něco pozoruje, ale je indoktrinován tím, co předtím o tom slyšel. (To je prosím téměř přesně můj obor - zpravodajské hry.)
  Takže ani ten nepravdivější záběr neříká "pravdu" - každý v něm vidí, co vidět chce.
  ===
  Putin chce nechat Ukrajinu Janukovičovi - ať si tam udělá pořádek nebo ať padne. Z pohledu Ruska je to pochopitelné - mezi EU (prohnilým Západem)* a Ruskem byla vždy Ukrajina. Záleží na tom, kam se přidá. Problém je v tom, že už tu máme dvě Ukrajiny - tu, co zažila Rakousko-Uhersko a tu, která RU nezažila. V mentalitě lidí je to prý obrovský rozdíl.
  No - nic veselého tam není. Ale s R=Drakem lze souhlasit, že to, co dělá "tvrdé jádro" demonstrantů je víceméně "spodina" ve smyslu morálky. Kriminálníci a rváči. (Mám osobní zprávy ze Lvova.) Pokud se tihle uchopí moci, budeme to nakonec my, kteří se budou silou od takové Ukrajiny distancovat a isolovat. Nevypočitatelný soused.

  */ Když pozoruji, jakým způsobem si EU uzurpuje moc a prachy, (a my to té naší "EU věrchušce" žereme i s navijákem) tak bych s termínem "prohnilý Západ" možná i skoro souhlasil.

  A ještě tak 8 hodin práce a budu mít zakázku k odevzdání! Urááá!)

  OdpovědětSmazat
 61. StK a draku, tradičně souhlas.

  Mám technický dotaz. Úspěšně jsem dobastlil jsem do notebooku reproduktor, protože z úsporného důvodu měl osazený jen jeden zapojený na levý výstup zvukového švábu. Pravý výstup nezapojený. Kdesi je (nemám schéma)spojený pravý a levý kanál. To znamená mono reprodukce. Druhý reproduktor jsem připojil na výstup pro pravý kanál (pájení tenoučkých přívodů přímo na nohy švába byl velký opruz s mikropájkou a hodinářskou lupou. Kanály nemají společnou zem. Při regulaci stereováhy se v krajních polohách podání zvuku trochu liší, oba reproduktory hrají, ale o něco slaběji než když stereováha je uprostřed. To znamená, že oba kanály jsou nějak namíchané. Podle toho jak přehodím fázování doplněného reproduktoru, zvuk zní buď ploše a jakoby přímo od reproduktorů, nebo má zřetelný prostorový nádech. Pro ten jsem to nechal zapojené. Tak to nechám, dál nemá cenu se v tom hrabat, zlepšení zvuku je významné a hraje příjemně.
  Otázka zní, proč změnou fáze dochází k prostorovému efektu.

  OdpovědětSmazat
 62. To Schumi:
  Pravděpodobně se jedná o mono - když je to zapojeno soufázově, mělo by to znít přímo z obrazovky, z prostoru mezi repry, nezajímavě - a správně. Ten druhý případ je protifázové zapojení monosignálu, zní "za hlavou" posluchače (pokud je vše barevně i intezitně vyváženo nebo "odevšad" a zeslábnou basy - a je to špatně.
  Citlivější povahy z přefázovaného poslechu bolí hlava nebo se jim chce blinkat. (To není můj případ, já jenom odcházím středem - tedy mimo střed, kde se to dá vydržet. V praxi stejně většinu zdrojů zvuku posloucháme fázově "tak nějak".

  Takže podle mého odhadu je to zapojeno špatně. Ale proti gustu žádný dišputát. [;>)

  OdpovědětSmazat
 63. Obuvníkovi:

  Zvuk jakožto mono zapojení jsem viděl naposledy někde na 8-bitech? Už první zvukovky od SB do 386kových desek byly stereofonické, časem se začal počet kanálů spíš zvyšovat. Co je to za exota, že jim v té fabrice stálo za to to takhle vzít u huby?

  OdpovědětSmazat
 64. K situaci na Ukrajině / StK:

  Na jedné straně, policie bývá ve více či méně totalitních systémech poměrně loajální a poslušná, co se týče armády, tak výše postavené oficírstvo zpravidla také. Ukrajina pořád ještě dost totalitní je. Na druhé straně nezapomínejme, že vojsko základní služby je nabíráno systémem lidosběru, tedy kdo nezdrhl, neoblbl či neuplatil doktory, tak byl odveden, podobně jako kdysi my tady. Jestliže policie situaci nezvládá a někdo se pokusí poslat do ulic armádu, říká si o průšvih. Nevěřím, že by obyčejní záklaďáci byli ochotni střílet do lidí. Spíš by zastřelili toho blba, co by jim něco takového přikázal. Ona nebude bůh ví jak jednotná ani ta policie. Konec konců hlasy policajtů v záloze na podporu demonstrujících už jsme slyšeli také. Na druhé straně, Janukovyč je hodně u zdi a nechce ani odstoupit, ani vyhlásit předčasné volby. Co z toho nakonec vzejde se asi dozvíme relativně brzy. Mně se jako nejrozumnější jeví ty předčasné volby.

  OdpovědětSmazat
 65. To Drak:
  Podle rozložení sil na Ukrajině při předčasných volbách opět vyhraje proruská část Ukrajinců - je jich prostě víc a nejsou tak rozhádaní jako ti protiruští. A budeme zase tam, kde jsme.
  Když si to tak vezmete, tak "evropská Ukrajina" to prohrála v okamžiku, kdy se její někdejší "protiruská věrchuška" začala hádat o peníze a posílat se vzájemně do ťjurmy.
  J. Tymošenková tam sedí údajně za rozkrádačku opravdu obřího rozsahu. Jestli je to pravda nebo ne - kdo ví? Manžel žije v Kotlince a dcera běhá po světě a dělá PR pro mamku. Nevypadá na to, že by ji chyběly peníze. Co tu u nás v Kotlince dělá "starý Tymošenko" prostě nevím. Nějak "vsáknul".

  OdpovědětSmazat
 66. Draku, netbook Asus EEE 900AX. Mrňous. Už jsem tu o něm psal. Zvukovka je kvalitní, na sluchátka hraje výborně. Jen osazený jeden reproduktor na pozici vlevo a zvuk mono. Každý cent úspory je dobrý... Výstup pro pravý kanál nezapojen. No fuj. Dodělej doma neplatilo jen kdysi a u nás. Narážím na to dost často a kroutím hlavou nad konstruktérskými kreacemi. Zatím nevyzkoumal jak jsou sloučeny oba kanály. Nemusel se v tom hrabat, není to mašinka na muziku, ale prostě mě samotný fakt nevyváženosti štval. Druhý reproduktor pomohl, už to nezvučí jen zleva, ale je dokonce prostorové. Zajímavé je to s tou polarizací. Sice mám zapojené nejspíš technicky nepředpisově, jak píše StK, jenže tak jak to zní subjektivně lépe. Jenže nevím proč. Nejlepší by bylo najít ono zmonění, ale nerad bych ve snaze o stoprocentní výsledek něco zkazil. Podle schématu o zapojení švábu je tam pin označený mono. Netuším jak je to zapojené v reálu. Musel bych analyzovat podle tišťáku, kreslit šéma a byla by to hrozná fuška. Krom toho s takovou snahou o perfekcionismus mám nedobré zkušenosti. Pájení na švábu bylo strašný opruz, rozteč pinů asi 0,6mm. Nerad bych udělal chybu a přišel o zvuk, když subjektivní dojem úpravy je dobrý. Až na absenci basů, které z principu nemohou znít. Sice i přes stísněný prostor by šly trošku vylepšít, ale transakční náklady by byly neúměrně vysoké. Řešit to se mi nechce. Nemusím odpovídat na všechny výzvy. Pro představu jak je to mrňavé, místo shánění originálního reproduktoru jsem tam dal dva SMD 16x16 mm, 8 ohmů, dolní rezonanční frekvence 500 Hz, horní 20 kHz, zapojené paralelně, protože originál má 4 ohmy. Vše ostatní v nabídce co se jevilo notebookové, mělo horší parametry.
  Stav, že něco funguje nevím proč je lepší než stav, že něco nefunguje nevím proč. Ale stejně...

  Kdepak Ukrajina, hic Rhodos....

