neděle 23. února 2014

Co jest pravda?!

Přípodotek filosofa 2


Karlu Čapkovi- tak to mi ještě chybělo. Někdo jako tenhle. A o n i najednou ty své věčné mesiáše a věštce a spasitele nenásledují, NE, oni přitáhnou před můj palác a vyžadují, abych tohohle hned dal popravit. Tak takovou nenávist jsem tu ještě neměl. A ne vůči nám, to by bylo přirozené – vůči bezejmennému vychrtlému mesiáškovi s nepřítomným pohledem, a Z NICH! Jak k tomu přijdu. Já, Jezdec, intelektuál, řecké vzdělání, vzorný úředník impéria – trčet už sedmý rok v téhle bohy prokleté východní pouštní díře s tímhle nepochopitelným pyšným nedůtklivým nárůdkem, co je hned vším dotčený a uražený. Nikdo tu nemluví ani řecky, o latině nemluvě (a to jejich písmo), dei!


Proč jsem se z toho nějak nevymluvil, bohové. No, co jsi chtěl, to máš... A že tu mám udržovat  k l i d . To si mám povolat dvě další legie, abych vše pořád vyvažoval? A stejně mi je nedají a začne se přemýšlet, jestli jsem člověk na svém místě. A ten Herodes. Jako vládce, a zas není – no protektorát je zoufalé polovičaté řešení, ale vysvětlujte to v Římě. Judea, Foiníkie. Kdo o nich kdy slyšel? Proč jsem to bral?

Teď se musím probrat... ano: ten chudák mi právě – to snad není možné... tak: vysvětloval něco, jako že současně je a není král. – Tak jsi nebo nejsi?! Ztratil jsem už trpělivost. – Mé království není z tohoto světa. – No tohle... je to prostě další z té řady hlasatelů všeho možného, ať si jde, chudák, má svůj vlastní svět, proč si je tak znepřátelil... zlatý Řím... tohle by tam nikdy... moment: - Jsem tu proto, abych všem hlásal p r a v d u - a tohle vyslovil tak pomalu a důrazně, že jsem se, já, Ř í m a n , stydím se, už neudržel a musel jsem na něj opovržlivě, pohrdavě a zároveń s lítostí k němu křiknout: C o  j e   p r a v d a ! ?

Už v té chvíli jsem věděl, že to nemá smysl. Co tihle vědí o Platónovi, Aristotelovi, stoicích, relativitě, subjektivní a objektivní realitě všeho... On taky nic neopáčil. Dívá se na mne, skrz mne... Tak jsem podnikl poslední zoufalý pokus: Ten člověk není vinen! Už to ponížení – římský místodržící něco zdůvodňuje   d a v u . . . Bohové.

Tohle snad se mi už zdá: ti šedobradí fanatici dole (neumí se to ani oholit) obratem křičí: Ale klidně jej odsuď, pane! Ať je to třeba na nás! A další přidali: - a na našich dětech!

No tak konec. Podnikl jsem vše. Měli vše připravené. Má tu být   k l i d . A nemůžu si dovolit další nepokoje – nemělo se provalit, jak jsem vytuneloval ty jejich peníze na ten akvadukt. Jim je úplně jedno, že slouží i jim. Nějak to tu musím dosloužit.

Stejně o něm za chvíli po popravě už nikdo nebude vědět. Ale počkat – tohle musím: Gaie! Umyvadlo s vodou! Musím jim to pro jistotu potvrdit, když to sami chtěli. Honem, než se rozejdou.

No tak je to za námi. Pro dis immortalibus. To byl den. Je to pryč.
Pravda... ach. Stála tomu bláznovi neškodnému tak irelevantní teoretická 
záležitost za to - ?

© Jakub Sinderhauf 2014138 komentářů:

 1. Ztěží věřím svým očím. Takže Jakub napsal novodobý apokryf novozákonní kánonické verze o Pilátu Pontském, tak jak ji vybral Tridentský koncil v roku 1546.
  Vznikají mi různé otázky.
  Bylo jeho úmyslem přidat nový příspěvek k bohaté apokryfní literatuře o Pilátovi, jako Pilátův rozsudek, Pilátova anafora, Paradox Piláta, Dopisy Piláta k Herodesovi, Dopisy Piláta Tiberiovy, Smrt Piláta a další?
  Přidal se ke křesťanským koruptelám a korupcím textů antických historiků jako židovského Josefa Flavia nebo římského Tacita?
  Anebo nám dal nově přepracovanou beletristickou verzi o těch dávných událostech? Odvolává se na Karla Čapka, ale je tu i známý román Bulgakova Master i Margerita, anebo Pilát pontský podle Rogera Cailoise, nepočítaje různé naboženské, sociálně historické traktáty, jako na př. spisy italského studioza Marcella Craveriho, kde vykládá život Ježíše z antropologicko sociálního marxistického hlediska? (Un uomo chiamato Gesù. Un uomo, un rivoluzionario contro tutte le ingiustizie. Giunti Demetra, 1996).
  Co je pravda? Existuje jedna všeobecně platná pravda anebo jen pravdy částečné? Dá se z nich složit nějakým kompromisem jedna přijatelná alespoň pro většinu? Je tu pravda pro zasvěcené a pravda "pro lid a pro veřejnost" (Čapek Interview)?
  A pak, když už jsme u těch zásadních otázek, kdyby byl Pilát rozhodl jinak a nepředal Ježíše židům, nebylo by vzniklo křesťanství?
  Pokud by křesťanství nevzniklo, co by se stalo?, ptá se na závěr své knihy Roger Cailois.
  A odpovídá:
  J'estime de la même manière que si le christianisme n'avait pu se produire, serait
  née et aurait triomphé une religion apparentée : messianiste, égalitaire, universaliste.
  Différant sans doute dans l'anecdote, mais répondant aux mêmes besoins, son
  évangile eût répandu un message analogue.
  Takže existuje nějaký zákon rozvoje dějin? Nebo zákonitý rozvoj dějin? Anebo je všechno co se stalo neopakovatelné nebo spíš nenahraditelné?

  Včil si lámejte hlavu útulníčci.

  Absolutně nemám v úmyslu nějak kritizovat Jakuba, chtěla bych jen poukázat na složitost celé otázky.

  OdpovědětSmazat
 2. Hm, to je právě to, na co neumíme, jak se zdá, odpovědět.
  Která z těch verzí o popravě židovského kazatele je pravdivá?
  Historiků, svědků, následovníků učitele, pozdějších doplňovatelů, myslitelů, interpretů je alespoň blízká pravdě?

  OdpovědětSmazat
 3. Nebylo to naprosto mým úmyslem, aniž jím bylo cokoli jiného... Hodlal jsem hodit na papír, co si myslely o tomto vošajslich pojmu některé mnou uznávané osoby, resp. osobnosti (japa by todle bylo talijánsky, no?). A najednou ze mne plynule a nepřerušovaně a jako podle diktátu psal zpoza dvou tisíciletí ten zoufalý vzteklý bezradný zaskočený Pilatus Pontius. Pak jsem si to užasle přelítl a rozhodl se nechat to tak.
  Cailloise jsem na jeden zátah shltl hned, jak vyšel česky. Někde ho mám. A ta věta, větička, z Jana mne ohromila hned, jak jsem začal listovat některou z rodinných biblí - v dětství nikoliv - rodina měla odstup od náboženství (pl.) už za tamté republiky a můj idol, jeden děda, byl volnomyšlenkář už za Rakouska.
  Kdosi už dávno konstatoval (kdo?): tohle je první, ale úderný a jasný styk tohoto příběhu s realitou, s dějinami. A poslední.
  Ona totiž, to snad nemusím psát, samotná Jošuova historicita není prokazatelná. Kdežto Pilatova jaksi je mimo diskusi. A díky těmto pár bezvýznamným minutám se dostal do Creda. A tím pádem do po(d)vědomí poloviny světa, navždy. Je v tom příběhu tím, čemu se říká h y b a t e l děje. Já to s dovolením nazvu jinak: téměř katalyzátor.
  Ta samotná prastará finta: do vytvářeného příběhu zapasovat najednou výraznou historickou postavu. Že, Forreste Gumpe?
  Je to střet či setkání dvou světů: východního - ať už dosavadního nebo toho právě se rodícího - a jasného racionálního přehledného spořádaného světa Imperia romana. V CŘK (přinejmenším) dodnes a napořád zcela zřetelné oboje. S přítelem monsignorem o tom vedeny vyčerpávající (doslovně) dlouhé debaty.

  OdpovědětSmazat
 4. Napsal jste to pěkně, Jakube, provokativně.
  Totiž ptát se na začátku a konci příběhu kde a co je pravda, u příběhu vymyšleného na téma, na které existuje tolik variant, doplňků, později vymyšlených pseudo-svědectví, literárních zpracování, takže sebeotrlejší historik si nad tím musí rvát vlasy na hlavě, na to musí mít člověk odvahu.
  Pilát existoval, to máme historicky doložené, ale jak se choval, co si myslel, ba dokonce jak skončil, to už ne.
  Takže lepší ilustraci k otázce co je pravda jste vybrat nemohl.

  OdpovědětSmazat
 5. Co se takhle
  místo vytrvalého kladením otázek pokusit na některé odpovědět, dámy a páni učenci? Co jest pravda - podle vás. Otázky bez odpovědí jaksi nemají smysl. To je jako běžné (obvyklé, jak se říká v reklamách) argentinské tango. V každém z nich se zpěvák ptá po smyslu života. Prý. Tuším, že se k odpovědi nedostal nikdo z nich.
  [;>)

  Pro Jakuba: Ano, židé si vykládají lecjaké anekdoty o židech. Ale velmi neradí slyší, když si totéž vyprávějí gojim.
  Ostatně - s policajty je to stejné. Ty nejlepší fóry o policajtech jsem slyšel od policajtů. Kriminalistů.

  OdpovědětSmazat
 6. Pravda je adekvátní odraz poznávaného v mysli poznávajícího subjektu.

  Ona "pravda" jak to bylo s kazatelem je stejnou "pravdou" jako jak to bylo s dinosaury. A s lecčím jiným co zkoumáme. Třeba v Cernu. Tato "pravda" není onou pravdou tvořící dvojici se lží. Pravda ve vědeckém smyslu, například v matematice nemá protipól ve lži jako úmyslném falšování odrazu.

  OdpovědětSmazat
 7. Ale velmi neradí slyší, když si totéž vyprávějí gojim...
  Ano, lekteří a platí to obecně, snaživě natahují uši aby zaslechli nad čím by se mohli pohoršovat a na co si stěžovat.

  Kdo je zvědavý moc se dozví....

  OdpovědětSmazat
 8. Co je pravda.
  Mám Vám sem dát seznam filozofů počínaje Sokratem a sofisty, kteří se na to téma ve volné chvíli bavili?
  Nebo otisknout stránky z filozofické encyklopedie?
  Odpověď nemám a basta. To ale neznamená, že bych o tom neměla mluvit. Není to žádné "choulostivé" téma.
  Vy svou odpověď máte?

  OdpovědětSmazat
 9. Tady je možno hovořit i o tzv. choulostivých tématech Informace.
  Dokud tenhle blog nezablokují. "Oni", ne já.
  Jenom si nesmíte myslet, že s Vámi budou všichni souhlasit nebo Vám vyvracet Vaše omyly.
  A seznamy prosím raději ne. Tady nejsme na univerzitě a přejeme si být vzděláváni nenápadným způsobem.

  jen jsem podotkl, že otázky bez odpovědí je totéž, jako hra "mlýnek". Nemá to konec a, obávám se. ani smysl.

  OdpovědětSmazat
 10. Policajti... taky jsem o tom nepochyboval. A pak najednou, před pár lety, jsem s údivem musel konstatovat, že můj nejmladší, jsa u nich, začal na tyhle fórky být alergický, v lepším případě (od táty) je prostě kulantně vyslechne.
  A má krásná drobná štíhlá chytrá plavovlasá inženýrská cerka, dokonalá matka tří dokonalých dětí, bytostně nesnáší fórky o blondýnkách, jenom začnou: Cha - cha - ! pronese artikulovaně a podívá se vám kamenně do očí.
  A s hebrejskými anekdotami (to nejsou jen vtipy v úzkém smyslu, že) mám vždy jistý úspěch na setkáváních spolku přátel I. a před rokem dokonce na radnici v Maislovce, sím. Ovšem já je umím p o d a t . To je to hlavní. Bez šťávy je každé maso jenom teoreticky poživatelné, že.
  To víte, jak jednou k paní Goldě přistoupil o přestávce jednání její ministr a pravil: Paní premiérko, já už se vás jednou musím zeptat: já jsem zjistil, že jak se začne mluvit o Mojžíšovi, vy se začnete dívat nahoru a jste mimo, dokud se nezmění téma: Vy... vy - máte něco proti n ě m u ? - Ale prosím vás... v Egyptě naslibuje, pak nás čtyrycet let vodí kdoví kde - a pak nás dovede na j e d i n é místo široko daleko, kde není ropa...!
  - se opravdu stalo. Údajně. Určitě. Prý se to určitě stalo.

  OdpovědětSmazat
 11. Informace, to je hledání pravdy těmi, kteří chodí v haleně a s mošničkou, ve svatém přesvědčení se mlátí klacky po hlavách, které že evangelium je pravdivé, a tu a tam se něčím polijí a zapálí, nebo se nechají upálit, protože někdo odmítá tu jejich "věčnou pravdu", kterou jedině oni znají, zjevují a mantricky omílají. V horším případě jsou ochotni pro svou "pravdu" zahubit miliony lidí. Horší než tihle "filosofové" jsou snad jedině právníci.

  OdpovědětSmazat
 12. StK, správně. Samozřejmě, že i o choulostivých tématech. Například já jsem chlupatý všude, holím si jedině hubu a kromě ní občas ipodpaží, protože používám tuhý antiperspirant, aby fungoval a kromě toho snižuju plochu pro usídlování rozkladných bakterií abych zakrátko nesmrděl jak fotbalová šatna po zápase. A příležitostně přiměřeně redukuju ostatní srst aby mi nelezla zpod trika a abych nevypadal jak olysalý gorilák.

  OdpovědětSmazat
 13. Starý kocour řekl(a)... Co jest pravda?

