neděle 24. června 2018

O dnešní demokracii

  Napsal SchumacherHomo Sapiens sapiens a jeho civilizace se nevyvinuly demokraticky. Demokracie jak je nyní představována, je v lidských dějinách epizodickou výjimkou. Demokracie v opičí tlupě? Ani rodina není přirozeně demokratická.

sobota 23. června 2018

Psychický hermafroditismus

Je popsán i v klasické literatuře, ale nyní míří do zákoníku.


Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb. a zákona č. 303/2017 Sb., se mění takto:

V § 29 odstavec 1 zní:

„(1) Člověk, který dovršil dvanáct let a u něhož je trvalý nesoulad mezi duševním a zapsaným pohlavím v knize narození nebo jiné evidenci podle jiného právního předpisu, má právo na změnu pohlaví.“.
V § 29 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Pohlaví lze změnit osobním prohlášením před matričním úřadem. K prohlášení je třeba předložit potvrzení o tom, že je u člověka trvalý nesoulad mezi duševním a zapsaným pohlavím, které mu na žádost vydá lékař se specializovanou způsobilostí v oboru sexuologie nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru sexuologie. U člověka mladšího patnácti let je třeba, aby mu k učinění prohlášení udělil souhlas jeho zákonný zástupce.“.

Podle zprávy o dopadech návrhu zákona jde o akt ve prospěch skupiny lidí trpících poruchou pohlavní identity: „Připravovaný návrh zákona bude mít pozitivní dopad na sexuální menšinu trans osob. Tyto osoby trpí poruchou pohlavní identity, přičemž účinná právní úprava jejich skutečnou pohlavní identitu nerespektuje a pro její právní uznání vyžaduje invazivní chirurgický zákrok včetně sterilizace dané osoby, přičemž tyto zákroky jsou nepřiměřenými zásahy do tělesné integrity a v případě některých osob je ze závažných důvodů ani není možné provést,“ vysvětluje důvody změny zákona ministerstvo spravedlnosti.

sobota 16. června 2018

Vztek!  Poslední dobou se stále více dočítám o případech, kdy někdo neudržel nervy na uzdě. Lidi jsou plni vzteku a nesmyslné agrese. Svět se chová jako před bouřkou. Nebaví mě to.

neděle 3. června 2018

Vrtěti psem. Zase.

Svět chce být klamán. Opravdu?   Poslední dobou je těch případů jaksi "Zuviel", příliš mnoho. Když pominu starší kauzy jako sestřelení holandského letadla nad Ukrajinou a "neplatné/neuznané" hlasování obyvatelstva o znovupřipojení Krymu k Rusku (názor občanů je mnohým k smíchu) a všemožná obvinění Ruska (Putina) za ovlivňování výsledku amerických voleb, pochod evropských politiků pod heslem "Všichni jsme Charlie" inscenovaný pro jistotu v jiné pařížské ulici bez obyčejných Pařížanů a podobně. Poslední dobou přibývají nová "představení".