  OdpovědětSmazat
 67. StK, nebudeme tam kde jsme. Oni budou. A můžou být rádi, že tak. Že nebude hůř, tak jak to mají v historii. Krom toho mají svérázné pojetí "demokracie". "Když máme většinu my, je to demokratické. Když ji mají druzí, je to nedemokratické." Kde by měli nabrat něco jiného. Když se podíváme na jejich historii. Zlaté Rakousko-Uhersko s Bachem a Metternichem. Ach jak já toho Bacha chápu....

  OdpovědětSmazat
 68. Dva nejfantasmagoričtější dny mého života byly 21. a 22. srpen v Brně. Tam nadirigovali příkazem dvě posádky prvoročáků z okolí města. Byli na ultimo vyděšení, ztrnulí, prožívali to jako horor. Díval jsem se z okna Čedoku na Svoboďáku, z výšky čtyř metrů a vzdálenosti dvaceti, jak je VB uči brat do ruky pendrek, bít s ním, jak to musí zkusmo předvádět - !! Pak ze všech tří složek (LM, VB, oni) byli nejztrnulejší a nejformálnější, nebo jak to říct? Neviděl jsem je bít lidi ani stříkat zblízka slzný plyn (jako jsem to dostal z metru já). Bezkonkurenčně nejbestiálnější a nejlítější byli LM. Proč jsem to hned pak nevypsal - ? No mezi lidma byla obrovská spousta tajných... a všímali si... a já jsem tam poletoval s foťákem... a bylo. A zaděláno na konec profese a vůbec.
  Někteří LM tam lítali s rozkoší vyceněnýma zubama a otevřenou hubou, ve tváři červení úsilím a nadšením, že konečně můžou ty kontra do sytosti mlátit, konečně... a dav vyl hrůzou, byly tam maminky s dětma, staří lidi... ozbrojená pěst dělnické třídy swe mohla konečně osvědčit!!! A maminka se skláněla nad kočárkem a řvala, že ten její z toho slzného plynu nedýchá... On se totiž, tento typ, uvolňoval teprv z plynu rozprášeného v granulích na zem. Co jsou zač dnes jejich voliči?!
  Naštěstí v celém bloku bylo něco takového jen v NDR (Kampfgruppen) a u nás.

  OdpovědětSmazat
 69. Samozřejmě, že jsem náležitě politicko korektně dojatý z té nezištné péče demokratických mocností, podmocností a jimi vedených mladých demokracií o demokracii, lidská práva a prosperitu Ukrajinců, o rozšíření trhů, o černomořské přístavy....
  Oni zas budou Rusko tak moc nasírat a okopávat kotníky, že z toho budou trable.

  OdpovědětSmazat
 70. To Schumi:
  Jistěže že "oni" budou tam, kde jsou teď, tak jsem to myslel. A ano, jejich demokracie je když jim dají za pravdu. Jinak je to diktatura.
  U Rusů je to "taksamo". Znám. Je třeba s tím počítat. Ale dá se to obejít, jsou celkem dobře manipulovatelní.
  ===
  Jakubovi:
  Ti strejdové jsou už většinou po smrti. A jejich voliči? Mají zase jiné nápady. Třeba ta Semelová. Dokonce i hlavní činovníci KSČM se od té krávy nebeské distancovali. Museli.
  Ale má smysl takové lidi žalovat? Nemá. Mohl bych pak žalovat lidi, kteří věří v Aštara či jak se ten blbeček jmenuj a ko(s)mické lodi mimozemšťanů. Má to smysl? Nemá. Takoví byli jsou a budou. Jediný způsob by byl zavírat je do blázince. Ale obávám se, že brzy by se zapomnělo, kdo je vlastně uvnitř a kdo venku a KDO VLASTNĚ MÁ TY KLÍČE!

  OdpovědětSmazat
 71. JAK TO VIDÍM JÁ.
  Sklon k nutnosti vlády silné ruky se zvětšuje exponenciálně s růstem východní délky a pak zase stejně klesá směrem k USA s minimem na nultém poledníku. Silná ruka je i snem lůzy která si však neuvědomuje důsledky. Čím menší zeměpisná šířka, (větší teplo) tím menší ochota tolerance silné ruky (pečení holuby létají v teple u země). Mám to jednoduché, jsa jednoduch vzděláním technokrat. Velikost myšlenky měřím na "zlomky palce" a váhu cením "grány".
  K nepokojům,... udržet se chladným ve vřavě je věcí tréningu, ten se intenzívně (PČR) provozuje ve VVP a info to zde jistě vygoogluje, jsou tam i ukázky koho to zajímá.
  Osobně z obou stran , není to žádná..... Až se bude střílet, bude do půl dne klid, tak nebo tak, uvidíme.
  4P

  OdpovědětSmazat
 72. Vážení diskutéři, někdy je dobré podívat se, jak usuzují o situaci na Ukrajině na druhé straně, a to co si o tom myslí nezávislí ruští novináři z moskevské kanceláře BBC. Našla jsem tam dva zajímavé články a to o "štědrém daru" Nikity Chruščeva Krymu Ukrajině "Царский подарок": 60 лет передаче Крыма Украине" http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/02/140217_crimea_ukraine_transfer.shtml, kde se dozvíte velice zajímavé podrobnosti o tom, co vedlo před 60 lety Chruščeva k tomuto kroku.
  A pak názor nezávislého novináře Konstantina Eggerta o současném stavu na Ukrajině a možných vyhlídkách řešení, "Майдан-2: февральские тезисы о конфликте на Украине"
  http://www.bbc.co.uk/russian/blogs/2014/02/140219_blog_eggert_ukraine_conflict.shtml
  Přečtěte si to, jestli jste ruského jazyka mocní, v případě ne-mocnosti vám pomůže strejda google.

  OdpovědětSmazat
 73. Poznámka k Jakubovi:
  Ad Kampfgruppen - není pravda, že LM "byly". Ony v jisté podobě přetrvaly. Na Slovensku jsou skupiny národovců kolem nového národoveckého poslance Kotleby, totéž existuje (v hojnější míře) i v Maďarsku, jsou nátlakové skupinky i v Otčině/Polsku - tam jsou to dokonce bojůvky "prokřesťanské". Ukrajina je na tom taky "dost dobře" - takové události jako v Kyjevě si v Praze nedovedu představit. U nás, když pominu neonácky, kteří jsou početně zanedbatelní, ale jsou vidět a slyšet, protože se o jejich popularitu postará svým řevem Antifa a naši čačtí novináři - nehledě na PČR, která svými "těžkooděneckými manévry" dokáže vykřesat drama i z bezvýznamné demonstrace několika desítek křiklounů. (A hned je argument pro navýšení financí pro policii...)
  Důvod vzniku takových bojůvek? Tady.

  OdpovědětSmazat
 74. http://technet.idnes.cz/chyba-routeru-asus-ohrozuje-data-d4y-/hardware.aspx?c=A140219_155436_hardware_nyv
  Nemohl by mi to Drak vysvětlit podrobněji?
  Před dvěma měsíci mi nabízeli v obchodě Asus, ale pojala jsem proti značce z nepochopitelných důvodů podezření, že to bude asi šmejd a tak jsem nekoupila. Byl nějak podezřele levný.

  OdpovědětSmazat
 75. Včera ukazovali zdrceného Putina po prohře ruských hokejistů s Finskem.
  Při tom mě napadla rusko-finská válka z. 1939 r. Tam taky Stalin nedostal kýžený dárek.
  Přečtěte si:
  Финская война 1939 г.
  http://ricolor.org/history/rsv/how/30_11_09_2/
  Jsou to dva díly. První, o začátku najdete kliknutím na odkaz dole.

  OdpovědětSmazat
 76. Opohledělo by líp eKáčko!
  VPP «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ» Образована и зарегистрирована 1998-01-13. Государственная регистрация осуществлена: Инспекция МНС России по Нижегородскому району г. Н. Новгорода. Основной государственный регистрационный номер, присвоенный при регистрации: 1025203045768. Должность руководителя компании: Исполнительный директор. Обязанности исполняет Белявский Владимир Владимирович. Местонахождение предприятия: 603190, г Нижний Новгород, ул Нижегородская, д 10. Контактные телефоны: 4336003.