  Venku je krásně, věřte byl a viděl. To je pravda.
  Jinak je to s pravdou jako s elektrickým proudem, hledá místo nejmenšího odporu a šlus!
  Už se těším co tu bude plá"canců" a kom "Pilátů" .
  Běžte ven!! fčíl nebo Včil si ...
  4P

  OdpovědětSmazat
 14. Schumachere, už jste to nakousl a tak si dovolím Vás doplnit.
  Co je pravda? Záleží na tom jakou pravdu máme na mysli: objektivní nebo relativní anebo absolutní.
  Našla jsem tuhle definici:
  "Absolutní pravdou rozumíme úplné, vyčerpávající, a proto nezvratné poznání skutečnosti, pravdou relativní poznání přibližné, částečné, ne zcela přesné, které je doplňováno, upřesňováno a překonáváno dalším vývojem vědy a praxe. Objektivní a tedy absolutní pravdy dosahujeme jen prostřednictvím pravd relativních, které obsahují prvky pravdy absolutní. Nepřekročitelných hranic mezi absolutní a relativní pravdou není, ze stále rostoucího množství pravd relativních se vytváří pravda absolutní. Učení o absolutní a relativní pravdě konkretizuje princip shody mezi poznáním a jeho předmětem. Je zaměřeno proti metafyzice, která prohlašuje každou pravdu za neměnnou, věčnou, i proti relativismu, který považuje každé pravdivé poznání pouze za relativní. V historické dialektice pravdy a omylu zůstává nepodmíněný fakt nepřetržitého přibližování objektivní a absolutní pravdě cestou vytváření a zpřesňování pravd relativních."
  Podle mého názoru jedna věc je hovožit o objektivní pravdě v exaktních vědách. kde můžete experiment do nekonečna zopakovat a kdzž máte pořád stejné výsledky, tak je to objektivní pravda.
  U humanitních věd jako historie, nemůžete opakovat nic, takže dáváte dohromady stále nové a nové údaje a upřesňujete tak obraz událostí.
  Podaří se někdy zrekonstruovat celý obraz do nejmenších podrobností? Ne, protože nám vždycky uniknou věci, které třeba považujeme za podružné, a ony měly zatím velký účinek.
  Dosáhneme objektivní pravdy? Částečně, to záleží na badatelích, na jejich schopnosti odpoutat se od svých předsudků nebo předem vytvořených představ.
  Absolutní asi nikdy.

  OdpovědětSmazat
 15. Letecký provoz nad UKR je normální, např. tu: http://www.flightradar24.com/airport/iev

  nebo tu: http://www.flightradar24.com/airport/lwo
  A to je pravda, když se létá děje se něco max. na tržišti. Procházka může volat, vol, at.
  4P

  OdpovědětSmazat
 16. EK:
  Ona ta naše válečná zpravodajka P.P. to nepsala jako fakt, ale jako odhad do budoucích dní. Olympiáda ukončena, uvidíme co bude dál.
  Car P. si nenechá jen tak vzít takový flák země! To bych se hrozně divil...

  OdpovědětSmazat
 17. Komu z Vás tohle přejelo před hauptnou?
  http://jetphotos.net/viewphoto.php?id=6327256&nseq=23

  Car nedá si vzít ani Ň, o tom žádná, a tak se ptám, čím budem topit příští zimu? Barósem nebo Eštónem, asi Babišincem nic jinýho nebude, jen ještě Závistinec bude hřát lůzu.

  OdpovědětSmazat
 18. No Petra P. z Lidovek - nedám dopustit už dvacet let! A navíc to byla robečka jak víno... no vlastńě je pořád. Jak jsem zjistil, že opět je na Východě v centru dění, nevynechám jedinou její obsáhlou zasvěcenou vyváženou reportáž!
  Jistěže. Pojetí a hodnota "pravdy" v exaktních vědách a v těch druhých (co je pan domácí tak nemá rád...) je zásadně rozdílné. Jenže v těch prvních se tohoto pojmu nikdy nepoužívalo a naštěstí používat nebude: proč? Protože úplně stačí prohlásit: Hodnota x je za těch a těch okolností taková a taková, zjistili jsme to tím a tím způsobem/postupem. Kde je tu nutno použít toho slova? Šťastné exaktní vědy... Ále JENDŽE: pro nás na druhé straně šťastné ty naše - pořád se něco precizuje, opravuje, vyvrací, potvrzuje, pořád něco zůstává tajemně snad navždy neznámé, nezjistitelné - vždyť to je taková krása, kamaráde!

  OdpovědětSmazat
 19. Jedna opravdu zlá otázka na Jakuba:
  A kdo ty pochyby a objevování pravd platí?


  Jistě, páni umělci jsou na tom velmi podobně (a ještě mají pocit, že si jich národ málo váží) - ale mám nejasný pocit, že přece jen víc lidí zabloudí do divadla než že si koupí filosofickou knížku - kterou stejně nedočtou, protože prameny, na které se v knize autor suverénně odkazuje s pocitem, že "tohle musí přece znát každý slušný člověk" neznají a filosof se stane pro nejednoho hloubavého čtenáře nesrozumitelným.
  ===
  Jak stárnu, začínám si uvědomovat, jaký je to vlastně svět. Ne jedné straně "pracující lid", ovčané, kteří vezmou za vděk jakoukoliv informací o okolním světě, je-li podána dostatečně barvitě a hlavně jednoduše (faktor pravdivosti je irelevantní) a na straně druhé dámy a pánové z věže ze slonoviny, kteří nechápou lidi, kteří nechápou je. A dost často věří stejným nebo opačným bludům, jako ta "intelektuální spodina".
  To je ale úroveň, že? Bude třeba rázně změnit svět.
  Možná proto se většina známých levičáků rekrutuje z řad humanisticky vzdělaných lidí. A z bohatých rodin. Lidí, kteří se vypracovali vlastní pílí je mezi nimi pomálu. Inženýra nebo lékaře (a to je taky humanista) abys lupou pohledal. Leda tak ekonomové. To je spolu s předpovídáním počasí rovněž podezřelá disciplína, kde výsledky jsou značně nejisté, často úplně opačné, než ty předpokládané. Dělník - komunista mnoho škody se svým světonázorem nespáchá. Takový vzdělaný ideolog ale ano.
  ===
  A co mám dělat já? Ani takový, ani onaký. Filosof zatloukající hřebík do zdi je stejně smutnou postavou, jako řemeslník, uvažující (při stejné činnosti) o Hegelovi. Oba se nakonec praští do palce.

  Ano Jakube, já věřím, že hledání a nalézání nenalezené pravdy čí pravd je čistá krása a radost. Ale nedá se touhle činností (bez ingerence státu) uživit. Málokterý hospodský dá vyhládlému filosofovi najíst za hodinovou přednášku o Kantovi. Ne, že by takoví nebyli - ale je jich opravdu málo.

  Ano, kulturnost národa při poklesu stavu filosofů (a umělců) rovněž poklesne. Ale budeme mít dobře zatlučené hřebíky. A kvalitní boty a auta. Viz třeba taková Baťa Tomáš. Typický intelektuál?

  OdpovědětSmazat
 20. Chudák Jakub, netrapte ho takovými rouhavými řečmi.
  Právě jsem odpovídala na NČ Stelle na otázku o italské renesanci. Tak Vám to vyklopím i tady.
  Humanismus a renesance se rodí ve Florencii na dvoře Lorenza de' Medici il Magnifico (Nádherného). A započíná právě studiem latinských a řeckých klasiků v kroužku novoplatónských filosofů, humanistů, z nichž nejznámějším je Marsilio Ficino. A čím se zabývají ti pánové? Filosofií. Právě ten zájem a studium vede k odklonu tehdejšího myšlení od středověkého tmářství k zájmu o člověka, o vědu, o nové techniky. A samozřejě k rozkvětu renezančního umění.
  Takže si troufám říci, že by bez těch filosofů asi Florencie, Itálie a pak Evropa zůstaly trochu pozadu. Třeba byste neměl ty technické vymoženosti anebo lékařství jako teď. Třeba byste byl, i pokud se jedná o myšlení a osobní svobodu, ve stadiu dnešních muslimů.
  A nepřeháním, to si můžete přečíst v každé knížce dějepisu.

  OdpovědětSmazat
 21. S tím hřebíkem to je jistě krásně vystiženo.
  Dělník-komunista mnoho škody nenadělá... ajajaj, to je nahrávka, až se stydím za tu smeč: ani když vyfasuje pušku z armádního skladu a jde s dvaceti tisíci dalšími na Staroměstské či Václavské náměstí - ? A je náhodou studený únorový den 1948?
  A poklesem počtu filosofů a umělců rozhodně nestoupne kvalita ani kvantita obuvi ani aut. Aniž se sníží... Nevidím spojitost. To jaksi nemá souvislost, příčinnou.
  A du spat, zítra si jedu do jednoho většího města vyzvednout starou velkou publikaci v kurentu a němčinou, tamní spolek vozíčkářů mě prosí o přečtení a přeložení. Mládenci ani strejdové zatloukající suverénně hřebíky jim to nějak nejsou s to přečíst ani přeložit - ?
  A já jsem se před 40 lety praštil do palce a ukazováku mlátkem, když jsem s partou výstavářů při instalaci Síně tradic v suterénu posádk. velitelství ČSLA v Kromcu v zoufalství nad netečností cihel-zvonivek z roku 1880 minul skobu. Ujišťuji, že jsem viděl, přísahám, rozstříknout se hvězdičky. Kreslíři mají pravdu. Prsty nakonec přežily, ale byl to životní zážitek.
  Hlavní tam byla Aurora asi 3 x 5 m.

  OdpovědětSmazat
 22. Ano Jakube,
  filosofování nemá příčinnou spojitost s životní úrovní - vždy se totiž čekalo, až doba byla schopna takové myslitele (prosím, žádné úvozovky tu nepíšu!) spolehlivě uživit. (Je ovšem pravda, že kdysi nebyli lidé na hmotné statky zas tak nároční.)
  Ale považovat filosofii za jediného nebo hlavního hýbatele pokroku? Je to jenom "pejcha vzdělanců", Informace. Kdepak, pokrok byl vždy způsobe válkami. Jak technický, tak vědecký (kdysi věda a technika souvisely daleko těsněji) a rovněž rovněž změny společenské rozhodně nevymyslel žádný filosof - vznikly jako nezbytnost ten starý řád nějak opravit, zprovoznit, zrekonstruovat. Víte něco o státní organizaci Mayů? V ledasčem jsme tam ještě nedospěli (a doufám, že ani pomocí veškerého technického pokroku nedospějeme.) A co po nich zůstalo? Pyramidy a města zarostlá v džungli. Obdobně -

  Je dobré se občas zamýšlet nad tím, jak a kam svět jde. Ale nemá smysl jen klást otázky a nechávat je bez odpovědí. (Na něco takového - kladení otázek z předloženého textu - bych možná dokázal napsat počítačový program - tak jak už snad dvacet let neprogramuji.) Protože filosofie je - dovolím si jednu definici bez odvolávání se na klasiky - jakékoliv zevšeobecnění konkrétních jevů. V takovém smyslu slova jsme filosofové všichni. Jenže se za ně nepovažujeme.

  A ještě něco: Slyším tu slovo "tmářství". Jen mi není jasné, jestli dnešní filosofické úvahy, hlavně společenské, nebudou v budoucnosti (a třeba ani ne tak vzdálené) opět prohlášeny za tmářství. Protože Alláh je veliký a Mohamed je jeho Prorok.
  Je to jako s cenou OH. Jsou vždy nejdražší v historii ty poslední. Dokud se nerealizují ty další. Takže každá následující filosofie může prohlásit bývalé poznatky za nesprávné. Za tmářství - s tím, že něco z toho se snad dá i použit.

  Slova, slova, slova...

  A ke knize v kurentu - zase zlá otázka: Kdyby se nenašel nikdo, kdo by tu knihu přeložil - co by se stalo těm vozíčkářům? Nevěděli by, co v té knize je, jistě.
  A dál? [;>)

  OdpovědětSmazat
 23. Už se těším co tu bude plá"canců" a kom "Pilátů" .
  Indefor....Právě jsem na příkladu UPPDKV vysvětloval Ilonce zaoblení KzP na povrchu Au, když dorazila pravda zrozená zde na RSK v podobě čistého destilátu, cituji, " pokrok byl vždy způsoben válkami. Jak technický, tak vědecký " dovoluji si opravit další větu na: (kdysi věda a technika nesouvisely tak těsně jako dnes)

  Přeji PPD i na OPBH a ULV všem DOMOVNICÍM.
  4p

  OdpovědětSmazat
 24. A zde něco pro KRASODUCHY:
  www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Ztraceni_v_ghettu-Theodore_ Dalrymple.pdf
  Nezapomeňte Propan-Butan,Baross-Ešton, anáš Babišinec na konec
  4P

  OdpovědětSmazat
 25. No tak, EK-áčko,
  dejte už Informaci pokoj. Je to její svět, žije v něm celý život a lepší nezná. Svět bez filozofů by byl určitě nudnější, než ten, který máme. Kdyby někdo filosofy omylem vyhubil, věřím, že okamžitě vstanou noví mudrlanti. To je ta naše povaha. Nejen česká. [;>)
  Nakonec - mudrují i staří kocouři, nejen lidi...

  A ten Váš odkaz nefunguje. Do institutu se lze dostat, ale dále už jen "ručně". Aby to nakonec nevedlo k převzdělanosti...

  Tabule odletů jsem zaregistroval - a adresy si založil. Mám takové od vlaků v Kotlince a jsem považován některými přáteli za podezřelého jasnovidce - vím, kdo nepřijede na sraz včas - třeba. [;>)

  OdpovědětSmazat
 26. Jsem skutečně na rozpacích, co Vám odpovědět, vážený StK.
  Ve Vašich posledních příspěvcích je totiž taková směs prvků z různých ideologií - od sociálního darwinismu až k dvěma socializmům minulého
  století, že nevím, odkud začít.
  Intelektuál je "veš na těle společnosti (snad proletariátu?)", jen konzumuje a plete hlavy pracujícím svým prázdným žvaněním.
  Mám dojem, že jsem ta slova už někde slyšela. Intelektuála je zapotřebí dát do lajny, vysvětlit mu vo co de, jako že, kdo nejde s námi (kdo nám neslouží), jde proti nám. Proto ode dneška bude takový nějaký pisálek, co si říká spisovatel volit "témata, obrazy a jazyk ze života pracujících na
  Dneprostroji, Magnitostroji ...hrdiny literatury budou dělníci a dělnice, kolchozníci a kolchoznice, funkcionáři strany" ... pisálkové ode dneška budou inženýry lidských duší, jak si to přeje tovaryš Stalin, prohlásil ideolog Ždanov na I. sjezdu sov. spisovatelů v 1935 r.
  A kdo nejde s námi, šup s ním do gulagu, ať je k něčemu užitečnej alespoň manuálně.
  A v r. 1956 se Nikita Chruščov chlubí, že si vytvořili své vlastní intelektuály.