  OdpovědětSmazat
 77. Jej, já jsem v tom svém hektickém návratu do minulosti nenapsal, že se jedná o první výročí. 69. Ale jistě to bylo hned jasné, že.
  Bojůvky musí především někdo průběžně financovat, vytvořit zázemí, vybavit, plánovat a provádět častá cvičení, srazy, demonstrace, pochody.
  Bože, jak prosté, milý Watsone: neřeší-li vláda a vůbec t i n a h o ř e dlouho a rázně neustále s něčím/někým narůstající problémy, chytí se toho vždycky brzy Někdo. Kde se vzal, tu se vzal, pan Někdo se tu vzal... co nedal, to sliboval... na svá bedra vzal funkcí hromadu... vylíhnul se nový tvor - no? Jak to končí?!
  Poku se bojůvky vymknou nebo hrozí osamostatněním, jsou první na řadě: SA.

  OdpovědětSmazat
 78. EK, souhlasím, to je reálný pohled.

  Jakube, tahat dítě prakticky do bojové situace, to byla kráva non plus ultra.

  Informace, Asus je zavedená a dobrá značka. Ostatně "Vsjó sdělano na Tchajwáně". Záleží na modelu. Můj asusík je z bazaru, byl levňoučký a jinak nemá chybu. Hlavně se mi líbil. Obyčejná škatule z černého plastu. Samozřejmě, že výkon má slabší než průměrný notebook starý sedm let. Jenže dostačuje pro účel pro jaký jsem ho koupil. Na drobné psaní a podobně, jako mobilní databanka.

  OdpovědětSmazat
 79. Znaky věčného dětství máme i v dospělosti, jsme hraví a zvídaví a můžeme se naučit něco nového. Jak by vůbec mohla politika dnešního typu fungovat bez permanentní infantility většiny populace?
  Stanislav Komárek
  biolog a filosof

  Já hlupec zapomenul navést konfi..... na stopu, omlouvám se.

  VVP to jest po česku v kruhu polovzdělaných sidolníků, (Krátká adresa téhle stránky je http://jdem.cz/9pqt3) pouhý VOJENSKÝ VÝCVIKOVÝ PROSTOR, jak prosté milá "wootsnová"  OdpovědětSmazat
 80. EK o zábavné ihformaci20. února 2014 12:19:00 SEČ

  Vřele doporučuji:
  http://jdem.cz/9pqu9
  Je to i pro informaci, i technokratů

  OdpovědětSmazat
 81. Hardware, ASUS / informaci:

  ASUS je tchai-wanská firma. Je poměrně známá a posílá do světa poměrně kvalitní výrobky. Na rozdíl od některých mnohem známějších značek, sledujících vylevnění výrobku za každou cenu (třeba HP a Aceru), Tchai-wanci mají na zřeteli tu láci také, protože kdo chce "značku" vezme si něco jiného, třeba Leninovo, nebo Apple, ale snaží se udržet kvalitu v rozumných mezích, protože si nechtějí zmrvit značku. Rozhodně bych se jich nebál.

  Co se routerů týče, s dostatkem peněz bych si nasadil Cisco / Linksys. Při nedostatku peněz třeba i ASUSe, ale spíš bych uvažoval zda tam nedat stroj s Free/Net či Open BSD, nejspíš asi Open BSD, neb z hlediska zabezpečení to je z těch cenově dostupných záležitostí asi to nejlepší, co je po ruce. Musí se to ale umět a to už mnohdy po ruce není, nebo není kdy se s tím patlat a mořit, takže přijde k duhu i ten ASUS :-)

  Co se odkazu týče, kdyby se měla brát každá chyba v zabezpečení vážně a do důsledku, tak Wokna jako systém by už musela dávno skončit.

  V daném případě by:

  1) Fabrika měla urychleně "vyrobit" nový, pravděpodobně linuxový firmware a vystavit ho na web.

  2) Vlastníci postižených routerů by si ho měli forfrem stáhnout, nainstalovat a zrestartovat router.

  To je asi tak všechno.

  Zrovna jsem před chvílí uklízel svinčík ze zavirovaných Woken, pánovi Wokna už nenabíhala v reálně dočekatelném čase. Čistič bordelu vyčistil přes 400 položek. Mám snad o tom napsat článek a vystavit link? To je normální život, nestojí to vlastně ani za řeč.

  OdpovědětSmazat
 82. Draku,
  čtu Vás s obdivem a bázní současně.
  Čerta jsem pochopila, co bych si měla koupit. Lenovo nebo Apple?
  Mluvíte pro mne zcela nesrozumitelným jazykem. Jsem v tomhle smyslu docela analfabet.
  Ale jak doplnit znalosti? Když jsem začínala já, tak se ještě informatika ne vysokých školách neučila.

  OdpovědětSmazat
 83. KOHOUT: Nechci Ukrajinu bagatelizovat, ale Venezuela je fakt důležitější - nejen pro ceny ropy.
  4P

  OdpovědětSmazat
 84. Draku, pán je bordelář, stahuje kde co a vůbec nerozumí trpaslíkům běhajícím pod kapotou. Pro poskytovatele placeného počítačového servisu jsou takoví lidé požehnáním. V dřevních dobách jsem dost zaplatil jen za konfiguraci počítače, 486, DOS, W3.11, Qemm - optimalizace paměti a komprese dat na malém disku. No fuj. Stejně jsem to potom musel překopat podle svého. Nezasloužene mám pověst počítačového guru, protože se mi tu a tam povede zachránit "Já jsemněcozmáčklaaonomitozmizelo" "Mně nejde uložit příloha mailu do souboru". Ano stále problém co je soubor a co složka. Pokus o vysvětlení přerušen "jánechcivědeckoupřednášku jánatoteďnemámčas". A pak to zase přijde "Já jsemněcozmáčklaaonomitozmizelo". Já jednooký....

  OdpovědětSmazat
 85. S obdivem a bázní - tak. Tak to lze shrnout. A s mindrvertigkchajtskomplexem.
  Tak Venezuela je důležitější? Som volaaký zmätený: nemůže to z hlediska věčnosti atp. opravdu tak případně možná být? Prostě n e v í m . Je to složité. Jasné otázky, jasná stanoviska, jasné závěry. Řekne se. Ekonomika x morálka x politika x závazky, tradice.
  No, nejlepší někdy asi je závěr pušky.

  OdpovědětSmazat
 86. A ta tak strašně zoufalá a bezradná a směšná větička Jájsemněco... klidně může být i v mužském rodě. Jsou i tací. Mají se utopit?

  OdpovědětSmazat
 87. Co si koupit? / informaci:

  Každý z nás něco víme a umíme lépe než ostatní a proto se tím zpravidla živíme. To je v podstatě normální. Když mi bolí zub, jdu k zubaři, respektive k tomu chodím pravidelně, aby ani bolet nezačal :-) Já na Vás také hledím s příjemným údivem a úctou, když se stočí hovor třeba k literatuře, nebo k jazykům.

  A k tomu co si koupit, se musíte především zamyslet nad několika vlastnostmi věci, kterou si uvažujete koupit:

  * Co přesně potřebujete.

  * Zda se to nedá nahradit něčím jiným.

  * K jakému účelu to potřebujete / Co od toho čekáte, nebo si od toho slibujete.

  * Kolik si můžete dovolit do toho dát.

  Z toho se odvine ostatní, zda se vůbec něco dá, nebo nedá pořídit a nakolik to je smysluplné.

  Jde-li o router, tak je především třeba vědět, jaké má mít rozhraní, ADSL, VDSL, nebo klasický Ethernet, či optiku, třeba FibreChannel, zda ty toky dat budeme potřebovat řídit, když ano je to obvykle průšvih, nebo zda jen postačí funkce jako NAT / Firewall.

  Routery ale Leninovo ani Apple nevyrábí, aspoň pokud já vím. Cisco / Linksys ano, něco je i od HP, AUSUSu, ZyXELu, Netgearu. Těch domácích je od značkových až po čínské krabičky přehršel, Linksys a Planet patří k trochu lepším, ASUS vcelku ujde. Nicméně láce mohla i znamenat, že šlo o starší model, jehož podpora zanedlouho skončí. Ono u těchhle věcí totiž hodně sejde na tom, zda k tomu ještě někdo bude po několik let vyvíjet software, potažmo firmware, bez toho je to dost k ničemu.

  Obuvníkovi / informaci:

  Ono k tomu, aby člověk ty věci uměl užívat na slušné úrovni není zapotřebí zase až tak hlubokých a rozsáhlých znalostí. Stačí jen pochopit, to základní, co dělá procesor, co paměť, co disk, co tiskárna, co síťová karta, co modem, co je složka, co soubor. Vlastně stačí jen umět hledat, což dnes není problém, číst, to také není problém, a hlavně ale chtít to dělat a chtít to přečtené chápat a rozumět tomu. S tím chtěním ale problém je, lidi, jak popisuje Obuvník, většinou nic moc vědět nechtějí a je to samozřejmě k jejich škodě.

  Wokna a bordel v nich:

  Ano, mnozí lidé si dělají peklo ze života tím, že odmítají pochopit, že v případě softwaru, a mnohdy jindy také, méně bývá více. Ano stahují a instalují naprosté kraviny a z naprosto pochybných zdrojů, případně k tomu navrch nemají rozum a k lezení na internet vyžívají Explozer, což je dost blbý nápad sám o sobě, atd, atp. No a kombinace používání Explozeru spolu se zájmem o "zaobleniny" zdarma, no tak to už je skoro 100% záruka výhry bonusu v podobě stažení si backdooru, trojana, nebo nějakého dalšího svinstva a následného zaplevelení a záplavou všeho možného :-) A můžete to do nich hučet horem dolem, a nedaj pokoj a nedaj a zkoušej to a zkoušej, že to pokaždý dopadne stejně blbě, je jim celkem fuk.

  OdpovědětSmazat
 88. JE TU JARO!
  Dnes jsem si všimla, že kvetou mimozy.
  http://www.settemuse.it/sfondi_ambiente/stagione_primavera/stagione_primavera_033.jpg

  OdpovědětSmazat
 89. Používám Explozer, dokonce starší a funguje bez problémů. A na zabezpečení kašlu, jen tak pro formu mám free antivir. Nikdy jsem nechytil virovou nákazu. Jen při pár experimentech jsem testoval antivir, zachytil všechno, rozpitval jsem to v karanténě a pak utratil. Sranda byla s jedním trojanem, který mi pořád měnil domovskou stránku.Byl pěkně rozlezlý všude po systému. Pomohla jednorázová utilita. Pocit uspokojivé zvrácenosti jsem měl při přenesení viru do stroje s DOSem, který jsem používal jako pitevnu. Chudák. Byl napsaný pro Windows. Skončil tradičně špatně přeměněním v bitovou nicotu. Jinak jen tak jsem nic nechytil. Pravda, nelozím po obskurních stránkách.
  Kdybych cítil problém, nebudu se v tom hrabat, ale obnovím systém ze zálohy a jedu dál. To dělám pravidelně jako prevenci. Kdyby se někomu podařilo něco propašovat, při obnově to vezme za své. Samozřejmě format, že. Důležitá data mám, no prostě mám... Ostatně není jich tak mnoho. Co není připojené na to se nelze dostat. Optimální řešení je mít na všeobecné lození po síti extra železo a co je na práci, to je jenom na práci. Vždyť cena železa navíc je oproti hodnotě dat zanedbatelná. Stačí i jen prohazovat disky.

  OdpovědětSmazat
 90. Draku, wokna a bordel v nich...tak to by ses divil. To je hodně vysoká drezůra. Něco na způsob kvantové fyziky. Budí to děs a hrůzu. Kdepak. Je třeba jen vědět co zmáčknout. Ne ne ne, vědeckou přednášku ne. Na ni není čas, bolí z toho hlava a vůbec, jde jen o to vědět co zmáčknout a na jakou ikonku klepnout.
  Ne ne ne, to já neumím, na svém počítači to mám jinak barevné a takové tyhle obrázky mám jinde. A nepřehazuj mi to, mně to tak vyhovuje. Já fakt na to nemám čas...

  OdpovědětSmazat
 91. Uživatel internetu se ptá: proč jsem já blbec sežral toho tatínka? Co z toho teď mám? Jen samý starosti. Co zmáčknout, na co se vykašlat, co vobnovit. Furt se v něčem hrabat. Samý WOKNA. Na stromech bylo tak krásně! Úplná pohoda.

  http://saint-andre-d-olerargues.com/wpdossier/wp-content/uploads/2014/01/Pourquoi-jai-mang%C3%A9-mon-p%C3%A8re-2.jpg

  OdpovědětSmazat
 92. K tatínkům / informaci:

  Tatínkové čas od času bývají k sežrání, což o to, ale co si budeme povídat, obvyklý postup to zrovna není :-)

  OdpovědětSmazat
 93. V Kyjevu jednali tři ministři zahraničí EU, Janukovič a zástupci demonstrantů celou noc. Dohodu mají podepsat ve dvanáct.
  Ale nejsou si jisti, na čem se dohodli a jestli se vůbec dohodli.
  http://it.reuters.com/article/topNews/idITMIEA1K00220140221

  OdpovědětSmazat
 94. Ukrajina / informaci:

  Dohodli a podepsali? Někdy mi to připadne, jakoby Rusku spíš vyhovovalo, aby se to tam všechno pořádně servalo, následně došlo k rozkladu stávajícího aparátu a poté, c se to začne dělit, tak si Rusko s potěšením vezme zpátky Krym a možná i kus východní Ukrajiny...

  Dost to připomíná scénáře z Libye, Egypta a Sýrie, byť to není zcela totéž a ani to nemůže být totéž. Jen jsem se nenadál, že je něco takového realizovatelného i tak relativně nedaleko.

  V každém případě je vidět, že Kličko a jiní tomu nešéfují, aspoň ne tak zcela a tak úplně a že jsou tam i skupiny, pro které odtržení se od Kyjeva stůj co stůj je důležitější, nežli cokoliv jiného. Je tu zdá se víc otázek, než na začátku toho všeho.

  OdpovědětSmazat
 95. Draku, právě čtu v it. tisku, že dohodu udělali tři evropští ministři s Janukovyčem, ale že se čeká, co tomu řeknou opoziční skupiny. Jejich zástupci tam byli také, ale o jejich mínění a postoji se nepíše. Podle francouzského ministra prý se bude muset počkat až do konce týdne, jak se vyjádří oni.
  Prozatím se na Majdanu dál střílí.
  Krym chce zpátky k Rusku, jak prý se vyjádřii vedoucí a Rusko je prý ochotno je podpořit, píše FT.
  http://www.kyivpost.com/content/ukraine-abroad/financial-times-russia-rattles-sabre-over-fate-of-crimea-337279.html
  Tam to hned tak neskončí.
  Na Krymu je většina obyvatel ruského původu, jak je tam nastěhoval ještě Stalin.

  OdpovědětSmazat
 96. To Schumacher:
  Nebyla to náhodou taková lišta, která se vnutila jako vyhledávač? Tak to byla jediná věc,. které mi přelezla přes zeď. Ale byla schovaná v nějakém instalačním programu a omylem (ve spěchu) jsem ji odkliknul - tedy moje osobní chyba. Taky jsem s ním bojoval snad týden a pomohla až speciální utilita. Byl všude a všude byl virulentní. Od té doby takové věci dělám ve virtuálu. A kdyby, tak vymazat celý virtuál a natáhnout čistý se snapu. Mělo to jakýsi "egyptský" název a a nabízelo to automatický překlad všech možného. Tedy toho, co dovolilo milostivě vyhledat.
  ====
  Tímhle směrem se patrně bude ubírat cenzura na netu. Cílená, jen pro někoho. Prográmky "v oblacích" jsou k tomu účelu jak dělané. A když si navíc dáte někam "do cloudu" i citlivá data - tak jste prostě vůl a máte, co jste chtěl.
  ===
  Ještě mi PC "domílá" poslední autorizaci posledního DVD (čtyři jádra fachčí, až se zelení) - ale na to už jenom koukám a pak to na HD odnesu do ústavu, kde se o to mladší kolegové postarají.

  A já, kromě zítřejší večerní premiéry budu mít volno. Už jsem ho ale fakt potřeboval. [;>)

  OdpovědětSmazat
 97. Už jsem si vzpomněl i na jméno. Babylon se to jmenovalo...