  Taky to "hlavním motorem pokroku jak technického tak vědeckého jsou války" už někdo říkal. Na příklad:
  "Válka je a byla odevždy nejvyšší formou lidské existence, státy existují válkou, projevují se válkou, svou pohotovostí vést válku. I kdyby se unavené a bezkrevné lidstvo chtělo zříci válek, stalo by se tak objektem války ..." A dál "Nudné procesí reformátorů, které za sebou nechává jako jedinou památku hory popsaného papíru, nyní končí ...Historie lidstva ve vysoce vyvinutém období je historií politické moci. Formou této historie je válka ... Stát je formou ustavenou lidem, která ho reprezentuje za účelem válek nynějších a v budoucnu možných..."
  Tak se zas vyjádřil jakýsi Oswald Spengler v Preussentum und Sozialismus a v Der Untergang des Abendlandlandes, jeden z ideologů socializmu, toho nacionálního.
  Ten pán taky napsal Der Mensch und die Technik, kde předpovídá, že že všechna technika "bílých" se dostane do rukou těch zaostalých národů a pak bude teprv tanec. Celou tu vyvinutou civilizaci ovládnou ti zaostalí právě pomocí její techniky.
  Takže ani politická moc se neobešla bez intelektuálů, bez filosofů, kteří prošlapávali cestu ideologům.
  Jejich role nebyla tak docela bezvýznamná, jak tvrdíte, i když často ne vždycky pozitivní jak můžete usoudit z těchto příkladů. Že v dnešním globalizovaném světě se dívají na filosofy s jistým pohrdáním jako na zbytečné darmojedy je snad důsledkem toho, že ve společnosti převládají ekonomicko finanční zájmy velkých skupin. Všechno řeší finanční kapitál, alespoň tak se klamně domnívají stoupenci myšlenky globalizovaného světa.
  Co kdybyste o tom všem ještě trochu podumal?

  OdpovědětSmazat
 27. ÉČÍČKO-káčko.
  někdo kom-piluje, když ví co (kom) pilovat a kde to hledat.
  Když to neví, tak jen plá-cancuje naprázdno, kam ho slina zavede.
  V tom je ten malinkatej rozdíl.

  OdpovědětSmazat
 28. ani ve krátké formě ?

  http://jdem.cz/9p4c8

  čp

  OdpovědětSmazat
 29. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 30. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 31. Informace, pojmy absolutní a relativní pravda mi přestávají dávat smysl. Smysl mi dává například, že nějakým ověřitelným a zopakovatelným způsobem jsem naměřil nějako hodnotu. Co se týče poznání mnou přímo neučiněného, ale zprostředkovaného od jiných, konstatuji, že podle výroku či pramene toho či onoho, ověřeného tím či oním, má se to tak či onak. Krom toho jsem si zvyknul myšlenkově se pohybovat v poli pravděpodobnosti.

  OdpovědětSmazat
 32. Souhlsím s EK. Nynější "filozofové" na rozdíl od svých někdejších předchůdců, kteří přispívali k poznání světa tím, že na základě empirie vytvářeli vědeckou metodologii, jsou odtrženi od reálného poznání. Za složitými formulacemi plnými novotvarů skrývají nicotu. a oblažují nás takovými moudry jako že bílá je nejsvětlejší černá a černá je nejtemnější bílá. Je snazší pochopit soustavu diferenciálních rovnic než myšlenky novodobého "filozofa". Skuteční filosofové například pracují v Cernu, kdežto multikultihumanities hlupáci zblblí těmi stupidofilními eskamotéry ducha se jim to snaží soudně zakázat, aby nezničili vesmír. Jsem na novodobé "filozofy" alergický a jak kdo o sobě prohlásí, že je filozof, je to pro mě stejné jako by byl zbaven svéprávnosti. Protože a krom toho, skutečný filosof o sobě neprohlašuje, že je filosof. Natož že je "filozof".

  OdpovědětSmazat
 33. Já chci především poděkovat Jakubovi S. za nádherné čtení. Četlo se to podobně dobře jako povedené sci-fi z jejího podžánru zvaného "časovka".

  Když se vrátíme zpět k realitě, tak spousta pramenů, které by mohly vnést do věci více světla, se nedochovala, spousta zase ano, ale prošla určitou censurou, takže ty nevyhovující jsou "pod zámkem" a nikdo nepovolaný k nim nemá přístup, ven se dostanou jen ty "nezávadné". Do jisté míry tedy víme jen to, co je nám dovoleno vědět. Tenhle neblahý přístup církevních tatíků pak samozřejmě otevírá velký prostor spekulacím. Nevím jestli to církevním tatíkům vyhovuje, ale nelze vyloučit, že asi ano. Proč by to jinak dělali? Také je silně podezírám z toho, že kdyby Kristus obživl a slezl z kříže, okamžitě by ho tam přibili zpátky, a ani by okem nemrkli.

  Jak to to tenkrát bylo, vteřinu po vteřině, to zatím nejsme schopni zjistit a v dohledné budoucnosti asi ani nebudeme a nelze vyloučit, že to nebude možné nikdy. Na druhou stranu, já pokládám za velice pravděpodobné přinejmenším to, že Pilát nejvíce ze všeho asi toužil po klidu a po tom, aby se zbavil zbytečných starostí. Starostí měl určitě i bez téhle šlamastyky, kterou mu tam zavařili, až nad hlavu a určitě mu to na klidu a spokojenosti nepřidalo. Aby zase měl svůj klid, tak oněm křiklounům, byť i nerad, nakonec vyhověl. Asi se obával, já myslím, že právem, že kdyby Krista propustil, že z toho záhy nějaký průšvih vzejde. On totiž u mnohých svých soukmenovců budil velice negativní emoce a tak to nakonec skončilo tak, jak už víme. V každém případě, mu není co závidět.

  OdpovědětSmazat
 34. o Drak:
  Ano, už tehdy to byl problém císařských nových šatů. Asi je to odjakživa. Chyba terminologie - věci se nazývají neurčitými zástupnými jmény, pravda se "hledá a zkoumá", místo aby se jednoduše říkala.* A nejistoty, které vyzkoumat nelze se nechaly být, se zřetelným nápisem Terra Incognita.

  Jakub popisuje dilema odpovědného úředníka. To může být klidně příběh dnešních dnů. Stačí pozměnit reálie. I mě velmi zaujal.
  P.S.: Zkuste odkaz, který tu vyvěsil EK. Je to knížka v pdf a určitě stojí za přečtení. Patří sem. (Zkrácený odkaz přes "jdem" funguje spolehlivě).
  ===
  */ Kdyby podobným tajnosnubným způsobem spolu komunikovaly počítače, síť by se nezhroutila jen proto, protože by nikdy žádná nevznikla.
  [;>)

  OdpovědětSmazat

 35. Kvůli potulnému kazateli nebudu riskovat rebélii. Ostatně, co jest císařovo...to je v pořádku a to ostatní, to není římská záležitost, u Jova, to ať si vyřídí sami. Ovšem, je tu taková lapálie s tím ukřižováním. Jenže můžu já pustit moc výkonnou z římských rukou? Nemůžu. Co nemůžu, nesmím. To by to dopadalo. Napřed by si tohohle ukřižovali sami a pak přišli s něčím jiným a odvolávali se na ten, ehm...precedens. Když jim vyhoví a dovědí se to v Římě, budu mít malér. V nejlepším případě mě šupitopresto pošlou kamsi do zapadlé posádky na sever ke zarostlým smralavým Germánům v kůžích. S těmi jejich všelijakými patoky. O zdejším galilejském víně bych si mohl nechat zdát. Ani pořádné silnice tam nemají a dovážet po víno po cestách necestách... Jako bych neznal naše erární dodavatele, ty vydřiduchy. Než do té sakramordie dovezou dobrého sicilské víno, cestou jim zoctovatí. Navíc ten předražený ocet ředí vodou. No fujtajksl. A co na to manželka, ani pomyslet. Hotové peklo. Jenže když jim nevyhovím a oni si budou stěžovat do Říma, že už jsem jim jednou takhle vyhověl, dopadlo by to stejně. Kdepak. Gaie! Vyřiď Luciovi ať jim ho nechá vyvést. Už máme na ukřižování dva lotry, tak ať ho k nim přidají.Jeden navíc, na tom nesejde. Ať vezme centurii, stejně si válí šunky a rozestaví kolem cesty aby nebyly výtržnosti až ho povedou. U těhle Židů jeden nikdy neví, co natropí. Prý je dost populární, říká se, že uzdravil i slepého. Ta moje žáha, co kdyby...Stejně jsou to jen takové báchorky jaké se povídají o každém druhém. Gaie! Kde ten chlap vězí. Gaie! Dones mi džbánek galilejského! Pořádně vychlazeného! Jak mě dneska trápí žáha. Stejně je to jenom z těhle starostí. A rozsviť lampy! To se nějak setmělo....

  OdpovědětSmazat
 36. Ano Info, citáty.
  Zbraň v rukou vzdělance.

  Konečně jsem se dočkal té správné argumentace. Tedy jak totalitní režimy potlačují filosofy a vědu vůbec. Podobnou argummentaci slýchávám, když někdo přiškrtí penězovod umělcům.: Dotace, granty atd.
  Velký křik, když někdo začne upozorňovat, pro koho že je vlastně ten film určen a na kolik korun přišla by přišla jedna vstupenka, kdyby nebylo státních příspěvků. Neboli - kultura směrovaná do prázdna. Dtto divadlo, symfonie, knihy. A taky knihy filosofické. Tenhle křik znám, vždy slyším, že divadla zavřel za posledních ..set let jen Hitler atd, atp. (Píšu o tom článek - a nějak se mi rozrůstá.) Bohužel - musím konstatovat že je to jen a jen "propaganda kulturní fronty" mám-li to nazvat správně ideologicky. Každá činnost lidská musí mít nějaký účel, smysl. Jinak je - nesmyslná. Hrát divadlo pro prázdný sál smysl nemá. Taktéž promítat filmy, ne které chodí sedm diváků - většinou se schovat před deštěm. Psát knihy, kterém pak jdou většinou do stoupy? K čemu to, na co to. Škoda papíru i práce knihařů. Neboli všechny profese, které nejsou "finančně samostojné" mají v případě ohrožení stejnou argumentaci: Bez nás by to nešlo, bez nás kultura upadne, bude konec světa. Ale v pozadí pořád cítím totéž - strach o své vlastní "bydlo". Nic jiného než tu svou profesi neumí nebo nechtějí dělat.
  Víte o tom, že v Hollywoodu spousta známých a slavných herců vykonává nějaké občanském povolání. Jsou mezi nimi tesaři, opraváři televizorů, taxikáři, číšníci i masérky. Prostě pracují a čekají na svou příležitost, kdy budou vybráni v nějakém castingu pro nový film. Pragmatici.
  Ale k filosofům a jim podobným: Být filosofem je jen profese. Stejná, jako být hercem nebo spisovatelem. Talent a patřičné vzdělání. O morálním profilu daného člověka to nic neříká. Byli filosofové nacističtí, komunističtí - prostě všelijací. Jejich význam stoupal a klesal podle úspěšnosti daného zřízení a byli adorováni nebo zatracování v době, kdy se režim změnil a oni byli dáváni za příklad - buď hodný následování nebo odstrašující. Takže nejsou nic nadčasového - jsou produktem společnosti a taky i součástí společnosti. Bez ní nemají význam. Poustevník filosof má význam tak leda sám pro sebe. Do své smrti - pak už nemá význam žádný.
  ===
  Té profesní (stavovské) hrdosti u umělců říkám samožer. Protože si sami uvědomují "zbytnost" své existence, vytvářejí kolem sebe pocit, že se bez nich zboří svět. Nezboří. A vzniknou časem noví. Herci, spisovatelé, básníci i filosofové. Buď navážou na tradice nebo vytvoří nové učení, novou školu a vše staré budou uvádět jako odstrašující příklad. (Tohle jsem zažil u opery, kdy se měnilo pojetí opreního zpěvu. V současnosti si nikdo nedovolí opřít se o falešnou krbovou římsu na jevišti a půl hodiny "tvořit tóny" bez ohledu na to, zda je mu rozumět. Kdysi rozumět nebylo - což mělo výhodu, že nebylo třeba se příliš učit texty. Pak to překmitlo do současnosti, kdy se "tóny tvoří" často jen náhodou a je podstatné, aby bylo rozumět každému slovíčku a aby představitelka Čo-Čo-San alespoň uvěřitelně vypadala na svůj věk. Tedy na patnáct let.
  Což mělo za následek zjištění, jak plytká nebo naopak zamotaná jsou operní libreta a začaly se urychleně pořizovat "nové překlady". Atd., atp.
  ===
  S ostatními profesemi, které "si na sebe nevydělají" je to podobné. Myslím že nikdo rozumný je nehodlá rušit nebo decimovat. Jenom trochu té skromnosti by těm "rytířům ducha" slušelo. Přiznat nejen si, ale i ostatním, že po nich potopa nebude.
  Jen ten svět je zajímavější s nimi než bez nich.

  OdpovědětSmazat
 37. StK:

  Dokud bude existovat potřeba lidí, aby jimi někdo manipuloval, nebo je oblboval, dotud bude existovat problém císařových nových šatů a dotud bude zapotřebí, aby se čas od času objevovali prostořecí chlapečci.

  Vztahy mezi vědami přírodními a humanitními a mezi "živiteli" a "parazity":

  Já se domnívám, že se dnešní beseda poněkud vymkla z kolejí a z jakéhosi důvodu sedla na lep určité části skalního bolševictva a zároveň s tím i bandě tupounů, kterou já sám pro sebe nazývám "modrými pionýry". Je zajímavé, že v mnoha ohledech se tito "géniové" projevují zcela shodně a to bez ohledu na zdánlivý rozdíl v ideologickém pomatení, či chcete-li politické příslušnosti. Mám tím na mysli lidi, jejichž typický představitel, když jsem se kdysi dostal do hospody v uniformě a objednal si pivo, tak hledíc na mé "absolventské kolejnice", pokoušel se mi vnutit geniální a objevnou myšlenku, že jsem parazit a on, že když chodí do fabriky, že to všechno živí. Nejdřív jsem ho chtěl polít tím přineseným pivem a pak ho praštit po palici tím půllitrem, ale nakonec se mi podařilo mu vysvětlit cosi o podstatě dělby práce mezi lidmi, že když u je to řeč o obživě, tak to že mají na starosti zemědělci a zpracovatelský průmysl, pro ten že on možná něco vyrábí v té jeho fabrice, že se například s bolavým zubem chodí k zubaři a ne ke kováři a že i ten jeho výrobek, co vyrábí ve fabrice, musel vymyslet nějaký jiný parasit, a celé hejno dalších parasitů se mu stará o děti ve školce, škole, atd, atp a že je to v podstatě pěkná blbost, navážet se do někoho jenom a pouze proto, že se živí něčím jiným. Zjevně mu to nešlo pod nos, ale nemaje co na to říct, vyklidil pole.

  Nemyslím, že jsou zbytečné profese, jen si někteří, ještě nestihli povšimnout, že opravdu už dost dlouho nejde vědět úplně všechno a začíná být čím dál tím těžší udržet v jedné hlavě aspoň přehled všeho důležitého a podstatného. Přestaňme se někteří z nás, prosím pěkně, chovat jako omezenci.