  OdpovědětSmazat
 98. Ukrajina / informaci:

  Co tomu řeknou opoziční skupiny? No to právě s největší pravděpodobností závisí dílem na šílenosti, drzosti a odvaze lidí v jejich vedení a dílem na tom, co jim naslibovali padouši v pozadí a případně k čemu byli těmito padouchy zaúkolováni a nakolik tomu a sobě věří. Závisí to také na tom, co skutečně chce Rusko, byť v jeho případě věřím tomu, že má rozpracováno hned několik variant a také věřím tomu, že je aktivní na všech frontách, tedy jak na té veřejné, oficiální, diplomatické, tak i na tisíc dalších způsobů, tak, jak to jen oni umí. A oni to umí dobře. Závisí to i na tom, jak moc ještě drží nebo nedrží pohromadě Janukovyč sám a jeho věrní. A také to závisí na tom, jak moc ještě Evropa věří tomu, že se nějak závratně pomůže zvětšením svých vnitřních trhů aspoň o západní část Ukrajiny. Já si myslím, že je to naprostá blbost, jenže v Bruselu mají na tohle a kdeco jiného jiný, a většinou taky mnohem blbější a úchylnější názory, než já. Faktorů ve hře je víc než dost, zájmů ještě víc a v co se to zvrtne je teď na základě pár papouškovaných agenturních zpráv těžko předvídatelné. Ke klidu to ale moc nespěje, ve výhledu nejbližších dnů a cca 1-2 týdnů asi ne a to je tak jediné, co se s k tomu dá s větší pravděpodobností zkoušet tvrdit.

  OdpovědětSmazat
 99. Wokna / bordel v nich / Obuvníkovi a StK:

  No, cloudy, tedy jinak řečeno válka o to, aby úplně všechno, programy počínaje a daty konče bylo někde po síti a nic už nebylo u uživatele na jeho plechovce už podstatě z větší části úspěšně proběhla, trendy a vektory vývoje jsou nastaveny a nemyslím, že by se je podařilo jen tak zase zvrátit. Podívejte se třeba do světa her a na projekt Steam. Aktivační klíče ke hrám nemáte v ruce, hru si stahujete pomocí klienta Steamu, instalujete a asi i hrajete s jeho pomocí. Přestal jsem si hrát, respektive zúžil se mi velmi významně počet her, které bych si potenciálně chtěl pořídit a zahrát, protože přes tyhle zmetky to já prostě neudělám. Bohužel ale 999 dalších tupounů bez přemýšlení a s nadšením ano. Lidé tedy tomu nahrávají tím, že se o nic nestarají, ničemu nechtějí rozumět a také tím, že mnohem raději platí naturáliemi (ztrátou soukromí) nežli penězi. Působí nám to tedy lidská blbost a nenažranost ruku v ruce. Tím, že třeba skoro neexistuje varianta k softwaru od Adobe, protože ti postupně zlikvidovali, nebo skoupili všechnu konkurenci, tak se enormně zvýšil jejich tlak na prodávání jenom cloudových licencí. A dá jim někdo přes pazoury? Nedá, bohužel. A přituhlo i u malých a měkkých Office 2010 se dal aktivovat zakoupeným klíčem, k aktivaci Office 2013 si už u malých a měkkých vyrobit účet, kde jsou hodně zvědaví, chtějí spamovat, aspoň je to "předkliknuté", jsou zvědaví na kdeco, včetně pohlaví, věku, adresy a telefonního a čísla a já nevím čeho všeho ještě. No hnus no velebnosti, co k tomu ještě povídat?

  Až následky toho všeho pocítíme silněji, asi se vykašlu na tenhle obor, co je stejně bez perspektivy a k ničemu, protože plechovky, jejíž obsah má na starost někdo jiný mi nelákají, naopak. Radši si koupím salaš a stádo ovcí v horách a spolu s haldou hraček a knih opustím s potěšením civilisaci.

  Programy zdarma často obsahují nějaké nastražené miny v podobě instalace báječných doplňků, jako třeba zrovna vyhledávačů, jako jsou třeba ASK, Babylon, Badoo a už se mi ani nechce vzpomínat, jak se všechen ten binární sajrajt a odpad jmenuje ale zase to častokrát hřeší na lakotu a ignoranci, nebo aspoň nepozornost. Lidi jsou prostě hajzlíci a zkoušejí to, kde to jen jde a jak jen to jde. Ubohé a smutné zároveň.

  OdpovědětSmazat
 100. StK, draku, souhlas. Ukrajina, EU i PC.

  Ten fujtajbl nebyla lišta, byl to obyčejný hnusný naprosto nijak užitečný ale jen opruzující fujtajbl měnící domovskou stránku. Když jsem si nastavil jinou, po restartu se zdálo že vše v pořádku. Jenže druhý den tam byla zase ta jeho. Tak jsem to udělal znovu, v pořádku. Změnil datum a hele, zas ta jeho. Povrtal v registrech a jinde v systému, ale byl šikovný, rozlezlý a někde zašitý aby se nedal lehce vykopat. Tak jsem neztrácel čas a vykopal ho utilitou k jeho vykopání určenou. V pořádku. To jsem byl ještě tuze zvědavý a neměl jsem zálohování systému. Teď bych se s tím nepáral, formát, záloha a hotovo.

  Mít veškerá data na cloudu a jen na cloudu je naprostá šílenost.
  Mám striktní požadavek na použitelnost v ostrovním režimu. Bez závislosti na síti. Lokální záležitosti řeším lokálními prostředky. Síť používám jen když to jinak nejde. Například pro pokec jako tady.
  Hru hraju jen jednu. Je to realtajmová strategie "Život". Úžasně zajímavá. Některé informatické poznatky o fungování systémů jsou v ní výborně použitelné. Například o firewallu, škodlivém software, obraně proti virům, rizicích připojení a otevřených kanálů. Je úžasné jaký efekt má uzavření kanálu "Televize". Ty podobnosti mezi mozkem a myšlením a počítačem a jeho činností, memy a viry...jsou úžasné. A logické.

  Nejnebezpečnější, protože komplexně působící jsou informace v multimediální podobě. Pak v obrazové, pak zvukové. s významnou emotivní složkou, proudící a zpracovávané v mozku více kanály a ukládané ve více paměťových oblastech. Proto velmi vštípivé, rozlezlé a ukryté tak, že je nemožné je odstranit. Zahnojují a manipulují systém, spouštějí procesy nevýhodné pro hostitele, vytvářejí vlastní firewall a brání vstupu a zpracování jiných informací. Příkladem takového informačního balíku, v podstatě nejvyššího memetického parazita je "ideologie". Jejím prostřednictvím lze přimět nakaženého aby se choval proti svým zájmům obsaženým například v základní sadě instrukcí v době narození, aby je zavrhl a místo nich přijal jiné a sloužil jejich nositelům a šiřitelům. Pochopení tohohle, toho, že informace působí fyzicky v neuronové struktuře stejně jako například facka, od které se v podstatě neliší, je úžasné. Že neexistuje žádné čisté psychično. Že informace může způsobit závažnější následek než rána pěstí. Ta přebolí. Kdežto v mozku vše zůstane. Třebaže zalezlé. Vylézá při nejnevhodnější příležitosti. Písmena se skládají do slov, slova do vět, věty do myšlenek, myšlenky do činů. Každý úmyslný zlý čin je projevem zlé myšlenky. A je to tak jak praví Bible v Genesis. "Na počátku bylo slovo..."
  Kam až jsem se to dostal.....

  OdpovědětSmazat
 101. Adobe dělá ještě jednu lumpárnu:
  Nekoupíš si program, který potřebuješ, musíš si koupit celý balík. Balík za balík - i když to, co chceš je jenom mírňoučká inovace něčeho, co tu už dávno bylo a bylo lety ošlehané v provozu.
  Takže proti svému přesvědčení jsem jeden program "čórnul". Tedy ukradl ho někdo jiný, dobrý cracker, já ho stáhl z Radpidu. A je ukradený opravdu dobře - dokonce jeho snahy o novou a novou "autorizaci" po síti, kterou trpí oficiální verze, používaná v našem Ústavu jsou zlikvidovány, všechna svoje proměnná data má v registru, takže se po restartu chová, jakoby nebyl ukradený - tedy - teď se tomu říká "portable".
  ===
  Řekl bych, že IT nenažranci nakonec dosáhnoun svého - odklon lidí od oficiálních programů. A můžou se snažit svazovat SW a HW jak chtějí. Počítačově vzdělaných, zdá se, přibývá.
  To celé je zběsilý kvapík, který úzce souvisí se současným "světonázorem". Říkají tomu "udržitelný růst" - ale je to jen mrhání. A snaha všechno sežrat.
  Takže si nikdy nekoupím "chytrý telefon", protože potřebuji telefon na telefonování a telegrafování (SMS) na všechno ostatní mám jiné věci.
  A hry mě nechávají chladným od té doby, kdy jsem dohrál 3D Lemmingy.
  Život je příliš krátký na tom, abych hrál nějaké cizí hry. Těch životních - a tudíž i "životně důležitých" je i tak dost.