  OdpovědětSmazat
 38. Dělba údělu. Ano. Jistě.
  ALE:
  V každé době je třeba jiných profesí. Jiná je skladba za války, jiná v době budování a jiná třeba dneska.
  A na druhé straně existuje zastupitelnost.
  Není nenahraditelných.
  A leckdo se naučí ledacos.

  V něčem jsem asi pleps: Nemám rád náfuky. Možná proto, že s mnohými nadutci celý život pracuji - a MUSÍM s nimi vyjít po dobrém. Živí mě to.
  ===
  Ale nechtějte po mě Draku, abych se na svém osobním blogu přetvařoval. Tady to nemám zapotřebí.

  OdpovědětSmazat
 39. StK:

  Ano, nebýt kupříkladu za války pěšáků, tankistů, námořníků, letců parašutistů, ženistů a haldy dalších, asi bychom tu nesedělo a neklepali do klábosnic, dělal by to totiž místo nás nějaký vítězný Árijec, nebo žluťák.

  Z předválečného úhlu pohledu ale to byly všechno profese, ne zrovna preferované a ne zrovna podporované a protežované a buďme rádi, že se těm předválečným blbounům, těm britským, francouzským a americkým, posedlým temi nejlepšími úmysly, nepovedlo "seškrtat" tyhle profese ještě víc, tak, jak to mnozí z nich měli původně v úmyslu, samozřejmě tom nejlepším a nejušlechtilejším... A buďme rádi, že se tomu hajzlovi Stalinovi nepovedlo zlikvidovat úplně celý generální štáb, byť u něj to byla spíš pošahanost a paranoia.

  A nemyslíte si například, že to dnešní prožírání prostředků na kraviny na jedné straně a čím dál tím větší odklon od závazků v NATu, těch finančních a dalších na té druhé, není něčím podobným? Tudíž že to lidstvo je přinejmenším blbě poučitelné?

  Přetvářka je asi to poslední, co bych po někom chtěl. Té si užiji dost v takových momentech, kdy třeba musím poslouchat všelijaké nestydatě drzé a pokrytecké kecy stran nedostatečné rychlosti přípojky na internet, o které spolehlivě vím, že je z víc jak 95% zneužívána k zábavě. Ano, chtělo se mi říct jim to na místě a pěkně od plic, ale místo toho jsem nasadil stroj, zanalyzoval a zpracoval výsledky, a s úsměvem je předložil vedení s tím, že prosím, je-li prioritou zajistit lidem rychlejší přistup k zábavě, že to učinit můžeme, ale co se práce týče, že je to zhola zbytečné...

  Připadlo mi, že se tu zbytečně rozhořel flame war. Při pokusu ho utlumit se mi spíš povedlo ho ještě víc rozdmýchat. To jsem nechtěl a už se k tomu nebudu vracet.

  OdpovědětSmazat
 40. Aby bylo úplně jasno:
  Nemám nic proti filosofům, filologům, hudebním a literárnim vědcům, profesorům estetiky a filmovým, divadelním a bůhvíjakým teoretikům i jiným humanitním vzdělancům. Jenom prostě neberu tvrzení, že bez nich skončí civilizace kdesi na dně. Neskončí. Když by (teoreticky) zítra zmlkli všichni filosofové, nějaký čas bychom si toho asi ani nevšimli. Kdyby ovšem zmizeli zubaři nebo pekaři, ujišťuji vás, že toho by si všimlo spousta lidí ještě týž den.
  Tím nechci říkat že nějaká profese je důležitější než jiná - ty, které už nejsou zapotřebí vymizely samy. Třeba výrobce štípaných šindelů. Jsou prý snad nějací a pracují pro skanzeny. Jinak - nic. Mimo jiné - tohle řemeslo jsem se kdysi taky naučil - od člověka, který se tím živil. Od Sudeťáka, Němce. A k čemu mi to je?
  To, proč jsem rozvířil tuhle debatu (na svém blogu podotýkám) byla myšlenka, že bez filosofů nebo literárních historiků "by to nešlo". Tohle považuji buď za nepromyšlené tvrzení nebo za nadutost. Opravdu bychom se nehoupali na větvích ani v případě, že by celá florenstká éra z nějakého důvodu nikdy nebyla neexistovala.
  ===
  Vymazal jsem (po velmi dlouhé době a nerad) dva příspěvky, protože byly zbytečně útočné a budu takové mazat i dále. To není kvůli názoru - ale kvůli zbytečným osobním atakům. Bavme se, hádejme třeba do krve se o věcech, jevech, ale ne o osobách. Tenhle blog nebude "tržiště s rybami".
  Proč? Protože nechci.

  OdpovědětSmazat
 41. Po dlouhé diskuzi jsme došli alespoň k několika málo styčným bodům, na kterých se shodujeme.
  U problému, co je pravda, je nám zcela jasná definice pravdy úředně stanovené a povinné pro všechny adepty té které komunity, příkladem je usnesení Tridentského koncilu z roku 1546 o oficiální verzi role Piláta v případě soudu nad HaNozrim.

  Pokud jde o návrh provedení nové společenské dělby práce na základě posudku o produktivitě toho či oného povolání, navrhovala bych prozatím zrušit profesi vraha z povolání. Žádný užitek společnosti nepřináší. Na tom se doufám všichni shodneme.
  Jinak, prosím, přicházejte s dalšími návrhy. Vše kolektivně posoudíme a rozhodneme.

  OdpovědětSmazat
 42. Od kocoura slyšet, že odmítá tržiště s rybami, to je nejvyšší zapření kocouří přirozenosti.

  No samozřejmě, že vášnivá diskuse je přínosem. Ale ad rem. Ne ad personam. K tomu to dopadá, když docházejí věcné argumenty.

  K míře praktické užitečnosti některých profesí doporučuju příslušnou pasáž Stopařova průvodce galaxií. Osazenstvo Archy B....

  Některé zpočátku zbytné profese systém časem vygeneruje jsou-li zbytné zdroje. Například šamana snaživě chřestícího tukaní lebkou pro úspěch lovu. Obráceně to nefunguje.

  OdpovědětSmazat
 43. Zrušit profesi vraha z povolání? Proboha!
  Informace, žes nečetla Prachetta?

  Co se týče vraha institucionalizovaného, Jan Mydlář by klientelu měl bohatou.

  OdpovědětSmazat
 44. PŘESTO, ŽE VYSTUPUJI V ROLI ŠAMANA, VÍM BEZPEČNĚ, ŽE JE TO JEN ROLE. ŽE CHŘESTĚNÍ PŘINÁŠÍ PROSPĚCH JEN MI SAMOTNÉMU (DAJÍ MI KUS MASA) A JEN PROTO, ŽE TLUPA TOMU (PRO TENTOKRÁT) VĚŘÍ. ALE KDYKOLIV SE TO MŮŽE ZMĚNIT.
  Tohle je třeba mít na mysli.

  OdpovědětSmazat
 45. Nájemný vrah je osoba, která dokáže vyřešit jinak neřešitelné případy. Třeba při nemožnosti dovolat se spravedlnosti. A jako obvykle - nesmírně záleží na "okolostojičnostech". On je přece jen "nájemný".

  OdpovědětSmazat
 46. Takže nezrušit profesi vraha z povolání, protože je užitečný?
  Neměli bychom začít diskuzi o tom, co je užitečné? Rozhodně bude plodná.
  A zrušit filosofy? Vždyť je to profese stará jako lidstvo samo, ještě před slezením ze stromů. Kdo to poradil? No přece filosofové!
  Je to profese stará jako prostituce, tu chcete také zrušit?
  Pánové, pomyslete na zítřek, třeba zrovna na zítra ráno nebo večer.

  OdpovědětSmazat
 47. A ještě.
  Před přistoupením k hlasování o zrušení profese filosofů navrhuji provést tento experiment.
  Vrátit lidstvo znova na stromy. A posoudit, zda ta rada tehdejších filosofů slézt dolů byla užitečná.
  Jenže lidstvo se značně rozmnožilo a stromy byly vykáceny, celé lesy a pralesy. Takže by nestačily.
  Experiment by se mohl provést v menším měřítku. Poslat zpátky na stromy jen ty, co navrhují zrušení profese filosofa jako sociálně neužitečného.
  Rozhodně by tak získali cenné zkušenosti a mohli by pak uvažovat na základě přesných znalostí věcí.

  OdpovědětSmazat
 48. StK, z toho důvodu je třeba aby šaman se vzdělával. Velmi užitečná je astronomie. Umět předpovídat počasí a vědět kdy bude zatmění slunce je tuze užitečné.

  Nájemný vrah nemusí být nijak negativní figurou. Ani najímatel. Naopak na oběť může být nahlíženo velmi nepěkně a na akt mordu jako na velmi žádoucí. Například na nějakého Heydricha.Jenže v případech takových potentátů nemluvíme o vraždě, ale o atentátu. Jsou v tom nějaké nuance, které mi unikají.

  OdpovědětSmazat
 49. Nač zrovna astronomii, Na předpověď počasí stačí kuří voka.

  OdpovědětSmazat
 50. Ano Schumi,
  pro šamana (nebo pro toho, kdo se za něj vydává) je důležité vědět něco, co ostatní ani netuší. Třeba: Co se stane když...
  Když pak předpověď vyjde, nesmírně to upevní šamanovu pozici v tlupě. Vím to, dělám to už přes čtyřicet let. (Ptačí lebka je přežitek.)
  Můj nástupce to nedělá. Jeho chyba. Šamanem jsem tedy pořád já - i když jen na půl úvazku.
  Volají mi občas na mobil do mého brlohu v šestém poschodí a já - já věštím. Většinou úspěšně. Aby ne: "Sórok lět jesť sórok lět."
  Můj nástupce je jenom šéf. Náčelník tlupy, nic víc.
  [;>)

  OdpovědětSmazat
 51. Všem!
  Bylo, nebylo, seděl jsem na oslavě vedle úspěšného lékaře, chirurga. Na programu kroužku byl diskusní příspěvek pána vyzařujícího zápal (přímo jurodivost) ve výkladu sociálních dopadů podnikání na vzdělanost. Po lopatě, kapitalista by měl za to že může vůbec podnikat, platit kompletní kulturu, ale tu správnou, ne ten brak. Dokonce ani nerozšířil nutnost sponzorství na všechny daňové poplatníky. Měl jsem spadlou čelist neb chirurg směrem ke mně pronesl hodnocení. Pane není to nic překvapivého je to můj bratranec, filozof, profesor, v rodině znám převzdělaností, ale blb to není ani náhodou jen nemá sociální inteligenci. Zmohl jsem se na chabou odpověď, chápu. Jen dál, více těchto filozofů, nadutců, čerpačů státních grantů, a časem se vyfilozofují do ztracena. Nezahánět na strom, nenajímat vrahy. Prosím za ně, toho nejsou schopni, nechme je v jejich virtuálním světě, ale nesponzorovat.
  Ze života: Na předpověď počasí stačí kuří voka jen kuřicím, šaman má delší dohled než kuřice, hrabaví, drůbež.
  4P

  OdpovědětSmazat
 52. Chtěla bych říci pár slov o Ukrajině, je to snad nejpalčivější problém těchto dní, alespoň pro Evropu. Dovoluju si postovat příspěvek sem,

  poslední diskuze se rozvinula pod článkem měsíc starým a mám obavy. že by to tam přispěvatelé nenašli. Dveřníci nás informují na nástěnce o

  vývoji situace, ale není tu rubrika, kam bychom mohli dávat své komentáře.
  Jaká je nyní situace na Ukrajině jistě víte z denního tisku. Na NP byly také uveřejněny dva články pana Vlka st., kde autor podává podrobný

  přehled o dějinách Ukrajiny od časů Kyjevské Rusi až do dneška. Přehled velice podrobný, podle kterého si čtenáři mohou udělat představu, o jak

  zapletený problém jde. A jak není vůbec pro nikoho snadné ho vyřešit.
  Nejen že Ukrajina není etnicky homogenním státem a tím méně politicky jednotným, ale není ani snadno sjednotitelným pod nějakou společnou

  vlajkou. Ke všemu se tam střetávají geopolitické zájmy dvou táborů USA-EU na jedné straně, Ruska na druhé. Ruský prezident chce obnovit starý

  superstát - Sov. svaz, připojením k Rusku prozatím ve formě celních a obchodních dohod, států, které se oddělily po rozpadu v r. 1990-1991.
  Na druhé straně zájem USA a podružně EU je tomuto sjednocení zabránit.
  Ukrajina představuje problém těžko řešitelný pro obě strany. V první řadě je to problém finanční a ekonomický. Ukrajina je zadlužená a její

  hospodářství není zrovna v kvetoucím stavu. Potřebuje peníze a kdo jí je může dát? Bylo by eufemistické říci půjčit.
  Pan Vlk píše: "Proti nim (USA-EU) stojí Rusko, které má plyn, naftu a peníze. Unie nemá nic než hromadu řečiček."
  Snad by bylo lépe říci, že na podstatnou ekonomickou a finanční pomoc Ukrajině nemá z těch tří uchazečů nikdo. O poklesu ruského

  hospodářství už píší i ruské ekonomické listy. O pomalé ale jisté devalvaci rublu o ztenčení valutových rezerv. Může si Rusko dovolit

  zavřít kohoutky plynovodů? Nepoškodilo by to právě je?
  Toho je si ruské vedení vědomo a proto nezavírá dveře jednáním s EU, Německem, USA. Styky mezi nimi jsou každodenní. Velkou příležitostí

  bylo i nedávné jednání skupiny G20 v Sydney, kde si představitelé USA, EU a Ruska mohli od srdce promluvit. Dohodli se, že Ukrajině je

  zapotřebí pomoci v první řadě finančně poskytnutím půjčky MMF. Potvrdila to ve své řeči generální ředitelka Christine Lagarde, ale zmínila se o

  nutnosti provést ekonomické reformy, Podporu slíbil i zástupce USA, evropský komisař pro ekonomiku Olli Rehn pak řekl, že i Unie uvažuje o

  finanční podpoře Ukrajině. https://www.g20.org/
  A Rusko? Zatím jsem nejnovější zprávy nenašla.
  Že je situace vážná, o tom hovoří i ukrajinský ministr financí Jurij Kolobov ve své projevu k občanstvu a podnikatelům finančnímu trhu, když vyzývá k zachování klidu a slibuje podporu ze strany USA, EU, Polska ve výší "35 млрд долл. в течение 2014-2015 гг."
  http://finance.rbc.ua/rus/pomoshch-ukraine-mozhet-sostavit-35-mlrd-doll-v-techenie-2014-2015-24022014103500
  Po politické stráce je řešení problému co s Ukrajinou ještě ožehavější. Tady je zapotřebí zamyslet se nad přehledem pana Vlka. Kdo půjde s kým a kam? Těžko něco předpovídat.