  OdpovědětSmazat
 102. Poslední větu do kamene vytesat. Tedy spíš na veliký plakát s ní a do čela každé třídy v každé škole. Jendže... právě v tom věku je skoro každý jedinec automaticky proti všemu, co má před sebou. Přesto. Občas by část z nich začala o tom přemýšlet.
  Hra Život krásně vylíčena. Lze rozvíjet do x směrů. Inspirace.

  OdpovědětSmazat
 103. A ještě ke cloudu obecněji:
  Snaha je mít všechno pod sebou, na povel. Tohohle se snaží dosáhnout každý ajťák s argumentem, že jen on tmu dobře rozumí. Můj ajťák si udělal branku do ústavního serveru a z domova kontroloval kdeco a kdekoho. Tenle dohled IT bratra mě štaval natolik, že jsem mu to přes vyšší instanci ("celoústavní ajťák! - správce sítě) znemožnil. Tak aspoň všechno schovával do souborů a měl tak přehled, kdy kdo co na čem dělal - a propojené je prakticky vše. Počítače. mixážní stoly, přehrávače, kamery... On možná viděl i do dokumentů. Udělal jsem s pomocí cizího IT totéž, začal jsem mu koukat pod prsty. Strašně ho to rozčilovalo a nakonec jsem se domluvili, že toho oba necháme.

  Ale proč o tom píšu: každý diktátor/monopolista se snaží o to, vědět vše o svých poddaných s "mít od všeho klíče". Ostatně to je popsáno i v několika SF - buď je to nějaké vysílání, v jehož dosahu musíte být, jinak vás skolí bolest od přípravvku, který jste nějakým způsobem nuceni přijímat (třeba kontaminace vody a jiná voda není k dispozici - zachycování dešťovky je trestné) - nebo musíte pravidelně polykat tablety za tímtéž účelem. Trest za cokoliv nepatřičného je nevydání protijedu. A četl jsem to i v nějakém románu ze středověku.
  Ostatně je to i jeden z principů, kterým se snažili tvůrci Jurského parku zamezit migraci nebezpečných zvířat mimo teritorium parku.

  A kdo četl knihu, ví, jak to nakonec dopadlo. Naštěstí jen v knize.
  Takže trapný zrádce Snowden nikomu neřekl nic nového. Snahy "vědět a ovládat" jsou obecně platné, odjakživa a stále používané a "cloud" je jen jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout. Rozhořčení "sledovaných" svědčí buď o jejich velkém pokrytectví nebo nevelké inteligenci.
  Obrana je snad jediná - přejít do ilegality, nepoužívat cokoliv, co se dá vysledovat. Ale o tom jsme tu už myslím několikrát psal. Nebo na DF - už nevím.

  OdpovědětSmazat
 104. Pro Ševce:

  ...kam až jsem se to dostal!

  k jádru věci!

  OdpovědětSmazat
 105. Anonymní, až mě samého to děsí.

  OdpovědětSmazat
 106. Inu, tady se stává, že občas zříme nahou pravdu. Ale striptýz to není. Spíše pitva. Nebo vivisekce.

  OdpovědětSmazat
 107. Ad Nuda veritas:
  Pravda, pravda je - teď mi to tak dochází - vždy nahá, nuda - to jest z b a v e n a všeho zbytečného, zakrývajícího, zavádějícího, matoucího (ostatně jedna z podstatných úloh každého oděvu, že) - takže NAHÁ PRAVDA je pleonasmus. Zbytečný, což je rovněž pleonasmus.
  Dosáhli-li jsme toho, že leží mrtvá a obnažená před námi, nemá už smysl pitvat ji (leda pro scholastiky, jimž je jejich činnost sama sobě účelem). Přiodějme ji a uložme a počněme se ohlížet po dalších, živých pravdách.
  Vivisekce je obecně zrůdnost - a plně to platí i o řezání do živého masa pravdy. Nicméně - zjistí se, kde je tkáň této bytosti živá. A kde nereaguje. Taková kognoskace/průzkum terénu (budoucích směrů činnosti či poznání) bojem.
  Studená pravda nejvíc rozžhaví - to jsem, prosím, pravil já. I když to vypadá přinejmenším na S.J.Lece či Marka Twaina.
  Ceterum autem censeo, že bych vzápětí měl chuť hodit sem PF 2 - O pravdách. Je-li ctěná libost.


  OdpovědětSmazat
 108. A ta pasáž Necyklopedie o k u * v í t k u je božská! Tak drobnost za odměnu: protože ve slovnících chybí tak zásadní termín, jako je něco ZKU*VIT, prozradím vám, jak to řeknete englicky: bugger (up) či louse up či fuck up.

  OdpovědětSmazat
 109. Nechápu nad čím tu panikaříte. Že s námi jisté skupiny manipulují, působí na naše podprahové vnímání slovy, obrazy, zvukem? Vždyt to tu vždycky bylo. Už od počátku, od doby, kdy se tu objevilo slovo. Čím jiným byli tu různí šamani, věštkyně, kněží, kněžky, se svými rituály, které měly v lidech budit strach, deformovat jejich vnímání a myšlení, dokonce jejich primární instinkty, než pedchůdci těch dnešních manipulátorů?
  Jenže jednou jakýsi René Descartes prohlásil Cogito ergo sum a svou soustavnou pochybností zejména o datech smyslového poznání dokázal podstatně změnit evropské myšlení a stát se zakladatelem moderního kritického racionalistického přístupu k poznání.
  Ne že by se se jeho racionalizmus stal převládající složkou v dalším lidském konání a historickém dění, to se zdaleka neodvažuju tvrdit. Ale cestu nám ukázal. A to i pro náš dnešní osobní pohled a vnímání věcí. Nějací političtí nebo obchodní guru a propagátoři chtějí ovlivnit naše myšlení působením na naše smyslové vnímání? Stačí se soustředit a uvědomit si, z čeho ty jejich fígle pozůstávají. Jak si to jednou uvědomíte, už na vás žádný účinek mít nebudou. Zvykejte si pomalu na analytický přístup, kontrolujte své iracionální emoce, na ty právě ti různí guru útočí.
  Vím to z praxe, sama celý svůj pracovní život rozebírám texty. Jak je to napsáno, co tím chce autor vyvolat, čeho chce docílit. Po tak dlouhé době rozebírám texty už automaticky, během čtení, a můžu vás ubezpečit, že ve mně nikdo tím sebekrásnějc napsaným, dojímavým textem nepohne emoce ani o milimetr.
  Myslet racionálně, ne se nechat vláčet hesly, barvičkami, obrázky, zvukem.
  Obuvníku, písmena se skládají do slov, slova do vět, věty do myšlenek? Tak jak se složily, tak je můžete zas rozložit. Jen chtít.

  OdpovědětSmazat
 110. K Velkým Bratrům a soukromí na sítích:

  Ono na těch sítích moc soukromí není. Pro lidi, co se o ně starají, není úplně od věci mít možnost činit tak odjinud, třeba z domova, protože se tím šetří jinak zbytečné dojíždění, náklady kanceláře, energie, atd, atp.