  OdpovědětSmazat
 53. Dík za uznání, Draku, potěšilo!
  Sch, to je ale dokonale navázané gurmánské povídání, no jsme na téže lodi! Škoda jenom do diskusičky.
  A já nestačím koukat, co se tak z mého skromného převtěleníčka do toho vysokého úřadníka /po generace používáno takto/ s dilematem (ano, přesné!) vyvinulo, rozvinulo, vyvrbilo. Potěšili jste mě, velice!
  No já jsem včera, taková drobnost... byl v bývalém zemském hlavním městě pozván na oběd do arcib. paláce... a pak na privátní volnou prohlídku všech těch prostor nabitých obrazy čtyř století. Krásný den, počasí a vůbec... no to jsou mé skromné radosti postaršího gentlemana.
  Sestřičky-kuchařky pusu od ucha k uchu, ostatně jako jsou skoro pořád, pak jsem řekl: Ale já si nedovedu představit, že dovedete být zlé, když je to zapotřebí! A ony se začaly strašně mračit a nešlo jim to a pak vyprskly a všichni jsme se chechtali a bylo mi tam moc pěkně...
  A mám na překlad velikou vlastivědnou publikaci v kurentu o kdysi většinově německé vsi na pomezí Hané a vrchů, to bude fuška - krása! Jen obtížné úkoly jsou mne hodné. A zaujmou mne. (To zní, co?) A teď: objednalo si to nynější vedení obce, našli to na jedné půdě. 1928. A vědí, jakou skříňku otvírají - ? Pandořinu - nebo s poklady? Navazovat... poznat - a co dál - ? Ale to chce delší úvahu. Resp. rozbor. No, kdo chce kam... pomáhám mu tam. Mám na to smlouvu. Kann ma´ nyx mehr mochen, Kerl.

  OdpovědětSmazat
 54. Bude tu o financování kultury víc než dva tisíce slov.
  Až to dopíšu - zatím to připomíná pohádku Hrnečku vař! Je to věc, která se mě osobně dotýká. (Ne jako donátora [;>))
  A dá se ve zkratce říct, že: ne každý kulturní počin by byl bez dotací vůbec možný. Od dávnověku je to tak. Jenže: Nelze "bohatcům" poroučet nebo jim přikazovat. Chtějí-li, podpoří umění, nechtějí-li, opatří si gladiátory nebo křesťany a lvy. Nebo zlaté kohoutky do koupelny.
  A kdo platí tak si i poroučí. To je logické v hospodě i v kultuře. Zbývá jen doufat, že si bude poroučet erudovaně. Protože natažených rukou je spousta. Ne každá ovšem stojí za obdarování.
  ===
  Analogie: Do Ústavu to mám 1450 m pěšky přes dvě nákupní centra. Průměr žadatelů o pár desetikorun je cca 3 ks na jednu cestu. 6 denně, kolem 40 týdně a cca 180 měsíčně. Dám -li každému průměrně požadovanou částku 30.- Kč, dám o trochu víc, než se ženou projíme.

  Je to normální? A přitom všichni ti výběrčí mají opravdu dost dobré a bohulibé důvody: od slepeckých a asistenčních psů přes domovy pro děti ulice a léčbu rakoviny prsu, tlustého střeva až po chráněné bydlení pro slaboduché a podporu ubohých černoušků v Africe.
  Takže dát těm, co nejhlasitěji křičí? Nebo volit mezi černouškem a slepcem?

  OdpovědětSmazat
 55. Měl jsem včera povídání s Ukrajinci, kteří v Kyjevě mají své rodiny. Je to hodně smutný pohled.
  Ukrajina je (stejně jako Polsko nebo bývalé Československo) kus země mezi Německem/Francií a Ruskem. Za Ruskem je Čína, za Německem USA. Jejich zájmy rozhodují. O Ukrajince vůbec nejde. Hordy rváčů z celé země (prý placené) a spousta nivních pomáhajících lidiček, kteří by rádi "svobodu" a "demokracii". Netuší chudáci, co to ta svoboda je. A demokracii - tu už vůbec nechápou.
  Převlékání kabátů v parlamentu a na úřadech Ukrajiny pokračuje ko(s)mickou rychlostí. Ti, co to nestihnou budou budou (staro)novou věrchuškou vbrzku zatraceni a označeni za "vrahy z Majdanu" - i kdyby byli ve Lvově.
  Slavme tedy slavné vítězství!

  Ecce Homo Sapiens...

  OdpovědětSmazat
 56. Teď právě čtu, že generální ředitel Asociace evropských židovských organizací rabín Menachem Margolin požádal izraelského premiéra B.N., aby vyslal na Ukrajinu ochranné hlídky, které by chránily židovské obyvatelstvo proti napadání a násilí.
  Víte o tom něco?
  http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/2014/notizia/ucraina-appello-di-barroso-alla-russia-mosca-lavori-con-l-ue-_2029087.shtml

  OdpovědětSmazat
 57. Podle izraelské vojenské intelligence Putin stahuje ozbrojené síly ze Soči na hranice s Ukrajinou-
  http://www.debka.com/article/23704/Russian-units-transferred-from-securing-the-Sochi-games-to-the-Ukraine-border

  OdpovědětSmazat
 58. Informace, vím. Od včerejška. Přímo od "nosatejch". Margolin je drobet mešuge, protože si to představuje jak Hurvajs válku. Izraelský Schutzstaffel na území cizího státu....
  Ovšem situaci nepodceňovat, protože je tamní historická zkušenost s pogromy na Židy v situacích jako je tato. Paradoxní je, že nebezpečí nehrozí od "přátel starých pořádků", stoupenců Janukoviče, že, ale od "bojovníků za svobodu, demokracii a lidská práva", tzv."pravice" považující Židy za rozkladný kolaboranstký element. Věru nevím, jak by se Izrael v jejich prospěch mohl přímo angažovat. Kdo by měl, je EU, která ten randál zpunktovala. Jenže Margolin, když neobrátil na EU, ale na Izrael, není až takový mešuge aby nevěděl, že EU je bezzubá. Otázka je, proč se neobrátil na Německo, přímo na Merkelovou, která by snad nějaké páky mohla mít. Byla by to zajímavá situace, Německo chránící ukrajinské Židy. No, mají jim co splácet...Jestli je nějaká reálná možnost, pak je na prodloužení osy Tel Aviv - Moskva. Nic lepšího si Putin nemůže přát. Ale Německo by se mělo angažovat. I v rámci vztahů Berlín - Moskva.

  OdpovědětSmazat
 59. Jakube, Karel Čapek svým pohledem naivního dítěte na svět je nějaké mé součásti velmi blízký. Velmi lidský. I stylem. Z Čapka jsme maturoval, měl jsem štěstí, že jsem si ho vytáhnul a díky jemu prolezl. A tak jak jde předivo lidského osudu, i díky jemu jsem na tomhle fóru.

  OdpovědětSmazat
 60. Jakube, Tvé ocenění mě moc potěšilo. Víš, mám pocit, že ten Pilát jsem já....A občas mám posit, že nepatřím do nynější doby.

  OdpovědětSmazat
 61. Informace, to jsou zajímavé a fundované úvahy. Tem hospodářskomecenský fundamentální korpus, ne ideologická šlehačka na dortu.

  OdpovědětSmazat
 62. EK prosba, souhlas.
  StK, znám. Někdo je formálně šéfem, k jinému se chodí pro rady.

  OdpovědětSmazat
 63. To je přece mezinárodně právně absurdní!

  OdpovědětSmazat
 64. Schumachere,
  velké mezinárodní herce známe a není nesnadné si propočítat, co chtějí.
  Jenže je tam další hráč - nebo spíš velký chumel hráčů - ulice, dav a jejich vůdci. Ti provedli převrat a teď bude na nich, co se bude dít dál. A dělat nějaké předpovědi je spíš nesmyslné. Co východní část? Bude chtít k Rusku? Na Krymu už místní vládci žádají zrušení Chruščevova dekretu, kterým přidělil Krym Ukrajině.
  Bude to mnohem těžší než v Lotyšsku a Estonsku, kde mají 30% ruského obyvatelstva a mají tedy zavedený režim dvou pasů, jeden pro rodilé Lotyšce a Estonce, druhý pro Rusy.
  Kromě toho jsou energeticky závislí na Rusku.
  Na Ukrajině je to mnohem složitější.

  OdpovědětSmazat
 65. Na webu publikují Janukovyčovy tajné dkumenty.
  http://www.unian.net/politics/889730-zarabotal-sayt-dlya-publikatsii-naydennyih-v-mejigore-dokumentov.html#ad-image-0

  OdpovědětSmazat
 66. Díky jemu na tomhle fóru? Japa to?
  Když jsem s dětma v srpnu byl v Oslu na Munchově výstavě a pak jsem stanul bez dechu před F r a m e m a dokonce NA NĚM, mohl jsem jim konečně zarecitovat ten nádherný hold těmhle celým chlapům (je to ve mně od třinácti): Po slavné lodi Fram, Nansene, Sverdrupe, Amundsene, po vaší prosté lodi... diváci dneška chodí. V té malé kabině je ledově a svatě... Po vaší mrtvé lodi diváci tiše chodí, jak kdyby to byl chrám. - No teda ono to není od KČ, je to ovšem od jeho paní. Ale to je fuk. A je to chrám. Pane doktore, popsal jste to dokonale, vše sedí. Poklona oběma.

  OdpovědětSmazat
 67. Ano, Jakube. Dlouhý je řetěz příčinných souvislostí a křižovatžel měnících osudy.

  OdpovědětSmazat
 68. Ono je toho absurdního....

  "A čo mátě na mysli tým ABSUDRNÝ?"

  OdpovědětSmazat
 69. Informace, na Ukrajině to vždycky bylo složité.
  Hospodářsky je na tom lépe východní část. Když, tak dělící čára půjde tak. Východ k Rusku, západ, no, západ bude živit EU? No EU...daňoví poplatníci aby si "dobrodinci" jejich prostřednictvím nacpali panděra. samozřejmě že ve jménu pravdy, lásky, lidských práv, svobody, demokracie....
  Co já vím jak to dopadne. Režisérem bude Putin. EU tahá za kratší konec. A buď jak buď, dostaně to od Ruska vyžrat. Při nejbližší vhodné příležitosti.

  OdpovědětSmazat
 70. To je právě ten odporně střízlivý pohled Schumi - pohled vlastně každého, kdo je schopný přijímat "nefitrované ínformace" a trošku si je amatérsky poskládat.
  ===
  Možné (pravděpodobné) rozdělení Ukrajiny je rozhodně špatná zpráva, na východě už to vře a tamní menšinoví Ukrajinci tu a tam dostanou od etnických Rusů na budku.
  Na západě Ukrajiny je to ještě divnější - lidé nějak nevědí, kdo vlastně ten převrat provedl. A opravdu se ozývají hlasy, že do toho Ukrajinu zatáhli "Židi" z EU. Na Haliči roste strach. Jestli Kličko nebo Julie Překrásná. Ta t.č. utekla do Němec a tam vyčkává, co bude. Zajímalo by mě, kam míří její dcerka a manžel uložený v Kotllince - podle toho by se dalo usuzovat "...kam plášť".
  A na co jsem opravdu zvědavý je zítřejší projev Mlhoše Z. v EU parlamentu. Jestli to bude "narcis bonmotový" nebo poslušný "prezík" dodržující nasměrování vlády. Jenže - kterého křídla? ANO nebo KDU-ČSL nebo ČSSD? No, čekají nás ještě mnohé kotrmelce.
  Aspoň se nenudíme.

  OdpovědětSmazat
 71. Ad Čapek:
  Byl jsem před několika lety ve Strži. Čekal jsem, že tam bude spousta lidí - ale byl jsem tam sám se synem a kustodka, která vařila oběd. Vydala mi klíč od vily a já měl šanci prolézt ten barák v klidu. Posadit se za Čapkův psací stůl (opatrně) a podívat se z jeho pracovny do zahrady. Čekal jsem, jestli na mě s té atmosféry něco ulpí a budu pak tak nějak humanističtější - ale nic.
  Vrátil jsem klíč, koupil si bedekr (vstupné kustodka odmítla, neb se nám prý nevěnovala - dítě mělo průjem) a šel se synem zpátky pěšky do Dobříše. (V pantoflích - den předtím jsem si příšerně odřel v nových botách nohy.) Ale tak jak nezapomenu na návštěvu v rodném bytě Fritze Sahneho v Litomyšlském zámeckém pivovaru, tak nezapomenu na návštěvu Strže.
  Ti lidé tam jsou ještě pořád. Ale člověk musí mít štěstí a být tam sám. Jinak ta atmosféra nefunguje.
  Duchové utečou.
  P.S.: Kupodivu ani v jednom místě mě nenapadlo fotit. A měl jsem vlastně téměř neopakovatelnou příležitost. Ale jaksi to nešlo.

  OdpovědětSmazat
 72. UKR.
  Na webu publikují Janukovyčovy tajné dkumenty.
  Jen se nepo...... závist-nenávist, pro koho? POŇATNO?
  UK z pohledu příštího podzimu, pokud nebude ovladaná Ruskem budeme mrznout a místo propan-butanu pálit ešto-baros nebo dokonce sušený babišinec, pokud ho nadělá dostatek.
  Vytrženo z de.......ční dálnice:
  Pergilo říkal, že opravdový citróny už neexistujou. S jídlem je to pořád horší a horší. Ráno se sice dají sehnat rohlíky, ale prej to už dlouho nevydrží, říkala ta ............
  Moderátor Jan Skopeček uzavřel seminář slovy: "Média nejen ovlivňují veřejné mínění, ale nastolují bezvýznamná témata, která pak vytlačují ta důležitá."
  Dodávám , nejen média, ale i !
  Vraťme se na úvod k jádru, "NE, oni přitáhnou před můj palác a vyžadují, abych tohohle hned dal popravit. Tak takovou nenávist jsem tu ještě neměl. A ne vůči nám, to by bylo přirozené – vůči bezejmennému vychrtlému mesiáškovi"s .......

  Dobrodějní láskaři se chystají slétat do UKR se savem a vatou na pomoc.....
  4P a.šlus!