  Když se staráte o nějakou síť, musíte jí mít pod kontrolou, ale mezi efektivní správou sítě a lezením lidem nadměrně do soukromí, je značný rozdíl. Je mi tedy srdečně fuk, kdo s jakým dokumentem v kterou vteřinu kdo pracoval, to je věc jejich nadřízených, ohlídat si efektivitu jejich práce. Na druhou stranu ale, už i legislativa vzala na vědomí existenci technologií a existuje i řada povinností kladených jejím provozovatelům za povinnost a když tomu tak nebude, první, kdo bude mít v případě průšvihu problém bude správce IT a jednatel firmy. Lidi se hádají, nemají se rádi, čas od času musíte někoho i vyhodit. Kdyby se například někdo od policie dověděl od nějakého udavače z firmy o existenci "Portable" verze nějakého produktu, tak v první řadě hrozí kriminál správci IT a statutárním orgánům firmy. A lidi dovedou být pěkné bestie. Vždy se tedy musí dbát o to, aby na jedné straně lidi příliš nezvlčeli a neudělali ze sítě kůlničku na dříví, protože co si budeme povídat, idiocie či rovnou zlý úmysl uživatele, je ten nejlepší spojenec potenciálního útočníka, případně předzvěst hrozícího průšvihu. Takže dobře vybrané a nastavené technologie v kombinaci s rozumnými pravidly, to prostě být musí, jinak to nejde. Příklad, co se týče pošty, loguje se kdo kdy a komu psal, případně komu co a od koho přišlo, řekněme, že je to ekvivalent částečného otisku poštovní obálky, ale do obsahu sdělení už se neleze, ten nikde nefiguruje, není to etické a odporuje to i legislativě. V tomhle duchu. Podobně to je i s provozem na internet a z něj. Na druhou stranu, i mezi lidmi od IT, úplně stejně jako v jiných profesích, se najdou idioti, vady charakteru, třeba nadměrná zvědavost... Já si myslím, že touha něco ovlivňovat a ovládat není v zásadě tak úplně špatná, nebo nemístná, ale nesmí se to přehánět, cokoliv, co se příliš přehání, je špatně a dělá to pak víc škody než užitku.

  Socialismus a mírnost vedení v jedné firmě byly takové, že lidé si velice důrazně, nahlas a vůči mě hodně sprostě stěžovali na pomalost přístupu k internetu, když jsem tedy potichu nasadil analyzační prostředek, a vyhodnotil týdenní data, tak 93% provozu směrem z internetu do firmy tvořily pakety ze serverů Youtube, zbytek byl Seznam, Zapakatel, Slevomat a nevím co ještě. Na práci z toho všeho zbyla s hodně přivřenýma očima tak 2-3 procenta. Tváří v tvář statistice a jakž takž káravému pohledu vedení, se drzouni zase stáhli, ale přeci jen mi trochu šokovala ona kombinace nestoudnosti a drzosti. Svět se vyvíjí a k lepšímu to tedy opravdu není. Zkrátka a dobře, dík skoro absolutní absenci kontroly došlo k druhému extrému, padouši div že nezvlčeli...

  OdpovědětSmazat
 111. Slova, myšlenky, vety, informace a desinformace/ informaci a Obuvníkovi:

  Hezky Jste to zformulovala, díky, hodně se to kryje s tím, co si o věci myslím, a asi bych to lépe nenapsal. Nejsem sice příliš zběhlý v analýzách textů, ale přeci jen jim potřebuji rozumět, když se potřebuji něco dovědět a také mi hodně záleží na tom, aby moje mysl zůstala svobodná a racionální a tak si už si hodně dávám pozor na manipulátory, oblbovače, aranžéry davů a jiné hajzly a podvodníky.

  Ke KURV*TKŮM:

  Ona ta teorie, že by nějaká součástka zbyla a to, co zbyde je kurv*tko, se nezakládá tak úplně na pravdě. Ne, že by tomu někdu tak nebylo, ale z vlastních zkušeností vím, že dnes už zpravidla žádné součástky nezbydou. Dnes je jich tam přesně tolik, kolik je třeba. Výrobce je držgrešle a rozhodně se nepředá. Věc se tedy řeší tak, že se například do teplotně zatíženého místa schválně strčí méně teplotně odolný elektrolytický kondensátor, nebo se třeba vyrobí chladící vrtule k motoru už ne z plechu, jako dřív, ale z plastu, navíc tak slabého, že se časem (po 8-10 letech provozu) rozletí a rozseká při tom chladič auta na hadry... Jeden výrobce praček se pokoušel nechat si vyvinout hadice, co by začaly praskat tak 1/2 roku po uplynutí záruční doby, atd, atp. Lidi jsou prostě neuvěřitelní hajzli...

  OdpovědětSmazat
 112. Ke KU*VÍTKŮM:
  Ze zcela oficiálních pramenů vím, že v době elektronkových obrazovek existovaly speciální obvody, tlumící intenzitu elektronového paprsku mezi startem a zahřátím přístroje na pracovní teplotu. Tyto obvody byly poměrně drahé (desítky procent ceny TV), takže se příslušný modul s nimi dával jen do zemí s přísnými normami na RTG záření z televize (= v podstatě vyspělé země). Do zemí třetího světa se vozily verze bez něj, které se mohly prodávat levněji (výhodné z hlediska kupní síly tamních obyvatel). Mnozí si pak přivezli z expertního pobytu na naše poměry levnou televizi, která je prvních cca 10 minut po zapnutí "rentgenovala", nevěda o tomto faktu.

  OdpovědětSmazat
 113. Pergille,
  Přesto že je tenhle problém dost blízko tomu, co jsem kdysi dělal, nevím o tom mnoho. Byly by nějaké změřené hodnoty - spektrum, intenzita, vzdálenost měřícího čidla od luminoforu? Kdysi jsem televizory z nouze dokonce i opravoval a o takovém obvodu jsem ani neslyšel natož abych ho v TVP našel.
  ===
  Jen jsem (kdysi) narazil na hodnotu měkkého rtg. záření, které u TVP s úhlopříčkou 43 cm a ve vzdálenosti 10 cm(!) od povrchu skla dávaly hodnoty, které by začaly být biologicky škodlivé po roce a půl nepřetržitého pozorování za uvedených podmínek.
  A záření klesá se čtvercem vzdálenosti, jak je ve fyzice zvykem. [;>)

  OdpovědětSmazat
 114. To Drak:
  Jistěže IT ví, musí vědět, co se mu po drátech pohybuje. Už jenom proto, aby dokázal udržet prostupnost sítě nebo zajistit dostatečnou kapacitu centrálního úložiště.
  ALE - v okamžiku, kdy začíná toho, co se dozvěděl využívat k vyhrůžkám, pokouší se vydírat nebo bonzovat a podobně, je - alespoň u mě - naprosto odepsaný.
  Jako šéf jsem pochopitelně věděl i o případech, kdy někdo používat) technologie k soukromým účelům - ono stačí se podívat na "last opened files" což uděláte ne proto, abyste někoho sledovali, ale z prosté lenosti, když chcete pokračovat ve své práci a ejhle - je tu něco, co tu vůbec nemá být.
  Co se týče "využívání" internetu v práci jsem ale zrovna tak skeptický jako Drak - všichni používali rychlopřepínacích utilit, aby při mém příchodu vytvořili zdání "pracovního procesu". Občas něco problilo. Za svým ajťákem jsem nešel považoval bych to za nechutnou prohru šéfa. Ale jediné, co jsem "výnosem šéfa" zakázal, bylo ICQ. Neustálé koukání se na to, jestli někdo něco nenapsal mi opravdu lezlo u kolegů na nervy.
  Obecně ale tvrdím, že když je jeden v práci na zkoušce a má jedno jednání volné, je jedno, jestli civí do zdi, na monitory, čte si knížku nebo prohlíží internet. Důležité je, aby pak, až nastane potřeba, byl zcela při smyslech a dělal, co se dělat má. Taky to souvisí s využitím pracovní doby, potažmo počtu pracovníků. Přezaměstnanost bývá způsobena hlavně neschopností vrchnosti rozumně plánovat. I když naplánovat vše se nedá. (Nemoce, poruchy.) Ale byly u mých lidí prostoje v rozmezí až 70% a další měsíc třeba 50% přesčasů. Dneska je tam dvojnásobek lidí než jsem měl já a některé třeba nepotkám celý měsíc - mají "samostudium" doma. Jak mám pak věřit všeobecnému pláči nad mizernými platy, když vím, že někteří pracují sotva na 30%. (Tedy jejich skutečný hodinový plat je trojnásobný!!*) Ti šikovní, se kterými šéf nemá problémy na 80%. A plat stejný. To považuji za nespravedlivost.

  */ po přepočtu na plný počet hodin by byl měsíční plat nepříliš exponovaného zvukaře/technika srovnatelný se platem poslance nebo ministra. Ti použitelnější (a používanější) ho mají až třikrát menší.