  OdpovědětSmazat
 73. Když se hovoří o geopolitických zájmech dvou bloků, které se střetají na Ukrajině, obvykle se zájem soustřeďuje na ekonomických otázkách, na děravých financích Ukrajiny, na dodávkách plynu, na snahy EU proniknout na ukrajinský trh, na obavách, aby evropský daňový poplatník nemusel na vstřícnou politiku vůči Ukrajině doplácet.
  Pozapomíná se v těch různých komentářích na problém vstoupení Ukrajiny do NATO, který je už víc let na stole a který je stále odsouván do pozadí, právě proto, že je to ten hlavní kámen úrazu. To bolavé místo Putina. Od r. 1999 vstoupilo dosud do NATO 10 států bývalého sovětského bloku, zpočátku se Rusko nestavělo proti, protože na to bylo politicky a ekonomicky slabé, ale ozvalo se, když USA přišly s plánem instalace protiraketového systému v Polsku a ČR. Později Putin varoval Ukrajince otevřeně na tiskové konferenci spolu s tehdejším prezidentem Juščenkem před vstupem do NATO a hrozí instalací raket na ukrajinských hranicích.
  Vstup Ukrajiny a Gruzínska do NATO je chápán Ruskem jako přímý zásah do jeho vlastního prostoru, jako přímé ohrožení jeho bezpečnosti.
  Ani na západě se o této stránce moc nehovoří. Upustila Amerika od rozšiřování prostoru svých zájmů?
  Neřekla bych, v prosinci na př. generální tajemník Anders Fogh Rasmussen prohlásil na tiskové konferenci, že bezpochybně budoucnost Ukrajiny je v NATO. "Ukrajina jako svrchovaný stát má právo svobodně rozhodovat o svých spojeneckých svazích." (tisk. kancelář ASCA)
  Zajímavé, když si projdete diskuze na ukrajinských blozích, najdete tam příspěvky jako - uvidíme, jak se bude Putin tvářit, až bude mít NATO na hranicích.
  Jde tedy Ukrajincům hlavně o vstup do Unie anebo do širšího vojenského společenství?

  OdpovědětSmazat
 74. - O vstup do čehokoliv mimoruského. Ne-ruského.
  A (potenciálně) protiruského.
  (Líbilo by se anti-, jendže se nemá spojovat slovanský slovní kmen a druhá část odjinud, že...)

  OdpovědětSmazat
 75. K profesím:

  Jasně, že bychom výpadek některých zaznamenali okamžitě, třeba těch, co mají na starosti čištění a distribuci vody, bez té vydržíme jen několik dní. Ale i výpadek těch zdánlivě nepotřebných bychom nakonec zaznamenali také, protože by to společnost a její společenský život ochudilo a projevilo by se to třeba jako ještě rychlejší úpadek, než jaký zažíváme dnes, nebo jinak, ale projevilo. Jde vlastně jen o to, aby se to všechno udrželo v přijatelném ekonomickém a sociálním rámci a aby někteří nepodléhali iluzím, že se bez jejich přičinění zastaví zeměkoule, nepřeceňovali se a nechovali se vůči zbytku společnosti nemravně a neslušně. Na druhou stranu buďme rádi, že můžeme žít v něčem, kdy můžeme trávit i nějaký ten čas relativně bezstarostným klábosením o kdečem o v podstatě o ničem a že nemusíme dřít jako mezci v potu tváře od tmy do tmy, jak tomu bývalo dřív...

  K Ukrajině / informaci:

  Unie, jak už jsme poznali na vlastní kůži, sebou nese oboje: umožní přístup na své trhy, ale musí jí být umožněn přístup na trhy místní. Unie se tedy, podobně jako nádor, pokouší o růst své ekonomiky růstem velikosti svého vnitřního trhu. To je samozřejmě dnes už hodně přežitý a kontraproduktivní styl myšlení, ale v Bruselu to pořád platí jako nezpochybnitelná mantra, která je podle mého uskutečňována dost bez ohledu na to, jestli k tomu jsou, nebo nejsou vhodné podmínky a to jak uvnitř Unie, tak i mimo ní. Příliš rychlá a následně nezvládnutá expanze byla příčinou krachu nejedné nadnárodní firmy. Firmy obvykle bývají řízeny o několik řádů lépe a efektivněji, nežli státy, nebo jejich nadnárodní celky. Tohle by opravdu mohlo nakonec být větší sousto, než Unie dokáže strávit, nehledě k tomu, jak jsou lidi na Ukrajině zvyklí, uvažovat, pracovat a chovat se, což celou situaci a její možné následky ještě zhoršuje.

  A jde tu určitě i o vstup do NATa a to s ohledem na ruské zájmy v oblasti a faktu, že se krymští Rusové chtějí trhnout, přinejmenším naznačuje, že tohle by se mohlo nakonec vyřešit odtržením Krymu od Ukrajiny a přičleněním k Rusku. Jasné náznaky už tu jsou, precedensy v podobě odtržení kusu Gruzie také. Na Ukrajině početně významná část obyvatel vstup do Unie i NATa podporuje, je ale otázkou, zda vůbec a jak nakonec unesou i následky těchto svých rozhodnutí a přání.

  Ono se to nakonec nějak vyvine, asi ne vždy dobře a příznivě pro všechny zúčastněné, nebo aspoň některé z nich. Jenže život není bez rizika, zejména, když se někdo rizikově chová. Ta situace na Ukrajině se v mnoha ohledech dá chápat jako zahrávání si s ohněm, takže když se něco zvrtne, nedivme se a zvrtnout se toho může docela dost, navíc nečekaně a nepředpokládaně.

  OdpovědětSmazat
 76. K uzavření kohoutků plynu.
  Za prvé: státy se poučily z předešlé krize a plyn si naskladovaly.
  Za druhé: Rusko není jediným dodavatelem. Na příklsd italská ENEL prodala skupině British Gas zkapalněný plyn z Nigerie dokonce se slevou, pro přebytek na vnitřním trhu, pročež se rozčilují italští burzovní operátoři.
  A pak je tu plynovod Greenstream z Lybie do Itálie. podrobněji na Wikipedii.
  Kromě toho ENI těží ropu a plyn i v jiných zemích severní Afriky.
  Takže by si mohl nakonec Putin ten svůj dávat do zapalovačů na cigarety.

  OdpovědětSmazat
 77. V rychlosti:
  Drak:
  Souhlas, nezpochybňuji užitečnost lecjakých, pro "lid" utajených profesích. Nakonec - jednu z nich dělám. Taky by to šlo bez zvukařů - před devadesáti lety nebyli - a všechno normálně fungovalo. Jde jen o to, svůj podíl na "polidštění opice" nepřeceňovat ani zevnitř (mít si o sobě vysoké mínění), ani navenek - natřásat se jako holub na báni. Holt jedno kouzelné slovo: skromnost. Kdo je aktuálně potřebný se dá zjistit "stávkovým testem". Když vyhrožují stávkou doktoři nebo železničáři, často uspějí. Nedovedu si představit jak by uspěli třeba zvukaři nebo překladatelé. Každý přece umí trochu anglicky a ovládat HiFi věž taky umí všichni. [;>)
  K Ukrajině:
  Je to pořád ono "šoupání hraničními kameny", jak mi kdysi vysvětloval můj vojenský velitel, podplukovník. (Lampasák, ale n´moc chytrý chlap!) Bylo to v roce 1969, já mu nevěřil, ale ten člověk měl pravdu. Jsme (a Ukrajina taky) MEZI dvěma bloky. Musíme patřit tam nebo onam. A bylo-li kyvadlo hodně vychýleno na jednu stranu, překmitne do druhé pozice. To je fyzika. Vzpomeňte jak jsme (naši rodiče a prarodiče) v Kotlince po válce SVOBODNĚ ZVOLILI KOMUNISTY. Jako protiváhu nacistické okupace. A "vymalovali" jsme si to na dlouhých jedenačtyřicet roků.
  Jak se dalo čekat, car Putin už šoupe svými jednotkami, které kruhovou obranou (stáľnoje kaľcó) chránily velkou ruskou slávu v "Sochi". Rozmisťují se od včerejška na západě a hlavně jihozápadě Ruska. Pak možná přijde odkudsi ten známý "zvací dopis". Symptom: Putin včera prohlásil, že legálním představitelem Ukrajiny je pro něj stále Janukovič. "Chvátit, druzjá?"

  Jistě, jsou to věci, které všichni znají nebo poznat mohou. Ale v podtitulu toho bloku stojí, že se tu nic převratného nedozvíte. Jen staré, recyklované pravdy.

  [;>)

  OdpovědětSmazat
 78. Telegraficky:
  Info, zjistěte si OBJEMY plynu dodaného různými zdroji. A taky objemy ROPY z Ruska. Letošní extrémně teplou zimu můžete započítat taky.
  Optimismus, myslím, není na místě.

  OdpovědětSmazat
 79. Rozpuštění.. A vypuštění?
  Co se asi stane s těmi určitě dobře vycvičenými policisty? Zmizí? Nebo vytvoří pátou kolonu? Na čí straně?

  OdpovědětSmazat
 80. O energetické závislosti EU na dodávkách zvenčí existuje celá řada studií. Z Ruska prý EU dováží třicet procent spotřeby plynu.
  Pak tu jsou ložiska shale gas, které by stačily na 28 let. Jenže se s tím nic nedělá.
  Našla jsem na webu nějaký celoevropský měsíční monitoring, co se týká dovozu, spotřeby a cen, ale jinak přehledný článek je tady:
  http://www.altd.it/2014/01/31/gasdotti-politica-putin-shale-gas-geopolitica-energia/
  Rusko je hospodářsky a finančně závislé na vývozu plynu a ropy, tak se taky nemůže moc stacět na zadní.

  OdpovědětSmazat
 81. Chvatit, koněčno. Sovsjem.
  Ale jak to natlouct do hlavy mladým?! Všude?
  Překladatelé by nemohli stávkovat ani omylem. Už ta představa... uchechtám se. Tolik, nesčetně diletantů číhá za každým rohem. Nemluvě o těch, co mi už teď léta berou kvalitní práci a je to pak na blití - jenže: x konexe, x kde není žalobce..., x hlavně, když je to rychle a/nebo levné. A co zvukaři?

  OdpovědětSmazat
 82. Pro Jakuba:
  Každý, kdo umí otočit knoflíkem VOLUME je potenciální zvukař. A má právo se vyjádřit třeba ke kvalitě natočení symfonie. Praxe je taková, že internet je plný pokusů o demo nahrávky. Technika je dneska relativně levná a posluchačský vkus naprosto zničený muzikálem a masovou produkcí středního proudu. Šablonka, klišé, stroj.
  Ale na na všech aparátech jsou přece knoflíky "volume", ne?
  [;>)
  Ovšem na druhé straně - já občas beru práci profesionálním fotografům - k jejich velké a hlasité nelibosti. A nenávisti. A to jsem raději srovnal ceny. Takže ani to první bych nebral tak vážně - je to prostě soutěž. Kdo chce kvalitu, najde si mistra. Komu stačí přibližnost, vezme zavděk i levným "příštipkářem".
  ¨
  Patrně jsem "příštipkář" - práce mám až až... [;>)

  Takž je to všude stejné. Ostatně - myslím, že to potvrdí i Drak.

  OdpovědětSmazat
 83. Shale gas, oil = plyn, olej/nafta z břidlic. Shale je břidlice, je-li jílovitá. Čili živičná. Jinak slate. Což je hned aji taška z ní. A shale je taky lupek (jakkoli netuším moc, co to je).
  No a vidíte - dneska si troufá dělat odborné technické, obchodní, odborné převody každý blbec*.
  No, každý druhý. Ti ostatní diletují v jiných oborech
  *A v tomto tématu s gustem zcela výjimečně vyhovím tzv. genderistkám: - příp. blbka. Na ty su a l e g o r i c k ý . Zcela z á s a d i t ě, jsme-li už u těch termitů.

  OdpovědětSmazat
 84. Nechte ho být, Jakube. To je jeho "chiodo fisso", jak se říká tady.
  Já na příklad překládat neumím, i když třema jazyky mluvím plynule. Ono je to umění a cvik.
  A pak překlad - písemný a tlumočení - ústní, jsou něco docela rozdílného. Zvlášť pak simultánní tlumočení. Jak to dělají, že se nezblázní, to nevím.

  OdpovědětSmazat
 85. K energetice / informaci:

  Zrovna Unie, která si řeže energetickou větev pod vlastní zadnicí tak usilovně, až to to pěkné není když:

  * utlumuje jadernou energetiku, jak to jen jde;
  * popdporuje financování alternativních nesmyslů jak to jen jde a dokonce i nejde;
  * podporuje boj s větrnými mlýny v podobě s boje s kysličníkem uhličitým.

  Dělá to v podstatě jediná na světě a navíc nesmyslně sama proti sobě a svým vlastním zájmům. Měla by se co nejdřív probrat ze sna a zhluboka se zamyslet nad sebou a nad svou anti-energetickou a tím pádem i anti-ekonomickou idiocií. Nejde totiž mít všechno najednou a nejsme v pohádce, kde má všechno vždy dobrý konec.

  Ke zdánlivě nepotřebným profesím / Jakubovi S.:

  Zrovna tohle jsem měl na mysli, když jsem hovořil o tom úpadku, nebo o tom, že se zhorší v jeho šíři i hloubce. Když se věci dělají za každou cenu levně a ne pořádně, tak tu místo stravitelné reklamy na Barbie, "... té pravé od Matella..." posloucháme zhovadilosti jako Rauchledový čaj a jiné negramotné debility a zhovadilosti, co jednoho tahají za uši a na které se raději vůbec nedívám, nebo když už jdu kolem bedny, tak okamžitě vypínám, nebo aspoň přepínám jinam. Ne že by to jinde bylo lepší... Také se třeba dočtete, že ME 262 byl vyzbrojen palubními děly..., za takovéhle překlady bych věšel, v tom lepším případě za kulky do průvanu, v tom horším rovnou na kandelábr za chřtán. Skutečně, tohle už jsou viditelné následky normální nenažranosti a nestoudnosti. Knížky se nedají číst, na kdeco se už nedá dívat a manuály jsou vesměs nepoužitelné. Manuály čtu v angličtině, němčině či ruštině, bývá to srozumitelnější a tudíž použitelnější, nežli to, co k tomu vesměs technologickému odpadu dostanete v češtině. U nás totiž překlady, podobně jako kdeco jiného, dělá ne ten, kdo by měl, protože to umí, ale často jen ten, kdo se k tomu "dostane", protože má ty správné kontakty, nebo ten, koho si najme za pár šupů ona kombinace tupouna a netáhla, co bere stovky tisíc měsíčně za nic v lepším případě, v horším za to jak zjevně škodí. Pak ani nerozezná tu nekvalitu, protože je zpravidla ještě větší ignorant než ten, co to překládal a je dokonáno. Jasně, že rychle si člověk může akorát tak zaneřádit gatě, jak zevnitř, tak zvenčí. Levně, rychle a zároveň kvalitně se také pořídí jen máloco, zaručeně leda tak pohlavní choroba nebo průstřel hlavy.

  Ano to všechno se nepozná hned, ale už po cca 20 letech působení toho všeho vidíme, že je to horší jak v rozhlase, tak v TV, tak na internetu, v divadle, v literatuře a mnohde jinde a ve společnosti jako takové. A samozřejmě, že bude ještě hůř, protože se proti tomu nic nedělá. Nestávkují totiž překladatelé, nebo jiné profese, stávkuje svým způsobem a proti svým vlastním zájmům většina společnosti. A ono ta podle toho vypadá a dokud se to nezmění, tak čím dál tím víc vypadat bude.

  OdpovědětSmazat
 86. Tady to máme. V Krasnojarsku se už formuje pluk dobrovolníků, co zasáhne na Krymu.
  http://sib.fm/news/2014/02/26/formirovanie-dobrovolcheskogo-polka

  OdpovědětSmazat
 87. Lupek. S tetičkou Wiki je každý chytrý jak vopice.

  OdpovědětSmazat
 88. Tak, potěšen!
  K tomu budou už dlóuho zamýšlené (i pro NP) takzvané Pozn. překl., zase 1, 2 etc. Materiálu závratně. Difficile est satirem non scribere... contra satiram scribere tanto simplex est, amici!...zatímco psát satiru je tak lehké! MMCh původní význam slova satira: mišmaš. Něco nasycené vším možným.

  OdpovědětSmazat
 89. Někdo zas je i s tetičkou Wiki pořád blbej jako tágo.

  OdpovědětSmazat
 90. A tady to máte, poslední informace přímo od zdraje GŠ KuK

  INFO ZDE

  neváhejte a přidejte se k tetičce!
  4P tedy

  OdpovědětSmazat
 91. Na Krymu se už řežou. Tataři proti Rusům. Měl zasedat parlament, aby rohodl o připojení k Rusku (zrušení Chruščovova dekretu) a teď se poslanci bojí, aby jim Tataři, co chtějí zůstat v Ukrajině, nerozflákali držku a tak zasedání odročili.
  http://www.gazeta.ru/politics/2014/02/26_a_5927553.shtml
  A ten Krasnojarsk je ve střední Sibiři, co se to hoši vypravují až tak daleko - na Krym?
  A Vladmir Vladimirovič nařídil provést miořádnou kontrolu bojeschopnosti ruského vojska.

  OdpovědětSmazat
 92. StK, návštěvu Strže plánujeme letos. Zvědavý na ducha místa.

  OdpovědětSmazat
 93. Snad naše malé švEjčátKo nechce vyhlásit válku Itálii? nEbožátKo! Tady ho hned položí EKo na lopatky, tady jsou jinačí mistři na KEcání než u něj doma!
  A to nikdy nevidělo EKátko ženskou psát na blog, že je pořád u vytržení?

  OdpovědětSmazat
 94. V Simferopoli je řež.
  Митинг в Симферополе перерос в массовую драку
  http://www.gazeta.ru/politics/news/2014/02/26/n_5977181.shtml

  OdpovědětSmazat
 95. Информационное агентство26. února 2014 17:47:00 SEČ

  VŠECHNO TEPRV ZAČÍNÁ !
  http://www.unian.net/politics/890112-v-simferopole-nachalis-stolknoveniya-kryimskih-tatar-i-prorossiyskih-sil-onlayn-translyatsiya.html

  OdpovědětSmazat
 96. V demokratickém dnešním státě je nepředstavitelné, že by se zdola někde najednou vytvořila (vy)cvičená a zbraněmi vybavená jednotka pro zásah v jiném státě!!!
  T a k ž e . . . pokud se tvoří a nic - ?

  OdpovědětSmazat
 97. Jakube, jistěže v DEMOKRATICKÉM státě se přece vše tvoří a rozhoduje shora. To je princip dnešní domokracie. Voda je suchá a Země placatá. Lež je pravda, válka je mír, otroctví je svoboda. Zvykejme si.

  OdpovědětSmazat
 98. Pro Arnolda Rimmera:
  Doufám, že to ještě najdu. Dám to na ulozto s heslem. Pošli mi mailovou adresu, kam Ti posléze (zítra) pošlu odkaz a HESLO. Můj mail najdeš v záhlaví blogu. Není to ale volně k dispozici - jen pro studijní účely. Na DF se už vracet nebudu, mám dost práce s vlastním blogem a už jsem "prdůch" - a ti mají, jak známo, strašně málo času. Občas( zřídka) si na DF čtu.
  Měj sem, Holograme!

  OdpovědětSmazat
 99. Nemluvme tu v ruštině, tabula rasa, není rozumět (Zaman)
  Všechno teprve končí. KONEC

  4P a šlus!

  OdpovědětSmazat
 100. Pokrok tvoří zvláštní návyk. Nabídka nepotřebných blbostí je neomezená a ovce kupují a kupují, jako návodné poslouchají a poslouchají kváky samozvaných spasitelů a jejich filosofických poskoků vznášeje se ve virtuálním prostoru vše nahrazujícího kvazi vzdělání. Na druhou stranu , pokud tito užitečníci nebudou nebude fungovat nic. Blbost vyhraje.Proto nechme je kvákat a kvokat. Mějme se rádi i s prázdnou hlavou.

  4P

  OdpovědětSmazat
 101. K Ukrajině / informaci:

  Ta situace na Ukrajině je dost třeskutá a vyvinout se to může všelijak. Na jedné straně je poměrně snadné pustit džina z lahve ven a rozpoutat peklo a na té druhé je ale mnohem těžší to všechno zklidnit a vrátit se zase k normálnímu životu a všedním dnům.

  Po webu se k tomu najde poměrně dost článků a mnohým z nich bych dal z aspoň z části za pravdu. Někteří, jako třeba pan Fištejn na NP hovoří o tom, že se to může zvrtnout v nové kolo studené války a ano, může. Za určitých nešťastných okolnosti dokonce i pěkně horké občanské a jiné.

  Jiní zase hovoří o možnosti rozpadu Ukrajiny. Krymští Rusové chtějí zpátky k Rusku, jihovýchod Ukrajiny to také táhne tím směrem, západ zase k Unii, protože ještě ani netuší, zač je toho loket. Unii to také táhne k Ukrajině, protože dávno pozbyla zdravý rozum.

  Putinovi ty události posledních dní nejdou pod nos a zatím vzteky zatím jen řinčí zbraněmi. Maďaři mají obavy a chystají se na ty nejhorší scénáře. Být připraven na nejhorší nikdy neškodí, rozhodně je to realističtější, než doufat v nejlepší a být pak zaskočen (tedy za blbce).

  Uvidíme co se z toho nakonec vyvine, můžeme jen doufat ve zdravý rozum zúčastněných, tedy Putina, ukrajinské opozice, Unie, USA a dalších, co na to mají nějaký vliv a můžeme doufat v to, že se dohodnou a hlavně že je zúčastnění poslechnou a nebude z toho jedna velká mela. Čemuž bych se nakonec také nedivil, ono kdo seje vítr, a Unie s opozicí seli, a seli zdatně, může nazpátek schytat bouřku a nesmí se pak divit...

  OdpovědětSmazat
 102. kdo seje vítr, a Unie s opozicí seli, a seli zdatně, může nazpátek schytat bouřku a nesmí se pak divit...
  Draku, souhlas. USA respektují, že Ukrajina je ve sféře ruské "Monroeovy doktriny", třebaže pro formu budou nějaké protesty. EU tahá za krátký konec provazu, nemá naprosto žádnou sílu. Všechno bude v ruské režii.

  OdpovědětSmazat
 103. Dtto.
  Bohužel.
  Vše pod sluncem jest tak únavné, že se to vypovědět nedá. Vše se opakuje a nic nového pod sluncem není. Ano, Kohelete.

  OdpovědětSmazat
 104. k Ukrajině:

  To vše navíc za okolností kdy:

  * Ruské ozbrojené síly prošly přezbrojením, modernisací a reorganisací;

  * USA se postupně stahuje z Evropy a v té souvislosti apeluje na evropské státy, aby se o svou bezpečnost staraly stále více samy;

  * Zatímco evropské státy na to vesměs kašlou a nedodržují ani ty minimální závazky vůči NATu a jsou tudíž dost zranitelné a bezbranné. Nebýt USA, nepřemohli by vlastně ani Kaddáfího.

  * K tomu navíc, pod taktovkou maoistů a zelených usilují o energetickou, potažmo ekonomickou sebevraždu.

  Připadne vám to ukrajinské angažmá za těchto okolností normální? Mně tedy ani trochu ne, vždyť nás mají na povel totální magoři! A tímto se omlouvám magorům, nás má na povel něco ještě horšího.

  OdpovědětSmazat
 105. Draku, Putinovi taky už tečou nervy, Nejen že chrastí zbraněmi na hranicích Ukrajiny, pokouší se urvat Krym, ale také ministr obrany ohlási, že Rusko bude budovat v zahraničí vojenské základny - od jížní Azie až po jižní Ameriku. Včera to psal ruský tisk, dnes la Repubblica.
  http://www.repubblica.it/esteri/2014/02/27/news/da_cuba_al_vietnam_la_russia_vuole_nuove_basi_militari_all_estero-79737674/
  Má strach z vývoje událostí ještě větší než sam Ukrajinci nebo jejich sousedi.
  Za jakým cílem asi?

  OdpovědětSmazat
 106. Informace,

  na té střední Sibiři jsou potomci kozáků, stejně, jako valná část Rusů na Krymu. Sami mají asi obavy z toho, co by se stalo, kdyby je začali potomci sibiřských národů (těch, co nebyly vymláceny úplně za cara) vyhánět. Takže odtud ta solidarita.

  Na druhé straně, s tím Krymem je to trochu složitější, protože Tataři tam původně nebyli, přišli tam až v polovině 13. století (Zlatá horda). Rusové se vždy snažili neutralizovat riziko nájezdů na své centrální území, a proto s Tatary bojovali a posléze je vytlačili i z toho Krymu (za Kateřiny Veliké). A postupně to území kolonizovali, aby rozmělnili tamní populaci.

  MMCH. Když jsem byl na stáži v SSSR a měli jsme nějakou společenskou akci, kde byly i rodiny pracovníků institutu, na kteérm jsem stážoval, tak mě předem varovala laborantka (Ruska): "Dej si pozor na ženu doktora ... Ona je Tatarka a to jsou strašně zlí lidé."

  OdpovědětSmazat
 107. Jistěže, Draku. Naprosto normální. Opírající se o falešnou představu síly. Mnozí lidé žijí minulostí. EU mající starosti sama se sebou bude postavena před realitu a naštěstí se nezmůže na víc než na roli kibice. Brzy jí bude naznačeno držet klapajznu. Největší starostí jejích politiků bude zachovat si tvář. Povedou schodišťové řeči.

  OdpovědětSmazat
 108. Pergille, nemyslím, že by ta zášť mezi Rusy a Tatary pocházela z dob Zlaté hordy (polovina XIII - konec XV stol.), i když v knížkách dějepisu připomínají to období jako dobu ponížení a útlaků. Nebude to spíš Stalinův zásah, který odtamtud vystěhoval Tatary do stepí a osídlil Krym ruským obyvatelstvem?
  Tam je úžasná směs národností, prý tam do nedávna sídlily i rodiny italských přistěhovalců.
  Je to po národnostní stránce situace velice složitá. A nejen na Krymu. Rusko má na jihu pěknou výbušnou směs a těžko se s ní spravuje.
  Teď Kadyrov prohlásil, že Čečenci jsou připraveni jít na pomoc ruským bratřím!!!! Čečenci!
  Lépe je nedělat nějaké předpovědi.

  OdpovědětSmazat
 109. Бахчисарайский фонтан

  OdpovědětSmazat
 110. Loučím se s vámi na 14 dní - tři neděle. Bez internetu!
  Mějte se a nehádejte se zbytečně.

  OdpovědětSmazat
 111. Krymští Tataři:


  Krymští Tataři se prý svého času chtěli "trhnout" od velkého Sovětského Svazu a dát to dohromady s Hitlerem. Když to na ně prasklo, nechal je prý Stalin fofrem přesídlit na Sibiř. Bylo to hotovo hodně rychle. Já chápu, že toho Stalina asi neměli rádi, ale ten ochránce, kterého si proti němu vybrali, to tedy taky nebylo zrovna terno... Jenže to oni samozřejmě tenkrát nemohli vědět tak dobře, jako my teď a tady.

  OdpovědětSmazat
 112. draku, nejspíš nečetli Mein Kampf a další autorovy stati. Jejich budoucnost v tom kontextu nebyla nijak pěkná.

  OdpovědětSmazat
 113. Krymští Tataři / Stalin / Obuvníkovi:

  Čert ví jak to tenkrát bylo, Stalin když mu někdo vadil, tak si záminku k likvidaci našel snadno a rychle, v podstatě jakoukoliv. Tomu hajzlovi nešlo věřit ani pozdrav. A jestli mu ti Tataři nějak vadili, nebo zkřížili cestu, tak měli smůlu.

  OdpovědětSmazat
 114. Draku, paktovali se se smrtelným nepřítelem. Sice k tomu někteří z nich měli nějaký důvod, protože sověty, jenže měli smůlu, že vsadili na špatnáho koně. Který je krom toho považoval za podlidi.

  OdpovědětSmazat
 115. Musíme věřit, že to všechno kolem Ukrajiny dobře dopadne. Jenom mám stále před očima, jak na mnoha záběrech z Kyjeva byly mimo modro-žlutých ukrajinských vlajek vidět i takové červeno-černé.

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Ukrajinsk%C3%A1_povstaleck%C3%A1_arm%C3%A1da
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BA_wo%C5%82y%C5%84ska
  http://gloria.tv/?media=540709

  OdpovědětSmazat
 116. Pedro, proboha,
  co je to za stanice ta TV GLORIA?
  Militantní křesťané?

  OdpovědětSmazat
 117. Připojuju se k dotazu!!

  OdpovědětSmazat
 118. 4 SK a Jakub: Schválně jsem neuvedl zdroj a jenom jsem čekal, zda to někdo zaznamená a ozve se s dotazem. Tak tento odkaz mi přišel do pošty od jednoho známého pod názvem Pravda o protestech na Ukrajině.
  Doprovodný text pak uváděl toto: Ahoj, zkuste posoudit tuto verzi,která se velmi liší od verze ČT 1.
  > Trochu jiné než od české televize - přišlo od katolíků ze Slovenska.
  > (Originál video je od patriarchátu Ukrajiny).
  > http://gloria.tv/?media=540709

  Prý to slovenská TV (nevím ovšem která) odvysílala. Při shlédnutí tohoto videa jsem si maně vzpomněl na Bílou knihu o československé kontrarevoluci z r. 1968. Ovšem ty rudo-černé vlajky vlály v Kyjevě skutečně.