  OdpovědětSmazat
 115. Tady máte technickou manipulaci, zatím u opic. V nedaleké budoucnosti i pro ty vyvinutější. Avatarové, co tak obdivujete v sci-fi, dočkáte se.

  http://www.nature.com/ncomms/2014/140218/ncomms4237/full/ncomms4237.html
  http://www.nature.com/ncomms/2014/140218/ncomms4237/fig_tab/ncomms4237_F1.html

  OdpovědětSmazat
 116. Informace, to bylo vždy, jen hromadný mediální trychtýř je nástrojem moderní techologické doby. Jak by byl úspěšný třeba Adolf Hitler, nemít možnost rozhlasových projevů? A co kdyby měl televizní trychtýř do každé hlavy?

  Ano, nejméně emotivně manipulativní jsou informace zprostředkované textem, proto pro kritickou analýzu nejvhodnější.

  OdpovědětSmazat
 117. 2 Info:
  O tenhle druh "manipulace" tady snad ani nejde. To je normální "ovladač", který se už používá u robotických končetin dávno - i v Kotlince. Ještě není zcela spolehlivý - ale už takhle jezdil pán s elektromobilem po městě - a nesáhl na jedinou páčku.
  Tady se zabýváme (tedy aspoň já se zabývám) manipulaceni pomocí běžných komunikačních kanálů. Tedy propagandou, ideologií a lží. A triky, jak ošálit mozek oběti.
  JInak "lidský mozek uzavřený ve stroji" je dávné téma SF. A naopak, biologická těla, řízená umělou inteligencí. Tak yto myslím všichni znají a něco z toho oboru četli.
  Ale mě zajímá, jak lze působit na druhého člověka jinak, než skutečností nebo logickými myšlenkami, jak lze "ohnout" myšlení toho druhého žádoucím směrem. Dokonale by se hodili ke studiu sňatkoví podvodníci a podobní. Ti to umějí - žel většinou jednají intuitivně. Ale jejich úspěšnost je ohromující. Tyhle manipulace mě zajímají, ne ovládání jedné opice druhou. [;>)

  OdpovědětSmazat
 118. Vy jste mě tedy rozesmál, StK,
  Chcete vědět, jak to dělají sňatkoví podvodníci? To je dost podezřelé. Sna si nechcete přlepšit k penzi?
  V každém případě mrkněte se tady. Sňatkový podvodník obral o úspory i 92 letou babičku.
  http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/186181/babicku-92-okradl-snatkovy-podvodnik-z-knizek-ji-sebral-880-tisic.html

  Holt v tom musí umět člověk chodit. Mazat med kolem huby, nestydatě a drze. Slibovat. Jako politik.

  OdpovědětSmazat
 119. Viděli jste na Ukrajině? Janukovyč zdrhnul a co teď? A kam zdrhnul, na východ?
  Podle mého to vypadá, že se asi Ukrajina rozštěpí. Za asistence Putina, Obamy a EU. Nakonec na tom Putin vyhraje, dostane tu bohatou část a hlavně nebude mít další popotahování a nějakými nespokojenci. A tak jeho Euroazijská Unie bude moci klidně odstartovat.

  OdpovědětSmazat
 120. Ad odkaz výjimečně hutný článek na NP : koho by nepotěšilo číst vlastní názory....

  Život je jako jízda. Jak člověk stárne, tak mu na předním skle přibývá hmyz a jiné nečistoty, které nabral cestou, všelijaké někým malované mapy a obrazce, které mu překrývají výhled a které považuje za skutečnost. Až ztratí směr a skončí havárií.
  Není nad to mít v pořádku stěrače, dostatek kapaliny v nádrži ostřikovačů a mít schopnost a odvahu je používat.

  OdpovědětSmazat
 121. Ale no tak Informace, takhle podezírat StK. Jeho zajímají obecné algoritmy jeho chování. Analyzovat, pochopit, stejně jak činí například biolog zkoumající jak virus či bakterie infikují buňku, nebo když parazitolog zkoumá... Například politický manipulátor je takový sňatkový podvodník. Ostatně parazitologie se mi jeví jako velmi široký obor a nevím, proč se z jejího zájmu vylučuje vzath člověk - člověk.

  OdpovědětSmazat
 122. Páni, četli jste to?
  http://zpravy.idnes.cz/ukrajinska-expremierka-tymosenkova-vysla-na-svobodu-parlament-omezil-janukovycovy-pravomoci-ijw-/zahranicni.aspx?c=A140222_130359_zahranicni_im

  Co vy na to?

  OdpovědětSmazat
 123. Putin to nevzdal.
  Nemám strach. Příšti zimu Ukrajina zmrzne. Nebude mít plyn. A my taky ne.
  Ale revoluce slavně zvítězila, že ano...

  OdpovědětSmazat
 124. Nebude mít plyn....
  To jsou holt nevděční Češi. Co by za to před sedmdesáti lety dali Židi kdyby ho neměl Hitler.

  OdpovědětSmazat
 125. Bonmot pěkný.
  Ale Zyklon B je přece jen trochu jiný "plyn".

  OdpovědětSmazat
 126. Teda. Dokonalé. Uznání!
  Kruté... ale právě že zrovna t i h l e si s gustem samo o sobě vykládají i kruté a studeně mrazivé anekdoty. Nikdo jiný, myslím.
  Ať je smutno, jenom když je veselo. No dyť JW byl taky čtvrtinový, že.

  OdpovědětSmazat
 127. Ukrajina:

  Zdá se, že Janukovyč, který dosáhl svého volebního úspěchu především hysterickým řevem proti tunelářům a proslul mimo jiné tím, že strčil za katr Julinku, tak byl během těchto událostí zdá se víc než lépe než usvědčen z toho, že sám nekradl o nic méně než pověstná straka, nebo 40 loupežníků i s Ali-Babou dohromady. Líto mi té kombinace hajzla a idiota moc není, konec konců, v krajích kde ho neměli moc rádu už od začátku se říkávalo:

  "Спасибо жителям Донбаса за президента пидораса..."

  Což volně přeloženo znamená: "Děkujeme obyvatelům Donbasu za presidentské hovado." Ono to slovo má víc významů: buzna, buzerant, hovado.

  Nevěřil jsem mu už od začátku ani dobrý den a bylo mi celkem jasno, že jeho plamenná kampaň je pokrytecká a vypočítavá, podobně jako ten řev tady u nás před předčasnými volbami. Takže v tomhle mi nepřekvapil. Překvapil mi jen tím rozměrem toho pokrytectví, tedy potažmo tou velkou haldou, co si pod sebe musel nahrabat.

  Zdrhnul prý do Donbasu a ookusil se odtamtud odletět do Ruska, ale jak znám poměry tam, tak buď nebyl dost štědrý, nebo byly požadavky těch na letišti příliš nereálné, nebo to vědělo až moc lidí, a tak ho nenechali odletět.

  Co bude a nastane? No nic moc závratného. Jednu bandu vyžírků na Ukrajině vystřídá jiná. To v každém případě. Která a na jak dlouho to bude, si asi teď vysvětlují kdesi v pozadí a mimo dosah médií Rusko, EU, možná i Čína a trochu USA. Nelze vyloučit, že se nedohodnou a že napínavým událostem tedy ještě není konec. Ukrajina na tom nevydělá ať už to dopadne jak chce. A my, teď myslím ten evropský cirkus na kolečkách, také ne, ačkoliv klíčoví bruselští magoři zastávají evidentně zastávají jiný názor, podle mě krátkozraký, omezený a mylný.

  OdpovědětSmazat
 128. Vládce
  Demokracie je sice nesmysl, ale je dobře jestliže mí poddaní věří, že jsem demokrat.

  OdpovědětSmazat
 129. JW byl čtvrtinový....

  Na hudebním festivalu se baví dva dirigenti. "My nejsme antisemiti," praví dirigent Leningradské filharmonie. "Například já mám v orchestru dobrou třetinu židů. Kolik jich tam máte vy?"
  "Nevím," odpoví dirigent New Yorkské filharmonie.

  OdpovědětSmazat
 130. Přesné! Výstižné, dokonalé, oboje, Sch.

  OdpovědětSmazat

"Pravidla moštárny" jsou stejná jako v Hospůdce. Spammeři a trollové budou bez milosti likvidováni. Hlasatelé jiných (i opačných) názorů než má Kocour však nikoliv.

Jak se podepsat? >> Komentovat jako >> Název/Adresa URL >>Název a vepsat svůj nick nebo jméno. Pak >> Pokračovat a nakonec >> Publikovat. (Počkat, až to Drak nebo Kocour propustí na obrazovku.)