  OdpovědětSmazat
 119. Situace kolem Ukrajiny (http://www.sme.sk/c/7121513/operacia-na-kryme-sa-zacala-ruskym-klamstvom-o-obetiach.html ) mi začíná připomínat situaci kolem ČSSR v roce 1968. Tehdy se zejména v západních Čechách začaly nalézat zbraně, která tam v různých úkrytech poschovávali západoněmečtí revanšisté v přípravě na ozbrojenou kontrarevoluci. A známý - Polák, který byl v té době v armádě - mi kdysi vykládal, jak je politicky masírovali a připravovali na "vstup". Jaké hrůzy že se tady u nás dějí. A nakonec jim řekli, že československá armáda otevřela západní hranici a 21. srpna v ranních hodinách že měl Československo obsadit Bundeswehr. Ovšem sovětská rozvědka to odhalila, sovětská armáda předešla Bundeswehr o několik hodin a zachránila u nás socialismus.
  Ovšem ty rudo-černé vlajky na Majdanu mi pořád leží v hlavě. A to zrušení zákona o možnosti užívání druhého státního jazyka byl neuvěřitelný kopanec - nic lepšího si Vladimír Vladimírovič nemohl přát.

  OdpovědětSmazat
 120. Je to stanice grekokatolického patriarchátu.

  OdpovědětSmazat
 121. To, co se dělo a dosud děje na Ukrajině není normální. Prostě si tam velcí hráči, konkrétně Rusko a EU rozehráli partii, každý a pomoci svých vlastních fan-klubů a sponsoringu. Není příliš třeba se nad tím pozastavovat. Čisté a slušné a natož pak nezištné a transparentní, to nebylo ani z jedné strany. Rusko ale rozhodně tahá za delší a silnější konec lana.

  OdpovědětSmazat
 122. Tak jsem se od pana Hájka (co nepochází z opice) konečně dozvěděl, jak to vlastně bylo v tom Kyjevě. Vždyť on si tam pěkně omočil Izrael - jádro bojovníků na Majdanu tvořili příslušnící IDF. Ti zatracení židáci, kdyby jich nebylo, jak by ten svět byl jednoduchý ....

  http://protiproud.parlamentnilisty.cz/svet/politika/komentare/874-ceska-televize-necekane-prozradila-co-mnozi-tusili-jadro-bojovniku-na-majdanu-tvorila-take-izraelska-obranna-armada-dalsi-dramaticka-svedectvi-i-videa-z-kyjeva.htm

  OdpovědětSmazat
 123. Ano! Konečně odhaleno. Tři týdny jsem se držel zpátky, ale věčně nelze skrývat pravdu: I ZA TOTO, jako za všecko na světě, můžou žžžidáci.
  A Ten, jenž nepochází z opice, je vskutku ten pravý moudrý myslitel, který to všem zjeví.
  Tak, Pedro. Ď.

  OdpovědětSmazat
 124. Ještě že toho Hájka máme.
  Nahrazuje burlesku i zrcadlové bludiště najednou. A občas tam vidím prvky DaDa. Třeba onen >protiproud<, stránky, dokonale zavinuté samy v sobě, kde pár článků vytváří svými křížovými odkazy dojem rozsáhlého webu. Typická manipulace, kde se vezme nějaký jev a udělá se z něj naprosté pravidlo. A styl - bulvár. Blesk nebo podobné tiskoviny - i v elektronické podobě. Kromě nadpisu a karikatury (fotomontáže) obsahuprosté.

  Pro Jakuba: Samozřejmě, že za všechno mohou Židé. Kdo křesťanům ukřižoval jejich kouzelníka a manipulátora jménem Ježíš? Krista? Aha? A tím to "fšecko" začalo.

  Nicméně - nemám čas to podrobně studovat - ale mám s Hájkem shodný pocit v jednom: EU a USA se do věci angažovali, aniž by pomysleli na následky. A i kdyby podpora zůstala jen ve verbální poloze, už změnila poměr sil Janukovyč vs. "Majdan". Ostatně - co vlastně dovezl J. Kerry do Kyjeva? PŮJČKU za jednu miliardu dolarů. Pro zbídačelou zemi (jak všichni praví, Ukrajinci, se kterými se znám říkají, že zas tak moc zbídačelá nebyla) je to jako pro slona pokroutka. (Se říká.) V první fázi by Ukrajina potřebovala těch miliard 35. Prý. Bez ohledu na věrohodnost takových odhadů: Kde vezme těch zbývajících 34 miliard dolarů? A ještě dotaz: Jaké jsou podmínky té miliardové půjčky? Úrok, termín splacení? A co se stane, když se zjistí nedobytnost té půjčky?

  Těmito informacemi nás ovšem naši čačtí novináři (= naše sdělovací prostředky) nenakrmí. Máme prý mít informační dietu, abychom se nepřecpávali a nebylo nám pak zle z toho, co jsme do sebe nacpali.

  Tedy ideální podmínky pro Semelové a Hájky.

  OdpovědětSmazat
 125. Dodatek:
  Ovšem na druhé straně zakazovat ony zmíněné Semelové, Hájky a podobné zjevy by byla zásadní chyba. Zakázané ovoce nejlépe chutná a měli by pak šanci ze sebe udělat pronásledované chudinky: "My bychom vám to vysvětlili a dokázali - ale copak nás nechají?"
  Leckdo si v té roli chudáčka hoví už celá staletí.

  OdpovědětSmazat
 126. Nezakazovat! Tyhle ne. Sranda musí bejt!!
  I když... když jsem užasle a nevěřícně pozoroval a poslouchal s. Semelovou, jak říká, k*áva, do kamery, že přece s těmi procesy není pořád jasné, jak to bylo - jak to její rodnaja partija dopustí, že ji tahle prostomyslná (řekněme to takto) ženička, správná žena z lidu, takto diskredituje - ?
  Ad Ten, jenž...: je neuvěřitelné - pro každého prehistorika, antropologa, historika, paleontologa už X generací - že dnes někdo hrdě veřejně prohlásí to, co on tehdy. N e t u š í , že tím diskredituje, a zoufale, s e b e . Popírat slavně něco, co nikdy nenapadlo prohlašovat Darwina ani nikoho po něm - to bleskově a jesně svědčí buď o IQ nebo minimálním vzdělání mluvčího.
  P. ing. Klausovi se od té doby neustále divím. Já vím, je to technokratický ekonomický zaměřenec, v jiných oborech fachidiot. Ale po tomhle - ?! A ecco - Neopice na postu zůstala...

  OdpovědětSmazat
 127. Toho, co nepochází z opice jsem měl příležitost poslouchat několikrát a znělo to vesměs jako cosi mezi hudbou z Marsu a Návštěvním dnem Šimka a Grossmanna. Ten se znemožní sám, svým vlastním soustředěným úsilím. Už teď ho nikdo nebere moc vážně a začíná se to dorážet i na V.K. Dobře mu tak, má líp přemýšlet, kým se obklopuje.

  Tu rudou ježibabu jsem ještě neslyšel, neviděl, ani nečetl, ale asi půjde o obdobný případ, stačí jí nechat být a dokonale se znemožní sama.

  OdpovědětSmazat
 128. Při čtení hrůz, které popisuje pan Hájek ve svém zmíněném článku, si vybavuji jak v roce 1938 popisoval německý tisk zvěrstva, kterých se dopouštěla česká soldateska na nebohých sudetských Němcích. Loupení, žhářství, vraždy, znásilňování - až se jich musel rázně zastat Vůdce Velkoněmecké říše. A konečně i v roce 1968 se kontrarevoluční spolky KAN a K231 chystaly uspořádat v Československu krvavou lázeň a krutě skoncovat se všemi opravdovými vlastenci a zdravými silami ve společnosti. K uskutečnění tohoto cíle jim zřejmě měly posloužit ony ukryté zbraně, nalézané tehdy v západních Čechách. Ještě že tyto plány pomohla překazit internacionální pomoc spřátelených armád!
  Chtěl jsem na toto téma původně sestavit krátký článeček, ale Šaman mě na Neviditelném psu předešel (proč mi teď v 14:15 najednou nejde Neviditelný pes otevřít? - Litujeme, ale požadovaná stránka neexistuje. Ještě že fungují Britské listy - hned jsem si tam přečetl stýskání Oldřicha Průši nad neprofesionálním počínáním ČT při tiskové konferenci Vladimíra Vladimíroviče).

  OdpovědětSmazat
 129. A rozhovor, který poskytla Valentyna Ljulja (Вапентина Люля - nevím proč se u nás tvrdošíjně používá anglická transkripce ruských a ukrajinských jmen - viz třeba režisér Kotyonochkin) České televizi, se dál nezadržitelně šíří medii. Viz třeba http://vesti-kpss.livejournal.com/4544330.html (doporučuji podívat se tam též na fotografii Митинг в Праге в поддержку Стефана Бандеры) či http://cechycechum.wordpress.com/2014/02/24/cleny-praveho-sektoru-jsou-ukrajinsti-zide/ . Tak nějak se mi z podvědomí vybavilo jméno Marinus van der Lubbe. Sice zaboha nevím proč (kdo to vlastně byl a čím se zapsal v dějinách?) - ale vybavuje se mi skutečně neodbytně.
  A ráno jsem si přečetl výrok jednoho ruského činitele (snad mluvčího ruského ministerstva zahraničí Alexandra Lukaševiče - nějak už tu informaci nemohu zpětně dohledat), že pokud Západ přistoupí k nějakým sankcím vůči Rusku, tak že ruská odpověď nebude adekvátní a vyvážená. Takže tím zajisté nechtěl říci, že bude malá a neúčinná. Tato slova podle mne představují špatně maskované harašení zbraněmi. Brežněv se určitě potutelně usmívá v hrobu - jeho doktrína je v současném Rusku stále vysoce aktuální.

  OdpovědětSmazat
 130. Tu stránku normálně mám otevřenou - ?
  Pedro, ovšem, prosím - analogie s 38 aji 68 bijí do očí, nicméně - jsou zde jisté zásadní rozdíly (předcházím Stk a další, ale oni na to už upozornili tuším před 3-4 dny): při uvážlivém, klidném, neuspěchaném prohlížení a hodnocení článků a fotek z toho dění zjistíš, že někteří (kteří?!) "demonstranti" byli velice a velice podivně a značně zkušeně a k t i v n í . Čili: tentokrát to není černobílé.
  Je to velmi vysoká hra a zdržujme se unáhlených zásadních soudů, prosím.
  Včera byl v TV jeden z mých životních filmů: Čest a sláva podle Karla Buxy - Michala z 68. Manipulace lidmi, dole i nahoře. A jak se to rozjede... všecko se rozjede. A pokluzené!
  Karla Michala jsem před jeho emigrací trochu poznal. Seděl jsem s ním dlouho v hospodě po procesu s E. Brikciem kvůli prvním happeningům (Ovocný trh v červnu 67) - zúčastnil jsem se. Literatura aji film - 1*! U soudu jsme naštěstí tehdy oba byli pouze v auditoriu.
  Rozjede - rozjede - nepřeložitelné. Srandičky, srandičky, na to mě užije!

  OdpovědětSmazat
 131. Dostupnost NP / Pedrovi:

  NP jede, jako ostatně všechna weboviště spadající pod doménu lidovky.cz, na wokenních serverech. To není úplně šťastná volba a občas se to při přetížení projevuje tak jak popisujete, nedostupně a pajdavě. Zkrátka technicky a jinak nic moc, tak se nedivme.

  K ukrajinským událostem:

  Je mi trochu záhadou, proč se Evropa do té hry vůbec pouštěla a co vlastně si od toho slibuje. To si opravdu nevidí ani za špičku rypáku mezi očima? No, nejspíš ne, jak je vidět.

  Propaganda se rozjela na plné pecky a to na obou stranách. Přímá a primitivní i ta víc sofistikovaná podprahová, používající všelijaké analogie a podobenství a že jich v historii je. Na druhou stranu on jak Hitler tak Stalin a následovníci nejednali zrovna v rukavičkách, takže se jich najde víc než dost.

  Doufám, že situace se bud hrotit jen propagandisticky a na ostro a vojensky se to nakonec neserve.

  Věřím, že Putin bude aspoň natolik chytrý, že si odtržení Krymu od Ukrajiny nechá posvětit krymským referendem a přinejmenším formálně tak zavře huby těm největším řvounům. Ona se s touhou po odtržení od Ukrajiny připojila ke Krymu ještě další 3 města, Cherson, Oděsa a myslím, že Nikolajev. V Oděse to prý je bouřlivé a oděsští proruští radikálové prý začínají pěkně "zatápět" místním úřadům. Jak je vidět, tak organisovat tlupy tupounů, aby dělaly brajgl, umí každý, kdo si vzpomene, když na to přijde. Zase takové umění to není. Jenže mnohem těžší úkol je, pak ty horké hlavy zase zklidnit.

  Je to pěkně turbulentní a obávám se, že nějaké řádově týdny až měsíce to tak ještě zůstane.

  Nešla už nahoru s cenou ropa a plyn? Když ještě ne, tak co nevidět to asi odstartuje.

  OdpovědětSmazat
 132. (Ma)Rinus van der Lubbe je neuvěřitelná asociace v dnešním neuvěřitelném sureálném dění východně od nás!
  Na Jižním hřbitově v Lipsku jsem kdysi, když jsem pracoval ve Zwingru, našel ten hrob s deskou se zvláštními údaji: jenom tři data. Nahoře narození, dole smrt (úmrtí se mi sem nehodí), a mezi tím datum o rok tu smrt předcházející. Je to den požáru Říšského sněmu v Berlíně.
  Ten chudák chatrného zdraví a rozumu, z rozvrácené rodiny z dobrého města Leydenu, od sedmnácti poloslepý, chatrné němčiny, fascinovaný od dětství ohýnky a brzy i syndikalistickým komunismem, se jako P i l á t d o K r e d a (!!!) dostal natrvalo do historie - už když stanul před TÍM soudem a potom, tři dny před pětadvacátými narozeninami, byl popraven.
  Díky, uznání, hlubokosklon před touto asociací. A podvědomou - ? Otevírá jedním zášlehem další okruhy možného dění, úmyslů, činů, hnutí, hypotetických možností na východě dnes!

  OdpovědětSmazat
 133. Koukám, že i Jakub začal pracovat s podvědomím čtenáře a polozapomenutými symboly. Malá filiálečka "mozkové prádelny?"
  ===
  Jistě, takhle se Homo Sapiens dorozumívají často, v narážkách, asociacích. Ale potom to občas končí v ptydepe s popíráním císařovy nahoty. Uzákoněným popíráním!
  "Bo - co kdyby..."

  [;>)

  OdpovědětSmazat
 134. Já? Především Pedro!

  OdpovědětSmazat

"Pravidla moštárny" jsou stejná jako v Hospůdce. Spammeři a trollové budou bez milosti likvidováni. Hlasatelé jiných (i opačných) názorů než má Kocour však nikoliv.

Jak se podepsat? >> Komentovat jako >> Název/Adresa URL >>Název a vepsat svůj nick nebo jméno. Pak >> Pokračovat a nakonec >> Publikovat. (Počkat, až to Drak nebo Kocour propustí na obrazovku.)